Елементи, в яких тема: "Історія сучасності"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: K | S | І | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш | Я
Число елементів на цьому рівні: 661.

K

Kudrjatschenko, Andrii (2014) Geopolitische Konzeptionen der Umgestaltung Europas und die Entstehung der ukrainischen Staaten UNR und ZUNR Zerfalls-, Separations- und Souveränisierungsprozesse in Ostmittel- und Osteuropa 1914-1921. Hg. von Alfred Eisfeld und Konrad Maier, Wiesbaden. с. 95-116.

Kudrjatschenko, Andrii та Martynov, A.Yu. (2022) Global Measurements of German Foreign Policy, 2005 – 2021: Kaleidoscope of Events. Monograph. Документ, представлений на обговорення. State Institution «Institute of World History of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv.

S

Soloschenko, Victoria (2013) Freiheitsbestrebungen und neue Perspektiven – Ein Überblick über die Auswanderung der Russlanddeutschen nach Südamerika. Jahrbuch fuer Deutsche und osteuropaeische Volkskunde, 56. с. 39-47.

І

Ільїн, В.В. (2009) Фінансова криза – етап ствердження фінансової цивілізації. Збірник наукових праць. Вип. 63. с. 75-85.

Ілюк, Т.В. (2016) Трансформація публічної та культурної дипломатії Росії на сучасному етапі: діяльність «Росспівробітництва». Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 19-32.

Ілюк, Т.В. (2017) Греція. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 430-454. ISBN 978-966-136-473-7

Б

Бессонова, М.М. (2012) Демократичні гасла як «бренд» американської східноєвропейської політики (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 357-368.

Бессонова, М.М. (2017) Іспанія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 455-478. ISBN 978-966-136-473-7

Бессонова, М.М. (2015) Антиамериканізм на пострадянському просторі: російський та український виміри. Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч. 1: Збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15.05.2015). с. 14-19.

Бессонова, М.М. (2015) Стереотипи про Канаду у сучасному медіапросторі. По той бік Дніпра: вплив контраверсійних образів «іншого українця» на формування ментальних кордонів: Науковий збірник. с. 174-178.

Бессонова, М.М. (2013) Американські зовнішньополітичні установи та Інтернет: від епохи біполярності до сьогодення. Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві: матеріали Міжнар. наук.-прак. конф., м Київ, 21–22 березня 2013 р., Національний авіаційний університет. с. 117-118.

Бессонова, М.М. (2013) Антиамериканізм у Канаді як складова політичної культури: досвід для України. Трансформація політичної культури в умовах глобалізації. Матеріали науково-практичної конференції (м. Бердянськ, 28–29 вересня 2012 р.). с. 6-14.

Бессонова, М.М. (2013) США на страницах современной центральной и местной прессы Канады. Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии (вторая половина ХХ – начало ХХI в.): материалы международной научно-практической конференции, Витебск, 25–26 апреля 2013 г.. с. 290-293.

Бессонова, М.М. (2012) Антиамериканські гасла під час виборчих кампаній у незалежній Україні. Гілея (63). с. 113-117.

Бессонова, М.М. (2012) Посилення антиамериканізму в Канаді як наслідок регіональної інтеграції. Сучасна українська політика. Спецвипуск: «Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри». с. 65-74.

Бессонова, М.М. (2011) Антиамериканізм як явище глобалізованого світу: канадський вимір. Дослідження світової політики [Збірник наукових праць: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України] (2). с. 189-199.

Бессонова, М.М. (2011) Сучасні канадсько-американські відносини: Інтернет-вимір. Актуальні проблеми міжнародних відносин і зовнішньої політики країн світу: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Луцьк, 13–14 жовтня 2011 р.. с. 172-174.

Бессонова, М.М. (2011) Політика підтримки власного культурного продукту: канадський контент та досвід для України. Наукові праці історичного факультету ЗНУ (31). с. 299-304.

Бессонова, М.М. (2011) Прояви антиамериканізму в університетах Канади. Наукові праці історичного факультету ЗНУ (30). с. 287-291.

Бессонова, М.М. (2009) Проблема збереження культурного суверенітету Канади. Тези доповідей 62 Міжнародної конференції молодих вчених «Каразінські читання» 24 квітня 2009 р., Харківський Національний Університет імені В.Н. Каразіна. с. 32-33.

Бессонова, М.М. (2008) Україна між Росією і Заходом: зовнішньополітичні уподобання українців. «Україна-НАТО: питання євроатлантичної інтеграції України» Матеріали інформаційно-просвітницького семінару «Роль суспільства у здійсненні політики євроатлантичної інтеграції України». с. 41-42.

Бессонова, М.М. (2007) Україна між Сходом та Заходом: спроба узагальнень зовнішньополітичного контексту. «Розвиток демократії і демократична освіта в Україні». V міжнародна конференція. Тези доповідей. (Київ, 8–10 листопада, 2007 р.). с. 36.

Бессонова, М.М. (1999) Особливості відображення зовнішньополітичних подій в американських засобах масової інформації на сучасному етапі. Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини (5). с. 53-62.

Бессонова, М.М. (1998) Общественное мнение и политическая жизнь в США. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету (3). с. 151-160.

Бессонова, М.М. (1998) Общественное мнение как политический институт в демократическом обществе. Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини (4). с. 65-74.

Бессонова, М.М. (2006) Зовнішньополітичні уподобання на парламентських виборах в Україні 2006 року. Збірка публікацій. «Розвиток демократії і демократична освіта в Україні». IV міжнародна конференція. (Ялта, 28– 30 вересня 2006 р.). с. 395-399.

Бессонова, М.М. (2013) Висвітлення канадською пресою президентської передвиборчої кампанії 2012 р. у США. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія (1). с. 16-17.

Бессонова, М.М. (2014) Czyściec lustracji. Respublica: Daje do myślenia (4). с. 43-48.

Бессонова, М.М. (2017) Lustration: Ukrainian case (Chapter 45). Understanding Central Europe. с. 385-394.

Бессонова, М.М. та Маклюк, О.М. (2015) Історична пам’ять щодо образу «іншого українця»: науковий проект у Запоріжжі. Scriptorium nostrum (Херсонський державний університет) (1-2). с. 296-306.

Богданович, І.І. (2015) Підтримка організацій громадянського суспільства з боку міжнародних інституцій та завдання світової спільноти. Журнал Верховної Радий України "Віче" (6). с. 2-6.

Богданович, І.І. (2016) Республіка Білорусь: позиціонування між Сходом та Заходом. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 209-223.

Богданович, І.І. (2015) Особливості діяльності міжнародних організацій у Республіці Білорусь – досвід для України. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 267-277.

Богданович, І.І. (2015) Соціально-економічні перетворення як платформа суспільно-політичної модернізації в Республіці Білорусь. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 379-392.

Богданович, І.І. (2012) Практика громадських ініціатив у Республіці Білорусь. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 417-438.

Богданович, І.І. (2014) Економічна безпека пострадянських республік. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 211-222.

Богданович, І.І. (2011) Головні виміри відносин України з сусідніми державами-членами СНД. Україна в Європі: контекст міжнародних відносин: Монографія / Кер. авт. кол. і наук. ред. доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко; НАН України, Інститут європейських досліджень. с. 356-382.

Богданович, І.І. (2010) Україна і становлення об’єднаної Європи: геоекономічний аспект. In: Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку / За заг. редакцією А.І. Кудряченка // Колективна монографія. – Інститут європейських досліджень НАН України. Університет «Україна», Київ, с. 275-287.

Богданович, І.І. (2016) Республіка Білорусь: позиціонування між Сходом та Заходом. Країни пострадянського простору в умовах формування баrатополюсноrо світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 209-223.

Богданович, І.І. (2015) Міждержавний союз Білорусь-Росія: здобутки, тенденції, перспективи. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах. Збірник наукових праць / За редакцією кандидата історичних наук, доцента С.В. Толстова // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України. с. 208-217.

Богданович, І.І. (2014) Економічна безпека пострадянських республік. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць / За ред. доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка; Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 211-222.

Бондарець, М.В. (2014) Антикризова концепція соціально-економічної модернізації України: пріоритети реформ. Вісник ОПУ ім.І.І.Мечникова, 19 (3/1). с. 48-52.

Бондарець, М.В. (2014) Сучасні стратегії державного антикризового менеджменту транзитивних країн. Стратегія розвитку України (2). с. 25-28.

Бондарець, М.В. (2016) Особливості соціально-економічної модернізації України в умовах кризи. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 79-85.

Бондарець, М.В. (2017) Неоіндустріалізація як стратегія соціально-економічної модернізації економіки України. Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наук. праць / за заг. ред.. О.В. Зернецької / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 117-133.

Бондарець, М.В. (2004) Інноваційно-інтеграційні конкурентноспроможні стратегії розвитку ВПК розвинутих країн як фактор сталого розвитку. Антологія творчих досягнень. (1). с. 131-134.

Бондарець, М.В. (2003) Сучасні стратегії розвитку наукових досліджень і розробок у сфері воєнних технологій розвинутих країн. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. (37). с. 109-117.

Бондарець, М.В. (2002) Стратегії внутрішньофірмової реструктуризації та взаємодії з субпідрядниками оборонних корпорацій США. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. (32). с. 45-50.

Бондарець, М.В. (2002) Сучасні напрями трансформації західноєвропейської оборонної промисловості. Економіка промисловості (4(18)). с. 42-49.

Бондарець, М.В. (2001) Інтеграція воєнної промисловості країн СНД. Збірник наукових праць РВПС (1). с. 59-63.

Бондарець, М.В. (2001) Тенденції розвитку світової оборонної промисловості. Економіка України. (3). с. 82-85.

Бондарець, М.В. (2000) Сучасні напрямки та проблеми реформування світової воєнної промисловості. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. (28). с. 33-39.

Бондарець, М.В. (2000) Оцінка проведення конверсії в Україні: проблеми та перспективи. Економіка промисловості (3(9)). с. 22-27.

Бондарець, М.В. (2000) Особливості організації воєнного виробництва в Японії. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. (27). с. 31-35.

Бондарець, М.В. (2000) Досвід конверсії у США та перспективи його використання в Україні. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. (26). с. 60-66.

Бондарець, М.В. (1995) Прогнозировать возможные ЧС. Военные знания. (6). с. 4-9.

Бондарець, М.В. (2007) Конкурентні стратегії та механізми інтеграції оборонно-промислових комплексів розвинених країн (С. 432–447), Інноваційні стратегії розвитку сфери воєнних НДДКР розвинених країн світу (С. 447–457), Стратегії модернізації та реструктуризації ОПК України (С. 457–460). Робочий документ. Глобальний конкурентний простір: Монографія / О.Г. Білорус та ін.; Кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ.

Бондарець, М.В. (2008) Конкурентные стратегии и механизмы интеграции оборонно-про- мышленных комплексов развитых стран мира (С. 459–475), Иннова- ционные стратегии развития сферы военных НИОКР развитых стран мира (С. 475–487), Стратегии модернизации и реструктуризации ОПК Украины (С. 487–490). Робочий документ. Глобальное конкурентное пространство: Мо- нография / О.Г. Белорус и др.; Рук. авт. кол. и науч. ред. О.Г. Белорус. – К.: КНЭУ.

Бондарець, М.В. та Гаврилюк, О.В. (2002) Оцінка глобальних змін у військових секторах по регіонах і країнах світу з допомогою індексу конверсії, роззброєння, демілітаризації та демобілізації. Економіка і підприємництво (9). с. 27-35.

Бульвінський, А.Г. (2015) Сибірський сепаратизм: причини появи та сучасний стан. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія, 1 (2). с. 199-207.

Бульвінський, А.Г. (2016) Проблема модернізації сучасної Росії у контексті імперської державної традиції. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 130-157.

Бульвінський, А.Г. (2015) Імперська модель модернізації (на прикладі Росії). «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 73-85.

Бульвінський, А.Г. (2012) Тенденції розвитку політичних партій як інституту громадянського суспільства в сучасній Україні. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 191-208.

Бульвінський, А.Г. (2016) Вплив імперської державної традиції на перебіг політичного процесу в Росії. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 6-18.

Бульвінський, А.Г. (2014) Імперія на окраїні Європи. Науковий діалог «Схід-Захід». Матеріали III Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Кам’янець-Подільський, 7 червня 2014 р.): у 4-х частинах, 2. с. 57-60.

Бульвінський, А.Г. (2012) Проблеми партійної системи сучасної України. Політичний менеджмент (№4-5). с. 97-114.

Бульвінський, А.Г. (2010) Актуалізація в РФ теми боротьби з "переглядом” історії Великої Вітчизняної війни. «Ялтинская система» и современный мировой порядок: проблемы глобальной и региональной безопасности: Материалы международной научной конференции. (Крым, Ялта, Ливадийский Дворец-музей. 17—21 февраля): Сб. науч. ст. Под ред. С.В.Юрченко. с. 318-329.

Бульвінський, А.Г. (2017) Монако. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 293-301. ISBN 978-966-136-473-7

Бульвінський, А.Г. (2017) Франція. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 361-383. ISBN 978-966-136-473-7

Бульвінський, А.Г. (2017) Швейцарія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 384-402. ISBN 978-966-136-473-7

Бульвінський, А.Г. (2017) Сан-Маріно. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 555-562. ISBN 978-966-136-473-7

Бульвінський, А.Г. (2012) Проект «Росія»: версія Володимира Путіна 2012 р. Сучасна українська політика. — Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри. с. 311-327.

Бульвінський, А.Г. та Кривонос, Р.А. (2017) Велика Британія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 9-29.

Бульвінський, А.Г. та Кривонос, Р.А. (2017) Данія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 30-48. ISBN 978-966-136-473-7

Бульвінський, А.Г. та Кривонос, Р.А. (2017) Велика Британія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 9-29. ISBN 978-966-136-473-7

Бульвінський, А.Г. та Срібняк, І.В. (2017) Італія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 479-517. ISBN 978-966-136-473-7

Бурцева, М.В. (2019) Інновації канадської імміграційної політики 1980-х рр. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 43-47.

Білорус, О.Г. (1989) Радикальная реформа управления экономикой: монография. Робочий документ. К.: Техника.

Білорус, О.Г. (1979) Проблемы общественной организации промышленного производства: монография. Робочий документ. К.: Вища школа.

В

Васильців, О.О. (2017) Соціальний захист постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС в аспекті міжнародного досвіду. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць. с. 224-233.

Васильєв, О.А. (2016) Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на суспільно-політичну трансформацію Казахстану. Зовнішні справи (1). с. 52-55.

Васильєв, О.А. (2016) Особливості суспільно-політичної модернізації Казахстану. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 157-164.

Васильєв, О.А. (2016) Модернізація АЕС як фактор підвищення енергетичної безпеки України. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 55-62.

