Елементи, в которих рік: 2015

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ф | Ч | Ш | Я
Число елементів: 316.

І

Ільїн, В.В. (2015) Самоствердження особи за умов фінансового світу: інтелект як творчість. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: зб. наук. пр.. с. 64-69.

Ільїн, В.В. (2015) Параметры философско-экономического мышления: современность и перспективы. Інституційне забезпечення кадрової політики у державному управлінні: становлення та розвиток. с. 332-334.

Ільїн, В.В. (2015) Трансформации мышления в познании глобального мира. Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі. с. 22-24.

Ільїн, В.В. (2015) Від інтелекту до інтелектуальної власності: трансформації людини в «людський капітал». Людина, суспільство, комунікативні технології. с. 104-111.

Ільїн, В.В. (2015) Методологическая культура современного мышления: познание и смысл. Верифікація когнітивних практик та самореалізація особистості. с. 14-20.

Ільїн, В.В. (2015) Проблема «позитивного» і «нормативного» в економічній науці. Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. с. 9-12.

Ільїн, В.В. та Базилевич, В.Д. (2015) Экономико-философская мысль современного мира. Інший. Знання, Київ.

Ільїн, В.В. та Савельєв, В.Л. (2015) Критичне мислення як умова продуктивної освіти. Європейські педагогічні студії (5-6). с. 126-134.

А

Аулін, О.А. (2015) ІДІЛ як медіа вірус. In: Ісламська держава: генезис і нові тренди / Під редакцією Салаха З., Ауліна О.А. Львів.: Манускріпт, с. 34-40.

Б

Бессонова, М.М. (2015) Антиамериканізм на пострадянському просторі: російський та український виміри. Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч. 1: Збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15.05.2015). с. 14-19.

Бессонова, М.М. (2015) Додаткові виміри партнерства Канади, Мексики та США в рамках НАФТА. овнішня політика і дипломатія: український і світовий досвід: збірник тез доповідей (23 грудня 2015, м. Київ). с. 21-23.

Бессонова, М.М. (2015) Меморіальні он-лайн проекти, присвячені Другій світовій війні: досвід зарубіжних країн. Історико-політичні студії: Збірник наукових праць (2). с. 5-14.

Бессонова, М.М. (2015) Основні напрями співпраці у сфері екології країн-учасниць НАФТА на сучасному етапі. Наукові праці історичного факультету ЗНУ, 2 (44). с. 128-132.

Бессонова, М.М. (2015) Стереотипи про Канаду у сучасному медіапросторі. По той бік Дніпра: вплив контраверсійних образів «іншого українця» на формування ментальних кордонів: Науковий збірник. с. 174-178.

Бессонова, М.М. та Маклюк, О.М. (2015) Історична пам’ять щодо образу «іншого українця»: науковий проект у Запоріжжі. Scriptorium nostrum (Херсонський державний університет) (1-2). с. 296-306.

Бессонова, М.М. та Маклюк, О.М. (2015) Ментальні кордони та стереотипи: Схід і Захід – разом? Огляд результатів дослідницького проекту «По той бік Дніпра…». Наукові праці історичного факультету ЗНУ (42). с. 323-326.

Богданович, І.І. (2015) Підтримка організацій громадянського суспільства з боку міжнародних інституцій та завдання світової спільноти. Журнал Верховної Радий України "Віче" (6). с. 2-6.

Богданович, І.І. (2015) Особливості діяльності міжнародних організацій у Республіці Білорусь – досвід для України. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 267-277.

Богданович, І.І. (2015) Соціально-економічні перетворення як платформа суспільно-політичної модернізації в Республіці Білорусь. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 379-392.

Богданович, І.І. (2015) Міждержавний союз Білорусь-Росія: здобутки, тенденції, перспективи. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах. Збірник наукових праць / За редакцією кандидата історичних наук, доцента С.В. Толстова // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України. с. 208-217.

Богданович, І.І. та Метельова, Т.О. (2015) Підтримка ОГС міжнародними організаціями в Україні та постсоціалістичних країнах. Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь. – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 43-47.

Бондарець, М.В. (2015) Стан та перспективи розвитку інтеграційних процесів країн СНД. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і спів- робітництва в міжнародних відносинах. Зб. н. пр. / За ред. к. і.н., доц. С.В. Толстова.. с. 146-151.

Бондарець, М.В. (2015) Особливості розвитку інноваційних процесів провідних і транзитивних країн в умовах глобалізації. Глобальні та національні проблеми економіки. (7). с. 15-19.

Бондарець, М.В. (2015) Еволюція концепцій неоіндустріалізації транзитивних країн. Глобальні та національні проблеми економіки. (4). с. 46-49.

Бондарець, М.В. (2015) The conceptual framework for neoindustrialization of the CIS transition. Наукові праці МАУП. (1). с. 12-17.

Бульвінський, А.Г. (2015) Сибірський сепаратизм: причини появи та сучасний стан. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія, 1 (2). с. 199-207.

Бульвінський, А.Г. (2015) Імперська модель модернізації (на прикладі Росії). «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 73-85.

Бульвінський, А.Г. (2015) Сибірський сепаратизм та проблема модернізації Росії: історія питання. Сучасні соціально-гуманітарні дискурси. Матеріали V всеукраїнської наукової конференції, м. Дніпропетровськ, 21 березня 2015 р.: у 5-х частинах (Ч. 3). с. 13-17.

Бульвінський, А.Г. (2015) Сибірський сепаратизм: причини появи і сучасний стан. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія (Вип 1.). с. 199-207.

Бульвінський, А.Г. (2015) Імперська модель модернізації в Росії: історія та сучасний дискурс. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія (Вип. 2). с. 163-178.

Бульвінський, А.Г. (2015) Імперська модель модернізації (на прикладі Росії). «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 73-85.

Бульвінський, А.Г. (2015) Дискурс Сибірського сепаратизму у контексті проблем модернізації. Частина 1. Сибірське обласництво: др. пол. ХІХ - початок ХХ ст. Історико-політичні студії. Збірник наукових праць. Серія «Історичні науки» (№ 1(3)). с. 5-12.

Бульвінський, А.Г. (2015) Дискурс Сибірського сепаратизму у контексті проблем модернізації. Частина 2. Тенденції сепаратизму сучасного Сибіру: від радянських до пострадянських часів. Історико-політичні студії. Збірник наукових праць. Серія «Історичні науки» (№ 1 (3). с. 13-23.

Бульвінський, А.Г. (2015) Позиція Росії щодо європейського вектору модернізації України (на прикладі подій 2013 р.). «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 362-372.

Бульвінський, А.Г. та Врадій, О.С. (2015) Основні механізми та способи взаємодії міжнародних організацій з ОГС в Україні. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 213-224.

Бульвінський, А.Г. та Врадій, О.С. (2015) Міжнародні організації та ОГС в Україні: напрями співробітництва та механізми взаємодії. Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь. – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 28-36.

Білоконь, О.С. (2015) Українсько- китайська дипломатія в контексті постсоціалістичної трансформації: історична персоналістика як досвід новітньої історії. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 498-501.

Білоконь, О.С. (2015) Особливості сучасного етапу розвитку українсько-китайських наукових зв’язків / редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня та ін. Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»;. с. 100-108.

Білорус, О.Г. (2015) Фінансова глобалізація і євроінтеграція: монографія за ред. О.Г. Білоруса, Т.І. Єфименко;. Робочий документ. К..

Білорус, О.Г. та Кудряченко, А.І. та Швед, В.О. (2015) Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації (міжнародна науково-практична конференція). Журнал "Зовнішні справи". с. 53-55.

