Елементи, в яких відділ: "Відділ трансатлантичних досліджень" та рік: 2021

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: C | M | І | Г | Д | Л | М | П | Р | Т | Ф | Ш
Число елементів: 34.

C

Chornogor, I.O. та Dilay, A. (2021) Russian disinformation manifestations in Central and Eastern Europe: Ukrainian view. The Impact of Rivalry. Between China, Russia and the United States on Security Dynamics in Asia, Maghreb and Europe. с. 7-15.

M

Mitrofanowa, O.O. (2021) Ukraina i Polska w okresie nowej zimnej wojny? Dziedzictwo Józefa Piłsudskiego i Symona Pietlury. Przeszłość, teraźniejszość i przyszlość partnerstwa Polski i Ukrainy / W. Baluk, J. Makar, M. Doroszko. с. 295-315.

І

Іванов, Д.І. (2021) Основні політичні партії та участь Великої Британії у війнах та конфліктах. Проблеми зовнішньої політики та міжнародних відносин: Тези наукових конференцій відділу трансатлантичних досліджень / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 71-76.

Іванов, Д.І. (2021) Франко-американські протиріччя з питань європейської безпеки (1958-1966 рр.). Проблеми війни і миру в історії країн світу: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 53-60.

Іванов, Д.І. (2021) Британська політика щодо КНР у постбіполярний період (1991-2010 рр.). Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 59-62.

Г

Годлюк, А.М. (2021) Основні напрями зовнішньої політики адміністрації президента Д. Трампа. Проблеми зовнішньої політики та міжнародних відносин: Тези наукових конференцій відділу трансатлантичних досліджень / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 103-110.

Д

Деменко, О.Ф. (2021) Особливості формування та пріоритети зовнішньої політики республіки Казахстан. In: Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 21–22 квіт. 2021 р..

Деменко, О.Ф. (2021) Греко-турецькі відносини: історія та сучасність. In: Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи: Матеріали IІ всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 21 травня 2021 р..

Деменко, О.Ф. (2021) Особливості формування засад зовнішньої політики Республіки Казахстан. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. (1 (13)). с. 172-189.

Деменко, О.Ф. (2021) Формування пріоритетів зовнішньої політики Республіки Казахстан та традиції. In: Проблеми зовнішньої політики та міжнародних відносин: Тези наукових конференцій відділу трансатлантичних досліджень. За заг. ред. к.і.н., доц. С.В. Толстова..

Деменко, О.Ф. (2021) Греко-турецькі відносини: сучасний стан і можливості зниження конфронтаційного потенціалу. Науковий щорічник «Україна дипломатична»., XXII. с. 635-650.

Деменко, О.Ф. (2021) Проблеми соціально-економічної модернізації Казахстану. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. (4(16)). с. 213-231.

Деменко, О.Ф. (2021) Пріоритети цивілізаційного розвитку та проблеми соціально-економічної модернізації Казахстану. In: Інтеграційний поступ пострадянських країн в контексті трансформаційних перетворень. Збірник тез. За заг. ред. Кудряченка А.І., ДУ «Інститут всесвітньої історії».

Деменко, О.Ф. (2021) Греція та Туреччина: актуальні можливості зниження конфронтаційного потенціалу. Контроверсійні практики розвитку прикордоння: світовий досвід узгодження суперечностей. Науково-аналітична доповідь. А.І. Кудряченко кер. авт. колективу.. с. 83-96.

Деменко, О.Ф. (2021) Центральна Азія у зовнішньополітичній стратегії КНР 1992-2019 років. Китай в період реформ і відкритості: збірник наукових праць. За заг. ред. Н. Д. Городньої; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету.. с. 217-237.

Л

Лущак, В.В. (2021) СУБ’ЄКТ-ОБ’ЄКТНА ДИХОТОМІЯ ІСТОРИЧНОГО ДЖЕРЕЛА НА ПРИКЛАДІ КНИГИ ГЕНРІ УОЛЛЕСА «ДО СВІТОВОГО МИРУ». Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В. Київ. с. 63-66.

