Елементи, в яких тема: "Історія сучасності"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: K | S | І | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш | Я
Число елементів на цьому рівні: 616.

K

Kudrjatschenko, Andrii (2014) Geopolitische Konzeptionen der Umgestaltung Europas und die Entstehung der ukrainischen Staaten UNR und ZUNR Zerfalls-, Separations- und Souveränisierungsprozesse in Ostmittel- und Osteuropa 1914-1921. Hg. von Alfred Eisfeld und Konrad Maier, Wiesbaden. с. 95-116.

S

Soloschenko, Victoria (2013) Freiheitsbestrebungen und neue Perspektiven – Ein Überblick über die Auswanderung der Russlanddeutschen nach Südamerika. Jahrbuch fuer Deutsche und osteuropaeische Volkskunde, 56. с. 39-47.

І

Ільїн, В.В. (2009) Фінансова криза – етап ствердження фінансової цивілізації. Збірник наукових праць. Вип. 63. с. 75-85.

Ілюк, Т.В. (2016) Трансформація публічної та культурної дипломатії Росії на сучасному етапі: діяльність «Росспівробітництва». Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 19-32.

Ілюк, Т.В. (2017) Греція. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 430-454. ISBN 978-966-136-473-7

Б

Бессонова, М.М. (2012) Демократичні гасла як «бренд» американської східноєвропейської політики (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 357-368.

Бессонова, М.М. (2017) Іспанія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 455-478. ISBN 978-966-136-473-7

Бессонова, М.М. (2015) Антиамериканізм на пострадянському просторі: російський та український виміри. Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч. 1: Збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15.05.2015). с. 14-19.

Бессонова, М.М. (2015) Стереотипи про Канаду у сучасному медіапросторі. По той бік Дніпра: вплив контраверсійних образів «іншого українця» на формування ментальних кордонів: Науковий збірник. с. 174-178.

Бессонова, М.М. (2013) Американські зовнішньополітичні установи та Інтернет: від епохи біполярності до сьогодення. Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві: матеріали Міжнар. наук.-прак. конф., м Київ, 21–22 березня 2013 р., Національний авіаційний університет. с. 117-118.

Бессонова, М.М. (2013) Антиамериканізм у Канаді як складова політичної культури: досвід для України. Трансформація політичної культури в умовах глобалізації. Матеріали науково-практичної конференції (м. Бердянськ, 28–29 вересня 2012 р.). с. 6-14.

Бессонова, М.М. (2013) США на страницах современной центральной и местной прессы Канады. Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии (вторая половина ХХ – начало ХХI в.): материалы международной научно-практической конференции, Витебск, 25–26 апреля 2013 г.. с. 290-293.

Бессонова, М.М. (2012) Антиамериканські гасла під час виборчих кампаній у незалежній Україні. Гілея (63). с. 113-117.

Бессонова, М.М. (2012) Посилення антиамериканізму в Канаді як наслідок регіональної інтеграції. Сучасна українська політика. Спецвипуск: «Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри». с. 65-74.

Бессонова, М.М. (2011) Антиамериканізм як явище глобалізованого світу: канадський вимір. Дослідження світової політики [Збірник наукових праць: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України] (2). с. 189-199.

Бессонова, М.М. (2011) Сучасні канадсько-американські відносини: Інтернет-вимір. Актуальні проблеми міжнародних відносин і зовнішньої політики країн світу: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Луцьк, 13–14 жовтня 2011 р.. с. 172-174.

Бессонова, М.М. (2011) Політика підтримки власного культурного продукту: канадський контент та досвід для України. Наукові праці історичного факультету ЗНУ (31). с. 299-304.

Бессонова, М.М. (2011) Прояви антиамериканізму в університетах Канади. Наукові праці історичного факультету ЗНУ (30). с. 287-291.

Бессонова, М.М. (2009) Проблема збереження культурного суверенітету Канади. Тези доповідей 62 Міжнародної конференції молодих вчених «Каразінські читання» 24 квітня 2009 р., Харківський Національний Університет імені В.Н. Каразіна. с. 32-33.

Бессонова, М.М. (2008) Україна між Росією і Заходом: зовнішньополітичні уподобання українців. «Україна-НАТО: питання євроатлантичної інтеграції України» Матеріали інформаційно-просвітницького семінару «Роль суспільства у здійсненні політики євроатлантичної інтеграції України». с. 41-42.

Бессонова, М.М. (2007) Україна між Сходом та Заходом: спроба узагальнень зовнішньополітичного контексту. «Розвиток демократії і демократична освіта в Україні». V міжнародна конференція. Тези доповідей. (Київ, 8–10 листопада, 2007 р.). с. 36.

Бессонова, М.М. (1999) Особливості відображення зовнішньополітичних подій в американських засобах масової інформації на сучасному етапі. Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини (5). с. 53-62.

Бессонова, М.М. (1998) Общественное мнение и политическая жизнь в США. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету (3). с. 151-160.

Бессонова, М.М. (1998) Общественное мнение как политический институт в демократическом обществе. Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини (4). с. 65-74.

Бессонова, М.М. (2006) Зовнішньополітичні уподобання на парламентських виборах в Україні 2006 року. Збірка публікацій. «Розвиток демократії і демократична освіта в Україні». IV міжнародна конференція. (Ялта, 28– 30 вересня 2006 р.). с. 395-399.

Бессонова, М.М. (2013) Висвітлення канадською пресою президентської передвиборчої кампанії 2012 р. у США. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія (1). с. 16-17.

Бессонова, М.М. (2014) Czyściec lustracji. Respublica: Daje do myślenia (4). с. 43-48.

Бессонова, М.М. (2017) Lustration: Ukrainian case (Chapter 45). Understanding Central Europe. с. 385-394.

Бессонова, М.М. та Маклюк, О.М. (2015) Історична пам’ять щодо образу «іншого українця»: науковий проект у Запоріжжі. Scriptorium nostrum (Херсонський державний університет) (1-2). с. 296-306.

Богданович, І.І. (2015) Підтримка організацій громадянського суспільства з боку міжнародних інституцій та завдання світової спільноти. Журнал Верховної Радий України "Віче" (6). с. 2-6.

Богданович, І.І. (2016) Республіка Білорусь: позиціонування між Сходом та Заходом. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 209-223.

Богданович, І.І. (2015) Особливості діяльності міжнародних організацій у Республіці Білорусь – досвід для України. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 267-277.

Богданович, І.І. (2015) Соціально-економічні перетворення як платформа суспільно-політичної модернізації в Республіці Білорусь. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 379-392.

Богданович, І.І. (2012) Практика громадських ініціатив у Республіці Білорусь. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 417-438.

Богданович, І.І. (2014) Економічна безпека пострадянських республік. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 211-222.

Богданович, І.І. (2011) Головні виміри відносин України з сусідніми державами-членами СНД. Україна в Європі: контекст міжнародних відносин: Монографія / Кер. авт. кол. і наук. ред. доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко; НАН України, Інститут європейських досліджень. с. 356-382.

Богданович, І.І. (2010) Україна і становлення об’єднаної Європи: геоекономічний аспект. In: Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку / За заг. редакцією А.І. Кудряченка // Колективна монографія. – Інститут європейських досліджень НАН України. Університет «Україна», Київ, с. 275-287.

Богданович, І.І. (2016) Республіка Білорусь: позиціонування між Сходом та Заходом. Країни пострадянського простору в умовах формування баrатополюсноrо світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 209-223.

Богданович, І.І. (2015) Міждержавний союз Білорусь-Росія: здобутки, тенденції, перспективи. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах. Збірник наукових праць / За редакцією кандидата історичних наук, доцента С.В. Толстова // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України. с. 208-217.

Богданович, І.І. (2014) Економічна безпека пострадянських республік. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць / За ред. доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка; Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 211-222.

Бондарець, М.В. (2014) Антикризова концепція соціально-економічної модернізації України: пріоритети реформ. Вісник ОПУ ім.І.І.Мечникова, 19 (3/1). с. 48-52.

Бондарець, М.В. (2014) Сучасні стратегії державного антикризового менеджменту транзитивних країн. Стратегія розвитку України (2). с. 25-28.

Бондарець, М.В. (2016) Особливості соціально-економічної модернізації України в умовах кризи. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 79-85.

Бондарець, М.В. (2017) Неоіндустріалізація як стратегія соціально-економічної модернізації економіки України. Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наук. праць / за заг. ред.. О.В. Зернецької / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 117-133.

Бондарець, М.В. (2004) Інноваційно-інтеграційні конкурентноспроможні стратегії розвитку ВПК розвинутих країн як фактор сталого розвитку. Антологія творчих досягнень. (1). с. 131-134.

Бондарець, М.В. (2003) Сучасні стратегії розвитку наукових досліджень і розробок у сфері воєнних технологій розвинутих країн. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. (37). с. 109-117.

Бондарець, М.В. (2002) Стратегії внутрішньофірмової реструктуризації та взаємодії з субпідрядниками оборонних корпорацій США. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. (32). с. 45-50.

Бондарець, М.В. (2002) Сучасні напрями трансформації західноєвропейської оборонної промисловості. Економіка промисловості (4(18)). с. 42-49.

Бондарець, М.В. (2001) Інтеграція воєнної промисловості країн СНД. Збірник наукових праць РВПС (1). с. 59-63.

Бондарець, М.В. (2001) Тенденції розвитку світової оборонної промисловості. Економіка України. (3). с. 82-85.

Бондарець, М.В. (2000) Сучасні напрямки та проблеми реформування світової воєнної промисловості. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. (28). с. 33-39.

Бондарець, М.В. (2000) Оцінка проведення конверсії в Україні: проблеми та перспективи. Економіка промисловості (3(9)). с. 22-27.

Бондарець, М.В. (2000) Особливості організації воєнного виробництва в Японії. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. (27). с. 31-35.

Бондарець, М.В. (2000) Досвід конверсії у США та перспективи його використання в Україні. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. (26). с. 60-66.

Бондарець, М.В. (1995) Прогнозировать возможные ЧС. Военные знания. (6). с. 4-9.

Бондарець, М.В. (2007) Конкурентні стратегії та механізми інтеграції оборонно-промислових комплексів розвинених країн (С. 432–447), Інноваційні стратегії розвитку сфери воєнних НДДКР розвинених країн світу (С. 447–457), Стратегії модернізації та реструктуризації ОПК України (С. 457–460). Робочий документ. Глобальний конкурентний простір: Монографія / О.Г. Білорус та ін.; Кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ.

Бондарець, М.В. (2008) Конкурентные стратегии и механизмы интеграции оборонно-про- мышленных комплексов развитых стран мира (С. 459–475), Иннова- ционные стратегии развития сферы военных НИОКР развитых стран мира (С. 475–487), Стратегии модернизации и реструктуризации ОПК Украины (С. 487–490). Робочий документ. Глобальное конкурентное пространство: Мо- нография / О.Г. Белорус и др.; Рук. авт. кол. и науч. ред. О.Г. Белорус. – К.: КНЭУ.

Бондарець, М.В. та Гаврилюк, О.В. (2002) Оцінка глобальних змін у військових секторах по регіонах і країнах світу з допомогою індексу конверсії, роззброєння, демілітаризації та демобілізації. Економіка і підприємництво (9). с. 27-35.

Бульвінський, А.Г. (2015) Сибірський сепаратизм: причини появи та сучасний стан. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія, 1 (2). с. 199-207.

Бульвінський, А.Г. (2016) Проблема модернізації сучасної Росії у контексті імперської державної традиції. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 130-157.

Бульвінський, А.Г. (2015) Імперська модель модернізації (на прикладі Росії). «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 73-85.

Бульвінський, А.Г. (2012) Тенденції розвитку політичних партій як інституту громадянського суспільства в сучасній Україні. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 191-208.

Бульвінський, А.Г. (2016) Вплив імперської державної традиції на перебіг політичного процесу в Росії. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 6-18.

Бульвінський, А.Г. (2014) Імперія на окраїні Європи. Науковий діалог «Схід-Захід». Матеріали III Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Кам’янець-Подільський, 7 червня 2014 р.): у 4-х частинах, 2. с. 57-60.

Бульвінський, А.Г. (2012) Проблеми партійної системи сучасної України. Політичний менеджмент (№4-5). с. 97-114.

Бульвінський, А.Г. (2010) Актуалізація в РФ теми боротьби з "переглядом” історії Великої Вітчизняної війни. «Ялтинская система» и современный мировой порядок: проблемы глобальной и региональной безопасности: Материалы международной научной конференции. (Крым, Ялта, Ливадийский Дворец-музей. 17—21 февраля): Сб. науч. ст. Под ред. С.В.Юрченко. с. 318-329.

Бульвінський, А.Г. (2017) Монако. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 293-301. ISBN 978-966-136-473-7

Бульвінський, А.Г. (2017) Франція. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 361-383. ISBN 978-966-136-473-7

Бульвінський, А.Г. (2017) Швейцарія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 384-402. ISBN 978-966-136-473-7

Бульвінський, А.Г. (2017) Сан-Маріно. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 555-562. ISBN 978-966-136-473-7

Бульвінський, А.Г. (2012) Проект «Росія»: версія Володимира Путіна 2012 р. Сучасна українська політика. — Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри. с. 311-327.

