Елементи, в которих рік: 2017

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: C | K | V | І | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Число елементів: 316.

C

Chekalenko, L.D. (2017) Joining NATO is Declared a Strategic Aim of Ukraine. Integration: Economic, Political and Legal Dimensions. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 4 (3-4). с. 34-41.

Chzen, Vira (2017) Confucian principles the chinese history and modernization processes of the last guarter of XX sentury. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№2(4)). с. 139-148.

K

Kamusella, Tomasz (2017) Between civic and ethnic nationalism. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№2(4)). с. 35-50.

V

Vasyliev, O.A. (2017) Science is the Basis for a Countries Modernization. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Series of Social and Human Sciences Integration: Economic, Political and Legal Dimensions, 4 (3-4). с. 3-4.

Vasyliev, O.A. (2017) The Ukraine-EU Science and Technology Cooperation. Культурологічний альманах: Вип. 6. Інноваційні технології в галузі культури. с. 23-31.

І

Ільїн, В.В. (2017) Україна в парадигмі фінансово-економічних викликів цивілізації. In: Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес. НПУ ім. М.П. Драгоманова, Київ, с. 108-134.

Ільїн, В.В. (2017) Бути філософом – означає діяти. Наука і суспільство. с. 19-23.

Ільїн, В.В. (2017) Вступ. Цивілізаційний вектор України в соціальному просторі сучасності. Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес. с. 2-5.

Ільїн, В.В. (2017) Україна в парадигмі фінансово-економічних викликів цивілізації. Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес. с. 108-134.

Ільїн, В.В. (2017) Феномен багатства в дилемі матеріального і духовного. Філософія фінансової цивілізації: людина в світі грошей. с. 37-45.

Ільїн, В.В. (2017) Символическая власть и культурная политика как условие международной безопасности. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 104-117.

Ільїн, В.В. (2017) Смисл і функції поняття «геоекономічний простір»: методологічний аспект. Стратегія розвитку України (2). с. 35-45.

Ільїн, В.В. та Гальченко, М.С. (2017) Феномен мислення в системі когнітивного аналізу. In: Критичне мислення: освіта, творчість, цінності: монографія / За заг. ред. В.Г. Кременя. Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2017, с. 19-104.

Ілюк, Т.В. (2017) Греція. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 430-454. ISBN 978-966-136-473-7

Б

Бессонова, М.М. (2017) Іспанія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 455-478. ISBN 978-966-136-473-7

Бессонова, М.М. (2017) Проблема збереження культурного суверенітету: досвід Канади. Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. кол.), Т.О.Метельова, В.В.Cолошенко. с. 40-44.

Бессонова, М.М. (2017) 25-річчя Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України». Scriptorium nostrum (2). с. 498-501.

Бессонова, М.М. (2017) Lustration: Ukrainian case (Chapter 45). Understanding Central Europe. с. 385-394.

Бондарець, М.В. (2017) Неоіндустріалізація як стратегія соціально-економічної модернізації економіки України. Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наук. праць / за заг. ред.. О.В. Зернецької / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 117-133.

Бульвінський, А.Г. (2017) Монако. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 293-301. ISBN 978-966-136-473-7

Бульвінський, А.Г. (2017) Франція. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 361-383. ISBN 978-966-136-473-7

Бульвінський, А.Г. (2017) Швейцарія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 384-402. ISBN 978-966-136-473-7

Бульвінський, А.Г. (2017) Сан-Маріно. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 555-562. ISBN 978-966-136-473-7

Бульвінський, А.Г. (2017) Перспективи розвитку Росії у контексті екстрактивної державно-політичної традиції. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 154-174.

Бульвінський, А.Г. (2017) Європейські та російські культурно-історичні цінності як чинник трансформації пострадянського простору. Історико-політичні студії. Серія «Політичні науки» (2(8)). с. 17-30.

Бульвінський, А.Г. та Кривонос, Р.А. (2017) Велика Британія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 9-29.

Бульвінський, А.Г. та Кривонос, Р.А. (2017) Данія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 30-48. ISBN 978-966-136-473-7

Бульвінський, А.Г. та Кривонос, Р.А. (2017) Велика Британія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 9-29. ISBN 978-966-136-473-7

Бульвінський, А.Г. та Срібняк, І.В. (2017) Італія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 479-517. ISBN 978-966-136-473-7

Біловус, Л.І. (2017) Світовий Конгрес Українців на шпальтах української діаспори США (після 1991 р.) - напрями роботи для збереження національної ідентичності. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№2(4)). с. 197-209.

Білорус, О.Г. (2017) Історичні та стратегічні імперативи трансформації та модернізації транзитивних країн в умовах глобалізації. Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу : зб.н.п. / за заг. ред. О.В. Зернецької // ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 5-12.

В

Васильців, О.О. (2017) Соціальний захист постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС в аспекті міжнародного досвіду. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць. с. 224-233.

Васильєв, О.А. (2017) Вплив науково-технологічного чинника на модернізацію Росії. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 174-184.

Васильєв, О.А. (2017) Модернізаційний вектор та основні чинники розвитку Казахстану. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 221-236.

Васильєв, О.А. (2017) Роль науково-технічного прогресу у формуванні зовнішньополітичної концепції США. Стратегії зовнішньої та безпекової політики провідних міжнародних акторів: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова. с. 59-67.

Васильєв, О.А. (2017) Стан ядерної енергетики України – загроза національній безпеці. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 233-243.

Васильєв, О.А. (2017) Science is the basis for a country’s modernization. Науковий вісник Дипломатичної академії України, вип. 24, серія «Політичні науки». с. 137-142.

Вовк, В.М. (2017) Ядерний тероризм і виклики міжнародній безпеці. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 167-178.

Вєтринський, І.М. (2017) Базові пріоритети й стратегічні імперативи формування національних геополітичних стратегій. Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наукових праць за заг. ред. О.В. Зернецької К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 154-163.

Вєтринський, І.М. (2017) Особливості кореляції геополітичної стратегії зі стратегією національного розвитку для транзитивних країн. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 117-128.

Вєтринський, І.М. та Потєхін, О.В. (2017) Скромна привабливість російської «м’якої» сили у часи «гібридної» війни. Бібліотека інституту Кеннана: наукові рецензії. Агора (№18). с. 126-130.

Вітер, І.І. (2017) Модернізація національної економіки України в контексті підвищення її глобальної конкурентоспроможності. Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу : зб.н.п. / за заг. ред. О.В. Зернецької // ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 134-145.

Вітер, І.І. (2017) Глобальний туризм в умовах постіндустріальності. Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та інституційний виміри = Service Economy in the Сontext of Global Competition: Legal and Institutional Dimensions: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Укр. та англ. Мовами. с. 208-212.

Вітер, І.І. (2017) Щодо розробки модернізаційних перетворень економіки України в контексті європейського досвіду. «Україна: контекст світових подій. Аналітичні записки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2014-2017 рр.). / За загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 88-94.