В

Васильєв, О.А. (2015) Проблеми і перспективи соціально-політичної трансформації інтеграційного об’єднання Росії і Білорусі. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 373-379.

Васильєв, О.А. (2015) Проблеми і перспективи соціально-політичної трансформації інтеграційного об’єднання Росії і Білорусі. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності: зб. наук. пр. с. 373-379.

Васильєв, О.А. (2015) Ядерна енергетика Франції - найпотужніший механізм безпеки. Зовнішні справи (№ 2). с. 31-35.

Васильєв, О.А. (2015) Взаємозв’язок процесів модернізації у геополітичному трикутнику: Казахстан, Росія, Китай / За ред. к. і.н., доц. С.В. Толстова. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах: зб. наук. пр. с. 217-222.

Васильєв, О.А. (2015) Енергетична політика Франції. In: Французька модель державності: політичний економічний, соціальний і правовий аспекти: монографія / О.Г. Бабенко, О.А. Васильєв, С.В. Віднянський, М.М. Гнатовський, Н.М. Грущинська; ред.: Н.О. Татаренко, С.С. Троян, О.І. Шаповалова. Київ: Дипломатична академія України при МЗС України, с. 97-124.

Вовк, В.М. (2015) Перша світова війна і генеза сучасної зовнішньополітичної стратегії США. Перша світова війна: історичні долі держав і народів. Збірник наукових праць (до 100-річчя від початку Першої світової війни) / За заг. ред. А.І. Кудряченка. с. 146-151.

Вовк, В.М. (2015) Парадигма стратегічного партнерства та воєнні доктрини. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах. Збірник наукових праць / За ред. С.В. Толстова. с. 39-43.

Врадій, О.С. (2015) Політична трансформація країн ЦСЄ в умовах європеїзації. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 400-407.

Вєтринський, І.М. (2015) Вплив євроінтеграційної стратегії на геополітичне становище та демократизацію України. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 285-292.

Вєтринський, І.М. (2015) Геополітичні передумови російської агресії проти України. Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. (99). с. 316-320.

Вєтринський, І.М. (2015) До питання про концептуальні засади дослідження геополітики. Віче (22). с. 6-10.

Вітер, І.І. (2015) Модернізація промислової політики ЄС за умов формування світосистеми глобалізму. Наука й економіка.. 97. Стратегічні орієнтири промислової політики ЄС у ХХІ ст..

Вітер, І.І. (2015) Модернізація промислової політики ЄС за умов формування світосистеми глобалізму /. Наука й економіка., № 3 ((39).). с. 92-97.

Вітер, І.І. (2015) Стратегічні орієнтири промислової політики ЄС у ХХІ ст.//. Стратегія розвитку України.–, № (1). с. 32-42.

Вітер, І.І. (2015) Туризм в умовах постіндустріального суспільства: проблеми та перспективи розвитку. Туризм в умовах глобалізації: виклики часу. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 23 жовтня 2014 р.). Частина-ІІ /Редкол.: Федорченко В.К. (голова).. с. 32-37.

Вітер, І.І. (2015) Інноваційна складова конкурентоспроможності Європейського Союзу. Економіка і менеджмент – 2015: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 квіт. 2015: у 9 т. – – Том 7. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку: держава, регіон, галузь, суб’єкт господарюванн. с. 23-25.

Вітер, І.І. (2015) Цивілізаційні фактори виникнення ринкової економіки в країнах Європи (кінець XV - перша половина XVII ст.). Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки / Гол. ред. В.С.Пазенок.. с. 205-216.

Вітер, І.І. (2015) Цивілізаційні фактори виникнення ринкової економіки в країнах Європи (кінець XV – перша половина XVII ст.). Наукові записки Ки- ївського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки.. С. 205215..

Г

Годлюк, А.М. (2015) Відносини НАТО – УКРАЇНА: еволюція партнерства. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах. с. 120-126.

Годлюк, А.М. (2015) Аналітичні інститути та їх роль у зовнішній політиці США. Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство: Зб. матеріалів II міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15 травня 2015 року), 2. с. 27-32.

Годлюк, А.М. (2015) Колективна безпека в глобальних та регіональних вимірах. Зовнішні справи: науковий журнал. (11). с. 48-51.

Городня, Н.Д. (2015) Роль АСЕАН у розвитку міждержавної взаємодії країн Південно-Східної Азії. Гілея (№ 99). с. 109-112.

Городня, Н.Д. (2015) «Українська криза»: міжнародний контекст. Будуємо нову Україну: Збірник конференції 26-27 листопада 2014 р., м. Київ. с. 348-358.

Городня, Н.Д. (2015) Система цінностей як чинник економічного прогресу країн Східної Азії / редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня та ін. Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»;. с. 19-25.

Городня, Н.Д. (2015) «Українська криза» і проблема реформування ради безпеки ООН. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 70-й річниці заснування ООН «Сильна ООН - кращий світ». м. Київ, 22 жовтня 2015 р.: Збірник доповідей. с. 30-33.

Городня, Н.Д. (2015) Переговори держав Антанти з Українською Народною Республікою в кінці 1917 - на початку 1918 рр. «Європейські історичні студії» (Вип.2). с. 161-176.

Гуцало, С.Є. (2015) Проблема Мосула в міжнародних відносинах після Першої світової війни / За загальною редакцією д. і. н., проф. Кудряченка А.І. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни: збірник наукових праць. с. 105-112.

Гуцало, С.Є. (2015) Арабська філософія золотої доби класичного ісламу - одне з джерел поміркованого ісламу. Аль-Калям. Збірка наукових праць Українського центру ісламознавчих досліджень. Бібліотека ісламознавства (Вип. №). с. 12-18.

Д

Держалюк, М.С. (2015) Формування кордонів у Центрально-Східній Європі за наслідками Другої світової війни. Сторінки воєнної історії України (17). с. 152-168.

Добровольська, А.Б. (2015) Інформаційний чинник суспільно-політичної трансформації в умовах глобалізації. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 119-126.

Добровольська, А.Б. (2015) Досвід політичного транзиту Республіки Молдова пострадянського періоду. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 339-350.

Добровольська, А.Б. (2015) Інформаційно-комунікаційні технології у політичних процесах сучасного світу: європейська практика розвитку електронної демократії. Проблемы науки (№ 9-10). с. 48-55.

Добровольська, А.Б. (2015) Досвід політичного транзиту Республіки Молдова пострадянського періоду / За заг. ред. д.філ.н., проф. Рудякова П.М. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії» НАН України. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 337-350.

Добровольська, А.Б. (2015) Інформаційний чинник суспільно-політичної трансформації в умовах глобалізації / За заг. ред. д.філ.н., проф. Рудякова П.М. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії» НАН України. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 119-126.

Добровольська, А.Б. (2015) Політична трансформація «нестабільних» держав: проблеми і протиріччя перехідного періоду в Молдові. Зовнішня політика і дипломатія: український і світовий досвід: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (23 грудня 2015 р., Київ). с. 66-70.

Добровольська, А.Б. (2015) Придністровський конфлікт: нові реалії перерозподілу впливу на пострадянському просторі. Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ - на початку ХХІ століть: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Житомир, 22 травня 2015 р.). с. 175-177.

Добровольська, А.Б. (2015) ІКТ як фактор еволюції інформаційного простору: виклик для транзитивних країн. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції (Острог, 5 березня 2015 р.). с. 16-22.

