Елементи, в яких тема: "Рецензії, огляди, дискусії"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: Б | В | Г | Ж | З | К | М | О | П | Р | С | Т | Ч | Ш
Число елементів на цьому рівні: 234.

Б

Бессонова, М.М. (2016) Зеркальные образы Холодной войны: Дискуссия. Холодная война: прошлое или настоящее. Новое прошлое / The New Past (3). с. 163-168.

Бессонова, М.М. (2011) Сучасний стан канадознавчих студій в Україні. Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Дніпропетровськ, 17 грудня 2011 р.): у 2-х частинах, 2. с. 111-113.

Бессонова, М.М. (1998) До питання про висвітлення східноєвропейської політики США 1989–1990 рр. в зарубіжній історіографії. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету (4). с. 113-120.

Бессонова, М.М. (2017) 25-річчя Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України». Scriptorium nostrum (2). с. 498-501.

Бессонова, М.М. та Маклюк, О.М. (2015) Ментальні кордони та стереотипи: Схід і Захід – разом? Огляд результатів дослідницького проекту «По той бік Дніпра…». Наукові праці історичного факультету ЗНУ (42). с. 323-326.

Богданович, І.І. та Метельова, Т.О. (2015) Підтримка ОГС міжнародними організаціями в Україні та постсоціалістичних країнах. Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь. – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 43-47.

Бондарець, М.В. (1995) Прогнозировать возможные ЧС. Военные знания. (6). с. 4-9.

Бондарець, М.В. (1995) Экономическая эффективность мероприятий по защите от СДЯВ. Военные знания (4). с. 15-20.

Бондарець, М.В. (1995) Задание дает компьютер. Военные знания (2). с. 21-25.

Бульвінський, А.Г. (2009) Основні проблеми в оцінці подій Конотопської битви 1659 року. Воєнна історія (№3(45)). с. 52-62.

Бульвінський, А.Г. та Врадій, О.С. (2015) Міжнародні організації та ОГС в Україні: напрями співробітництва та механізми взаємодії. Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь. – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 28-36.

Бульвінський, А.Г. та Кривонос, Р.А. (2017) Велика Британія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 9-29.

Білорус, О.Г. (1989) Радикальная реформа управления экономикой: монография. Робочий документ. К.: Техника.

Білорус, О.Г. (1979) Проблемы общественной организации промышленного производства: монография. Робочий документ. К.: Вища школа.

Білорус, О.Г. (1973) Экономика и организация промышленных объединений: монография. Робочий документ. К.: Вища школа.

Білорус, О.Г. (1990) Плановый механизм полного хозяйственного расчета: кол. монография. Робочий документ. К.: «Наукова думка».

Білорус, О.Г. (1977) Экономика промышленности СССР: учебное пособие. Робочий документ. К.: Вища школа.

Білорус, О.Г. та Ермошенко, Н.Н. та Панченко, Е.Г. (1989) Полный хозрасчет и самофинансирование: монография. Робочий документ. К.: Политиздат Украины.

Білорус, О.Г. та Кудряченко, А.І. та Швед, В.О. (2015) Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації (міжнародна науково-практична конференція). Журнал "Зовнішні справи". с. 53-55.

Білорус, О.Г. та Покропивный, С.Ф. (1972) Экономика промышленности СССР: учебное пособие. Робочий документ. К.: КИНХ.

Білорус, О.Г. та Покропивный, С.Ф. та Федонин, А.С. (1977) Экономика промышленного производства: учебное пособие. Робочий документ. К.: Техника.

Білорус, О.Г. та Покропивный, С.Ф. та Федонин, А.С. (1982) Экономика промышленного производства. 2-е изд. Робочий документ. К.: Техника.

Білорус, О.Г. та Рогач, О.І. (1992) Акціонерні товариства: організація і управління. Монографія. Робочий документ. К.: Техніка.

В

Вітер, І.І. (1989) Экономические методы управления реализацией факторов ресурсосбережения. Совершенствование планирования и эффективность использования материальных ресурсов. Сб. науч. тр.. с. 15-23.

Вітер, І.І. (1988) Экономические нормативы ресурсосбережения. Совершенствование планирования и эффективность использования материальных ресурсов / Сб. науч. тр.. с. 15-23.

Вітер, І.І. (1990) Экономический механизм управления использованием ВМР в регионе //Методические рекомендации по организации использования вторичных материальных ресурсов в регионе (области, городе). Науч.руков. Е.П. Барамыков и А.М. Невелев. [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. (1992) Резервы повышения эффективности использования материальных ресурсов. Социально-экономическое развитие Мурманской области в переходный период: современное состояние и прогнозы / Моногра- фия. Под ред. Г.П. Лузина.. 137..

Вітер, І.І. (1990) Некоторые задачи управления финансами в условиях хозяйственной самостоятельности предприятий. Состояние и перспективы ин- форматизации в республике: Сб. науч. тр.. 115 (в соавторстве с Шокуном В.В.)..

