Елементи, в яких відділ: "Відділ трансатлантичних досліджень" та рік: 2015

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | Г | Л | М | Т | Ф | Ш
Число елементів: 55.

Б

Бессонова, М.М. (2015) Антиамериканізм на пострадянському просторі: російський та український виміри. Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч. 1: Збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15.05.2015). с. 14-19.

Бессонова, М.М. (2015) Додаткові виміри партнерства Канади, Мексики та США в рамках НАФТА. овнішня політика і дипломатія: український і світовий досвід: збірник тез доповідей (23 грудня 2015, м. Київ). с. 21-23.

Бессонова, М.М. (2015) Меморіальні он-лайн проекти, присвячені Другій світовій війні: досвід зарубіжних країн. Історико-політичні студії: Збірник наукових праць (2). с. 5-14.

Бессонова, М.М. (2015) Основні напрями співпраці у сфері екології країн-учасниць НАФТА на сучасному етапі. Наукові праці історичного факультету ЗНУ, 2 (44). с. 128-132.

Бессонова, М.М. (2015) Стереотипи про Канаду у сучасному медіапросторі. По той бік Дніпра: вплив контраверсійних образів «іншого українця» на формування ментальних кордонів: Науковий збірник. с. 174-178.

Бессонова, М.М. та Маклюк, О.М. (2015) Історична пам’ять щодо образу «іншого українця»: науковий проект у Запоріжжі. Scriptorium nostrum (Херсонський державний університет) (1-2). с. 296-306.

Бессонова, М.М. та Маклюк, О.М. (2015) Ментальні кордони та стереотипи: Схід і Захід – разом? Огляд результатів дослідницького проекту «По той бік Дніпра…». Наукові праці історичного факультету ЗНУ (42). с. 323-326.

Г

Годлюк, А.М. (2015) Аналітичні інститути та їх роль у зовнішній політиці США. Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство: Зб. матеріалів II міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15 травня 2015 року), 2. с. 27-32.

Годлюк, А.М. (2015) Колективна безпека в глобальних та регіональних вимірах. Зовнішні справи: науковий журнал. (11). с. 48-51.

Л

Лакішик, Д.М. (2015) Особливості та основні тенденції розвитку процесу демократизації в сучасному світі. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 40-52.

Лакішик, Д.М. (2015) Концепт США в аналітичних дослідженнях сучасних тенденцій глобального розвитку. Історико-політичні студії: Збірник наукових праць (2 (4)). с. 56-65.

Лакішик, Д.М. (2015) Пріоритети доктрини «світового лідерства» Б. Обами. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах. Збірник наукових праць. с. 47-57.

Лакішик, Д.М. (2015) Доктрина «глобальної демократизації» Дж. Буша-молодшого. Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 2. с. 52-59.

Лакішик, Д.М. (2015) Пріоритети доктрини світового лідерства США у ХХІ столітті. Науково-теоретичні аспекти вирішення глобальних проблем сучасності: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. с. 115-119.

Лакішик, Д.М. (2015) Переформатування трансатлантичного співробітництва США та Європи: виклики для європейського регіону. Пріоритетні напрямки розвитку суспільних наук у ХХІ столітті: Матеріали міжнародної на- уково-практичної конференції, м. Херсон. с. 171-175.

Лакішик, Д.М. (2015) Стратегічні підходи США в сфері безпеки та оборони. Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності: мате- ріали II Міжнародної науково-практичної конференції. с. 118-121.

Лакішик, Д.М. (2015) Bipolarity Effect on Formation and Development US European Policy. Європейські історичні студії: науковий журнал (1). с. 29-42.

Лакішик, Д.М. (2015) THE KEY FACTORS OF EUROPEAN CAUTION TOWARDS AMERICAN INTERVENTIONISM. Європейські історичні студії: науковий журнал (2). с. 54-67.

Лущак, В.В. (2015) "Близькосхідне Локарно" або Кемп-Девідський мирний процес 1977-1979 рр. Драгоманівські історичні студії: зб. наук. праць молодих істориків / відп. ред. і упор. О. В. Потильчак, І. Г. Вєтров, Ж. М. Іщенко, О. О. Сушко., 3 (7). с. 184-192.

Лущак, В.В. (2015) Радянські та американські геополітичні інтереси на Близькому Сході у 40-60 рр. ХХ століття. Молодий будівничий України № 35: у 2 томах: збірник матеріалів ХХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів "Європейський вибір України: сучасні виклики та реалії"., Т. 1.. с. 96-98.

М

Мітрофанова, О.О. (2015) Військова політика Франції та співробітництво з Україною. Інший. Дипломатична академія України при МЗС України.

Мітрофанова, О.О. (2015) Українська дилема та французькі цінності. Зовнішні справи (3). с. 28-32.

Мітрофанова, О.О. (2015) Національна держава і глобальний ресурс військової дипломатії. Науковий вісник Дипломатичної академії України. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. Частина ІІ. Серія «Політичні науки» (22). с. 50-60.

Мітрофанова, О.О. (2015) Асиметричне стратегічне партнерство зі США провідних країн Північноатлантичного альянсу. Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч. 1: зб. матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції. с. 121-128.

