Елементи, в яких тема: "Історичний портрет"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: L | M | S | І | Б | В | Г | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ф | Ц | Ч | Ш
Число елементів на цьому рівні: 120.

L

Lukash, O.I. (2023) The Indian Phenomenon of the Outstanding Scientist From Ukraine: Volodymyr Khavkin. Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26 травня 2023 р.. с. 201-204.

M

Mitrofanowa, O.O. (2021) Ukraina i Polska w okresie nowej zimnej wojny? Dziedzictwo Józefa Piłsudskiego i Symona Pietlury. Przeszłość, teraźniejszość i przyszlość partnerstwa Polski i Ukrainy / W. Baluk, J. Makar, M. Doroszko. с. 295-315.

S

Sribnyak, I.V. та Paliienko, M. (2022) Major Wojska Polskiego, pułkownik Armii URL Sergiusz Nahnybida (1898–1987): karty biografii. Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej, 15. с. 183-202.

І

Ільїн, В.В. (2023) Концепція «сродної» праці як дорога до щастя у філософії Г.С.Сковороди. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. Збірник наукових праць. Випуск 1 (30). с. 18-24.

Б

Бульвінський, А.Г. (2013) Витоки української державної ідеї. Історико-політичні студії. Збірник наукових праць (№1). с. 10-19.

Бульвінський, А.Г. (2012) Східноєвропейський дослідний інститут ім. В. Липинського / редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.; Інститут історії України НАН України. Енциклопедія історії України: у 10 т, Т. 9:. с. 923.

Бульвінський, А.Г. (2000) Кримська політика гетьмана Івана Виговського (Татари Криму в подіях українсько-російської війни 1658-1659 рр.). Хроніка 2000 (Вип. 3). с. 43-56.

Бульвінський, А.Г. (2002) Матеріали до українського дипломатарію XVII століття: Каталог документів гетьмана Івана Виговського 1657-1659 рр. Український археографічний щорічник. Нова серія (Вип. 7). с. 84-96.

Бульвінський, А.Г. та Кривонос, Р.А. (2017) Велика Британія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 9-29.

Бульвінський, А.Г. та Кривонос, Р.А. (2017) Данія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 30-48. ISBN 978-966-136-473-7

Бульвінський, А.Г. та Кривонос, Р.А. (2017) Велика Британія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 9-29. ISBN 978-966-136-473-7

В

Вишневська, І.Г. (2018) Олександр Шульгин і становлення української дипломатії. Наука і суспільство (7/8). с. 59-67.

Вітер, І.І. (2021) Сергій Подолинський та нова парадигма цивілізаційного розвитку. Сергій Подолинський – основоположник природничих засад мислення і господарювання в національній та світовій економічній науці: тези круглого столу (23 червня 2021 р., м. Київ). с. 8-11.

Вітер, І.І. та Вітер, В. (2023) Учення В. Вернадського про ноосферу в контексті сталого розвитку людства. Втілення концепції сталого розвитку в Австралії наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Інтелектуальне надбання академіка Володимира Вернадського і світова фізико-економічна думка : тези Круглого столу (Київ, 2 березня 2023 р.) / редкол.: В. В. Небрат (голова) [та ін.]. с. 17-25.

Вітер, І.І. та Вітер, В.І. (2023) Роль етичного вчення Григорія Сковороди в нових реаліях українського суспільства. «”... Людство є діючим органом Всесвіту” – Микола Руденко про Григорія Сковороду». Тези круглого столу. (Київ, 15 грудня 2022 р.). -.

Г

Годлюк, А.М. (2008) Глобальний контекст зовнішньополітичної стратегії р. Рейгана. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наукових праць., 2 (81). с. 119-123.

Годлюк, А.М. (2007) Інститут президентства в політичному урядуванні США. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наукових праць., 1 (68).

Городня, Н.Д. (2000) Диктатор чи геній? Політичний портрет колишнього президента Югославії Слободана Мілошевича. Людина і політика (№ 6). с. 31-36.