Вітер, І.І. (1990) Экономический рост и некоторые особенности его ресурсного обеспечения. Планирование материальных ресурсов и ресурсосбе- режение. Сб. науч. тр.. 51 (в соавторстве с Витером В.И.)..

Вітер, І.І. (2010) Методологія економічної науки: навчальна програма для студентів денної форми навчання освітньо-професійної програми підготовки фахівців у галузі знань 0302 «Міжнародні відносини» напряму підготовки 8.03020103 «Міжнародні економічні відносини». [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. (2010) Методологія економічної науки: робоча програма для студентів денної форми навчання освітньо-професійної програми підготовки фахів- ців у галузі знань 0302 «Міжнародні відносини» напряму підготовки 8.03020103 «Міжнародні економічні відносини». [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. (2009) Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України: навчальна програма для студентів четвертого курсу денної форми навчання освітньо-професійної програми бакалавр Державного стандарту в галузі знань 0304 «Міжнародні відносини» спеціальності 6.030400 «Міжнародні економічні відносини» (кредитно-модульна система організації навчального процесу). [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. (2009) Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України: робоча програма для студентів четвертого курсу денної форми навчання освітньо-професійної програми бакалавр Державного стандарту в галузі знань 0304 «Міжнародні відносини» спеціальності 6.030400 «Міжнародні економічні відносини» (кредитно-модульна система організації навчального процесу). [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. (2007) Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Економічна історія» для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 6.050100 «Облік і аудит», «Маркетинг» Київського університету туризму, економіки і права. [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. (2007) Робоча програма навчальної дисципліни «Економічна історія» (кредитно-модульна система організації навчального процесу) для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 6.050101 «Облік і аудит» «Маркетинг», Факультету економіки та менеджменту Київського університету туризму, економіки і права. [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. (2005) Методичні матеріали дисципліни «Економічна історія» для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 7.030403 «Міжнародні економічні відносини». [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. (2003) Методичні матеріали дисципліни «Методологія економічної науки» для студентів магістерської форми навчання за спеціальністю 7.030403 «Міжнародні економічні відносини». [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. (2002) Методичні матеріали дисципліни «Міжнародні економічні відносини» (Історія МЕВ) для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 7.030403 «Міжнародні економічні відносини». [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. та Невелев, А.М. (1989) Экономические нормативы ресурсосбережения. Экономика ресурсосбережения / Невелев А.М., Сиренко В.А., Габ В.И. и др. / Под ред. А.М. Невелева; Госплан УССР. НИЭИ.. с. 175-186.

Вітер, І.І. та Прокофьев, А.Я. та Супрун, П.И. та Вітер, В.І. (1984) Информационно-справочная система «СЛУШАТЕЛЬ». Методическая разработка. [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. та Супрун, П.И. та Прокофьев, А.Я. (1985) Организация информационной базы процессов планирования повышения квалификации руководителей и специалистов. Методические рекомендации. [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. та Юрченко, Л.Г. (1990) Ресурсосбережение и его роль в увеличении хозрасчетного дохода коллектива. Планирование материальных ресурсов и ресурсосбережение. Сб. науч. тр.. с. 44-51.

Г

Годлюк, А.М. (2006) Роль західної цивілізації і США у теорії «зіткнення цивілізацій» С. Хантінгтона. Дослідження світової політики. Зб. наукових праць (35). с. 156-165.

Городня, Н.Д. (2009) Актуальні проблеми безпеки країн Східної Азії. Проблеми глобальної безпеки в регіональних інтерпретаціях і вимірах: Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції м. Київ, 18 червня 2009 р. с. 100-106.

Городня, Н.Д. (2004) До питання про причини та винуватців Першої світової війни. Полікультуротворча діяльність: Збірник наукових праць (Вип.2). с. 123-128.

Ж

Жангожа, Р.Н. (2016) Отзыв на книгу Роллана Сенсейбаева "Мертвые бродят в песках, или "конец/начало истории". Литературный альманах "Творческое содружество" (№2). с. 452-470.

Жангожа, Р.Н. (2016) Мертвые бродят в песках. "Новый свет" Литературно-художественный журнал (№3).

З

Зернецька, О.В. (1975) Сповнений любові до людей. Літературна Україна.

Зернецька, О.В. (1978) Венс Палмер та його роман «Родина Суейнів»:Післямова. К.: Дніпро. с. 327-331.

Зернецька, О.В. (1977) Радість відкриттів. Всесвіт. (12). с. 58-60.

Зернецька, О.В. (1976) Леді лівих сил. Друг читача.

Зернецька, О.В. (1975) Аутбек и вокруг. Антология австралийских призведений / Под. ред. Хоуп Харшоу Ивенс. Современная художественная литература за рубежом (3). с. 89-90.

Зернецька, О.В. (1985) К столетию Эдуарда Вэнса Палмера. Беспокойный свет искусства. Предисловие и перевод с английского О.В. Зернецкой. Иностранная литература (9). с. 193-194.

