Елементи, в яких відділ: "Відділ глобальних і цивілізаційних процесів" та рік:

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: В | З
Число елементів: 4.

В

Вітер, І.І. Модернізація національної економіки України в контексті підвищення її глобальної конкурентоспроможності. Історичні та страте- гічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наукових праць.

З

Зернецька, О.В. Антикризові стратегії в медіа-сфері та секторі ІКТ світової економіки. In: Еволюція світ-системи глобалізму (стратегічні імперативи співрозвитку): кол. монографія / Білорус О.Г., Гаврилюк О.В., Зернецька О.В. та ін. // кер. авт. кол.: наук. ред., д. е. н., проф., академік Білорус О.Г. КНЕУ, Київ, с. 177-185.

Зернецька, О.В. Експертні оцінки зовнішньої політики України у зарубіжних і вітчизняних медіа. In: Аналітика. Експертиза. Прогнозування: Моногра- фія / Макаренко Є.А., Чарських І.Ю. та ін. Наша культура і наука, Київ, с. 300-305.

Зернецька, О.В. Українсько-австралійські літературі зв’язки. In: Українська література в загальнослов’янському та світовому контексті. Т. 3.: У взаєминах з літературами Заходу і Сходу: Міжнародна колективна монографія / С. Єшич, О.В. Зернецька, М. Партрідж та ін. Наукова думка, Київ, с. 382-394.

Цей список був створений у Tue Mar 28 09:03:47 2023 CEST.