Городня, Н.Д. (2005) Олександр Шульгин (1889-1960) як представник нової генерації української національної еліти першої половини ХХ ст. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (Вип. 8). с. 10-13.

Городня, Н.Д. (2005) Слово про вченого, вчителя, людину (до 60-річчя професора Б.М. Гончара). Часопис української історії (Вип. 3). с. 142-144.

З

Зелінський, А.Л. (2023) Ліванська політична династія Жмайєлів: початок відродження чи випадковий збіг обставин? Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26 травня 2023 р. с. 69-73.

Зернецька, О.В. (1982) Всесоюзна Шекспірівська конференція. Радянське літературознавство, 10. с. 78-79.

Зернецька, О.В. (1982) Всесоюзная Шекспировская конференция. Вопросы литературы, 10. с. 280-281.

Зернецька, О.В. (1992) Дмитро Нитченко: Життя навпіл. Патріарх першої генерації українців в Австралії. Всесвіт (5-6). с. 168-171.

Зернецька, О.В. (1991) Начерк портрета. Розмову з Марком Павлишиним вела Ольга Зернецька. Всесвіт (2). с. 175-179.

Зернецька, О.В. (1990) Австралийская автобиография. Сост. Джон и Дороти Колмер. Современная художественная литература за рубежом. Радуга (1-2). с. 5-7.

Зернецька, О.В. (1989) «Австралийская мечта» и расовая проблема. Творчество П. Мазероса и Т. Кинили: Конференция по изучению Австралии и Океании: Тезисы докладов. с. 159-167.

Зернецька, О.В. (1982) Шекспір і ми. Літературна Україна (42). с. 7.

Зернецька, О.В. (1983) Уайт, Патрік. Українська радянська енциклопедія, 10. с. 422-423.

Зернецька, О.В. (1983) Прічард, Катерина Сусана. Українська радянська енциклопедія: [в 12-ти т.] / гол. ред. М.П. Бажан; редкол.: О.К. Антонов та ін. 2-ге вид. Т. 9.: Поплужне-Салуїн.. с. 558.

Зернецька, О.В. (1982) Австралийская література. Белорусская энциклопедия литературы и искусства. Т. 1.. с. 7.

Зернецька, О.В. (1982) Палмер, Венс. Українська радянська енциклопедія: [в 12-ти т.] / гол. ред. М.П. Бажан; редкол.: О.К. Антонов та ін. 2-ге вид. Т. 8.: Олефіни-Поплін.. с. 144.

Зернецька, О.В. (1981) К’юсак, Дімфна. Українська радянська енциклопедія: [в 12-ти т.] / гол. ред. М.П. Бажан; редкол.: О.К. Антонов та ін. 2-ге вид. Т. 6.: Куликів-Мікроклімат.. с. 404.

Зернецька, О.В. (2019) Вільям Вентворт – демократ за світоглядом, австралійський політик і мандрівник за покликанням. Проблеми всесвітньої історії (2). с. 185-199.

Зернецька, О.В. (1988) Австралійська література (С. 18–19), Артурівські легенди (С. 89), Блейк (С. 221), Гарнет (С. 390), Браунінг (С. 231), Герберт (С. 410). Українська Літературна Енциклопедія: в 5 т. / Редкол.: І.О. Дзеверін (відповід.ред.) та ін. Т. 1.: А-Г.. с. 536.

Зернецька, О.В. (1990) Дейвіс Артур (С. 25–26), Дейвісон Френк Делбі (С. 26), Єремєєв Леонід Андрійович (С. 186), Зорівчак Роксолана Петрівна (С. 547), Керролл Льюїс (С. 450), Іхімаера Віті (С. 355), Коллінз Бетті (С. 531), Комікс (С. 547). Українська Літературна Енциклопедія: В 5 т. / Редкол.: І.О. Дзеверін (відповід. ред.) та ін. Т. 2.: Д-К.. с. 576.

Зернецька, О.В. та Семмлер, К. (1974) Искусство Брайана Джеймса и другие очерки по австралийской литературе. РЖ. Общественные науки за рубежом. Серия 7: Литературоведение., 4. с. 198-201.