Мітрофанова, О.О. (2015) Трансатлантичне стратегічне партнерство і криза в Україні. Європейські історичні студії (1). с. 178-189. ISSN 2524-048Х

Мітрофанова, О.О. (2015) Дослідження феномену стратегічного партнерства в контексті всесвітньої історії. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносин. Збірник наукових праць. с. 243-247.

Т

Толстов, С.В. (2015) Суспільно-політичні процеси та вектори змін у сучасній міжнародній системі. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 15-24.

Толстов, С.В. (2015) Проекти та діяльність ОБСЄ в Україні. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 232-252.

Толстов, С.В. (2015) Еволюція діяльності міжнародних організацій в Україні. Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь. – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 22-27.

Толстов, С.В. (2015) Координація політики США та ЄС у реагуванні на українську кризу. Зовнішні справи (1). с. 16-21.

Толстов, С.В. (2015) Координація політики США та ЄС у реагуванні на українську кризу. Зовнішні справи (2). с. 6-11.

Толстов, С.В. (2015) Діяльність міжнародних організацій в Україні: загальні тенденції та орієнтири. Віче (4). с. 11-15.

Толстов, С.В. (2015) «Захід» і Росія в новій фазі політичного протистояння: співвідношення стратегії і тактики. Науковий вісник Дипломатичної академії України, 2 (22). с. 92-103.

Толстов, С.В. (2015) Параметри та критерії оновленої моделі міжнародної безпеки України. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах. с. 16-23.

Толстов, С.В. (2015) Позиція США і ЄС щодо врегулювання конфлікту на сході України. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка: Міжнародні відносини (1). с. 16-21.

Толстов, С.В. (2015) Політика ЄС щодо Росії: основні проблеми та тенденції. Історико-політичні студії. Зб. наук. праць (2). с. 97-111.

Толстов, С.В. (2015) Процеси розширення ЄС в історичній ретроспективі. Європейські історичні студії: Науковий журнал. Електронне видання (2). с. 118-136.

Толстов, С.В. (2015) Східноєвропейська політика ЄС: цілі, методи, способи реалізації. Актуальні проблеми міжнародних відносин (125). с. 32-42.

Толстов, С.В. (2015) Зовнішньополітичні акценти та пріоритети адміністрації Б. Обами. Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч. 2: зб. матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15.05.2015). с. 126-135.

Толстов, С.В. (2015) Корекція пріоритетів Європейської політики сусідства. Безпековий, політичний, економічний та гуманітарний виміри сучасного етапу європейської та євроатлантичної інтеграції України. Мат-ли міжнар. науково-практичної конференції (Ужгород, 5 грудня 2015 р.). с. 86-88.

Толстов, С.В. (2015) Східноєвропейське сусідство та «Східне партнерство»: функціональні особливості та структурні обмеження. IV Міжнародна науково-практична конференція «Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики» (23 квітня 2015 р.). с. 83-88.

Толстов, С.В. (2015) Суспільно-політичні процеси та вектори змін у сучасній міжнародній системі (С. 15–24), Проекти та діяльність ОБСЄ в Україні (С. 232–252). «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності.

Толстов, С.В. (2015) Буремний 2015-й: зовнішньополітичні підсумки року. Зовнішні справи (12). с. 6-11.

Толстов, С.В. та Оврамець, М.А. (2015) Середземноморський штурм: міграційна криза в Європейському Союзі. Зовнішні справи (9). с. 6-11.

Толстов, С.В. та Якушик, В.М. (2015) Становлення та розвиток політики ЄС у східноєвропейському регіоні. Наукові записки НаУКМА, 172. с. 72-82.

Ф

Фесенко, М.В. (2015) Витоки та наслідки глобальної системної кризи. Історико-політичні студії. Збірник наукових праць (2). с. 111-120.

Фесенко, М.В. (2015) Глобальне партнерство як консолідація суб’єктів міжнародних відносин у протидії міжнародному тероризму: концептуальні підходи. Актуальні проблеми міжнародних відносин: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах. Зб. наук. Праць. с. 34-39.

Фесенко, М.В. (2015) Боротьба США та Китаю за глобальне лідерство у XXI столітті. Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки» (6).

Ш

Шергін, С.О. (2015) Азійсько-Тихоокеанський регіоналізм як варіант і альтернатива глобалізації. In: Парадигмальні трансформації сучасної глобалістики: монографія. Іма-прес, Дніпропетровськ, с. 367-398.

Шергін, С.О. (2015) Дилема східноазійського регіоналізму. Науковий вісник Дипломатичної академії України, 2 (11). с. 36-40.

Шергін, С.О. (2015) Азійсько-тихоокеанський регіоналізм у контексті проблем безпеки. Зовнішні справи. с. 16-21.

Шергін, С.О. (2015) Теоретичні засади та специфіка східноазійського регіоналізму. Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць. с. 9-25.

Шергін, С.О. (2015) Суспільна модернізація та регіональна безпека: східноазійський варіант. Зовнішні справи (11). с. 6-10.

Шергін, С.О. (2015) Україна – Туркменістан: співробітництво в контексті зовнішньополітичних пріоритетів. Зовнішні справи (3). с. 24-27.

Шергін, С.О. (2015) Theoretical Base and Specific of East-Asian Regionalism. Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian Scientific Journal (4). с. 39-50.

Цей список був створений у Mon May 27 16:10:36 2024 CEST.