Бульвінський, А.Г. та Кривонос, Р.А. (2017) Велика Британія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 9-29.

Бульвінський, А.Г. та Кривонос, Р.А. (2017) Данія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 30-48. ISBN 978-966-136-473-7

Бульвінський, А.Г. та Кривонос, Р.А. (2017) Велика Британія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 9-29. ISBN 978-966-136-473-7

Бульвінський, А.Г. та Срібняк, І.В. (2017) Італія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 479-517. ISBN 978-966-136-473-7

Бурцева, М.В. (2019) Інновації канадської імміграційної політики 1980-х рр. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 43-47.

Білорус, О.Г. (1989) Радикальная реформа управления экономикой: монография. Робочий документ. К.: Техника.

Білорус, О.Г. (1979) Проблемы общественной организации промышленного производства: монография. Робочий документ. К.: Вища школа.

В

Васильців, О.О. (2017) Соціальний захист постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС в аспекті міжнародного досвіду. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць. с. 224-233.

Васильєв, О.А. (2016) Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на суспільно-політичну трансформацію Казахстану. Зовнішні справи (1). с. 52-55.

Васильєв, О.А. (2016) Особливості суспільно-політичної модернізації Казахстану. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 157-164.

Васильєв, О.А. (2016) Модернізація АЕС як фактор підвищення енергетичної безпеки України. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 55-62.

Васильєв, О.А. (2016) Взаємозв`язок інноваційного та постіндустріального розвитку з політичною модернізацією Казахстану. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 46-55.

Васильєва, М.О. (2012) Вплив зарубіжної допомоги на процес формування громадянського суспільства. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 451-460.

Врадій, О.С. (2015) Політична трансформація країн ЦСЄ в умовах європеїзації. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 400-407.

Врадій, О.С. (2012) Протидія терористичним акціям важлива складова зміцнення державності (на прикладі країн ЄС). Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення: матеріали Міжнародної наукової конференції 21 листопада 2012 р., Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ПП: «Фоліант». с. 22-24.

Врадій, О.С. (2012) Особливості функціонування інституту національної держави в євроінтеграційному середовищі (на прикладі країн ЦСЄ). Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення: матеріали Міжнародної наукової конференції 21 листопада 2012 р., Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ПП: «Фоліант». с. 25-27.

Вєтринський, І.М. (2015) Геополітичні передумови російської агресії проти України. Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. (99). с. 316-320.

Вєтринський, І.М. (2014) Кримська криза в контексті формування геополітичної стратегії України. Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. (85). с. 304-309.

Вєтринський, І.М. (2014) Трансформація геополітичної стратегії Росії в контексті Кримської кризи. Політологічний вісник: Збірник наукових праць. (75). с. 421-432.

Вєтринський, І.М. (2013) Проблема ідентифікації імперіалізму в умовах глобалізації. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Зб. наук. праць. (1(17)). с. 28-33.

Вєтринський, І.М. (2010) Європейський Союз: феномен інтеграції чи імперія нового типу? Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. (39). с. 412-419.

Вєтринський, І.М. та Потєхін, О.В. (2017) Скромна привабливість російської «м’якої» сили у часи «гібридної» війни. Бібліотека інституту Кеннана: наукові рецензії. Агора (№18). с. 126-130.

Вітер, І.І. (2014) Світова економічна криза як закономірний наслідок глобалізації / І. І. Вітер //. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. -, № (6). с. 32-43.

Г

Глазов, О.В. (2012) Громадянське суспільство як чинник формування системи національної безпеки України в контексті запобігання міжнародному тероризму. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 439-450.

Годлюк, А.М. (2016) Імперативи формування глобальної політики. Історико-політичні студії.Збірник наукових праць. (2(4)). с. 24-31.

Годлюк, А.М. (2016) Прогностичні моделі позиціонування євроатлантичної спільноти в контексті системних змін у міжнародних відносинах. Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: збірник тез доповідей (19 травня 2016, м. Київ). с. 34-36.

Годлюк, А.М. (2016) Становлення партнерства в Азійсько-Тихоокеанському Регіоні. Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латино- американського регіону: збірник наукових праць. с. 134-143.

Годлюк, А.М. (2015) Аналітичні інститути та їх роль у зовнішній політиці США. Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство: Зб. матеріалів II міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15 травня 2015 року), 2. с. 27-32.

Годлюк, А.М. (2015) Колективна безпека в глобальних та регіональних вимірах. Зовнішні справи: науковий журнал. (11). с. 48-51.

Годлюк, А.М. (2011) Б. Обама: невиправдані надії? Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наукових праць, 1 (102). с. 189-194.

Годлюк, А.М. (2011) Аналітичні інститути («Мозкові Центри») у зовнішній політиці США. Проблеми міжнародних відносин. Збірник наукових праць. с. 78-88.

Годлюк, А.М. (2000) Безпекова стратегія США в епоху глобальних трансформацій: вплив традицій рейганізму. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наукових праць, 1 (93). с. 91-100.

Годлюк, А.М. (2008) Американський федералізм і розподіл владних повноважень. По- літологічний вісник. Зб. наукових праць (32). с. 137-146.

Годлюк, А.М. (2006) Роль західної цивілізації і США у теорії «зіткнення цивілізацій» С. Хантінгтона. Дослідження світової політики. Зб. наукових праць (35). с. 156-165.

Годлюк, А.М. (2016) Collective security in the global and regional dimensions. Україна у світі, світ про Україну: збірник тез доповідей (25 березня 2016, м. Київ). с. 12-16.

Годлюк, А.М. (2011) Американське лідерство в XXI столітті. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наукових праць., 1 (103). с. 67-71.

Гуменюк, Б.І. (2017) Кіпр. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 518-530. ISBN 978-966-136-473-7

Гуцало, С.Є. (2017) До питания про активізацію близькосхідного напрямку зовнішньої політики КНР на сучасному етапі. Науковий вісник Дипломатичної академії України. Зовнішня політика і дипломатія: інституціоналізація, трансформація, традиціоналізм (Вып.24). с. 86-91.

Д

Добровольська, А.Б. (2016) Трансформація політичної системи Молдови: історія пострадянського періоду. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 178-193.

Добровольська, А.Б. (2016) Етнічна неоднорідність та її вплив на проблеми політичної консолідації Молдови. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 235-248.

Добровольська, А.Б. (2016) Придністровське питання у контексті сучасної європейської безпеки. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 125-137.

Дудко, І.Д. (2017) Андорра. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 403-408. ISBN 978-966-136-473-7

Дудко, І.Д. (2017) Мальта. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 531-540. ISBN 978-966-136-473-7

Ж

Жангожа, Р.Н. (2016) Туркменская модель государственного устройства как вызов современному миру. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 55-64.

Жангожа, Р.Н. (2016) Этнополитика современного Казахстана и составляющие ее этноисторические и политические мифы. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 248-266.

Жога, М.В. (2019) Особливості формування зовнішньополітичної автономії Бразилії: історія та сучасність. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 52-56.

З

Зеленько, Г.І. (2012) Інституційні параметри і практика формування правлячих коаліцій в Україні. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 137-152.

Зернецька, О.В. (2016) Соціальні мережі і кібербезпека особистості. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 94-101.

Зернецька, О.В. Експертні оцінки зовнішньої політики України у зарубіжних і вітчизняних медіа. In: Аналітика. Експертиза. Прогнозування: Моногра- фія / Макаренко Є.А., Чарських І.Ю. та ін. Наша культура і наука, Київ, с. 300-305.

Зернецька, О.В. (2016) Досвід національного телерадіомовлення Австралії у консолідації австралійського суспільства. UA Foreign Affairs (7). с. 49-53.

Зернецька, О.В. (2011) ЄС та глобальні медіа-корпорації в період кризи. Зовнішні справи UA (10). с. 36-39.

Зернецька, О.В. (2011) Провідні друковані медіа та глобальна криза. Стратегічні пріоритети: Збірник науково-аналітичних матеріалів (4). с. 39-44.

Зернецька, О.В. (2011) Конкурентна боротьба в Інтернеті і за Інтернет. Актуальні проблеми міжнародних відносин (102(1)). с. 44-50.

Зернецька, О.В. (2010) Глобальна блогосфера як нова арена політичної комунікації. Антологія творчих досягнень (5). с. 149-156.

Зернецька, О.В. (2010) Стратегії конкурентної боротьби під час глобальної кризи. Євро-Атлантика (1). с. 99-100.

Зернецька, О.В. (2010) Жорстка боротьба за м’яку владу в світі (конкуренція в Інтернеті та за Інтернет). Зовнішні справи UA (7-8). с. 42-46.

Зернецька, О.В. (2010) Роль інформаційно-комунікаційних технологій у глобальній структурі модернізації і підвищення конкурентоспроможності транзитивних країн. Глобальна структурна модернізація і конкурентоспроможність транзитивних країн: Міжнародна науково-теоретична конференція.. с. 16-24.

Зернецька, О.В. (2009) Глобальна політична блогосфера - нова арена політичної комунікації. Політичний менеджмент (2). с. 13-26.

Зернецька, О.В. (2009) Глобальные спутниковые новостные сети: начало ХХІ века. Respectus Phylologicus (15(20)). с. 210-219.

Зернецька, О.В. (2007) Інститути та актори глобального управління комунікацією в контексті сталого розвитку. Антологія творчих досягнень. с. 71-80.

Зернецька, О.В. (2006) Нова еліта ХХІ століття – медіакратія. Еліти і цивілізаційні процеси формування націй: Зб. статей.. с. 47-54.

Зернецька, О.В. (2006) Імператори шпальт та ефіру. Глобальна медіакратія – ґенеза та природа влади. Політика і час (4). с. 34-43.

Зернецька, О.В. (2006) Імператори шпальт та ефіру. Глобальна медіакратія: ґенеза та природа влади. Політика і час (5). с. 41-47.

Зернецька, О.В. (2006) Інформаційна комунікаційна революція, глобалізація і конкурентоспроможність у медіа секторі світової економіки. Інформаційне суспільство 2005/2006 (5). с. 5-7.

Зернецька, О.В. (2005) Подолання диджитальної прірви як імператив сталого розвитку. Імперативи сталого розвитку: Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції, 24 листопада 2009. с. 51-56.

Зернецька, О.В. (2005) Від міжнародної комунікації до глобальної комунікації – зміна парадигми. Антологія творчих досягнень (2). с. 76-84.

Зернецька, О.В. (2005) Глобалізація і конкурентоспроможність у медіа та інформаційно-комунікаційних секторах світової економіки. Конкурентоспроможність і сталий розвиток у глобальній перспективі: Доповідь і повід. Міжнарод. наук. конф. 24.06.2005 / За редакцією чл.‑ кор. НАН України Білоруса О.Г., чл.‑ кор. НАН України Ворони В.М.. с. 203.

Зернецька, О.В. (2004) Нові тенденції у сфері глобальної комунікації: впливи на економіку і політику й виникнення глобальної комунікаційної парадигми. Антологія творчих ідей. с. 98-101.

Зернецька, О.В. (2003) Тектонічні зрушення в європейському медіа-ландшафті: Доповідь на конференції «Міжнародний бізнес: розвиток ринку інф-ком технологій». Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наукових праць. (44(1)). с. 9-13.

Зернецька, О.В. (2002) Досвід європейських телерадіокомпаній з добору та підготовки кадрів для електронних засобів масової комунікації. Вісник національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (4). с. 28-31.

Зернецька, О.В. (2002) Нове «диджитальне» диво. Нові глобальні тенденції в інформаційно-комунікаційному секторі світової економіки. Політика і час (12). с. 34-40.

Зернецька, О.В. (2001) Інформаційна супермагістраль. Політика і час (6). с. 66-70.

Зернецька, О.В. (2000) Австралійська модель телерадіомовлення: етнонаціональні і етнокультурні проблеми: Наукові записки. Зб-к Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. Сер.: Політологія і етнологія (12). с. 193-201.

Зернецька, О.В. (2000) Роль «поставлених подій» у міжнародній комунікації. Людина і політика (2). с. 62-64.

Зернецька, О.В. (2000) Трансформація типів новинних передач у політичній комунікації. Нова політика (1). с. 52-54.

Зернецька, О.В. (1997) Глобальне супутникове телебачення і міжнародні відносини. Международная научная конференция БАКЛ: Тезисы доклада: «Язык и социум». с. 72-74.

Зернецька, О.В. (1993) «Хазяїн глобального села». Проблеми масової комунікації в Західній Європі. Політика і час (5). с. 52-55.

Зернецька, О.В. (1991) Феномен видео в контексте новой коммуникационной политики стран Западной Европы. Зарубежный мир (20). с. 106-119.

Зернецька, О.В. (2011) Новий виток конкурентної боротьби в Інтернеті: Cloud computing. Економічний часопис-ХХІ (9-10). с. 61-64.

Зернецька, О.В. (2013) Глобальні ефекти соціальної мережі Facebook: рецензія на книгу Д. Кирпатрик. «Ефекти Facebook. Внутрішня історія, що об’єднує світ». – К.: Темпера, 2013. – 488 с. UA Foreign Аffairs (6). с. 58-61.

Зернецька, О.В. та Зернецький, П.В. (2005) Трансформація віртуального простору та парадигми впливів масмедійних дискурсів. Політичний менеджмент (3). с. 100-107.

