Елементи, в которих рік: 1999

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: І | Б | В | Г | З | К | Л | М | П | Р | С | Т | Ц | Ч | Ш
Число елементів: 57.

І

Ільїн, В.В. (1999) Український гуманізм: тотожність раціонального та ірраціонального (три ступеня сходження до істини). Інший. Сталь, Київ.

Б

Бессонова, М.М. (1999) Особливості відображення зовнішньополітичних подій в американських засобах масової інформації на сучасному етапі. Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини (5). с. 53-62.

Бессонова, М.М. (1999) Проблема об’єднання Німеччини в контексті східноєвропейської політики США (1989-перша половина 1990 рр.). Збірник наукових праць Міжнародної студентської конференції «Історія очима молодих дослідників», 2. с. 213-216.

Бессонова, М.М. (1999) Європейський вимір міжнародної політики США (кінець 80-х – 90-ті роки ХХ ст.). Українські варіанти (1-2). с. 19-22.

Бульвінський, А.Г. (1999) До питання про царські “пункти” для Війська Запорозького 1657 р. Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні (Вип.8). с. 208-218.

Бульвінський, А.Г. (1999) До питання про царські «пункти» для Війська Запорозького 1657 р. Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні (Вип. 8). с. 208-218.

В

Вовк, В.М. (1999) Демократичні цінності та авторитарна традиція: масова свідомість в Україні посттоталітарної доби. Збірник статей.

Г

Городня, Н.Д. (1999) Боротьба за міжнародне визнання України по закінченні Першої світової війни. Історія України (№ 18 (). с. 2-4.

Городня, Н.Д. (1999) 1919 рік: УНР в пошуках міжнародної підтримки / Відп. ред.: С. Кульчицький, В. Даниленко. Четвертий міжнародний конгрес україністів. Одеса, 26-29 серпня 1999 р. Доповіді та повідомлення. Історія: ХХ століття / Міжнародна асоціація україністів; (Ч. 2). с. 290-296.

З

Зеленько, Г.І. (1999) Україна - Польща; модернізація політичних структур: порівняльний аналіз / Редкол.: М.І. Михальченко, Ф.М. Рудич. Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї. с. 267-275.

Зеленько, Г.І. (1999) Політична модернізація в Польщі: досвід для України. Україна і Польща у Східно-Центральній Європі: спадок і майбуття. с. 122-125.

Зернецька, О.В. (1999) Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини: Монографія. Інший. Освіта, Київ.

Зернецька, О.В. (1999) Глобализация – новейшие тенденции в массовокоммуникационной политике Австралии. Страны Южных морей. с. 11-15.

К

Клименко, О.А. (1999) Політична культура і суспільні зміни на латиноамериканському континенті. Дослідження світової політики: Збірник праць вчених / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 4). с. 3-10.

Клименко, О.А. (1999) Євросоюз: інтеграційне сьогодення. Дослідження світової політики: Збірник праць вчених / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 8). с. 26-31.

Кудряченко, А.І. (1999) Інформаційне забезпечення функціонування політичної системи ФРН. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї / Редколегія: М.І. Михальченко, Ф.М. Рудич. с. 139-147.

Л

Лукаш, О.І. (1999) 50 років: Розвиток індійського суспільства та українсько-індійських зв’язків. Тези Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції індологів, присвяченої 50-річчю Республіки Індія, 24 січня 2000 року / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. Націона. с. 5-7.

Лукаш, О.І. (1999) Республіка Індія - 50 років: підсумки та перспективи розвитку. ІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження академіка Омеляна Прицака / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. с. 39-40.

М

Метельова, Т.О. (1999) Вибір з превентивними заходами. Критика (3). с. 5-7.

Метельова, Т.О. (1999) Політика розколу. Сучасність (3). с. 6-9.

Метельова, Т.О. (1999) Конфронтація рабів. Перехрестя (4). с. 6-8.

Метельова, Т.О. (1999) Кучма всіх об’єднав. Критика (10). с. 4-5.

Метельова, Т.О. (1999) Український вибір: між поганим і ще гіршим. Сучасність (3). с. 6-9.

Метельова, Т.О. (1999) Ейдос проти екзистенції. Сучасність (11). с. 95-110.

Метельова, Т.О. (1999) Топологія політичного простору України‑1998: традиції і новації. Сучасність (3). с. 68-79.

Метельова, Т.О. (1999) Філософія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальностей 6.050100 «Економіка» напряму 0501 «Економіка і підприємництво»; 6.050200 «Менеджмент» напряму 0502 «Менеджмент»; 6.091700 «Технологія харчових та хлібопекарських виробництв» напряму 0917 «Харчова технологія та інженерія» денної та заочної форм навчання. [Навчальний матеріал]

Метельова, Т.О. (1999) Вибори‑99: диспозиція перед стартом. Сучасність (6). с. 72-79.

Мітрофанова, О.О. (1999) Паризький вимір євроатлантизму. Дослідження світової політики. Збірник наукових праць (8). с. 37-40.

П

Потєхін, О.В. (1999) Нова Європа на порозі 3-го тисячоліття. Дух і літера (№ 5–6). с. 99-101.