Васильєв, О.А. (2016) Взаємозв`язок інноваційного та постіндустріального розвитку з політичною модернізацією Казахстану. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 46-55.

Васильєва, М.О. (2012) Вплив зарубіжної допомоги на процес формування громадянського суспільства. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 451-460.

Врадій, О.С. (2015) Політична трансформація країн ЦСЄ в умовах європеїзації. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 400-407.

Врадій, О.С. (2012) Протидія терористичним акціям важлива складова зміцнення державності (на прикладі країн ЄС). Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення: матеріали Міжнародної наукової конференції 21 листопада 2012 р., Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ПП: «Фоліант». с. 22-24.

Врадій, О.С. (2012) Особливості функціонування інституту національної держави в євроінтеграційному середовищі (на прикладі країн ЦСЄ). Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення: матеріали Міжнародної наукової конференції 21 листопада 2012 р., Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ПП: «Фоліант». с. 25-27.

Вєтринський, І.М. (2015) Геополітичні передумови російської агресії проти України. Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. (99). с. 316-320.

Вєтринський, І.М. (2014) Кримська криза в контексті формування геополітичної стратегії України. Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. (85). с. 304-309.

Вєтринський, І.М. (2014) Трансформація геополітичної стратегії Росії в контексті Кримської кризи. Політологічний вісник: Збірник наукових праць. (75). с. 421-432.

Вєтринський, І.М. (2013) Проблема ідентифікації імперіалізму в умовах глобалізації. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Зб. наук. праць. (1(17)). с. 28-33.

Вєтринський, І.М. (2010) Європейський Союз: феномен інтеграції чи імперія нового типу? Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. (39). с. 412-419.

Вєтринський, І.М. та Потєхін, О.В. (2017) Скромна привабливість російської «м’якої» сили у часи «гібридної» війни. Бібліотека інституту Кеннана: наукові рецензії. Агора (№18). с. 126-130.

Вітер, І.І. (2014) Світова економічна криза як закономірний наслідок глобалізації / І. І. Вітер //. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. -, № (6). с. 32-43.

Вітер, І.І. (2002) Проблеми та перспективи інтеграції України до Європейського Союзу. Наукові записки КУТЕП.. С. 223237..

Вітер, І.І. (1998) Відносини України з міжнародними економічними організаціями. Економічний часопис.. 46 (у співавторстві з І.Ю. Сущинською)..

Вітер, І.І. (1994) Машиностроение Украины: состояние развития. Организация и регулирование экономики. Межведомственный научный сборник.. С. 5764 (в соавторстве с Горосовой С.В.)..

Г

Глазов, О.В. (2012) Громадянське суспільство як чинник формування системи національної безпеки України в контексті запобігання міжнародному тероризму. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 439-450.

Годлюк, А.М. (2016) Імперативи формування глобальної політики. Історико-політичні студії.Збірник наукових праць. (2(4)). с. 24-31.

Годлюк, А.М. (2016) Прогностичні моделі позиціонування євроатлантичної спільноти в контексті системних змін у міжнародних відносинах. Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: збірник тез доповідей (19 травня 2016, м. Київ). с. 34-36.

Годлюк, А.М. (2016) Становлення партнерства в Азійсько-Тихоокеанському Регіоні. Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латино- американського регіону: збірник наукових праць. с. 134-143.

Годлюк, А.М. (2015) Аналітичні інститути та їх роль у зовнішній політиці США. Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство: Зб. матеріалів II міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15 травня 2015 року), 2. с. 27-32.

Годлюк, А.М. (2015) Колективна безпека в глобальних та регіональних вимірах. Зовнішні справи: науковий журнал. (11). с. 48-51.

Годлюк, А.М. (2011) Б. Обама: невиправдані надії? Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наукових праць, 1 (102). с. 189-194.

Годлюк, А.М. (2011) Аналітичні інститути («Мозкові Центри») у зовнішній політиці США. Проблеми міжнародних відносин. Збірник наукових праць. с. 78-88.

Годлюк, А.М. (2000) Безпекова стратегія США в епоху глобальних трансформацій: вплив традицій рейганізму. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наукових праць, 1 (93). с. 91-100.

Годлюк, А.М. (2008) Американський федералізм і розподіл владних повноважень. По- літологічний вісник. Зб. наукових праць (32). с. 137-146.

Годлюк, А.М. (2006) Роль західної цивілізації і США у теорії «зіткнення цивілізацій» С. Хантінгтона. Дослідження світової політики. Зб. наукових праць (35). с. 156-165.

Годлюк, А.М. (2016) Collective security in the global and regional dimensions. Україна у світі, світ про Україну: збірник тез доповідей (25 березня 2016, м. Київ). с. 12-16.

Годлюк, А.М. (2011) Американське лідерство в XXI столітті. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наукових праць., 1 (103). с. 67-71.

Гуменюк, Б.І. (2017) Кіпр. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 518-530. ISBN 978-966-136-473-7

Гуцало, С.Є. (2017) До питания про активізацію близькосхідного напрямку зовнішньої політики КНР на сучасному етапі. Науковий вісник Дипломатичної академії України. Зовнішня політика і дипломатія: інституціоналізація, трансформація, традиціоналізм (Вып.24). с. 86-91.

Д

Добровольська, А.Б. (2016) Трансформація політичної системи Молдови: історія пострадянського періоду. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 178-193.

Добровольська, А.Б. (2016) Етнічна неоднорідність та її вплив на проблеми політичної консолідації Молдови. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 235-248.

Добровольська, А.Б. (2016) Придністровське питання у контексті сучасної європейської безпеки. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 125-137.

Дудко, І.Д. (2017) Андорра. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 403-408. ISBN 978-966-136-473-7

Дудко, І.Д. (2017) Мальта. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 531-540. ISBN 978-966-136-473-7

Ж

Жангожа, Р.Н. (2016) Туркменская модель государственного устройства как вызов современному миру. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 55-64.

Жангожа, Р.Н. (2016) Этнополитика современного Казахстана и составляющие ее этноисторические и политические мифы. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 248-266.

Жога, М.В. (2019) Особливості формування зовнішньополітичної автономії Бразилії: історія та сучасність. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 52-56.

З

Зеленько, Г.І. (2012) Інституційні параметри і практика формування правлячих коаліцій в Україні. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 137-152.

Зернецька, О.В. (2016) Соціальні мережі і кібербезпека особистості. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 94-101.

Зернецька, О.В. Експертні оцінки зовнішньої політики України у зарубіжних і вітчизняних медіа. In: Аналітика. Експертиза. Прогнозування: Моногра- фія / Макаренко Є.А., Чарських І.Ю. та ін. Наша культура і наука, Київ, с. 300-305.

Зернецька, О.В. (2016) Досвід національного телерадіомовлення Австралії у консолідації австралійського суспільства. UA Foreign Affairs (7). с. 49-53.

Зернецька, О.В. (2011) ЄС та глобальні медіа-корпорації в період кризи. Зовнішні справи UA (10). с. 36-39.

Зернецька, О.В. (2011) Провідні друковані медіа та глобальна криза. Стратегічні пріоритети: Збірник науково-аналітичних матеріалів (4). с. 39-44.

Зернецька, О.В. (2011) Конкурентна боротьба в Інтернеті і за Інтернет. Актуальні проблеми міжнародних відносин (102(1)). с. 44-50.

Зернецька, О.В. (2010) Глобальна блогосфера як нова арена політичної комунікації. Антологія творчих досягнень (5). с. 149-156.

Зернецька, О.В. (2010) Стратегії конкурентної боротьби під час глобальної кризи. Євро-Атлантика (1). с. 99-100.

Зернецька, О.В. (2010) Жорстка боротьба за м’яку владу в світі (конкуренція в Інтернеті та за Інтернет). Зовнішні справи UA (7-8). с. 42-46.

Зернецька, О.В. (2010) Роль інформаційно-комунікаційних технологій у глобальній структурі модернізації і підвищення конкурентоспроможності транзитивних країн. Глобальна структурна модернізація і конкурентоспроможність транзитивних країн: Міжнародна науково-теоретична конференція.. с. 16-24.

Зернецька, О.В. (2009) Глобальна політична блогосфера - нова арена політичної комунікації. Політичний менеджмент (2). с. 13-26.

Зернецька, О.В. (2009) Глобальные спутниковые новостные сети: начало ХХІ века. Respectus Phylologicus (15(20)). с. 210-219.

Зернецька, О.В. (2007) Інститути та актори глобального управління комунікацією в контексті сталого розвитку. Антологія творчих досягнень. с. 71-80.

Зернецька, О.В. (2006) Нова еліта ХХІ століття – медіакратія. Еліти і цивілізаційні процеси формування націй: Зб. статей.. с. 47-54.

Зернецька, О.В. (2006) Імператори шпальт та ефіру. Глобальна медіакратія – ґенеза та природа влади. Політика і час (4). с. 34-43.

Зернецька, О.В. (2006) Імператори шпальт та ефіру. Глобальна медіакратія: ґенеза та природа влади. Політика і час (5). с. 41-47.

Зернецька, О.В. (2006) Інформаційна комунікаційна революція, глобалізація і конкурентоспроможність у медіа секторі світової економіки. Інформаційне суспільство 2005/2006 (5). с. 5-7.

Зернецька, О.В. (2005) Подолання диджитальної прірви як імператив сталого розвитку. Імперативи сталого розвитку: Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції, 24 листопада 2009. с. 51-56.

Зернецька, О.В. (2005) Від міжнародної комунікації до глобальної комунікації – зміна парадигми. Антологія творчих досягнень (2). с. 76-84.

Зернецька, О.В. (2005) Глобалізація і конкурентоспроможність у медіа та інформаційно-комунікаційних секторах світової економіки. Конкурентоспроможність і сталий розвиток у глобальній перспективі: Доповідь і повід. Міжнарод. наук. конф. 24.06.2005 / За редакцією чл.‑ кор. НАН України Білоруса О.Г., чл.‑ кор. НАН України Ворони В.М.. с. 203.

Зернецька, О.В. (2004) Нові тенденції у сфері глобальної комунікації: впливи на економіку і політику й виникнення глобальної комунікаційної парадигми. Антологія творчих ідей. с. 98-101.

Зернецька, О.В. (2003) Тектонічні зрушення в європейському медіа-ландшафті: Доповідь на конференції «Міжнародний бізнес: розвиток ринку інф-ком технологій». Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наукових праць. (44(1)). с. 9-13.

Зернецька, О.В. (2002) Досвід європейських телерадіокомпаній з добору та підготовки кадрів для електронних засобів масової комунікації. Вісник національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (4). с. 28-31.

Зернецька, О.В. (2002) Нове «диджитальне» диво. Нові глобальні тенденції в інформаційно-комунікаційному секторі світової економіки. Політика і час (12). с. 34-40.

Зернецька, О.В. (2001) Інформаційна супермагістраль. Політика і час (6). с. 66-70.

Зернецька, О.В. (2000) Австралійська модель телерадіомовлення: етнонаціональні і етнокультурні проблеми: Наукові записки. Зб-к Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. Сер.: Політологія і етнологія (12). с. 193-201.

Зернецька, О.В. (2000) Роль «поставлених подій» у міжнародній комунікації. Людина і політика (2). с. 62-64.

Зернецька, О.В. (2000) Трансформація типів новинних передач у політичній комунікації. Нова політика (1). с. 52-54.

Зернецька, О.В. (1997) Глобальне супутникове телебачення і міжнародні відносини. Международная научная конференция БАКЛ: Тезисы доклада: «Язык и социум». с. 72-74.

Зернецька, О.В. (1993) «Хазяїн глобального села». Проблеми масової комунікації в Західній Європі. Політика і час (5). с. 52-55.

Зернецька, О.В. (1991) Феномен видео в контексте новой коммуникационной политики стран Западной Европы. Зарубежный мир (20). с. 106-119.

Зернецька, О.В. (2011) Новий виток конкурентної боротьби в Інтернеті: Cloud computing. Економічний часопис-ХХІ (9-10). с. 61-64.

Зернецька, О.В. (2013) Глобальні ефекти соціальної мережі Facebook: рецензія на книгу Д. Кирпатрик. «Ефекти Facebook. Внутрішня історія, що об’єднує світ». – К.: Темпера, 2013. – 488 с. UA Foreign Аffairs (6). с. 58-61.

Зернецька, О.В. та Зернецький, П.В. (2005) Трансформація віртуального простору та парадигми впливів масмедійних дискурсів. Політичний менеджмент (3). с. 100-107.

Зернецька, О.В. та Зернецький, П.В. (2004) Чи прийме Палата нашу подяку? Дещо про мовний вишкіл британського парламенту. Віче. (9). с. 73-74.

К

Клименко, О.А. (2012) Соціальний контекст діяльності неурядових організацій в умовах глобалізації. Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики. Спецвипуск / За заг. Ред. Н.О. Татаренко, В.Г. Ціватого. – К.: ДАУ при МЗС України (Вип.18). с. 110-114.

Клименко, О.А. (2005) Партії та неурядові організації в політиці лібералізації торгівлі НАФТА / Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України; Наук. ред. С.В. Толстов. – К.: Науковий світ. [Навчальний матеріал]

Княждвірська, К.О. (2015) Демократія та економічна модернізація: шляхи взаємодії в країнах Субсахарської Африки. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 520-528.

Княждвірська, К.О. (2013) Вплив ідейно-політичної спадщини панафриканського національно-визвольного руху на організаційне оформлення єдності незалежних африканських держав. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 362-371.

Княждвірська, К.О. (2014) Природні ресурси як джерело конфліктів у Субсахарській Африці. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 255-264.

Кривонос, Р.А. (2017) Норвегія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 147-167. ISBN 978-966-136-473-7

Кривонос, Р.А. (2017) Швеція. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 188-208. ISBN 978-966-136-473-7

Кривонос, Р.А. (2017) Бельгія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 236-264. ISBN 978-966-136-473-7

Кудряченко, А.І. (2012) Засади демократичного сходження ФРН. Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень (1). с. 83-98.

Кудряченко, А.І. (2007) Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії: Монографія. Інший. Національний інститут стратегічних досліджень.

Кудряченко, А.І. (2013) Німецька Європа чи європейська Німеччина? In: Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві в умовах модернізації: порівняльний аналіз. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса, 347- 369.

Кудряченко, А.І. (2017) Австрія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 209-235. ISBN 978-966-136-473-7

Кудряченко, А.І. (2017) Ліхтенштейн. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 265-277. ISBN 978-966-136-473-7

Кудряченко, А.І. (2017) Люксембург. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 278-292. ISBN 978-966-136-473-7

Кудряченко, А.І. (2006) Місце інституту президентства в контексті оновлення політичної системи України. Стратегічні пріоритети (№1). с. 5-10.

Кудряченко, А.І. (2017) Пострадянський модернізаційний дискурс та національні трансформаційні проекти у нових незалежних державах. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського просто- ру: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 9-17.

