Елементи, в яких тема: "Стародавня історія"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: В | Г | З | М | Р
Число елементів на цьому рівні: 11.

В

Вітер, І.І. (2016) Розвиток продуктивних сил європейських країн в період переродження феодального господарства у ринкове наприкінці ХV – на початку ХVI століття. Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки.. С. 309324..

Вітер, І.І. (2015) Цивілізаційні фактори виникнення ринкової економіки в країнах Європи (кінець XV – перша половина XVII ст.). Наукові записки Ки- ївського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки.. С. 205215..

Вітер, І.І. та Погорєлов, С.Б. (2008) Господарство та економічна думка абсолютистських централізованих монархій Європи (XVI – перша половина XVII ст.). In: Історія економіки та економічної думки. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. С. 84–97. К.: КНЕУ.

Вітер, І.І. та Погорєлов, С.Б. (2006) Формування передумов ринкової економіки в країнах європейської цивілізації (XVІ – перша половина XVII ст.). In: Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій / Авт. кол.: С.В. Степаненко (кер. авт. кол.), В.М. Фещенко, С.Н. Антонюк, Н.О. Тимочко та ін. К.: КНЕУ, с. 152-212.

Г

Гуцало, С.Є. (2003) З історії парламентської демократії в Єгипті / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (Вип. 2). с. 48-53.

З

Зернецька, О.В. (2017) Бельгийские средства коммуникации на полях Первой мировой войны: исторический дискурс и персональные реминисценции. In: Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов. Монография. Дискурсы рефлексии и рефлексия как дискус., 7 . «РИВШ», Минск, с. 111-119.

Зернецька, О.В. (2015) Вплив комунікацій на реконфігурацію системи міжнародних відносин напередодні, під час та після Першої світової війни. Перша світова війна: історичні долі держав і народів. Збірник наукових праць.. с. 261-271.

М

Метельова, Т.О. (2002) Культура античності. Філософський Енциклопедичний словник. с. 314.

Метельова, Т.О. (2002) Онтологічна легітимація особи в культурі античності. Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності (10). с. 256-262.

Мироненко, П.В. (2013) Еволюція і поліваріативність республіканської форми державного правління. Політичний менеджмент. (59). с. 5-15.

Р

Розумюк, В.М. (2016) Пелепоннеська війна: внутрішньополітичні детермінанти зовнішньої політики. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1). с. 52-63.

Цей список був створений у Wed Jul 28 23:40:30 2021 EEST.