Вітер, І.І. та Мирончук, О.А. (2017) Міжнародна наукова конференція ««Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива» (м. Київ, 19 жовтня 2017 р.). Україна: події, факти, коментарі.

Г

Годлюк, А.М. (2017) Зовнішньополітичні пріоритети адміністрації Д. Трампа. Стратегії зовнішньої та безпекової політики провідних міжнародних акторів: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова. с. 86-101.

Городня, Н.Д. (2017) Глобалізація і США. Американська історія та політика (№3). с. 9-21.

Городня, Н.Д. (2017) Політика США у Субсахарській Африці за президентства Б. Обами / від. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: матеріали міжнар. наук. конф. с. 14-20.

Городня, Н.Д. (2017) Причини міжнародної «української кризи» у західному науковому дискурсі / Гол. ред. Л.М. Алексієвець. Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини (Вип.19). с. 264-274.

Городня, Н.Д. (2017) БАГАТОСТОРОННІ ТОРГОВЕЛЬНІ СТРАТЕГІЇ США У АЗІЙСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОМУ РЕГІОНІ: ВІД ДЖ. Г. У БУША ДО Д. ТРАМПА. Американська історія і політика (4). с. 104-117.

Городня, Н.Д. (2017) Переговори між представниками Директорії УНР і держав Антанти у січні-березні 1919 р. Європейські історичні студії (Вип. 6). с. 84-106.

Городня, Н.Д. (2017) The U.S. Policy in Sub-Saharan Africa during Barack Obama Presidency. Global Transformations on the World Periphery (Sub-Saharan African Region): Challenges and Possibilities for Ukraine. с. 135-141.

Городня, Н.Д. та Бессонова, М.М. (2017) Особливості судової системи США. Україна: контекст світових подій. Аналітичні записки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України (2014-2017 рр.). с. 474-481.

Гуменюк, Б.І. (2017) Кіпр. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 518-530. ISBN 978-966-136-473-7

Гуцало, С.Є. (2017) До питания про активізацію близькосхідного напрямку зовнішньої політики КНР на сучасному етапі. Науковий вісник Дипломатичної академії України. Зовнішня політика і дипломатія: інституціоналізація, трансформація, традиціоналізм (Вып.24). с. 86-91.

Гуцало, С.Є. (2017) Субсахарська Африка і арабський світ: перспективи та динаміка відносин / від. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: матеріали міжнар. наук. конф. с. 47-58.

Д

Дацків, І.Б. (2017) Особливості україно-британських дипломатичних відносин у період Української Революції (1917-1921 рр.). Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№2(4)). с. 156-170.

Деменко, О.Ф. (2017) Україна у сучасному середовищі міжнародної безпеки. Інтернет-портал «Відкриті очі».

Деменко, О.Ф. (2017) Особливості соціальної адаптації особистості в умовах сучасного кризового суспільства. Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнського науково-практичного круглого столу (24 березня 2017 року) / за заг. ред. О.Г. Льовкіної, Р.А. Калениченка.. с. 27-33.

Деменко, О.Ф. та Смолянюк, В.Ф. та Прибутько, П.С. (2017) Основи національної безпеки України. К.: ПАЛИВОДА А.В..

Держалюк, М.С. (2017) Угорська революція 1956 року: причини, результати та уроки (частина 2). Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№2(4)). с. 111-138.

Добровольська, А.Б. (2017) Теоретитчні підходи до оцінки процесів соціально-політичної трансформації країн потсрадянського простору / за заг. ред. О.В. Зернецької / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наукових праць. с. 125-133.

Добровольська, А.Б. (2017) Протиріччя на шляху до політичної консолідації Молдови: геополітичний чинник. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 136-153.

Добровольська, А.Б. (2017) Трансформація пострадянського простору як чинник регіоналізації Євразії в умовах формування багатополярного світу. Стратегії зовнішньої та безпекової політики провідних міжнародних акторів: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова. с. 114-124.

Добровольська, А.Б. (2017) Теоретичні підходи до оцінки процесів соціально-політичної трансформації країн пострадянського простору. Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу : зб.н.п. / за заг. ред. О.В. Зернецької // ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 125-133.

Добровольська, А.Б. (2017) Концептуальні підходи до дослідження інтеграційних процесів у сучасному світі. Актуальные научные исследования в современном мире : Сб. научных трудов, 9 (12 (32). с. 73-79.

Добровольська, А.Б. (2017) Концептуальні підходи до інтеграційних процесів у суспільних науках. Сучасні тенденції розвитку української науки: Всеукр. наук. конф., 21-22 грудня 2017 р., Переяслав-Хмельницький / Матеріали наукової конференції (10). с. 71-77.

Дудко, І.Д. (2017) Андорра. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 403-408. ISBN 978-966-136-473-7

Дудко, І.Д. (2017) Мальта. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 531-540. ISBN 978-966-136-473-7

Ж

Жангожа, Р.Н. (2017) Политические и цивилизационные основы концепции Евразийского союза. Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу : зб.н.п. / за заг. ред. О.В. Зернецької // ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 70-81.

З

Зеленько, Г.І. (2017) Институт президентства Украины в современном историко-политологическом дискурсе Украины. Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов (Вып.7). с. 91-110.

Зеленько, Г.І. (2017) Роль екзогенних факторів у політичних трансформаціях посткомуністичних країн (на прикладі Республіки Польща). Україна - Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат: Зб. наукових праць міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 16-17 березня 2017 р. с. 86-88.

Зеленько, Г.І. (2017) Концепція «третьої хвилі» демократизації і пострадянський простір. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 18-32.

Зеленько, Г.І. (2017) Рушійні сили та зміст соціально-політичних трансформацій у країнах Центрально-Східної Європи. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 76-92.

Зеленько, Г.І. (2017) Системність державного управління в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення. In: Державне політичне правління і національна єдність: наукова доповідь / За ред. О. Майбороди. К.: ІПІЕНД ім. І. Кураса НАН України, 2017, с. 54-100.

Зеленько, Г.І. (2017) Політична участь як індикатор розвитку парламентаризму: специфіка України. Національна безпека і оборона. (5-6). с. 5-6.

Зелінський, А.Л. (2017) О ХАРАКТЕРЕ И ПРИЧИНАХ ЕГИПЕТСКОГО НЕЙТРАЛИТЕТА ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ ПУНИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ. Пунические войны: история великого противостояния. Военные, дипломатические, идеологические аспекты борьбы между Римом и Карфагеном / Ред. О.Л. Габелко, А.В. Короленков. с. 155-163.

Зернецька, О.В. (2017) Бельгийские средства коммуникации на полях Первой мировой войны: исторический дискурс и персональные реминисценции. Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов (Вып.7). с. 111-120.

Зернецька, О.В. (2017) Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наук. праць / за заг. ред. О.В.Зернецької. Керівництво. Інститут всесвітньої історії НАН України, Київ.

Зернецька, О.В. (2017) Глобальна комунікація: монографія. Інший. Наукова думка, Київ.