Зернецька, О.В. (1985) Венс Палмер – критик. Передмова, переклад, публікація та коментарі О. Зернецької. Радянське літературознавство. (9). с. 59-63.

Зернецька, О.В. (1984) Пам’яті Алана Маршала. Літературна Україна.

Зернецька, О.В. (1984) Критика американизации жизни австралийского общества в малой прозе Австралии. Программа ХV научной конференции по изучению Австралии и Океании. с. 17-19.

Зернецька, О.В. (1984) Післямова Прічард К.С. Дитя урагану. К.: Дніпро. с. 288-295.

Зернецька, О.В. (2014) Українська наукова школа глобалістики академіка О.Г.Білоруса. Бібліографістика і бібліографія вчених України. Академік Білорус О.Г.. с. 28-35.

Зернецька, О.В. (2011) До відкриття міжнародної наукової конференції ІСЕМВ НАН Украї- ни. Глобальний кризовий розвиток чи антикризові тенденції: Матеріали міжнародної наукової конференції, 24 червня 2011.. с. 3.

Зернецька, О.В. (2010) Людина невтомного наукового пошуку // Картунов Олексій Васильович. Університет економіки і права «КРОК». с. 45-46.

Зернецька, О.В. (2009) Украинская научная школа глобалистики профессора О.Г. Белоруса. Экономика Украины (5). с. 85-89.

Зернецька, О.В. (2008) Бібліотеки як фундаментальна складка суспільства знань. Актуальні проблеми міжнародних відносин (80(1)). с. 24-27.

Зернецька, О.В. (2006) Бібліотеки як будівничі суспільства знань. Бібліотечна планета (2). с. 24-26.

Зернецька, О.В. (2006) Роль бібліотек у розвитку інформаційного суспільства. Бібліотека і книга в контексті часу: Збірник наукових статей Міжнародної науково-практичної конференції, 11–13 травня 2006 р.. с. 98-102.

Зернецька, О.В. (2003) Телебачення і культура. Українська культура (5). с. 10-12.

Зернецька, О.В. (2002) Медіа- і віртуальна дипломатія у підготовці кадрів в університетах США і Великої Британії. Доповідь на конференцію ЮНЕСКО «Університети – міжнародні відносини ЮНЕСКО». Актуальні проблеми міжнародних відносин (37(1)). с. 205-208.

Зернецька, О.В. (2002) Моя професія – політолог або Вчіться дивитись телевізор. Україна (2). с. 29-31.

Зернецька, О.В. (1998) Магнати і імперії. Руперт Мердок. Всесвіт (3). с. 174-177.

Зернецька, О.В. (1992) Духовна деколонізація: література маорі. Слово і час (4). с. 65-68.

Зернецька, О.В. (1990) Эрик Уилмот. Пемулвуй, воин радуги. Современная литература за рубежом. Радуга (1-2). с. 8-10.

Зернецька, О.В. (1990) Під прицілом відео. Всесвіт (10). с. 164-170.

Зернецька, О.В. (1987) Австралийский «герой нашего времени» / Дэвид Мелуф, «Джоно». Доклад: ХVIII научная конференция по изучению Австралии и Океании: Тезисы докладов. с. 48-54.

Зернецька, О.В. (1987) Моральный император Руфуса Доуза. Иностранная литература (8). с. 243-244.

Зернецька, О.В. (1986) Абориген в австралійській літературі: Післямова. Шеппард Т. Діти сліпот. с. 203-213.

Зернецька, О.В. (1986) Австралийский абориген, американский индеец и современное буржуазное общество к проблеме генезиса литератур коренных народов Австралии и США. Тезисы доклада: Семнадцатая научная конференция по изучению Австрии и Океании. с. 52-60.

Зернецька, О.В. (1986) И. Франко – первый на Украине исследователь и переводчик австралийской литературы. Иван Франко и мировая культура: Тезисы докладов международного симпозиума. с. 224-225.

Зернецька, О.В. (1986) Австралійська мозаїка. Всесвіт (11). с. 149-150.

Зернецька, О.В. (1985) Поэтика трилогии Генри Гендель Ричардсон «Судьба Ричарда Мэхони»: Тезисы доклада. Зарубежная литература 20-х годов: поэтика жанров: Тезисы доклада республиканской научной конференции (9–12 декабря 1985 г.). с. 60-62.

Зернецька, О.В. (1985) Ежегодная Шекспировская конференция. Вопросы литературы (1). с. 273-277.

Зернецька, О.В. (1985) Современные модификации австралийского романа – саги / Колин Маккалоу «Поющие в терновнике»: Тезисы доклада. Программа ХVI научной конференции по изучению Австралии и Океании. с. 35-36.

Зернецька, О.В. (1985) Ілюзія «солодкого життя». Літературна Україна.

Зернецька, О.В. (1984) Всесоюзна Шекспірівська конференція. Радянське літературознавство (11).

Зернецька, О.В. (1983) Не втратити й відтінків: На здобуття премії імені Максима Рильського за кращий художній переклад. Друг читача (10). с. 3-5.