Добровольська, А.Б. (2015) Глобалізація як джерело та чинник суспільно-політичної трансформації: національні реалії. Соціально-економічні та правові основи сучасної держави в контексті глобалізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 20-21 лютого 2015 р.). с. 9-11.

Добровольська, А.Б. (2015) Постіндустріальні тенденції світового розвитку та їх вплив на політико-трансформаційні процеси транзитивних країн. Науковий вісник Дипломатичної академії України, серія «Політичні науки» (Вип. 2). с. 61-73.

Добровольська, А.Б. (2015) Політика сусідства ЄС: еволюція співробітництва з Молдовою. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва у міжнародних відносинах. Збірник наукових праць. с. 222-231.

Добровольська, А.Б. (2015) Політичний транзит Республіки Молдова: реформи пострадянського періоду. Європейські історичні студії. -.

З

Зеленько, Г.І. (2015) Демократичний транзит у Вишеградській Європі в контексті «третьої хвилі» демократизації. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 407-417.

Зеленько, Г.І. (2015) Про стан і тенденції розвитку політичних партій. Національна безпека і оборона. Центра Разумкова (№ 6). с. 77-78.

Зеленько, Г.І. (2015) Демократичний транзит у Вишеградській Європі в контексті «третьої хвилі» демократизації / За заг. ред. д. філ. н., проф. Рудякова П.М. - Державна установа «Інститут всесвітньої історії» НАН України. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 407-417.

Зеленько, Г.І. (2015) «Institutional traps» in political system of post-communist countries (Ukraine experience). Текст виступу на 23-му Всесвітньому конгресі політологів (Монреаль, Канада). Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки (Вип. 1). с. 3-10.

Зеленько, Г.І. (2015) Ukraine: living in a new way with old rules? NewEurope, Брюссель, Бельгія, 30 червня 2015 р. -.

Зернецька, О.В. (2015) Еволюція стратегій кібербезпеки США / Перша частина. UA Foreign Affairs (5). с. 16-19.

Зернецька, О.В. (2015) Еволюція стратегій кібербезпеки США / Друга частина. UA Foreign Affairs (6). с. 22-27.

Зернецька, О.В. (2015) Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація і безпека розвиту в умовах глобалізації". UA Foreign Affairs (12). с. 53-55.

Зернецька, О.В. (2015) Кібербезпека США: основні стратегії // Право на інформацію в громадянському суспільстві. Проблеми інформаційної безпеки держави. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Право на інформацію в глобалізованому світі. Проблеми інформаційної без- пеки держави» (22 квітня 2015 р.). с. 40-41.

Зернецька, О.В. (2015) Вплив комунікацій на реконфігурацію системи міжнародних відносин напередодні, під час та після Першої світової війни. Перша світова війна: історичні долі держав і народів. Збірник наукових праць.. с. 261-271.

К

Клименко, О.А. (2015) Система та механізми функціонування організацій громадянського суспільства в країнах світу. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 168-178.

Клименко, О.А. (2015) Китайсько-індійські взаємовідносини в контексті військово-політичних чинників їх розвитку: виклики сучасності. Історико-політичні студії: Збірник наукових праць [ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»]. Серія «Політичні науки» (№ 2 (4). с. 46-55.

Клименко, О.А. (2015) Система та механізми функціонування організацій громадянського суспільства в країнах світу / За заг. ред. проф. Рудякова П.М. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності: Збірник наукових праць / НАН України; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 168-178.

Клименко, О.А. (2015) Феномен кастового устрою у контексті цивілізаційно-культурних складових індійського суспільства / редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня та ін. Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 61-70.

Клименко, О.А. (2015) Особливості механізмів діяльності організацій громадянського суспільства в країнах розвиненої демократії. Віче. Журнал Верховної Ради України (№ 6 (3). с. 12-16.

Клименко, О.А. (2015) Національні платформи громадянського суспільства в межах Східного партнерства: потенціал і можливості зростання / За заг. ред. М.А. Кулініча, Н.О. Татаренко, В.Г. Ціватого. Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: Збірник тез доповідей [IV міжнародної науково-практичної конференції] (м. Київ, 23 квітня 2015 р.). с. 59-62.

Клименко, О.А. та Ткаченко, І.В. (2015) Система та механізми функціонування ОГС у країнах світу. Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь. – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 47-53.

Княждвірська, К.О. (2015) Демократія та економічна модернізація: шляхи взаємодії в країнах Субсахарської Африки. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 520-528.

Кудряченко, А.І. (2015) Ялтинська конференція держав Великої трійки і вихід України на міжнародну арену. Журнал Верховної Ради України "Віче" (5). с. 25-28.

Кудряченко, А.І. (2015) Засадничі демократичні цінності та їх вплив на розбудову громадянського суспільства в країнах Європи. Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь. – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 9-19.

Кудряченко, А.І. (2015) «Баварія», «Білоруси», «Голуб В.Й.», «Егберт Ян», «Едігер Теодор Г.», «Зарудна Н.М.», «Інститут для вивчення СРСР», «Інтернаціонал Свободи». Енциклопедія сучасної України. – К. – 2000–2015 рр. – Т. 2. – С. 43– 44, С. 823–824; Т. 6. – С. 108; Т. 9. – С. 19 і 20; Т. 11 – С. 419–420, С. 449–450..

Кудряченко, А.І. (2015) Засадничі демократичні цінності та їх вплив на розбудову громадянського суспільства в країнах Європи. Віче (№2). с. 3-7.

Кудряченко, А.І. (2015) Передмова. Перша світова війна та її наслідки для світу. Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від почат- ку Першої світової війни): збірник наукових праць / За загальною ре- дакцією д. і. н., проф. Кудряченка А.І. с. 12-13.

Кудряченко, А.І. (2015) Перша світова війна та її наслідки для світу. Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни): збірник наукових праць. с. 22-30.

Кудряченко, А.І. (2015) Держави пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи. журнал "Зовнішні справи" (11). с. 22-25.

Кудряченко, А.І. (2015) Проблеми миру та безпеки в діяльності міжнародних організацій: до 40-річчя Гельсінського заключного акта. журнал "Зовнішні справи" (10). с. 10-13.

Кудряченко, А.І. (2015) Вступ (С. 4–8), Засадничі демократичні цінності та їх вплив на розбудову громадянського суспільства в країнах Європи (С. 9–19 у співавторстві з С.Г. Самойленко), Висновки (С. 70–77 у співавторстві з С.Г. Самойленко) // Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь / А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу) [та ін.]. Інший. К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. та Метельова, Т.О. та Толстов, С.В. та Зеленько, Г.І. (2015) Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь. Державна установа "Інститут всесвітньої історії НАН України", Київ. ISBN 978-966-97247-6-2

Кудряченко, А.І. та Харченко, І.І. (2015) Уроки демократичних перетворень у країнах Центрально-Східної Європи на рубежі ХХ-ХХІ століть. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 25-32.

Кудряченко, А.І. та Чекаленко, Л.Д. та Васильєв, О.А. (2015) Ядерна енергетика Франції – найпотужніший механізм безпеки. Зовнішні справи (№2). с. 31-35.

Л

Лакішик, Д.М. (2015) Особливості та основні тенденції розвитку процесу демократизації в сучасному світі. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 40-52.

Лакішик, Д.М. (2015) Концепт США в аналітичних дослідженнях сучасних тенденцій глобального розвитку. Історико-політичні студії: Збірник наукових праць (2 (4)). с. 56-65.

Лакішик, Д.М. (2015) Пріоритети доктрини «світового лідерства» Б. Обами. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах. Збірник наукових праць. с. 47-57.

Лакішик, Д.М. (2015) Доктрина «глобальної демократизації» Дж. Буша-молодшого. Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 2. с. 52-59.