К

Кривонос, Р.А. (2017) Норвегія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 147-167. ISBN 978-966-136-473-7

Кудряченко, А.І. (2011) Дипломатична діяльність і погляди на зовнішню політику В.Липинського. Studiapolitologica Ucraino-Polona (1). с. 100-108.

Кудряченко, А.І. (2010) Одна зі сторінок міжнародної діяльності Петра Тронька. журнал "Краєзнавство" (1-2). с. 16-25.

Кудряченко, А.І. (2012) Зовнішньополітичні погляди і дипломатична діяльність В’ячеслава Липинського. Матеріали круглого столу в ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. с. 53-62.

Кудряченко, А.І. (2010) Дипломатична еліта. In: Політичний клас у сучасній Україні: специфіка формування, тенденції розвитку: [монографія] / Ф.М. Рудич [та ін.]; заг. ред. Ф.М. Рудич; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України. К.: Парламент. вид-во, с. 153-184.

Кудряченко, А.І. (2015) «Баварія», «Білоруси», «Голуб В.Й.», «Егберт Ян», «Едігер Теодор Г.», «Зарудна Н.М.», «Інститут для вивчення СРСР», «Інтернаціонал Свободи». Енциклопедія сучасної України. – К. – 2000–2015 рр. – Т. 2. – С. 43– 44, С. 823–824; Т. 6. – С. 108; Т. 9. – С. 19 і 20; Т. 11 – С. 419–420, С. 449–450..

Кудряченко, А.І. (2011) Аденауер К.; Декларація; Бабьоф Г.; Верифікація; Глобальні проблеми людства; Дюверже М.; Енгельс Ф.; Маркс К.; Єврокомунізм. Політична енциклопедія. – К. – ІПіЕНД. – Парламентське видавництво, С.14, 45, 91, 146, 184, 232, 425..

Кудряченко, А.І. (2007) Кримський А.Ю.; Мудрий Ярослав; Святослав. In: Видатні постаті України: біографічний довідник / Редкол.: Г.В. Щокін (голова), М.Ф. Головатий та ін. С. 666, 905, 1108. Київ: МАУП.

Кудряченко, А.І. (2005) Абсентеїзм; Бабеф (Гракх) Франсуа; Бабувізм; Бернштейн; Бланкізм; Брандт Віллі; Вебер Макс; Верифікація; Географія політична; Глобалізація; Глобальні проблеми сучасності; Грамота вірча; Декларація; Декларація прав національностей України; Декларація про державний суверенітет України; Делімітація кордону; Демаркація кордону; Демарш; Денонсація; Дипломат; Дипломатичне право; Дипломатичний корпус; Дипломатичні переговори; Дипломатичні представництва; Дипломатичні привілеї та імунітети; Дипломатія; Договір у політиці; Договір міжнародний; Договір про утворення СРСР; Договір суспільний; Дуаєн дипломатичного корпусу; Дюверже Моріс; Екстрадиція; Ембарго; Енгельс Фрідріх; Єврокомунізм; Європеїзм; Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ); Європейська інтеграція; Європейське Економічне Співтовариство (ЄЕС); Європейський парламент; Європейського дому ідея; Євроцентризм; Заключний акт Наради з питань безпеки і співробітництва в Європі; Зовнішня політика; Зовнішньоекономічна політика; Ідеальполітика; Ідея європейська; Імпічмент; Імплементація; Імунітет дипломатичний; Інтеграція політична; Історизм; Історицизм; Історична школа права; Історія політична; Кампанелла Томмазо; Канцлерська демократія; Коаліція; Коаліція антигітлерівська; Колонізація України; Контент-аналіз; Криза влади; Криза політична; Культ особи; Ленінізм; Маблі Габріель; Марксизм; Міжнародні відносини; Модус вівенді; Мор Томас; Морелі; Народна дипломатія; Нейтралізація; Нейтралітет; Нейтралітет збройний; Об’єднання Німеччини; Організації міжнародні; Організація Об’єднаних Націй (ООН); Панамериканізм; Пангерманізм; Панісламізм; Панславізм; Парламентарій; Парламентська процедура; Персона грата; Персона нон грата; Політолог; Посол; Президент; Прем’єр-міністр; Пролонгація; Соціалізм; Сталін; Статус-кво; Україна-Європа (відносини); Фашизм; Федералізм; Штреземан; Шуба Олексій Васильович. In: Політологічний словник: Навчальний посібник для вузів / М.Ф. Головатий, О.В. Антонюк, В.П. Горбатенко, О.Д. Авдєєнко. К.: МАУП.

