Елементи, в яких відділ: "Відділ трансатлантичних досліджень" та рік: 2009

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | Д | М | Т | Ф | Ч | Ш
Число елементів: 31.

Б

Бессонова, М.М. (2009) «Довгі телеграми» та початок Холодної війни. Матеріали IV Міжнародної конференції молодих науковців «Історична наука на початку ХХІ століття: проблеми, минуле, сучасність, перспективи» 25–26 березня 2009 р.. с. 119-120.

Бессонова, М.М. (2009) Між Сходом та Заходом: регіональні особливості зовнішньополітичних уподобань в Україні. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету (27). с. 256-263.

Бессонова, М.М. (2009) Проблема збереження культурного суверенітету Канади. Тези доповідей 62 Міжнародної конференції молодих вчених «Каразінські читання» 24 квітня 2009 р., Харківський Національний Університет імені В.Н. Каразіна. с. 32-33.

Бессонова, М.М. (2009) Руйнація старих стін чи будівництво нових: переосмислення минулого на прикладі історичних місць Берліну та Риги. «Берлінський мур: історія та сучасність (до 20-ї річниці падіння Залізної завіси)» Матеріали науково-практичної конференції. с. 21-25.

Д

Деменко, О.Ф. та Калениченко, Р.А. та Розумний, О.Д. (2009) Програма оптимізації соціально-психологічного клімату колективу підрозділу охорони, який виконує свої службові обов’язки у складних умовах. Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Психологічні науки. (13). с. 72-85.

М

Мітрофанова, О.О. (2009) Політичний вимір французько-українських відносин. Дослідження світової політики: збірник наукових праць (48). с. 16-25.

Мітрофанова, О.О. (2009) Газова криза в контексті інформаційної війни. Дослідження світової політики: збірник наукових праць (49). с. 179-186.

Мітрофанова, О.О. (2009) Вплив об’єднання Німеччини на французько-німецькі відносини та процес євроінтеграції. Сучасна українська політика. Політики і по-літологи про неї.– Спецвипуск: Європейська перспектива.. с. 150-156.

Мітрофанова, О.О. (2009) Etre ou ne pas être membre de l’OTAN, tel est le dilemme ukrainien. Infoguerre.fr.

Т

Толстов, С.В. (2009) Системні зміни в сучасних міжнародних відносинах: основні концепції та підходи. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наук. праць, 2 (80). с. 137-147.

Толстов, С.В. (2009) НАТО і Росія в відносинах європейської безпеки. Актуальні проблеми міжнародних відносин, 1 (85). с. 174-188.

Толстов, С.В. (2009) Функції та механізми глобального регулювання за умов кризи міжнародної системи. Глобалізація і глобальне управління: історичний, соціальний та політичний виміри: Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції, м. Київ, 12 листопада 2009 р.. с. 102-104.

Толстов, С.В. (2009) Розширення НАТО та публічна інтерпретація проблем європейської безпеки. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць ІСЕіМВ (47). с. 25-47.

Толстов, С.В. (2009) Міжнародні відносини в умовах глобальної економічної кризи. Світова фінансова криза та її вплив на країни з ризиковими економіками: Матеріали міжвідомчої наукової конференції. с. 125-134.

Толстов, С.В. (2009) Одноманітність, багатоманітність і нерівновага у сучасних міжнародних процесах. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (48). с. 121-143.

Толстов, С.В. (2009) Спектр суперечностей і діапазон тактичних узгоджень у відносинах між США та Росією. Зовнішня політика США і Росії після президентських виборів 2009 року. Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції. с. 28-42.

Толстов, С.В. (2009) Стратегія багатополюсності в зовнішній політиці та доктринальних документах Російської Федерації. Новітні тенденції в зовнішній політиці великих держав: Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених (ІСЕМВ, 2 грудня 2009 р.). с. 39-42.

Толстов, С.В. (2009) НАТО – повернення до першооснов. Зовнішні справи (4-5). с. 30-33.

Толстов, С.В. (2009) Між конфліктом і компромісом: особливості діалогу між США та Росією. Зовнішні справи (10-11). с. 14-17.

Толстов, С.В. (2009) Ukraine: International affairs. Central Eurasia 2008. Analytical annual. с. 382-392.

Ф

Фесенко, М.В. та Шергін, С.О. (2009) Трансформація взаємодій міжнародно-політичних акторів в умовах послаблення глобального лідерства США. Науковий вісник Дипломатичної академії України (15). с. 346-355.

Ч

Чорногор, Я.О. (2009) Інноваційний розвиток країн ЄС в умовах глобалізації. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. (18). с. 344-352.

Чорногор, Я.О. (2009) Монархічна форма правління та особливості зовнішньої політики скандинавських країн (на прикладі Данії, Швеції та Норвегії). Дослідження світової політики (48). с. 230-241.

Чорногор, Я.О. (2009) Україна та країни Балтії: розвиток партнерства. In: Україна в Євро- пі: пошуки спільного майбутнього: монографія. Фенікс, Київ, Україна, с. 261-271. ISBN 978-966-651-774-9

Чорногор, Я.О. (2009) Російсько-український газовийконфлікт в січні 2009 р. в контексті енергетичної безпеки сучасної Європи. Дослідження світової політики (49). с. 251-262.

Чорногор, Я.О. та Врадій, О.С. (2009) Енергетична безпека сучасної Європи. Віче (20). с. 14-16.

Чорногор, Я.О. та Михайлюк, Т. (2009) Розвиток інформаційного суспільства у Скандинавських країнах. Віче (24). с. 20-22.

Ш

Шергін, С.О. (2009) Розвиток теорії міжнародних відносин і світової політики в Україні. In: Глобалізація і сучасний міжнародний процес. Університет «Україна», Київ, с. 30-52.

Шергін, С.О. (2009) Концептуально-праксєологічні аспекті глобалізаційного розвитку. In: Глобалізація і сучасний міжнародний процес. Університет «Україна», Київ, с. 104-122.

Шергін, С.О. (2009) Рушійні сили азійсько-тихоокеанського регіоналізму. In: Глобалізація і сучасний міжнародний процес. Університет «Україна», Київ, с. 381-405.

Шергін, С.О. (2009) Рушійні сили азійсько-тихоокеанського регіоналізму. Зовнішні справи (2). с. 36-39.

Цей список був створений у Sat May 25 14:46:35 2024 CEST.