Лакішик, Д.М. (2015) Пріоритети доктрини світового лідерства США у ХХІ столітті. Науково-теоретичні аспекти вирішення глобальних проблем сучасності: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. с. 115-119.

Лакішик, Д.М. (2015) Переформатування трансатлантичного співробітництва США та Європи: виклики для європейського регіону. Пріоритетні напрямки розвитку суспільних наук у ХХІ столітті: Матеріали міжнародної на- уково-практичної конференції, м. Херсон. с. 171-175.

Лакішик, Д.М. (2015) Стратегічні підходи США в сфері безпеки та оборони. Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності: мате- ріали II Міжнародної науково-практичної конференції. с. 118-121.

Лакішик, Д.М. (2015) Bipolarity Effect on Formation and Development US European Policy. Європейські історичні студії: науковий журнал (1). с. 29-42.

Лакішик, Д.М. (2015) THE KEY FACTORS OF EUROPEAN CAUTION TOWARDS AMERICAN INTERVENTIONISM. Європейські історичні студії: науковий журнал (2). с. 54-67.

Лукаш, О.І. (2015) «Єдність у різноманітності» як головна особливість розвитку індійської цивілізації / редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня. Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 51-60.

Лукаш, О.І. та Коновалов, І.С. (2015) Розвиток українсько-індійських гуманітарних зв’язків: цивілізаційний вимір / редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня. Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 90-98.

Лущак, В.В. (2015) Тренувальний табір «Травники»: радянські військовополонені на службі в СС. Матеріали IV всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Українська минувшина: джерела, постаті, явища". с. 257-262.

Лущак, В.В. (2015) "Близькосхідне Локарно" або Кемп-Девідський мирний процес 1977-1979 рр. Драгоманівські історичні студії: зб. наук. праць молодих істориків / відп. ред. і упор. О. В. Потильчак, І. Г. Вєтров, Ж. М. Іщенко, О. О. Сушко., 3 (7). с. 184-192.

Лущак, В.В. (2015) Радянські та американські геополітичні інтереси на Близькому Сході у 40-60 рр. ХХ століття. Молодий будівничий України № 35: у 2 томах: збірник матеріалів ХХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів "Європейський вибір України: сучасні виклики та реалії"., Т. 1.. с. 96-98.

М

Метельова, Т.О. (2015) Протестні рухи як сегмент громадянського суспільства й форма прямої демократії: світові тренди та український досвід. Журнал Верховної Радий України "Віче" (4). с. 2-5.

Метельова, Т.О. (2015) Країни Центральної Європи і міжнародна безпека: спільне й відмінне в українському питанні. Науковий вісник Дипломатичної академії України, 22 (2). с. 26-33.

Метельова, Т.О. (2015) Реактуалізація міфологічного мислення як складник модернізаційних процесів. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 63-72.

Метельова, Т.О. (2015) Протестні рухи та феномен «Майдану» в контексті розвитку громадянського суспільства в Україні. Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь. – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 59-65.

Метельова, Т.О. (2015) Взаємодія міжнародних організацій і сучасних протестних рухів у країнах світу: загальні тенденції і перспективи. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва/ за ред. к. і.н., доц. С.В. Толстова // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 94-102.

Метельова, Т.О. (2015) Інформаційна безпека України в контексті європейських здобутків: досвід минулого і завдання на перспективу. Контраст. [Електронний ресурс].

Метельова, Т.О. (2015) Незалежний Туркменістан: специфіка власного шляху чи новий соціальний експеримент? Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня. с. 154-157.

Метельова, Т.О. (2015) Ціннісні трансформації європейського простору: між Першою і Другою світовими війнами. Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни): збірник наукових праць. с. 191-202.

Миклащук, І.М. (2015) Підтримка громадянського суспільства в Україні: проблеми і перспективи. Віче (4). с. 6-10.

Миклащук, І.М. (2015) Вплив міжнародних організацій на оптимізацію відносин у тріаді: «особа – суспільство – держава» в Україні. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 224-232.

Миклащук, І.М. (2015) Роль неурядових організацій в Автономній Республіці Крим напередодні та в період російської окупації. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 328-333.

Миклащук, І.М. та Фощан, Я.І. (2015) Інституційна роль провідних міжнародних організацій у підтримці організацій громадянського суспільства в Україні. Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь. – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 36-43.

Мхитарян, Н.І. (2015) Роль Туреччини в сучасних геополітичних процесах на Близькому Сході. Збірка наукових праць УЦІД (Українського центру ісламознавчих досліджень) Аль-Калям. Бібліотека ісламознавства (Bип. №). с. 132-142.

Мхитарян, Н.І. (2015) Традиціоналізм і модернізація у розбудові сучасного Казахстану / редкол.: B.O. Швед, O.L Лукаш, Н.Д. Городня та ін. Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». 15B-164.

Мітрофанова, О.О. (2015) Військова політика Франції та співробітництво з Україною. Інший. Дипломатична академія України при МЗС України.

Мітрофанова, О.О. (2015) Українська дилема та французькі цінності. Зовнішні справи (3). с. 28-32.

Мітрофанова, О.О. (2015) Національна держава і глобальний ресурс військової дипломатії. Науковий вісник Дипломатичної академії України. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. Частина ІІ. Серія «Політичні науки» (22). с. 50-60.

Мітрофанова, О.О. (2015) Асиметричне стратегічне партнерство зі США провідних країн Північноатлантичного альянсу. Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч. 1: зб. матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції. с. 121-128.

Мітрофанова, О.О. (2015) Трансатлантичне стратегічне партнерство і криза в Україні. Європейські історичні студії (1). с. 178-189. ISSN 2524-048Х

Мітрофанова, О.О. (2015) Дослідження феномену стратегічного партнерства в контексті всесвітньої історії. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносин. Збірник наукових праць. с. 243-247.

О

Олійник, О.М. (2015) Механізм реалізації стратегії партнерства Китаєм. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 23.12.2015 / Дипломатична академія України. с. 155-157.

Олійник, О.М. (2015) Посилення ролі китайського юаня у міжнародних розрахунково-кредитних операціях: виклики та можливості для України. Банківська справа (№ 6 (1). с. 59-81.

Олійник, О.М. (2015) Дипломатія стратегічного партнерства як інструмент реалізації геополітичних інтересів Китаю / редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня та ін. Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 70-83.

Олійник, О.М. (2015) Стратегія «глобалізації» як напрямок посилення міжнародної приступності Китаю на світових ринках. Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (02 квітня 2015 р.). Збірник (№ 1). с. 133-139.

Олійник, О.М. (2015) Зовнішньоекономічна політика Китаю в умовах глобалізації світової економіки: уроки для України. Вісник Національного банку України (№ 6(23). с. 40-47.

Олійник, О.М. (2015) «Зелений розвиток» як інструмент інноваційної політики Китаю. Міжгалузевий науково-практичний журнал «Проблеми науки» (№ 4-5). с. 22-30.

Олійник, О.М. (2015) Периферійна дипломатія як інструмент захисту національних інтересів Китаю. Глобальні виклики і багатостороння дипломатія: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 18.03.2015 / Дипломатична академія України. с. 215-217.

Олійник, О.М. (2015) Концепція нейтралітету як вектор зовнішньоекономічної політики Туркменістану. Глобальні виклики і багатостороння дипломатія: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 12.03.2015 / Дипломатична академія України. с. 57-61.

Олійник, О.М. (2015) Заходи валютної політики Китаю в посткризовий період. Вісник Національного банку України (№ 1). с. 63-68.