Кудряченко, А.І. (2008) Квірінг Еммануїл Йонович – суспільно-політична діяльність в Україні. Немцы Украины и России в конфликтах ХІХ–ХХ веков. Материалы международной научной кон- ференции. Днепропетровск, 24–27 сентября 2007 г. – Дніпропетровськ: «Пороги». с. 161-175.

Кудряченко, А.І. (2002) Академік П.Т.Тронько та його невтомна діяльність. Трибуна (№5-6). с. 18-19.

Кудряченко, А.І. та Скляренко, Є.М. (2005) Славний син України: (До 90-річчя Героя України, академіка Тронька П.Т.). Інший. К..

Л

Лакішик, Д.М. (2011) Американська неоконсервативна альтернатива ізоляціонізму. Проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць (3). с. 143-153. ISSN 22110-12010

Лакішик, Д.М. (2014) Американська стратегія «стримування і залучення» в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць (9). с. 45-61.

Лакішик, Д.М. (2015) Bipolarity Effect on Formation and Development US European Policy. Європейські історичні студії: науковий журнал (1). с. 29-42.

Лакішик, Д.М. (2015) THE KEY FACTORS OF EUROPEAN CAUTION TOWARDS AMERICAN INTERVENTIONISM. Європейські історичні студії: науковий журнал (2). с. 54-67.

Лакішик, Д.М. та Погорська, І.І. (2013) Democratization in the Modern World: Trends and Prospects of the Spread and Development. Проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць (7). с. 156-173.

Латиш, Ю.В. (2012) Іван Муравйов-Апостол – «ліберал» доби Великої французької революції та наполеонівських війн. Державна установа „Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України”.

Лущак, В.В. (2020) Філософія «Нового курсу» в інтерпретації Генрі Уоллеса. Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: Фенікс, 2020.. с. 118-121.

Лущак, В.В. (2021) СУБ’ЄКТ-ОБ’ЄКТНА ДИХОТОМІЯ ІСТОРИЧНОГО ДЖЕРЕЛА НА ПРИКЛАДІ КНИГИ ГЕНРІ УОЛЛЕСА «ДО СВІТОВОГО МИРУ». Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В. Київ. с. 63-66.

Лущак, В.В. (2018) Радянський Союз очима віце-президента США Г.Уоллеса. Американська історія та політика (16). с. 91-100. ISSN 2521-1706

Лущак, В.В. (2018) Генрі Уоллес у політичній історії США: історіографія питання. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / за заг. ред. проф. І.С. Зуляка. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2 (2). с. 136-142.

Лущак, В.В. (2017) Г.Уоллес у президентській кампанії в США 1948 р.: репутація та імідж політика. Імідж і репутація. Репутаційний менеджмент: історія, сучасність, тренди майбутнього : Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 15-16 листоп. 2017 р.. с. 233-242.

М

Метельова, Т.О. (2002) Фрезер Джеймс Джордж. Філософський Енциклопедичний словник. с. 691.

Метельова, Т.О. (2014) Філософська антропологія Олеся Бердника: екзистенційні та постмодерністські інтенції. Українознавчий альманах (16). с. 42-47.

Метельова, Т.О. (2013) Пошук орієнтирів у відношенні «Людина-світ»: від феноменології Гуссерля до постмодерну. На шляху до синтезу філософії, науки та релігії: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Людина. Всесвіт. Абсолют. Класичний, некласичний, посткласичний та езотеричний підходи», 19–20 квітня 2013 р. / за ред. І.В. Карівця. с. 183-193.