Зернецька, О.В. (1983) Слов’янські культури і світовий культурний процес: ІІІ секція Слов’янські культури в сучасному світі. Радянська література (3). с. 55-56.

Зернецька, О.В. (1983) Конференція по вивченню Австралії та Океанії. Радянське літературознавство (10). с. 15-16.

Зернецька, О.В. (1983) Оповідання зелених островів. Всесвіт (11). с. 131-132.

Зернецька, О.В. (1983) Мистецтво маорі. Всесвіт (11). с. 133-137.

Зернецька, О.В. (1982) Сучасна австралійська повість. Збірник Упоряд., біогр. довідки, післямова.. с. 399.

Зернецька, О.В. (1982) Конференція по вивченню Австралії та Океанії. Радянське літературознавство (9). с. 78.

Зернецька, О.В. (1981) Трилогия Венса Палмера. Идейная проблематика, жанровая специфика, национальное своеобразие. Двенадцатая научная конференция по изучению Австралии и Океании. с. 73-81.

Зернецька, О.В. (1981) Конференція з літератур Австралії та Океанії. Радянське літературознавство (8). с. 95.

Зернецька, О.В. (1981) З проблем сучасної зарубіжної літератури. Радянське літературознавство (10). с. 95-96.

Зернецька, О.В. (1981) Нещасні діти Австралії. Всесвіт (12). с. 113-117.

Зернецька, О.В. (1980) Конференція молодих науковців. Радянське літературознавство (7). с. 91-93.

Зернецька, О.В. (1979) Конференція по вивченню Австралії та Океанії. Радянське літературознавство (8). с. 94-95.

Зернецька, О.В. (1978) Венс Палмер та його роман «Родина Суейнів»: Післямова. К.: Дніпро. с. 327-331.

Зернецька, О.В. (1977) Радість відкриттів. Всесвіт (12). с. 58-60.

Зернецька, О.В. (1976) Леді лівих сил. Друг читача.

Зернецька, О.В. (1975) Аутбек и вокруг. Антология австралийских призведений / Под. ред. Хоуп Харшоу Ивенс. Современная художественная литература за рубежом (3). с. 89-90.

Зернецька, О.В. (1975) Сповнений любові до людей. Літературна Україна.

Зернецька, О.В. (2003) Національній Раді – 10 років. Вісник національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення (6). с. 8-9.

Зернецька, О.В. (1984) Відзначення 170-річчя М.В. Гоголя. Радянське літературознавство (8). с. 74.

Зернецька, О.В. (1984) Відзначення 170-річчя М.В.Гоголя. Радянське літературознавство (8). с. 74.

Зернецька, О.В. (1982) Литература и абориген в Австралии. 1770–1975 / Рецензія на Джон Джозеф Хили. Современная художественная литература за рубежом (2). с. 5-7.

Зернецька, О.В. (1977) Социально-психологические романы К.С. Причард 1930-х гг. Советский национальный тихоокеанский комитет АН СССР. с. 26-28.

Зернецька, О.В. (1977) Социально-психологические романы К.С. Причард 1930-х гг. Советский национальный тихоокеанский комитет АН СССР.. с. 26-28.

Зернецька, О.В. (1976) Австралийский социальный «роман-сага» 1930-х годов. Советский национальный тихоокеанский комитет АН СССР. Информационные сообщения.. с. 46-48.

Зернецька, О.В. (1976) Австралийский социальный «роман-сага» 1930-х годов. Советский национальный тихоокеанский комитет АН СССР. Информационные сообщения.. с. 46-48.

Зернецька, О.В. (1975) Австралийский социальный роман 1930-х годов. Творчество В. Палмера. Советский национальный тихоокеанский комитет АН СССР. Информационные сообщения. с. 17-18.

Зернецька, О.В. (1975) Австралийский социальный роман 1930-х годов. Творчество В. Палмера. Советский национальный тихоокеанский комитет АН СССР. Информационные сообщения.. с. 17-18.

Зернецька, О.В. (1985) Рецензия на: Шабловская И.В. Самой высокой мерой: Современная проза европейских социалистических стран о войне. – Минск: Университетское, 1984. – 206 с. Радянське літературознавство (5). с. 70-71.

Зернецька, О.В. (1989) Ответственность перед жизнью: Рецензия на книгу «Наедине со временем». Письма американских писателей. – М.: Прогресс, 1988. М.: Радуга. с. 158-165.

Зернецька, О.В. (1982) Австралийский роман 30-х годов ХХ века: монография. Інший. Наукова думка, Київ.

Зернецька, О.В. (1974) Роман З.Герберта «Каприкорния» – выдающееся произведение австралийской литературы 30-х годов ХХ столетия: Тезисы доклада. Советский национальный тихоокеанский комитет АН СССР, 1 (24). с. 21-22.

Зернецька, О.В. (1981) Відчуття шляху. Деякі аспекти розвитку сучасного австралійського літературознавства (середина 70-х років). Радянське літературознавство (6). с. 50-56.

