Елементи, в которих рік: 1994

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: В | Г | З | К | Л | М | Р | С | Т | Ч | Ш
Число елементів: 50.

В

Вітер, І.І. (1994) Машиностроение Украины: состояние развития. Организация и регулирование экономики. Межведомственный научный сборник.. С. 5764 (в соавторстве с Горосовой С.В.)..

Вітер, І.І. (1994) Внешнеэкономические связи Украины: обмен продукцией машиностроения. Организация и регулирование экономики. Межве- домственный научный сборник.. С. 100110 (в соавторстве с Пашутой Н.Т.)..

Г

Городня, Н.Д. (1994) Позиція західних держав (США, Англії, Франції) щодо державності України (листопад 1918 - квітень 1919 року). Питання нової та новітньої історії: Збірник наукових статей (Вип. 4). с. 120-130.

Гуцало, С.Є. (1994) Матеріали про історію українсько-арабських відносин до ІІІ-ї річниці Незалежності України (арабською мовою). Аль-Аграм. -.

Гуцало, С.Є. (1994) Украина и Ближний Восток в контексте истории и будущего. Национальные интересы России, Украины и Беларуси в Африке и на Ближнем Востоке: материалы научной конференции. с. 184-188.

З

Зернецька, О.В. (1994) Broadcasting Reform in Ukraine. Media Development, XL (1). с. 32-34.

Зернецька, О.В. (1994) Democracy and Television in Ukraine. Turbulent Europe. Conflict, Identity and Culture Presentation on Pan-European Conference. с. 14-18.

Зернецька, О.В. (1994) Democracy and Television in Ukraine. Turbulent Europe. Conf lict, Identity and Culture. Presentation on Pan-European Conference. с. 14-17.

К

Кудряченко, А.І. (1994) Німці України: минуле і сьогодення. Розбудова держави (№5). с. 19-23.

Кудряченко, А.І. (1994) Україна, Росія, Німеччина: взаємовідносини на переломі. Розбудова держави (№8). с. 56-58.

Кудряченко, А.І. (1994) Україна-Німеччина: можливості невичерпні, інтерес обопільний. Віче. с. 147-153.

Кудряченко, А.І. (1994) Попри всі негаразди. До розвитку українсько-німецьких економічних стосунків. Політика і час (№9). с. 30-33.

Кудряченко, А.І. (1994) Німецька національна меншина в Україні. In: Досвід України в галузі національних відносин: Аналітична доповідь. Ред. кол. О.В. Потєхін, М.В. Кірсенко. К.: Український центр досліджень миру, конверсії і конфліктних ситуацій. Фонд ім. Еберта (ФРН), с. 51-60.

Кудряченко, А.І. (1994) Німецька національна меншина в Україні. Досвід України в галузі національних відносин: Аналітична доповідь. Ред. кол. О.В. Потєхін, М.В. Кірсенко. – К.: Український центр досліджень миру, конверсії і конфліктних ситуацій. Фонд ім. Еберта (ФРН). с. 51-60.

Кудряченко, А.І. (1994) Deutsche in der Ukraine: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In: In: Chancen in Osteuropa und die Folgen für Deutschland. Leipzig: Einzelne Ausgang., с. 83-103.

Кудряченко, А.І. та Грабарчук, Г.О. (1994) Взаємовідносини ФРН-НДР: від визнання до єднання. Інший. К.: ІСЕМВ НАН України.

Кудряченко, А.І. та Грабарчук, Г.О. (1994) Україна й Німеччина – двосторонні відносини на початку 90-х років. Інший. К.: Товариство «Знання» України.

Л

Лукаш, О.І. та Седнєв, В.В. (1994) АТР сьогодні: погляд з Києва. Політика і час (№ 8). с. 47-53.

М

Метельова, Т.О. (1994) Свобода як людський вимір всесвіту. Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Психологія. Соціологія. Політологія. с. 107-113.

Метельова, Т.О. (1994) Самотність економічної людини та націонал-демократизм. Політологічні читання (1). с. 276-282.

Метельова, Т.О. (1994) До питання про співвідношення політичних дій та ідеологем. Українська ідея та українська держава (1). с. 26-27.

Метельова, Т.О. (1994) Походження нації: культура чи економіка? Республіканець (3-4). с. 15-16.

Метельова, Т.О. (1994) Місце України в загальнолюдській спільності. Розбудова держави (6). с. 58-63.

Метельова, Т.О. (1994) Національна еліта: проблеми культурного вибору. Національна еліта та проблеми її формування. с. 3-4.

