Елементи, в которих рік: 1995

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | О | П | С | Т | Ш
Число елементів: 45.

Б

Бондарець, М.В. (1995) Прогнозировать возможные ЧС. Военные знания. (6). с. 4-9.

Бондарець, М.В. (1995) Экономическая эффективность мероприятий по защите от СДЯВ. Военные знания (4). с. 15-20.

Бондарець, М.В. (1995) Задание дает компьютер. Военные знания (2). с. 21-25.

Бульвінський, А.Г. (1995) Історичні передумови українсько-московської війни 1658-1659 рр. у загальноєвропейському контексті. Ноосфера (№ 1). с. 29-32.

В

Вовк, В.М. (1995) Монологізм свідомості та політичне мовлення. Політична думка (№ 2-3). с. 21-26.

Г

Городня, Н.Д. (1995) Політика великих держав щодо українсько-польської війни (1918-1919 рр.). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (Вип. 3). с. 133-138.

Городня, Н.Д. (1995) Їм потрібні були сильні союзники. Українське питання на Паризькій мирній конференції 1919 року. Політика і час (№ 11). с. 75-80.

Гуцало, С.Є. (1995) Матеріали про історію українсько-арабських відносин до IV-річниці Незалежності України (арабською мовою). Аль-Аграм. -.

Д

Добровольська, А.Б. (1995) Деякі аспекти щодо включення України в Європейську туристичну систему. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Україна - Європейський Союз: проблеми зовнішньоекономічної діяльності та перспективи співробітництва». с. 63-65.

Добровольська, А.Б. (1995) Активізація міжнародного туризму в Україні на основі розвитку вільних економічних зон. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми економічної політики у вільних економічних зонах» (Ч. 1). с. 5-8.

Добровольська, А.Б. (1995) Специфіка торгівлі послугами в системі міжнародного обміну. Проблеми міжнародних валютно-фінансових відносин. с. 31-36.

Добровольська, А.Б. (1995) Міжнародний туризм: тенденції розвитку національного ринку. Збірник наукових праць молодих вчених (Вип.2). с. 27-32.

З

Зернецька, О.В. (1995) Нові підходи ООН в галузі масової комунікації. In: ООН у системі міжнародних відносин: історичний досвід і перспективи. Либідь, Київ, с. 94-109.

Зернецька, О.В. (1995) Чи потрібне Україні громадське телебачення?: Інтерв’ю. Книга, теле, відео (6(1)).

Зернецька, О.В. (1995) Інформація: вільний обмін чи взаємна залежність. Концепція ООН у галузі інформації та комунікації. Політика і час (6). с. 50-55.

Зернецька, О.В. (1995) Concealment of Information Concerning the Interest of Nations, Peoples and Popular Groups as a Threat to the Functioning of Democratic Civil Societies and the Consolidation of Democracy. Paper Presented to UNESCO (24).

К

Кудряченко, А.І. (1995) Колонізація, заселення та наступне освоєння земель України. In: Ен- циклопедія українознавства. ІІ доповнюючий том. Париж-Нью-Йорк- Мюнхен, с. 120-124.

Кудряченко, А.І. (1995) За виваженість підходів та конструктивізм творення / або нотатки з проблем державного будівництва незалежної України. Розбудова держави (№7-8). с. 39-42.

Кудряченко, А.І. (1995) Витяг з "Енциклопедiї українознавства". In: "Енциклопедiя українознавства". Shvchenko Scientific Society, Inc, Париж- Нью-Йорк, с. 120-124.

Кудряченко, А.І. та Кулініч, І.М. та Хохлачов, В.В. (1995) Вихідці з німецьких земель на теренах України: минуле і сьогодення. Інший. К.: Наукова думка.

Л

Лукаш, О.І. (1995) Українсько-китайські відносини: минуле, сучасне, майбутнє. Китай - Україна: шляхи до співробітництва, 1995: Матеріали міжнародної наукової конференції / Академія суспільних наук КНР. с. 123-128.

Лукаш, О.І. (1995) Індія (Union of Indian States). Енциклопедія української діяспори, Австралія-Азія-Африка / НАН України, Наукове Товариство ім. Шевченка, Том 4. B6-B7.