Зернецька, О.В. (2013) Глобальні ефекти соціальної мережі Facebook: рецензія на книгу Д. Кирпатрик. «Ефекти Facebook. Внутрішня історія, що об’єднує світ». – К.: Темпера, 2013. – 488 с. UA Foreign Аffairs (6). с. 58-61.

Зернецька, О.В. (2014) The Nature of Power in the Global Network Society. Notes on the Margins of the Work of Manual Castells (in English). Економічний часопис-ХХІ (1-2). с. 4-7.

Зернецька, О.В. (2003) Televisa: національні та глобальні стратегії конкурентоспроможності. Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення (4). с. 76-80.

Зернецька, О.В. (1987) ХVІІІ наукова конференція по вивченню Австралії та Океанії. Радянське літературознавство (9). с. 80.

Зернецька, О.В. та Арджайл, Б. (1975) Введение в историю австралийского романа. 1830–1930. РЖ. Общественные науки за рубежом. Серия 7: Литературоведение. (1). с. 198-203.

Зернецька, О.В. та Арджайл, Б. (1975) Введение в историю австралийского романа. 1830–1930. РЖ. Общественные науки за рубежом. Серия 7: Литературоведение. (I). с. 198-203.

Зернецька, О.В. та Семмлер, К. (1974) Искусство Брайана Джеймса и другие очерки по австралийской литературе. РЖ. Общественные науки за рубежом. Серия 7: Литературоведение. (4). с. 198-201.

К

Клименко, О.А. та Ткаченко, І.В. (2015) Система та механізми функціонування ОГС у країнах світу. Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь. – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 47-53.

Коваль, О.М. та Кулініч, М.Ю. та Майстренко, А.А. та Срібняк, І.В. (2009) Архівна україніка в Білорусі: аналіт. огляд. Технічний звіт. Держкомархів України, УНДІАСД, Київ.

Кудряченко, А.І. (2015) Держави пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи. журнал "Зовнішні справи" (11). с. 22-25.

Кудряченко, А.І. (2009) Сучасний аналіз процесів утвердження економічних систем. Політичний менеджмент (5). с. 172-177.

Кудряченко, А.І. (2015) Засадничі демократичні цінності та їх вплив на розбудову громадянського суспільства в країнах Європи. Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь. – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 9-19.

Кудряченко, А.І. (2015) Проблеми миру та безпеки в діяльності міжнародних організацій: до 40-річчя Гельсінського заключного акта. журнал "Зовнішні справи" (10). с. 10-13.

Кудряченко, А.І. (1995) Витяг з "Енциклопедiї українознавства". In: "Енциклопедiя українознавства". Shvchenko Scientific Society, Inc, Париж- Нью-Йорк, с. 120-124.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. та Метельова, Т.О. та Толстов, С.В. та Зеленько, Г.І. (2015) Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь. Державна установа "Інститут всесвітньої історії НАН України", Київ. ISBN 978-966-97247-6-2

М

Метельова, Т.О. (2015) Протестні рухи та феномен «Майдану» в контексті розвитку громадянського суспільства в Україні. Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь. – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 59-65.

Метельова, Т.О. (2014) Філософська антропологія Олеся Бердника: екзистенційні та постмодерністські інтенції. Українознавчий альманах (16). с. 42-47.

Метельова, Т.О. (2012) Нечисті в’язні чистої совісті. Народний депутат (81). с. 36-38.

Метельова, Т.О. (2010) Культура глобалізованого світу: на шляхах збереження плюралізму. Передмова до монографії З.О. Босик «Родинна обрядовість: трансформація та архетипові мотиви весільної обрядовості Середньої Наддніпрянщини». с. 2-12.

Метельова, Т.О. (2006) Тяжка хвороба адмінресурсу. Народний депутат (5(6)). с. 28-31.

Метельова, Т.О. (2002) Від Космосу до Космосу. Імперія нерухомості (5). с. 70-71.

Метельова, Т.О. (2002) Коммуникация и сознание: проблемы первичности. Материалы 1-й международной научной конференции «Методы современной коммуникации: проблемы теории и социальной практики». с. 59-60.

Метельова, Т.О. (2002) Вірую, тому що абсурдно! Імперія нерухомості (2). с. 68-69.

Метельова, Т.О. (2002) Волію, отже – творю. Імперія нерухомості (6). с. 62-63.

Метельова, Т.О. (2001) Гармонія, вимірювана алгеброю. Імперія нерухомості (1). с. 56-57.

Метельова, Т.О. (2001) Ностальгія. Імперія нерухомості (1). с. 6-7.

Метельова, Т.О. (2001) Знайти у змінному незмінне…. Імперія нерухомості (3). с. 52-53.

Метельова, Т.О. (2000) Недієздатна законодавча влада: спадщина минулого чи сучасний витвір? Універсум (3-4). с. 8-10.

Метельова, Т.О. (2000) Брама у вічність. Імперія нерухомості (1). с. 41-45.