Метельова, Т.О. (1994) Нація у чотирьох вимірах сучасної ідеології, або тоталітаризм і демократизм проти нації. Політологічні читання (2). с. 279-286.

Метельова, Т.О. (1994) Самотність економічної людини і національно-культурне буття. Всеукраїнська науково-методична конференція «Українознавство в технічному ВУЗі: методологія, методика, перспективи». с. 64-65.

Р

Рудяков, П.М. (1994) Протистояння імперського ядра та національної периферії як фактор збагачення культур: Київ - Москва, Загреб - Відень. У зб.: Українська література в Австрії, австрійська - в Україні (Матеріали міжнародного симпозіуму). с. 156-162.

Рудяков, П.М. (1994) Історія як роман. Технічний звіт. К.: Наукова думка.

Рудяков, П.М. (1994) The Dismemberment of Yugoslavia a Redivision of Europe. Political Thought, 1994 (№ 3). с. 219-223.

С

Скаленко, О.К. (1994) Духовно-інформаційна основа соціального життя. Вісник Академії педагогічних наук України. Серія: «Педагогіка і психологія» (4). с. 9-15.

Скаленко, О.К. (1994) Інформація – вирішальний фактор прогресу. Політика і час (2). с. 57-61.

Срібняк, І.В. (1994) Військові організації УНР у Румунії і південному заході України у 1921 р. Штурм, Ч. 77. с. 15-17.

Срібняк, І.В. (1994) Військові організації УНР у Румунії і південному заході України у 1921 р. Штурм, Ч. 76. с. 23-25.

Срібняк, І.В. та Мусієнко, В. (1994) Діяльність Всеукраїнського Центрального Повстанського Комітету в 1921 р. Штурм, Ч. 78. с. 10-11.

Т

Ткаченко, В.М. (1994) Україна: історіософія самоорганізації. ІСТОРИЧНІ ЗОШИТИ. с. 1-41. ISSN 5—7702—0746—9

Ткаченко, В.М. (1994) Україна: історіософія самоорганізації. К.: Поліграфічна д-ця Інституту історії України АН України.

Ткаченко, В.М. (1994) Акт злуки: уроки історії. Проблеми соборності України в ХХ столітті. с. 90-98.

Толстов, С.В. (1994) Геополітичні чинники національної безпеки. Генеза (2). с. 171-185.

Толстов, С.В. (1994) Security of Ukraine in the Disarmament process: Uncertainties and Opportunities. Security, Disarmament and Confidence-building in the CIS Context. с. 97-100.

Ч

Чекаленко, Л.Д. (1994) У рамках зростаючої взаємозалежності. // Політика і час, №5. с. 54-57.

Чекаленко, Л.Д. (1994) Трагізм української нації в польських концепціях. // Відродження, №6. с. 16-19.

Чекаленко, Л.Д. (1994) Полонізація українських земель: про походження стереотипів. // Українська діаспора. Рік III. НАН України, №5. с. 12-18.

Чекаленко, Л.Д. (1994) Україна: проблеми регіональної безпеки у Центрально-Східній Європі // Україна-Європа / Матеріали наукової конференції, 12–13 вересня 1994 р., м. Київ. – К.: Фонд «Відродження». с. 6-8.

Чекаленко, Л.Д. (1994) Шанс на виживання // Україна-Росія-Німеччина: нові реалії / Матеріали Міжнар. наук. конф., 27–29 жовтня 1993 р., Київ. . – К.: Ґенеза. с. 18-20.

Ш

Шергін, С.О. (1994) Захід або Схід? Яким буде вибір. Політика і час (11). с. 40-47.

Шергін, С.О. (1994) Від стримання до поширення: Нова зовнішньополітична доктрина і стратегія Вашингтона. Політика і час (3). с. 15-19.

Шморгун, О.О. (1994) Україна: шлях відродження (економіка, політика, культура). Технічний звіт. К.: Фундація Ольжича.

Шморгун, О.О. (1994) Концепція подолання економічної та політичної кризи в Україні. Розбудова держави, № 2. с. 4-13.

Шморгун, О.О. (1994) Приватизація і підприємництво в Україні: стан, тенденції, перспективи. Розбудова держави (12). с. 5-10.

Шморгун, О.О. (1994) Чим авторитарна влада відрізняється від диктаторської? Політологічні читання, № 1. с. 74-104.

Цей список був створений у Tue Jan 31 18:32:21 2023 CET.