Елементи, в которих рік: 1996

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | О | Р | С | Т | Ц | Ч | Ш
Число елементів: 61.

Б

Бессонова, М.М. (1996) Деятельность украинских общественных организаций в США в к. ХІХ – нач. ХХ в. Международные отношения и проблемы государственного строительства в странах Европы и Америки. Межвузовский сборник научных трудов. с. 53-58.

Бессонова, М.М. (1996) Становлення українських громадських організацій як втілення зв’язку між народами Старого та Нового світу. Міжнародні зв’язки народів Європи. Матеріали наукової конференції 1–2 листопада 1996 року. с. 25-26.

Бессонова, М.М. (1996) Українська еміграція: культурні втрати чи надбання. Культурологічний вісник (3). с. 30-33.

Бессонова, М.М. (1996) Изменение положения украинцев в структуре профессиональной занятости США (70-е ХІХ – 80-е ХХ в.). Хронограф‑96. Збірка тез з проблем всесвітньої історії. с. 17-18.

Бульвінський, А.Г. (1996) Використання поетичної спадщини Т.Г. Шевченка на уроках історії України у восьмому класі. Історія в школі (№ 1). с. 2-22.

Бульвінський, А.Г. (1996) Битви XVII століття. Україна і європейський контекст. Військо України (№ 1-2). с. 32-35.

В

Вітер, І.І. (1996) Приватизація як передумова становлення і розвитку ринкових відносин в Україні. Економічний часопис.. С. 1417..

Вітер, І.І. (1996) Очередная «порция» международной помощи. Закон и Бизнес.. С. 4..

Г

Гуцало, С.Є. (1996) Матеріали про історію українсько-арабських відносин до V-ї річниці Незалежності України (арабською мовою). Аль-Аграм. -.

Д

Держалюк, М. С. (1996) З історії розвитку біографічних досліджень в Угорщині. Українська біографістика (1). с. 167-174.

Добровольська, А.Б. (1996) Потенціал міжнародного туризму та деякі аспекти щодо його реалізації в Україні. Збірник наукових праць молодих вчених (Вип. 3). с. 26-27.

З

Зернецька, О.В. (1996) Аби догодити великому божеству громадської думи. Медіа дипломатія і зовнішня політика. Політика і час (10). с. 53-59.

Зернецька, О.В. (1996) Глобальні аспекти теле-, відео- піратство і проблеми розвитку національного телебачення. Ефір і закон. Випуск перший: На прицілі телепіратства. с. 40-46.

Зернецька, О.В. (1996) The Current State of the Ukrainian Media. Paper Presented to Post-Soviet Media in Transition Symposium (February 2–5, 1996). с. 9-14.

Зернецька, О.В. (1996) Democratic Tendencies in the Development of the Mass Media in Ukraine. Shifting Centres. Paper Presented to General Assembley and 20 Scientific Conference of International Association of Media and Communication Research (18–24 August, 1996). с. 134-137.

Зернецька, О.В. (1996) Ukraine: Public Service Broadcasting Between State and Market. In: Public Broadcasting for the 21st Century: Academic Research Monograph Ed.by Mark Raboy. Luton: John Libbey Media University of Luton Press, с. 195-211.

К

Кудряченко, А.І. (1996) Навчальний курс "Основи політології". [Навчальний матеріал]

Кудряченко, А.І. (1996) Зовнішньополітичні засади незалежної України. In: Порівняльний аналіз політичних структур України і Австрії / За заг. ред. Ф.М. Рудича; Балабан Р.В., Кудряченко А.І. та ін. Львів, с. 264-275.

Кудряченко, А.І. (1996) Институт президентства в Украине: правовой комментарий. Підтекст (№14). с. 5-9.

Кудряченко, А.І. (1996) Проблеми та перспективи облаштування німців України. Історія України. Маловідомі імена, події, факти. с. 251-265.

Кудряченко, А.І. (1996) Президентура України – на рівень вимог часу. Розбудова держави (№5). с. 17-23.

Кудряченко, А.І. (1996) Європейська інтеграція: концепція та реалії. Спостерігач (№25). с. 17-27.

Кудряченко, А.І. (1996) Особливості місцевого самоуправління в Німеччині. Економічний часопис (№6). с. 31-34.

Кудряченко, А.І. (1996) Конституалізація президентури в Україні. Конституційний процес в Україні і політичні партії: матеріали круглого столу. с. 12-16.

Кудряченко, А.І. (1996) Глобальні трансформації: прогноз на завтра Німеччині. Віче (№3). с. 114-116.

Кудряченко, А.І. (1996) Зовнішньополітичний профіль України. Спостерігач (№26). с. 17-23.

Кудряченко, А.І. (1996) Про стан та можливості поліпшення українсько-німецьких відносин. Нова політика (№4). с. 45-51.

Кудряченко, А.І. (1996) Зовнішньополітичні засади незалежності України. Віче (№8). с. 133-144.

Кудряченко, А.І. (1996) Німецько-німецькі стосунки: від визнання до єдності Німеччині. Нова політика (№6). с. 33-42.

Кудряченко, А.І. (1996) Європейська політика Федеративної Республіки Німеччини (1970-1991 рр.). Інший. Державна установа „Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України”.

Кудряченко, А.І. (1996) Aussenpolitische Prinzipien der unabhängigen Ukraine. In: Vergleichende Analyse der politischen Strukturen Österreiches und der Ukraine. Hrg. von Elisabeth Hoffer und Felix Rudytsch. Lemberg, с. 276-287.