Зернецька, О.В. (2017) Бельгийские средства коммуникации на полях Первой мировой войны: исторический дискурс и персональные реминисценции. In: Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов. Монография. Дискурсы рефлексии и рефлексия как дискус., 7 . «РИВШ», Минск, с. 111-119.

Зернецька, О.В. (2017) Глобальна комунікація як стратегічний імператив модернізації провідних країн. Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наук. праць за заг. ред. О.В. Зернецької.. с. 52-61.

Зернецька, О.В. (2017) Створення диджитального єдиного ринку для Європи (цивілізаційний прорив). UA Foreign Affairs (7). с. 40-44.

Зернецька, О.В. (2017) Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наук. праць / за заг. ред. О.В. Зернецької. К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Київ.

Зернецька, О.В. (2017) Роль комунікаційних мереж і практик у консолідації сучасних суспільств: висновки для України. Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. кол.), Т.О.Метельова, В.В.Cолошенко. с. 55-57.

Зернецька, О.В. (2017) З історії глобальної комунікації. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 9-33.

Зернецька, О.В. (2017) Глобальне Інтернет-середовище: рух смислів. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 33-44.

Зернецька, О.В. (2017) Визначення та основні концепти глобальної комунікації. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 45-56.

Зернецька, О.В. (2017) Основні етапи розвитку наукової парадигми глобальної комунікації. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 56-83.

Зернецька, О.В. (2017) Національна ідентичність і глобальна культура. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 84-94.

Зернецька, О.В. (2017) Головні актори глобальної комунікації. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 95-113.

Зернецька, О.В. (2017) Типологія глобальної медіакратії. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 113-138.

Зернецька, О.В. (2017) Експансія медіа-імперій. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 139-148.

Зернецька, О.В. (2017) Супутникові новини — новий етап глобальної комунікації. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 149-159.

Зернецька, О.В. (2017) Виникнення блогосфери — арени політичних змагань. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 159-170.

Зернецька, О.В. (2017) Вибори у Великій Британії інформаційної доби. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 170-180.

Зернецька, О.В. (2017) Роль блогосфери у перемозі Барака Обами на виборах. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 180-186.

Зернецька, О.В. (2017) Президентські вибори в США під кутом зору британських онлайнових медіа. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 186-189.

Зернецька, О.В. (2017) Висвітлення глобальної фінансово-економічної кризи національ¬ними медіа. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 199-210.

Зернецька, О.В. (2017) Агресивні стратегії в антикризовій боротьбі. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 210-215.

Зернецька, О.В. (2017) Медіа-імперії в ситуації кризи: моделі виживання. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 215-223.

Зернецька, О.В. (2017) Особливості латиноамериканського інформаційно-комунікаційного простору в період кризи. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 223-233.

Зернецька, О.В. (2017) Мережа Інтернет — «яблуко розбрату» в кризовій ситуації. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 233-241.

Зернецька, О.В. (2017) Системи медіа та інформаційно-комунікаційних технологій в Україні у транзитивний період: між державою та ринком. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 252-266.

Зернецька, О.В. (2017) Еволюція стратегій кібербезпеки США. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 267-284.

Зернецька, О.В. (2017) Соціальні мережі та кібербезпека індивіда. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 284-291.

Зернецька, О.В. (2017) Комунікація науки з суспільством як фактор підвищення конкурентоспроможності та безпеки держави. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 291-299.

Зернецька, О.В. (2017) Виклики та загрози глобального диджитального розриву. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 315-321.

Зернецька, О.В. (2017) Медіа-форматування проблем сталого розвитку у глобальному інформаційно-комунікаційному просторі. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 322-339.

Зернецька, О.В. (2017) Роль соціальних медіа у президентських виборах США 2016 року. UA Foreign Affairs, 1. с. 6-10.

Зернецька, О.В. (2017) Роль соціальних медіа у президентських виборах в США 2016 року. Зовнішні справи.

Зернецька, О.В. (2017) Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов. – вып. 7. – Монография. Дискурсы рефлексии и рефлексия как дискус. Інший. «РИВШ», Минск.

Зернецька, О.В. (2017) Новий мегатренд конкурентної боротьби у мережі Інтернет: Cloud Computing. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 242-252.

Зернецька, О.В. (2017) Історія однієї наукової метафори («digital divide»). In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 300-315.

К

Клименко, О.А. (2017) Інтеграційні процеси на африканському континенті: спроби регіональної взаємодії / від. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: матеріали міжнар. наук. конф. с. 77-82.

Корольов, Г.О. (2017) Слов'янська федерація і "Вільна спілка", або українські дебати про федералізм у "Довгому ХІХ ст.". Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№2(4)). с. 87-100.

Кривонос, Р.А. (2017) Норвегія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 147-167. ISBN 978-966-136-473-7

Кривонос, Р.А. (2017) Швеція. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 188-208. ISBN 978-966-136-473-7

Кривонос, Р.А. (2017) Бельгія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 236-264. ISBN 978-966-136-473-7

Кряжев, П.В. (2017) Посади генерал-губернаторів та віце-королів у колоніальній Бразилії. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№2(4)). с. 81-86.

Кудряченко, А.І. (2017) Современные подходы к изучению всемирной истории в Украине. Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов (Вып.7). с. 79-91.

Кудряченко, А.І. (2017) Австрія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 209-235. ISBN 978-966-136-473-7

Кудряченко, А.І. (2017) Ліхтенштейн. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 265-277. ISBN 978-966-136-473-7

Кудряченко, А.І. (2017) Люксембург. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 278-292. ISBN 978-966-136-473-7

Кудряченко, А.І. (2017) Пострадянський модернізаційний дискурс та національні трансформаційні проекти у нових незалежних державах. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського просто- ру: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 9-17.

Кудряченко, А.І. (2017) Українсько-німецькі відносини в контексті глобальних змін на рубежі ХХ–ХХІ століть. In: Міжнародні регіональні процеси та зовнішньополітичні пріоритети України: Монографія / Заг. ред. професорів С. Шергіна, В. Космини, Л. Чекаленко. Київ: Дипломатична академія України при МЗС України, с. 340-365.

Кудряченко, А.І. (2017) Засади суспільної консолідації ФРН. In: Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. кол.), Т.О.Метельова, В.В.Cолошенко. К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 8-14.

Кудряченко, А.І. (2017) Досвід суспільної консолідації повоєнної Австрії. Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. кол.), Т.О.Метельова, В.В.Cолошенко. с. 14-19.

Кудряченко, А.І. (2017) Соціальне партнерство. In: Україна: шлях до консолідації суспільства: національна доповідь / ред. кол.: С. І. Пирожков, Ю.П. Богуцький, Е. М. Лібанова, О. М. Майборода та ін. К.: НАН України, с. 149-170.

Кудряченко, А.І. (2017) Передмова. In: Країни світу і Україна. Енциклопедія: В 5 т. / Редкол.: А.І. Кудряченко (голова) та ін.; науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський. Т. 1: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 5-8.

