Елементи, в которих рік: 1998

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | В | З | К | Л | М | П | Р | С | Т | Ц | Ч | Ш
Число елементів: 69.

Б

Бессонова, М.М. (1998) Общественное мнение и политическая жизнь в США. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету (3). с. 151-160.

Бессонова, М.М. (1998) Общественное мнение как политический институт в демократическом обществе. Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини (4). с. 65-74.

Бессонова, М.М. (1998) До питання про висвітлення східноєвропейської політики США 1989–1990 рр. в зарубіжній історіографії. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету (4). с. 113-120.

Бульвінський, А.Г. (1998) Похід кн. Г.Г. Ромодановського на Україну восени 1658 року. Нова політика (№ 1). с. 18-24.

Бульвінський, А.Г. (1998) Основні причини українсько-російської війни 1658-1659 рр. 350-річчя Української держави Богдана Хмельницького: Матеріали міжнародної наукової конференції 15-16 грудня 1998 р. с. 95-99.

Бульвінський, А.Г. (1998) Конотопська битва 1659 р. Український історичний журнал (№ 3). с. 76-83.

Бульвінський, А.Г. (1998) Конотопська битва 1659р. Український історичний журнал (№3). с. 76-83.

Білорус, О.Г. (1998) Глобальні трансформації і стратегії розвитку. Робочий документ. НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин К..

В

Вовк, В.М. (1998) Соціокультурні фактори формування масових умонастроїв в Україні. Політична думка, №1. с. 40-50.

Вітер, І.І. (1998) Відносини України з міжнародними економічними організаціями. Економічний часопис.. 46 (у співавторстві з І.Ю. Сущинською)..

З

Зеленько, Г.І. (1998) Порівняльна політологія: науковий напрям чи метод дослідження? Наукові записки ІПІЕНД НАН України (Вип. 5). с. 196-204.

Зернецька, О.В. (1998) Современные информационные технологии и политический дискурс. In: Методология исследования политического дискурса: монографія. Минск, Минск, с. 171-178.

Зернецька, О.В. (1998) Современные информационные технологии и политический дискурс. In: Методология исследования политического дискурса: моногра фія. Минск, с. 171-178.

Зернецька, О.В. (1998) Процеси і проблеми глобальної трансформації і соціалізації індустрії масової комунікації. In: Глобальні трансформації і стратегії розвитку: Колективна монографія під ред. О.Г. Білоруса. К.: ВІПОЛ, с. 334-360.

Зернецька, О.В. (1998) Магнати і імперії. «Феномен Берлусконі». Всесвіт (5-6). с. 180-183.

Зернецька, О.В. (1998) Магнати і імперії. Руперт Мердок. Всесвіт (3). с. 174-177.

Зернецька, О.В. (1998) Contemporary Information Technologies and Political Discourse. In: Perspectives and Methods of Political Discourse Research. Belarus State University, Minsk, с. 14-15.

Зернецька, О.В. (1998) Contemporary Information Technologies and Political Discourse. Perspectives and Methods of Political Discourse Research. с. 14-15.

Зернецька, О.В. (1998) La radio y la television de servisio publico: el desafio del siglo XXI / Ed. by D.Atkinson, M.Raboy, O.Zernetskaya et all. UNESCO, Paris.

Зернецька, О.В. (1998) Public Service Broadcasting in the Challenges for the 21st Century / Ed.by D.Atkinson, M.Raboy, O.Zernetskaya et all. UNESCO, Paris, -.

Зернецька, О.В. (1998) Магнати та імперії. Televisa і TV Globo. Всесвіт (11). 151- 155.

Зернецька, О.В. (1998) Ucraina: La radiotelevision entre el Estado y el Mercado. In: La radio y la television de servicio publico: el desafio del siglo XXI por Dave Atkinson y Mark Raboy (Comp.) et al. Ecliciones. UNESCO, Paris, с. 127-131.

К

Клименко, О.А. (1998) Політична культура і суспільна трансформація: спроба відтворення взаємозв’язку. Дослідження світової політики / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 2). с. 43-48.

Клименко, О.А. (1998) «Політичний процес» в сучасній політичній думці. Дослідження світової політики (Вип. 3). с. 61-65.