Лукаш, О.І. та Рубель, К.В. (1995) Украинско-индийские отношения и их международное значение. Украина в международных отношениях и мировых связях конца ХХ ст.: Сборник научных статей / КВИУС. с. 120-134.

М

Метельова, Т.О. (1995) Лібералізм чи націонал-демократизм? Розбудова держави. (12). с. 19-21.

Метельова, Т.О. (1995) Роздуми над феноменом популізму в Україні. Розбудова держави (6). с. 35-40.

Метельова, Т.О. (1995) Свободу конституції!, або дещо про стосунки одиничного і загального в контексті війни законопроектів. Розбудова держави (3). с. 14-16.

Мхитарян, Н.І. (1995) Курдська проблема і зовнішні відносини Туреччини. Спостерігач (№ 10). с. 28-33.

Мхитарян, Н.І. (1995) Мемуари О. Лотоцького як цінне джерело дослідження історії українсько-турецьких взаємовідносин. Розбудова держави (№ 5-6). с. 54-59.

Мхитарян, Н.І. (1995) Жити з сусідами у злагоді. Політика і час (№ 7). с. 62-70.

О

Олійник, О.М. (1995) Реформа банківської справи в КНР. Збір. наук. праць ІСЕМВ НАНУ.. с. 1-5.

Орлова, Т.В. та Гладких, М.І. (1995) Формация, цивилизация, антропосфера. Археологический альманах (№ 4). с. 4-6.

П

Пророченко, Н.О. (1995) У замкнутому колі. Деякі аспекти політичної практики ісламських фундаменталістів. Політика і час (№ 2). с. 69-73.

Пророченко, Н.О. (1995) Терористи чи захисники віри? Ісламський фундаменталізм в етичних вимірах. Політика і час (№ 9). с. 64-69.

С

Скаленко, О.К. (1995) Концепція розвитку України на інформаційних засадах. Уряду України: Президенту, законодавчій і виконавчій владі, 1 (5). с. 18-28.

Скаленко, О.К. (1995) Системно-інформаційна методологія побудови сучасного економічного процесу. Економіка України (5). с. 57-63.

Скаленко, О.К. та Білорус, О.Г. (1995) Інформаційно-моральна криза як суспільна хвороба. Віче (12). с. 72-79.

Срібняк, І.В. (1995) Симон Петлюра на чолі держави та війська. До питання про польсько-українські взаємини 1919–1920 років. Збірник праць другого конкурсу петлюрознавців України. с. 137-164.

Срібняк, І.В. (1995) Нескорена армія. (Перебування у таборах Польщі інтернованих Військ УНР у 1921–1923 рр.). Визвольний шлях: суспільно-політичний та науково-літературний часопис, Кн. 8 (569). с. 986-996.

Срібняк, І.В. та Буравченков, О. (1995) Розгромлені, але непереможені. Сурма, № 1. с. 140-148.

Т

Ткаченко, В.М. та Головатюк, В. та Мазур, В. (1995) Інформаційний вакуум за дефіциту гарантій. Віче (8(41)).

Ткаченко, В.М. та Реєнт, О. (1995) Україна: на межі цивілізацій (історико-політологічні розвідки). Технічний звіт. К.: Поліграфічна д-ця Інституту історії України АН України.

Ткаченко, В.М. та Реєнт, О. та Головатюк, В. (1995) Україна: проблеми самоорганізації (начерки новітньої доби). Технічний звіт. К.: Поліграфічна д-ця Інституту історії України АН України.

Толстов, С.В. (1995) Ukraine’s Foreign Policy: Course Correction or Change in Priorities. The Ukrainian Review, 42 (1). с. 3-12.

Ш

Шморгун, О.О. (1995) Історичні закони і закони соцієтальні. In: Суспільні закони та їх дія / І.В. Бойченко, В.І. Куценко, В.Г. Табачковський. К.: Наукова думка, с. 56-63.

Шморгун, О.О. (1995) Філософія економічної реформи, чи нова руйнівна утопія? Розбудова держави (3). с. 20-24.

Цей список був створений у Tue Jan 31 17:59:00 2023 CET.