Олійник, О.М. (2015) Китай у роки першої світової війни. Перша світова війна. Історичні долі держав і народів.. с. 112-118.

Орлова, Т.В. (2015) Пострадянський простір: зіткнення цивілізацій. Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Міжнародна науково-практична конференція 1-2 жовтня 2015 р.: матеріали доповідей та виступів. с. 317-321.

Орлова, Т.В. (2015) Гендерні студії в українській вищій школі: досвід історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. с. 193-195.

Орлова, Т.В. (2015) Україна в європейському цивілізаційному вимірі» - новий перспективний курс у вищій школі. Українознавчий альманах (Вип. 1). с. 198-201.

Орлова, Т.В. (2015) Столкновение цивилизаций на постсоветском пространстве. Проблеми миру і безпеки в Європі та світі: концептуальні засади й політичні реалії другої половини ХХ - початку ХХІ століття: зб. наук. статей. с. 53-65.

Орлова, Т.В. (2015) Пауперизм як глобальна проблема на сучасному етапі. Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали науково-практичної конференції 23 квітня 2015 року «День науки історичного факультету 2015». с. 10-13.

Орлова, Т.В. (2015) Цивіліологія і зовнішня політика України на сучасному етапі: погляд історика / За загал. ред. В.Г. Циватого, Н.О. Татаренко / Мін-во закордонних справ України, Дипломатична академія України. Зовнішня політика і дипломатія: український і світовий досвід: Зб. тез доповідей міжнар. наук. конф. (Київ, 23 грудня 2015 року). с. 163-165.

П

Перга, Т.Ю. (2015) Оргуська конвенція: проблеми та перспективи впровадження в країнах Європи та Азії. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 161-167.

Перга, Т.Ю. (2015) Экологическая неоконвергенция: от теории к практике //. Świat Idei i Polityki.–, Том (14). с. 283-305.

Перга, Т.Ю. (2015) Політика Східного партнерства: історія розвитку та перспективи в умовах глобальних викликів //. Сторінки історії: збірник наукових праць.–, Вип (40). с. 174-185.

Перга, Т.Ю. (2015) Розвиток екологічного партнерства в європейському регіоні: досвід країн Вишеградської групи //. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва міжнародних відносин. Збірник наукових праць.– К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»,. 126-133..

Перга, Т.Ю. (2015) Роль балканських країн у формуванні нової системи міжнародних відносин напередодні Першої світової війни //. Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни). Збірник наукових праць / За загальною редакцією проф. Кудряченка А.І. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії».– К.: Вид-во «Фенікс»,. 79-–85..

Перга, Т.Ю. (2015) Країни Центральної Азії у фокусі пріоритетів ЄС: демократизація / Т. Перга //. Evropsky politicky a pravni diskurz., Vol. 2 (Iss.1.). с. 97-104.

Перга, Т.Ю. (2015) The Kerch traffic interchange: a geopolitical dimension //. Central Asia and the Caucasus. Journal of Social and Political Studies.–Vol.16– Issue 2.. P. 54-60.

Потєхін, О.В. (2015) Друга «холодна війна»: попередні підсумки. Зовнішні справи. ІСТОРИЧНІ НАУКИ (№10). с. 14-17.

Потєхін, О.В. (2015) Антиамериканізм і антисемітизм: порівняльний аналіз. Збірник матеріалів II міжнародної науково-практичної конференції (15 травня 2015 року, м. Львів). с. 45-54.

Потєхін, О.В. (2015) Фактор США у мережевій системі сучасного світу: український вимір. Гуманітарні студії.. с. 206-214.

Потєхін, О.В. (2015) Боснійська криза 1908–1909 рр. і Перша світова війна: проблеми союзницької співпраці. Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до сторіччя від початку Першої світової війни): збірник наукових праць / під ред. А.І. Кудряченка.. с. 71-79.

Потєхін, О.В. (2015) Зовнішня політика та міжнародне становище України у 2014 році — очима експертів Частина 1. Набуття суб’єктності за часів Революції та війни. Зовнішні справи. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (№1). с. 38-43.

Потєхін, О.В. (2015) Зовнішня політика та міжнародне становище України у 2014 році — очима експертів. Частина 2. Друзі пізнаються в біді, чи не так? Зовнішні справи. ІСТОРИЧНІ НАУКИ (№2). с. 46-51.

Потєхін, О.В. (2015) Зовнішня політика та міжнародне становище України у 2014 році — очима експертів. Частина 3. Імперативи інтеграції. Зовнішні справи. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (№3). с. 18-23.

Потєхін, О.В. та Тодоров, І.Я. (2015) Тенденції зовнішньої політики України у 2014 р. Зовнішня політика України: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети. – Щорічник / Ред. Г. Перепелиця.. с. 37-62.

Пророченко, Н.О. (2015) Політична еліта Ірану: досвід поєднання традиції і сучасності у формуванні курсу суспільно-політичного розвитку. «Аль-Калям». Збірка наукових праць УЦІД. Бібліотека ісламознавства. с. 93-109.

Пророченко, Н.О. (2015) Ісламська держава: соціальний аспект феномену. In: Ісламська держава: генезис і нові тренди = Исламское государство: генезис и новые тренды = Islamic state: genesis and new trends /під ред. Салаха З., Аулі- на О.А. - Громад. орг. «Араб. Дім», Громад. орг. «Укр. центр ісламознав- ства». Львів: Манускрипт, с. 20-25.

Пророченко, Н.О. (2015) Османська імперія на шляху реформ XVffl - І половина XIX ст. Nad Wіslз і Dmeprem. Polska і Ukrama w przestrzem єшш^іє] przeszlosc і terazmejszosc. Torun-Saragossa: International Association of Historians and Archivists, 2015 (№ 4). с. 96-101.

Р

Розумюк, В.М. (2015) Міраж "третьої хвилі" - ліберальний проект соціально-політичного конструювання на пострадянському просторі. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 33-40.

Розумюк, В.М. (2015) Класифікація міжнародних організацій та специфіка їх співробітництва з інститутами громадянського суспільства. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 204-213.

Розумюк, В.М. (2015) Класифікація міжнародних організацій та специфіка їх співробітництва з інститутами громадянського суспільства. Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь. – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 19-22.

Розумюк, В.М. (2015) Громадянське суспільство і зовнішня політика. Віче (2(382)). с. 7-11.

Рудяков, П.М. (2015) Вступ. Модернізаційні практики і моделі у глобалізованому світі, що інтегрується. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 7-14.

С

Скаленко, О.К. (2015) Інформаційно-творчий чинник демократизації суспільства в сучасному світі. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 126-132.

Скаленко, О.К. (2015) Трансформаційна глобалістика міжнародних відносин. Науковий історико-філософський журнал «Університет» (1). с. 37-45.

Скаленко, О.К. (2015) Духовно-інформаційна сутність цивілізаційного процесу. Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): збірник наукових праць. с. 197-203.

Скаленко, О.К. (2015) Інноваційні авторські моделі сучасного світового розвитку і міжнародних відносин. Стратегія соціально-економічного розвитку України: збірник наукових праць, 1. с. 260-271.

Скаленко, О.К. (2015) Глобальносистемна методологія сучасного науково-практичного процесу. Науковий електронний журнал «Молодіжний економічний дайджест» (2-3). с. 267-272.

Скаленко, О.К. (2015) Глобальная трансинформационная основа антиядерних международных отношений. М-лы Всемирного научного Конгресса «Глобалистика‑2015».

Сльозко, О.О. (2015) Вплив рішень МВФ про кредитування на демократизацію суспільства: компаративний аналіз. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 311-316.