Метельова, Т.О. (2008) Українська ідея Олеся Бердника: всесвітній вимір. Бердник Олесь. Золоті Ворота: Поезія, публіцистика, інтерв’ю / Упоряд. та передм. Г. Бердник. с. 181-185.

Метельова, Т.О. (2007) Українська ідея Олеся Бердника: всесвітній вимір. Матеріали міжнародної конференції «Всесвіт Олеся Бердника». с. 51-56.

Метельова, Т.О. (2006) Гендерний складник у філософії Володимира Соловйова. Sententiae: наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – [Вип.] XIV–XV (1–2/2006) / ВНТУ; ред- кол. І. Бичко [та ін.] (1-2). с. 146-154.

Метельова, Т.О. (2006) Філософія Канта у контексті кризи раціональності. Вісн. Держ. акад. керів. кадрів культури і мистец (3). с. 14-19.

Метельова, Т.О. (2006) Орвелл відпочиває. Народний депутат (4). с. 48-53.

Метельова, Т.О. (2005) Онтологія Надлюдини: ніцшеанські мотиви у творчості Олеся Бердника. Філософія Ф. Ніцше і сучасність (До 160-річчя від дня народження) // Філософсько-антропологічні студії. с. 216-228.

Метельова, Т.О. (2005) Антропологічний потенціал філософії Маркса. Персонал (2). с. 36-41.

Метельова, Т.О. (2005) Світотворче слово Олеся Бердника. Сучасність (3). с. 125-133.

Метельова, Т.О. (2003) Драма і тріумф філософії Маркса. Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія / Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. Драгоманова (13). с. 34-48.

Метельова, Т.О. (2006) Володимир Соловйов: філософія versus богослов’я. Культура і сучасність: Альманах (2). с. 19-26.

Мхитарян, Н.І. (1995) Мемуари О. Лотоцького як цінне джерело дослідження історії українсько-турецьких взаємовідносин. Розбудова держави (№ 5-6). с. 54-59.

Мхитарян, Н.І. (2004) Консолидация тюркского мира в идеологии и политической практике официальной Анкары (ретроспективный анализ этапов). Центральная Азия и Кавказ (№ 5 (3). с. 151-156.

О

Орлова, Т.В. (2010) Мілена Рудницька у дзеркалі української історіографії. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія» (Вип. 9). с. 12-15.

Орлова, Т.В. (2017) Віддзеркалення основних тенденцій розвитку сучасного світу в долі Олени Теліги. Олена Теліга: За спільноту в нації і за братерство в народі. с. 78-84.

П

Перга, Т.Ю. (2016) Доступ до екологічної інформації: уроки Чорнобильської катастрофи//. Проблеми техногенної безпеки в Україні та світі (до 30-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС): Збірник наукових праць.– Запоріжжя:. с. 118-123.

Погорєлова, І.С. (2017) Ірландія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 71-86. ISBN 978-966-136-473-7

Піляєв, І.С. (2017) Ісландія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 87-105. ISBN 978-966-136-473-7

Піляєв, І.С. (2017) Фінляндія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 168-187. ISBN 978-966-136-473-7

Р

Розумюк, В.М. (2019) Історіографія проблем нерозповсюдження ядерної зброї. Ядерна безпека України в контексті світового досвіду: збірник наукових праць [електронне видання] / За заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 4-43.

Рудяков, П.М. Сеоба Срба у Русиjу у 18. веку. Службени лист Jугославиjе, 1995. Технічний звіт. НЕ ВИЗНАЧЕНО.

С

Скаленко, О.К. (2014) Геній В.І. Вернадського в сучасній цивілізаційній системі. «Людина, екосфера та інформатизація світу». с. 1-12.

Солдатенко, В.Ф. (2017) Порівняльна історіографічна оцінка міжнародного становища України за доби Гетьманату П.Скоропадського. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№2(4)). с. 10-34.

