Елементи, в яких відділ: "Відділ трансатлантичних досліджень" та рік: 2016

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу | Немає групування
Число елементів: 48.

НЕ ВИЗНАЧЕНО, ed. (2016) Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», Київ.

Бессонова, М.М. (2016) Збереження культурного суверенітету Канади як засіб забезпечення національної єдності. Зовнішні справи. ІСТОРИЧНІ НАУКИ (12). с. 38-41.

Бессонова, М.М. (2016) Зеркальные образы Холодной войны: Дискуссия. Холодная война: прошлое или настоящее. Новое прошлое / The New Past (3). с. 163-168.

Бессонова, М.М. (2016) Основні прояви канадської допомоги Україні у контексті подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Проблеми техногенної безпеки в Україні та світі (до 30-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС): Збірник наукових праць. с. 79-86.

Бессонова, М.М. (2016) Про спадкоємність в Історії: від студентки Олександра Михайловича Мальованого до його наступниці у викладанні Історії Стародавнього світу. Артист за кафедрою: Збірник пам’яті професора Олександра Мальованого. с. 29-32.

Годлюк, А.М. (2016) Імперативи формування глобальної політики. Історико-політичні студії.Збірник наукових праць. (2(4)). с. 24-31.

Годлюк, А.М. (2016) Прогностичні моделі позиціонування євроатлантичної спільноти в контексті системних змін у міжнародних відносинах. Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: збірник тез доповідей (19 травня 2016, м. Київ). с. 34-36.

Годлюк, А.М. (2016) Становлення партнерства в Азійсько-Тихоокеанському Регіоні. Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латино- американського регіону: збірник наукових праць. с. 134-143.

Годлюк, А.М. (2016) Collective security in the global and regional dimensions. Україна у світі, світ про Україну: збірник тез доповідей (25 березня 2016, м. Київ). с. 12-16.

Деменко, О.Ф. (2016) Напрями трансформації підходу України до врегулювання конфлікту на Донбасі. In: «Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики»: Матеріали V-ї міжнародної науково-практичної конференції, 19 травня 2016 року., ДАУ при МЗС України.

Деменко, О.Ф. та Калениченко, Р.А. (2016) Місце соціально-психологічного супроводу життєдіяльності студентської молоді в умовах глобальних цивілізаційних викликів і загроз. Розділ 12. Науковий дискурс підготовки студентської молоді до життя в умовах цивілізаційних викликів і загроз: колективна монографія / під ред. Пилипенка О.І.. с. 205-219.

Деменко, О.Ф. та Калениченко, Р.А. та Руденко, М.В. (2016) Особливості соціально-психологічного супроводу життєдіяльності студентської молоді в умовах глобальних цивілізаційних викликів і загроз. Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства. Збірник наукових праць..

Деменко, О.Ф. та Калениченко, Р.А. та Соколов, С.В. (2016) Педагогічна спадщина Михайла Грушевського. In: «Науково-педагогічна та державотворча спадщина Михайла Грушевського» (до 150-річчя від дня народження): збірник матеріалів круглого столу (Київ, 26 жовтня 2016 р.)..

Лакішик, Д.М. (2016) Формування підходів країн ЄС щодо СПБО. Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн Латиноамериканського регіону. Зб. наук. праць. – К.: ДУ «Інститут сесвітньої історії НАН України». с. 17-25. ISSN 978-966-02-7989-6

Лакішик, Д.М. (2016) Evolution of US Foreign Policy: from George Bush to Barack Obama. // Американська історія та політика: науковий журнал// Американська історія та політика: науковий журнал. – 2016. – No 2.– С. 14–22. (2). с. 14-22.

Лакішик, Д.М. (2016) Peculiarities of US-EU Relations: Evolution and Prospects. Проблеми всесвітньої історії. с. 153-174.

Мітрофанова, О.О. (2016) Зовнішня політика США: перипетії відносин з найдавнішим стратегічним партнером – Францією. Американська історія та політика: науковий журнал (2). с. 56-62.

Мітрофанова, О.О. (2016) «Виклики» стратегічному партнерству України та Польщі в контексті глобальних трансформацій європейської безпеки. Зовнішні справи (5). с. 48-53.

Мітрофанова, О.О. (2016) Франція-НАТО: настає час активних дій. Бінтел. Журнал геополітичної аналітики (2). с. 38-43.

Мітрофанова, О.О. (2016) Стратегічне партнерство України та Польщі в контексті агресії Росії. Європейські студії в університетах України. Матеріали науково-методичної конференції 22 квітня 2016 року. Київ,. (3). с. 163-165.

Мітрофанова, О.О. (2016) Скандальний фільм «Україна: маски революції» у контексті інформаційної війни. Виклики і ризики. Безпековий огляд ЦДАКР (4 (43)). с. 16-19.

