Елементи, в яких відділ: "Відділ трансатлантичних досліджень" та рік: 2018

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | Д | Л
Число елементів: 8.

Б

Бессонова, М.М. (2018) Основні напрями співпраці Індії та Канади на початку ХХІ ст. Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні.. с. 210-211.

Бессонова, М.М. (2018) Пріоритети сучасних канадсько-українських відносин. In: Україна – Канада: сучасні наукові студії [Текст]: кол. моногр.: у 3-х кн. Кн. 1 = Ukraine – Canada: Modern Scientific Studies: Сollective Monograph [Text]: in three books. Book 1. Луцьк : Вежа-Друк, 2018, с. 7-17.

Бессонова, М.М. (2018) Канадсько-мексиканська співпраця в рамках НАФТА. Історико-політичні студії: Збірник наукових праць. (2 (10)). с. 5-15.

Бессонова, М.М. (2018) Проблематика «пропаганди» у канадському інформаційному просторі. Феномен пропаганди та антипропаганди у сучасному світі: історико-політологічний дискурс / За науковою редакцією Г.М. Васильчука, О.М. Маклюк, М.М. Бессонової. с. 204-210.

Бурцева, М.В. (2018) Імміграція з Індії до Канади: від дискримінації до рівноправ’я. Тези IV Всеукраїнської конференції індологів «Індія – 70 років незалежного розвитку: досягнення, проблеми, перспективи», 30-31 січня 2018 р. (До Дня Республіки Індія) / наук. ред. О.І.Лукаш.. с. 28-30.

Д

Деменко, О.Ф. (2018) Соціальна адаптація в сучасних умовах. In: Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали ІІІ Всеукраїнського науково-практичного круглого столу (6.03.2018 року), Ірпінь: УДФСУ, 2018..

Л

Лущак, В.В. (2018) Радянський Союз очима віце-президента США Г.Уоллеса. Американська історія та політика (16). с. 91-100. ISSN 2521-1706

Лущак, В.В. (2018) Генрі Уоллес у політичній історії США: історіографія питання. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / за заг. ред. проф. І.С. Зуляка. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2 (2). с. 136-142.

Цей список був створений у Sun May 26 14:56:50 2024 CEST.