Солошенко, В.В. (2019) Солошенко В. В. Гіледбранд Гурлітт - постать чотирьох епох. Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин. Матеріали міжнародної конференції 10-11 квітня 2019 р. Київ. 2019. С.276-282. Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин.. с. 276-282.

Солошенко, В.В. (2019) Солошенко В. В. Арт-діяльність Гульдебранда Гурлітта як віддзеркалення епохи націонал-соціалізму. Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки. Київ, 2019. Вип. 28. С. 231-253. Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки. (28). с. 231-253.

Солошенко, В.В. (2020) Солошенко В.В. Знаменитий та маловідомий український художник Микола Глущенко. Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. «Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського». Київ, 2020. С. 34-36. Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.. с. 34-36.

Солошенко, В.В. та Matthias, Weber Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa.

Солошенко, В.В. та Matthias, Weber (2017) Stanislau – Ivano-Frаnkivsk – Ivano-Frankovsk // Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, 2017. In: Електронний ресурс.

Солошенко, В.В. та Кудряченко, А.І. (2017) Солошенко В.В. Новий президент ФРН Вальтер Штайнмаєр; Україна: контекст світових подій. Аналітичні записки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2014 – 2017 рр.) / За загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. 556 с. С. 124-126. Україна: контекст світових подій. с. 124-126.

Срібняк, І.В. та Палиенко, М. (2019) Вклад Дмитрия Бантыш-Каменского в развитие исторической биографистики (по оценкам современников). Rusin: International Historical Journal, 55. с. 68-83.

Срібняк, І.В. та Палиенко, М. (2018) Дмитрий Бантыш-Каменский (1788-1850): портрет историка в контексте эпохи. Rusin: International Historical Journal, 52 (2). с. 221-237.

Срібняк, І.В. та Палієнко, М. (2022) Вячеслав Прокопович у боротьбі за українську державність та національну ідею: штрихи до портрета політичного діяча і науковця. Архіви України (3 (332). с. 32-78.

Срібняк, І.В. та Палієнко, М. (2021) Генерал-хорунжий Олександр Пилькевич («табірний» період життя та діяльності в Польщі, 1921-1922 рр.). Європейські історичні студії (18). с. 161-177.

Срібняк, І.В. та Палієнко, М.Г. (2022) Сотник армії УНР Дмитро Котко: нарис життя і діяльності у Польщі, 1921-1924 рр. (до 130-ліття від дня народження). Київські історичні студії (2 (13)). с. 48-53.

Т

Ткаченко, І.В. (2006) Юрій Тищенко (Сірий) - права рука М. Грушевського у київських справах. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, Вип. 1. с. 417-425.

Ткаченко, І.В. (2005) Максим Григорович Г ехтер - редактор «Літературно-Наукового Вісника» и публіцист. Знаки питання в історії України: українська історія у європейському контексті: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної конференції / Упор. Страшко С.М. с. 104-106.

Ткаченко, І.В. (2013) Петро Стебницький як публіцист на сторінках ЛНВ та «Села» у листуванні з М. Грушевським. In: Петро Стебницький в українському національному житті (до 150-річчя від дня народження): [монографія] / [Миронець Надія та ін.; редкол.: О.О. Маврін (голова) та ін.]; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Гру- шевського. Київ, с. 110-120.

Ткаченко, І.В. (2018) «Видавнича діяльність М.С.Грушевського в Києві на сторінках рубрики ЛНВ «На українські теми»». Людське співтовариство: актуальні питання наукових досліджень. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. с. 11-17.

Ткаченко, І.В. (2019) Статті М. Грушевського «До наших читачів» як джерело з історії перенесення ЛНВ до Києва в 1907 р. Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху: Матеріали Міжнародної наукової конференції у 2 тт., 2. с. 226-231.

Ткаченко, І.В. (2011) Науково-видавнича діяльність М. Грушевського під наглядом органів влади Російської імперії (1907-1914 рр.). Український історичний журнал, № 6. с. 55-67.