Р

Розумюк, В.М. (1999) Переддень «Великої шахівниці». Збігнєв Бжезінський про занепад тоталітаризму та крах радянського блоку. Дослідження світової політики. Зб. праць вчених (Вип. 7). с. 20-27.

Рудяков, П.М. (1999) Крок уперед чи крок назад? Українська думка (Лондон, газета), 1999-25 листопада (четвер). -.

Рудяков, П.М. (1999) New «Walls» in Europe. Европа на раскршћу. Нови зидови или уjедикена Европа.. с. 169-172.

С

Скаленко, О.К. (1999) Глобальні проблеми формування сучасного інформаційного простору. In: Сучасне та майбутнє журналістики в плюралістичному суспільстві. ІЖ КНУ, Київ, с. 12-25.

Скаленко, О.К. (1999) Екосфера в світлі інформації: системно-інформаційна єдність економіки і екології. Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури: матеріали науково-теоретичної конференції, присвяченої 165-річчю Київського університету імені Тараса Шевченка (Гуманітарні науки. Частина І).

Солошенко, В.В. (1999) Україна – Німеччина: співпраця в економічній сфері в 90-х роках XX cтоліття. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (42). с. 68-71.

Срібняк, І.В. (1999) Полонені українці в Австро-Угорщині та Німеччині (1914–1920 рр.). Технічний звіт. Київ.

Срібняк, І.В. (1999) Репатріаційна діяльність українських дипломатичних і військово-санітарних установ у Європі в 1918 р. Студії з архівної справи та документознавства, Т. 5. с. 259-263.

Срібняк, І.В. (1999) Табір полонених та інтернованих вояків-українців у Ланцуті (Польща) у 1919–1921 рр. Симон Петлюра у контексті українських національно-визвольних змагань. Збірник наукових праць. с. 148-162.

Срібняк, І.В. та Купцов, А. (1999) Табір інтернованих військовиків УГА в Ліберцях (Чехо-Словаччина) у 1920–1921 рр. Вісті Комбатанта, Ч. 1. с. 72-78.

Срібняк, І.В. та Купцов, А. (1999) З історії культурно-освітньої роботи у таборі інтернованих військ УГА в Йозефові (1921–1922 рр.). ІV Міжнародний конгрес україністів (Одеса, 26–29 серпня 1999 р.). Доповіді та повідомлення. Історія. Частина 2: ХХ століття / Міжнар. асоц. україн. с. 423-429.

Срібняк, І.В. та Купцов, А. (1999) Культурно-просвітницька робота у середовищі інтернованих військ Української Галицької Армії в Чехословаччині (1921–1924 рр.). Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія», Вип. 3. с. 182-203.

Срібняк, І.В. та Палієнко, М.Г. (1999) Матеріали колекції Андрія Жука Національного архіву Канади як джерело вивчення історії України. Спеціальні галузі історичної науки: Збірник на пошану Марка Акимовича Варшавчика. с. 168-175.

Т

Толстов, С.В. (1999) Україна в євроатлантичних відносинах: досвід пристосування. Політична думка (3). с. 73-86.

Толстов, С.В. (1999) Після «холодної війни». Політика і час (2). с. 3-13.

Толстов, С.В. (1999) Die Ukraine und die OSZE. OSZE-Jahrbuch 1999. с. 121-142.

Толстов, С.В. (1999) The Ukraine and the OSCE. OSCE Yearbook 1999. с. 105-123.

Толстов, С.В. та Чумак, В.В. (1999) Конфліктність в сучасній системі міжнародних відносин. Нова політика (5). с. 32-35.

Ц

Цапко, О.М. (1999) Діяльність товариства «Просвіта» у сфері розвитку української освіти. Рідна школа (№ 1). с. 34-39.

Ч

Чекаленко, Л.Д. (1999) Про перманентність непорозумінь у владних структурах Росії. // Нова політика, №3 (23). с. 2-4.

Чекаленко, Л.Д. (1999) Про ситуацію в партійному русі Російської Федерації. // Нова політика, №4 (24). с. 9-13.

Чекаленко, Л.Д. (1999) ТКАЧОВ С. Польсько-український трансфер населення 1944-1946 рр. - Тернопіль, 1997. - 206 с. // Український історичний журнал, №6. с. 139-141.

Ш

Шморгун, О.О. (1999) Яка модель влади потрібна для України? Розбудова держави (7/12). с. 3-18.

Шморгун, О.О. (1999) Проблеми аналізу перехідних соціальних процесів в контексті тоталлогічних досліджень. Тоталлологія. Постнекласичні дослідження. с. 408-423.

Шморгун, О.О. (1999) Про обмеження влад та необмежену владу. Вісник національної академії наук України, № 11. с. 23-40.

Шморгун, О.О. (1999) Механізм легалізації тіньової економіки у контексті реформування грошово-фінансової системи. Реформа міжбюджентних відносин і проблеми розвитку податкової системи України. с. 346-350.

Шморгун, О.О. (1999) Про поділ влад та неподільну владу. Розбудова держави, № 6. с. 16-26.

Шморгун, О.О. (1999) Про обмеження влад та необмежену владу. Розбудова держави (1/6). с. 38-56.

Цей список був створений у Tue Jan 31 16:54:47 2023 CET.