Зернецька, О.В. та Зернецький, П.В. (2004) Чи прийме Палата нашу подяку? Дещо про мовний вишкіл британського парламенту. Віче. (9). с. 73-74.

К

Клименко, О.А. (2012) Соціальний контекст діяльності неурядових організацій в умовах глобалізації. Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики. Спецвипуск / За заг. Ред. Н.О. Татаренко, В.Г. Ціватого. – К.: ДАУ при МЗС України (Вип.18). с. 110-114.

Клименко, О.А. (2005) Партії та неурядові організації в політиці лібералізації торгівлі НАФТА / Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України; Наук. ред. С.В. Толстов. – К.: Науковий світ. [Навчальний матеріал]

Княждвірська, К.О. (2015) Демократія та економічна модернізація: шляхи взаємодії в країнах Субсахарської Африки. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 520-528.

Княждвірська, К.О. (2013) Вплив ідейно-політичної спадщини панафриканського національно-визвольного руху на організаційне оформлення єдності незалежних африканських держав. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 362-371.

Княждвірська, К.О. (2014) Природні ресурси як джерело конфліктів у Субсахарській Африці. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 255-264.

Кривонос, Р.А. (2017) Норвегія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 147-167. ISBN 978-966-136-473-7

Кривонос, Р.А. (2017) Швеція. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 188-208. ISBN 978-966-136-473-7

Кривонос, Р.А. (2017) Бельгія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 236-264. ISBN 978-966-136-473-7

Кудряченко, А.І. (2012) Засади демократичного сходження ФРН. Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень (1). с. 83-98.

Кудряченко, А.І. (2007) Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії: Монографія. Інший. Національний інститут стратегічних досліджень.

Кудряченко, А.І. (2013) Німецька Європа чи європейська Німеччина? In: Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві в умовах модернізації: порівняльний аналіз. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса, 347- 369.

Кудряченко, А.І. (2017) Австрія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 209-235. ISBN 978-966-136-473-7

Кудряченко, А.І. (2017) Ліхтенштейн. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 265-277. ISBN 978-966-136-473-7

Кудряченко, А.І. (2017) Люксембург. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 278-292. ISBN 978-966-136-473-7

Кудряченко, А.І. (2006) Місце інституту президентства в контексті оновлення політичної системи України. Стратегічні пріоритети (№1). с. 5-10.

Кудряченко, А.І. (2017) Пострадянський модернізаційний дискурс та національні трансформаційні проекти у нових незалежних державах. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського просто- ру: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 9-17.

Кудряченко, А.І. (2006) Партійно-політична система і громадянське суспільство сучасної Німеччини. In: Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку: Монографія / За заг. ред. Ф.М. Рудича; М.І. Михальченка, А.І. Кудряченка та ін. К.: Парламентське видавництво, с. 314-333.

Кудряченко, А.І. (1990) Східна Європа на шляху змін. Інший. К.: Товариство «Знання» України.

Кудряченко, А.І. (2016) Інтерв’ю з питань зовнішньополітичного профілю України на сучасному етапі (з директором Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України», доктором історичних наук, проф. А.І. Кудряченко). «Бінтел» (№3).

Кудряченко, А.І. (2014) Іслам в сучасній Європі та Україні: виклики, сучасний стан та перспективи. Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 21. Частина ІІ. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. с. 64-70.

Кудряченко, А.І. (2013) Сучасний досвід застосування прямої демократії в країнах ЦСЄ. Віче (№20). с. 2-7.

Кудряченко, А.І. (2010) Досвід соціально-економічних перетворень малих європейських країн. Віче. с. 25-27.

Кудряченко, А.І. (2007) Проблеми стратегії державотворення України: виклики і перспективи. Наук. Збірник. – ІПіЕНД НАН України. с. 18-26.

Кудряченко, А.І. (2007) Реформа політичної системи і становлення інституцій громадянського суспільства України. Наукові записки. Випуск 36. – ІПіЕНД НАН України. с. 101-113.

Кудряченко, А.І. (2006) Місце інституту президентства в контексті оновлення політичної системи України. Стратегічні пріоритети (№1). с. 5-10.

Кудряченко, А.І. (2006) Особливості підвищення кваліфікації безробітних у ФРН. Трибуна (№9-10). с. 44-45.

Кудряченко, А.І. (2006) Німецькі поселення на півдні України: історія і сучасність. Мате- ріали міжнародної конференції. – Запоріжжя.

Кудряченко, А.І. (2006) Стратегічні виміри формування вітчизняної соціальної політики у контексті європейського вибору. Матеріали «круглого столу» Легальна праця собі і державі. ІПК ДСЗУ.

Кудряченко, А.І. (2006) Нова політична система – це шлях до рівноваги. Віче (№5-6). с. 36-37.

Кудряченко, А.І. (2006) Чотирнадцять президентів. Порівняльний аналіз системи влади держав ЦСЄ в контексті вітчизняного досвіду конституційної реформи. Віче. с. 26-28.

Кудряченко, А.І. (2005) Активні заходи соціального захисту незайнятого населення України в контексті ринкових перетворень. Зб. наук. праць ІПК ДСЗУ. – К. (№1-2). с. 17-20.

Кудряченко, А.І. (2005) Особливості спрямованості активних заходів соціального захисту незайнятого населення України в період сучасних перетворень. Бюлетень ІПК ДСЗУ (№1). с. 38-40.

Кудряченко, А.І. (2004) Головні виміри соціальної держави сучасної ФРН. Особливості соціальної молодіжної політики в Україні та ФРН на сучасному етапі: наук. зб. – К.: МАУП. с. 228-242.

Кудряченко, А.І. (2003) Нові геополітичні обрії сучасної Німеччини. Президент (№1(15)). с. 98-103.

Кудряченко, А.І. (2003) Об’єднана Німеччина: нові політичні виміри. Віче (№8). с. 36-41.

Кудряченко, А.І. (2003) Утвердження сучасної України та завдання розвитку краєзнавства. Краєзнавство. – Науковий журнал (№1-4). с. 18-22.

Кудряченко, А.І. (2003) Верховна Рада України на шляху утвердження парламентаризму. Наукові праці МАУП. Актуальні питання політології (№5). с. 9-20.

Кудряченко, А.І. (2002) Німеччина після виборів – анфас і профіль. Червоно-зелений – кольори балансу. Віче (№12). с. 56-58.

Кудряченко, А.І. (2002) Президент України: конституційно-правовий статус. Діалог. – Україна і Франція (№2). с. 30-35.

Кудряченко, А.І. (2002) Нові політичні виміри розвитку ФРН. Трибуна (№9-10). с. 28-32.

Кудряченко, А.І. (2002) Нові засади діяльності «старої-нової» урядової коаліції об’єднаної Німеччини. Людина і політика (№6). с. 38-44.

Кудряченко, А.І. (2002) Партійно-політична система сучасної Німеччини (з досвіду демократичних перетворень). Трибуна (№1-2). с. 29-32.

Кудряченко, А.І. (2002) Парламентська система ФРН – засадничий принцип західної демократії. Віче (№4). с. 69-73.

Кудряченко, А.І. (1999) Інформаційне забезпечення функціонування політичної системи ФРН. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї / Редколегія: М.І. Михальченко, Ф.М. Рудич. с. 139-147.

Кудряченко, А.І. (1998) Институт президентства в Украине: реалии конституционно-правового статуса. Государство и право (№3). с. 99-106.

Кудряченко, А.І. (1997) НАТО: еволюція поглядів. Підтекст (№22). с. 17-21.

Кудряченко, А.І. (1996) Институт президентства в Украине: правовой комментарий. Підтекст (№14). с. 5-9.

Кудряченко, А.І. (1996) Проблеми та перспективи облаштування німців України. Історія України. Маловідомі імена, події, факти. с. 251-265.

Кудряченко, А.І. (1996) Президентура України – на рівень вимог часу. Розбудова держави (№5). с. 17-23.

Кудряченко, А.І. (1996) Особливості місцевого самоуправління в Німеччині. Економічний часопис (№6). с. 31-34.

Кудряченко, А.І. (1996) Конституалізація президентури в Україні. Конституційний процес в Україні і політичні партії: матеріали круглого столу. с. 12-16.

Кудряченко, А.І. (1995) За виваженість підходів та конструктивізм творення / або нотатки з проблем державного будівництва незалежної України. Розбудова держави (№7-8). с. 39-42.

Кудряченко, А.І. (1993) Еволюція нейтралітету. Політика і час (№11). с. 28-31.

Кудряченко, А.І. (1993) Доля німців України. Трибуна (№6). с. 26-27.

Кудряченко, А.І. (2007) Проблеми розвитку політичної системи (керівник групи). In: Украї- на в 2007 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку. К.: НІСД, с. 19-97.

Кудряченко, А.І. (2006) Розвиток політичної системи та системи державного управління (керівник групи). In: Україна в 2006 році: внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи розвитку. Експертна доповідь. К.: НІСД, с. 79-100.

Кудряченко, А.І. (1994) Німецька національна меншина в Україні. In: Досвід України в галузі національних відносин: Аналітична доповідь. Ред. кол. О.В. Потєхін, М.В. Кірсенко. К.: Український центр досліджень миру, конверсії і конфліктних ситуацій. Фонд ім. Еберта (ФРН), с. 51-60.

Кудряченко, А.І. (2006) Виборчі технології як мистецтво. Політичний менеджмент (№5). с. 182-183.

Кудряченко, А.І. (2017) Досвід суспільної консолідації повоєнної Австрії. Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. кол.), Т.О.Метельова, В.В.Cолошенко. с. 14-19.

Кудряченко, А.І. (2017) Засади суспільної консолідації ФРН. In: Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. кол.), Т.О.Метельова, В.В.Cолошенко. К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 8-14.

Кудряченко, А.І. (2001) 10 Jahre ukrainische – Unabhängigkeit: Erfolge und Misserfolge. K.: Rundschau (№4). с. 2-6.

Кудряченко, А.І. (2001) 10 років незалежної України: здобутки і прорахунки. Огляд. Німецько-український (№4). с. 2-5.

Кудряченко, А.І. (2008) Голодомор в Україні 1932–1933 років за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина / Упоряд., вступна стаття, пер. з нім. А.І. Кудряченка; Передмова Ю.Г. Рубана. Технічний звіт. К.: НІСД.

Кудряченко, А.І. (2007) Проблеми реформування політичної системи України / Конституційний процес (автор і керівник групи) // Україна в 2007 році: внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи розвитку. Експертна доповідь. Інший. К.: НІСД.

Кудряченко, А.І. (2017) Передмова (С. 4–5), Вступ (С. 6–7 у співавторстві з С.В.Толстовим), Засади суспільної консолідації ФРН (С. 8–14), Досвід суспільної консолідації повоєнної Австрії (С. 14–19) // Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), Т.О. Метельова, В.В. Солошенко. Інший. К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Кудряченко, А.І. (2014) Вступ (С. 4–6), Практика проведення референдумів як форми прямої демократії в країнах ЦСЄ (С. 16–22 у співавторстві з В.В. Солошенко), Напрями оптимізації взаємовідносин «особа-суспільство-держава» в Україні: з досвіду країн Центрально-Східної Європи (С. 44–49) // Формування взаємовідносин «особа-суспільство-держава» в країнах Центрально-Східної Європи: досвід для України: аналіт. доп. / А.І. Кудряченко, Г.І. Калінічева, Т.О. Метельова, І.М. Миклащук, І.С. Піляєв; НАН України, Ін-т всесвіт. історії. Інший. Київ: Ін-т всесвіт. історії НАН України.

Кудряченко, А.І. (2015) Вступ (С. 4–8), Засадничі демократичні цінності та їх вплив на розбудову громадянського суспільства в країнах Європи (С. 9–19 у співавторстві з С.Г. Самойленко), Висновки (С. 70–77 у співавторстві з С.Г. Самойленко) // Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь / А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу) [та ін.]. Інший. К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Кудряченко, А.І. (2007) 7 серпня – сумна дата у вітчизняній історії. Віче (№15). с. 36-38.

Кудряченко, А.І. (2006) Інститут президентства у сучасній політичній системі України (С. 76–81), Проблеми ефективності державного управління та місцевого самоврядування (керівник групи) (С. 76–107). Інший. К.: НІСД.

Кудряченко, А.І. (1997) Das Institut der Prasidentschaft in der Ukraine. Die Wirklichkeit ihres verfassungs’rechtlichen Status. Osteuropa Recht (№4). с. 329-340.

Кудряченко, А.І. (1993) Ksztaltowanie novoj Europa i nekotore problemy stosynkow wzajemnich Ukraina, Polski, Rosji i Nimec. Polska i Ukraina w nowij Europa. Materialy polsko-ukrainskej Konferenzij naukowej Warzawa, 16–17 Listopada 1992. – Warzawa: Institut spraw mezdunarodowych. с. 39-50.

Кудряченко, А.І. (2002) Onoua Lucrare Despre Elenismul Nord-Pontic. Curierul-Vieneri 19. с. 1.

Кудряченко, А.І. (1993) Wie die Ukraine von Kernwaffen erlöst wird? Die Presse. – Vien. – 13 August. с. 2.

Кудряченко, А.І. та Бойко, А.І. та Свирен, Н.А. (2003) Социальные проблемы управления персоналом в промышленности. Соціально-психологічні проблеми вдосконалення управлінської діяльності діяльності. – Наукові праці МАУП. (№6). с. 7-9.

