Елементи, в яких відділ: "Відділ трансатлантичних досліджень" та рік: 2013

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | Д | Л | М | Т | Ф | Ч | Ш
Число елементів: 42.

Б

Бессонова, М.М. (2013) Спадщина біполярної системи міжнародних відносин: антиамериканізм на пострадянському просторі (на прикладі Білорусі та Росії). Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 333-344.

Бессонова, М.М. (2013) Американські зовнішньополітичні установи та Інтернет: від епохи біполярності до сьогодення. Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві: матеріали Міжнар. наук.-прак. конф., м Київ, 21–22 березня 2013 р., Національний авіаційний університет. с. 117-118.

Бессонова, М.М. (2013) Антиамериканізм у Канаді як складова політичної культури: досвід для України. Трансформація політичної культури в умовах глобалізації. Матеріали науково-практичної конференції (м. Бердянськ, 28–29 вересня 2012 р.). с. 6-14.

Бессонова, М.М. (2013) «Ідея» як імператив зовнішньої політики США: історична ретроспектива. Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: збірник тез доповідей (18 квітня 2013 р., м. Київ. с. 7-10.

Бессонова, М.М. (2013) США на страницах современной центральной и местной прессы Канады. Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии (вторая половина ХХ – начало ХХI в.): материалы международной научно-практической конференции, Витебск, 25–26 апреля 2013 г.. с. 290-293.

Бессонова, М.М. (2013) Стратегії національної безпеки США пост-біполярної епохи: головні регіональні виміри загроз американським інтересам. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (75). с. 141-143.

Бессонова, М.М. (2013) Висвітлення канадською пресою президентської передвиборчої кампанії 2012 р. у США. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія (1). с. 16-17.

Бессонова, М.М. (2013) The East European Vector of the U.S. Foreign Policy in the Second half of the XX century: the Ukrainian Context. Науковий вісник Дипломатичної академії, 1 (20). с. 232-243.

Д

Деменко, О.Ф. та Голопатюк, Л.С. та Демчук, П.О. та Казенко, П.В. (2013) Міжнародні відносини і зовнішня політика України. Національний університет оборони України.

Деменко, О.Ф. та Калениченко, Р.А. (2013) Теоретико-методологічний аналіз проблеми соціально-психологічного забезпечення супроводу навчально-виховного процесу у ВНЗ. Проблеми соціально-психологічного супроводу навчального процесу у вищих закладах освіти / Грищенко Н.С., Деменко О. Ф. та ін.; за ред. Н.В. Ківенко.. с. 43-59.

Деменко, О.Ф. та Калениченко, Р.А. (2013) Діяльність НАТО з врегулювання криз. Досвід застосування збройних сил у світових війнах і воєнних конфліктах ХХ – початку ХХІ ст.: тенденції і закономірності // Збірник наукових праць / Кол. авторів. (2).

Деменко, О.Ф. та Лобанов, А.А. (2013) Європейська інтеграція України: проблеми та перспективи реалізації інституційного та адміністративного потенціалу. Вісник Національного університету оборони України. (5 (36)). с. 354-357.

Л

Лакішик, Д.М. (2013) Перспективи демократії: минуле, сучасне, майбутнє. Проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць (6). с. 124-141.

Лакішик, Д.М. (2013) Європейський вектор глобальної стратегії США за президентства Дж. Буша-молодшого. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (3 (64)). с. 21-36.

Лакішик, Д.М. та Погорська, І.І. (2013) Democratization in the Modern World: Trends and Prospects of the Spread and Development. Проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць (7). с. 156-173.

М

Мітрофанова, О.О. (2013) Україна та її дипломатія в контексті впливу союзів. Дослідження світової політики (3 (64)). с. 127-134.

Т

Толстов, С.В. (2013) Фактор США в сучасній системі міжнародних відноси. In: США і світ ХХІ століття: монографія. Центр вільної преси, Київ, с. 164-182.

Толстов, С.В. (2013) Європейський Союз: статус і роль у міжнародній системі. Актуальні проблеми міжнародних відносин (112). с. 80-93.

Толстов, С.В. (2013) Проблема скорочення стратегічних наступальних озброєнь в американо-російських відносинах. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (3). с. 37-64.