Сльозко, О.О. (2015) Вплив кредитів Світового банку на зміни на фінансовому ринку: приклад Угорщини та України. Збірник матеріалів конференції «Добробут націй в умовах глобальної нестабільності».. с. 76-79.

Сльозко, О.О. (2015) Вплив рішень МВФ про кредитування на демократизацію суспільства: компаративний аналіз / За загальною редакцією д.філ.н., проф. Рудякова П.М. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 311-317.

Сльозко, О.О. (2015) Туристический бизнес на техногенных катастрофах: современные тенденции и новые измерения. Пример Украины. Управление эколого-экономическими системами: взаимодействие власти, бизнеса, науки и общества: Материалы 12-й Международной конференции Российского общества экологической экономики. с. 98-101.

Сльозко, О.О. (2015) Роль ефективної фінансової та грошово-кредитної політики в економіці країни. Теоретичні і практичні аспекти екрономіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. с. 234.

Сльозко, О.О. (2015) International experience of ecological restructuring and its implementation in Ukrainian enterprises. 3 ogolnopolska konferencia - 15 may 2014, Szeczin, Szeczin University, Katedra microeconomiky (Poland). с. 23-35.

Сльозко, О.О. (2015) Market of Financial Services Between Ukraine and EU. In: Global economy issues and changes of post-crisis developed. Monograph. Technology Education Institute of Western Machedonia, Grees, с. 34-58.

Сльозко, О.О. та Pelo, A. (2015) Current tendencies and system of employment in Ukraine. In: Population and social development. Monograph. Vilnius University, Kaunas Faculty of Humanity, с. 116-126.

Солошенко, В.В. (2015) Діяльність європейських неурядових організацій в Україні. Журнал Верховної Ради України "Віче" (2). с. 11-14.

Солошенко, В.В. (2015) Роль німецьких неурядових організацій у розбудові демократії в Україні. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 259-267.

Солошенко, В.В. (2015) Роль міжнародних (європейських) організацій у розбудові демократії в Україні в контексті підтримки інституцій громадянського суспільства. Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь. – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 65-69.

Солошенко, В.В. (2015) Особливості мультикультурного розвитку Федеративної Республіки Німеччина. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (42). с. 287-291.

Солошенко, В.В. (2015) Роль колективної пам’яті про Першу світову війну у країнах Східної Європи (на прикладі України та Росії). Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни): збірник наукових праць. / За загальною редакцією д. і. н., проф. Кудряченка А.І.. с. 280-289.

Солошенко, В.В. (2015) Дослідження щодо походження втрачених культурних цінностей (досвід Федеративної Республіки Німеччина). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2 (44). с. 119-123.

Срібняк, І.В. (2015) Українська політична еміграція в міжвоєнній Польщі: шляхи формування, особливості діяльності, подальша доля. Nad Wіsłą і Dnіeprem. Polska і Ukraіna w przestrzenі eurazijskiej – przeszłość і teraźnіejszość (№ 4). с. 155-159.

Срібняк, І.В. (2015) Табір полонених українських офіцерів у Кляйнмюнхені (Австро-Угорщина) навесні 1918 року. Київські історичні студії (№ 1). с. 21-25.

Срібняк, І.В. (2015) З історії діяльності військово-освітніх закладів інтернованої в Польщі армії УНР у 1921 р.: "Юнацька школа прискореного випуску для підготовки старшин військового часу в таборі Каліш". Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Історичні науки (№ 134). с. 105-108.

Срібняк, І.В. (2015) Інтерновані вояки УГА в таборі Йозефов (Чехословаччина) у 1921-1922 рр.: умови перебування та санітарний стан. Дриновський збірник, VIII. с. 196-211.

Срібняк, І.В. (2015) Газета «Mainichi Shimbun»: штрихи до історії її видання. Мовні і концептуальні картини світу (Вип.54). с. 275-279.

Срібняк, І.В. та Вішка, О. (2015) Знахідка у варшавській бібліотеці: списoк пoлoнeних стaршин УГА в тaбoрі Тухоля (1920–1922). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (Вип. 4). с. 56-74.

Срібняк, І.В. та Палієнко, М.Г. (2015) Доля людини на тлі епохи: життєвий шлях Осипа Мельниковича. Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки (№ 9). с. 75-83.

Срібняк, І.В. та Таравська, Я. (2015) Ідея української державності у публіцистичній спадщині Андрія Жука. Історичний збірник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (Вип. 3). с. 155-163.

Стельмах, В.О. (2015) Молодь країн Вишеградської групи як суб’єкт і об’єкт суспільно-політичних модернізаційних процесів. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 418-425.

Стельмах, В.О. (2015) Досвід регіональної співпраці у центральній Європі (на прикладі країн Вишеградської групи). Актуальні проблеми всесвітньої історії: Стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах / Збірник наукових праць. с. 134-141.

Стельмах, В.О. (2015) Роль організацій громадянського суспільства у «Східному партнерстві» / за заг. ред. М.А. Кулініча, Н.О. Татаренко, В.Г. Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: збірка доповідей. с. 127-130.

Стельмах, В.О. (2015) Проблеми нормативно-правового забезпечення функціонування місцевого самоврядування в країнах Закавказзя (на прикладі Вірменії та Азербайджану). Сучасні соціально-гуманітарні дискурси. Матер. V всеукр. конф. м. Дніпропетровськ, 21 березні 2015 р, ч. 2. с. 148-151.

Стельмах, В.О. (2015) Молодь Вишеградської групи як об’єкт і суб’єкт суспільно-політичних модернізаційних процесів / За заг. ред. д.філол.н., проф. Рудякова П.М. / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності». Збірник наукових праць. с. 417-425.

Т

Ткаченко, І.В. (2015) Особливості функціонування громадянського суспільства в Чеській Республіці. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 277-284.

Ткаченко, І.В. (2015) Соціально-політична модернізація в Чеській Республіці: досвід для України на шляху європейської інтеграції. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 425-433.

Ткаченко, І.В. (2015) Громадський сектор у Словаччині: досвід суспільної модернізації. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 441-448.

Ткаченко, І.В. (2015) Громадський сектор у Словаччині: досвід суспільної модернізації / За загальною редакцією д.філ.н., проф. Рудякова П.М. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 441-448.

Ткаченко, І.В. (2015) Громадянське суспільство і Європейський Союз: функціонування і співпраця. Віче, № 2. с. 15-19.

Ткаченко, І.В. (2015) Європейська інтеграція України: гіпотетичні можливості на фоні зовнішньої агресії. Суспільні науки: проблеми та досягнення сучасних наукових досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 4-5 грудня 2015 року). с. 135-138.

Ткаченко, І.В. (2015) Публіцистика Михайла Грушевського на сторінках тижневиків «Село» та «Засів» як джерело з історії української селянсько-робітничої дореволюційної періодики. Рукописна та книжкова спадщина України, Вип. 1. с. 344-352.

Ткаченко, І.В. (2015) Соціально-політична модернізація в Чеській Республіці: досвід для України на шляху європейської інтеграції / За загальною редакцією д.філ.н., проф. Рудякова П.М. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 425-433.

Ткаченко, В.М. (2015) «Риболовля на блешню» по-російськи. Технічний звіт. К.: Фенікс.

Ткаченко, В.М. (2015) «Путінізм»: шовінізм пострадянського реваншу. Проектний звіт. К.: «Знання України».

Ткаченко, В.М. (2015) Перша світова в нашому сьогоденні. Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни): збірник наукових праць / За загальною редакцією д. і. н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 202-210.

