Елементи, в которих рік: 1997

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: V | Б | В | Г | Д | З | К | М | О | П | Р | С | Т | Ц | Ч | Ш
Число елементів: 68.

V

Vovk, Vira та Klepikov, Andriy (1997) The Political Analysis of Postcommunism (Understanding Postcommunist Ukraine). Інший. Texas A&M Univercity Press, USA, Dallas.

Б

Бульвінський, А.Г. (1997) Експансіонізм Москви щодо України 1657 р. Пам‘ять століть (№6). с. 2-12.

Бульвінський, А.Г. (1997) Експансіонізм Москви щодо України 1657 р. Пам’ять століть (№ 6). с. 2-12.

Бульвінський, А.Г. (1997) Штурм Конотопа російськими військами 28-29 квітня 1659 р. Київська старовина (№ 6). с. 142-148.

Бульвінський, А.Г. (1997) Штурм Конотопа російськими військами 28-29 квітня 1659 року. Київська старовина (№6). с. 142-148.

В

Вітер, І.І. (1997) Коментар до проекту Закону України «Про податок на доходи фізичних осіб». Економічний часопис.. С. 4647..

Г

Городня, Н.Д. (1997) Україна в системі міжнародних відносин за часів Центральної Ради. Історія України (№ 42). с. 1-3.

Гуцало, С.Є. (1997) Матеріали про історію українсько-арабських відносин до VI-ї річниці Незалежності України (арабською мовою). Аль-Аграм. -.

Д

Добровольська, А.Б. (1997) Послуги в міжнародній торговельній діяльності: перспективи країн із перехідною економікою в контексті наслідків Уругвайського раунду ГАТТ/СОТ. Збірник праць вчених (Вип.10). с. 29-32.

З

Зернецька, О.В. (1997) Громадське телерадіомовлення в контексті глобалізації. Всесвіт (3-4). с. 143.

Зернецька, О.В. (1997) Всесвітній форум дослідників масової комунікації. Всесвіт (3-4). с. 144.

Зернецька, О.В. (1997) Глобальне супутникове телебачення і міжнародні відносини. Международная научная конференция БАКЛ: Тезисы доклада: «Язык и социум». с. 72-74.

Зернецька, О.В. (1997) Теле- і відео піратство та національне телебачення. Всесвіт (8-9). с. 142-144.

Зернецька, О.В. (1997) Австралийское телевидение на пороге ХХI века: глобальный, региональный и национальный контексты. Страны Южных морей: прошлое и современность. Международная конференция по изучению Австралии и Океании. с. 35-38.

Зернецька, О.В. (1997) La television de service public: les defis du XXIe siècle / D. Atkinson, M.Raboy, O.Zernetskaya et all. UNESCO, Paris, -.

Зернецька, О.В. (1997) The Main Tendencies in the Development of the Mass Media in Ukraine. Paper Presented to the Central European University Conference. с. 12-17.

К

Клименко, О.А. (1997) Деякі аспекти фрагментарності політичної культури. Збірник праць вчених. Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 6). с. 49-51.

Кудряченко, А.І. (1997) Колонізація України, Панамериканізм, Пангерманізм, Панславізм. In: Політологічний енциклопедичний словник. С. 161, 238–239. К..

Кудряченко, А.І. (1997) Основи політології. In: Методичні матеріали та рекомендації до вивчення вузівського курсу. К.: Педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова.

Кудряченко, А.І. (1997) Україна в сучасному геополітичному просторі. Генеза (№1). с. 202-209.

Кудряченко, А.І. (1997) НАТО: еволюція поглядів. Підтекст (№22). с. 17-21.

Кудряченко, А.І. (1997) Мистецтво можливого або успіх боннської дипломатії. Нова політика (№1). с. 44-52.

Кудряченко, А.І. (1997) Зовнішньополітичні аспекти об’єднання Німеччини. Нова політика (№1). с. 32-41.

Кудряченко, А.І. (1997) Das Institut der Prasidentschaft in der Ukraine. Die Wirklichkeit ihres verfassungs’rechtlichen Status. Osteuropa Recht (№4). с. 329-340.