Мітрофанова, О.О. (2016) Безпекова політика Франції в контексті терористичних атак 13 листопада 2015. Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону: зб.н.п.. с. 41-47.

Толстов, С.В. (2016) Українсько-білоруський діалог: пошук нових можливостей. Зовнішні справи. ІСТОРИЧНІ НАУКИ (12). с. 20-22.

Толстов, С.В. (2016) Воєнно-політичні союзи та коаліаційні відносини напередодні та в період Другої світової війни: природа, модальність, специфіка. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1). с. 79-108.

Толстов, С.В. (2016) Сучасні міжнародно-політичні процеси як відображення еволюції міжнародної системи. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 26-39.

Толстов, С.В. (2016) Роль великих держав у міжнародній взаємодії країн Європи. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 25-47.

Толстов, С.В. (2016) Тенденції політичної взаємодії між ЄС та країнами Африки Політика США у Субсахарській Африці за президентства Б. Обами. Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: матеріали міжнар. наук. конф. с. 13-20.

Толстов, С.В. (2016) Досвід і практика національного примирення в Іспанії. Європейські історичні студії: Науковий журнал. Електронне видання (5). с. 124-143.

Толстов, С.В. (2016) Роль великих держав у міжнародній взаємодії країн Європи. Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнародних відносин у ХХ – ХХІ ст. Зб. наук. праць. с. 25-47.

Толстов, С.В. (2016) Воєнно-політичні союзи та коаліційні відносини напередодні та в період Другої світової війни: природа, модальність, специфіка. Проблеми всесвітньої історії (1). с. 79-108.

Толстов, С.В. (2016) Еволюція зовнішньополітичної концепції України в контексті європейської безпеки. Науковий вісник Дипломатичної академії України, 1 (23). с. 10-24.

Толстов, С.В. (2016) Нові тенденції у відносинах України і НАТО. Бінтел: журнал геополітичної аналітики (1). с. 10-18.

Толстов, С.В. (2016) Структурні та політичні ознаки багатополярності. Американська історія та політика: науковий журнал (2). с. 230-238.

Толстов, С.В. (2016) Сучасні міжнародно-політичні процеси як відображення еволюції міжнародної системи. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи. Зб. наук. праць. с. 26-39.

Толстов, С.В. (2016) Феномен стратегічного партнерства в міжнародних відносинах ХХІ ст. Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону Зб. наук. праць. с. 8-16.

Толстов, С.В. (2016) Роль і вплив євроатлантичного співтовариства в міжнародній системі початку ХХІ століття. Міжнародна науково-практична конференція «Реалії та перспективи розвитку суспільства: соціальні, психологічні і політичні аспекти». м. Сладковічево, Словацька Республіка, 28–29 жовтня 2016 р.. с. 190-193.

Толстов, С.В. (2016) Объединение БРИКС в многополярной системе международных отношений. Проблемы политической институционализации. Страны БРИКС: стратегии развития и механизмы взаимодействия и сотрудничества в изменяющемся мире. Тр. I Международной научно-практической конференции. с. 142-147.

Толстов, С.В. (2016) Досвід політичного примирення після громадянської війни між Північчю та Півднем США. Контраст.

Толстов, С.В. (2016) Сутінки невизначеності: Brexit та його наслідки. «Зовнішні справи». ІСТОРИЧНІ НАУКИ (8). с. 22-27.

Толстов, С.В. (2016) Сутінки невизначеності: Brexit та його наслідки. Зовнішні справи (8). с. 22-27.

Фесенко, М.В. (2016) Перспективи збереження лідерства США в постбіполярній міжнародній системі. Американська історія та політика: науковий журнал (2). с. 31-37.

Фесенко, М.В. (2016) Взаємодія країн БРІКС зі США та країнами-членами НАТО. Вісник Маріупольського державного університету (15). с. 353-360.

Фесенко, М.В. (2016) Зовнішня та безпекова політика США і Франції: трансатлантичний вимір. Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки» (9).

Шергін, С.О. (2016) Сінгапур в АСЕАН: історичний і політичний нарис. Зовнішні справи (11). с. 36-39.

Шергін, С.О. (2016) США і криза неоліберальної моделі глобалізації. Зовнішні справи (5). с. 18-21.

Шергін, С.О. (2016) Геополітична ідентифікація України: ретроспектива та реальність. Зовнішні справи (4). с. 9-13.

Шергін, С.О. (2016) Постглобалізація як модерна тенденція формування нового міжнародного порядку. Україна дипломатична. Науковий щорічник (17). с. 217-226.

Шергін, С.О. (2016) Азійсько-тихоокеанський регіоналізм у сучасних міжнародних реаліях. Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми: зб. наук. пр.. с. 31-53.

Цей список був створений у Thu Jun 13 06:50:52 2024 CEST.