Ткаченко, В.М. (2015) Идеологическая составляющая «гибридной войны». Политикус (2). с. 107-113.

Ткаченко, В.М. (2015) Україна: війна і «русский мир». Україна-Європа-Світ. Міжнародній збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини, 2 (16). с. 43-69.

Ткаченко, В.М. та Дорошенко, М. (2015) В уповании на «новый мировой порядок». Политикус (1). с. 127-133.

Ткаченко, В.М. та Дорошенко, М. (2015) «Новый мировой порядок»: бренды и тренды. Актуальні проблеми всесвітньої історії: Стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах. Збірник наукових праць за редакцією кандидата історичних наук, доцента С.В. Толстова. с. 24-33.

Ткаченко, В.М. та Дорошенко, М. (2015) Распутица: возвращение геополитики. Україна-Європа-Світ. Міжнародній збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини (15). с. 100-134.

Ткаченко, В.М. та Дорошенко, М. (2015) Realpolitik: глобальные истоки кризиса в Украине. Науковий вісник дипломатичної академії наук. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. Серія «політичні науки», 2 (22). с. 10-25.

Толстов, С.В. (2015) Діяльність міжнародних організацій в Україні: загальні тенденції та орієнтири. Віче (4). с. 11-15.

Толстов, С.В. (2015) Суспільно-політичні процеси та вектори змін у сучасній міжнародній системі. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 15-24.

Толстов, С.В. (2015) Проекти та діяльність ОБСЄ в Україні. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 232-252.

Толстов, С.В. (2015) Еволюція діяльності міжнародних організацій в Україні. Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь. – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 22-27.

Толстов, С.В. (2015) Координація політики США та ЄС у реагуванні на українську кризу. Зовнішні справи (1). с. 16-21.

Толстов, С.В. (2015) Координація політики США та ЄС у реагуванні на українську кризу. Зовнішні справи (2). с. 6-11.

Толстов, С.В. (2015) Діяльність міжнародних організацій в Україні: загальні тенденції та орієнтири. Віче (4). с. 11-15.

Толстов, С.В. (2015) «Захід» і Росія в новій фазі політичного протистояння: співвідношення стратегії і тактики. Науковий вісник Дипломатичної академії України, 2 (22). с. 92-103.

Толстов, С.В. (2015) Параметри та критерії оновленої моделі міжнародної безпеки України. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах. с. 16-23.

Толстов, С.В. (2015) Позиція США і ЄС щодо врегулювання конфлікту на сході України. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка: Міжнародні відносини (1). с. 16-21.

Толстов, С.В. (2015) Політика ЄС щодо Росії: основні проблеми та тенденції. Історико-політичні студії. Зб. наук. праць (2). с. 97-111.

Толстов, С.В. (2015) Процеси розширення ЄС в історичній ретроспективі. Європейські історичні студії: Науковий журнал. Електронне видання (2). с. 118-136.

Толстов, С.В. (2015) Східноєвропейська політика ЄС: цілі, методи, способи реалізації. Актуальні проблеми міжнародних відносин (125). с. 32-42.

Толстов, С.В. (2015) Зовнішньополітичні акценти та пріоритети адміністрації Б. Обами. Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч. 2: зб. матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15.05.2015). с. 126-135.

Толстов, С.В. (2015) Корекція пріоритетів Європейської політики сусідства. Безпековий, політичний, економічний та гуманітарний виміри сучасного етапу європейської та євроатлантичної інтеграції України. Мат-ли міжнар. науково-практичної конференції (Ужгород, 5 грудня 2015 р.). с. 86-88.

Толстов, С.В. (2015) Східноєвропейське сусідство та «Східне партнерство»: функціональні особливості та структурні обмеження. IV Міжнародна науково-практична конференція «Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики» (23 квітня 2015 р.). с. 83-88.

Толстов, С.В. (2015) Суспільно-політичні процеси та вектори змін у сучасній міжнародній системі (С. 15–24), Проекти та діяльність ОБСЄ в Україні (С. 232–252). «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності.

Толстов, С.В. (2015) Буремний 2015-й: зовнішньополітичні підсумки року. Зовнішні справи (12). с. 6-11.

Толстов, С.В. та Оврамець, М.А. (2015) Середземноморський штурм: міграційна криза в Європейському Союзі. Зовнішні справи (9). с. 6-11.

Толстов, С.В. та Якушик, В.М. (2015) Становлення та розвиток політики ЄС у східноєвропейському регіоні. Наукові записки НаУКМА, 172. с. 72-82.

Ф

Фесенко, М.В. (2015) Витоки та наслідки глобальної системної кризи. Історико-політичні студії. Збірник наукових праць (2). с. 111-120.

Фесенко, М.В. (2015) Глобальне партнерство як консолідація суб’єктів міжнародних відносин у протидії міжнародному тероризму: концептуальні підходи. Актуальні проблеми міжнародних відносин: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах. Зб. наук. Праць. с. 34-39.

Фесенко, М.В. (2015) Боротьба США та Китаю за глобальне лідерство у XXI столітті. Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки» (6).

Фомін, С.С. (2015) Соціально-економічна демократія як передумова демократії політичної. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 133-141.

Фомін, С.С. (2015) Економічна модернізація в країнах Східної Азії на прикладі Японії, Південної Кореї та Китаю. Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки). Збірник наукових праць. с. 26-33.

Фомін, С.С. (2015) Перша світова війна як головний фактор виникнення нових незалежних держав Центральної Європи та прискорення в них модернізаційних процесів. Перша світова війна: історичні долі держав і народів. Збірник наукових праць (до 100-річчя від початку Першої світової війни). с. 177-183.

Фомін, С.С. (2015) Соціально-економічна демократія як передумова демократії політичної. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 133-141.

Фощан, Я.І. (2015) Роль проекту «Об’єднуємося заради реформ» у розвитку організацій громадянського суспільства в Україні. Віче (4). с. 16-20.

Фощан, Я.І. (2015) Словенія в складі ЄС: соціально-економічний розвиток. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 448-457.

Фощан, Я.І. (2015) Словенія в складі ЄС: соціально-економічний розвиток / За загальною редакцією Рудякова П.М. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 448-457.

Фощан, Я.І. (2015) Специфіка модернізації політичної системи Словенії за часів незалежності / За загальною редакцією Рудякова П.М. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 457-463.

Фощан, Я.І. (2015) Перша світова війна та словенський народ - втрачений шанс побудови національної держави / За загальною редакцією Кудряченка А.І. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни): збірник наукових праць. с. 120-126.

Фощан, Я.І. (2015) Вплив Сполучених Штатів Америки на процес демократизації політичної системи в Україні. Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч. 2: зб. Матеріалів II міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15.05.2015) / упоряд. Калитчак Р.Г., Зазуляк З.М (Ч. 2). с. 145-153.

Фощан, Я.І. (2015) Роль проекту «Об’єднуємося заради реформ» у розвитку організацій громадянського суспільства в Україні. Віче (№ 4). с. 16-20.

Фощан, Я.І. (2015) Роль USAID у розбудові громадянського суспільства в Україні. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 252-259.

Фощан, Я.І. (2015) Роль USAID у розбудові громадянського суспільства в Україні / За загальною редакцією Рудякова П.М. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 252-259.

Фощан, Я.І. (2015) Архиепископ Могилевский Георгий Конисский и межконфессиональные отношения на землях Беларуси второй половины XVIII столетия. Гісторьія Магыёва: мінулае і сучаснасць: зборнік навуковых прац удзельнікау Міжнар. навук. канф., 25-26 чэрвеня 2015 г., г. Маплёу. с. 369-374.