Кудряченко, А.І. (2006) Партійно-політична система і громадянське суспільство сучасної Німеччини. In: Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку: Монографія / За заг. ред. Ф.М. Рудича; М.І. Михальченка, А.І. Кудряченка та ін. К.: Парламентське видавництво, с. 314-333.

Кудряченко, А.І. (1990) Східна Європа на шляху змін. Інший. К.: Товариство «Знання» України.

Кудряченко, А.І. (2016) Інтерв’ю з питань зовнішньополітичного профілю України на сучасному етапі (з директором Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України», доктором історичних наук, проф. А.І. Кудряченко). «Бінтел» (№3).

Кудряченко, А.І. (2014) Іслам в сучасній Європі та Україні: виклики, сучасний стан та перспективи. Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 21. Частина ІІ. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. с. 64-70.

Кудряченко, А.І. (2013) Сучасний досвід застосування прямої демократії в країнах ЦСЄ. Віче (№20). с. 2-7.

Кудряченко, А.І. (2010) Досвід соціально-економічних перетворень малих європейських країн. Віче. с. 25-27.

Кудряченко, А.І. (2007) Проблеми стратегії державотворення України: виклики і перспективи. Наук. Збірник. – ІПіЕНД НАН України. с. 18-26.

Кудряченко, А.І. (2007) Реформа політичної системи і становлення інституцій громадянського суспільства України. Наукові записки. Випуск 36. – ІПіЕНД НАН України. с. 101-113.

Кудряченко, А.І. (2006) Місце інституту президентства в контексті оновлення політичної системи України. Стратегічні пріоритети (№1). с. 5-10.

Кудряченко, А.І. (2006) Особливості підвищення кваліфікації безробітних у ФРН. Трибуна (№9-10). с. 44-45.

Кудряченко, А.І. (2006) Німецькі поселення на півдні України: історія і сучасність. Мате- ріали міжнародної конференції. – Запоріжжя.

Кудряченко, А.І. (2006) Стратегічні виміри формування вітчизняної соціальної політики у контексті європейського вибору. Матеріали «круглого столу» Легальна праця собі і державі. ІПК ДСЗУ.

Кудряченко, А.І. (2006) Нова політична система – це шлях до рівноваги. Віче (№5-6). с. 36-37.

Кудряченко, А.І. (2006) Чотирнадцять президентів. Порівняльний аналіз системи влади держав ЦСЄ в контексті вітчизняного досвіду конституційної реформи. Віче (22). с. 26-28.

Кудряченко, А.І. (2005) Активні заходи соціального захисту незайнятого населення України в контексті ринкових перетворень. Зб. наук. праць ІПК ДСЗУ. – К. (№1-2). с. 17-20.

Кудряченко, А.І. (2005) Особливості спрямованості активних заходів соціального захисту незайнятого населення України в період сучасних перетворень. Бюлетень ІПК ДСЗУ (№1). с. 38-40.

Кудряченко, А.І. (2004) Головні виміри соціальної держави сучасної ФРН. Особливості соціальної молодіжної політики в Україні та ФРН на сучасному етапі: наук. зб. – К.: МАУП. с. 228-242.

Кудряченко, А.І. (2003) Нові геополітичні обрії сучасної Німеччини. Президент (№1(15)). с. 98-103.

Кудряченко, А.І. (2003) Об’єднана Німеччина: нові політичні виміри. Віче (№8). с. 36-41.

Кудряченко, А.І. (2003) Утвердження сучасної України та завдання розвитку краєзнавства. Краєзнавство. – Науковий журнал (№1-4). с. 18-22.

Кудряченко, А.І. (2003) Верховна Рада України на шляху утвердження парламентаризму. Наукові праці МАУП. Актуальні питання політології (№5). с. 9-20.

Кудряченко, А.І. (2002) Німеччина після виборів – анфас і профіль. Червоно-зелений – кольори балансу. Віче (№12). с. 56-58.

Кудряченко, А.І. (2002) Президент України: конституційно-правовий статус. Діалог. – Україна і Франція (№2). с. 30-35.

Кудряченко, А.І. (2002) Нові політичні виміри розвитку ФРН. Трибуна (№9-10). с. 28-32.

Кудряченко, А.І. (2002) Нові засади діяльності «старої-нової» урядової коаліції об’єднаної Німеччини. Людина і політика (№6). с. 38-44.

Кудряченко, А.І. (2002) Партійно-політична система сучасної Німеччини (з досвіду демократичних перетворень). Трибуна (№1-2). с. 29-32.

Кудряченко, А.І. (2002) Парламентська система ФРН – засадничий принцип західної демократії. Віче (№4). с. 69-73.

Кудряченко, А.І. (1999) Інформаційне забезпечення функціонування політичної системи ФРН. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї / Редколегія: М.І. Михальченко, Ф.М. Рудич. с. 139-147.

Кудряченко, А.І. (1998) Институт президентства в Украине: реалии конституционно-правового статуса. Государство и право (№3). с. 99-106.

Кудряченко, А.І. (1997) НАТО: еволюція поглядів. Підтекст (№22). с. 17-21.

Кудряченко, А.І. (1996) Институт президентства в Украине: правовой комментарий. Підтекст (№14). с. 5-9.

Кудряченко, А.І. (1996) Проблеми та перспективи облаштування німців України. Історія України. Маловідомі імена, події, факти. с. 251-265.

Кудряченко, А.І. (1996) Президентура України – на рівень вимог часу. Розбудова держави (№5). с. 17-23.

Кудряченко, А.І. (1996) Особливості місцевого самоуправління в Німеччині. Економічний часопис (№6). с. 31-34.

Кудряченко, А.І. (1996) Конституалізація президентури в Україні. Конституційний процес в Україні і політичні партії: матеріали круглого столу. с. 12-16.

Кудряченко, А.І. (1995) За виваженість підходів та конструктивізм творення / або нотатки з проблем державного будівництва незалежної України. Розбудова держави (№7-8). с. 39-42.

Кудряченко, А.І. (1993) Еволюція нейтралітету. Політика і час (№11). с. 28-31.

Кудряченко, А.І. (1993) Доля німців України. Трибуна (№6). с. 26-27.

Кудряченко, А.І. (2007) Проблеми розвитку політичної системи (керівник групи). In: Украї- на в 2007 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку. К.: НІСД, с. 19-97.

Кудряченко, А.І. (2006) Розвиток політичної системи та системи державного управління (керівник групи). In: Україна в 2006 році: внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи розвитку. Експертна доповідь. К.: НІСД, с. 79-100.

Кудряченко, А.І. (1994) Німецька національна меншина в Україні. In: Досвід України в галузі національних відносин: Аналітична доповідь. Ред. кол. О.В. Потєхін, М.В. Кірсенко. К.: Український центр досліджень миру, конверсії і конфліктних ситуацій. Фонд ім. Еберта (ФРН), с. 51-60.

Кудряченко, А.І. (2006) Виборчі технології як мистецтво. Політичний менеджмент (№5). с. 182-183.

Кудряченко, А.І. (2017) Досвід суспільної консолідації повоєнної Австрії. Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. кол.), Т.О.Метельова, В.В.Cолошенко. с. 14-19.

Кудряченко, А.І. (2017) Засади суспільної консолідації ФРН. In: Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. кол.), Т.О.Метельова, В.В.Cолошенко. К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 8-14.

Кудряченко, А.І. (2020) Історичні етапи розселення німців на теренах України. Проблеми всесвітньої історії (1(10)). с. 92-106.

Кудряченко, А.І. (2019) Особливості подолання обтяжливого нацистського і соціалістичнго минулого у сучасній Німеччині. Україна дипломатична (XX). с. 664-685.

Кудряченко, А.І. (2018) ФРН-НДР: досвід об’єднання і роль у ньому міжнародних акторів / А. І. Кудряченко. Проблеми всесвітньої історії, №2. с. 145-160.

Кудряченко, А.І. (2020) Проблеми політичної моделі та альтернатива для Німеччини. Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 8–9 квіт. 2020 р.. с. 233-234.

Кудряченко, А.І. (2019) Дипломатична підтримка України Європейським Союзом на сучасному етапі. Матеріали ХХІУ Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України в контексті світових політичних процесів», 1 (27). с. 141-146.

Кудряченко, А.І. (2000) Німецька національна меншина в сучасній Україні. Діалог Україна. Німеччина (1). с. 91-93.

Кудряченко, А.І. (2001) 10 Jahre ukrainische – Unabhängigkeit: Erfolge und Misserfolge. K.: Rundschau (№4). с. 2-6.

Кудряченко, А.І. (2001) 10 років незалежної України: здобутки і прорахунки. Огляд. Німецько-український (№4). с. 2-5.

Кудряченко, А.І. (2018) Сучасні світосистемні трансформації та стратегічні засади розвитку України (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 17 січня 2018 року) / А.І. Кудряченко //. Вісник Національної академії наук України, №3. с. 13-18.

Кудряченко, А.І. (2008) Голодомор в Україні 1932–1933 років за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина / Упоряд., вступна стаття, пер. з нім. А.І. Кудряченка; Передмова Ю.Г. Рубана. Технічний звіт. К.: НІСД.

Кудряченко, А.І. (2007) Проблеми реформування політичної системи України / Конституційний процес (автор і керівник групи) // Україна в 2007 році: внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи розвитку. Експертна доповідь. Інший. К.: НІСД.

Кудряченко, А.І. (2018) Державній установі «Інститут всесвітньої історії НАН України» – 25 років. Трибуна (1-2). с. 17-19.

Кудряченко, А.І. (2017) Передмова (С. 4–5), Вступ (С. 6–7 у співавторстві з С.В.Толстовим), Засади суспільної консолідації ФРН (С. 8–14), Досвід суспільної консолідації повоєнної Австрії (С. 14–19) // Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), Т.О. Метельова, В.В. Солошенко. Інший. К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Кудряченко, А.І. (2014) Вступ (С. 4–6), Практика проведення референдумів як форми прямої демократії в країнах ЦСЄ (С. 16–22 у співавторстві з В.В. Солошенко), Напрями оптимізації взаємовідносин «особа-суспільство-держава» в Україні: з досвіду країн Центрально-Східної Європи (С. 44–49) // Формування взаємовідносин «особа-суспільство-держава» в країнах Центрально-Східної Європи: досвід для України: аналіт. доп. / А.І. Кудряченко, Г.І. Калінічева, Т.О. Метельова, І.М. Миклащук, І.С. Піляєв; НАН України, Ін-т всесвіт. історії. Інший. Київ: Ін-т всесвіт. історії НАН України.

Кудряченко, А.І. (2015) Вступ (С. 4–8), Засадничі демократичні цінності та їх вплив на розбудову громадянського суспільства в країнах Європи (С. 9–19 у співавторстві з С.Г. Самойленко), Висновки (С. 70–77 у співавторстві з С.Г. Самойленко) // Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь / А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу) [та ін.]. Інший. К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Кудряченко, А.І. (2007) 7 серпня – сумна дата у вітчизняній історії. Віче (№15). с. 36-38.

Кудряченко, А.І. (2006) Інститут президентства у сучасній політичній системі України (С. 76–81), Проблеми ефективності державного управління та місцевого самоврядування (керівник групи) (С. 76–107). Інший. К.: НІСД.

Кудряченко, А.І. (1997) Das Institut der Prasidentschaft in der Ukraine. Die Wirklichkeit ihres verfassungs’rechtlichen Status. Osteuropa Recht (№4). с. 329-340.

Кудряченко, А.І. (1993) Ksztaltowanie novoj Europa i nekotore problemy stosynkow wzajemnich Ukraina, Polski, Rosji i Nimec. Polska i Ukraina w nowij Europa. Materialy polsko-ukrainskej Konferenzij naukowej Warzawa, 16–17 Listopada 1992. – Warzawa: Institut spraw mezdunarodowych. с. 39-50.

Кудряченко, А.І. (2002) Onoua Lucrare Despre Elenismul Nord-Pontic. Curierul-Vieneri 19. с. 1.

Кудряченко, А.І. (1993) Wie die Ukraine von Kernwaffen erlöst wird? Die Presse. – Vien. – 13 August. с. 2.

Кудряченко, А.І. та Бойко, А.І. та Свирен, Н.А. (2003) Социальные проблемы управления персоналом в промышленности. Соціально-психологічні проблеми вдосконалення управлінської діяльності діяльності. – Наукові праці МАУП. (№6). с. 7-9.

Кудряченко, А.І. та Білогруд, Н.І. (2003) Економічне зростання Європейського Союзу в епоху глобалізації. Наукові праці МАУП. Актуальні питання політології (№5). с. 92-102.

Кудряченко, А.І. та Зеленько, Г.І. (2009) Еволюція політико-правового устрою сучасної України: витоки, стан, перспективи: Аналітична доповідь. In: Сучасна українська політика. – Аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. К., с. 89-152.

Кудряченко, А.І. та Калінічева, Г.І. та Метельова, Т.О. та Миклащук, І.М. та Піляєв, І.С. (2014) Взаємовідносин "особа - суспільство - держава" в країнах Центрально-Східної Європи: досвід для України: аналіт. доповідь. Інший. Ін-т всесвіт. історії НАН України, Київ.

Кудряченко, А.І. та Кулініч, І.М. та Хохлачов, В.В. (1995) Вихідці з німецьких земель на теренах України: минуле і сьогодення. Інший. К.: Наукова думка.

Кудряченко, А.І. та Самойленко, С.Г. та Швед, В.О. (2018) Вступ. Інституалізація історичної пам’яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко [та ін.].. с. 4-5.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2017) Німеччина. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 323-360. ISBN 978-966-136-473-7

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2020) Проблеми політичної трансформації ФРН на сучасному етапі. Україна дипломатична (№1(10)). с. 700-716.

Кудряченко, А.І. та Харченко, І.І. (2015) Уроки демократичних перетворень у країнах Центрально-Східної Європи на рубежі ХХ-ХХІ століть. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 25-32.

Кудряченко, А.І. та Чекаленко, Л.Д. (2016) Головні складові ядерної безпеки Франції. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 4-14.

Кудряченко, А.І. та Чекаленко, Л.Д. та Васильєв, О.А. (2015) Ядерна енергетика Франції – найпотужніший механізм безпеки. Зовнішні справи (№2). с. 31-35.

Л

Лакішик, Д.М. (2015) Особливості та основні тенденції розвитку процесу демократизації в сучасному світі. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 40-52.

Лакішик, Д.М. (2016) Формування підходів країн ЄС щодо СПБО. Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн Латиноамериканського регіону. Зб. наук. праць. – К.: ДУ «Інститут сесвітньої історії НАН України». с. 17-25. ISSN 978-966-02-7989-6

Лакішик, Д.М. (2015) Концепт США в аналітичних дослідженнях сучасних тенденцій глобального розвитку. Історико-політичні студії: Збірник наукових праць (2 (4)). с. 56-65.