Метельова, Т.О. (2000) Апокаліпсис всерйоз і надовго. Універсум (1-2). с. 5-6.

Метельова, Т.О. (2000) Дім і характер. Імперія нерухомості (2). с. 49-52.

Метельова, Т.О. (2000) Дитя часу й простору. Імперія нерухомості (3). с. 47-51.

Метельова, Т.О. (2001) Казковий вибір українського богатиря: олігархія чи авторитаризм. Сучасність (7-8). с. 86-101.

Метельова, Т.О. (1999) Вибір з превентивними заходами. Критика (3). с. 5-7.

Метельова, Т.О. (1999) Конфронтація рабів. Перехрестя (4). с. 6-8.

Метельова, Т.О. (1999) Кучма всіх об’єднав. Критика (10). с. 4-5.

Метельова, Т.О. (1999) Український вибір: між поганим і ще гіршим. Сучасність (3). с. 6-9.

Метельова, Т.О. (1999) Ейдос проти екзистенції. Сучасність (11). с. 95-110.

Метельова, Т.О. (1995) Лібералізм чи націонал-демократизм? Розбудова держави. (12). с. 19-21.

Метельова, Т.О. (1996) Метаморфози філософії: ідеологія, наука, гра…. Генеза (1(4)). с. 24-38.

Метельова, Т.О. (1995) Роздуми над феноменом популізму в Україні. Розбудова держави (6). с. 35-40.

Метельова, Т.О. (1995) Свободу конституції!, або дещо про стосунки одиничного і загального в контексті війни законопроектів. Розбудова держави (3). с. 14-16.

Метельова, Т.О. (1994) Свобода як людський вимір всесвіту. Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Психологія. Соціологія. Політологія. с. 107-113.

Метельова, Т.О. (1994) Самотність економічної людини та націонал-демократизм. Політологічні читання (1). с. 276-282.

Метельова, Т.О. (1994) До питання про співвідношення політичних дій та ідеологем. Українська ідея та українська держава (1). с. 26-27.

Метельова, Т.О. (1994) Походження нації: культура чи економіка? Республіканець (3-4). с. 15-16.

Метельова, Т.О. (1994) Національна еліта: проблеми культурного вибору. Національна еліта та проблеми її формування. с. 3-4.

Метельова, Т.О. (1994) Нація у чотирьох вимірах сучасної ідеології, або тоталітаризм і демократизм проти нації. Політологічні читання (2). с. 279-286.

Метельова, Т.О. (1994) Самотність економічної людини і національно-культурне буття. Всеукраїнська науково-методична конференція «Українознавство в технічному ВУЗі: методологія, методика, перспективи». с. 64-65.

Метельова, Т.О. (1993) Проблема особистісного начала у різних типах соціальності. Світогляд і духовна творчість. с. 92-96.

Метельова, Т.О. (2014) Волошин О.А. Політика Росії щодо Співдружності Незалежних Держав. Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Метельова, Т.О. (2002) Дюркгайм Е. Первісні форми релігійного життя: тотемна система в Австралії. Е. Дюркгайм; пер. з фр. Г. Філіпчук, З. Борисюк; наук. ред. Т. Метельова.

Метельова, Т.О. (2000) Доленосний 1999: QUO VADIS, Україно? Сучасність (1). с. 61-67.

Миклащук, І.М. та Фощан, Я.І. (2015) Інституційна роль провідних міжнародних організацій у підтримці організацій громадянського суспільства в Україні. Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь. – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 36-43.

Мітрофанова, О.О. (2016) Безпекова політика Франції в контексті терористичних атак 13 листопада 2015. Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону: зб.н.п.. с. 41-47.

О

Олійник, О.М. (2019) Gasyuan: a chinese innovation on the global gas market. ECONOMY AND FORECASTING (1). с. 153-157. ISSN 2663–6557

П

Перга, Т.Ю. (2016) Вплив екологічних катастроф на колективну пам’ять: концептуальні засади дослідження» //. Гілея. –2016, Вип (106). с. 12-216.

Р

Розумюк, В.М. (2015) Класифікація міжнародних організацій та специфіка їх співробітництва з інститутами громадянського суспільства. Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь. – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 19-22.

Рудяков, П.М. (2015) Вступ. Модернізаційні практики і моделі у глобалізованому світі, що інтегрується. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 7-14.

Рудяков, П.М. (2005) Від "нації-держави" до "нації-цивілізації"? – Рец. на кн.: Горєлов М., Моця О., Рафальський О. Цивілізаційна історія України (К., 2005, 629 с.). Вісник Національної Академії наук України (№12). с. 68-71.

С

Солошенко, В.В. (2015) Роль міжнародних (європейських) організацій у розбудові демократії в Україні в контексті підтримки інституцій громадянського суспільства. Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь. – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 65-69.

Срібняк, І.В. (2011) Особовий архів Омеляна Пріцака: від творчої лабораторії вченого до інтелектуального надбання нації. Студії з архівної справи та документознавства, Т. 19 (Кн. 1). с. 47-50.

