Елементи, в яких тема: "Стародавня історія"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: Z | В | Г | З | К | М | Р
Число елементів на цьому рівні: 31.

Z

Zelinskyi, Andrii та Panov, Maxim (2019) Statue of Ptolemy II Philadelphus (Villa Albani 558): Study of the Inscription and Problem of the Dating. Studies in Ancient Art and Civilization (23). с. 153-173. ISSN 1899-1548

В

Вітер, І.І. (2016) Розвиток продуктивних сил європейських країн в період переродження феодального господарства у ринкове наприкінці ХV – на початку ХVI століття. Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки.. С. 309324..

Вітер, І.І. (2015) Цивілізаційні фактори виникнення ринкової економіки в країнах Європи (кінець XV – перша половина XVII ст.). Наукові записки Ки- ївського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки.. С. 205215..

Вітер, І.І. та Погорєлов, С.Б. (2008) Господарство та економічна думка абсолютистських централізованих монархій Європи (XVI – перша половина XVII ст.). In: Історія економіки та економічної думки. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. С. 84–97. К.: КНЕУ.

Вітер, І.І. та Погорєлов, С.Б. (2006) Формування передумов ринкової економіки в країнах європейської цивілізації (XVІ – перша половина XVII ст.). In: Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій / Авт. кол.: С.В. Степаненко (кер. авт. кол.), В.М. Фещенко, С.Н. Антонюк, Н.О. Тимочко та ін. К.: КНЕУ, с. 152-212.

Г

Гуцало, С.Є. (2003) З історії парламентської демократії в Єгипті / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (Вип. 2). с. 48-53.

З

Зелінський, А. Л. (2019) “ЗАХОПЛЕННЯ” КІЛІКІЇ СЕЛЕВКОМ І: ПЕРЕГЛЯД ДАТУВАННЯ. Сходознавство (83). с. 3-24. ISSN 1682-671X

Зелінський, А. Л. (2008) Місце так званого пророцтва Аполлона з «Гімну до Делоса» Каллімаха в антиселевкідівській пропаганді Птолемея Філадельфа. Східний світ (1). с. 83-94.

Зелінський, А. Л. (2008) Антигалатський пасаж з "Тімну до Делоса" Каллімаха і видіння друзів Птолемея Керавна. Східний світ (4). с. 11-17.

Зелінський, А. Л. (2009) Можливе датування 'Тімну до Делоса" Каллімаха. Східний світ (1). с. 48-57.

Зелінський, А. Л. (2006) Арсиноя-Афіна чи Арсиноя-Афродіта. Східний світ (4). с. 47-53.

Зелінський, А. Л. (2018) Арсиноя Филадельфа и Птолемей Филадельф: сакрализация и констатация инцеста. Исторический въстникъ, 26. с. 118-141. ISSN 2306-4978

Зелінський, А. Л. (2018) АФИНСКО-МАКЕДОНСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ ХРЕМОНИДОВОЙ ВОЙНЫ: НОВАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ. Пеnthkontaetia. Исследования по античной истории и культуре. с. 218-222. ISSN 978-5-88812-887-9

Зелінський, А. Л. (2020) ГОЛОД В ЕГИПТЕ ПРИ ПТОЛЕМЕЕ ІІІ ЭВЕРГЕТЕ: ПЕРЕСМОТР ДАТИРОВКИ И ИСТОЧНИКОВОЙ БАЗЫ. Восток (Oriens) (3). с. 65-73.

Зелінський, А. Л. (2006) ДО ДИСКУСІЇ СТОСОВНО БЕРЕНІКИ ПОСИДІППА. Східний світ (2). с. 43-48.

Зелінський, А. Л. (2011) Інтерпретація присвяти лікаря Медея Аполлону Піфійському. Сходознавство (55-56). с. 53-64.

Зелінський, А. Л. (2017) О ХАРАКТЕРЕ И ПРИЧИНАХ ЕГИПЕТСКОГО НЕЙТРАЛИТЕТА ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ ПУНИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ. Пунические войны: история великого противостояния. Военные, дипломатические, идеологические аспекты борьбы между Римом и Карфагеном / Ред. О.Л. Габелко, А.В. Короленков. с. 155-163.

Зелінський, А. Л. (2020) Персні “птолемеївського типу” і Північне Причорномор’я: виняток чи правило? Східний світ (1). с. 5-20. ISSN 1608-0599

Зелінський, А. Л. (2014) ПРОБЛЕМА НАЛИЧИЯ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ «КОЛОНИАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ» В ПТОЛЕМЕЕВСКОМ ЕГИПТЕ. ANTIQVITAS AETERNA. Поволжский антиковедческий журнал. Вып.4: История понятий, категориальный аппарат современной исторической науки и проблемы (ре)конструкции прошлого / Под ред. А.В. Махлаюка и О.Л. Габелко, 4. с. 63-98.

Зелінський, А. Л. (2012) Еще раз к проблеме датировки брака будущего Деметрия II и Стратоники. Проблемы истории , филологии , культуры (4 (38)).

Зелінський, А. Л. (2021) АНТИОХ II И РОДОС ВО ВРЕМЯ II СИРИЙСКОЙ ВОЙНЫ: ВОЗМОЖНАЯ ЦЕЛЬ ВОЕННОГО АЛЬЯНСА. Стародавнє Причорномор'я, 13. с. 158-164. ISSN 978-617-689-412-4

Зелінський, А. Л. (2011) Возможная датировка брака Деметрия II со Стратоникой. Східний світ (2). с. 84-89.

Зелінський, А. Л. (2021) ПТОЛЕМЕЙ III И МИФОЛОГЕМА О ПОЯВЛЕНИИ ФЕНИКСА В ЕГИПТЕ: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КЛАССИЧЕСКОЙ ДАТИРОВКЕ. Вестник древней истории, 81 (1). с. 86-98.

Зелінський, А. Л. (2013) МIСЦЕ І ЧАС KOPOHAЦIЇ СЕЛЕВКА І HIKATOPA. Polyphonia Orientis: мова, лiтература, iсторiя, релiгiя. До ювiлею В.С. Рибалкiна. Збiрник наукових статей. с. 87-100. ISSN 978-966-02-6791-6

Зернецька, О.В. (2017) Бельгийские средства коммуникации на полях Первой мировой войны: исторический дискурс и персональные реминисценции. In: Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов. Монография. Дискурсы рефлексии и рефлексия как дискус., 7 . «РИВШ», Минск, с. 111-119.

Зернецька, О.В. (2015) Вплив комунікацій на реконфігурацію системи міжнародних відносин напередодні, під час та після Першої світової війни. Перша світова війна: історичні долі держав і народів. Збірник наукових праць.. с. 261-271.

К

Кудряченко, А.І. (2020) Історичні етапи розселення німців на теренах України. Проблеми всесвітньої історії (1(10)). с. 92-106.

М

Метельова, Т.О. (2002) Культура античності. Філософський Енциклопедичний словник. с. 314.

Метельова, Т.О. (2002) Онтологічна легітимація особи в культурі античності. Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності (10). с. 256-262.

Мироненко, П.В. (2013) Еволюція і поліваріативність республіканської форми державного правління. Політичний менеджмент. (59). с. 5-15.

Р

Розумюк, В.М. (2016) Пелепоннеська війна: внутрішньополітичні детермінанти зовнішньої політики. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1). с. 52-63.

Цей список був створений у Tue Jan 31 18:11:14 2023 CET.