Лакішик, Д.М. (2015) Пріоритети доктрини «світового лідерства» Б. Обами. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах. Збірник наукових праць. с. 47-57.

Лакішик, Д.М. (2015) Пріоритети доктрини світового лідерства США у ХХІ столітті. Науково-теоретичні аспекти вирішення глобальних проблем сучасності: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. с. 115-119.

Лакішик, Д.М. (2015) Переформатування трансатлантичного співробітництва США та Європи: виклики для європейського регіону. Пріоритетні напрямки розвитку суспільних наук у ХХІ столітті: Матеріали міжнародної на- уково-практичної конференції, м. Херсон. с. 171-175.

Лакішик, Д.М. (2015) Стратегічні підходи США в сфері безпеки та оборони. Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності: мате- ріали II Міжнародної науково-практичної конференції. с. 118-121.

Лакішик, Д.М. (2014) Американська стратегія «стримування і залучення» в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць (9). с. 45-61.

Лакішик, Д.М. (2014) Еволюція безпекової стратегії США в європейському регіоні. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць (120). с. 73-83.

Лакішик, Д.М. (2013) Перспективи демократії: минуле, сучасне, майбутнє. Проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць (6). с. 124-141.

Лакішик, Д.М. (2013) Європейський вектор глобальної стратегії США за президентства Дж. Буша-молодшого. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (3 (64)). с. 21-36.

Лакішик, Д.М. (2012) Дилема конвергенції морально-правового і мілітарного чинників у зовнішній дії США. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (4 (61)). с. 12-26.

Лакішик, Д.М. (2012) Особливості еволюції трансатлантичного партнерства у постбіполярному світі. Наукові праці: науково-методичний журнал, 178 (166). с. 43-50. ISSN 1609-7742

Лакішик, Д.М. (2011) Перспективи глобального лідерства США // Антологія творчих досягнень. Антологія творчих досягнень (6). с. 189-197.

Лакішик, Д.М. (2015) Bipolarity Effect on Formation and Development US European Policy. Європейські історичні студії: науковий журнал (1). с. 29-42.

Лакішик, Д.М. (2016) Evolution of US Foreign Policy: from George Bush to Barack Obama. // Американська історія та політика: науковий журнал// Американська історія та політика: науковий журнал. – 2016. – No 2.– С. 14–22. (2). с. 14-22.

Лакішик, Д.М. (2015) THE KEY FACTORS OF EUROPEAN CAUTION TOWARDS AMERICAN INTERVENTIONISM. Європейські історичні студії: науковий журнал (2). с. 54-67.

Лакішик, Д.М. (2016) Peculiarities of US-EU Relations: Evolution and Prospects. Проблеми всесвітньої історії. с. 153-174.

Лакішик, Д.М. та Погорська, І.І. (2012) Україна-США: асиметрія партнерства початку ХХІ століття. Дип. академія України при МЗС України (6). с. 50-53.

Лакішик, Д.М. та Швед, В.О. (2019) Протидія світової спільноти анексії Криму й війні на Донбасі: форми, напрями, перспективи. Міжнародні аспекти інтеграції Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В. О. Швед, В. В. Солошенко, С. Г. Самойленко [та ін.]. с. 48-52.

М

Мартинов, А.Ю. (2017) Португалія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 541-554. ISBN 978-966-136-473-7

Мартинов, А.Ю. (2017) Популістські партії у країнах-членах Європейського Союзу: ідеологічний профіль та діяльність на початку ХХІ ст. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№2(4)). с. 101-110.

Метельова, Т.О. (2015) Протестні рухи як сегмент громадянського суспільства й форма прямої демократії: світові тренди та український досвід. Журнал Верховної Радий України "Віче" (4). с. 2-5.

Метельова, Т.О. (2016) Туркменістан: особливий шлях чи неодеспотія? Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 164-178.

Метельова, Т.О. (2016) Інформаційна безпека України в контексті європейських здобутків: досвід минулого і поточні завдання. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 101-114.

Метельова, Т.О. (2011) Ідеологія солідаризму: реанімація пройденого чи спроба "імплементації" європейських цінностей в український грунт. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К.: Фенікс. с. 203-218.

Метельова, Т.О. (2012) Перспективи громадянського суспільства в сучасному світі. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 33-48.

Метельова, Т.О. (2016) Ядерна безпека: міфологізація проблеми та її наслідки (на прикладі аварій на АЕС у другій половині ХХ – початку ХХІ століття). Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 24-39.

Метельова, Т.О. (2017) Ватикан. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 409-429. ISBN 978-966-136-473-7

Метельова, Т.О. (2014) Ціннісні імперативи взаємовідносин «особа – суспільство – держава» в країнах Центрально-Східної Європи. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: монографія / керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 178-201.

Метельова, Т.О. (2017) Ватикан. Країни світу і Україна. Енциклопедія: В 5 т. / Редкол.: А.І. Кудряченко (голова) та ін.; науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський, Т. 1: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа, 1. с. 409-429.

Метельова, Т.О. (2013) Антисемітизм. Українська дипломатична енциклопедія у 5-ти т., 1. с. 110-111.

Метельова, Т.О. (2016) Туркменістан: особливий шлях чи неодеспотія? Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки і перспективи: збірник наукових праць / За заг. редакцією канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 157-164.

Метельова, Т.О. (2016) Соціокультурні та правові засоби забезпечення національної злагоди в сучасній Індії. Віче [Електронний ресурс] (18).

Метельова, Т.О. (2016) Досвід забезпечення національної злагоди в Республіці Індія. Контраст. – [Електронний ресурс].

Метельова, Т.О. (2015) Взаємодія міжнародних організацій і сучасних протестних рухів у країнах світу: загальні тенденції і перспективи. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва/ за ред. к. і.н., доц. С.В. Толстова // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 94-102.

Метельова, Т.О. (2015) Інформаційна безпека України в контексті європейських здобутків: досвід минулого і завдання на перспективу. Контраст. [Електронний ресурс].

Метельова, Т.О. (2015) Незалежний Туркменістан: специфіка власного шляху чи новий соціальний експеримент? Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня. с. 154-157.

Метельова, Т.О. (2014) Громадянське суспільство в умовах трансформації системи цінностей. Віче (22). с. 22-29.

Метельова, Т.О. (2014) Сучасний стан вивчення української традиційної культури: ціннісний аспект. Традиційна народна культура українців: спадкоємність і новаторство: Народознавчі студії пам’яті В.Т. Скуратівського: зб.наук. праць. с. 24-30.

Метельова, Т.О. (2014) Протестні рухи та феномен «Майдану» в контексті розвитку громадянського суспільства в Україні. Трибуна (5-12). с. 35-39.

Метельова, Т.О. (2012) Перспективи громадянського суспільства в сучасному світі. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. с. 33-48.

Метельова, Т.О. (2012) Культурна політика в добу глобалізації: досвід об’єднаної Європи. Культурна політика у контексті полікультурного світу: Зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., НАКККіМ – УЦКД, Київ, 29–30 верес- ня 2011 р.: у 2 ч., 1. с. 26-33.

Метельова, Т.О. (2011) Самоідентифікація українців: культурний і соціальний виміри. IX культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Концептуальні проблеми розвитку української культури у світлі підготовки і проведення Року культури в 2012 році як року культури та відродження музеїв в Україні»: міжнар. наук.-практич. конф.. с. 116-119.

Метельова, Т.О. (2009) Менталітет біологічних об’єктів: європейський досвід зоозахисту і українські реалії. Народний депутат (5). с. 66-71.

Метельова, Т.О. (2006) Солідаризм за БЮТом. Народний депутат (1). с. 82-85.

Метельова, Т.О. (2006) Спокуслива пропозиція від влади. Народний депутат (6). с. 32-35.

Метельова, Т.О. (2006) Тринадцятий апостол української опозиції. Народний депутат (9). с. 66-71.

Метельова, Т.О. (2006) «Інший» як конституента культурних світів сучасності. Україна – Світ: від культурної своєрідності до спорідненості культур. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 25–26 травня 2006 р., 1. с. 158-161.

Метельова, Т.О. (2006) Усі громадяни рівні. Але дехто …рівніший. Народний депутат (10). с. 30-33.

Метельова, Т.О. (2005) «Щось негаразд із самою консерваторією». Погляд на судово-правову реформу. Народний депутат (4-5). с. 64-66.

Метельова, Т.О. (2005) Конституційна реформа: приховані несподіванки. Народний депутат (5-6). с. 24-27.

Метельова, Т.О. (2005) Подвійні стандарти. Ігноруючи конституцію, ми її втрачаємо. Народний депутат (6-7). с. 8-11.

Метельова, Т.О. (2005) Дует політрефорами й політкризи: торги з непередбачуваними наслідками. Народний депутат (9-10). с. 88-91.

Метельова, Т.О. (2005) Нерідна донька влади. Народний депутат (9-10). с. 92-95.

Метельова, Т.О. (2004) Революція постмодерну і постмодерн революції: естетичний виток етичного. Світ у ситуації постмодерну: занепад культури чи зміна парадигм?. с. 268.

Метельова, Т.О. (1999) Політика розколу. Сучасність (3). с. 6-9.

Метельова, Т.О. (1999) Топологія політичного простору України‑1998: традиції і новації. Сучасність (3). с. 68-79.

Метельова, Т.О. (2006) Вибори‑2006: вимір політичний і …сакральний. Народний депутат (5). с. 31-35.

Метельова, Т.О. (1999) Вибори‑99: диспозиція перед стартом. Сучасність (6). с. 72-79.

Метельова, Т.О. (2016) Ядерна безпека в глобалізованому світі: міфологізація проблеми (на прикладі аварій на АЕС у другій половині ХХ – початку ХХI ст.). Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За заг. ред. д. і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 24-40.

Метельова, Т.О. та Ібрагімов, Р.І. (1997) Сучасні політичні міфи в економіці України. Розбудова держави (2,3). с. 3-8.

Метельова, Т.О. та Ібрагімов, Р.І. (1997) Незалежність чи самостійність? Політика і час (1, 5-6). с. 33-42.

Метельова, Т.О. та Жангожа, Р.Н. (2017) Незалежний Туркменістан: демодернізація. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 201-220.

Миклащук, І.М. (2009) Державотворча ідеологія як чинник демократичного розвитку України. Політичний менеджмент (5). с. 63-71.

Миклащук, І.М. (2015) Роль неурядових організацій в Автономній Республіці Крим напередодні та в період російської окупації. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 328-333.

Миклащук, І.М. (2012) Громадянське суспільство як чинник суспільно-політичних процесів у Сербії. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 237-248.

Миклащук, І.М. (2013) Конфліктний потенціал у Киргизькій Республіці: сутність та перспективи виходу із кризи. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 223-229.

Миклащук, І.М. (2014) Історична пам'ять як інструментарій політичних конфліктів в Україні. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 67-73.

Миклащук, І.М. (2008) Політичне маніпулювання як чинник української політики. Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. Спецвипуск: Політичні технології. с. 69-78.

Миклащук, І.М. (2007) Проблеми становлення ідеологій у програмовій і практичній діяльності українських політичних партій. Віче (12). с. 21-22.

Миклащук, І.М. (2008) Вплив державницької ідеології на становлення української політичної нації. Матеріали доповідей та виступів Міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету-2007» (18–19 квітня 2007 р.), Ч. 11. с. 66-67.

Миклащук, І.М. (2009) Ідеологічні засади політичних партій України (за передвиборними документами 2006–2007 рр.). Стратегічні пріоритети (3 (12)). с. 79-86.

Миклащук, І.М. (2008) Становлення української національної ідентичності і аналіз ролі держави за період 2007 року. Матеріали доповідей та виступів Міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету-2008» (16–17 квітня 2008 р.), Ч. 11. с. 54-55.

Миклащук, І.М. (2013) Die Ukrainische identität in der zivilisierten auswahl. PHILOSOPHIA – LUS – POLICY. с. 71-76.

Мироненко, П.В. (2016) Конфліктологічний вимір становлення ідентичності української нації. Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук» (4). с. 80-95.

Мироненко, П.В. (2014) Форма правління: політичні трансформації на зламі століть : монографія / П. В. Мироненко. Інший. К. : ВЦ «Академія» ISBN 978-966-580-322-5.

Мироненко, П.В. (2017) Діяльність та розпад парламентських коаліцій. // Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук», 1(5). с. 219-262.

Мироненко, П.В. (2014) Форма правління: вектори політологічного аналізу. // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К: «ІНТАС», Вип.73. с. 293-303.

Мироненко, П.В. (2013) К вопросу о гибритных формах правления в современном мире. // Вопросы управления, Вып.3 (5). с. 43-48. ISSN 2304-3369

Мироненко, П.В. (2013) Трансформація форми державного правління у сучасній Білорусі. // Сучасна українська політика. – К.: Центр соціальних комунікацій, Вип.29. с. 179-190. ISSN 1810-5270

Мироненко, П.В. (2011) Процес змін форми правління в Україні: основні чинники і результати. // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки, Вип.51. с. 696-702.

Мудрієвська, І.І. (2012) Транскордонне співробітництво України з державами Вишеградської групи на сучасному етапі. // Історичні та політологічні дослідження. – 2012 (№2(50)). с. 358-367.

Мудрієвська, І.І. (2013) Hlavné smery ukrajinsko-slovenskej spolupráce v rokoch 1993–2011: úspechy a nádeje. // 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja / a kol. Miroslav Londák, Slavomír Michálek. – Bratislava: VEDA, vydavatel’stvo Slovenskej akadémie vied,. с. 494-507.

Мхитарян, Н.І. Туреччина: загроза чи партнер? Східний світ (№ 1). с. 139-143.

Мітрофанова, О.О. (2016) Зовнішня політика США: перипетії відносин з найдавнішим стратегічним партнером – Францією. Американська історія та політика: науковий журнал (2). с. 56-62.

Мітрофанова, О.О. (2016) Франція-НАТО: настає час активних дій. Бінтел. Журнал геополітичної аналітики (2). с. 38-43.

Мітрофанова, О.О. (2016) Стратегічне партнерство України та Польщі в контексті агресії Росії. Європейські студії в університетах України. Матеріали науково-методичної конференції 22 квітня 2016 року. Київ,. (3). с. 163-165.

Мітрофанова, О.О. (2016) Скандальний фільм «Україна: маски революції» у контексті інформаційної війни. Виклики і ризики. Безпековий огляд ЦДАКР (4 (43)). с. 16-19.

Мітрофанова, О.О. (2015) Національна держава і глобальний ресурс військової дипломатії. Науковий вісник Дипломатичної академії України. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. Частина ІІ. Серія «Політичні науки» (22). с. 50-60.