Срібняк, І.В. (2010) Наукова спадщина Омеляна Пріцака в Київському університеті. Українська орієнталістика: Збірник наукових праць викладачів та студентів Національного університету «Києво-Могилянська академія» і Київського національного лінгвістичного університету до 90-річчя професора Омеляна Йосиповича Пріцака, В. 4-5. с. 263.

Срібняк, І.В. (2005) Роздуми над спогадами Петра Карманського. Визвольний шлях, 9-10. с. 222-229.

Срібняк, І.В. (2004) Поважна віха в український історіографії (Рец. на: Калакура Я. Українська історіографія: Курс лекцій). Nad Wіsłą і Dnіeprem. Polska і Ukraіna w przestrzenі europejskіej – przeszłość і teraźnіejszość, № 2-3. с. 460-463.

Срібняк, І.В. (1997) Таборова преса (рец. на: Сидоренко О. Українська таборова преса часів першої світової війни: Анотований бібліографічний покажчик). Українські проблеми, № 2. с. 158-159.

Срібняк, І.В. (2013) Реконструкція історії вишу в контексті історії України перших десятиліть ХХ ст. Рец. на: А.І. Чуткий. Київський комерційний інститут: витоки та історичний поступ (1906–1920 рр.). Література та культура Полісся. Зб. наук. праць, Вип.72. с. 361-364.

Срібняк, І.В. (1996) Матеріали «Вістника Союзу Визволення України» (1914–1918) як джерело з історії таборів полонених українців у Німеччині та Австро-Угорщині. Українська преса за межами України. с. 29-36.

Срібняк, І.В. (1998) Українська еміграція у Німеччині: погляд історика (рец. на: Українці в Берліні 1918–1945: пропам’ятний збірник доповідей і спогадів з життя та діяльности українців у Берліні з нагоди З’їзду 5-го вересня 1981 р. у Шератон готелі в Торонті, Канада. – Торонто, 1996. – 256 с.). Всесвіт, № 11. с. 141-144.

Срібняк, І.В. та Мельник, І.М. (2012) «Кримськотатарські студії» в Могилянці та доцільність їх впровадження до навчального процесу в українських університетах. Українська орієнталістика: Зб. наук. праць викл. та студ. Київ. ун-ту ім. Б. Грінченка, Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія» і Київ. нац. лінгв. ун-ту, Вип. 6. с. 3-4.

Срібняк, І.В. та Палієнко, М.Г. (1999) Матеріали колекції Андрія Жука Національного архіву Канади як джерело вивчення історії України. Спеціальні галузі історичної науки: Збірник на пошану Марка Акимовича Варшавчика. с. 168-175.

Т

Ткаченко, І.В. та Євтух, В. (1975) В чужій далекій стороні. К.: Товариство «Україна».

Ткаченко, В.М. (1994) Україна: історіософія самоорганізації. К.: Поліграфічна д-ця Інституту історії України АН України.

Ткаченко, В.М. (1996) Чи ввійде термідор у другу фазу. Аналіз сучасної суспільно-політичної думки. Віче (8). с. 58-64.

Ткаченко, В.М. (1992) Міфи давні й новочасні: критична апологія. Політологічні читання (4).

Ткаченко, В.М. (1992) Куди ми йдемо? Роздуми історика. Український історичний журнал (7-8).

Ткаченко, В.М. (1992) Куди хитнеться маятник? Україна (33).

Ткаченко, В.М. (1985) Ідоли на конвеєрі. Україна (49).

Ткаченко, В.М. (1981) Рука надійного друга. Україна (29).

Ткаченко, В.М. (1981) Прапор над морем. Україна (45).

Ткаченко, В.М. (1979) Іран: крах заокеанської опіки. Україна (16).

Ткаченко, В.М. (1979) Союз брехні і провокацій. Україна (49).

Ткаченко, В.М. та Євтух, В. (1978) Антикомуністична сутність концепції «поневолених націй». Вісник КДУ (6).

Ткаченко, В.М. та Головатюк, В. та Мазур, В. (1995) Інформаційний вакуум за дефіциту гарантій. Віче (8(41)).

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2007) Приреченість на корпоративізм? Політичний менеджмент (6). с. 3-21.

Ткаченко, В.М. та Орлов, А. (1986) Вдосконалення соціалістичного способу життя. Український історичний журнал (9).

Толстов, С.В. (2016) Українсько-білоруський діалог: пошук нових можливостей. Зовнішні справи. ІСТОРИЧНІ НАУКИ (12). с. 20-22.

Толстов, С.В. (2015) Еволюція діяльності міжнародних організацій в Україні. Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь. – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 22-27.

Ч

Чекаленко, Л.Д. (2017) Геополітичні впливи на трансформацію країн Центральної Азії. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», К.:, с. 121-136. ISBN 978-966-02-8276-6

Чекаленко, Л.Д. (2015) Феномен стратегічного партнерства: плюси і мінуси. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах. Зб-к наук. праць. / За ред. к.і.н., доц. С.В. Толстова. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2015. с. 7-13.

