Елементи, в яких відділ: "Відділ глобальних і цивілізаційних процесів" та рік: 2019

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | В | Ж | З | К | М | П | Р | Т | Х
Число елементів: 69.

Б

Бондарець, М.В. (2019) Еволюція змісту «європейських цінностей» в історичному розвитку. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 110-122.

Бондарець, М.В. (2019) Теоретичні аспекти трансформації економічних цінностей суспільства. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 140-145.

Бондарець, М.В. (2019) Трансформація геоекономічної політики Білорусі в умовах глобалізації. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 247-258.

Бондарець, М.В. (2019) Культурно-матеріалістичні підходи до визначення категорії «цивілізація». In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 32-43.

Бондарець, М.В. (2019) Глобальні проблеми розвитку цивілізацій та формування глобальних цивілізаційних цінностей. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 170-181.

Бондарець, М.В. (2019) Трансформація ціннісних орієнтирів суспільства в умовах глобалізації. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 254-269.

Білорус, О.Г. (2019) Проблеми глобальної неоконвергенції та синергетичного цивілізаційного співрозвитку в ХХІ столітті. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 17-30.

В

Вєтринський, І.М. (2019) Передумови та особливості сучасної сирійської кризи: ціннісний аспект. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 122-135.

Вєтринський, І.М. (2019) Особливості розвитку геополітичної практики в контексті глобальних цивілізаційних трансформацій. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 84-95.

Вєтринський, І.М. (2019) Варіативність підходів щодо визначення категорії «цивілізація» в сучасному науковому дискурсі. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 8-20.

Вєтринський, І.М. (2019) Глобальні геополітичні трансформації в контексті розвитку цивілізацій. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 112-131.

Вєтринський, І.М. (2019) Місце й роль цивілізаційних цінностей в умовах глобалізації. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 197-210.

Вєтринський, І.М. (2019) Трансформація Європейського Союзу: передумови і перспективи. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 226-230.

Вєтринський, І.М. (2019) Геополітичні інтереси Російської Федерації в Україні. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 420-423.

Вєтринський, І.М. (2019) Особливості геополітичної практики в умовах глобалізації. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 13-16.

Вітер, І.І. (2019) Європейська цивілізація за умов глобалізації: проблеми і перспективи. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 98-110.

Вітер, І.І. (2019) Соціально-економічний розвиток транзитивних країн в умовах глобальної інтеграції. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 77-87.

Вітер, І.І. (2019) Розвиток учень про цивілізацію в європейській науці. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 20-32.

Вітер, І.І. (2019) Європейська цивілізація в умовах глобалізації: проблеми і перспективи. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 68-81.

Вітер, І.І. (2019) Еволюція європейських цінностей за умов четвертої промислової революції. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 210-227.

Вітер, І.І. (2019) Великі географічні відкриття та їх вплив на економічний розвиток країн європейської цивілізації. Наукове мислення: Збірник статей учасників двадцять восьмої всеукраїнської практично-пізнавальної інтернет-конференції «Наукова думка сучасності і майбутнього», (25 березня – 4 квітня 2019 р.).. с. 34-45.

Вітер, І.І. (2019) Євроінтеграція як цінність українського суспільства. Наукове мислення: Збірник статей учасників тридцять третьої всеукраїнської практично-пізнавальної інтернет-конференції «Наукова думка сучасності і майбутнього», (29 листопада – 5 грудня)., 2 (2). с. 27-30.

Вітер, І.І. (2019) Європейські цінності та їх еволюція за умов глобалізації. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 217-226.

Вітер, І.І. (2019) Розвиток учень про цивілізацію в європейській науці. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 20-32.

Вітер, І.І. (2019) Міжнародна наукова конференція «Еволюція цінностей в умовах глобалізації» (16 квітня 2019 р.). ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Вітер, І.І. (2019) Всеукраїнський круглий стіл, присвячений Всесвітньому дню науки «День науки за мир і розвиток» (17 жовтня 2019 р.). ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Вітер, І.І. та Вітер, В.І. (2019) Еволюція цінностей за умов четвертої промислової революції. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 30-46.

Вітер, В.І. (2019) Гідна праця як європейська цінність. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 166-171.

Ж

Жангожа, Р.Н. (2019) Транзит власти в Казахстане - альтернативы без альтернативы. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 202-212.

Жангожа Р. Н., Р.Н. (2019) Трансформація базових цінностей транскультурації та діалог цивілізацій в умовах глобалізації. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 101-112.

Жога, М.В. (2019) Відносини Бразилії з Європейським Союзом: стан та перспективи. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 66-69.

З

Зернецька, О.В. (2019) Щастя як інтегративна цивілізаційна цінність. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 30-39.

Зернецька, О.В. (2019) Глобальна комунікація і еволюція цінностей. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 5-12.

Зернецька, О.В. (2019) Досвід боротьби з сепаратизмом у Великій Британії. Міжнародні аспекти інтеграції Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В. О. Швед, В. В. Солошенко, С. Г. Самойленко [та ін.]. с. 28-32.

Зернецька, О.В. (2019) «Діджитальна цивілізація» як сучасний етап соціокультурного розвитку людства. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 43-56.