Кудряченко, А.І. та Білогруд, Н.І. (2003) Економічне зростання Європейського Союзу в епоху глобалізації. Наукові праці МАУП. Актуальні питання політології (№5). с. 92-102.

Кудряченко, А.І. та Зеленько, Г.І. (2009) Еволюція політико-правового устрою сучасної України: витоки, стан, перспективи: Аналітична доповідь. In: Сучасна українська політика. – Аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. К., с. 89-152.

Кудряченко, А.І. та Кулініч, І.М. та Хохлачов, В.В. (1995) Вихідці з німецьких земель на теренах України: минуле і сьогодення. Інший. К.: Наукова думка.

Кудряченко, А.І. та Самойленко, С.Г. та Швед, В.О. (2018) Вступ. Інституалізація історичної пам’яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко [та ін.].. с. 4-5.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2017) Німеччина. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 323-360. ISBN 978-966-136-473-7

Кудряченко, А.І. та Харченко, І.І. (2015) Уроки демократичних перетворень у країнах Центрально-Східної Європи на рубежі ХХ-ХХІ століть. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 25-32.

Кудряченко, А.І. та Чекаленко, Л.Д. (2016) Головні складові ядерної безпеки Франції. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 4-14.

Кудряченко, А.І. та Чекаленко, Л.Д. та Васильєв, О.А. (2015) Ядерна енергетика Франції – найпотужніший механізм безпеки. Зовнішні справи (№2). с. 31-35.

Л

Лакішик, Д.М. (2015) Особливості та основні тенденції розвитку процесу демократизації в сучасному світі. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 40-52.

Лакішик, Д.М. (2016) Формування підходів країн ЄС щодо СПБО. Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн Латиноамериканського регіону. Зб. наук. праць. – К.: ДУ «Інститут сесвітньої історії НАН України». с. 17-25. ISSN 978-966-02-7989-6

Лакішик, Д.М. (2015) Концепт США в аналітичних дослідженнях сучасних тенденцій глобального розвитку. Історико-політичні студії: Збірник наукових праць (2 (4)). с. 56-65.

Лакішик, Д.М. (2015) Пріоритети доктрини «світового лідерства» Б. Обами. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах. Збірник наукових праць. с. 47-57.

Лакішик, Д.М. (2015) Пріоритети доктрини світового лідерства США у ХХІ столітті. Науково-теоретичні аспекти вирішення глобальних проблем сучасності: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. с. 115-119.

Лакішик, Д.М. (2015) Переформатування трансатлантичного співробітництва США та Європи: виклики для європейського регіону. Пріоритетні напрямки розвитку суспільних наук у ХХІ столітті: Матеріали міжнародної на- уково-практичної конференції, м. Херсон. с. 171-175.

Лакішик, Д.М. (2015) Стратегічні підходи США в сфері безпеки та оборони. Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності: мате- ріали II Міжнародної науково-практичної конференції. с. 118-121.

Лакішик, Д.М. (2014) Американська стратегія «стримування і залучення» в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць (9). с. 45-61.

Лакішик, Д.М. (2014) Еволюція безпекової стратегії США в європейському регіоні. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць (120). с. 73-83.

Лакішик, Д.М. (2013) Перспективи демократії: минуле, сучасне, майбутнє. Проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць (6). с. 124-141.

Лакішик, Д.М. (2013) Європейський вектор глобальної стратегії США за президентства Дж. Буша-молодшого. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (3 (64)). с. 21-36.

Лакішик, Д.М. (2012) Дилема конвергенції морально-правового і мілітарного чинників у зовнішній дії США. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (4 (61)). с. 12-26.

Лакішик, Д.М. (2012) Особливості еволюції трансатлантичного партнерства у постбіполярному світі. Наукові праці: науково-методичний журнал, 178 (166). с. 43-50. ISSN 1609-7742

Лакішик, Д.М. (2011) Перспективи глобального лідерства США // Антологія творчих досягнень. Антологія творчих досягнень (6). с. 189-197.

Лакішик, Д.М. (2015) Bipolarity Effect on Formation and Development US European Policy. Європейські історичні студії: науковий журнал (1). с. 29-42.

Лакішик, Д.М. (2016) Evolution of US Foreign Policy: from George Bush to Barack Obama. // Американська історія та політика: науковий журнал// Американська історія та політика: науковий журнал. – 2016. – No 2.– С. 14–22. (2). с. 14-22.

Лакішик, Д.М. (2015) THE KEY FACTORS OF EUROPEAN CAUTION TOWARDS AMERICAN INTERVENTIONISM. Європейські історичні студії: науковий журнал (2). с. 54-67.

Лакішик, Д.М. (2016) Peculiarities of US-EU Relations: Evolution and Prospects. Проблеми всесвітньої історії. с. 153-174.

Лакішик, Д.М. та Погорська, І.І. (2012) Україна-США: асиметрія партнерства початку ХХІ століття. Дип. академія України при МЗС України (6). с. 50-53.

Лакішик, Д.М. та Швед, В.О. (2019) Протидія світової спільноти анексії Криму й війні на Донбасі: форми, напрями, перспективи. Міжнародні аспекти інтеграції Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В. О. Швед, В. В. Солошенко, С. Г. Самойленко [та ін.]. с. 48-52.

М

Мартинов, А.Ю. (2017) Португалія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 541-554. ISBN 978-966-136-473-7

Мартинов, А.Ю. (2017) Популістські партії у країнах-членах Європейського Союзу: ідеологічний профіль та діяльність на початку ХХІ ст. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№2(4)). с. 101-110.

Метельова, Т.О. (2015) Протестні рухи як сегмент громадянського суспільства й форма прямої демократії: світові тренди та український досвід. Журнал Верховної Радий України "Віче" (4). с. 2-5.

Метельова, Т.О. (2016) Туркменістан: особливий шлях чи неодеспотія? Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 164-178.

Метельова, Т.О. (2016) Інформаційна безпека України в контексті європейських здобутків: досвід минулого і поточні завдання. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 101-114.

Метельова, Т.О. (2011) Ідеологія солідаризму: реанімація пройденого чи спроба "імплементації" європейських цінностей в український грунт. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К.: Фенікс. с. 203-218.

Метельова, Т.О. (2012) Перспективи громадянського суспільства в сучасному світі. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 33-48.

Метельова, Т.О. (2016) Ядерна безпека: міфологізація проблеми та її наслідки (на прикладі аварій на АЕС у другій половині ХХ – початку ХХІ століття). Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 24-39.

Метельова, Т.О. (2017) Ватикан. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 409-429. ISBN 978-966-136-473-7

Метельова, Т.О. (2014) Ціннісні імперативи взаємовідносин «особа – суспільство – держава» в країнах Центрально-Східної Європи. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: монографія / керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 178-201.

Метельова, Т.О. (2017) Ватикан. Країни світу і Україна. Енциклопедія: В 5 т. / Редкол.: А.І. Кудряченко (голова) та ін.; науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський, Т. 1: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа, 1. с. 409-429.

Метельова, Т.О. (2013) Антисемітизм. Українська дипломатична енциклопедія у 5-ти т., 1. с. 110-111.

Метельова, Т.О. (2016) Туркменістан: особливий шлях чи неодеспотія? Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки і перспективи: збірник наукових праць / За заг. редакцією канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 157-164.

Метельова, Т.О. (2016) Соціокультурні та правові засоби забезпечення національної злагоди в сучасній Індії. Віче [Електронний ресурс] (18).

Метельова, Т.О. (2016) Досвід забезпечення національної злагоди в Республіці Індія. Контраст. – [Електронний ресурс].

Метельова, Т.О. (2015) Взаємодія міжнародних організацій і сучасних протестних рухів у країнах світу: загальні тенденції і перспективи. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва/ за ред. к. і.н., доц. С.В. Толстова // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 94-102.

Метельова, Т.О. (2015) Інформаційна безпека України в контексті європейських здобутків: досвід минулого і завдання на перспективу. Контраст. [Електронний ресурс].

Метельова, Т.О. (2015) Незалежний Туркменістан: специфіка власного шляху чи новий соціальний експеримент? Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня. с. 154-157.

Метельова, Т.О. (2014) Громадянське суспільство в умовах трансформації системи цінностей. Віче (22). с. 22-29.

Метельова, Т.О. (2014) Сучасний стан вивчення української традиційної культури: ціннісний аспект. Традиційна народна культура українців: спадкоємність і новаторство: Народознавчі студії пам’яті В.Т. Скуратівського: зб.наук. праць. с. 24-30.

Метельова, Т.О. (2014) Протестні рухи та феномен «Майдану» в контексті розвитку громадянського суспільства в Україні. Трибуна (5-12). с. 35-39.

Метельова, Т.О. (2012) Перспективи громадянського суспільства в сучасному світі. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. с. 33-48.

Метельова, Т.О. (2012) Культурна політика в добу глобалізації: досвід об’єднаної Європи. Культурна політика у контексті полікультурного світу: Зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., НАКККіМ – УЦКД, Київ, 29–30 верес- ня 2011 р.: у 2 ч., 1. с. 26-33.

Метельова, Т.О. (2011) Самоідентифікація українців: культурний і соціальний виміри. IX культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Концептуальні проблеми розвитку української культури у світлі підготовки і проведення Року культури в 2012 році як року культури та відродження музеїв в Україні»: міжнар. наук.-практич. конф.. с. 116-119.

Метельова, Т.О. (2009) Менталітет біологічних об’єктів: європейський досвід зоозахисту і українські реалії. Народний депутат (5). с. 66-71.

Метельова, Т.О. (2006) Солідаризм за БЮТом. Народний депутат (1). с. 82-85.

Метельова, Т.О. (2006) Спокуслива пропозиція від влади. Народний депутат (6). с. 32-35.

Метельова, Т.О. (2006) Тринадцятий апостол української опозиції. Народний депутат (9). с. 66-71.

Метельова, Т.О. (2006) «Інший» як конституента культурних світів сучасності. Україна – Світ: від культурної своєрідності до спорідненості культур. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 25–26 травня 2006 р., 1. с. 158-161.

Метельова, Т.О. (2006) Усі громадяни рівні. Але дехто …рівніший. Народний депутат (10). с. 30-33.

Метельова, Т.О. (2005) «Щось негаразд із самою консерваторією». Погляд на судово-правову реформу. Народний депутат (4-5). с. 64-66.

Метельова, Т.О. (2005) Конституційна реформа: приховані несподіванки. Народний депутат (5-6). с. 24-27.

Метельова, Т.О. (2005) Подвійні стандарти. Ігноруючи конституцію, ми її втрачаємо. Народний депутат (6-7). с. 8-11.

Метельова, Т.О. (2005) Дует політрефорами й політкризи: торги з непередбачуваними наслідками. Народний депутат (9-10). с. 88-91.

Метельова, Т.О. (2005) Нерідна донька влади. Народний депутат (9-10). с. 92-95.

Метельова, Т.О. (2004) Революція постмодерну і постмодерн революції: естетичний виток етичного. Світ у ситуації постмодерну: занепад культури чи зміна парадигм?. с. 268.

Метельова, Т.О. (1999) Політика розколу. Сучасність (3). с. 6-9.

Метельова, Т.О. (1999) Топологія політичного простору України‑1998: традиції і новації. Сучасність (3). с. 68-79.

Метельова, Т.О. (2006) Вибори‑2006: вимір політичний і …сакральний. Народний депутат (5). с. 31-35.

Метельова, Т.О. (1999) Вибори‑99: диспозиція перед стартом. Сучасність (6). с. 72-79.

Метельова, Т.О. (2016) Ядерна безпека в глобалізованому світі: міфологізація проблеми (на прикладі аварій на АЕС у другій половині ХХ – початку ХХI ст.). Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За заг. ред. д. і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 24-40.

Метельова, Т.О. та Ібрагімов, Р.І. (1997) Сучасні політичні міфи в економіці України. Розбудова держави (2,3). с. 3-8.

Метельова, Т.О. та Ібрагімов, Р.І. (1997) Незалежність чи самостійність? Політика і час (1, 5-6). с. 33-42.

Метельова, Т.О. та Жангожа, Р.Н. (2017) Незалежний Туркменістан: демодернізація. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 201-220.

Миклащук, І.М. (2009) Державотворча ідеологія як чинник демократичного розвитку України. Політичний менеджмент (5). с. 63-71.

Миклащук, І.М. (2015) Роль неурядових організацій в Автономній Республіці Крим напередодні та в період російської окупації. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 328-333.

Миклащук, І.М. (2012) Громадянське суспільство як чинник суспільно-політичних процесів у Сербії. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 237-248.

Миклащук, І.М. (2013) Конфліктний потенціал у Киргизькій Республіці: сутність та перспективи виходу із кризи. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 223-229.

Миклащук, І.М. (2014) Історична пам'ять як інструментарій політичних конфліктів в Україні. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 67-73.

Миклащук, І.М. (2008) Політичне маніпулювання як чинник української політики. Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. Спецвипуск: Політичні технології. с. 69-78.

Миклащук, І.М. (2007) Проблеми становлення ідеологій у програмовій і практичній діяльності українських політичних партій. Віче (12). с. 21-22.