Кудряченко, А.І. (1998) Глобальні трансформації і проблеми безпеки у європейському регіоні. In: Глобальні трансформації і стратегії розвитку / За заг. ред. Білорус О.Г.; Врадій В.О., Кудряченко А.І. та ін. – Київ.: НАН України. ІСЕМВ, с. 159-171.

Кудряченко, А.І. (1998) Політологія: Посібник для студентів вузів / О.В. Бабкіна, В.П. Горбатенко, А.І. Кудряченко. Інший. Київ: «Академія».

Кудряченко, А.І. (1998) Институт президентства в Украине: реалии конституционно-правового статуса. Государство и право (№3). с. 99-106.

Кудряченко, А.І. (1998) Українсько-російські відносини: шлях до рівноправного партнерства. Нова політика (№1). с. 12-18.

Л

Лукаш, О.І. (1998) Bнешняя политика Индии в 90-е годы: новые тенденции. In: Oчерки политического и социально-экономического развития стран Bосто- ка. К.: «Крещатик», с. 265-297.

Лукаш, О.І. (1998) Issues of the Cultural Development of India and the World Civilization. Foreign Affairs Reports / Indian Council of World Affairs, New-Delhi, Vol. X (№ 2). с. 5-8.

М

Метельова, Т.О. (1998) Логіка виникнення і магія творення. Генеза (1-2). с. 27-39.

Метельова, Т.О. (1998) Ігрове семінарське заняття з філософії як метод засвоєння архетипів хронотопу культури. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Інтенсифікація навчального процесу у вищих навчальних закладах шляхом використання комп’ютерної техніки, технічних засобів і методів активного навчання». с. 23-24.

Метельова, Т.О. (1998) Соціологія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни та плани семінарських занять для студентів спеціальностей 7.050106 «Облік і аудит», 7.050107 «Економіка підприємств», 7.050202 «Менеджмент у виробничій сфері», 7.092501 «Автоматизація технологічних процесів і виробництв» заочної форми навчання. [Навчальний матеріал]

Мхитарян, Н.І. (1998) Українсько-турецький чинник в Чорноморському регіоні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Геополітичне майбутнє України», Київ, 19-20 березня 1998 р. с. 102-104.

П

Потєхін, О.В. (1998) Features of Ukraine’s foreign policy. Studia Diplomatica, Vol.LI (№ 6). с. 37-56.

Потєхін, О.В. та Шульга, М. та Бойко, Н. та Парохонська, О. та Шульга, Т. (1998) Правляча еліта сучасної України: Аналітична доповідь №10. Вісник НАН України.

Пророченко, Н.О. (1998) Политическая практика современного исламского фундаменталистского движения в регионе Ближнего и Среднего Востока. Очерки политического и социально-економического развития стран Востока. с. 56-93.

Р

Розумюк, В.М. та Трубайчук, А. (1998) Три іпостасі тоталітаризму. Нова політика (№ 4). с. 31-41.

Розумюк, В.М. та Трубайчук, А. (1998) Що таке тоталітаризм? Пам'ять століть (№ 6). с. 16-29.

Рудяков, П.М. (1998) К вопросу о структуре и уровнях межцивилизационных отношений. Сусрет или сукоб цивилизациjа на Балкану.. с. 451-458.

С

Скаленко, О.К. (1998) Інформація в глобальному вимірі. Сучасна інформаційна політика. с. 33-39.

Скаленко, О.К. (1998) Українську економіку врятує тільки справжня демократія. Віче (4). с. 3-10.

Скаленко, О.К. (1998) Трансінформаційні основи діяльності і розвитку. ЗМІ в процесах державотворення.

Скаленко, О.К. (1998) Стратегічні чинники національної безпеки: інформація, освіта, економіка. Сучасність (2). с. 77-83.

Скаленко, О.К. (1998) Інноваційна основа сучасного підприємництва. Малий і середній бізнес (1). с. 23-25.

Скаленко, О.К. (1998) Глобальна технотронно-інформаційна основа постіндустріального розвитку (С. 50–64), Інформаційна безпека як фактор соціально-економічного розвитку (С. 361–373, у співавторстві з О.Г. Білорусом), Проблеми методології інтеграції глобальної економіки, екології і соціального розвитку (С. 374–383). In: Глобальні трансформації і стратегії розвитку: Монографія. ВІПОЛ, Київ.

