Елементи, в яких відділ: "Відділ трансатлантичних досліджень" та рік: 2014

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: І | Б | Л | М | С | Т | Ф | Ч | Ш
Число елементів: 31.

І

Ільїн, В.В. (2014) Філософія освіти як проект «суспільства знань». Освіта: творчий процес чи соціальна технологія. с. 11-18.

Б

Бессонова, М.М. (2014) "Стратегії національної безпеки" як джерела вивчення актуальних питань зовнішньої політики США. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 124-132.

Бессонова, М.М. (2014) Інформаційні впливи у зовнішній політиці: війни чи кібер-дипломатія? (на прикладі США та Росії). Глобальні військово-політичні протистояння у XX ст.: світовий та регіональний вимір (до 100-річчя початку Першої світової війни): матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 6–7 лютого 2014 р.). с. 179-183.

Бессонова, М.М. (2014) Канадознавство у незалежній Україні: проблеми та перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування основних напрямів розвитку соціогуманітарних наук» (Дніпродзержинськ, 11–12 квітня 2014 р.). с. 57-59.

Бессонова, М.М. (2014) Канадсько-європейське стратегічне партнерство на сучасному етапі. Історико-філософські дослідження молодих учених: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 квітня 2014 року). с. 18-20.

Бессонова, М.М. (2014) Czyściec lustracji. Respublica: Daje do myślenia (4). с. 43-48.

Білорус, О.Г. та Гаврилюк, О.В. та Зернецька, О.В. (2014) Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку). Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ. ISBN 978–966–483–959–1

Л

Лакішик, Д.М. (2014) Німецьке питання наприкінці Другої світової війни та у повоєнні роки у зовнішній політиці США. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 99-114.

Лакішик, Д.М. (2014) Американська стратегія «стримування і залучення» в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць (9). с. 45-61.

Лакішик, Д.М. (2014) Еволюція безпекової стратегії США в європейському регіоні. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць (120). с. 73-83.

Лакішик, Д.М. (2014) Політика «обмеженого втручання» у відносинах США з Росією. Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матеріали ІV Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, 2. с. 122-125.

М

Мітрофанова, О.О. (2014) Стратегічне партнерство Великої Британії зі США. Проблеми міжнародних відносин (8). с. 196-207.

Мітрофанова, О.О. (2014) Стратегічне партнерство зі США провідних європейських акторів. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. (120). с. 84-93.

С

Сергейчук, В.І. та Татаренко, Н.О. та Шергін, С.О. (2014) Туреччина: фактор безпеки. In: Україна – Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура: монографія. Укр. Письменник, Київ, с. 101-114.

Т

Толстов, С.В. (2014) Проблеми та пріоритети України в умовах кризи європейської безпеки. Зовнішні справи (2). с. 9-14.

Толстов, С.В. (2014) Напрями та динаміка інституціональних реформ у Європейському Союзі. Актуальні проблеми міжнародних відносин, 1 (120). с. 27-36.

Толстов, С.В. (2014) Європейська безпека до і після Кримської кризи. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики» (24 квітня 2014 р.). Наук. видання. с. 41-52.

Толстов, С.В. (2014) Міжнародно-політичні аспекти української кризи: умови і перспективи врегулювання. Виклики європейській архітектурі безпеки: український контекст: зб. тез доповідей (9 жовтня 2014 року, м. Київ). с. 121-123.

Толстов, С.В. (2014) Українська криза в контексті міжнародно-політичних процесів. Виклики європейській архітектурі безпеки: український контекст. Матеріали міжнародної конференції (9 жовтня 2014 року, м. Київ). с. 123-129.

Толстов, С.В. (2014) Позиционирование Украины в отношениях с ЕС, Россией и евразийскими интеграционными объединениями. Перспективы скоординированного социально-экономического развития России и Украины в общеевропейском контексте. Тр. Второй междунар. нayчн.-пpaкт. конф.. с. 125-131.

Ф

Фесенко, М. В. (2014) Проблеми та перспективи формування нового міжнародного порядку в умовах нестаціонарності. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць (120). с. 113-127.

Фесенко, М. В. (2014) Концептуальна інтерпретація міжнародного та світового порядку. Вісник Дипломатичної академії України (21). с. 105-111.

Фесенко, М. В. (2014) Проблеми центру та периферії у глобальному управлінні світ-системою. Вісник Маріупольського державного університету (11). с. 220-228.

Ч

Чорногор, Я.О. (2014) Наслідки придністровського конфлікту: регіональний контекст. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 305-309.

Чорногор, Я.О. (2014) Основні ідеї Римського клубу: зміна ціннісних орієнтирів в умовах глобалізації. In: Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: монографія. Фенікс, Київ, Україна, с. 224-241. ISBN 978-966-136-171-2

Ш

Шергін, С.О. (2014) Парадигмальний аспект глобалізації міжнародних відносин. In: Америка і Європа в сучасних міжнародних трансформаціях: монографія. Центр вільної преси, Київ, с. 13-25.

Шергін, С.О. (2014) Чорноморський регіон: конфронтація чи діалог? Зовнішні справи (5). с. 14-17.

Шергін, С.О. (2014) Цивілізаційні та інтеграційні фактори східноазійського регіоналізму. Третій світ у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ століття. с. 46-51.

Шергін, С.О. (2014) Східноазійський регіоналізм у контексті інтересів України: цілі, пріоритети, можливості та сценарії розвитку. Стратегія розвитку України (3). с. 56-71.

Шергін, С.О. (2014) Зовнішня політика та дипломатія України за умов глобалізації та регіоналізації. Україна дипломатична (15). с. 464-474.

Шергін, С.О. (2014) Foreign Policy and Diplomacy of Ukraine under Conditions of Globalization and Regionalzation. and Human Sciences. Polish-Ukrainian Scientific Journal (2). с. 8-17.

Цей список був створений у Wed May 18 15:22:10 2022 EEST.