Елементи, в яких відділ: "Відділ трансатлантичних досліджень" та рік: 2019

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: І | Б | В | Г | Д | К | Л | М | П | Т | Ф
Число елементів: 56.

І

Іванов, Д.І. (2019) Ставлення основних політичних партій щодо участі Великої Британії у війнах та конфліктах. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 56-60.

Іванов, Д.І. (2019) Ставлення основних політичних партій до участі Великої Британії у війнах та конфліктах. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 311-315.

Іванов, Д.І. (2019) Участь Великої Британії у Другій іракській війні в контексті англоамериканських «особливих відносин». Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 70-74.

Іванов, Д.І. (2019) Внутрішньополітичні виміри зовнішньополітичного іміджу держави (на прикладі британських гуманітарних інтервенцій). Тези міжнародної науково-практичної конференції «Імідж і репутація: теорія і практика», 20-21 березня 2019 р.. с. 87-92.

Іванов, Д.І. (2019) Проблеми зовнішньої політики в програмах британських регіональних партій (1992-2010 рр.). Україна-Європа-Світ (23). с. 155-165.

Б

Бессонова, М.М. (2019) Іспанський досвід подолання диктатури та подальших успішних перетворень. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 82-88.

Бессонова, М.М. (2019) Специфіка сучасних інтеграційних процесів у північноамериканському регіоні: перегляд угоди про НАФТА. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 271-276.

Бессонова, М.М. (2019) Основні риси сучасного антиамериканізму: регіональний вимір. Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти (4). с. 16-29.

Бурцева, М.В. (2019) Вплив імміграційної політики на зміни у демографічному складі населення Канади (1945-2012). Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 47-50.

Бурцева, М.В. (2019) Інновації канадської імміграційної політики 1980-х рр. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 43-47.

В

Власова, А.Ю. (2019) Трансформація французького суспільства під впливом діяльності жіночих організацій (1950-1970-ті рр.). Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 50-54.

Г

Галаджій, О.В. (2019) Проблема інтеграції Австралії до Азійсько-Тихоокеанського регіону наприкінці ХХ ст. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 47-51.

Годлюк, А.М. (2019) Розвиток відносин ЄС і НАТО в умовах кризи європейської безпеки. Гілея: науковий вісник. с. 57-68.

Годлюк, А.М. (2019) Вплив війни в Кореї (1950-1953 рр.) на тогочасну систему міжнародних відносин і трансформування європейських країн. Гілея: науковий вісник (145 (6). с. 30-37.

Д

Деменко, О.Ф. (2019) Особливості соціальної адаптації особистості в умовах сучасного кризового суспільства. Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали ІV Всеукраїнського науково-практичного круглого столу з міжнародною участю (24.04. 2019 р.). с. 28-35.

Деменко, О.Ф. (2019) Відновлення величі: політика національної консолідації Франції після Другої світової війни. Зовнішні справи. (8-9). с. 18-24.

Деменко, О.Ф. (2019) Центральна Азія у сучасній системі міжнародної безпеки. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. (№3(9)). с. 146-160.

Деменко, О.Ф. (2019) Повстання 1916 року та його вплив на формування національної ідентичності казахського народу. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. (№2(8)). с. 55-66.

К

Кудряченко, А.І. та Толстов, С.В. (2019) Стратегія забезпечення євроатлантичного співробітництва України у військовій сфері. In: Євроатлантичний вектор України: національна доповідь / ред. кол. С.  І.  Пирожков, І. О. Кресіна, А. І. Кудряченко, Ю. С. Шемшученко та  ін. Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України, с. 239-260.

Л

Лакішик, Д.М. (2019) Консолідуючий потенціал політики пам’яті у скандинавських країнах та можливості його застосування в Україні. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 175-180.

Лакішик, Д.М. (2019) Європейський вектор зовнішньої політики США (50-60-і рр. ХХ ст.). Американська історія та політика: науковий журнал (7). с. 16-27.

Лакішик, Д.М. та Пугачова-Лакішик, Д.В. (2019) Зовнішньополітична стратегія США на початковому етапі «холодної війни». Проблеми всесвітньої історії (1(7)). с. 32-44.

Лакішик, Д.М. та Швед, В.О. (2019) Протидія світової спільноти анексії Криму й війні на Донбасі: форми, напрями, перспективи. Міжнародні аспекти інтеграції Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В. О. Швед, В. В. Солошенко, С. Г. Самойленко [та ін.]. с. 48-52.

Лакішик, Д.М. та Швед, В.О. (2019) Протидія світової спільноти анексії Криму й війні на Донбасі: форми, напрями, перспективи. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 412-419.

Латенко, В.С. (2019) Перша хвиля деколонізації у Субсахарській Африці (1960-1963). Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 80-83.

Лущак, В.В. (2019) Самоідентифікація сімейства Уоллесів у американській фермерській традиції. Гілея: науковий вісник., 144 (5). с. 78-81. ISSN 2076-1554

Лущак, В.В. (2019) Місце фермерського блоку (1921-1923 рр.) в аграрній політиці адміністрації В. Гардінга. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Міжнародні відносини: історія, теорія та практика» (28 лютого 2019 року). Суми: ФОП Цьома С.П.. с. 191-194.

Лущак, В.В. (2019) Г. Уоллес та законодавче врегулювання контролю за використанням ядерної енергії в США у 1945-1946 рр. Ядерна безпека України в контексті світового досвіду: збірник наукових праць [електронне видання] / За заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 200-213.