Срібняк, І.В. (1998) Полон в Італії. Літопис Червоної Калини: історико-літературний часопис (Скрипторій історичної прози. – 1998. – Т. VІІІ.), № 13 (79-81). с. 344-357.

Срібняк, І.В. (1998) Табір полонених українців у Вецлярі (Німеччина) у 1915–1917 рр. Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія», Вип. 2. с. 38-57.

Срібняк, І.В. (1998) Табір полонених старшин-українців у Кассіно (Італія) у 1918–1920 рр. Перша світова війна і слов’янські народи. Матеріали міжнародної наукової конференції 14–15 травня 1998 р.. с. 96-100.

Срібняк, І.В. (1998) Українська еміграція у Німеччині: погляд історика (рец. на: Українці в Берліні 1918–1945: пропам’ятний збірник доповідей і спогадів з життя та діяльности українців у Берліні з нагоди З’їзду 5-го вересня 1981 р. у Шератон готелі в Торонті, Канада. – Торонто, 1996. – 256 с.). Всесвіт, № 11. с. 141-144.

Срібняк, І.В. (1998) Табір полонених українських старшин у Кассіно (Італія) у 1919–1920 рр. Вісті комбатанта, № 3. с. 79-83.

Срібняк, І.В. (1998) Полонені та інтерновані вояки-українці в Румунії (1919–1923 рр.). Пам’ять століть, № 5. с. 116-124.

Срібняк, І.В. та Купцов, А. (1998) Український військовий табір УГА в Йозефові (Чехословаччина) у 1921–1924 рр. Воля і Батьківщина, Ч. 4 (13/29). с. 65-78.

Срібняк, І.В. та Лук'яненко, О. (1998) З історії заснування Музею-Архіву Визволення України. Архіви України, № 1–6. с. 54-58.

Т

Ткаченко, В.М. (1998) Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду). Український історичний журнал (2). с. 142-145.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (1998) Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. Технічний звіт. К.: Видавничий центр «ДрУк».

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (1998) Україна в контексті ґлобалізму. Технічний звіт. К.: Видавничий центр «ДрУк».

Толстов, С.В. та Яковенко, Н,М, (1998) Позиція Великобританії щодо європейської і трансатлантичної інтеграції. Дослідження світової політики: Зб. праць вчених ІСЕМВ НАН України (3). с. 25-26.

Ц

Цапко, О.М. (1998) Політична спрямованість діяльності товариства «Просвіта» в Україні. Людина і політика (№ 4). с. 23-29.

Ч

Чекаленко, Л.Д. (1998) Трагізм української нації очима польської еліти. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики, №2. с. 261-270.

Чекаленко, Л.Д. (1998) Українсько-польські відносини наприкінці ХХ ст. // Нова політика, №4 (18). с. 13-17.

Чекаленко, Л.Д. (1998) Україна і українці в зовнішній політиці Польщі. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. с. 261-270. ISSN 2307-3144

Чекаленко, Л.Д. (1998) СНД в економічному і політичному просторі України. // Віче, №3. с. 33-51.

Чекаленко, Л.Д. та Васильєв, Д.О. (1998) Українсько-польські відносини в контексті сучасних інтеграційних процесів в Центрально-Східній Європі // Україна в європейських міжнародних відносинах. Зб. наук. пр. – К.: Інститут історії НАН України. с. 18-21.

Ш

Шергін, С.О. (1998) В’єтнам: політика «оновлення» і трансрегіональне співробітництво. Політика і час (8). с. 14-21.

Шморгун, О.О. (1998) Яким має бути український вибір? Розбудова держави (5/6). с. 28-41.

Шморгун, О.О. (1998) Національна ідея в контексті загальносоціологічного аналізу. Розбудова держави (11/12). с. 3-21.

Шморгун, О.О. (1998) Редакційна стаття, Розбудова держави 1998 №01-02. Розбудова держави (1/2). с. 3-4.

Шморгун, О.О. (1998) Редакційна стаття, Розбудова держави 1998 №03-04. Розбудова держави (3/4). с. 3-4.

Цей список був створений у Wed Feb 28 03:22:46 2024 CET.