Елементи, в которих рік: 1992

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | В | З | К | Т | Ф | Ч | Ш
Число елементів: 38.

Б

Білорус, О.Г. та Рогач, О.І. (1992) Акціонерні товариства: організація і управління. Монографія. Робочий документ. К.: Техніка.

В

Вовк, В.М. (1992) Политический дискурс в переходный период. Материалы международной конференции.

Вітер, І.І. (1992) Современный уровень развития черной металлургии Украины и ее выход на мировой рынок. Хозяйственный механизм формиро- вания рыночных отношений. Сб. науч. трудов НИИ Минэкономики.. 159 (в соавторстве с Федоренко И.Н.)..

Вітер, І.І. (1992) Резервы повышения эффективности использования материальных ресурсов. Социально-экономическое развитие Мурманской области в переходный период: современное состояние и прогнозы / Моногра- фия. Под ред. Г.П. Лузина.. 137..

З

Зернецька, О.В. (1992) Мир детства в литературе маори. In: Этнография детства тради- ционные методы воспитания детей у народов Австралии, Океании и Индонезии: Кол. монография. М.: Наука; "Восточная лит-ра", с. 173-189.

Зернецька, О.В. (1992) Духовна деколонізація: література маорі. Слово і час (4). с. 65-68.

Зернецька, О.В. (1992) Дмитро Нитченко: Життя навпіл. Патріарх першої генерації українців в Австралії. Всесвіт (5-6). с. 168-171.

Зернецька, О.В. (1992) Новий політичний порядок у Південно-Східній Азії та стратегічні проблеми масової комунікації. Вісник Академії наук України (II). с. 101-103.

Зернецька, О.В. (1992) Mass Media в Україні. Проблеми та перспективи вивчення. Вісник Академії наук України (12). с. 86-89.

Зернецька, О.В. (1992) Ukrainian Telecommunications in the Context of Political and Economic Changes. In: Сhanging International Order in North-East Asia and Communications Policies. Vol. 29 / Ed. by Hyejn-Dew Kang. Seoul: Seoul National University Communication Research Institute. NANAM Publishing House, с. 35-44.

Зернецька, О.В. (1992) Ukrainian Telecommunications in the Context of Political and Economic Changes. Seoul National University, Communication Research Institute (29). с. 35-44.

К

Кудряченко, А.І. (1992) Українсько-німецькі зв’язки минулого, сьогодення та перспективи на майбутнє. Інформаційний бюлетень № 2. Комітет науки і культури для зв’язків з українцями за кордоном при АН України. с. 10-15.

Т

Ткаченко, В.М. (1992) Міфи давні й новочасні: критична апологія. Політологічні читання (4).

Ткаченко, В.М. (1992) Куди ми йдемо? Роздуми історика. Український історичний журнал (7-8).

Ткаченко, В.М. (1992) Отаманщина. Віче (7-8).

Ткаченко, В.М. (1992) Куди хитнеться маятник? Україна (33).

Толстов, С.В. (1992) Конституционный статус и этнополитические процессы в Шотландии (70–80-е годы). Вопросы новой и новейшей истории: Сб. науч. ст. (38). с. 49-59.

Ф

Фомін, С.С. (1992) Развитие интеграционных процессов на Европейском континенте. In: Взаимодействие экономических структур в условиях их растущей взаимозависимости. К.: «Наукова думка», с. 24-39.

Ч

Чекаленко, Л.Д. (1992) Зруйновані святині. // Відродження. с. 33-34.

Чекаленко, Л.Д. (1992) Українська діаспора в Польщі. // Український історичний журнал, №10/11. с. 54-63.

Чекаленко, Л.Д. (1992) Чи з’єднуючись з Європою можна зберегти національне обличчя? // Наше слово, №49. с. 2.

Чекаленко, Л.Д. (1992) Українська освіта у Польщі // Українознавство на сучасному етапі / Матеріали респ. наук. конф., 15–16 березня 1992 р. – К.: Вид-во Київського нац. університету ім. Т. Шевченка. с. 8-9.

Чекаленко, Л.Д. (1992) Українське питання в польській політиці міжвоєнного часу // Польща-Україна: історична спадщина і суспільна свідомість / Матеріали Міжнародної наукової конференції, 29–31 травня 1992 р., м. Кам’янець-Подільський. Інститут суспільних наук, Інститут історії України АН УРСР. – К.: Ін-т історії АН УРСР. с. 14-16.

Чекаленко, Л.Д. (1992) Szkola ukrainska w Przemyslu. // Рrzemyski Dzwony, №12. с. 5-8.

Ш

Шергін, С.О. (1992) Проблемы тихоокеанской безопасности в американской политологии. США: Экономика. Политика. Идеология (10). с. 92-100.

Шморгун, О.О. (1992) Чи можна пізнати логіку історії? Вісник академії наук, № 10. с. 29-39.

Шморгун, О.О. (1992) Філософія-наука-життя (круглий стіл). Вісник академії наук, № 9. с. 48-49.

Шморгун, О.О. (1992) Чи назавжди переміг неоконсервативний курс? Політологічні читання, № 2. с. 71-101.

Шморгун, О.О. (1992) Нова соціально-економічна система: від утопії до… міфу? Політологічні читання, № 3. с. 17-49.

Шморгун, О.О. (1992) Про старі засади нового політичного мислення. Політологічні читання, № 1. с. 309-315.

Шморгун, О.О. (1992) Яким бути журналу? Розбудова держави, № 1. с. 4-12.

Шморгун, О.О. (1992) Який шлях нам обрати? Розбудова держави (6). с. 16-23.

Шморгун, О.О. (1992) Чому недостатньо ефективна наша державна влада? Розбудова держави (3). с. 44-51.

Шморгун, О.О. (1992) «Одно» и «множество» в структуре миропонимания древневосточных обществ. In: Категории "Одно и множество". Київ: Наукова думка, с. 43-50.

Шморгун, О.О. (1992) Эволюция содержания понятий «одно» и «множество» в философии и общественной мысли Востока и Запада в процессе перехода от рабовладельческой общественно-экономической формации к феодальной. In: Категории "Одно и множество". Київ: Наукова думка, с. 50-59.

Шморгун, О.О. (1992) Категории «одно» и «множество» в анализе социально-классовой структуры общества. In: Категории "Одно и множество". Київ: Наукова думка, с. 152-161.

Шморгун, О.О. (1992) Категории «одно» и «множество» и проблема последовательной демократизации общества. In: Категории "Одно и множество". Київ: Наукова думка, с. 161-171.

Шморгун, О.О. (1992) Методологическая функция категорий «одно» и «множество». In: Категории "Одно и множество". Київ: Наукова думка, с. 171-181.

Цей список був створений у Tue Jan 31 18:24:05 2023 CET.