М

Мітрофанова, О.О. (2021) Досвід та особливості узгодження суперечностей між Німеччиною та Францією. Контроверсійні практики розвитку прикордоння: світовий досвід узгодження суперечностей. Науково-аналітична доповідь. А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В. Солошенко, О.Ф. Деменко [та ін.]. с. 54-66.

Мітрофанова, О.О. (2021) Досвід та особливості узгодження суперечностей між Німеччиною та Францією. Проблеми всесвітньої історії (3(15)). с. 106-124.

Мітрофанова, О.О. (2021) Підходи країн ЄС щодо України та Росії. Проблеми зовнішньої політики та міжнародних відносин: Тези наукових конференцій відділу трансатлантичних досліджень / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 32-39.

Мітрофанова, О.О. (2021) Польща та російсько-український конфлікт. Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. Київський національний університет культури і мистецтв (7). с. 55-66.

Мітрофанова, О.О. (2021) Зовнішньополітичні позиції провідних держав Західної та Східної Європи кінця 1940-х – першої половини 1950-х рр. Проблеми війни і миру в історії країн світу: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 43-53.

П

Пугачова-Лакішик, Д.В. (2021) Підходи до оборонної політики Європейського Союзу. Проблеми зовнішньої політики та міжнародних відносин: Тези наукових конференцій відділу трансатлантичних досліджень / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 138-143.

Р

Романюк, В.О. (2021) «Холодна війна» та Карибська криза. Проблеми війни і миру в історії країн світу: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 60-78.

Романюк, В.О. (2021) Особливості історичного розвитку Венесуели: минуле і сучасність. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (1(13)). с. 107-132.

Т

Толстов, С.В. (2021) Європейська стратегія США за часів «холодної війни». Проблеми війни і миру в історії країн світу: збірник наукових праць / За заг. ред. С.В. Толстова. с. 12-35.

Толстов, С.В. (2021) Євроатлантичне співтовариство та зміни в міжнародній системі. Проблеми зовнішньої політики та міжнародних відносин: Тези наукових конференцій відділу трансатлантичних досліджень / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 9-18.

Толстов, С.В. (2021) Зовнішня політика Австралії: цілі, інтереси, пріоритети. Становлення держави Австралія: здобутки та подолання проблем: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 43-67.

Толстов, С.В. (2021) Теоретико-методологічні аспекти дослідження феномену прикордонних зв’язків та порубіжної ідентичності. Контроверсійні практики розвитку прикордоння: світовий досвід узгодження суперечностей. Науково-аналітична доповідь. А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В. Солошенко, О.Ф. Деменко [та ін.]. с. 10-31.

Ф

Фесенко, М.В. (2021) Вплив міжнародно-політичної ситуації в Європі на розвиток процесів європейської інтеграції. Проблеми війни і миру в історії країн світу: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 35-43.

Фесенко, М.В. (2021) Контрфаза консолідації міжнародного порядку. Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал (2(14)). с. 7-26.

Фесенко, М.В. (2021) Особливості формування зовнішньої політики США за президентства Дж.Байдена. Зовнішні справи (3-4). с. 3-4.

Фесенко, М.В. (2021) Проблеми сталого розвитку сучасної системи міжнародних відносин. Проблеми зовнішньої політики та міжнародних відносин: Тези наукових конференцій відділу трансатлантичних досліджень / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 149-155.

Фесенко, М.В. (2021) Роль новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку людства / Імідж і репутація: сучасні тенденції і виклики. Міжнар.наук.-практ. конф., Київ, 18-19 берез. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. с. 124-138.

Ш

Шергін, С.О. (2021) Політологічна класифікація війн. Проблеми війни і миру в історії країн світу: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 5-12.

Цей список був створений у Sun May 26 09:17:13 2024 CEST.