Ч

Чекаленко, Л.Д. (2015) Зовнішня політика України. LAT&K, Київ.

Чекаленко, Л.Д. (2015) Про поняття "гібридна війна". Віче (5). с. 41-42.

Чекаленко, Л.Д. (2015) Україна в ООН: відстоювання Незалежності. Науковий вісник Дипломатичної академії України (22). с. 30-36.

Чекаленко, Л.Д. (2015) Еволюція діалогу Європейський Союз – Росія. Науковий вісник Дипломатичної академії України (22). с. 88-91.

Чекаленко, Л.Д. (2015) Чи є програма Східного партнерства новою моделлю безпеки? Віче (9). с. 13.

Чекаленко, Л.Д. (2015) Про просування кандидатури України на місце непостійного члена Ради Безпеки ООН. Віче (19-20). с. 19.

Чекаленко, Л.Д. (2015) Фактори впливу етнокультурних особливостей в дипломатії. Сильна ООН – кращий світ: збірник тез доповідей (м. Київ).– К.: ДАУ при МЗС України,. с. 150-152.

Чекаленко, Л.Д. (2015) Феномен стратегічного партнерства: плюси і мінуси. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах. Зб-к наук. праць. / За ред. к.і.н., доц. С.В. Толстова. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2015. с. 7-13.

Чекаленко, Л.Д. (2015) Зазіхання на суверенітет. // Військо України (№12). с. 36-41.

Чекаленко, Л.Д. (2015) Ядерна енергетика Франції – найпотужніший механізм безпеки. // Зовнішні справи. Історичні науки. (2). с. 31-35.

Чекаленко, Л.Д. (2015) Історичні, концептуальні та інституційні особливості національної безпеки Франції: політико-дипломатичний вимір. // Зовнішні справи. Історичні науки (№2). с. 36-40.

Чекаленко, Л.Д. (2015) Українсько-російські відносини: чи можлива співпраця із загарбником? // Зовнішні справи (№4). с. 12-15.

Чекаленко, Л.Д. (2015) Витоки європейської інтеграції. // Зовнішні справи (№5). с. 17-19.

Чекаленко, Л.Д. (2015) Відносини України і Туркменістану: політичний і економічний досвід. //Зовнішні справи.

Чекаленко, Л.Д. та Бекірова, Г.Т. (2015) Сrimean tatar people at the turn of 2015 /Analytical report /The reports of Human Rights organisations and initiatives, namely the Crimean Field Mission on Human Rights, Ukrainian Helsinki Human Rights Union: historical materials provided by experts, namely Ms. Gulnara Bekirova and Ms. Liudmyla Chekalenko. [Електронний ресурс]. – Kiev. с. 45.

Чекаленко, Л.Д. та Васильєва, М.О. (2015) Геополітичний чинник Туреччини: між США і Росією. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 507-512.

Чекаленко, Л.Д. та Ціватий, В. (2015) Моделі «трійок» як інструмент європейської інтеграції та безпеки: екологічний вимір. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 305-311.

Ш

Швед, В.О. (2015) Політичний іслам на роздоріжжі. Можливі сценарії розвитку у пост революційний період. Аль-Калям. Збірка наукових праць Українського центру ісламознавчих досліджень. с. 45-61.

Швед, В.О. (2015) Арабський світ у постреволюційний період: формування нової парадигми розвитку / Ред. кол. В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня та ін. - ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (афро-азійський регіон): Збірник наукових праць. с. 109-115.

Швед, В.О. (2015) Близькосхідна політика України: нові виклики. газета День.

Швед, В.О. (2015) Про «побічний ефект» нападу в Копенгагені. газета "День".

Швед, В.О. (2015) Рамкова угода в Лозанні може дати поштовх для розвитку відносин Ірану з Україною. газета "День".

Швед, В.О. (2015) ІД − отрута для душі і тіла умми, яка розкладає її зсередини. Інтернет-портал "Іслам в Україні".

Швед, В.О. (2015) В Ірані США та їхні союзники переграли Росію. Інформаційне агентство УКРІНФОРМ.

Швед, В.О. (2015) У боротьбі з ІДІЛ має створитися загальна ісламська коаліція. Інтернет-портал "Іслам в Україні".

Швед, В.О. (2015) Ісламський світ у 2015 році: через випробування до нової ролі у світовій політиці. Інтернет-портал "Іслам в Україні".

Шергін, С.О. (2015) Азійсько-Тихоокеанський регіоналізм як варіант і альтернатива глобалізації. In: Парадигмальні трансформації сучасної глобалістики: монографія. Іма-прес, Дніпропетровськ, с. 367-398.

Шергін, С.О. (2015) Дилема східноазійського регіоналізму. Науковий вісник Дипломатичної академії України, 2 (11). с. 36-40.

Шергін, С.О. (2015) Азійсько-тихоокеанський регіоналізм у контексті проблем безпеки. Зовнішні справи. с. 16-21.

Шергін, С.О. (2015) Теоретичні засади та специфіка східноазійського регіоналізму. Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць. с. 9-25.

Шергін, С.О. (2015) Суспільна модернізація та регіональна безпека: східноазійський варіант. Зовнішні справи (11). с. 6-10.

Шергін, С.О. (2015) Україна – Туркменістан: співробітництво в контексті зовнішньополітичних пріоритетів. Зовнішні справи (3). с. 24-27.

Шергін, С.О. (2015) Theoretical Base and Specific of East-Asian Regionalism. Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian Scientific Journal (4). с. 39-50.

Шморгун, О.О. (2015) Співвідношення легальності та легітимності в сучасних трансформаційних процесах. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 52-63.

Шморгун, О.О. (2015) Адміністративно-територіальна реформа державної влади як чинник розвитку та вдосконалення інститутів громадянського суспільства. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 187-204.

Шморгун, О.О. (2015) Стратегія реформування вітчизняної системи державної підтримки розвитку ОГС. Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь. – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 54-59.

Шморгун, О.О. (2015) Державна політика розвитку громадянського суспільства як чинник формування загальної антикризової стратегії. Віче (2). с. 19-23.

Шморгун, О.О. (2015) Перша світова війна: Причини і наслідки у геостратегічному вимірі. Перша світова війна: історичні долі держав і народів (До l00 річчя від початку Першої світової війни): збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 36-53.

Шморгун, О.О. (2015) Проблема модернізації світової периферії: регіон Близького Сходу. Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємомодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць НАН Украіни.. с. 116-121.

Шморгун, О.О. (2015) Особливості співвідношення етно-релігійного та універсального в сучасних соціально-економічних системах. Верифікація когнітивних практик та самореалізація особистості: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 жовтня 2015 року, м. Київ.. с. 33-40.

Шморгун, О.О. (2015) Геоекономіка проти геополітики: на що сподіватись Україні? Хвилина [Електронний ресурс].

Шморгун, О.О. (2015) Деміфологізація геополітики: міжнародне партнерстао як похідна від національних інтересів. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах. с. 13-16.

Шморгун, О.О. (2015) Становлення світового порядку: пошук балансу між геоекономікою та геополітикою. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. – К.: УБС НБУ. с. 112-131.

Я

Ялі, М.Х. (2015) Особливості Версальсько-Вашингтонського світового порядку. Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни): збірник наукових праць. с. 85-90.

Ялі, М.Х. та Трима, К.А. (2015) Еволюція інститутів глобального громадянського суспільства. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 179-187.

Цей список був створений у Sun Apr 14 00:31:38 2024 CEST.