Елементи, в яких відділ: "Відділ трансатлантичних досліджень" та рік: 2022

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Д | Л | Т | Ф | Ч
Число елементів: 14.

Д

Деменко, О.Ф. (2022) Республіка Казахстан у нових геополітичних реаліях. Науковий щорічник «Україна дипломатична»., XXІIІ. с. 326-337.

Деменко, О.Ф. (2022) Проблеми та перспективи розвитку Республіки Казахстан у сучасних умовах. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. (4 (20)). с. 116-127.

Деменко, О.Ф. (2022) Особливості демонтажу тоталітарного спадку у Республіці Казахстан у 1990-х роках. In: Особливості демонтажу тоталітарного спадку пострадянських країн у 1990-х роках. Збірник тез., ДУ «Інститут всесвітньої історії».

Деменко, О.Ф. та Ablazov, I та Leonov, O та Mokliak, S та Khamula, S (2022) Information weapons within the interstate struggle in the XXI Century (Інформаційна зброя у міждержавній боротьбі ХХІ століття). Amazonia Investiga (11(52)). с. 269-277.

Л

Лакішик, Д.М. (2022) Внутрішні кризи в НДР в контексті європейської безпеки. Актуальні проблеми історії зарубіжних країн в новий та новітній час: науковий збірник. Під ред. О. Машевського. с. 211-217.

Т

Толстов, С.В. (2022) Екзистенціальний смисл російсько-української війни. In: Російсько-українська війна (2014 – 2022): історичні, політичні, культурно-освітні, релігійні, економічні та юридичні аспекти. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, с. 671-678. ISBN 978-9934-26-223-4

Толстов, С.В. (2022) Теоретико-методологічні аспекти регіоналізму: проблеми взаємодії прикордонних регіонів. Проблеми всесвітньої історії (1(17)). с. 7-41.

Толстов, С.В. (2022) Яку роль у підвищенні обороноздатності України відіграє іноземна військова допомога? In: За ідентичність і незалежність. Війна Росії проти України: історичні передумови та геополітичні реалії / Упорядники Г. Боряк, О. Ясь. У двох кн. Кн. 1. Київ : ТОВ видавництво «Кліо», 2022, с. 207-212.

Толстов, С.В. (2022) Історичні різновиди та форми «холодної війни»: минуле та сучасність. Тези. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Історія, культура, пам'ять у науковому вимірі: стан, перспективи». м. Київ. 20 травня 2022 р.. с. 75-78.

Толстов, С.В. (2022) Конфігурація інтеграційних та безпекових проектів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Будівництво «суспільства добробуту» в Австралії: шляхи і напрями розвитку (1940–1970 рр.): збірник наукових праць. За заг. ред. д.політ.н., проф. О. В. Зернецької. с. 40-69.

Толстов, С.В. (2022) Міжнародно-політичні аспекти забезпечення оборонного потенціалу України в умовах російсько-української війни 2022 р. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародні відносини: Україна і світ в умовах воєнних викликів». м. Суми. 30 червня 2022 р.. с. 110-113.

Ф

Фесенко, М.В. та Потєхін, О.В. (2022) Вирішення прикордонних проблем США і Канади в сфері спільного використання водних ресурсів. Зовнішні справи (2).

Ч

Чорногор, Я.О. (2022) Вишеградська група. Українська призма: Зовнішня політика 2021. Аналітичне дослідження. ГО «Рада зовнішньої політики «Українська призма», Фонд ім. Ф.  Еберта. с. 197-200.

Чорногор, Я.О. (2022) Закордонне українство. Українська призма: Зовнішня політика 2021. Аналітичне дослідження. ГО «Рада зовнішньої політики «Українська призма», Фонд ім. Ф.  Еберта. с. 309-313.

Цей список був створений у Sun May 26 03:09:55 2024 CEST.