Елементи, в яких відділ: "Відділ трансатлантичних досліджень" та рік: 2012

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | Д | Л | М | Т | Ф | Ч | Ш
Число елементів: 39.

Б

Бессонова, М.М. (2012) Демократичні гасла як «бренд» американської східноєвропейської політики (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 357-368.

Бессонова, М.М. (2012) Антиамериканізм як феномен сучасних міжнародних відносин. Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин: стат. та матеріали ІІІ Міжнар. наук. – прак. конф., присвяченої пам’яті професора Г.Л. Бондаревського (3–4 квіт. 2012 р., м. Луганськ). с. 195-198.

Бессонова, М.М. (2012) Антиамериканські гасла під час виборчих кампаній у незалежній Україні. Гілея (63). с. 113-117.

Бессонова, М.М. (2012) Головні цілі американської зовнішньої політики (за інавгураційними промовами президентів США у постбіполярну епоху). Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали Кіровоградської сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кіровоград, 15 червня 2012): у 2-х частинах, 2. с. 40-42.

Бессонова, М.М. (2012) Канадсько-американська міжкультурна комунікація наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття. Наукові записки. Серія філологічна. [Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість», Національний університет «Острозька академія» 26–27 квітня 2012 року.] (25). с. 253-255.

Бессонова, М.М. (2012) Посилення антиамериканізму в Канаді як наслідок регіональної інтеграції. Сучасна українська політика. Спецвипуск: «Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри». с. 65-74.

Бессонова, М.М. (2012) Східноєвропейський вектор зовнішньої політики США другої половини ХХ – початку ХХІ століття: глобалізаційні виклики. Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: зб. тез доповідей (15 травня 2012 року, м. Київ). с. 13-15.

Бессонова, М.М. (2012) США у громадській думці Канади на початку ХХІ ст. (за даними соціологічних опитувань). Науковий вісник Дипломатичної академії України (19). с. 198-202.

Бессонова, М.М. та Маклюк, О.М. (2012) Холодна війна в історичній пам’яті України: локальний вимір на прикладі Запоріжжя. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Холодна війна 1946–1991 рр.: причини, перебіг, наслідки», Луганський національний університет, 22 лютого 2012. с. 4-8.

Д

Деменко, О.Ф. (2012) Європейська протиракетна оборона: значення для України. Політичний менеджмент., 1/2 (52-53). с. 199-204.

Деменко, О.Ф. та Калениченко, Р.А. (2012) Стабілізуючий вплив європейської інтеграції на державний розвиток України. Проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін. (4). с. 247-258.

Л

Лакішик, Д.М. (2012) Відносини США та ЄС: проблеми і перспективи. Проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць (5). с. 208-221. ISSN 22110-12010

Лакішик, Д.М. (2012) Американо-європейські відносини періоду президентства Дж. Буша-молодшого. Науковий вісник Дипломатичної академії України (18). с. 125-130.

Лакішик, Д.М. (2012) Дилема конвергенції морально-правового і мілітарного чинників у зовнішній дії США. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (4 (61)). с. 12-26.

Лакішик, Д.М. (2012) Стан і перспективи консолідованої міжнародної політики США і ЄС. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць (107). с. 122-129.

Лакішик, Д.М. (2012) Стан і перспективи консолідованої міжнародної політики США і ЄС. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць (107). с. 122-129.

Лакішик, Д.М. (2012) Особливості еволюції трансатлантичного партнерства у постбіполярному світі. Наукові праці: науково-методичний журнал, 178 (166). с. 43-50. ISSN 1609-7742

Лакішик, Д.М. та Погорська, І.І. (2012) Політика США щодо «Арабського світу» на початку ХХІ ст.: нові виклики. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (3 (60)). с. 13-26.

Лакішик, Д.М. та Погорська, І.І. (2012) ЦІННІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ. Проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць (4). с. 39-54. ISSN 22110-12010

Лакішик, Д.М. та Погорська, І.І. (2012) Україна-США: асиметрія партнерства початку ХХІ століття. Зовнішні справи (6). с. 50-53.

М

Мітрофанова, О.О. (2012) Стратегічні імперативи військової політики Франції. Проблеми міжнародних відносин (5). с. 235-246.

Мітрофанова, О.О. (2012) НАТО як чинник еволюції національної держави. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. (60). с. 76-82.

Т

Толстов, С.В. (2012) Досвід політики європейської інтеграції: уроки та очікування. Зовнішні справи (1). с. 20-24.

Толстов, С.В. (2012) Уроки російських виборів. Зовнішні справи (3). с. 16-21.

Толстов, С.В. (2012) Міжнародна безпека в сучасному світі: стан, проблеми, перспективи. Зовнішні справи (9). с. 10-15.

Толстов, С.В. (2012) Між однополярністю та поліцентризмом: акценти політичної дискусії та напрями теоретичних пошуків. Наук. вісник Дипломатичної академії України (18). с. 247-256.

Толстов, С.В. (2012) Перехідний етап еволюції міжнародної системи. Проблеми міжнародних відносин. [Зб. наук. праць] (5). с. 49-75.

Толстов, С.В. (2012) Проблема влади і конкуренція впливів у міжнародних процесах. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць ІСЕіМВ НАН України, 2012 (4). с. 92-106.

Толстов, С.В. (2012) Євроатлантична спільнота в умовах становлення багатополюсної міжнародної системи. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (3). с. 60-75.

Толстов, С.В. (2012) Теорія еволюції міжнародної системи: основні критерії та загальні положення. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць ІСЕіМВ НАН України (2). с. 3-37.

Толстов, С.В. (2012) Системні суперечності й тактичні розходження між США та Росією: природа, зміст, специфіка. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць ІСЕіМВ НАН України (49). с. 187-216.

Ф

Фесенко, М.В. (2012) США та Китай: боротьба за нанотехнологічне лідерство. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць (107). с. 33-40.

Ч

Чорногор, Я.О. (2012) Громадські ініціативи захисту довкілля у ФРН: відповідь на глобальні проблеми. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 225-236.

Ш

Шергін, С.О. (2012) «Тихоокеанський трикутник» за умов економічних і геополітичних трансформацій. Дослідження світової політики. Збірник наукових праць (3). с. 35-44.

Шергін, С.О. (2012) Реалізм і модернізм в американській політології міжнародних відносин: еволюція «реалістичної» парадигми. Актуальні проблеми міжнародних відносин, 1 (107). с. 13-21.

Шергін, С.О. (2012) Пріоритети стратегічного партнерства та дилема неоєвразійського розвитку. Зовнішні справи (5). с. 20-24.

Шергін, С.О. (2012) Росія в азійсько-тихоокеанській інтеграції: погляд з Києва та Владивостоку. Зовнішні справи (9). с. 16-21.

Шергін, С.О. (2012) Геополітичні пріоритети України та Росії в контексті неоєвразійської парадигми розвитку. Науковий вісник Дипломатичної академії України (18). с. 287-292.

Шергін, С.О. (2012) Парадигмальна еволюція в політології міжнародних відносин. Освіта регіону (1). с. 132-146.

Цей список був створений у Sun May 26 14:48:27 2024 CEST.