Толстов, С.В. (2013) Тенденції міжнародної взаємодії в ХХІ столітті: досвід політичного моделювання. Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журнал (1). с. 309-317.

Толстов, С.В. (2013) Еволюція статусу та ролі США і євроатлантичної спільноти в сучасній системі міжнародних відносин. Стратегічні пріоритети (4). с. 158-164.

Толстов, С.В. (2013) Проблеми еволюції міжнародної системи: концептуальні та методологічні аспекти. Проблеми міжнародних відносин. [Зб. наук. праць] (7). с. 229-250.

Толстов, С.В. (2013) Определение и реализация общих интересов Украины и Китайской Народной Республики. Развитие стратегического партнерства между Украиной и Китайской Народной Республикой: результаты, проблемы, перспективы. с. 49-54.

Толстов, С.В. (2013) Політико-економічні аспекти інституціональних реформ у Європейському Союзі. Європейська перспектива України та візова політика країн ЄС: виклики і можливості. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. с. 322-334.

Толстов, С.В. (2013) Україна між Заходом і Сходом: політичні, економічні та соціально-гуманітарні аспекти. Варіації модерну та модернізації: український соціум в контексті глобальних процесів. Мат-ли міжнар. науково-практичної конференції. 28–29.11.2013. с. 41-43.

Толстов, С.В. (2013) Європейський Союз: статус і роль у міжнародній системі. Актуальні проблеми міжнародних відносин, 1 (112). с. 80-93.

Толстов, С.В. (2013) Міжнародна система початку XXI століття. Зовнішні справи (10). с. 8-13.

Толстов, С.В. (2013) Міжнародна система початку XXI століття. Зовнішні справи (11). с. 12-17.

Толстов, С.В. (2013) Міжнародна система початку XXI століття. Зовнішні справи, 1 (9). с. 8-11.

Толстов, С.В. та Дікарєв, О, (2013) Європейський Союз як суб’єкт міжнародних відносин. Науковий збірник МАУП (3). с. 60-73.

Толстов, С.В. та Мурашкіна, М.З. (2013) Основные направления политики Китая в регионе Центральной Азии. Вісник Маріупольського державного університету (9). с. 175-184.

Толстов, С.В. та Якушик, В.М. (2013) Політичні ідеології як засіб мотивації в міжнародних процесах. Наукові записки НАУКМА. Політичні науки, 147. с. 39-47.

Ф

Фесенко, М.В. (2013) Феномен міжнародно-політичної консолідації. Політичний менеджмент: наук. журнал (1-2). с. 20-27.

Фесенко, М.В. (2013) Консолідація учасників міжнародної системи заради забезпечення сталого розвитку людства: концептуальний вимір. Вісник Маріупольського державного університету (7-8). с. 137-146.

Ч

Чорногор, Я.О. (2013) Місцеве самоврядування в ФРН: взаємодія влади і громади. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 198-205.

Чорногор, Я.О. (2013) Конвент як форма взаємодії з владою по реалізації євроінтеграційного курсу. Віче (20). с. 30-32.

Ш

Шергін, С.О. (2013) Парадигмальний вимір міжнародних відносин в європейській і американській політичній науці. In: США і світ ХХІ століття: монографія. Центр вільної преси, Київ, с. 30-54.

Шергін, С.О. (2013) Парадигмальний вимір глобалізації міжнародних відносин // Дослідження світової політики. Збірник наукових праць (2). с. 3-13.

Шергін, С.О. (2013) Політологічний дискурс ґенези та еволюції міжнародних відносин. Зовнішні справи (5). с. 58-59.

Шергін, С.О. (2013) Політологічні аспекти дослідження азійсько-тихоокеанського регіоналізму. Україна дипломатична (14). с. 565-568.

Шергін, С.О. (2013) АСЄМ – діюча модель міжрегіональної співпраці. Зовнішні справи (3). с. 32-36.

Шергін, С.О. (2013) 21-й саміт АТЕС на Балі: цілі та пріоритети розвитку за умов кризи глобалізації. Зовнішні справи (11). с. 22-25.

Цей список був створений у Sat Apr 13 13:24:35 2024 CEST.