Кудряченко, А.І. (2017) Передмова (С. 4–5), Вступ (С. 6–7 у співавторстві з С.В.Толстовим), Засади суспільної консолідації ФРН (С. 8–14), Досвід суспільної консолідації повоєнної Австрії (С. 14–19) // Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), Т.О. Метельова, В.В. Солошенко. Інший. К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Кудряченко, А.І. та Потєхін, О.В. (2017) Політика нерозповсюдження ядерної зброї: історія та сучасність. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. (№1(3)). с. 81-108.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2017) Німеччина. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 323-360. ISBN 978-966-136-473-7

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2017) Передмова. Країни світу і Україна. Енциклопедія: В 5 т. / Редкол.: А.І. Кудряченко (голова) та ін.; науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський., Т.1. с. 5-8.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2017) Складові демократичної консолідації Німеччини й Австрії повоєнних десятиліть та захист ними національних культурних цінностей. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних дослі- джень ім. І.Ф. Кураса НАН України (№3(89)). с. 218-239.

Л

Лакішик, Д.М. (2017) Зовнішньополітичні акценти та пріоритети стратегії "задіяності та розширення" адміністрації Б.Клінтона. Американська історія та політика (№3). с. 21-29.

Лакішик, Д.М. (2017) Рoль СШA i крaїн ЄС у регioнaльних безпекoвих прoблемах Єврoпи. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 87-96.

Лукаш, О.І. (2017) Індія - 70 років незалежного розвитку (роль та значення цивілізаційних складових) / відп. наук. ред. O.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Bсеукраїнська асоціація індологів. Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць., Bип. 2. с. 74-84.

Лукаш, О.І. (2017) Сучасна Індія: погляд з України (до 70-річчя незалежності Індії). Технічний звіт. К.: LАТ&К».

Лукаш, О.І. (2017) Індія - Африка: новий формат відносин у ХХІ ст. / від. наук. ред. O.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: матеріали міжнар. наук. конф. с. 40-46.

Лущак, В.В. (2017) Г.Уоллес у президентській кампанії в США 1948 р.: репутація та імідж політика. Імідж і репутація. Репутаційний менеджмент: історія, сучасність, тренди майбутнього : Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 15-16 листоп. 2017 р.. с. 233-242.

М

Мартинов, А.Ю. (2017) Португалія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 541-554. ISBN 978-966-136-473-7

Мартинов, А.Ю. (2017) Популістські партії у країнах-членах Європейського Союзу: ідеологічний профіль та діяльність на початку ХХІ ст. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№2(4)). с. 101-110.

Мельник, І.С. (2017) Проблеми розвитку африканістики в Україні (короткий історіографічний огляд). Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: матеріали міжнар. наук. конф.. с. 113-124.

Метельова, Т.О. (2017) Етнос як середовище і як конструкт: за і проти. Polish-Ukrainian scientific journal (№3).

Метельова, Т.О. (2017) Політика спільної європейської ідентичності: можливості використання Україною досвіду Євросоюзу. Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання громадської організації “Академія політичних наук” (№2-3). с. 215-238.

Метельова, Т.О. (2017) Політика пам'яті як інструмент формування іміджу країни (на прикладі Туреччини). Імідж і репутація. Репутаційний менеджмент: історія, сучасність, тренди майбутнього : Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 15-16 листоп. 2017 р.. с. 243-256.

Метельова, Т.О. (2017) Історична пам'ять як інструмент регіональної політики: на прикладі сучасної Індії. Матеріали Третьої Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 22-23 листопада 2017 р.) (Ч.1). с. 136-142.

Метельова, Т.О. (2017) Философские проблемы исторического дискурса. Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов (Вып.7). с. 21-32.

Метельова, Т.О. (2017) Ватикан. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 409-429. ISBN 978-966-136-473-7

Метельова, Т.О. (2017) Философские проблемы исторического дискурса. In: Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов. – Вып. 7. – Монография. Дискурсы рефлексии и рефлексия как дискус. Минск: «РИВШ», с. 21-31.

Метельова, Т.О. (2017) Ватикан. Країни світу і Україна. Енциклопедія: В 5 т. / Редкол.: А.І. Кудряченко (голова) та ін.; науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський, Т. 1: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа, 1. с. 409-429.

Метельова, Т.О. (2017) Політика спільної ідентичності: можливості використання Україною досвіду Євросоюзу. Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук» (2-3). с. 215-238.

Метельова, Т.О. (2017) Історична пам’ять як інструмент регіональної політики: на прикладі сучасної Індії. Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика [зб. наук. пр.], Вип. III. Матеріали Третьої Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 22–23 листопада 2017 р.) / Мін-во освіти і науки, Київ. Нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін., 1. с. 136-142.

Метельова, Т.О. (2017) Політика пам’яті як інструмент формування іміджу країни (на прикладі Туреччини). Імідж і репутація. Репутаційний менеджмент: історія, сучасність, тренди майбутнього: Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 15–16 листоп. 2017 р. / М-во освіти і науки України, М-во культу- ри України, Київ. Нац.. ун-т культури і мистецтв. с. 343-356.

Метельова, Т.О. (2017) Політика спільної ідентичності: досвід Євросоюзу та можливості його використання Україною. Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наукових праць / за заг. ред. О.В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 53-61.

Метельова, Т.О. (2017) Соціокультурні та правові засоби забезпечення національної злагоди в сучасній Індії. Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу) Т.О. Метельова, В.В. Солошенко. с. 44-47.

Метельова, Т.О. (2017) Чернобыль: историческая травма и иррациональный страх (украинская специфика преодоления. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 275-293.

Метельова, Т.О. (2017) Ціннісний вимір індоєвропейської спорідненості: від санкх’ї й мілетців до сучасного мультикультуралізму. Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ / відп. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Всеукраїнська асоціація індологів.. с. 142-151.

Метельова, Т.О. (2017) Громадянська ідентичність у плюралістичному суспільстві. In: Україна: шлях до консолідації суспільства: національна доповідь / ред. кол.: С. І. Пирожков, Ю.П. Богуцький, Е. М. Лібанова, О. М. Майборода та ін. К.: НАН України, с. 187-202.

Метельова, Т.О. (2017) Etnos jak środowisko i jak konstrukt: za i przeciw. Social and human sciences. Polish-ukrainian scientific journal (3(15)).

Метельова, Т.О. та Жангожа, Р.Н. (2017) Незалежний Туркменістан: демодернізація. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 201-220.

Метельова, Т.О. та Солошенко, В.В. (2017) Модель суспільної консолідації. In: Україна: шлях до консолідації суспільства: національна доповідь / ред. кол.: С. І. Пирожков, Ю.П. Богуцький, Е.М. Лібанова, О.М. Майборода та ін.; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. К.: НАН України, 2017, с. 170-254.

Мироненко, П.В. (2017) Діяльність та розпад парламентських коаліцій. // Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук», 1(5). с. 219-262.