Миклащук, І.М. (2008) Вплив державницької ідеології на становлення української політичної нації. Матеріали доповідей та виступів Міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету-2007» (18–19 квітня 2007 р.), Ч. 11. с. 66-67.

Миклащук, І.М. (2009) Ідеологічні засади політичних партій України (за передвиборними документами 2006–2007 рр.). Стратегічні пріоритети (3 (12)). с. 79-86.

Миклащук, І.М. (2008) Становлення української національної ідентичності і аналіз ролі держави за період 2007 року. Матеріали доповідей та виступів Міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету-2008» (16–17 квітня 2008 р.), Ч. 11. с. 54-55.

Миклащук, І.М. (2013) Die Ukrainische identität in der zivilisierten auswahl. PHILOSOPHIA – LUS – POLICY. с. 71-76.

Мироненко, П.В. (2016) Конфліктологічний вимір становлення ідентичності української нації. Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук» (4). с. 80-95.

Мироненко, П.В. (2014) Форма правління: політичні трансформації на зламі століть : монографія / П. В. Мироненко. Інший. К. : ВЦ «Академія» ISBN 978-966-580-322-5.

Мироненко, П.В. (2017) Діяльність та розпад парламентських коаліцій. // Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук», 1(5). с. 219-262.

Мироненко, П.В. (2014) Форма правління: вектори політологічного аналізу. // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К: «ІНТАС», Вип.73. с. 293-303.

Мироненко, П.В. (2013) К вопросу о гибритных формах правления в современном мире. // Вопросы управления, Вып.3 (5). с. 43-48. ISSN 2304-3369

Мироненко, П.В. (2013) Трансформація форми державного правління у сучасній Білорусі. // Сучасна українська політика. – К.: Центр соціальних комунікацій, Вип.29. с. 179-190. ISSN 1810-5270

Мироненко, П.В. (2011) Процес змін форми правління в Україні: основні чинники і результати. // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки, Вип.51. с. 696-702.

Мудрієвська, І.І. (2012) Транскордонне співробітництво України з державами Вишеградської групи на сучасному етапі. // Історичні та політологічні дослідження. – 2012 (№2(50)). с. 358-367.

Мудрієвська, І.І. (2013) Hlavné smery ukrajinsko-slovenskej spolupráce v rokoch 1993–2011: úspechy a nádeje. // 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja / a kol. Miroslav Londák, Slavomír Michálek. – Bratislava: VEDA, vydavatel’stvo Slovenskej akadémie vied,. с. 494-507.

Мхитарян, Н.І. Туреччина: загроза чи партнер? Східний світ (№ 1). с. 139-143.

Мітрофанова, О.О. (2016) Зовнішня політика США: перипетії відносин з найдавнішим стратегічним партнером – Францією. Американська історія та політика: науковий журнал (2). с. 56-62.

Мітрофанова, О.О. (2012) Стратегічні імперативи військової політики Франції. Проблеми міжнародних відносин (5). с. 235-246.

Мітрофанова, О.О. (2012) НАТО як чинник еволюції національної держави. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. (60). с. 76-82.

Мітрофанова, О.О. (2011) Глобальна демократизація і Франція. Дослідження світової політики: збірник наукових праць (3 (56)). с. 67-76.

Мітрофанова, О.О. (2009) Газова криза в контексті інформаційної війни. Дослідження світової політики: збірник наукових праць (49). с. 179-186.

Мітрофанова, О.О. (2008) Зовнішня політика президента Франції Ніколя Саркозі. Дослідження світової політики: збірник наукових праць (37). с. 136-146.

Мітрофанова, О.О. (2007) Франція. Мовний аспект. Дослідження світової політики: збірник наукових праць (40). с. 124-133.

Мітрофанова, О.О. (2006) Порівняльний аналіз стратегії військової допомоги Франції в другому та третьому світах. Транзитивні суспільства. Моделі розвитку і загроза периферізації. Матер. Міжвід. наук.-теорет. конф. с. 42-47.

Мітрофанова, О.О. (2006) Інтеграційний курс України після Помаранчевої революції. Визвольний шлях (2(695)). с. 10-17.

Мітрофанова, О.О. (2005) Традиційна політика безпеки Франції і новітні виклики постбіполярної доби. Традиція та інновація в теорії міжнародних відносин: Матер. Міжвід. наук.-теорет. конф. с. 56-69.

Мітрофанова, О.О. (2001) Парадокси євроатлантичної безпеки: відмінності французького та американського підходів. Людина і політика (3). с. 58-67.

Мітрофанова, О.О. (2001) Французький підхід до українського і польського чинників в європейському стратегічному просторі. Людина і політика (1). с. 69-74.

Мітрофанова, О.О. (2009) Etre ou ne pas être membre de l’OTAN, tel est le dilemme ukrainien. Infoguerre.fr.

П

Перга, Т.Ю. (2016) Участь бізнесу в екологічній політиці: досвід ЄС. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 115-122.

Перга, Т.Ю. (2016) Проблема екологічних біженців у міжнародних відносинах. Зовнішні справи (№6). с. 42-45.

Перга, Т.Ю. (2013) Проблеми глобального споживання в контексті сталого розвитку //. Гілея. Науковий вісник.–, Вип (69(2)). с. 748-754.

Перга, Т.Ю. (2013) Боротьба з глобальною бідністю як механізм подолання екологічної кризи //. Дослідження світової політики: збірник наукових праць.– К.: ІСЕМВ НАН України., Вип (3 (64)). с. 148-156.

Перга, Т.Ю. (2012) «Зелена економіка» як механізм подолання безробіття: утопія чи реальність? // Політичний менеджмент., № (3 (54)). с. 92-101.

Перга, Т.Ю. (2014) Роль екологічної політики у боротьбі з економічною кризою: досвід Європейського Союзу //. Часопис української історії: КНУ імені Тараса Шевченка., Вип (29). с. 80-84.

Перга, Т.Ю. (2012) Когезійна політика як антикризовий механізм екологічного співробітництва //. Дослідження міжнародної економіки. –, Вип (2 (71)). с. 43-51.

Погорєлова, І.С. (2017) Ірландія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 71-86. ISBN 978-966-136-473-7

Потєхін, О.В. (2016) Ядерне стримування у сучасній стратегії НАТО: проблеми й перспективи. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 15-23.

Потєхін, О.В. (2015) Друга «холодна війна»: попередні підсумки. Зовнішні справи. ІСТОРИЧНІ НАУКИ (№10). с. 14-17.

Потєхін, О.В. (2012) Апологія геополітичного синдрому. Критика (7-8). с. 25-28.

Потєхін, О.В. (2017) Політика нерозповсюдження ядерної зброї: криза чи крах? Зовнішні справи (№5).

Потєхін, О.В. (2016) Фактор ядерного стримування у військово-політичній стратегії НАТО та Україна. Віче (№3).

Потєхін, О.В. (1993) Общественное мнение США и создание ООН. Інший. Наукова думка.

Потєхін, О.В. (2017) НАТО і європейська стабільність. Частина 1. Зовнішні справи (№1). с. 16-20.

Потєхін, О.В. (2017) НАТО і європейська стабільність Частина 2. Стримування. Зовнішні справи (№2).

Потєхін, О.В. (2014) "Президент проти нації 2010-2013" Частина 3. Інтеграція без інтеграції? Зовнішні справи. ІСТОРИЧНІ НАУКИ (12). с. 30-35.

Потєхін, О.В. (2014) «Президент проти нації – 2010-2013» Частина 1. Загроза зростає. Хто винний? Зовнішні справи. ІСТОРИЧНІ НАУКИ (№10). с. 20-25.

Потєхін, О.В. (2014) «Президент проти нації – 2010-2013» Частина 2. Партнери, союзники… Вороги?.. Зовнішні справи. ІСТОРИЧНІ НАУКИ. с. 28-33.

Потєхін, О.В. (2017) НАТО і європейська стабільність Частина 3. Ядерне стримування. Зовнішні справи (№3). с. 10-15.

Потєхін, О.В. (2017) Врятувати ліберальну демократію: стримування путінської Росії (Рецензія на книгу Девіда Креймера «Back to Containment: Dealing with Putin’s Regime»). Агора (19-20). с. 70-74.

Потєхін, О.В. та Вєтринський, І.М. (2013) США: присмерки імперської парадигми. США і світ XXI століття : монографія / Пахомов Ю.М., Коваль І. М., Шергін С.О. та інші. – К.: Центр вільної преси, 2013. с. 144-163.

Піляєв, І.С. (2017) Ісландія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 87-105. ISBN 978-966-136-473-7

Піляєв, І.С. (2017) Фінляндія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 168-187. ISBN 978-966-136-473-7

Р

Розумюк, В.М. (2015) Міраж "третьої хвилі" - ліберальний проект соціально-політичного конструювання на пострадянському просторі. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 33-40.

Розумюк, В.М. (2016) Хорватський досвід розбудови національної держави наприкінці ХХ – початку ХХІ століть. Трибуна (№ 3–4). с. 30-34.

Розумюк, В.М. (2009) Регіональний розкол України: реальність міфу. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. (Підсерія «Курасівські читання») (Вип.44). с. 221-229.

Розумюк, В.М. (2006) Політичні еліти в олігархічних режимах. Еліти і цивілізаційні процеси формування націй, Т. 2. с. 383-397.

Розумюк, В.М. (2004) Ідеологічний вимір української євроінтеграції. Соціально-психологічний аспект. Євро-оптимізм та євро-песимізм в українській зовнішньополітичній риториці. Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції, м. Київ, 10–11 листопада 2004 р. с. 39-42.

Розумюк, В.М. (2000) Оліграхія. Дослідження світової політики. Зб. наукових праць (Вип.13). с. 92-97.

Розумюк, В.М. (2000) Колізії посттоталітарного трансформування Росії. Дослідження світової політики. Зб. наукових праць (Вип. 9). с. 29-32.

Розумюк, В.М. та Кононенко, С.В. та Беззуб'як, М. (2005) Злиденність елітаризму. Стратегія розвитку України (№ 6). с. 31-43.

Рудяков, П.М. (2016) Пострадянська трансформаційна парадигма Молдови та елементи несистемно-асинхронної модернізації в ній. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 193-209.

Рудяков, П.М. (2016) Від «колоніальної» модернізації до суверенної архаїзації (Балкани, Східна Європа). Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 173-182.

Рудяков, П.М. (2013) Альтернативные маршруты обновления идентичности для суверенного Киева (цивилизационно-языковой аспект). Przeszrzenne kody tekstów i narracyjne kody przestrzeni. с. 209-222.

Рудяков, П.М. (2018) Засади та критерії оцінки пострадянської трансформації. Цивілізаційні засади трансформаційних процесів на пострадянському просторі / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 24-35.

С

Сергейчук, В.І. та Татаренко, Н.О. та Шергін, С.О. (2014) Туреччина: фактор безпеки. In: Україна – Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура: монографія. Укр. Письменник, Київ, с. 101-114.

Скаленко, О.К. (2015) Інформаційно-творчий чинник демократизації суспільства в сучасному світі. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 126-132.

Скаленко, О.К. (2016) Глобальносистемні виміри витоків та незалежного розвитку «пострадянської» України. Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Міжнародний інститут гуманітарних технологій» спільно з Громадською організацією «Академія політичних наук» (1). с. 141-155.

Скаленко, О.К. (2016) Ключові виклики і алгоритми сучасного світового розвитку: історичний матеріалізм чи глобальносистемна методологія!? Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук» (4). с. 53-79.

Скаленко, О.К. (2016) Глобальна духовно-інформаційна доктрина антиядерних міжнародних відносин. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 114-120.

Сльозко, О.О. (2015) Вплив рішень МВФ про кредитування на демократизацію суспільства: компаративний аналіз. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 311-316.

Сльозко, О.О. (2016) Геоекономічні імперативи зростання країн з високотехнологічним розвитком та пострадянських країн. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 114-128.

Солошенко, В.В. (2015) Діяльність європейських неурядових організацій в Україні. Журнал Верховної Ради України "Віче" (2). с. 11-14.

Солошенко, В.В. (2016) Проблема захисту та збереження культурних цінностей у Німеччині: нові ініціативи. «Зовнішні справи». ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (7). с. 40-43.

Солошенко, В.В. (2015) Роль німецьких неурядових організацій у розбудові демократії в Україні. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 259-267.

Солошенко, В.В. (2012) «Сприяюча держава» та громадянське суспільство як основні складові діючої демократії в Німеччині. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 209-224.

Солошенко, В.В. (2012) Німецькі засоби масової інформації як важлива складова громадянського суспільства. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення: матеріали Міжнародної наукової конференції 21 листопада 2012 р., Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ПП: «Фоліант». с. 113-118.

Солошенко, В.В. (2017) Опыт возвращения, защиты и сохранения культурных ценностей: немецкий дискурс. Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов (Вып.7). с. 179-188.

Солошенко, В.В. (2017) Нідерланди. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 302-322. ISBN 978-966-136-473-7

Солошенко, В.В. (2016) Проблема захисту і збереження культурних цінностей у Німеччині: нові ініціативи. Зовнішні справи (7). с. 40-43.

Солошенко, В.В. (2016) Переміщені або втрачені культурні цінності: нові виміри розв’язання проблеми у ФРН. Європейські історичні студії: Науковий журнал. Електронне видання (5). с. 112-123.

