Елементи, в яких відділ: "Відділ трансатлантичних досліджень" та рік: 2006

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | Г | Д | М | Т | Ш
Число елементів: 15.

Б

Бессонова, М.М. (2006) Зовнішньополітичні уподобання на парламентських виборах в Україні 2006 року. Збірка публікацій. «Розвиток демократії і демократична освіта в Україні». IV міжнародна конференція. (Ялта, 28– 30 вересня 2006 р.). с. 395-399.

Г

Годлюк, А.М. (2006) Роль західної цивілізації і США у теорії «зіткнення цивілізацій» С. Хантінгтона. Дослідження світової політики. Зб. наукових праць (35). с. 156-165.

Д

Деменко, О.Ф. та Демчук, П.О. та Пошедін, О.І. (2006) Організаторські здібності і авторитет управлінця. In: Матеріли міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу „Україна в євроінтеграційному процесі: проблеми і перспективи”, Київський міжнародний університет, 2006..

М

Мітрофанова, О.О. (2006) Співпраця Франції й України у військовій галузі. Стратегічна панорама (2). с. 119-124.

Мітрофанова, О.О. (2006) Периферизація та французько-українські відносини. Дослідження світової політики. (35). с. 45-56.

Мітрофанова, О.О. (2006) Порівняльний аналіз стратегії військової допомоги Франції в другому та третьому світах. Транзитивні суспільства. Моделі розвитку і загроза периферізації. Матер. Міжвід. наук.-теорет. конф. с. 42-47.

Мітрофанова, О.О. (2006) Інтеграційний курс України після Помаранчевої революції. Визвольний шлях (2(695)). с. 10-17.

Мітрофанова, О.О. (2006) Українська „помаранчева революція” і Франція. Політичний менеджмент (2(17)). с. 148-155.

Мітрофанова, О.О. (2006) Les conséquences de la «révolution Orange» sur la politique extérieure de l’Ukraine. Centre Thucydide.

Т

Толстов, С.В. (2006) Вплив розширення НАТО на публічну інтерпретацію проблем європейської безпеки. In: Міжнародна інформаційна безпека: сучасні виклики та загрози. Центр вільної преси, Київ, с. 288-305.

Толстов, С.В. (2006) Энергетическая безопасность в контексте взаимоотношений Европейского Союза, России, Украины и стран Центральной Азии. Центральная Азия и Кавказ (Стокгольм) (6). с. 7-22.

Толстов, С.В. (2006) Безпека розвитку в контексті посилення глобального суперництва. Глобальна модернізація і сталий розвиток: Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції, м. Київ, 31 жовтня 2006 р.. с. 188-200.

Толстов, С.В. (2006) Міжнародна система та європейські трансформації постбіполярної доби. Вплив соціальної структури суспільства на формування зовнішньої політики держави: Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції, м. Київ, 21 грудня 2006 р.. с. 56-91.

Толстов, С.В. (2006) Євроатлантичний центр і периферія у сучасних геополітичних інтерпретаціях. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (36). с. 20-46.

Ш

Шергін, С.О. (2006) Відповідальність лідерів і доля аутсайдерів. Політика і час (7-8). с. 49-61.

Цей список був створений у Mon May 27 16:08:21 2024 CEST.