Мироненко, П.В. та Лакішик, Д.М. (2017) Рецензія на монографію «Політична влада і опозиція в Україні: порівняльний аналіз із зарубіжними країнами: Монографія» / За заг. ред. Ф.М. Рудича. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2016. – 488 с. // Проблеми всесвітньої історії, №1 (3). с. 212-218.

Мирончук, О.А. та Мирончук, А.С. (2017) Агентство передових оборонних дослідницьких проектів США (DARPA) в системі міжнародного наукового обміну: новий досвід та потенційні можливості для української наукової спільноти. Стратегії зовнішньої та безпекової політики провідних міжнародних акторів: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова. с. 76-85.

Мудрієвська, І.І. (2017) Розвиток зовнішньоекономічних відносин України з Об’єднаними Арабськими Еміратами. Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини (19). с. 157-165.

Мудрієвська, І.І. (2017) Ставлення Королівства Саудівська Аравія до ядерної програми Ісламської Республіки Іран. Над Віслою і Дніпром. Польща і Україна в європейській перспективі – минуле і сучасність. Збірник наукових праць на пошану професора Омеляна Вішки (1940–2014). – Торунь – Київ: Міжнародний науково-світній консорціум імені Люсьєна Февра, 1. с. 133-137.

Мудрієвська, І.І. (2017) Розвиток мирної ядерної енергетики в Об'єднаних Арабських Еміратах. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 190-202.

Мітрофанова, О.О. (2017) Парламентські вибори у Франції 2017 р. та динаміка рейтингу президента Е. Макрона. Стратегії зовнішньої та безпекової політики провідних міжнародних акторів: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова. с. 35-40.

О

Олійник, О.М. (2017) Нова модель стратегічного партнерства Китаю та країн Африки / від. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: матеріали міжнар. наук. конф. с. 32-39.

Олійник, О.М. (2017) Аналіз соціально-економічного розвитку Китаю: уроки для України. Економічна теорія (№ 1). с. 94-105.

Олійник, О.М. (2017) Зовнішньоекономічна та валютно-кредитна політика Китаю в контексті глобальних трансформацій та перспективи економічно-фінансового співробітництва України і Китаю. In: Вплив глобальних фінансів на валютно-фінансову систему України / НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України; ред. Т.П. Богдан. Київ, с. 297-343.

Олійник, О.М. (2017) Роль європейського банківського органу в європейській системі фінансового нагляду. Банківська справа (3). с. 16-31.

Олійник, О.М. (2017) Роль міжнародних фінансово-економічних і валютно-кредитних відносин у посиленні регіональної та міжнародної присутності Китаю. In: Вплив глобальних фінансів на валютно-фінансову систему України : монографія / [Богдан Т.П., Шаров О.М., Сльозко О.О. та ін.] ; за ред. д-ра. екон. наук Т.П.Богдан. НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», с. 292-312.

Олійник, О.М. (2017) Пропозиції щодо вдосконалення та активізації співпраці між Україною та Китаєм у фінансово-економічній сфері. In: Вплив глобальних фінансів на валютно-фінансову систему України : монографія / [Богдан Т.П., Шаров О.М., Сльозко О.О. та ін.] ; за ред. д-ра. екон. наук Т.П.Богдан. НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», с. 330-338.

Олійник, О.М. (2017) Результати фінансово-економічного співробітництва України і Китаю у період 2012–2015 рр.: здобутки та проблемні аспекти. In: Вплив глобальних фінансів на валютно-фінансову систему України : монографія / [Богдан Т.П., Шаров О.М., Сльозко О.О. та ін.] ; за ред. д-ра. екон. наук Т.П.Богдан. НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», с. 312-330.

Олійник, О.М. та Богдан, Т.П. та Шаров, О.М. та Сльозко, О.О. (2017) Фінансові трансформації після глобальної кризи 2008–2009 рр. і новітні тенденції розвитку глобальних фінансів: ризики і перспективи для України. In: Вплив глобальних фінансів на валютно-фінансову систему України : монографія / [Богдан Т.П., Шаров О.М., Сльозко О.О. та ін.] ; за ред. д-ра. екон. наук Т.П.Богдан. НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», с. 19-42.

Орлова, Т.В. (2017) Гендерні аспекти російської агресії проти України. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№ 1(3)). с. 158-165.

Орлова, Т.В. (2017) Генерації і революції сучасного світу. Зовнішні справи (№ 1). с. 31-33.

Орлова, Т.В. (2017) Новітні підходи до викладання історичних дисциплін у вищих навчальних закладах України. Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання: Збірник матеріалів VIII міжвузівського семінару, 19 січня 2017 р., м. Харків. с. 179-180.

Орлова, Т.В. (2017) Віддзеркалення основних тенденцій розвитку сучасного світу в долі Олени Теліги. Олена Теліга: За спільноту в нації і за братерство в народі. с. 78-84.

Орлова, Т.В. (2017) Китайсько-в’єтнамський варіант модернізації. Вісник Львівського університету імені Івана Франка (65). с. 246-253.

Орлова, Т.В. (2017) Причини архаїзації путінської Росії. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія» (4 (135). с. 34-37.

Орлова, Т.В. (2017) Політичний дискурс як інструмент маніпулювання свідомістю електорату (на матеріалі інавгураційної промови Дональда Трампа 20 січня 2017 р.). Studia Linguistica (19). с. 9-28.

Орлова, Т.В. (2017) Президентські вибори 2016 року в США з точки зору історії ментальностей. Україна – Європа – Світ. Серія: Історія, міжнародні відносини (20). с. 157-169.

П

Павлюченко, О.В. (2017) Робота дипломатичних представництв України в умовах військового стану. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№2(4)). с. 149-155.

Перга, Т.Ю. (2017) Сталий розвиток в стратегіях нових членів ЄС. Європейські історичні студії (6). с. 48-63. ISSN 2524-048X

Перга, Т.Ю. (2017) Ноосферний підхід до розвитку цивілізації //. Віче.–, Вип (123). с. 120-123.

Перга, Т.Ю. (2017) Проблеми економічного розвитку Індії на початку третього тисячоліття. Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ / відп. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Всеукраїнська асоціація індологів.. с. 123-128.

Перга, Т.Ю. (2017) Екологічне співробітництво США та СРСР у період розрядки міжнародної напруженості. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 213-223.

Перга, Т.Ю. (2017) Екологічна модернізація: витоки та головні напрями розвитку. Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу : зб.н.п. / за заг. ред. О.В. Зернецької // ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 146-154.

Перга, Т.Ю. (2017) Особливості соціально-економічного розвитку Мексики у 40-70-х рр ХХ століття. Американська історія та політика. с. 223-232.

Погорєлова, І.С. (2017) Ірландія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 71-86. ISBN 978-966-136-473-7

Потєхін, О.В. (2017) США, НАТО і загрози сучасному світовому порядку. Зовнішні справи (№11). с. 5-9.

Потєхін, О.В. (2017) Побудовано на піску: про засади теорії політичного реалізму. Зовнішні справи (№9). с. 16-21.