Мітрофанова, О.О. (2015) Дослідження феномену стратегічного партнерства в контексті всесвітньої історії. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносин. Збірник наукових праць. с. 243-247.

Мітрофанова, О.О. (2012) Стратегічні імперативи військової політики Франції. Проблеми міжнародних відносин (5). с. 235-246.

Мітрофанова, О.О. (2012) НАТО як чинник еволюції національної держави. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. (60). с. 76-82.

Мітрофанова, О.О. (2011) Глобальна демократизація і Франція. Дослідження світової політики: збірник наукових праць (3 (56)). с. 67-76.

Мітрофанова, О.О. (2009) Газова криза в контексті інформаційної війни. Дослідження світової політики: збірник наукових праць (49). с. 179-186.

Мітрофанова, О.О. (2008) Зовнішня політика президента Франції Ніколя Саркозі. Дослідження світової політики: збірник наукових праць (37). с. 136-146.

Мітрофанова, О.О. (2007) Франція. Мовний аспект. Дослідження світової політики: збірник наукових праць (40). с. 124-133.

Мітрофанова, О.О. (2006) Порівняльний аналіз стратегії військової допомоги Франції в другому та третьому світах. Транзитивні суспільства. Моделі розвитку і загроза периферізації. Матер. Міжвід. наук.-теорет. конф. с. 42-47.

Мітрофанова, О.О. (2006) Інтеграційний курс України після Помаранчевої революції. Визвольний шлях (2(695)). с. 10-17.

Мітрофанова, О.О. (2005) Традиційна політика безпеки Франції і новітні виклики постбіполярної доби. Традиція та інновація в теорії міжнародних відносин: Матер. Міжвід. наук.-теорет. конф. с. 56-69.

Мітрофанова, О.О. (2001) Парадокси євроатлантичної безпеки: відмінності французького та американського підходів. Людина і політика (3). с. 58-67.

Мітрофанова, О.О. (2001) Французький підхід до українського і польського чинників в європейському стратегічному просторі. Людина і політика (1). с. 69-74.

Мітрофанова, О.О. Історичний метод у дослідженні стратегічного партнерства. Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць (89(10)). с. 380-383.

Мітрофанова, О.О. (2016) Безпекова політика Франції в контексті терористичних атак 13 листопада 2015. Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону: зб.н.п.. с. 41-47.

Мітрофанова, О.О. (2009) Etre ou ne pas être membre de l’OTAN, tel est le dilemme ukrainien. Infoguerre.fr.

П

Перга, Т.Ю. (2016) Участь бізнесу в екологічній політиці: досвід ЄС. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 115-122.

Перга, Т.Ю. (2016) Проблема екологічних біженців у міжнародних відносинах. Зовнішні справи (№6). с. 42-45.

Перга, Т.Ю. (2013) Проблеми глобального споживання в контексті сталого розвитку //. Гілея. Науковий вісник.–, Вип (69(2)). с. 748-754.

Перга, Т.Ю. (2013) Боротьба з глобальною бідністю як механізм подолання екологічної кризи //. Дослідження світової політики: збірник наукових праць.– К.: ІСЕМВ НАН України., Вип (3 (64)). с. 148-156.

Перга, Т.Ю. (2012) «Зелена економіка» як механізм подолання безробіття: утопія чи реальність? // Політичний менеджмент., № (3 (54)). с. 92-101.

Перга, Т.Ю. (2014) Роль екологічної політики у боротьбі з економічною кризою: досвід Європейського Союзу //. Часопис української історії: КНУ імені Тараса Шевченка., Вип (29). с. 80-84.

Перга, Т.Ю. (2012) Когезійна політика як антикризовий механізм екологічного співробітництва //. Дослідження міжнародної економіки. –, Вип (2 (71)). с. 43-51.

Перга, Т.Ю. (2012) Соціальний потенціал «зеленої» економіки в умовах глобальної кризи: матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції [Глобальна система криза і стратегічні концепції безпеки розвитку транзитивних країн], (Київ, 27 вересня 2012 р.) / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Інститут соціології, Міжнародна асоціація «Україна-Римський клуб».– К.: ІСЕМВ НАН України,. Глобальна система криза і стратегічні концепції безпеки розвитку транзитивних країн. с. 126-131.

Погорєлова, І.С. (2017) Ірландія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 71-86. ISBN 978-966-136-473-7

Потєхін, О.В. (2016) Ядерне стримування у сучасній стратегії НАТО: проблеми й перспективи. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 15-23.

Потєхін, О.В. (2015) Друга «холодна війна»: попередні підсумки. Зовнішні справи. ІСТОРИЧНІ НАУКИ (№10). с. 14-17.

Потєхін, О.В. (2012) Апологія геополітичного синдрому. Критика (7-8). с. 25-28.

Потєхін, О.В. (2017) Політика нерозповсюдження ядерної зброї: криза чи крах? Зовнішні справи (№5).

Потєхін, О.В. (2016) Фактор ядерного стримування у військово-політичній стратегії НАТО та Україна. Віче (№3).

Потєхін, О.В. (1993) Общественное мнение США и создание ООН. Інший. Наукова думка.

Потєхін, О.В. (2017) НАТО і європейська стабільність. Частина 1. Зовнішні справи (№1). с. 16-20.

Потєхін, О.В. (2017) НАТО і європейська стабільність Частина 2. Стримування. Зовнішні справи (№2).

Потєхін, О.В. (2014) "Президент проти нації 2010-2013" Частина 3. Інтеграція без інтеграції? Зовнішні справи. ІСТОРИЧНІ НАУКИ (12). с. 30-35.

Потєхін, О.В. (2014) «Президент проти нації – 2010-2013» Частина 1. Загроза зростає. Хто винний? Зовнішні справи. ІСТОРИЧНІ НАУКИ (№10). с. 20-25.

Потєхін, О.В. (2014) «Президент проти нації – 2010-2013» Частина 2. Партнери, союзники… Вороги?.. Зовнішні справи. ІСТОРИЧНІ НАУКИ. с. 28-33.

Потєхін, О.В. (2017) НАТО і європейська стабільність Частина 3. Ядерне стримування. Зовнішні справи (№3). с. 10-15.

Потєхін, О.В. (2017) Врятувати ліберальну демократію: стримування путінської Росії (Рецензія на книгу Девіда Креймера «Back to Containment: Dealing with Putin’s Regime»). Агора (19-20). с. 70-74.

Потєхін, О.В. та Вєтринський, І.М. (2013) США: присмерки імперської парадигми. США і світ XXI століття : монографія / Пахомов Ю.М., Коваль І. М., Шергін С.О. та інші. – К.: Центр вільної преси, 2013. с. 144-163.

Піляєв, І.С. (2017) Ісландія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 87-105. ISBN 978-966-136-473-7

Піляєв, І.С. (2017) Фінляндія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 168-187. ISBN 978-966-136-473-7

Р

Розумюк, В.М. (2015) Міраж "третьої хвилі" - ліберальний проект соціально-політичного конструювання на пострадянському просторі. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 33-40.

Розумюк, В.М. (2016) Хорватський досвід розбудови національної держави наприкінці ХХ – початку ХХІ століть. Трибуна (№ 3–4). с. 30-34.

Розумюк, В.М. (2009) Регіональний розкол України: реальність міфу. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. (Підсерія «Курасівські читання») (Вип.44). с. 221-229.

Розумюк, В.М. (2006) Політичні еліти в олігархічних режимах. Еліти і цивілізаційні процеси формування націй, Т. 2. с. 383-397.

Розумюк, В.М. (2004) Ідеологічний вимір української євроінтеграції. Соціально-психологічний аспект. Євро-оптимізм та євро-песимізм в українській зовнішньополітичній риториці. Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції, м. Київ, 10–11 листопада 2004 р. с. 39-42.

Розумюк, В.М. (2000) Оліграхія. Дослідження світової політики. Зб. наукових праць (Вип.13). с. 92-97.

Розумюк, В.М. (2000) Колізії посттоталітарного трансформування Росії. Дослідження світової політики. Зб. наукових праць (Вип. 9). с. 29-32.

Розумюк, В.М. та Кононенко, С.В. та Беззуб'як, М. (2005) Злиденність елітаризму. Стратегія розвитку України (№ 6). с. 31-43.

Рудяков, П.М. (2016) Пострадянська трансформаційна парадигма Молдови та елементи несистемно-асинхронної модернізації в ній. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 193-209.

Рудяков, П.М. (2016) Від «колоніальної» модернізації до суверенної архаїзації (Балкани, Східна Європа). Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 173-182.

Рудяков, П.М. (2013) Альтернативные маршруты обновления идентичности для суверенного Киева (цивилизационно-языковой аспект). Przeszrzenne kody tekstów i narracyjne kody przestrzeni. с. 209-222.

Рудяков, П.М. (2018) Засади та критерії оцінки пострадянської трансформації. Цивілізаційні засади трансформаційних процесів на пострадянському просторі / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 24-35.

С

Сергейчук, В.І. та Татаренко, Н.О. та Шергін, С.О. (2014) Туреччина: фактор безпеки. In: Україна – Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура: монографія. Укр. Письменник, Київ, с. 101-114.

Скаленко, О.К. (2015) Інформаційно-творчий чинник демократизації суспільства в сучасному світі. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 126-132.

Скаленко, О.К. (2016) Глобальносистемні виміри витоків та незалежного розвитку «пострадянської» України. Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Міжнародний інститут гуманітарних технологій» спільно з Громадською організацією «Академія політичних наук» (1). с. 141-155.

Скаленко, О.К. (2016) Ключові виклики і алгоритми сучасного світового розвитку: історичний матеріалізм чи глобальносистемна методологія!? Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук» (4). с. 53-79.

Скаленко, О.К. (2016) Глобальна духовно-інформаційна доктрина антиядерних міжнародних відносин. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 114-120.

Сльозко, О.О. (2015) Вплив рішень МВФ про кредитування на демократизацію суспільства: компаративний аналіз. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 311-316.

Сльозко, О.О. (2016) Геоекономічні імперативи зростання країн з високотехнологічним розвитком та пострадянських країн. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 114-128.

Солошенко, В.В. (2015) Діяльність європейських неурядових організацій в Україні. Журнал Верховної Ради України "Віче" (2). с. 11-14.

Солошенко, В.В. (2016) Проблема захисту та збереження культурних цінностей у Німеччині: нові ініціативи. «Зовнішні справи». ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (7). с. 40-43.

Солошенко, В.В. (2015) Роль німецьких неурядових організацій у розбудові демократії в Україні. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 259-267.

Солошенко, В.В. (2012) «Сприяюча держава» та громадянське суспільство як основні складові діючої демократії в Німеччині. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 209-224.

Солошенко, В.В. (2012) Німецькі засоби масової інформації як важлива складова громадянського суспільства. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення: матеріали Міжнародної наукової конференції 21 листопада 2012 р., Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ПП: «Фоліант». с. 113-118.

Солошенко, В.В. (2017) Опыт возвращения, защиты и сохранения культурных ценностей: немецкий дискурс. Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов (Вып.7). с. 179-188.

Солошенко, В.В. (2017) Нідерланди. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 302-322. ISBN 978-966-136-473-7

Солошенко, В.В. (2016) Переміщені або втрачені культурні цінності: нові виміри розв’язання проблеми у ФРН. Європейські історичні студії: Науковий журнал. Електронне видання (5). с. 112-123.

Солошенко, В.В. (2016) Мультикультурний розвиток як складова міжнаціонального консенсусу ФРН. Трибуна (3). с. 23-26.

Солошенко, В.В. (2013) Виклики політиці інтеграції та мультикультуралізму в країнах Європи. Науковий Вісник Дипломатичної академії України. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. «Серія історія», 1 (20). с. 38-44.

Солошенко, В.В. (2012) Проблема інтеграції мігрантів в країнах Західної Європи. Сборник научных материлов II Международной конференции «Современный мир: проблемы и перспективы». 20–21 апреля 2012. с. 57-60.

Солошенко, В.В. (2012) Проблема інтеграції мігрантів в німецьке суспільство. Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали Запорізької сесії I Всеукраїнської науково-практичної конференції (Запоріжжя, 11 квітня 2012 р.) у 4-х частинах, 3. с. 95-97.

Солошенко, В.В. (2012) Сотрудничество Федеративной Республики Германия со странами Вышеградской четверки (на примере отношений с Чехией). Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали Кіровоградської сесії Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кіровоград 15 червня 2012 р.): у 2-х частинах, 1. с. 72-74.

Солошенко, В.В. (2012) Гендерна політика об’єднаної Німеччини: сучасний стан проблеми. Віче (24). с. 12-15.

Солошенко, В.В. (2012) Мультикультуралізм у Німеччині – сучасний стан проблеми. Слов’янські культури в європейському гуманітарному просторі / Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої XX річниці незалежності України (Карлові Вари, Чехія 20–22 жовтня 2011р.)/ за загал. ред. Алексєєва Ю.М.. с. 139-148.

Солошенко, В.В. (2012) Мультикультурная Германия – проблема взаимоотношений с мигрантским сообществом. Молодежь и наука: реальность и будущее. Материалы Международной научно-практической конференции. История. Культурология. Политология. с. 69-73.

Солошенко, В.В. (2012) Єврорегіони Німеччини як локомотиви регіоналізму в Європі. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри. с. 154-163.

Солошенко, В.В. (2011) Співробітництво Федеративної Республіки Німеччини з країнами Вишеградської четвірки (на прикладі відносин із Чехією та Словаччиною). Університет (5). с. 41-54.

Солошенко, В.В. (2011) Науково-технічне та інноваційне співробітництво України з країнами Європи. Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки» (11). с. 118-121.

Солошенко, В.В. (2010) Євроінтеграційний курс України: на прикладі відносин України й об’єднаної Німеччини. Університет (6). с. 57-72.

Солошенко, В.В. (2006) Діяльність німецьких урядових та неурядових організацій в Україні. Вісник Київського славістичного університету. Серія: Філологія (9). с. 97-105.

Солошенко, В.В. (2017) Проблема повернення культурних цінностей: досвід для України. Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / Кудряченко А.І., Метельова Т.О., Солошенко В.В.. с. 57-82.

Солошенко, В.В. (2018) Солошенко В. В. Підрозділ 1.1. Теоретичні та методологічні засади політики пам'яті у світовому контексті: історія і сучасність. Підрозділ 1.2. "Політика подолання минулого" і ствердження історичної справедливості в національній па'яті ФРН (у співавторстві). Інституалізація історичної пам'яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України / А.І. Кудряченко, С. Толстов, Т. Метельова, В. Солошенко (та ін.). Київ. ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України". 2018. С. 6-16. Інституалізація історичної пам'яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. с. 6-16.

Солошенко, В.В. (2019) Солошенко В. В. Гіледбранд Гурлітт - постать чотирьох епох. Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин. Матеріали міжнародної конференції 10-11 квітня 2019 р. Київ. 2019. С.276-282. Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин.. с. 276-282.