Солошенко, В.В. (2016) Мультикультурний розвиток як складова міжнаціонального консенсусу ФРН. Трибуна (3). с. 23-26.

Солошенко, В.В. (2015) Діяльність європейських неурядових організацій в Україні. Віче (2(382)). с. 11-15.

Солошенко, В.В. (2013) Мультикультуралізм в Німеччині – сучасний стан проблеми. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць / За загальною редакцією д. і. н., проф. Кудряченка А.І. / Державна устано ва «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 205-214.

Солошенко, В.В. (2013) Виклики політиці інтеграції та мультикультуралізму в країнах Європи. Науковий Вісник Дипломатичної академії України. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. «Серія історія», 1 (20). с. 38-44.

Солошенко, В.В. (2012) Проблема інтеграції мігрантів в країнах Західної Європи. Сборник научных материлов II Международной конференции «Современный мир: проблемы и перспективы». 20–21 апреля 2012. с. 57-60.

Солошенко, В.В. (2012) Проблема інтеграції мігрантів в німецьке суспільство. Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали Запорізької сесії I Всеукраїнської науково-практичної конференції (Запоріжжя, 11 квітня 2012 р.) у 4-х частинах, 3. с. 95-97.

Солошенко, В.В. (2012) Сотрудничество Федеративной Республики Германия со странами Вышеградской четверки (на примере отношений с Чехией). Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали Кіровоградської сесії Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кіровоград 15 червня 2012 р.): у 2-х частинах, 1. с. 72-74.

Солошенко, В.В. (2012) Гендерна політика об’єднаної Німеччини: сучасний стан проблеми. Віче (24). с. 12-15.

Солошенко, В.В. (2012) Мультикультуралізм у Німеччині – сучасний стан проблеми. Слов’янські культури в європейському гуманітарному просторі / Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої XX річниці незалежності України (Карлові Вари, Чехія 20–22 жовтня 2011р.)/ за загал. ред. Алексєєва Ю.М.. с. 139-148.

Солошенко, В.В. (2012) Мультикультурная Германия – проблема взаимоотношений с мигрантским сообществом. Молодежь и наука: реальность и будущее. Материалы Международной научно-практической конференции. История. Культурология. Политология. с. 69-73.

Солошенко, В.В. (2012) Єврорегіони Німеччини як локомотиви регіоналізму в Європі. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри. с. 154-163.

Солошенко, В.В. (2011) Співробітництво Федеративної Республіки Німеччини з країнами Вишеградської четвірки (на прикладі відносин із Чехією та Словаччиною). Університет (5). с. 41-54.

Солошенко, В.В. (2011) Науково-технічне та інноваційне співробітництво України з країнами Європи. Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки» (11). с. 118-121.

Солошенко, В.В. (2010) Євроінтеграційний курс України: на прикладі відносин України й об’єднаної Німеччини. Університет (6). с. 57-72.

Солошенко, В.В. (2006) Діяльність німецьких урядових та неурядових організацій в Україні. Вісник Київського славістичного університету. Серія: Філологія (9). с. 97-105.

Солошенко, В.В. (2017) Проблема повернення культурних цінностей: досвід для України. Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / Кудряченко А.І., Метельова Т.О., Солошенко В.В.. с. 57-82.

Солошенко, В.В. (2010) Ялтинська 1945 р. міжнародна конференція та її історичне значення. Матеріали міжнародної наукової конференції. «Ялтинская система и современный мировой порядок: проблемы глобальной и региональной безопасности» (Крым, Ялта, Ливадийский дворец-музей, февраль 2010). с. 398-305.

Солошенко, В.В. (2016) Захист культурних цінностей у світлі нового закону ФРН 2016 р. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1). с. 199-212.

Солошенко, В.В. (2016) Захист культурних цінностей у світлі нового закону ФРН 2016 року. Проблеми всесвітньої історії (1). с. 79-108.

Солошенко, В.В. (2004) Діяльність Гете-Інституту в Україні у 90-ті роки XX століття. Актуальні проблеми слов’янознавства, 1. с. 299-304.

Солошенко, В.В. (2003) Українсько-німецьке співробітництво в галузі освіти (90-ті роки XX століття). Рідна школа (10). с. 58-60.

Солошенко, В.В. (2001) Україна – Німеччина: становлення і розвиток політичних відносин у 90-ті рр. XX ст. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (52). с. 69-73.

Солошенко, В.В. (2001) Німецькі інвестиції в економіку України в 90-ті рр. XX ст. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (59-60). с. 50-53.

Солошенко, В.В. (2011) Науково-технічне та гуманітарне співробітництво України й Німеччини в 90-ті рр. XX ст. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (47). с. 50-53.

Солошенко, В.В. (2000) Україна – Німеччина: науково-освітнє співробітництво у 90-х роках XX cтоліття. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (51). с. 4-6.

Солошенко, В.В. (1999) Україна – Німеччина: співпраця в економічній сфері в 90-х роках XX cтоліття. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (42). с. 68-71.

Солошенко, В.В. (2014) Medialisierung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine. Medialisierung von sozialer Konflikte. Justus Liebig Universitaet Giessen. с. 27-28.

Солошенко, В.В. (2014) Східноєвропейська політика Федеративної Республіки Німеччина на початку XXI століття. Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матеріали четвертої всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. (м. Дніпропетровськ, 15 липня 2014 р.), 2. с. 39-42.

Солошенко, В.В. та Кудряченко, А.І. (2014) Практика проведення референдумів як форми прямої демократії в країнах ЦСЄ. Формування взаємовідносин «особа – суспільство – держава» в країнах Центрально-Східної Європи: досвід для України: аналітична доповідь / А.І. Кудряченко, І.С. Піляєв, Г.І. Калінічева. с. 16-22.

Солошенко, В.В. та Кудряченко, А.І. та Метельова, Т.О. (2017) Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь. К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Солошенко, В.В. та Метельова, Т.О. (2017) Політика спільної європейської ідентичності і мультикультуралізм: можливості використання Україною досвіду Євросоюзу. Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / Кудряченко А.І., Метельова Т.О., Солошенко В.В.. с. 51-55.

Срібняк, І.В. (2018) Газетно-журнальна періодика КНР: шлях довжиною у понад півстоліття (короткий нарис з історії). Українська орієнталістика: Міждисциплінарний збірник наук. праць виклада- чів та студентів Інституту філології та Історико-філософського факультету Київського універ- ситету імені Бориса Грінченка / За ред. В. Резаненка та І. Срібняка (Вип. 9). с. 40-47.

Срібняк, І.В. (2013) Кіпрська проблема в зовнішній політиці Греції та Туреччини: історичний досвід і сучасний стан. Spheres of Culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies, Vol IV. с. 309-322.

Срібняк, І.В. (2011) Газетно-журнальная периодика в Китае: становление, информационное обеспечение, основные тенденции развития. Пути Поднебесной. Сб. науч. трудов, Вып.ІІ. с. 396-402.

Срібняк, І.В. (2008) Повернення додому? (Сумна одисея однієї картини Олекси Гришенка). Інформаційний бюлетень Української Бібліотеки імені Симона Петлюри, 69-71. с. 37-41.

Срібняк, І.В. (2010) Газетно-журнальна періодика Японії (1861–2005 рр.): репертуар, система розповсюдження, особливості редакційно-видавничого менеджменту. Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наук. праць присвячений пам’яті Омеляна Пріцака, Вип.28. с. 295-301.

Срібняк, І.В. (2008) Періодика країн Далекого Сходу: становлення, особливості розвитку, сучасний стан (ХVІІІ – початок ХХІ ст.). Українська орієнталістика: Збірник наукових праць викладачів та студентів Інституту східних мов Київського національного лінгвістичного університету і Національного університету «Києво-Могилянська Академія», 2-3. с. 160-175.

Срібняк, І.В. та Крошка, Я. (2014) Інформаційна агенція «Сіньхуа»: до історії створення та діяльності. Українська орієнталістика: Міждисциплінарний збірник наук. праць викл. та студ. Київ. ун-ту ім. Б. Грінченка, Ун-ту Ланьчжоу, Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія», Київ. нац. лінгв. ун-ту (7-8). с. 160-164.

Срібняк, І.В. та Молчанова, О.В. (2011) Сучасний медійний простір Японії (загальна характеристика та перспективи розвитку). Мовні і концептуальні картини світу. Матеріали Третьої міжнар. наук.-практ. конф. «Удосконалення методики викладання японської мови та літератури у контексті входження України у Болонський процес» (Вип.35). с. 321-324.

Стельмах, В.О. (2012) Політична соціалізація молоді: досвід Польщі. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 273-290.

Т

Ткаченко, І.В. (2015) Особливості функціонування громадянського суспільства в Чеській Республіці. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 277-284.

Ткаченко, І.В. (2015) Громадський сектор у Словаччині: досвід суспільної модернізації. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 441-448.

Ткаченко, І.В. (2016) Специфіка суспільно-політичної модернізації Азербайджану у ХХІ ст. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 284-293.

Ткаченко, В.М. (2016) Росія: ідентичність агресора. Київ, видавничий центр «Академія». ISBN 978-966-580-475-8

Ткаченко, В.М. (2016) Українська національна ідея: час війні і час миру. Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук» (4). с. 96-127.

Ткаченко, В.М. (2017) Про що свідчить український соціологічний барометр. Укрінформ.

Ткаченко, В.М. (2017) Ідентичність і безпека України: куди йдемо? Укрінформ.

Ткаченко, В.М. (2016) Росія: ідентичність агресора. Монографія. Керівництво. К.: Видавничий центр «Академія».

Ткаченко, В.М. (2016) Россия: безпутье агрессора. Керівництво. К.: Издательство ЛОГОС УКРАИНА.

Ткаченко, В.М. (2015) «Риболовля на блешню» по-російськи. Технічний звіт. К.: Фенікс.

Ткаченко, В.М. (2015) «Путінізм»: шовінізм пострадянського реваншу. Проектний звіт. К.: «Знання України».

Ткаченко, В.М. (2014) Украина – не Россия: испытание Майданом. Технічний звіт. К.: Знания Украины.

Ткаченко, В.М. (2010) Україна: «переформатування» історичної пам’яті. In: Вища освіта України як фактор цивілізаційного визначення молоді. К.: Педагогічна думка, с. 45-91.

Ткаченко, В.М. (2009) Солідаризм: європейський досвід суспільної консолідації для України. In: Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / за редакцією доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка. К.: Фенікс, с. 477-496.

Ткаченко, В.М. (2017) Росія: прощання з ілюзією. Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук» (2-3,6). с. 158-182.

Ткаченко, В.М. (2017) Ідентичність і безпека України: куди йдемо? Укрінформ.

Ткаченко, В.М. (2017) Україна: «час війні й час миру». Український історичний журнал (1). с. 135-157.

Ткаченко, В.М. (2017) Росія: стратегія глобального «візантизму». Пам’ятки України. Науковий альманах (1-2). с. 71-81.

Ткаченко, В.М. (2016) Глава з монографії «Росія: ідентичність агресора. «Путінізм»: шовінізм пострадянського реваншу. Політичні інститути та процеси. Наукове видання (1). с. 44-82.

Ткаченко, В.М. (2015) Перша світова в нашому сьогоденні. Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни): збірник наукових праць / За загальною редакцією д. і. н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 202-210.

Ткаченко, В.М. (2015) Идеологическая составляющая «гибридной войны». Политикус (2). с. 107-113.

Ткаченко, В.М. (2015) Україна: війна і «русский мир». Україна-Європа-Світ. Міжнародній збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини, 2 (16). с. 43-69.

Ткаченко, В.М. (2014) Украина: испытание Майданом. Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини (13). с. 111-136.

Ткаченко, В.М. (2014) Глобальне політичне пробудження: міленіуми Майдану. Вища освіта України. Тематичний випуск: Наука і вища освіта (1). с. 192-195.

Ткаченко, В.М. (2016) Общность исторической судьбы: испытание Майданом. Россия – Украина: пересмотр или воспроизводство политических парадигм? : сборник статей / ответственный редактор В.П. Макаренко. с. 385-406. ISSN 978-5-9275-1740-4

Ткаченко, В.М. (2013) Спільність історичної долі: випробування Майданом. Трибуна (9-12). с. 20-27.

Ткаченко, В.М. (2010) Суверенная бюрократия Украины: в зоне двойной периферии. Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. (Москва) (2). с. 80-88.

Ткаченко, В.М. (2010) Презентизм як культ сьогодення. Про історичну істину та «пам’ять поколінь» в часі і просторі. Політичний менеджмент (4(43)). с. 3-15.

Ткаченко, В.М. (2010) Ціннісні ідеологеми лібералізму: державний суверенітет, вільний ринок, суспільний прогрес. Наукові записки. Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса (5(49)). с. 94-120.

Ткаченко, В.М. (2009) До Європи: «латиноамериканським шляхом». Євроінтеграція України: реалії, необхідність, перспективи. Інститут європейських досліджень НАН України. Матеріали «круглого столу». Частина І. с. 19-22.

Ткаченко, В.М. (2008) Іронія історії, або монументальні колізії сьогодення. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї (12). с. 10-25.

Ткаченко, В.М. (1996) Моделі державності в громадській думці України (за матеріалами соціологічних досліджень). Моделі державності та державного устрою України на порозі ХХІ століття.