Потєхін, О.В. (2017) Війна як продовження зовнішньої політики: апологетика і критика поглядів Карла фон Клаузевіца. Зовнішні справи (№8). с. 25-27.

Потєхін, О.В. (2017) Політика нерозповсюдження ядерної зброї: криза чи крах? Зовнішні справи (№5).

Потєхін, О.В. (2017) До питання про інституційний аспект міжнародної стабільності і безпеки. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 31-41.

Потєхін, О.В. (2017) НАТО і європейська стабільність. Частина 1. Зовнішні справи (№1). с. 16-20.

Потєхін, О.В. (2017) НАТО і європейська стабільність Частина 2. Стримування. Зовнішні справи (№2).

Потєхін, О.В. (2017) НАТО і європейська стабільність Частина 3. Ядерне стримування. Зовнішні справи (№3). с. 10-15.

Потєхін, О.В. (2017) Врятувати ліберальну демократію: стримування путінської Росії (Рецензія на книгу Девіда Креймера «Back to Containment: Dealing with Putin’s Regime»). Агора (19-20). с. 70-74.

Потєхін, О.В. (2017) Про дві споріднені ідеoлогеми, ворожі демократії: антисемітизм та антиамериканізм. Агора. (19-20). с. 54-61.

Потєхін, О.В. та Бессонова, М.М. (2017) Політика США щодо України у сучасній українській громадській думці. Американська історія та політика (№3). с. 51-71.

Пророченко, Н.О. (2017) Політичний іслам у країнах Субсахарської Африки / від. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: матеріали міжнар. наук. конф. с. 59-68.

Пророченко, Н.О. (2017) Проблеми і перспективи розвитку Ірану, Афганістану, Пакистану в контексті внутрішньодержавної еволюції та регіональних процесів. In: Міжнародні регіональні процеси та зовнішньополітичні пріоритети України: Монографія / Заг. ред. професорів С. Шергіна, В. Космини, Л. Чекаленко. Київ: Дипломатична академія України при МЗС України, с. 214-247.

Пророченко, Н.О. (2017) Проблема співвідношення традиції і сучасності у процесі суспільно-політичної модернізації Індії. Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ / відп. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Всеукраїнська асоціація індологів.. с. 97-103.

Пугачова-Лакішик, Д.В. (2017) Оборонна політика ЄС: сучасні підходи та перспективи. Стратегії зовнішньої та безпекової політики провідних міжнародних акторів: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова. с. 124-128.

Піляєв, І.С. (2017) Ісландія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 87-105. ISBN 978-966-136-473-7

Піляєв, І.С. (2017) Фінляндія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 168-187. ISBN 978-966-136-473-7

Р

Розумюк, В.М. (2017) Статус «молодшого брата» в історії східної дипломатії. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1(3)). с. 52-62.

Розумюк, В.М. (2017) Проблема формування національної держави: теоретичний аспект. Над Віслою і Дніпром. Польща і Україна в європейській перспективі – минуле і сучасність. Збірник наукових праць на пошану професора Омеляна Вішки (1940–2014), 1. с. 192-209.

Розумюк, В.М. та Васильців, О.О. та Ткаченко, І.В. (2017) Консолідація суспільства в країнах Вишеградської четвірки в постсоціалістичний період: досвід для України. Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. кол.), Т.О.Метельова, В.В.Cолошенко. с. 24-27.

Розумюк, В.М. та Фощан, Я.І. (2017) Практика досягнення національної єдності в країнах Південно-Східної Європи у постсоціалістичний час. Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. кол.), Т.О.Метельова, В.В.Cолошенко. с. 27-34.

Рудяков, П.М. (2017) Проблеми та особливості реалізації національних модернізаційних проектів у пострадянських і постсоціалістичних країнах. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 93-111.

Рудяков, П.М. (2017) Срби у Рускоj Царевини у 18. веку. Летопис Матице Српске (Ккига). с. 483-492.

С

Сацький, П.В. (2017) Політико-правові аспекти створення судових установ УНР в евакуації на території Польщі у липні-серпні 1920 р. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№2(4)). с. 171-182.

Скаленко, О.К. (2017) Сучасний світ у глобальносистемних вимірах. Аннали юридичної історії, 1 (2). с. 93-116.

Скаленко, О.К. (2017) Глобалістика всесвітньо-історичного процесу в системі «Людина, екосфера та інформатизація світу». Матеріали наукової конференції «Наукові засади об’єктивності і суб’єктивності громадянського суспільства». с. 67-72.

Скаленко, О.К. (2017) Глобальносистемна транспсихоінформаційна основа антиядерних міжнародних відносин. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 142-148.

Скаленко, О.К. (2017) Сучасний світ в глобальносистемних вимірах. Аннали юридичної історії. Український щоквартальний науковий журнал, присвячений проблематиці всесвітньої та вітчизняної історії права, 1 (2). с. 93-117.

Скаленко, О.К. (2017) ГЛОБАЛІСТИКА ВСЕСВІТНЬО-ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ В СИСТЕМІ «ЛЮДИНА, ЕКОСФЕРА ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ СВІТУ». Збірник тез і матеріалів доповідей Міжнародної наукової конференції «Наукові засади об’єктивності і суб’єктності громадянського суспільства» (м. Київ, 24-25 квітня 2017 року) в рамках «Днів науки філософського факультету - 2017». / за заг. ред. проф. Ф. М. с. 67-72. ISSN 2520-2553

Сльозко, О.О. (2017) Особливості, притаманні викладанню менеджменту міжнародного туризму у вищих навчальних закладах. Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи: матеріали 5 міжнародної наукової конференції. с. 117-119.

Солдатенко, В.Ф. (2017) Порівняльна історіографічна оцінка міжнародного становища України за доби Гетьманату П.Скоропадського. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№2(4)). с. 10-34.

Солошенко, В.В. (2017) Опыт возвращения, защиты и сохранения культурных ценностей: немецкий дискурс. Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов (Вып.7). с. 179-188.

Солошенко, В.В. (2017) Нідерланди. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 302-322. ISBN 978-966-136-473-7

Солошенко, В.В. (2017) Розсекречені архіви аукціонного будинку «Адольф Вейнмюллер». Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1 (3)). с. 199-211.

Солошенко, В.В. (2017) Проблема повернення культурних цінностей: досвід для України. Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / Кудряченко А.І., Метельова Т.О., Солошенко В.В.. с. 57-82.

Солошенко, В.В. (2017) Сучасна атомна енергетика: досвід ФРН. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 179-190.

Солошенко, В.В. (2017) Культурна різноманітність та консолідація українського суспільства. In: Україна: шлях до консолідації суспільства: національна доповідь / ред. кол.: С. І. Пирожков, Ю.П. Богуцький, Е. М. Лібанова, О. М. Майборода та ін. К.: НАН України, с. 202-216.