Чекаленко, Л.Д. (2015) Зазіхання на суверенітет. // Військо України (№12). с. 36-41.

Чекаленко, Л.Д. (1999) ТКАЧОВ С. Польсько-український трансфер населення 1944-1946 рр. - Тернопіль, 1997. - 206 с. // Український історичний журнал, №6. с. 139-141.

Ш

Шморгун, О.О. (2015) Стратегія реформування вітчизняної системи державної підтримки розвитку ОГС. Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь. – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 54-59.

Шморгун, О.О. (2008) Религиозно-мировоззренческие парадигмы Востока и Запада в контексте стадиально-цивилизационной типологии: поиск духовной альтернативы. In: Цивилизационная структура современного мира. Цивилизации Востока в условиях глобализации. Книга ІІ. Китайско-дальневосточный цивилизационный мир и африканская цивилизационная общность. Глобальные трансформации и уроки для Украины/Пахомов Ю.Н.,ПавленкоЮ.И. К.: Наукова думка, с. 367-530.

Шморгун, О.О. (2015) Геоекономіка проти геополітики: на що сподіватись Україні? Хвилина [Електронний ресурс].

Шморгун, О.О. (2013) Елітарний вимір демократії: проблеми легітимації. Філософська думка (2). с. 26-31.

Шморгун, О.О. (2012) Людина в модифікаціях інформаційного світу: синергетичний аспект. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 23 жовтня 2012. с. 300-306.

Шморгун, О.О. (2010) Гіпотетична федералізація (матеріали круглого столу). Народний депутат (5). с. 40-49.

Шморгун, О.О. (2009) Шанс на порятунок. Народний депутат (6). с. 29-31.

Шморгун, О.О. (2009) Антиномічні виміри фінансової цивілізації: пошук антикризової стратегії. Матеріали Міжнародних філософсько-економічних читань. с. 109-121.

Шморгун, О.О. (2008) Під прапором Конституції (круглий стіл). Народний депутат (2). с. 40-50.

Шморгун, О.О. (2008) Релігійні міфи антикризової влади як антипод національної корпоративної держави. Молода нація (48). с. 20-34.

Шморгун, О.О. (2007) Про поділ та неподільність влади. Народний депутат (12). с. 32-35.

Шморгун, О.О. (2008) Як поділити владу між верхами і громадами? (круглий стіл). Народний депутат (5). с. 34-39.

Шморгун, О.О. (2007) Демократичний виборі чи тіньовий відбір? Народний депутат (11). с. 38-41.

Шморгун, О.О. (2007) Деміфологізація свідомості. Народний депутат (9). с. 38-41.

Шморгун, О.О. (2005) Яку владу нам обрати (цикл статей). Українська патріотична альтернатива, № 2-4.

Шморгун, О.О. (2006) Яку владу нам обрати (цикл статей). Українська патріотична альтернатива, 1(5)-6.

Шморгун, О.О. (2014) Теорія творчого процесу: соціологічно-синергетичний підхід. Синергетика і творчість. с. 281-297.

Шморгун, О.О. (1992) Філософія-наука-життя (круглий стіл). Вісник академії наук, № 9. с. 48-49.

Шморгун, О.О. (1992) Яким бути журналу? Розбудова держави, № 1. с. 4-12.

Шморгун, О.О. (1990) Производственная жизнь или производство жизни. Філософська і соціологічна думка, № 2. с. 54-61.

Шморгун, О.О. (1988) Поняття соціалістичної культури і цивілізованості – найважливіші характеристики розвитку молодої людини. Філософська думка, № 4. с. 73-76.

Шморгун, О.О. (1987) Уроки філософської школи. Філософська думка, № 5. с. 79.

Шморгун, О.О. (1983) Методологическая роль категории «общественно-экономическая формация» в приращении и внедрении социального знания. Принцип единства идейно-воспитательной и организаторской работы. с. 96-97.

Шморгун, О.О. (1987) Сущность и явление в социальном познании (С. 112–132), Соотношение сущности и явления в домарксистской социологии (С .58–65). In: Сущность и явление. К.: Наукова думка.

Шморгун, О.О. та Бойченко, І.В. (1983) Дослідження діалектики соціальних процесів. Філософська думка, № 6. с. 72-76.

Шморгун, О.О. та Бойченко, І.В. (1987) Проблема закона в марксистко-ленинском обществознании (С. 155– 169), Проблема закона и хаоса в домарксистском обществознании (С. 143–155). In: Категории «закон» и «хаос» / Отв. ред. М.А. Парнюк. К.: Наукова думка.

Шморгун, О.О. та Михалев, В. (1987) Методологічні проблеми дослідження літературно-художньої цінності. Філософська думка, № 3. с. 62-68.

Цей список був створений у Tue Jan 31 18:01:14 2023 CET.