Зернецька, О.В. (2019) Інтегральний покажчик стану цивілізацій в глобалізованому світі. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 82-100.

Зернецька, О.В. (2019) Глобальна комунікація – нова цивілізаційна цінність. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 227-235.

Зернецька, О.В. (2019) Досвід боротьби з сепаратизмом у Великій Британії. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 54-59.

Зернецька, О.В. (2019) Історичний досвід політики пам’яті у Великій Британії: орієнтири для України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 145-151.

Зернецька, О.В. (2019) Переосмислення місця і ролі Великої Британії: від світової імперії до національної держави. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 262-266.

Зернецька, О.В. (2019) Роль комунікаційних технологій у трансформації цінностей в добу глобалізації. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 316-322.

Зернецька, О.В. (2019) Переосмислення місця і ролі Великої Британії: від світової імперії до національної держави. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 24-28.

Зернецька, О.В. та Вітер, І.І. (2019) Виникнення нових та трансформація традиційних цінностей в умовах глобалізації (Огляд Міжнародної наукової конференції «Еволюція цінностей в умовах глобалізації» (16 квітня 2019 р.)). Україна: події, факти, коментарі.. с. 80-91.

Зернецька, О.В. та Вітер, І.І. (2019) Миротворча місія науки у ХХІ столітті.(Огляд Всеукраїнського круглого столу, присвяченого Всесвітньому дню науки «День науки за мир і розвиток» (17 жовтня 2019 р.)). Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ.

К

Кужельний, М.О. (2019) Громадянський патріотизм як суспільна цінність. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 201-210.

Кужельний, М.О. (2019) Цивілізаційні цінності у безпековому контексті глобального світу. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 235-254.

М

Мирончук, О.А. (2019) Трансформація міжнародного наукового співробітництва в умовах глобалізації. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 179-188.

Мирончук, О.А. (2019) Роль наукової дипломатії у розвитку і стабілізації міжнародних відносин в умовах глобалізації. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 57-66.

Мирончук, О.А. (2019) Цивілізаційне значення міжнародного наукового обміну в умовах глобалізації. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 157-170.

Мирончук, О.А. (2019) Наукова дипломатія як ціннісний чинник розвитку і стабілізації міжнародних відносин в умовах глобалізації. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 283-293.

П

Перга, Т.Ю. (2019) Екологічні цінності сучасної цивілізації. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 89-97.

Перга, Т.Ю. (2019) Екологічна культура та становлення цінностей сучасного суспільства. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 184-192.

Перга, Т.Ю. (2019) Ноосферна теорія і дослідження розвитку цивілізації. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 56-67.

Перга, Т.Ю. (2019) Екологія і цивілізація: пошук парадигми співіснування в умовах глобалізації. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 131-143.

Перга, Т.Ю. (2019) Екологічна культура та становлення цінностей сучасного суспільства. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 293-305.

Перга, Т.Ю. (2019) Екологічні аспекти атомної енергетики в контексті проблем безпеки. Ядерна безпека України в контексті світового досвіду: збірник наукових праць [електронне видання] / За заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 61-70.

Перга, Т.Ю. (2019) Досвід країн Європейського Союзу у впровадженні екологічної освіти в систему початкової і загальної середньої освіти. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 230-234.

Перга, Т.Ю. (2019) Екологічні цінності в політиці ЄС. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 85-93.

Р

Романенко, О.В. (2019) Цінності як основа діалогу цивілізацій в глобалізованому світі. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 182-197.

Романенко, О.В. (2019) Особливості формування національної ідентичності Австралії. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 29-32.

Романенко, О.В. (2019) The Democratic Transformation as a Value in the Postcommunist Countries. Актуальні Питання Культурології: Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології та музеєзнавства (19). с. 9-14.

Романенко, О.В. (2019) Values of Poles by the eyes of Lithuanian students. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 192-201.

Т

Танцюра, К.Г. (2019) Політичний клімат Коста-Ріки після громадянської війни 1948 р. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 73-77.

Танцюра, К.Г. (2019) Зміни в політичній системі Коста-Ріки після громадянської війни 1948 р. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 90-93.

Танцюра, К.Г. (2019) Політичний та cоціокультурний розвиток Коста-Ріки 1949-1974 рр. у дослідженнях сучасних істориків. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 156-165.

Х

Хижняк, І.А. (2019) «Євразійсько-імперський гамбіт» – базовий підсистемний сегмент дестабілізації аксіології сучасного глобального і регіонального інформаційного простору. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 67-84.

Хижняк, І.А. (2019) Особливості процесу становлення цивілізаційної ідентичності України в умовах глобалізації (на прикладі Революції Гідності). In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 143-157.

Хижняк, І.А. (2019) Ціннісний контекст цивілізаційних трансформацій на пострадянському просторі в умовах сучасної зовнішньополітичної стратегії РФ. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 269-283.

Хижняк, І.А. (2019) Аксіологія пост-правди і пост-порядку в глобальному середовищі та у прoсторі пострадянського підсистемного регіону «omnes et singulos». Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 76-89.

Цей список був створений у Tue Mar 28 11:44:18 2023 CEST.