Солошенко, В.В. (2018) Солошенко В. В. Проблема подолання наслідків націонал-соціалізму в культурній сфері: досвід для України. Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 18-19 квітня 2018 р. Київський національний університет культури. Київ. 2018. С. 140-142. Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин.. с. 140-142.

Солошенко, В.В. (2010) Ялтинська 1945 р. міжнародна конференція та її історичне значення. Матеріали міжнародної наукової конференції. «Ялтинская система и современный мировой порядок: проблемы глобальной и региональной безопасности» (Крым, Ялта, Ливадийский дворец-музей, февраль 2010). с. 398-305.

Солошенко, В.В. (2020) Солошенко В. В. Аукціонна торгівля творами мистецтва з обтяжливим минулим 1945-2020 рр.:недосліджені аспекти. Сторінки історії. Випуск 50. 2020. С. 268-285. Сторінки історії (50). с. 268-285.

Солошенко, В.В. (2019) Колективна па'ять про Першу світову війну - складова перетворень у країнах Східної Європи (на прикладі України та Росії). Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. №2 (8). 2019. С. 120-132. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. (2 (8)). с. 120-132.

Солошенко, В.В. (2019) Солошенко В.В. Повернення і реституція культурних цінностей як запорука позитивного іміджу України. Імідж і репутація. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 20 березня 2019 р. Київський національний університет культури і мистецтв. Київ, 2019. С. 50-57. Імідж і репутація. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 20 березня 2019 р.. с. 50-57.

Солошенко, В.В. (2009) Солошенко В. В. Політика зближення України з Європейським Союзом (погляд із Німеччини). Віче. 2009. №22. С. 22-25. Віче (22). с. 22-25.

Солошенко, В.В. (2010) Солошенко В. В. Розширення співробітництва України з європейськими країнами в галузі науки та технологій. Віче. 2010. №22 (283). С. 9-11. Віче (22). с. 9-11.

Солошенко, В.В. (2017) Солошенко В.В. Роль міжнародних європейських організацій у розбудові демократії і громадянського суспільства в Україні. Україна: контекст світових подій. Аналітичні записки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2014 – 2017 рр.) / За загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. 556 с. С. 353-358. Україна: контекст світових подій. с. 353-358.

Солошенко, В.В. (2017) Солошенко В.В. Подолання наслідків політики націонал-соціалізму в культурній сфері: досвід для України. Україна: контекст світових подій. Аналітичні записки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2014 – 2017 рр.) / За загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. 556 с. С. 99-103. Україна: контекст світових подій. с. 99-103.

Солошенко, В.В. (2014) Солошенко В. В. Гендерна політика - складова цінностей об'єднаної Європи. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: моногр./ кер. авт. кол. і науковий ред., д.і.н., професор А.І. Кудряченко, ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України". Київ. Фенікс, 2014. С. 258-286. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: моногр.. с. 258-286.

Солошенко, В.В. Солошенко В. В. Особливості мультикультурного розвитку країн Західної Європи. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: моногр./ кер. авт. кол. і наук. ред., д.і.н., проф. А.І. Кудряченко, ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України". Київ. Фенікс, 2014. С. 387-404. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: моногр.. с. 387-404.

Солошенко, В.В. (2016) Захист культурних цінностей у світлі нового закону ФРН 2016 р. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1). с. 199-212.

Солошенко, В.В. Солошенко В. В. Європейські інтеграційні процеси: науковий дискурс. Міжнародні регіональні процеси та зовнішньополітичні пріоритети України: монографія / заг. ред. професорів С. Шергіна, В. Космини, Л. Чекаленко. Київ. Дипломатична академія при МЗС України, 2017. С. 49-67. Міжнародні регіональні процеси та зовнішньополітичні пріоритети України: монографія. с. 49-67.

Солошенко, В.В. (2018) Солошенко В. В. "Викрадене мистецтво" в структурі політики пам'яті Федеративної Республіки Німеччина. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. 2018. №1 (5). С. 211-227. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1 (5)). с. 211-227.

Солошенко, В.В. (2019) Солошенко В. В. Інформаційне забезпечення євроатлантичної інтеграції. Шляхи і напрями забезпечення євроатлантичного вектора розвитку України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), С. В. Толстов, В. В. Солошенко, О. В. Потєхін, П. М. Рудяков, (та ін.). Київ. ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України", 2019, С. 97-118. Шляхи і напрями забезпечення євроатлантичного вектора розвитку України: аналітична доповідь. с. 97-118.

Солошенко, В.В. (2019) Солошенко В. В. Арт-діяльність Гульдебранда Гурлітта як віддзеркалення епохи націонал-соціалізму. Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки. Київ, 2019. Вип. 28. С. 231-253. Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки. (28). с. 231-253.

Солошенко, В.В. (2019) Солошенко В. В. Політика пам'яті ФРН і мистецтво: досвід подолання обтяжливого минулого. Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам'яті: збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І. Київ. ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України", 2019. С. 124-136. Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам'яті: збірник наукових праць. с. 124-136.

Солошенко, В.В. (2019) Солошенко В.В. Подолання обтяжливого нацистського минулого у культурній сфері ФРН (на прикладі німецьких арт-установ). Науковий щорічник "Україна дипломатична". Вип. ХХ. 2019. С. 720-729. Україна дипломатична (ХХ). с. 720-729.

Солошенко, В.В. (2019) Солошенко В. В. Розділ 4. Стратегії забезпечення євроатлантичного вектора України. Підрозділ 4.6. Інформаційні стратегії євроатлантичної інтеграції. Євроатлантичний вектор України: національна доповідь / ред. кол. С. І. Пирожков, І. О. Кресіна, А. І. Кудряченко, Ю. С. Шемшученко та ін. Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України, 2019. С. 260-285. Євроатлантичний вектор України: національна доповідь. с. 260-285.

Солошенко, В.В. (2017) Солошенко В.В. Розділ 4.1 Від суспільної конфронтації до консолідації в Україні. Україна: шлях до консолідації суспільства: національна доповідь / ред. кол.: С.І. Пирожков, Ю.П. Богуцький, Е.М. Лібанова, О.М. Майборода та ін.; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. Київ: НАН України, 2017. С. 255-261 (у співавторстві). In: Україна: шлях до консолідації суспільства: національна доповідь. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, с. 255-261.

Солошенко, В.В. (2020) Солошенко В.В. Німецько-польський діалог щодо повернення культурних цінностей. Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. науково-практичної конференції м. Київ, 8-9 квіт. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2020. С.193-198. Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин. с. 193-198.

Солошенко, В.В. (2004) Діяльність Гете-Інституту в Україні у 90-ті роки XX століття. Актуальні проблеми слов’янознавства, 1. с. 299-304.

Солошенко, В.В. (2003) Українсько-німецьке співробітництво в галузі освіти (90-ті роки XX століття). Рідна школа (10). с. 58-60.

Солошенко, В.В. (2001) Україна – Німеччина: становлення і розвиток політичних відносин у 90-ті рр. XX ст. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (52). с. 69-73.

Солошенко, В.В. (2001) Німецькі інвестиції в економіку України в 90-ті рр. XX ст. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (59-60). с. 50-53.

Солошенко, В.В. (2011) Науково-технічне та гуманітарне співробітництво України й Німеччини в 90-ті рр. XX ст. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (47). с. 50-53.

Солошенко, В.В. (2000) Україна – Німеччина: науково-освітнє співробітництво у 90-х роках XX cтоліття. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (51). с. 4-6.

Солошенко, В.В. (1999) Україна – Німеччина: співпраця в економічній сфері в 90-х роках XX cтоліття. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (42). с. 68-71.

Солошенко, В.В. (2013) Солошенко В. В. Freiheitsbestrebungen und neue Perspektiven Ein Überblick über die Auswanderung der Russlanddeutschen nach Südamerika. Sommelband "Auf nach Übersee! Deutsche Auswanderung aus dem Östlichen Europa". Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkunde. Waxmann Verlag Gmbh, Münster, New York, München, Berlin, 2013, S. 39-47. Sommelband "Auf nach Übersee! Deutsche Auswanderung aus dem Östlichen Europa". Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkunde. с. 39-47.

Солошенко, В.В. (2014) Medialisierung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine. Medialisierung von sozialer Konflikte. Justus Liebig Universitaet Giessen. с. 27-28.

Солошенко, В.В. (2020) Soloshenko V. Plundered and looted art as a focus of remembrance: ukrainian and russian cases. Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal, 01 (25) 2020. Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal.

Солошенко, В.В. (2014) Східноєвропейська політика Федеративної Республіки Німеччина на початку XXI століття. Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матеріали четвертої всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. (м. Дніпропетровськ, 15 липня 2014 р.), 2. с. 39-42.

Солошенко, В.В. та Кудряченко, А.І. (2014) Практика проведення референдумів як форми прямої демократії в країнах ЦСЄ. Формування взаємовідносин «особа – суспільство – держава» в країнах Центрально-Східної Європи: досвід для України: аналітична доповідь / А.І. Кудряченко, І.С. Піляєв, Г.І. Калінічева. с. 16-22.

Солошенко, В.В. та Кудряченко, А.І. (2017) Солошенко В.В. Новий президент ФРН Вальтер Штайнмаєр; Україна: контекст світових подій. Аналітичні записки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2014 – 2017 рр.) / За загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. 556 с. С. 124-126. Україна: контекст світових подій. с. 124-126.

Солошенко, В.В. та Кудряченко, А.І. (2017) Солошенко В.В.Парламентські вибори у ФРН. Україна: контекст світових подій. Аналітичні записки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2014 – 2017 рр.) / За загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. 556 с. С. 152-155. Україна: контекст світових подій. с. 152-155.

Солошенко, В.В. та Кудряченко, А.І. (2017) Солошенко В.В. Судоустрій у Федеративній Республіці Німеччина. Україна: контекст світових подій. Аналітичні записки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2014 – 2017 рр.) / За загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. 556 с. С. 451-456. Україна: контекст світових подій. с. 451-456.

Солошенко, В.В. та Кудряченко, А.І. (2020) Солошенко В. В. Проблема політичної трансформації ФРН на сучасному етапі. Науковий щорічник "Україна дипломатична". Вип ХХІ. 2020. С. 700-717. Науковий щорічник "Україна дипломатична" (ХХІ). с. 700-717.

Солошенко, В.В. та Кудряченко, А.І. та Метельова, Т.О. (2017) Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь. К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Солошенко, В.В. та Метельова, Т.О. (2017) Політика спільної європейської ідентичності і мультикультуралізм: можливості використання Україною досвіду Євросоюзу. Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / Кудряченко А.І., Метельова Т.О., Солошенко В.В.. с. 51-55.

Солошенко, В.В. та Чекаленко, Л.Д. (2019) Солошенко В. В. НАТО: від холодної війни до відповідальності за безпеку світу. Зовнішні справи. №6-7. 2019. С. 20-25. Зовнішні справи. (6-7). с. 20-25.

Срібняк, І.В. (2018) Газетно-журнальна періодика КНР: шлях довжиною у понад півстоліття (короткий нарис з історії). Українська орієнталістика: Міждисциплінарний збірник наук. праць виклада- чів та студентів Інституту філології та Історико-філософського факультету Київського універ- ситету імені Бориса Грінченка / За ред. В. Резаненка та І. Срібняка (Вип. 9). с. 40-47.

Срібняк, І.В. (2013) Кіпрська проблема в зовнішній політиці Греції та Туреччини: історичний досвід і сучасний стан. Spheres of Culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies, Vol IV. с. 309-322.

Срібняк, І.В. (2011) Газетно-журнальная периодика в Китае: становление, информационное обеспечение, основные тенденции развития. Пути Поднебесной. Сб. науч. трудов, Вып.ІІ. с. 396-402.

Срібняк, І.В. (2008) Повернення додому? (Сумна одисея однієї картини Олекси Гришенка). Інформаційний бюлетень Української Бібліотеки імені Симона Петлюри, 69-71. с. 37-41.

Срібняк, І.В. (2010) Газетно-журнальна періодика Японії (1861–2005 рр.): репертуар, система розповсюдження, особливості редакційно-видавничого менеджменту. Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наук. праць присвячений пам’яті Омеляна Пріцака, Вип.28. с. 295-301.

Срібняк, І.В. (2008) Періодика країн Далекого Сходу: становлення, особливості розвитку, сучасний стан (ХVІІІ – початок ХХІ ст.). Українська орієнталістика: Збірник наукових праць викладачів та студентів Інституту східних мов Київського національного лінгвістичного університету і Національного університету «Києво-Могилянська Академія», 2-3. с. 160-175.

Срібняк, І.В. та Крошка, Я. (2014) Інформаційна агенція «Сіньхуа»: до історії створення та діяльності. Українська орієнталістика: Міждисциплінарний збірник наук. праць викл. та студ. Київ. ун-ту ім. Б. Грінченка, Ун-ту Ланьчжоу, Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія», Київ. нац. лінгв. ун-ту (7-8). с. 160-164.

Срібняк, І.В. та Молчанова, О.В. (2011) Сучасний медійний простір Японії (загальна характеристика та перспективи розвитку). Мовні і концептуальні картини світу. Матеріали Третьої міжнар. наук.-практ. конф. «Удосконалення методики викладання японської мови та літератури у контексті входження України у Болонський процес» (Вип.35). с. 321-324.

Стельмах, В.О. (2012) Політична соціалізація молоді: досвід Польщі. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 273-290.

Т

Ткаченко, І.В. (2015) Особливості функціонування громадянського суспільства в Чеській Республіці. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 277-284.

Ткаченко, І.В. (2015) Громадський сектор у Словаччині: досвід суспільної модернізації. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 441-448.

Ткаченко, І.В. (2016) Специфіка суспільно-політичної модернізації Азербайджану у ХХІ ст. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 284-293.

Ткаченко, В.М. (2016) Росія: ідентичність агресора. Київ, видавничий центр «Академія». ISBN 978-966-580-475-8

Ткаченко, В.М. (2016) Українська національна ідея: час війні і час миру. Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук» (4). с. 96-127.

Ткаченко, В.М. (2017) Про що свідчить український соціологічний барометр. Укрінформ.

Ткаченко, В.М. (2017) Ідентичність і безпека України: куди йдемо? Укрінформ.

Ткаченко, В.М. (2016) Росія: ідентичність агресора. Монографія. Керівництво. К.: Видавничий центр «Академія».

Ткаченко, В.М. (2016) Россия: безпутье агрессора. Керівництво. К.: Издательство ЛОГОС УКРАИНА.

Ткаченко, В.М. (2015) «Риболовля на блешню» по-російськи. Технічний звіт. К.: Фенікс.

Ткаченко, В.М. (2015) «Путінізм»: шовінізм пострадянського реваншу. Проектний звіт. К.: «Знання України».

