Елементи, в которих рік: 1988

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: В | З | К | Л | П | Ч | Ш
Число елементів: 14.

В

Вітер, І.І. (1988) Экономические нормативы ресурсосбережения. Совершенствование планирования и эффективность использования материальных ресурсов / Сб. науч. тр.. с. 15-23.

З

Зернецька, О.В. (1988) Роман Колин Маккалоу «Поющие в терновнике». Новые жан- ровые модификации австралийского романа-саги. In: Взаимодействие формы и содержания в реалистическом художественном произведении: коллективная монография. Наукова думка, Київ, с. 227-244.

Зернецька, О.В. (1988) Австралійська література (С. 18–19), Артурівські легенди (С. 89), Блейк (С. 221), Гарнет (С. 390), Браунінг (С. 231), Герберт (С. 410). Українська Літературна Енциклопедія: в 5 т. / Редкол.: І.О. Дзеверін (відповід.ред.) та ін. Т. 1.: А-Г.. с. 536.

К

Кудряченко, А.І. (1988) Молодежь на рубежах научно-технического прогресса. Наглядное пособие. Политиздат Украины. Інший. Киев.

Кудряченко, А.І. (1988) Повышая отдачу научного поиска. Інший. К.: Товариство «Знання» УРСР.

Л

Лукаш, О.І. (1988) Українсько-індійські зв’язки в галузі науки і техніки. Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн (Вип. 1). с. 71-78.

П

Потєхін, О.В. (1988) Восточная Европа и проблемы генезиса «холодной войны». Зарубежный мир: социально-политические и экономические проблемы (№ 15). с. 25-35.

Потєхін, О.В. (1988) Антикоммунизм – основа формирования политики США в отношении Восточной Европы: 1945–1946 гг. Вестн. КГУ (№27). с. 8-13.

Потєхін, О.В. (1988) Американська дипломатія і контрреволюційний заколот у Чехословаччині в лютому 1948 р. Український історичний журнал (№ 2). с. 133-143. ISSN 0130-5247

Потєхін, О.В. та Савєльєв, В.А. (1988) США: идеалы конституции и реалии внешней политики. Дипломатический вестник: 1987.. с. 165-176.

Ч

Чекаленко, Л.Д. (1988) Книга про розвиток польської культури. // Червоний штандарт, №7. с. 3.

Чекаленко, Л.Д. (1988) До питання про економічну політику Польщі // ХІ Всесоюзн. конф істориків-славистів. Мат-ли. 15 грудня 1988 р. . – Мінськ: Институт славяноведения АН СССР. с. 12.

Ш

Шморгун, О.О. (1988) Проблема необходимости и случайности в научном социальном познании. In: Необходимость и случайность / Отв. ред. Парнюк М.А. К.: Наукова думка, с. 156-168.

Шморгун, О.О. (1988) Поняття соціалістичної культури і цивілізованості – найважливіші характеристики розвитку молодої людини. Філософська думка, № 4. с. 73-76.

Цей список був створений у Tue Feb 27 23:57:37 2024 CET.