Солошенко, В.В. (2017) Солошенко В.В. Роль міжнародних європейських організацій у розбудові демократії і громадянського суспільства в Україні. Україна: контекст світових подій. Аналітичні записки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2014 – 2017 рр.) / За загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. 556 с. С. 353-358. Україна: контекст світових подій. с. 353-358.

Солошенко, В.В. (2017) Солошенко В.В. Подолання наслідків політики націонал-соціалізму в культурній сфері: досвід для України. Україна: контекст світових подій. Аналітичні записки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2014 – 2017 рр.) / За загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. 556 с. С. 99-103. Україна: контекст світових подій. с. 99-103.

Солошенко, В.В. (2017) Солошенко В.В. Розділ 4.1 Від суспільної конфронтації до консолідації в Україні. Україна: шлях до консолідації суспільства: національна доповідь / ред. кол.: С.І. Пирожков, Ю.П. Богуцький, Е.М. Лібанова, О.М. Майборода та ін.; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. Київ: НАН України, 2017. С. 255-261 (у співавторстві). In: Україна: шлях до консолідації суспільства: національна доповідь. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, с. 255-261.

Солошенко, В.В. та Matthias, Weber (2017) Stanislau – Ivano-Frаnkivsk – Ivano-Frankovsk // Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, 2017. In: Електронний ресурс.

Солошенко, В.В. та Кудряченко, А.І. (2017) Солошенко В.В. Новий президент ФРН Вальтер Штайнмаєр; Україна: контекст світових подій. Аналітичні записки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2014 – 2017 рр.) / За загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. 556 с. С. 124-126. Україна: контекст світових подій. с. 124-126.

Солошенко, В.В. та Кудряченко, А.І. (2017) Солошенко В.В.Парламентські вибори у ФРН. Україна: контекст світових подій. Аналітичні записки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2014 – 2017 рр.) / За загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. 556 с. С. 152-155. Україна: контекст світових подій. с. 152-155.

Солошенко, В.В. та Кудряченко, А.І. (2017) Солошенко В.В. Судоустрій у Федеративній Республіці Німеччина. Україна: контекст світових подій. Аналітичні записки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2014 – 2017 рр.) / За загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. 556 с. С. 451-456. Україна: контекст світових подій. с. 451-456.

Солошенко, В.В. та Кудряченко, А.І. та Метельова, Т.О. (2017) Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь. К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Солошенко, В.В. та Метельова, Т.О. (2017) Політика спільної європейської ідентичності і мультикультуралізм: можливості використання Україною досвіду Євросоюзу. Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / Кудряченко А.І., Метельова Т.О., Солошенко В.В.. с. 51-55.

Срібняк, І.В. (2017) На службі ІІ-му Райху і Україні: організаційно-освітня діяльність вояків-українців 1-го Запорізького імені Т. Шевченка полку на Підляшші (1917 – початок 1918 рр.). Гуржіївські історичні читання (Вип.12). с. 138-144.

Срібняк, І.В. (2017) «Що ви нам про книжки і науку? Ви нам хліба вистарайтеся…» (українська «пропаганда» в таборі Фрайштадт, Австро-Угорщина у кінці 1914 – на початку 1915 рр.). Емінак: науковий щоквартальник. – Київ-Миколаїв, Т. 1 (№2(18)). с. 39-44.

Срібняк, І.В. (2017) Новітня «Запорізька Січ» на чужині (творення парамілітарних структур в українському таборі Раштат, 1916 р.). Емінак: науковий щоквартальник, Т. 1 (№1(17)). с. 80-85.

Срібняк, І.В. (2017) Створення та діяльність Комітету культурної помочі українцям у Німеччині у таборі Раштат (друга половина 1918 р.). Київські історичні студії (№ 1). с. 3-8.

Срібняк, І.В. (2017) "Зв’язок з добрармією уже пірвано…" (Створення "Української секції" в таборі інтернованих вояків "Збройних сил Півдня Росії" у Стшалково, весна – літо 1920 р.). Гуржіївські історичні читання (Вип.11). с. 104-109.

Срібняк, І.В. (2017) Особливості функціонування Спільної юнацької школи Армії УНР у травні–жовтні 1921 під час інтернування в Польщі ("Вадовицька доба"). Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки (№ 4). с. 71-76.

Срібняк, І.В. (2017) Табір інтернованих військ УНР у Вадовицях, Польща: умови перебування та моральний стан вояцтва в травні-липні 1921 р. Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки (Вип.26). с. 124-140.

Срібняк, І.В. (2017) Інтерновані вояки Армії УНР у таборі Стшалково, Польща (друга половина 1921 р. - початок 1922 р.): моральний стан та умови перебування. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№2(4)). с. 183-196.

Срібняк, І.В. (2017) Табір інтернованих Військ УНР у Пикуличах (Польща)(січень — лютий 1921 р.): умови перебування та моральний стан вояцтва. Київські історичні студії (№ 2). с. 18-24.

Срібняк, І.В. (2017) Умови перебування та культурно-освітня діяльність інтернованих вояків-українців у таборі Ланцут, Польща (січень – серпень 1921) у світлі архівних документів. Вісник Черкаського унверситету. Серія: Історичні науки (№ 3). с. 63-72.

Срібняк, І.В. (2017) «Почуття великого обов’язку, покладеному на Генеральний штаб Батьківщиною…»: заснування та діяльність Академічних курсів штабних старшин у таборі Каліш (Польща) у 1921–1924 рр. Nad Wіsłą і Dnіeprem. Polska і Ukraіna w przestrzenі europejskiej – przeszłość і teraźnіejszość. Zbiór prac naukowych dedykowanych profesorowie Emilianowi Wiszce (1940–2014), T. 1. с. 24-32.

Срібняк, І.В. (2017) Хроніка життя інтернованих вояків-українців у таборі Каліш, Польща (1922 р.). Сумська старовина (№ 51). с. 25-34.

Срібняк, І.В. (2017) Енциклопедія полону: українська Tuchola. Інший. Київ-Париж: Міжнародний науково-освітній консорціум імені Люсьєна Февра, Книга 1.

Стельмах, В.О. (2017) Пострадянська трансформація: практика і досвід Вірменії. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 261-272.

Т

Ткаченко, І.В. (2017) Суспільно-політична трансформація Азербайджану у ХХІ ст. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 236-249.

Ткаченко, І.В. (2017) М. Грушевський як видавець ЛНВ у Києві (1907-1914) у спогадах Ю. Тищенка (Сірого) та щоденнику Є. Чикаленка. Суспільні науки: виклики і сьогодення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. с. 54-57.

Ткаченко, В.М. (2017) Росія: прощання з ілюзією. Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання громадської організації “Академія політичних наук” (№2-3). с. 158-182.

Ткаченко, В.М. (2017) Україна на марші. In: Почесні імена України – еліти держави. К.: Видавництво «Логос України», с. 10-47.

Ткаченко, В.М. (2017) Росія: прощання з ілюзією. Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук» (2-3,6). с. 158-182.

Ткаченко, В.М. (2017) Ідентичність і безпека України: куди йдемо? Укрінформ.