Ткаченко, В.М. (1996) Чи ввійде термідор у другу фазу. Аналіз сучасної суспільно-політичної думки. Віче (8). с. 58-64.

Ткаченко, В.М. (1996) Україна: ілюзії та реальності самоорганізації. Політика і час (10). с. 60-66.

Ткаченко, В.М. (1993) Агонія імперії. Політика і час (8-10).

Ткаченко, В.М. (2019) Рік 2019: що принесуть Україні "чорні лебеді"? Науково-популярний журнал "Світогляд". с. 3-7.

Ткаченко, В.М. (2016) Феномен «внутренней колонизации» в украинско-российских отношениях (исторический аспект) (С. 307–328), Общность исторической судьбы: испытание Майданом (С. 385–406), Общность исторической судьбы: распалась связь времен? (С. 407–438), Сон Пилата: синдром «жертвы и палача» в контексте «гибридной войны» (С. 448–468). Россия – Украина: пересмотр или воспроизводство политических парадигм?: сборник статей (ответственный редактор В.П. Макаренко); Южный федеральный университет. с. 173-186.

Ткаченко, В.М. (2017) Україна: Quo Vadis? – Куди йдемо? Керівництво. К.: Видавництво Логос Україна.

Ткаченко, В.М. та Дорошенко, М. (2016) Россия: беспутье. Технічний звіт. К.: Фенікс.

Ткаченко, В.М. та Дорошенко, М. (2015) «Новый мировой порядок»: бренды и тренды. Актуальні проблеми всесвітньої історії: Стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах. Збірник наукових праць за редакцією кандидата історичних наук, доцента С.В. Толстова. с. 24-33.

Ткаченко, В.М. та Дорошенко, М. (2014) «Гибридная война»: истоки и политические последствия. Україна, Європа, Світ. Міжнародній збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини (14). с. 41-58.

Ткаченко, В.М. та Дорошенко, М. (2015) Realpolitik: глобальные истоки кризиса в Украине. Науковий вісник дипломатичної академії наук. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. Серія «політичні науки», 2 (22). с. 10-25.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2008) Україна: сучасне майбутнього, сучасне минулого. Політичний менеджмент (3). с. 51-61.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (1998) Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. Технічний звіт. К.: Видавничий центр «ДрУк».

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (1998) Україна в контексті ґлобалізму. Технічний звіт. К.: Видавничий центр «ДрУк».

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2011) Толерантність як імператив: національна ідентичність в добу глобалізації. Політичний менеджмент (2). с. 14-32.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2011) Розколота ідентичність: Україна перед викликом глобалізму. Україна в нових реаліях: політичні, економічні та правові орієнтири розвитку. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції до 90-річчя наукового закладу. – К.: Алерта. с. 78-92.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (1997) Жоден національний рух не гарантує демократичної політики. Віче (2). с. 18-32.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2013) Україна: ідентичність у добу глобалізації (начерки метадисциплінарного дослідження). 2-ге видання, доповнене. Технічний звіт. К.: Товариство «Знання» України.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. та Табачник, Д. (1996) Україна: альтернативи поступу (Критика історичного досвіду). Технічний звіт. К.: Фірма «ARK-UKRAINE».

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. та Табачник, Д. (2003) Україна: проблеми самоорганізації. Т. 1. – Критика історичного досвіду. Технічний звіт. К.: Промінь.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. та Табачник, Д. (2003) Україна: проблеми самоорганізації. Т. 2. – Десятиліття суспільної трансформації. Технічний звіт. К.: Промінь.

Толстов, С.В. (2017) Фактор Макрона: політична технологія чи нова фаза європейської політики? Зовнішні справи (5). с. 6-8.

Толстов, С.В. (2015) Зовнішньополітичні акценти та пріоритети адміністрації Б. Обами. Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч. 2: зб. матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15.05.2015). с. 126-135.

Толстов, С.В. (2015) Корекція пріоритетів Європейської політики сусідства. Безпековий, політичний, економічний та гуманітарний виміри сучасного етапу європейської та євроатлантичної інтеграції України. Мат-ли міжнар. науково-практичної конференції (Ужгород, 5 грудня 2015 р.). с. 86-88.

Толстов, С.В. (2015) Східноєвропейське сусідство та «Східне партнерство»: функціональні особливості та структурні обмеження. IV Міжнародна науково-практична конференція «Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики» (23 квітня 2015 р.). с. 83-88.

Толстов, С.В. (2014) Напрями та динаміка інституціональних реформ у Європейському Союзі. Актуальні проблеми міжнародних відносин, 1 (120). с. 27-36.

Толстов, С.В. (2013) Еволюція статусу та ролі США і євроатлантичної спільноти в сучасній системі міжнародних відносин. Стратегічні пріоритети (4). с. 158-164.

Толстов, С.В. (2012) Уроки російських виборів. Зовнішні справи (3). с. 16-21.

Толстов, С.В. (2007) Парламентско-президентская республика в Украине: Тенденции и особенности функционирования. Личность, культура, общество (Москва), 9 (2). с. 157-173.

Толстов, С.В. (2001) Британський досвід регулювання етнорегіональних відносин: адміністративно-територіальні та конституційні аспекти. Дослідження світової політики. Зб. наук. праць (17). с. 120-142.

Толстов, С.В. (2017) Еволюція політики Європейського Союзу щодо Росії. Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія. с. 43-67.

Толстов, С.В. (2013) Європейський Союз: статус і роль у міжнародній системі. Актуальні проблеми міжнародних відносин, 1 (112). с. 80-93.

Толстов, С.В. (1993) Dimensions of inter-ethnic relations in Ukraine. The Ukrainian Review, 40 (2). с. 28-46.

Толстов, С.В. (2010) Energy security in Russian Federation. In: Energy security strategies in the wider Black Sea region. Editura Curtea Veche, Bucuresti, с. 239-276.

Толстов, С.В. (2013) Міжнародна система початку XXI століття. Зовнішні справи, 1 (9). с. 8-11.

Толстов, С.В. та Оврамець, М.А. (2015) Середземноморський штурм: міграційна криза в Європейському Союзі. Зовнішні справи (9). с. 6-11.

Ф

Фесенко, М. В. (2012) США та Китай: боротьба за нанотехнологічне лідерство. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць (107). с. 33-40.

Фесенко, М. В. (2014) Проблеми та перспективи формування нового міжнародного порядку в умовах нестаціонарності. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць (120). с. 113-127.

Фесенко, М. В. (2015) Витоки та наслідки глобальної системної кризи. Історико-політичні студії. Збірник наукових праць (2). с. 111-120.

Фесенко, М. В. (2015) Глобальне партнерство як консолідація суб’єктів міжнародних відносин у протидії міжнародному тероризму: концептуальні підходи. Актуальні проблеми міжнародних відносин: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах. Зб. наук. Праць. с. 34-39.

Фесенко, М. В. (2016) Перспективи збереження лідерства США в постбіполярній міжнародній системі. Американська історія та політика: науковий журнал (2). с. 31-37.

Фесенко, М. В. (2016) Взаємодія країн БРІКС зі США та країнами-членами НАТО. Вісник Маріупольського державного університету (15). с. 353-360.

Фесенко, М. В. (2016) Зовнішня та безпекова політика США і Франції: трансатлантичний вимір. Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки» (9).

Фесенко, М. В. (2015) Боротьба США та Китаю за глобальне лідерство у XXI столітті. Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки» (6).

Фесенко, М. В. та Шергін, С.О. (2009) Трансформація взаємодій міжнародно-політичних акторів в умовах послаблення глобального лідерства США. Науковий вісник Дипломатичної академії України (15). с. 346-355.

Фомін, С.С. (2016) Білорусь: курс на створення соціальної держави. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 224-237.

Фомін, С.С. (2016) Економічна глобалізація та її вплив на модернізацію пострадянських країн. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 62-71.

Фомін, С.С. (2018) Европейская цивилизация в современном мире. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 40-47.

Фощан, Я.І. (2015) Роль проекту «Об’єднуємося заради реформ» у розвитку організацій громадянського суспільства в Україні. Віче (4). с. 16-20.

Фощан, Я.І. (2015) Словенія в складі ЄС: соціально-економічний розвиток. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 448-457.

Фощан, Я.І. (2016) Основні етапи потсрадянської трансформації Грузії. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 293-302.

Х

Хижняк, І.А. (2016) Підсистема партикулярно-"гібридна" авторитарність по неопатрімоніальному типу. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 151-158.

Хижняк, І.А. (2013) Держава всупереч: імперативи забезпечення її суверенітету – двадцять років потому Української Незалежності //. Гілея. Історичні науки, філософські науки, політичні науки.–, Вип 78 ((№ 11)). с. 357-360.

Хижняк, І.А. (1989) Парадоксы рок-музыки: мифы и реальность: научное издание.–. Робочий документ. – К.: Издательство ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1989.– 295 с..

Хижняк, І.А. Другий етап «Держави всупереч»: уроки Євромайдану VS реалій об’єктивних історичних обставин //. Гілея.Історичні науки, філософські науки, політичні науки., Вип 85 ((№ 5).). с. 502-506.

Ч

Чекаленко, Л.Д. (2016) Теоретичне підґрунтя національного порозуміння. «Зовнішні справи». ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (7). с. 25-27.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Роздуми про політичне майбутнє України. Віче (1-2). с. 13-15.

Чекаленко, Л.Д. (2012) Специфіка формування громадянського суспільства в Республіці Польща. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 261-272.

Чекаленко, Л.Д. (2016) Питання модернізації в контексті інтеграційних процесів у СНД. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 82-90.

Чекаленко, Л.Д. (2016) Україна. Росія вчора, сьогодні, завтра. Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2016 р.) / Упор. П. Гай-Нижник. с. 32-49.

Чекаленко, Л.Д. (2017) Вчора і сьогодні національної безпеки. Міжнародні відносини. Серія "політичні науки" (№15).

Чекаленко, Л.Д. (2014) Європейська система безпеки: початок кінця? Зб. тез доповідей міжнар. конф: «Виклики європейській безпеці: український контекст». 09 жовтня 2014 р. с. 144-147.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Турецька Республіка початку ХХІ століття: традиції, зовнішньополітична стратегія, інституційна модель (неупереджений погляд з України). // Зовнішні справи. Історичні науки, №1. с. 22-27.

Чекаленко, Л.Д. (2014) З огляду на важкий економічний стан регіону. // Зовнішні справи. Історичні науки, №3. с. 38-41.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Украина-Россия: К вопросу о стратегическом партнерстве. // Перспективы скоординированного социально-экономического развития России и Украины в общеевропейском контексте. Тр. Второй междунар. научн.-практ. конф. / РАН. ИНИОН. Отдел науч. сотрудничества и междунар. связей; Отв. ред. Ю.С. Пивоваров. – М. с. 138-140.

Чекаленко, Л.Д. (2013) Польський шлях становлення громадянського суспільства. // Зовнішні справи, №1. с. 38-40.

Чекаленко, Л.Д. (2012) Безпекові питання інтеграції. // Зовнішні справи, №11. с. 28-31.

Чекаленко, Л.Д. (2012) Виклики міграції: досвід Європи. // Зовнішні справи, №1. с. 44-48.

Чекаленко, Л.Д. (2011) Геополітичний вихід. // Атлантична панорама. с. 30-31.

Чекаленко, Л.Д. (2010) ООН у політиці України: реалії сучасності. // Зовнішні справи, №5-6. с. 24-28.

Чекаленко, Л.Д. (2009) Ми – європейці. // Зовнішні справи, №2. с. 26-27.

Чекаленко, Л.Д. (2009) Європейські реалії постконституційного синдрому. // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук. статей. с. 161-166.

Чекаленко, Л.Д. (2008) Провал конституції ЄС: що далі? // Персонал, №3. с. 31-40.

Чекаленко, Л.Д. (2005) Міжнародні організації і суверенітет держави. // Стратегічна панорама, №2. с. 52-58.

Чекаленко, Л.Д. (1993) Східноєвропейські країни на сучасному етапі розвитку. // Політика і час, №9. с. 11-15.

Чекаленко, Л.Д. (1992) Чи з’єднуючись з Європою можна зберегти національне обличчя? // Наше слово, №49. с. 2.

Чекаленко, Л.Д. (2002) Світ після 11 вересня: нові реалії в українсько-російських відносинах // Уроки 11 вересня: проблеми глобальної, регіональної та національної безпеки: Матеріали між нар. наук. конф. 23 квітня 2002 р., м. Київ. . – К.: НІПМБ, Фонд ім. Ф. Еберта. с. 50-53.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Формування громадянського суспільства в Республіці Польща (з точки зору українського контексту): Розвиток взаємодії держави і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 12 груд. 2012 р.) / упоряд. В.М. Яблонський, О.А. Корнієвський, П.Ф. Вознюк. К.: НІСД. с. 341-343.

Чекаленко, Л.Д. (2008) Глобалізація і регіоналізація: взаємодія чи протистояння? // Матли наук-практ. конф. «Глобалізація: і глобальне управління». Київ, 12 лист. 2008 р. – К.: ДАУ, ІСЕМВ НАН Укр.. с. 142-145.