Ткаченко, І.В. (2017) М. Грушевський як видавець ЛНВ у Києві (1907-1914) у спогадах Ю. Тищенка (Сірого) та щоденнику Є. Чикаленка. Суспільні науки: виклики і сьогодення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. с. 54-57.

Ткаченко, І.В. (2010) М. Грушевський і опоненти - конфлікти щодо ЛНВ у 1908 та 1911 рр. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія, Вип. 1. с. 29-33.

Ткаченко, В.М. (2016) Прекаріат: «веймарський синдром». Політичні інститути та процеси. Наукове видання Громадської організації «Міжнародний інститут гуманітарних технологій» (2). с. 7-54.

Ткаченко, В.М. (1982) Хто ви, лейтенанте Лой? Україна (34).

Ткаченко, В.М. (2019) Геній Шевченка: уроки громадянськості (сторінками книги Володимира Мельниченка «Мої духовні криниці. Статті та інтерв’ю ХХІ століття», Київ: Либідь, 2019. – 748 с. ). Суспільно-політичні процеси (3 (13)). с. 308-345.

Ткаченко, В.М. (2022) Тарас Шевченко: Виття сови (роздуми над книгою Володимира Мельниченка «Подробиці Шевченкового життя: 370 історичних мініатюр, есеїв і начерків». Київ, 2021, 560 с.). Суспільно-політичні процеси (19). с. 7-64.

Ф

Фощан, Я.І. (2013) Кониський Георгій / за заг. ред. М.І. Обушного. Історія української політичної думки: навч. посіб. с. 385-386.

Фощан, Я.І. (2010) Маловідомі сторінки життєвого шляху Георгія Кониського. Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції «Церква - наука - суспільство: питання взаємодії». (Київ, 26-28 травня 2010 р.). с. 38-41.

Фощан, Я.І. (2009) Життя його належить історії (до 215-річчя від дня смерті Георгія Кониського). Українознавство-2010: календар-щорічник / упорядн. В. Піскун, А. Ціпко. с. 174-177.

Ц

Цапко, О.М. (1997) Кость Паньківський - видатний діяч українського громадсько-політичного руху. Розбудова держави (№ 3). с. 41-46.

Цапко, О.М. (2020) Симеон Полоцкий в контексте украинсько – белорусских культурных связей. Симеон Полоцкий в культурном пространстве восточных словян. Матэрыялы ХI Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, 22 мая 2020 г. с. 242-265.

Ч

Чекаленко, Л.Д. (2016) Слово про Євгена Чикаленка. Джерела зародження та еволюція економічної дипломатії: історична ретроспектива, особистості, сучасність. – Тези доповідей першого Всеукраїнського круглого о столу (11 березня 2016 р.). с. 10-14.

Чекаленко, Л.Д. (1993) Союз українок: минуле й сучасне. // Przemyski Dzwony, №1. с. 11-14.

Чекаленко, Л.Д. (2003) Про науково-популярну конференцію «Пілсудський і Україна», проведену Федерацією польських організацій в Україні // Україна-Польща: історія і сучасність / Зб. наук. праць і спогадів пам’яті П.М. Калениченка (1923–1983). Історіографічні дослідження в Україні, Вип.13 (Ч.2). с. 104-114.

Чекаленко, Л.Д. (2003) П.М. Калениченко (До 80-річчя від дня народження). // Український історичний журнал, №2 (449). с. 113-121.

Чорногор, Я.О. (2017) Естонія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 49-70. ISBN 978-966-136-473-7

Ш

Шморгун, О.О. (2008) Креативний потенціал концепції В. Липинського: політико-соціологічний вимір (Частина 1). Дискуссионный клуб «Саммит». [Електронний ресурс].

Шморгун, О.О. (2008) Креативний потенціал концепції В. Липинського: політико-соціологічний вимір (Частина 2). Дискуссионный клуб «Саммит». [Електронний ресурс].

Цей список був створений у Wed Jun 12 19:52:11 2024 CEST.