Ткаченко, В.М. (2014) Украина – не Россия: испытание Майданом. Технічний звіт. К.: Знания Украины.

Ткаченко, В.М. (2010) Україна: «переформатування» історичної пам’яті. In: Вища освіта України як фактор цивілізаційного визначення молоді. К.: Педагогічна думка, с. 45-91.

Ткаченко, В.М. (2009) Солідаризм: європейський досвід суспільної консолідації для України. In: Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / за редакцією доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка. К.: Фенікс, с. 477-496.

Ткаченко, В.М. (2017) Росія: прощання з ілюзією. Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук» (2-3,6). с. 158-182.

Ткаченко, В.М. (2017) Ідентичність і безпека України: куди йдемо? Укрінформ.

Ткаченко, В.М. (2017) Україна: «час війні й час миру». Український історичний журнал (1). с. 135-157.

Ткаченко, В.М. (2017) Росія: стратегія глобального «візантизму». Пам’ятки України. Науковий альманах (1-2). с. 71-81.

Ткаченко, В.М. (2016) Глава з монографії «Росія: ідентичність агресора. «Путінізм»: шовінізм пострадянського реваншу. Політичні інститути та процеси. Наукове видання (1). с. 44-82.

Ткаченко, В.М. (2015) Перша світова в нашому сьогоденні. Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни): збірник наукових праць / За загальною редакцією д. і. н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 202-210.

Ткаченко, В.М. (2015) Идеологическая составляющая «гибридной войны». Политикус (2). с. 107-113.

Ткаченко, В.М. (2015) Україна: війна і «русский мир». Україна-Європа-Світ. Міжнародній збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини, 2 (16). с. 43-69.

Ткаченко, В.М. (2014) Украина: испытание Майданом. Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини (13). с. 111-136.

Ткаченко, В.М. (2014) Глобальне політичне пробудження: міленіуми Майдану. Вища освіта України. Тематичний випуск: Наука і вища освіта (1). с. 192-195.

Ткаченко, В.М. (2016) Общность исторической судьбы: испытание Майданом. Россия – Украина: пересмотр или воспроизводство политических парадигм? : сборник статей / ответственный редактор В.П. Макаренко. с. 385-406. ISSN 978-5-9275-1740-4

Ткаченко, В.М. (2013) Спільність історичної долі: випробування Майданом. Трибуна (9-12). с. 20-27.

Ткаченко, В.М. (2010) Суверенная бюрократия Украины: в зоне двойной периферии. Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. (Москва) (2). с. 80-88.

Ткаченко, В.М. (2010) Презентизм як культ сьогодення. Про історичну істину та «пам’ять поколінь» в часі і просторі. Політичний менеджмент (4(43)). с. 3-15.

Ткаченко, В.М. (2010) Ціннісні ідеологеми лібералізму: державний суверенітет, вільний ринок, суспільний прогрес. Наукові записки. Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса (5(49)). с. 94-120.

Ткаченко, В.М. (2009) До Європи: «латиноамериканським шляхом». Євроінтеграція України: реалії, необхідність, перспективи. Інститут європейських досліджень НАН України. Матеріали «круглого столу». Частина І. с. 19-22.

Ткаченко, В.М. (2008) Іронія історії, або монументальні колізії сьогодення. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї (12). с. 10-25.

Ткаченко, В.М. (1996) Моделі державності в громадській думці України (за матеріалами соціологічних досліджень). Моделі державності та державного устрою України на порозі ХХІ століття.

Ткаченко, В.М. (1996) Чи ввійде термідор у другу фазу. Аналіз сучасної суспільно-політичної думки. Віче (8). с. 58-64.

Ткаченко, В.М. (1996) Україна: ілюзії та реальності самоорганізації. Політика і час (10). с. 60-66.

Ткаченко, В.М. (1993) Агонія імперії. Політика і час (8-10).

Ткаченко, В.М. (2019) Рік 2019: що принесуть Україні "чорні лебеді"? Науково-популярний журнал "Світогляд". с. 3-7.

Ткаченко, В.М. (2016) Феномен «внутренней колонизации» в украинско-российских отношениях (исторический аспект) (С. 307–328), Общность исторической судьбы: испытание Майданом (С. 385–406), Общность исторической судьбы: распалась связь времен? (С. 407–438), Сон Пилата: синдром «жертвы и палача» в контексте «гибридной войны» (С. 448–468). Россия – Украина: пересмотр или воспроизводство политических парадигм?: сборник статей (ответственный редактор В.П. Макаренко); Южный федеральный университет. с. 173-186.

Ткаченко, В.М. (2017) Україна: Quo Vadis? – Куди йдемо? Керівництво. К.: Видавництво Логос Україна.

Ткаченко, В.М. та Дорошенко, М. (2016) Россия: беспутье. Технічний звіт. К.: Фенікс.

Ткаченко, В.М. та Дорошенко, М. (2015) «Новый мировой порядок»: бренды и тренды. Актуальні проблеми всесвітньої історії: Стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах. Збірник наукових праць за редакцією кандидата історичних наук, доцента С.В. Толстова. с. 24-33.

Ткаченко, В.М. та Дорошенко, М. (2014) «Гибридная война»: истоки и политические последствия. Україна, Європа, Світ. Міжнародній збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини (14). с. 41-58.

Ткаченко, В.М. та Дорошенко, М. (2015) Realpolitik: глобальные истоки кризиса в Украине. Науковий вісник дипломатичної академії наук. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. Серія «політичні науки», 2 (22). с. 10-25.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2008) Україна: сучасне майбутнього, сучасне минулого. Політичний менеджмент (3). с. 51-61.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (1998) Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. Технічний звіт. К.: Видавничий центр «ДрУк».

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (1998) Україна в контексті ґлобалізму. Технічний звіт. К.: Видавничий центр «ДрУк».

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2011) Толерантність як імператив: національна ідентичність в добу глобалізації. Політичний менеджмент (2). с. 14-32.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2011) Розколота ідентичність: Україна перед викликом глобалізму. Україна в нових реаліях: політичні, економічні та правові орієнтири розвитку. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції до 90-річчя наукового закладу. – К.: Алерта. с. 78-92.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (1997) Жоден національний рух не гарантує демократичної політики. Віче (2). с. 18-32.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2013) Україна: ідентичність у добу глобалізації (начерки метадисциплінарного дослідження). 2-ге видання, доповнене. Технічний звіт. К.: Товариство «Знання» України.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. та Табачник, Д. (1996) Україна: альтернативи поступу (Критика історичного досвіду). Технічний звіт. К.: Фірма «ARK-UKRAINE».

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. та Табачник, Д. (2003) Україна: проблеми самоорганізації. Т. 1. – Критика історичного досвіду. Технічний звіт. К.: Промінь.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. та Табачник, Д. (2003) Україна: проблеми самоорганізації. Т. 2. – Десятиліття суспільної трансформації. Технічний звіт. К.: Промінь.

Толстов, С.В. (2017) Фактор Макрона: політична технологія чи нова фаза європейської політики? Зовнішні справи (5). с. 6-8.

Толстов, С.В. (2015) Зовнішньополітичні акценти та пріоритети адміністрації Б. Обами. Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч. 2: зб. матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15.05.2015). с. 126-135.

Толстов, С.В. (2015) Корекція пріоритетів Європейської політики сусідства. Безпековий, політичний, економічний та гуманітарний виміри сучасного етапу європейської та євроатлантичної інтеграції України. Мат-ли міжнар. науково-практичної конференції (Ужгород, 5 грудня 2015 р.). с. 86-88.

Толстов, С.В. (2015) Східноєвропейське сусідство та «Східне партнерство»: функціональні особливості та структурні обмеження. IV Міжнародна науково-практична конференція «Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики» (23 квітня 2015 р.). с. 83-88.

Толстов, С.В. (2014) Напрями та динаміка інституціональних реформ у Європейському Союзі. Актуальні проблеми міжнародних відносин, 1 (120). с. 27-36.

Толстов, С.В. (2013) Еволюція статусу та ролі США і євроатлантичної спільноти в сучасній системі міжнародних відносин. Стратегічні пріоритети (4). с. 158-164.

Толстов, С.В. (2012) Уроки російських виборів. Зовнішні справи (3). с. 16-21.

Толстов, С.В. (2007) Парламентско-президентская республика в Украине: Тенденции и особенности функционирования. Личность, культура, общество (Москва), 9 (2). с. 157-173.

Толстов, С.В. (2001) Британський досвід регулювання етнорегіональних відносин: адміністративно-територіальні та конституційні аспекти. Дослідження світової політики. Зб. наук. праць (17). с. 120-142.

Толстов, С.В. (2017) Еволюція політики Європейського Союзу щодо Росії. Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія. с. 43-67.

Толстов, С.В. (2013) Європейський Союз: статус і роль у міжнародній системі. Актуальні проблеми міжнародних відносин, 1 (112). с. 80-93.

Толстов, С.В. (1993) Dimensions of inter-ethnic relations in Ukraine. The Ukrainian Review, 40 (2). с. 28-46.

Толстов, С.В. (2010) Energy security in Russian Federation. In: Energy security strategies in the wider Black Sea region. Editura Curtea Veche, Bucuresti, с. 239-276.

Толстов, С.В. (2013) Міжнародна система початку XXI століття. Зовнішні справи, 1 (9). с. 8-11.

Толстов, С.В. та Оврамець, М.А. (2015) Середземноморський штурм: міграційна криза в Європейському Союзі. Зовнішні справи (9). с. 6-11.

Ф

Фесенко, М. В. (2012) США та Китай: боротьба за нанотехнологічне лідерство. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць (107). с. 33-40.

Фесенко, М. В. (2014) Проблеми та перспективи формування нового міжнародного порядку в умовах нестаціонарності. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць (120). с. 113-127.

Фесенко, М. В. (2015) Витоки та наслідки глобальної системної кризи. Історико-політичні студії. Збірник наукових праць (2). с. 111-120.

Фесенко, М. В. (2015) Глобальне партнерство як консолідація суб’єктів міжнародних відносин у протидії міжнародному тероризму: концептуальні підходи. Актуальні проблеми міжнародних відносин: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах. Зб. наук. Праць. с. 34-39.

Фесенко, М. В. (2016) Перспективи збереження лідерства США в постбіполярній міжнародній системі. Американська історія та політика: науковий журнал (2). с. 31-37.

Фесенко, М. В. (2016) Взаємодія країн БРІКС зі США та країнами-членами НАТО. Вісник Маріупольського державного університету (15). с. 353-360.

Фесенко, М. В. (2016) Зовнішня та безпекова політика США і Франції: трансатлантичний вимір. Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки» (9).

Фесенко, М. В. (2015) Боротьба США та Китаю за глобальне лідерство у XXI столітті. Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки» (6).

Фесенко, М. В. та Шергін, С.О. (2009) Трансформація взаємодій міжнародно-політичних акторів в умовах послаблення глобального лідерства США. Науковий вісник Дипломатичної академії України (15). с. 346-355.

Фомін, С.С. (2016) Білорусь: курс на створення соціальної держави. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 224-237.

Фомін, С.С. (2016) Економічна глобалізація та її вплив на модернізацію пострадянських країн. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 62-71.

Фомін, С.С. (2018) Европейская цивилизация в современном мире. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 40-47.

Фощан, Я.І. (2015) Роль проекту «Об’єднуємося заради реформ» у розвитку організацій громадянського суспільства в Україні. Віче (4). с. 16-20.

Фощан, Я.І. (2015) Словенія в складі ЄС: соціально-економічний розвиток. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 448-457.

Фощан, Я.І. (2016) Основні етапи потсрадянської трансформації Грузії. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 293-302.

Х

Хижняк, І.А. (2016) Підсистема партикулярно-"гібридна" авторитарність по неопатрімоніальному типу. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 151-158.

Хижняк, І.А. (2013) Держава всупереч: імперативи забезпечення її суверенітету – двадцять років потому Української Незалежності //. Гілея. Історичні науки, філософські науки, політичні науки.–, Вип 78 ((№ 11)). с. 357-360.

Хижняк, І.А. (1989) Парадоксы рок-музыки: мифы и реальность: научное издание.–. Робочий документ. – К.: Издательство ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1989.– 295 с..

Хижняк, І.А. Другий етап «Держави всупереч»: уроки Євромайдану VS реалій об’єктивних історичних обставин //. Гілея.Історичні науки, філософські науки, політичні науки., Вип 85 ((№ 5).). с. 502-506.

Ч

Чекаленко, Л.Д. (2016) Теоретичне підґрунтя національного порозуміння. «Зовнішні справи». ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (7). с. 25-27.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Роздуми про політичне майбутнє України. Віче (1-2). с. 13-15.

Чекаленко, Л.Д. (2012) Специфіка формування громадянського суспільства в Республіці Польща. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 261-272.

Чекаленко, Л.Д. (2016) Питання модернізації в контексті інтеграційних процесів у СНД. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 82-90.

Чекаленко, Л.Д. (2016) Україна. Росія вчора, сьогодні, завтра. Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2016 р.) / Упор. П. Гай-Нижник. с. 32-49.

Чекаленко, Л.Д. (2017) Вчора і сьогодні національної безпеки. Міжнародні відносини. Серія "політичні науки" (№15).

Чекаленко, Л.Д. (2014) Європейська система безпеки: початок кінця? Зб. тез доповідей міжнар. конф: «Виклики європейській безпеці: український контекст». 09 жовтня 2014 р. с. 144-147.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Турецька Республіка початку ХХІ століття: традиції, зовнішньополітична стратегія, інституційна модель (неупереджений погляд з України). // Зовнішні справи. Історичні науки, №1. с. 22-27.

Чекаленко, Л.Д. (2014) З огляду на важкий економічний стан регіону. // Зовнішні справи. Історичні науки, №3. с. 38-41.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Украина-Россия: К вопросу о стратегическом партнерстве. // Перспективы скоординированного социально-экономического развития России и Украины в общеевропейском контексте. Тр. Второй междунар. научн.-практ. конф. / РАН. ИНИОН. Отдел науч. сотрудничества и междунар. связей; Отв. ред. Ю.С. Пивоваров. – М. с. 138-140.

Чекаленко, Л.Д. (2013) Польський шлях становлення громадянського суспільства. // Зовнішні справи, №1. с. 38-40.

Чекаленко, Л.Д. (2012) Безпекові питання інтеграції. // Зовнішні справи, №11. с. 28-31.

Чекаленко, Л.Д. (2012) Виклики міграції: досвід Європи. // Зовнішні справи, №1. с. 44-48.

Чекаленко, Л.Д. (2011) Геополітичний вихід. // Атлантична панорама. с. 30-31.

Чекаленко, Л.Д. (2010) ООН у політиці України: реалії сучасності. // Зовнішні справи, №5-6. с. 24-28.