Чекаленко, Л.Д. (2009) Глобалізація і регіоналізація: взаємодія чи протистояння? // Глобалізація і глобальне управління: історичний, соціальний та політологічний виміри. Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції м. Київ, 12 листопада 2008 року / Дипломатична академія України при МЗС України. – К.: Центр вільної преси. с. 23-31.

Чекаленко, Л.Д. та Бекірова, Г.Т. (2015) Сrimean tatar people at the turn of 2015 /Analytical report /The reports of Human Rights organisations and initiatives, namely the Crimean Field Mission on Human Rights, Ukrainian Helsinki Human Rights Union: historical materials provided by experts, namely Ms. Gulnara Bekirova and Ms. Liudmyla Chekalenko. [Електронний ресурс]. – Kiev. с. 45.

Чекаленко, Л.Д. та Васильєв, Д.О. (1998) Українсько-польські відносини в контексті сучасних інтеграційних процесів в Центрально-Східній Європі // Україна в європейських міжнародних відносинах. Зб. наук. пр. – К.: Інститут історії НАН України. с. 18-21.

Чекаленко, Л.Д. та Ціватий, В. (2016) До 25-річчя Незалежності. Зовнішні справи.

Чорногор, Я.О. (2012) Громадські ініціативи захисту довкілля у ФРН: відповідь на глобальні проблеми. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 225-236.

Чорногор, Я.О. (2013) Місцеве самоврядування в ФРН: взаємодія влади і громади. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 198-205.

Чорногор, Я.О. (2017) Естонія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 49-70. ISBN 978-966-136-473-7

Чорногор, Я.О. (2017) Латвія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 106-126. ISBN 978-966-136-473-7

Чорногор, Я.О. (2017) Литва. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 127-146. ISBN 978-966-136-473-7

Чорногор, Я.О. (2013) Конвент як форма взаємодії з владою по реалізації євроінтеграційного курсу. Віче (20). с. 30-32.

Чорногор, Я.О. (2009) Україна та країни Балтії: розвиток партнерства. In: Україна в Євро- пі: пошуки спільного майбутнього: монографія. Фенікс, Київ, Україна, с. 261-271. ISBN 978-966-651-774-9

Чорногор, Я.О. (2014) Основні ідеї Римського клубу: зміна ціннісних орієнтирів в умовах глобалізації. In: Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: монографія. Фенікс, Київ, Україна, с. 224-241. ISBN 978-966-136-171-2

Чорногор, Я.О. (2009) Російсько-український газовийконфлікт в січні 2009 р. в контексті енергетичної безпеки сучасної Європи. Дослідження світової політики (49). с. 251-262.

Чорногор, Я.О. та Врадій, О. С. (2009) Енергетична безпека сучасної Європи. Віче (20). с. 14-16.

Чорногор, Я.О. та Гнатюк, М. М. (2010) Історія утвердження ідеї об'єднаної Європи. In: Культурно-цивілізаційний простір Європи і України: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку: монографія. Університет «Україна», Київ, Україна, с. 43-54. ISBN 978-966-388-331-1

Чорногор, Я.О. та Михайлюк, Т. (2009) Розвиток інформаційного суспільства у Скандинавських країнах. Віче (24). с. 20-22.

Ш

Швед, В.О. (2016) «Арабська весна» у контексті сучасного трансформаційного процесу на Близькому і Середньому Сході. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1). с. 109-122.

Швед, В.О. (2013) Сучасні тенденції розвитку "Арабського пробудження" та їх вплив на реалізацію зовнішньоекономічної стратегії України на Африканському континенті. Зовнішні справи. (11). с. 52-53.

Шергін, С.О. (1986) Зоря над Меконгом: Питання соціально-економічного розвитку Кампучії. Інший. Політвидав України, Київ.

Шергін, С.О. (2015) Азійсько-Тихоокеанський регіоналізм як варіант і альтернатива глобалізації. In: Парадигмальні трансформації сучасної глобалістики: монографія. Іма-прес, Дніпропетровськ, с. 367-398.

Шергін, С.О. (2013) Парадигмальний вимір міжнародних відносин в європейській і американській політичній науці. In: США і світ ХХІ століття: монографія. Центр вільної преси, Київ, с. 30-54.

Шергін, С.О. (2008) Південно-Східна Азія та країни-члени АСЕАН у контексті національних інтересів України. In: Геополітичні трансформації в Євразії: погляд з Києва та Сєулу. Демид, Київ, с. 264-307.

Шергін, С.О. (2017) Кінець Транстихоокеанського партнерства? Зовнішні справи (3). с. 20-23.

Шергін, С.О. (2016) Сінгапур в АСЕАН: історичний і політичний нарис. Зовнішні справи (11). с. 36-39.

Шергін, С.О. (2016) США і криза неоліберальної моделі глобалізації. Зовнішні справи (5). с. 18-21.

Шергін, С.О. (2016) Постглобалізація як модерна тенденція формування нового міжнародного порядку. Україна дипломатична. Науковий щорічник (17). с. 217-226.

Шергін, С.О. (2012) Пріоритети стратегічного партнерства та дилема неоєвразійського розвитку. Зовнішні справи (5). с. 20-24.

Шергін, С.О. (2012) Росія в азійсько-тихоокеанській інтеграції: погляд з Києва та Владивостоку. Зовнішні справи (9). с. 16-21.

Шергін, С.О. (2012) Геополітичні пріоритети України та Росії в контексті неоєвразійської парадигми розвитку. Науковий вісник Дипломатичної академії України (18). с. 287-292.

Шергін, С.О. (2011) Туркменістан на шляху соціально-економічної модернізації: концепції та реальність. Зовнішні справи (1). с. 40-43.

Шергін, С.О. (2011) Тихоокеанська стратегія Вашингтона: від Клінтона до Обами. Дослідження світової політики. Збірник наукових праць (57). с. 28-36.

Шергін, С.О. (2010) Китай і США в глобальних трансформаціях. Зовнішні справи, 11-12. с. 50-55.

Шергін, С.О. (2008) Ринки зброї Південно-Східної Азії в умовах нових геостратегічних реалій. Стратегічна панорама (1). с. 35-42.

Шергін, С.О. (2007) Комплексні проблеми інтеграції в АТР: від Пусанського до Ханойського саміту АТЕС. Зовнішні справи (6). с. 24-27.

Шергін, С.О. (2013) 21-й саміт АТЕС на Балі: цілі та пріоритети розвитку за умов кризи глобалізації. Зовнішні справи (11). с. 22-25.

Шморгун, О.О. (2015) Співвідношення легальності та легітимності в сучасних трансформаційних процесах. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 52-63.

Шморгун, О.О. (2015) Адміністративно-територіальна реформа державної влади як чинник розвитку та вдосконалення інститутів громадянського суспільства. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 187-204.

Шморгун, О.О. (2012) Місцеве самоврядування як основа європейської моделі громадянського суспільства. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 165-190.

Шморгун, О.О. (2015) Державна політика розвитку громадянського суспільства як чинник формування загальної антикризової стратегії. Віче (2). с. 19-23.

Шморгун, О.О. (1994) Україна: шлях відродження (економіка, політика, культура). Технічний звіт. К.: Фундація Ольжича.

Шморгун, О.О. (2017) Модерні етнонаціональні процеси: потенціал антикризового розвитку України. Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу) Т.О. Метельова, В.В. Солошенко. с. 62-66.

Шморгун, О.О. (2016) Світова геостратегія і пострадянський простір. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки і перспективи. с. 5-16.

Шморгун, О.О. (2016) Фактор ядерної зброї в сучасній геополітиці та Україна. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу. с. 98-105.

Шморгун, О.О. (2016) Українсько-російська комбінація на світовій геополітичній шахівниці. Віче (7-8). с. 53-55.

Шморгун, О.О. (2015) Особливості співвідношення етно-релігійного та універсального в сучасних соціально-економічних системах. Верифікація когнітивних практик та самореалізація особистості: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 жовтня 2015 року, м. Київ.. с. 33-40.

Шморгун, О.О. (2011) Світова фінансова криза та проблеми антикризового геополітичного структурування Європейського Союзу. Філософія фінансової цивілізації: людина в світі грошей: Матеріали IV Міжнародних філософсько-економічних читань (18–20 травня 2011 року). с. 68-79.

Шморгун, О.О. (2007) Політична ситуація в Україні: прогнозно-політологічний аналіз. Національні інтереси (1). с. 18-24.

Шморгун, О.О. (2015) Становлення світового порядку: пошук балансу між геоекономікою та геополітикою. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. – К.: УБС НБУ. с. 112-131.

Шморгун, О.О. (2006) Деякі особливості стрибкоподібного регіонального соціально-економічного розвитку в цивілізаційному вимірі. Економічне диво: витоки, фактори, механізми функціонування. с. 16-36.

Шморгун, О.О. Стратегія розвитку української економіки: проблема системного моделювання. [Електронний ресурс].

Шморгун, О.О. (2001) Питирим Сорокін і сучасність. Соціокультурна динаміка: закономірності, проблеми, перспективи / Матеріали науково-практичної конференції. с. 2-18.

Шморгун, О.О. (2000) Фінанси і майбутнє глобальної економіки. Перехід-ІV, 1 (3). с. 20-32.

Шморгун, О.О. (1999) Яка модель влади потрібна для України. Розбудова держави, № 7-12. с. 3-19.

Шморгун, О.О. (2000) Еволюція економічного розвитку та економічних теорій. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції 26–27 квітня 2000 року. с. 49-51.

Шморгун, О.О. (1999) Про обмеження влад та необмежену владу. Вісник національної академії наук України, № 11. с. 23-40.

Шморгун, О.О. (1999) Механізм легалізації тіньової економіки у контексті реформування грошово-фінансової системи. Реформа міжбюджентних відносин і проблеми розвитку податкової системи України. с. 346-350.

Шморгун, О.О. (1999) Про поділ влад та неподільну владу. Розбудова держави, № 6. с. 16-26.

Шморгун, О.О. (1997) Основний зміст поняття «українська національна ідея». Розбудова держави, № 6. с. 10-20.

Шморгун, О.О. (1997) Чергова революція чи нарешті справжня соціально-економічна реформа? (цикл статей). Розбудова держави, № 7-12.

Шморгун, О.О. (1998) Яким має бути український вибір? Розбудова держави, № 5/6. с. 28-42.

Шморгун, О.О. (1996) Українська ідея, економіка і культура (цикл статей). Наука і суспільство, № 1/12.

Шморгун, О.О. (1997) Українська ідея, економіка і культура (цикл статей). Наука і суспільство, № 1/2.

Шморгун, О.О. Філософія і сьогодення. Наука і суспільство, № 9/10. с. 13-16.

Шморгун, О.О. (1995) Філософія економічної реформи, чи нова руйнівна утопія? Розбудова держави, № 3. с. 22-31.

Шморгун, О.О. (1994) Концепція подолання економічної та політичної кризи в Україні. Розбудова держави, № 2. с. 4-13.

Шморгун, О.О. (1994) Приватизація і підприємництво в Україні: стан, тенденції, перспективи. Розбудова держави, № 10. с. 3-18.

Шморгун, О.О. (1993) Якому богу ми вклоняємось? Розбудова держави, № 3. с. 18-25.

Шморгун, О.О. (1994) Чим авторитарна влада відрізняється від диктаторської? Політологічні читання, № 1. с. 74-104.

Шморгун, О.О. (1992) Чи назавжди переміг неоконсервативний курс? Політологічні читання, № 2. с. 71-101.

Шморгун, О.О. (1992) Нова соціально-економічна система: від утопії до… міфу? Політологічні читання, № 3. с. 17-49.

Шморгун, О.О. (1992) Про старі засади нового політичного мислення. Політологічні читання, № 1. с. 309-315.

Шморгун, О.О. (1992) Який шлях нам обрати? Розбудова держави, № 6. с. 16-24.

Шморгун, О.О. (1992) Чому недостатньо ефективна наша державна влада? Розбудова держави, № 3. с. 37-45.

Шморгун, О.О. (2017) Демографічна катастрофа як чинник глобальної воєнної загрози. Частина 1. Контраст (10.05.2017). [Електронний ресурс].

Шморгун, О.О. (2017) Демографічна катастрофа як чинник глобальної воєнної загрози. Частина 2. Контраст (10.05.2017). [Електронний ресурс].

Шморгун, О.О. (2008) Китай як потенційна держава лідер у ХХI столітті. Успішний Схід у системній планетарній ієрархії / Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції, м. Київ, 5 лютого 2008 року. с. 80-96.

Шморгун, О.О. (2006) Reforma konstytucyjna w Ukrainie: problem projekty zorientowanego narodowo. Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne (1). с. 149-163.

Шморгун, О.О. та Небоженко, В. та Терен, В. (1993) Програма комплексної соціально-економічної реформи України. Розбудова держави, № 4. с. 3-62.

Я

Ялі, М.Х. (2010) Ризики другої хвилі глобальної економічної кризи. Актуальні проблеми міжнародних відносин (93). с. 80-85.

Ялі, М.Х. (2012) Фактори збереження глобального лідерства США у посткризо- вій міжнародній системі. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (4). с. 53-61.

Ялі, М.Х. (2012) Успіхи та невдачі зовнішньої політики Б. Обами. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. (3). с. 113-124.

Цей список був створений у Sat May 8 03:36:10 2021 EEST.