М

Метельова, Т.О. та Ібрагімов, Р.І. (1997) Сучасні політичні міфи в економіці України. Розбудова держави (2,3). с. 3-8.

Метельова, Т.О. та Ібрагімов, Р.І. (1997) Незалежність чи самостійність? Політика і час (1, 5-6). с. 33-42.

Мхитарян, Н.І. (1997) Туреччина і Україна в рамках регіонального співробітництва. Вісник Київського Університету. Міжнародні відносини. с. 94-96.

Мхитарян, Н.І. (1997) Україна і Туреччина в рамках ЧЕС. Політика і час (№ 4). с. 42-46.

Мхитарян, Н.І. (1997) ЧЕС і відносини України з державами Закавказзя. Нова політика (№ 3). с. 39-45.

Мхитарян, Н.І. (1997) Роль Турции в Черноморском регионе, украинско-турецкие отношения, вероятные интересы Анкары в Крыму. Материалы семинара «Межнациональные отношения в Крыму: внешние факторы риска». Киев, 13-14 октября 1997 г. с. 9-12.

Мхитарян, Н.І. (1997) О работе Посольства УНР в Турции в 1918-1920 гг. Украина-Турция (№ 1). с. 10.

О

Олійник, О.М. (1997) Реформа банківської системи КНР. Банківська справа (№ 2). с. 61-76.

Олійник, О.М. (1997) Правові аспекти реформи банківської реформи в КНР. Фінанси України (№ 6). с. 38-42.

Орлова, Т.В. (1997) Феномен радянської культури і проблеми сучасності: спроба між­дисциплінарного дослідження. Технічний звіт. Житомир: Видавниче об’єднання «Олеся».

П

Потєхін, О.В. (1997) Зовнішньополітичний вибір як фактор політичної боротьби в Україні. Політична думка (№ 3). с. 109-111.

Р

Рудяков, П.М. (1997) Хорватия после выборов: в ожидании побед или накануне разочарований? Подтекст, 27 серпня - 2 вересня (№ 26-2). с. 38-42.

Рудяков, П.М. (1997) Новый передел Европы в 80-90-е годы ХХ в. и место Турции в нем. Ислам, Балкан и Велике силе (ХІУ-ХХ век).. с. 465-472.

С

Скаленко, О.К. (1997) Методологічні аспекти інформатизації суспільства. Українська журналістика‑97 / Матеріали науково-практичної конференції. с. 29-34.

Скаленко, О.К. (1997) Економічна освіта в контексті національної безпеки. Економічний часопис (8). с. 12-16.

Скаленко, О.К. (1997) Інформаційна діяльність та розвиток. Вісник Академії наук вищої школи (14). с. 17-21.

Скаленко, О.К. (1997) Стратегія національної безпеки: інформація, освіта, економіка. Рідна школа (10). с. 3-4.

Скаленко, О.К. (1997) Рятівний потенціал національної ідеї. Сучасність (6). с. 74-80.

Скаленко, О.К. та Грабовський, С. (1997) Соціяльно-економічна методологія: ідеологія чи механізм? Розбудова держави (3). с. 23-28.

Срібняк, І.В. (1997) Таборова преса (рец. на: Сидоренко О. Українська таборова преса часів першої світової війни: Анотований бібліографічний покажчик). Українські проблеми, № 2. с. 158-159.

Срібняк, І.В. (1997) Питання національної самосвідомості на сторінках періодичних видань Союзу Визволення України. Національна ідея та національна своєрідність у засобах масової інформації: Асиміляція чи інтеграція в багатонаціональні суспільства Центрально-Східної Європи. Матеріали «круглого столу», Київ, 20–22 грудня 1996 р.. с. 88-94.

Срібняк, І.В. (1997) Діяльність Союзу визволення України серед полонених офіцерів російської армії в Австро-Угорщині (1914–1918 рр.). Сурмач, Ч. 1–4. с. 45-53.