М

Мітрофанова, О.О. (2019) Спільне та відмінне у ставленні країн ЄС щодо відносин з Україною та Росією. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 70-85.

Мітрофанова, О.О. (2019) Україна-Польща: від стратегічного партнерства до тактичної невизначеності. In: Українсько-польські відносини в умовах гібридних загроз безпеці: Монографія / [В. Балюк, М. Дорошко, В. Копійка та ін.] ; наук. ред. В. Балюк, М. Дорошко. Київ : Ніка-Центр, Люблін : Видавництво УМКС, 2019, с. 140-145.

Мітрофанова, О.О. (2019) Характерні особливості перекладу термінології текстів з міжнародної проблематики з англійської та французької мов. Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин. с. 320-324.

П

Потєхін, О.В. та Фесенко, М.В. (2019) Формування державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України. In: Шляхи і напрями забезпечення євроатлантичного вектора розвитку України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), С. В. Толстов, В. В. Солошенко, О. В. Потєхін, П. М. Рудяков, [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 8-26.

Потєхін, О.В. та Фесенко, М.В. (2019) Основні напрямки подолання суперечностей у позиції ЄС щодо інтеграції України. In: Євроатлантичний вектор України: національна доповідь / ред. кол. С.  І.  Пирожков, І. О. Кресіна, А. І. Кудряченко, Ю. С. Шемшученко та  ін. Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України, с. 173-189.

Пугачова-Лакішик, Д.В. (2019) «Спільний націоналізм» в історичному поступі скандинавських держав. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 17-22.

Пугачова-Лакішик, Д.В. (2019) Скандинавські держави на початковому етапі «холодної війни»: безпековий аспект. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 24-28.

Т

Танцюра, О.Г. (2019) Передумови формування політики пам´яті Держави Ізраїль у післявоєнні роки. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 77-81.

Танцюра, О.Г. (2019) Питання Голокосту на сесіях Кнесету у 1953 р. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 93-96.

Толстов, С.В. (2019) Сепаратизм і шляхи його подолання в Іспанії: міжнародний вимір. Міжнародні аспекти інтеграції Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В. О. Швед, В. В. Солошенко, С. Г. Самойленко [та ін.]. с. 21-28.

Толстов, С.В. (2019) Ядерне стримування у військово-політичній стратегії США. Ядерна безпека України в контексті світового досвіду: збірник наукових праць [електронне видання] / За заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 109-137.

Толстов, С.В. (2019) Інституціональні й інструментальні виміри політики історичної пам’яті в США: висновки для України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 151-158.

Толстов, С.В. (2019) Проблемні аспекти сучасних військових і військово-технічних відносин між Україною і НАТО. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 211-217.

Толстов, С.В. (2019) Сепаратизм і шляхи його подолання в Іспанії: міжнародний вимір. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 293-302.

Толстов, С.В. (2019) Криза «ліберального порядку»: причини та наслідки. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 7-28.

Толстов, С.В. (2019) Стратегія забезпечення євроатлантичного співробітництва України у військовій сфері. In: Шляхи і напрями забезпечення євроатлантичного вектора розвитку України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), С. В. Толстов, В. В. Солошенко, О. В. Потєхін, П. М. Рудяков, [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 76-96.

Толстов, С.В. (2019) Новий стан європейської безпеки: становлення конфронтаційної моделі. Південна Україна у міжнародних відносинах: історія та сучасність. Збірник матеріалів ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених (24-25 травня 2019 року) / За ред. О.П. Тригуба. с. 58-61.

Толстов, С.В. (2019) Ознаки та особливості нової «холодної війни». Зовнішні справи (4-5). с. 4-5.

Толстов, С.В. (2019) Сепаратизм і сецесіонізм: концептуальні особливості в умовах європейського інтеграційного проекту. Ідеологія і політика (1 (11)). -.

Толстов, С.В. (2019) Сепаратизм і шляхи його подолання в Іспанії: міжнародний вимір. Політичні процеси (1 (11)). с. 332-376.

Толстов, С.В. (2019) Тенденції оборонно-технічних відносин між Україною та НАТО. Українське військо: сучасність та історична ретроспектива: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 29 листопада 2019 р.. -.

Толстов, С.В. (2019) Україна у контексті глобальних пріоритетів США. Зовнішні справи (2-3). с. 2-3.

Толстов, С.В. (2019) Українсько-американські відносини в контексті зовнішньополітичних пріоритетів США. Проблеми всесвітньої історії (1(7)). с. 117-144.

Толстов, С.В. та Фесенко, М.В. (2019) Феномен «нової холодної війни» з погляду політології міжнародних відносин. Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки». (20).

Ф

Фесенко, М.В. (2019) Глобальні проблеми та тенденції розвитку системи міжнародних відносин. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 28-47.

Фесенко, М.В. (2019) Американсько-російські відносини: від «перезавантаження» до «перевантаження». Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія Збірник наукових праць (24). с. 316-324.

Фесенко, М.В. (2019) Історичні підвалини нової холодної війни. Південна Україна у міжнародних відносинах: історія та сучасність. Збірник матеріалів ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених (24-25 травня 2019 року) / За ред. О.П. Тригуба. с. 13-17.

Фесенко, М.В. (2019) Теоретико-методологічні засади національної консолідації. Україна у світовому історичному просторі: зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. конф., м. Маріуполь, 26 квітня 2019 р. / під заг. ред. К. В. Балабанова. с. 122-126.

Цей список був створений у Sun May 26 12:59:39 2024 CEST.