Чекаленко, Л.Д. (2009) Ми – європейці. // Зовнішні справи, №2. с. 26-27.

Чекаленко, Л.Д. (2009) Європейські реалії постконституційного синдрому. // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук. статей. с. 161-166.

Чекаленко, Л.Д. (2008) Провал конституції ЄС: що далі? // Персонал, №3. с. 31-40.

Чекаленко, Л.Д. (2005) Міжнародні організації і суверенітет держави. // Стратегічна панорама, №2. с. 52-58.

Чекаленко, Л.Д. (1993) Східноєвропейські країни на сучасному етапі розвитку. // Політика і час, №9. с. 11-15.

Чекаленко, Л.Д. (1992) Чи з’єднуючись з Європою можна зберегти національне обличчя? // Наше слово, №49. с. 2.

Чекаленко, Л.Д. (2002) Світ після 11 вересня: нові реалії в українсько-російських відносинах // Уроки 11 вересня: проблеми глобальної, регіональної та національної безпеки: Матеріали між нар. наук. конф. 23 квітня 2002 р., м. Київ. . – К.: НІПМБ, Фонд ім. Ф. Еберта. с. 50-53.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Формування громадянського суспільства в Республіці Польща (з точки зору українського контексту): Розвиток взаємодії держави і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 12 груд. 2012 р.) / упоряд. В.М. Яблонський, О.А. Корнієвський, П.Ф. Вознюк. К.: НІСД. с. 341-343.

Чекаленко, Л.Д. (2008) Глобалізація і регіоналізація: взаємодія чи протистояння? // Матли наук-практ. конф. «Глобалізація: і глобальне управління». Київ, 12 лист. 2008 р. – К.: ДАУ, ІСЕМВ НАН Укр.. с. 142-145.

Чекаленко, Л.Д. (2009) Глобалізація і регіоналізація: взаємодія чи протистояння? // Глобалізація і глобальне управління: історичний, соціальний та політологічний виміри. Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції м. Київ, 12 листопада 2008 року / Дипломатична академія України при МЗС України. – К.: Центр вільної преси. с. 23-31.

Чекаленко, Л.Д. та Бекірова, Г.Т. (2015) Сrimean tatar people at the turn of 2015 /Analytical report /The reports of Human Rights organisations and initiatives, namely the Crimean Field Mission on Human Rights, Ukrainian Helsinki Human Rights Union: historical materials provided by experts, namely Ms. Gulnara Bekirova and Ms. Liudmyla Chekalenko. [Електронний ресурс]. – Kiev. с. 45.

Чекаленко, Л.Д. та Васильєв, Д.О. (1998) Українсько-польські відносини в контексті сучасних інтеграційних процесів в Центрально-Східній Європі // Україна в європейських міжнародних відносинах. Зб. наук. пр. – К.: Інститут історії НАН України. с. 18-21.

Чекаленко, Л.Д. та Ціватий, В. (2016) До 25-річчя Незалежності. Зовнішні справи.

Чорногор, Я.О. (2012) Громадські ініціативи захисту довкілля у ФРН: відповідь на глобальні проблеми. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 225-236.

Чорногор, Я.О. (2013) Місцеве самоврядування в ФРН: взаємодія влади і громади. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 198-205.

Чорногор, Я.О. (2017) Естонія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 49-70. ISBN 978-966-136-473-7

Чорногор, Я.О. (2017) Латвія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 106-126. ISBN 978-966-136-473-7

Чорногор, Я.О. (2017) Литва. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 127-146. ISBN 978-966-136-473-7

Чорногор, Я.О. (2013) Конвент як форма взаємодії з владою по реалізації євроінтеграційного курсу. Віче (20). с. 30-32.

Чорногор, Я.О. (2009) Україна та країни Балтії: розвиток партнерства. In: Україна в Євро- пі: пошуки спільного майбутнього: монографія. Фенікс, Київ, Україна, с. 261-271. ISBN 978-966-651-774-9

Чорногор, Я.О. (2014) Основні ідеї Римського клубу: зміна ціннісних орієнтирів в умовах глобалізації. In: Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: монографія. Фенікс, Київ, Україна, с. 224-241. ISBN 978-966-136-171-2

Чорногор, Я.О. (2009) Російсько-український газовийконфлікт в січні 2009 р. в контексті енергетичної безпеки сучасної Європи. Дослідження світової політики (49). с. 251-262.

Чорногор, Я.О. та Врадій, О. С. (2009) Енергетична безпека сучасної Європи. Віче (20). с. 14-16.

Чорногор, Я.О. та Гнатюк, М. М. (2010) Історія утвердження ідеї об'єднаної Європи. In: Культурно-цивілізаційний простір Європи і України: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку: монографія. Університет «Україна», Київ, Україна, с. 43-54. ISBN 978-966-388-331-1

Чорногор, Я.О. та Михайлюк, Т. (2009) Розвиток інформаційного суспільства у Скандинавських країнах. Віче (24). с. 20-22.

Ш

Швед, В.О. (2016) «Арабська весна» у контексті сучасного трансформаційного процесу на Близькому і Середньому Сході. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1). с. 109-122.

Швед, В.О. (2013) Сучасні тенденції розвитку "Арабського пробудження" та їх вплив на реалізацію зовнішньоекономічної стратегії України на Африканському континенті. Зовнішні справи. (11). с. 52-53.

Шергін, С.О. (1986) Зоря над Меконгом: Питання соціально-економічного розвитку Кампучії. Інший. Політвидав України, Київ.

Шергін, С.О. (2015) Азійсько-Тихоокеанський регіоналізм як варіант і альтернатива глобалізації. In: Парадигмальні трансформації сучасної глобалістики: монографія. Іма-прес, Дніпропетровськ, с. 367-398.

Шергін, С.О. (2013) Парадигмальний вимір міжнародних відносин в європейській і американській політичній науці. In: США і світ ХХІ століття: монографія. Центр вільної преси, Київ, с. 30-54.

Шергін, С.О. (2008) Південно-Східна Азія та країни-члени АСЕАН у контексті національних інтересів України. In: Геополітичні трансформації в Євразії: погляд з Києва та Сєулу. Демид, Київ, с. 264-307.

Шергін, С.О. (2017) Кінець Транстихоокеанського партнерства? Зовнішні справи (3). с. 20-23.

Шергін, С.О. (2016) Сінгапур в АСЕАН: історичний і політичний нарис. Зовнішні справи (11). с. 36-39.

Шергін, С.О. (2016) США і криза неоліберальної моделі глобалізації. Зовнішні справи (5). с. 18-21.

Шергін, С.О. (2016) Постглобалізація як модерна тенденція формування нового міжнародного порядку. Україна дипломатична. Науковий щорічник (17). с. 217-226.

Шергін, С.О. (2012) Пріоритети стратегічного партнерства та дилема неоєвразійського розвитку. Зовнішні справи (5). с. 20-24.

Шергін, С.О. (2012) Росія в азійсько-тихоокеанській інтеграції: погляд з Києва та Владивостоку. Зовнішні справи (9). с. 16-21.

Шергін, С.О. (2012) Геополітичні пріоритети України та Росії в контексті неоєвразійської парадигми розвитку. Науковий вісник Дипломатичної академії України (18). с. 287-292.

Шергін, С.О. (2011) Туркменістан на шляху соціально-економічної модернізації: концепції та реальність. Зовнішні справи (1). с. 40-43.

Шергін, С.О. (2011) Тихоокеанська стратегія Вашингтона: від Клінтона до Обами. Дослідження світової політики. Збірник наукових праць (57). с. 28-36.

Шергін, С.О. (2010) Китай і США в глобальних трансформаціях. Зовнішні справи, 11-12. с. 50-55.

Шергін, С.О. (2008) Ринки зброї Південно-Східної Азії в умовах нових геостратегічних реалій. Стратегічна панорама (1). с. 35-42.

Шергін, С.О. (2007) Комплексні проблеми інтеграції в АТР: від Пусанського до Ханойського саміту АТЕС. Зовнішні справи (6). с. 24-27.

Шергін, С.О. (2013) 21-й саміт АТЕС на Балі: цілі та пріоритети розвитку за умов кризи глобалізації. Зовнішні справи (11). с. 22-25.

Шморгун, О.О. (2015) Співвідношення легальності та легітимності в сучасних трансформаційних процесах. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 52-63.

Шморгун, О.О. (2015) Адміністративно-територіальна реформа державної влади як чинник розвитку та вдосконалення інститутів громадянського суспільства. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 187-204.

Шморгун, О.О. (2012) Місцеве самоврядування як основа європейської моделі громадянського суспільства. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 165-190.

Шморгун, О.О. (2015) Державна політика розвитку громадянського суспільства як чинник формування загальної антикризової стратегії. Віче (2). с. 19-23.

Шморгун, О.О. (1994) Україна: шлях відродження (економіка, політика, культура). Технічний звіт. К.: Фундація Ольжича.

Шморгун, О.О. (2017) Модерні етнонаціональні процеси: потенціал антикризового розвитку України. Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу) Т.О. Метельова, В.В. Солошенко. с. 62-66.

Шморгун, О.О. (2016) Світова геостратегія і пострадянський простір. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки і перспективи. с. 5-16.

Шморгун, О.О. (2016) Фактор ядерної зброї в сучасній геополітиці та Україна. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу. с. 98-105.

Шморгун, О.О. (2016) Українсько-російська комбінація на світовій геополітичній шахівниці. Віче (7-8). с. 53-55.

Шморгун, О.О. (2015) Особливості співвідношення етно-релігійного та універсального в сучасних соціально-економічних системах. Верифікація когнітивних практик та самореалізація особистості: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 жовтня 2015 року, м. Київ.. с. 33-40.

Шморгун, О.О. (2011) Світова фінансова криза та проблеми антикризового геополітичного структурування Європейського Союзу. Філософія фінансової цивілізації: людина в світі грошей: Матеріали IV Міжнародних філософсько-економічних читань (18–20 травня 2011 року). с. 68-79.

Шморгун, О.О. (2007) Політична ситуація в Україні: прогнозно-політологічний аналіз. Національні інтереси (1). с. 18-24.

Шморгун, О.О. (2015) Становлення світового порядку: пошук балансу між геоекономікою та геополітикою. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. – К.: УБС НБУ. с. 112-131.

Шморгун, О.О. (2006) Деякі особливості стрибкоподібного регіонального соціально-економічного розвитку в цивілізаційному вимірі. Економічне диво: витоки, фактори, механізми функціонування. с. 16-36.

Шморгун, О.О. Стратегія розвитку української економіки: проблема системного моделювання. [Електронний ресурс].

Шморгун, О.О. (2001) Питирим Сорокін і сучасність. Соціокультурна динаміка: закономірності, проблеми, перспективи / Матеріали науково-практичної конференції. с. 2-18.

Шморгун, О.О. (2000) Фінанси і майбутнє глобальної економіки. Перехід-ІV, 1 (3). с. 20-32.

Шморгун, О.О. (1999) Яка модель влади потрібна для України? Розбудова держави (7/12). с. 3-18.

Шморгун, О.О. (2000) Еволюція економічного розвитку та економічних теорій. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції 26–27 квітня 2000 року. с. 49-51.

Шморгун, О.О. (1999) Про обмеження влад та необмежену владу. Вісник національної академії наук України, № 11. с. 23-40.

Шморгун, О.О. (1999) Механізм легалізації тіньової економіки у контексті реформування грошово-фінансової системи. Реформа міжбюджентних відносин і проблеми розвитку податкової системи України. с. 346-350.

Шморгун, О.О. (1999) Про поділ влад та неподільну владу. Розбудова держави, № 6. с. 16-26.

Шморгун, О.О. (1997) Основний зміст поняття "Українська національна ідея". Розбудова держави (6). с. 10-19.

Шморгун, О.О. (1998) Яким має бути український вибір? Розбудова держави (5/6). с. 28-41.

Шморгун, О.О. (1996) Українська ідея, економіка і культура (цикл статей). Наука і суспільство, № 1/12.

Шморгун, О.О. (1997) Українська ідея, економіка і культура (цикл статей). Наука і суспільство, № 1/2.

Шморгун, О.О. Філософія і сьогодення. Наука і суспільство, № 9/10. с. 13-16.

Шморгун, О.О. (1995) Філософія економічної реформи, чи нова руйнівна утопія? Розбудова держави (3). с. 20-24.

Шморгун, О.О. (1994) Концепція подолання економічної та політичної кризи в Україні. Розбудова держави, № 2. с. 4-13.

Шморгун, О.О. (1994) Приватизація і підприємництво в Україні: стан, тенденції, перспективи. Розбудова держави (12). с. 5-10.

Шморгун, О.О. (1993) Якому богу ми вклоняємось? Розбудова держави (3). с. 14-20.

Шморгун, О.О. (1994) Чим авторитарна влада відрізняється від диктаторської? Політологічні читання, № 1. с. 74-104.

Шморгун, О.О. (1992) Чи назавжди переміг неоконсервативний курс? Політологічні читання, № 2. с. 71-101.

Шморгун, О.О. (1992) Нова соціально-економічна система: від утопії до… міфу? Політологічні читання, № 3. с. 17-49.

Шморгун, О.О. (1992) Про старі засади нового політичного мислення. Політологічні читання, № 1. с. 309-315.

Шморгун, О.О. (1992) Який шлях нам обрати? Розбудова держави (6). с. 16-23.

Шморгун, О.О. (1992) Чому недостатньо ефективна наша державна влада? Розбудова держави (3). с. 44-51.

Шморгун, О.О. (2017) Демографічна катастрофа як чинник глобальної воєнної загрози. Частина 1. Контраст (10.05.2017). [Електронний ресурс].

Шморгун, О.О. (2017) Демографічна катастрофа як чинник глобальної воєнної загрози. Частина 2. Контраст (10.05.2017). [Електронний ресурс].

Шморгун, О.О. (2008) Китай як потенційна держава лідер у ХХI столітті. Успішний Схід у системній планетарній ієрархії / Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції, м. Київ, 5 лютого 2008 року. с. 80-96.

Шморгун, О.О. (2006) Reforma konstytucyjna w Ukrainie: problem projekty zorientowanego narodowo. Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne (1). с. 149-163.

Шморгун, О.О. та Небоженко, В. та Терен, В. (1993) Програма комплексної соціально-економічної реформи України. Розбудова держави, № 4. с. 3-62.

Я

Ялі, М.Х. (2010) Ризики другої хвилі глобальної економічної кризи. Актуальні проблеми міжнародних відносин (93). с. 80-85.

Ялі, М.Х. (2012) Фактори збереження глобального лідерства США у посткризо- вій міжнародній системі. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (4). с. 53-61.

Ялі, М.Х. (2012) Успіхи та невдачі зовнішньої політики Б. Обами. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. (3). с. 113-124.

Цей список був створений у Tue Jan 31 07:12:51 2023 CET.