Срібняк, І.В. (1997) З історії культурно-просвітницької діяльності полонених українців у таборі Вецляр (Німеччина) в 1915 р. Етнонаціональний розвиток в Україні та стан української етнічності в діаспорі: сутність, реалії конфліктності, проблеми та прогнози на порозі XXІ століття: Тези п’ятої Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Чернівці, 22-25 травня 1997 р.), Ч. 2. с. 441-443.

Срібняк, І.В. (1997) Табір полонених українців у Зальцведелі (Німеччина) у 1915–1917 рр. Київська старовина, № 3/4. с. 139-151.

Срібняк, І.В. (1997) Видавнича та просвітня діяльність полонених-українців у таборі Зальцведель (Німеччина) в 1916–1917 рр. Центральна Рада і український державотворчий процес (До 80-річчя створення Центральної Ради): матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. в 2-х ч., Ч. 2. с. 291-297.

Срібняк, І.В. (1997) Польська доба Симона Петлюри. 1920–1923 роки. У 70-річчя паризької трагедії 1926–1996. Збірник матеріалів про відзначення 70-річчя загибелі Симона Петлюри / Упоряд.: В. Михальчук, Д. Степовик. с. 187-199.

Срібняк, І.В. (1997) Обеззброєна, але нескорена: Інтернована Армія УНР у таборах Польщі й Румунії (1921–1924 рр.). Технічний звіт. Київ–Філядільфія.

Срібняк, І.В. та Кучер, В. (1997) Армія УНР: погляд через роки. Київ, № 1–2. с. 126-131.

Т

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (1997) Жоден національний рух не гарантує демократичної політики. Віче (2). с. 18-32.

Толстов, С.В. (1997) Зовнішньополітична дилема: ставлення України до перспектив розширення НАТО. Студії політичного центру «Ґенеза» (1). с. 36-38.

Толстов, С.В. (1997) Україна-НАТО: нові проблеми і тенденції співпраці. Визвольний шлях, 8. с. 913-919.

Ц

Цапко, О.М. (1997) Кость Паньківський - видатний діяч українського громадсько-політичного руху. Розбудова держави (№ 3). с. 41-46.

Ч

Чекаленко, Л.Д. (1997) Влияние регионализма на формирование внешней политики Украины. Этнические и региональные конфликты в Евразии: в 3 кн.: Кн.1. Центральная Азия и Кавказ. с. 179-193.

Чекаленко, Л.Д. (1997) Деякі питання розвитку українсько-польських відносин // Матеріали Міжнародної наукової конференції, 15 вересня 1997 р., м. Люблін, Республіка Польща. – Люблін: Люблінський університет ім. Склодовської-Кюрі. с. 12-13.

Ш

Шергін, С.О. (1997) Світовий порядок: концепції і реальність. Політика і час (1). с. 14-21.

Шморгун, О.О. (1997) Основний зміст поняття "Українська національна ідея". Розбудова держави (6). с. 10-19.

Шморгун, О.О. (1997) Українська ідея, економіка і культура (цикл статей). Наука і суспільство, № 1/2.

Шморгун, О.О. (1997) Чергова революція чи нарешті справжня соціяльно-економічна реформа? Розбудова держави (7/8). с. 22-37.

Шморгун, О.О. (1997) Чергова революція чи нарешті справжня соціяльно-економічна реформа? Розбудова держави (9). с. 12-27.

Шморгун, О.О. (1997) Чергова революція чи нарешті справжня соціяльно-економічна реформа? Розбудова держави (10). с. 22-29.

Шморгун, О.О. (1997) Чергова революція чи нарешті справжня соціяльно-економічна реформа? Розбудова держави (11). с. 3-14.

Шморгун, О.О. (1997) Чергова революція чи нарешті справжня соціяльно-економічна реформа? Розбудова держави (12). с. 17-29.

Шморгун, О.О. (1997) Редакційна стаття, Розбудова держави 1997 №06. Розбудова держави (6). с. 3-4.

Шморгун, О.О. (1997) Редакційна стаття, Розбудова держави 1997 №07-08. Розбудова держави (7/8). с. 5-6.

Цей список був створений у Tue Jan 31 18:26:37 2023 CET.