Л

Лукаш, О.І. та Поліха, І.З. (1996) «Некласична складова» АТР. Південна Азія: нові реалії і перспективи регіонального співробітництва. Політика і час (№ 4). с. 28-34.

М

Метельова, Т.О. (1996) Метаморфози філософії: ідеологія, наука, гра…. Генеза (1(4)). с. 24-38.

Метельова, Т.О. (1996) Умови й межі національного виховання. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Виховання студентів у технічному ВУЗі: методологічні засади, практика, перспективи». с. 284-285.

Мхитарян, Н.І. (1996) Украина и некоторые страны Северной Африки. Материалы международной конференции «Реформы в условиях переходной экономики» (Теория и практика стран СНГ, Африки, Азии и Латинской Америки), Киев, 13-15 декабря 1995 г. с. 178-182.

Мхитарян, Н.І. (1996) ЧЕС: шляхи співробітництва. Спостерігач (№ 28). с. 34-37.

Мхитарян, Н.І. (1996) Turkish-Ukrainian relation. Eurasian Studies, Vol. 3 (№ 2). с. 2-13.

О

Олійник, О.М. (1996) Реформа податкової системи КНР. Фінанси України (№ 12). с. 80-84.

Р

Рудяков, П.М. (1996) Крок вперед чи крок назад? Політика і час (№ 11). с. 53-57.

Рудяков, П.М. (1996) До і після Маастрихту. Політика і час (№ 7). с. 41-45.

Рудяков, П.М. (1996) Геополитички положаj Србиjе и Украине у општеевропском контексту 80-их - 90-их година ХХ века. Европа и Срби. с. 625-632.

С

Скаленко, О.К. (1996) Соціальний вимір зовнішньоекономічної стратегії України. Розбудова держави (2). с. 31-33.

Скаленко, О.К. (1996) Проблеми виходу України з кризи та вільні економічні зони (С. 20–27), Соціально-економічне диво в Україні можливе (С. 15–19). Вільні економічні зони України: проблеми створення та розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 4.

Скаленко, О.К. та Дрозденко, В.В. (1996) Проблеми входження України до Європейського Союзу. Розбудова держави (2). с. 31-33.

Срібняк, І.В. (1996) Український табір військовополонених у Зальцведелі (Німеччина). Доповіді та повідомлення третього міжнародного конгресу україністів (Харків, 26–29 серпня 1996 р.). Політологія, етнологія, соціологія. с. 405-410.

Срібняк, І.В. (1996) До початків заснування Української воєнної академії Генерального штабу. Вісті комбатанта, Ч. 1. с. 60-67.

Срібняк, І.В. (1996) Видавнича діяльність полонених українців у Німеччині в 1914-1918 рр. (за матеріалами табірної преси та «Вістника СВУ»). Матеріали третього міжнародного конгресу україністів (Харків, 26–29 серпня 1996 р.). Історія. с. 250-256.

Срібняк, І.В. (1996) Матеріали «Вістника Союзу Визволення України» (1914–1918) як джерело з історії таборів полонених українців у Німеччині та Австро-Угорщині. Українська преса за межами України. с. 29-36.

Срібняк, І.В. (1996) Українська військова еміграція в Польщі у 1921–1924 рр. Українська діаспора, Ч. 9. с. 38-52.

Срібняк, І.В. та Кучер, В. (1996) Фахова підготовка старшин Генерального штабу Армії УНР у 1921–1923 рр. Розбудова держави, № 7. с. 28-32.

Срібняк, І.В. та Савченко, Г. (1996) Заснування Головного військово-історичного музею-архіву Армії УНР. Історія України: маловідомі імена, події, факти (збірник статей). с. 188-198.

Т

Ткаченко, В.М. (1996) Моделі державності в громадській думці України (за матеріалами соціологічних досліджень). Моделі державності та державного устрою України на порозі ХХІ століття.

Ткаченко, В.М. (1996) Чи ввійде термідор у другу фазу. Аналіз сучасної суспільно-політичної думки. Віче (8). с. 58-64.

Ткаченко, В.М. (1996) Україна: ілюзії та реальності самоорганізації. Політика і час (10). с. 60-66.

Ткаченко, В.М. (1996) Конверсія національної свідомості (С. 84–85), Національна ідея: проблеми міфологізації (С. 99–100), Самопізнання людини і самопізнання нації (С. 135), Державність (С. 293–294), Перспективи утвердження молодої української держави (С. 345–346), Безкласове суспільство: радянський підхід (С. 443–444), Лад (С. 527–528), Універсальна держава (С. 638–639), Криза імперської самосвідомості (С. 704–705). Мала енциклопедія етнодержавознавства.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. та Табачник, Д. (1996) Україна: альтернативи поступу (Критика історичного досвіду). Технічний звіт. К.: Фірма «ARK-UKRAINE».

Толстов, С.В. (1996) Трансатлантичні перспективи зовнішньої політики України. Генеза (1). с. 208-215.

Ц

Цапко, О.М. (1996) Діячі «Просвіти» - речники українського національно-визвольного руху. Наукові записки з історії України (Вип. 3). с. 32-36.

Ч

Чекаленко, Л.Д. (1996) Міграція населення як засіб вирішення політичних і економічних проблем // Матеріали Міжнародної наукової конференції, 21–25 жовтня 1996 р., м. Львів. – Львів: Вища школа. с. 12-16.

Ш

Шергін, С.О. (1996) Ризик об’єднання у взаємопов’язаному світі. Політика і час (6). с. 63-67.

Шморгун, О.О. (1996) Українська ідея, економіка і культура (цикл статей). Наука і суспільство, № 1/12.

Цей список був створений у Mon Jan 30 17:30:41 2023 CET.