Елементи, в яких відділ: "Відділ трансатлантичних досліджень" та рік: 2017

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | Г | Д | Л | М | П | Т | Ф | Ш
Число елементів: 23.

Б

Бессонова, М.М. (2017) Проблема збереження культурного суверенітету: досвід Канади. Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. кол.), Т.О.Метельова, В.В.Cолошенко. с. 40-44.

Бессонова, М.М. (2017) 25-річчя Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України». Scriptorium nostrum (2). с. 498-501.

Бессонова, М.М. (2017) Lustration: Ukrainian case (Chapter 45). Understanding Central Europe. с. 385-394.

Г

Годлюк, А.М. (2017) Зовнішньополітичні пріоритети адміністрації Д. Трампа. Стратегії зовнішньої та безпекової політики провідних міжнародних акторів: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова. с. 86-101.

Д

Деменко, О.Ф. (2017) Особливості соціальної адаптації особистості в умовах сучасного кризового суспільства. Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнського науково-практичного круглого столу (24 березня 2017 року) / за заг. ред. О.Г. Льовкіної, Р.А. Калениченка.. с. 27-33.

Деменко, О.Ф. та Смолянюк, В.Ф. та Прибутько, П.С. (2017) Основи національної безпеки України. К.: ПАЛИВОДА А.В..

Л

Лакішик, Д.М. (2017) Зовнішньополітичні акценти та пріоритети стратегії "задіяності та розширення" адміністрації Б.Клінтона. Американська історія та політика (№3). с. 21-29.

Лакішик, Д.М. (2017) Рoль СШA i крaїн ЄС у регioнaльних безпекoвих прoблемах Єврoпи. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 87-96.

М

Мітрофанова, О.О. (2017) Парламентські вибори у Франції 2017 р. та динаміка рейтингу президента Е. Макрона. Стратегії зовнішньої та безпекової політики провідних міжнародних акторів: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова. с. 35-40.

П

Пугачова-Лакішик, Д.В. (2017) Оборонна політика ЄС: сучасні підходи та перспективи. Стратегії зовнішньої та безпекової політики провідних міжнародних акторів: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова. с. 124-128.

Т

Толстов, С.В. (2017) Україна в процесах європейської інтеграції: статус, проблеми, тенденції. In: // Міжнародні регіональні процеси та зовнішньополітичні пріоритети України: Монографія. Дипломатична академія України при МЗС України, Київ, с. 275-312.

Толстов, С.В. (2017) Еволюція політики Європейського Союзу щодо Росії. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Київ, с. 43-67.

Толстов, С.В. (2017) Фактор Макрона: політична технологія чи нова фаза європейської політики? Зовнішні справи (5). с. 6-8.

Толстов, С.В. (2017) Африканський напрям у політиці Європейського Союзу. Європейські історичні студії [Електронне видання] (7). с. 17-44.

Толстов, С.В. (2017) Фактори, фази та стадії еволюції міжнародної системи. Науковий вісник Дипломатичної академії України. Зовнішня політика і дипломатія: інституціоналізація, трансформація, традиціоналізм (24). с. 32-52.

Толстов, С.В. (2017) Еволюція політики Європейського Союзу щодо Росії. Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія. с. 43-67.

Толстов, С.В. (2017) Євроатлантичне співтовариство в умовах перехідного стану міжнародної системи. Стратегії зовнішньої та безпекової політики провідних міжнародних акторів: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова. с. 6-16.

Толстов, С.В. (2017) Концепції міжнародної безпеки: методологічні підходи та понятійні принципи. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 41-67.

Толстов, С.В. (2017) Досвід національного примирення в Іспанії. Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. кол.), Т.О.Метельова, В.В.Cолошенко. с. 19-24.

Толстов, С.В. (2017) Goals and principles in partnership relations between the EU and the African Union. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць (130). с. 4-12.

Ф

Фесенко, М.В. (2017) Безпекові питання в контексті реформування ООН. Стратегії зовнішньої та безпекової політики провідних міжнародних акторів: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова. с. 137-147.

Ш

Шергін, С.О. (2017) Кінець Транстихоокеанського партнерства? Зовнішні справи (3). с. 20-23.

Шергін, С.О. та Космина, В. та Чекаленко, Л.Д. (2017) Азійсько-Тихоокеанський регіоналізм: концептуальні моделі та сучасна практика. In: Міжнародні регіональні процеси та зовнішньополітичні пріоритети України: Монографія. Дипломатична академія України при МЗС України, Київ, с. 68-108.

Цей список був створений у Sun May 26 14:31:50 2024 CEST.