Ткаченко, В.М. (2017) Україна: «час війні й час миру». Український історичний журнал (1). с. 135-157.

Ткаченко, В.М. (2017) Росія: стратегія глобального «візантизму». Пам’ятки України. Науковий альманах (1-2). с. 71-81.

Ткаченко, В.М. (2017) Україна і фашизація Росії: по той бік толерантності. Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук» (1(5)). с. 43-86.

Ткаченко, В.М. (2017) Національна ідентичність і безпека України. Над Віслою і Дніпром. Польща і Україна в європейській перспективі – минуле і сучасність. Збірник наукових праць на пошану професора Омеляна Вішки (1940–2014), 1. с. 186-192.

Ткаченко, В.М. (2017) Ідентичність і безпека України: куди йдемо? Укрінформ.

Ткаченко, В.М. (2017) Президент Росії відчуває, що йому загрожує банкрутство. Укрінформ.

Ткаченко, В.М. (2017) Про що свідчить український соціологічний барометр. Укрінформ.

Ткаченко, В.М. (2017) Чувствовать чужую боль по-корейски. Укрінформ.

Ткаченко, В.М. (2017) Целенаправленная русификация. Укрінформ.

Ткаченко, В.М. (2017) Тяжелые травмы депортации. Коре-сарам в советском молохе. Укрінформ.

Ткаченко, В.М. (2017) Україна: Quo Vadis? – Куди йдемо? Керівництво. К.: Видавництво Логос Україна.

Толстов, С.В. (2017) Україна в процесах європейської інтеграції: статус, проблеми, тенденції. In: // Міжнародні регіональні процеси та зовнішньополітичні пріоритети України: Монографія. Дипломатична академія України при МЗС України, Київ, с. 275-312.

Толстов, С.В. (2017) Еволюція політики Європейського Союзу щодо Росії. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Київ, с. 43-67.

Толстов, С.В. (2017) Фактор Макрона: політична технологія чи нова фаза європейської політики? Зовнішні справи (5). с. 6-8.

Толстов, С.В. (2017) Африканський напрям у політиці Європейського Союзу. Європейські історичні студії [Електронне видання] (7). с. 17-44.

Толстов, С.В. (2017) Фактори, фази та стадії еволюції міжнародної системи. Науковий вісник Дипломатичної академії України. Зовнішня політика і дипломатія: інституціоналізація, трансформація, традиціоналізм (24). с. 32-52.

Толстов, С.В. (2017) Еволюція політики Європейського Союзу щодо Росії. Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія. с. 43-67.

Толстов, С.В. (2017) Євроатлантичне співтовариство в умовах перехідного стану міжнародної системи. Стратегії зовнішньої та безпекової політики провідних міжнародних акторів: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова. с. 6-16.

Толстов, С.В. (2017) Концепції міжнародної безпеки: методологічні підходи та понятійні принципи. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 41-67.

Толстов, С.В. (2017) Досвід національного примирення в Іспанії. Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. кол.), Т.О.Метельова, В.В.Cолошенко. с. 19-24.

Толстов, С.В. (2017) Goals and principles in partnership relations between the EU and the African Union. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць (130). с. 4-12.

Ф

Фесенко, М.В. (2017) Безпекові питання в контексті реформування ООН. Стратегії зовнішньої та безпекової політики провідних міжнародних акторів: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова. с. 137-147.

Фомін, С.С. (2017) Процеси демодернізації в країнах Заходу / за заг. ред. О.В. Зернецької / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наукових праць. с. 93-101.

Фомін, С.С. (2017) Соціально-економічна модель розвитку як фактор модернізації. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 32-43.

Фомін, С.С. (2017) Основні етапи євразійської інтеграції та її перспективи. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 111-121.

Фомін, С.С. (2017) Євроскептицизм в країнах ЄС та його вплив на зовнішню політику Євросоюзу. Стратегії зовнішньої та безпекової політики провідних міжнародних акторів: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова. с. 16-25.

Фощан, Я.І. (2017) Модернізаційний поступ посткомуністичної Грузії. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 249-261.

Х

Хижняк, І.А. (2017) Синкретичні ознаки «гібридних» підсистем російсько-українського агломерату спільного географічного регіону: самобутність геополітичного коду «omnes et singulos». Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу : зб.н.п. / за заг. ред. О.В. Зернецької // ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 82-92.

Ц

Цапко, О.М. (2017) Суперництво між КНР і США щодо впливу на пострадянські країни Центральної Азії. Стратегії зовнішньої та безпекової політики провідних міжнародних акторів: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова. с. 67-75.

Ціватий, В.Г. (2017) Європейська модель дипломатії та національні особливості дипломатичних служб Іспанії, Італії та Франції доби Раннього Нового часу (XVI-XVIII ст.). Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№2(4)). с. 67-80.

Ч

Чекаленко, Л.Д. (2017) Вчора і сьогодні національної безпеки. Міжнародні відносини. Серія "політичні науки" (№15).

Чекаленко, Л.Д. (2017) Геополітичні впливи на трансформацію країн Центральної Азії. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», К.:, с. 121-136. ISBN 978-966-02-8276-6

Чекаленко, Л.Д. (2017) Школа дипломатії США. Зовнішні справи. (10). с. 28-33.

Чекаленко, Л.Д. (2017) Безпека України: конструктивне сьогодення. Зовнішні справи. (3). с. 16-19.

Чекаленко, Л.Д. (2017) Концепції безпеки: сучасне прочитання. Зовнішні справи. (4). с. 44-47.

Чекаленко, Л.Д. (2017) Задачі національної безпеки України: нове прочитання. Стратегії зовнішньої та безпекової політики провідних міжнародних акторів: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова. с. 109-114.

Чекаленко, Л.Д. (2017) Чи потрібно вчити дипломатії? Система набуття дипломатичних знань - вимога ХХІ ст. Гуманітарний корпус: [збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії], 2 (14). с. 142-152.

Чекаленко, Л.Д. та Дорошко, М.С. (2017) Структурні перетворення пострадянського простору: виклики для України. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1). с. 140-157.

Чемоданова, О.С. (2017) Формування іміджу Аргентини протягом 1860-1870 років. Імідж і репутація. Репутаційний менеджмент: історія, сучасність, тренди майбутнього : Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 15-16 листоп. 2017 р.. с. 356-362.

Черкасов, С.С. (2017) Акт Варшавської конфедерації 1573 р. та проект скликання національного собору у політичній програмі польського реформаційного руху XVI ст. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№2(4)). с. 51-66.

Чорногор, Я.О. (2017) Естонія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 49-70. ISBN 978-966-136-473-7

Чорногор, Я.О. (2017) Латвія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 106-126. ISBN 978-966-136-473-7

Чорногор, Я.О. (2017) Литва. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 127-146. ISBN 978-966-136-473-7

Ш

Швед, В.О. (2017) Процеси консолідації в сучасному арабському світі. Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. кол.), Т.О.Метельова, В.В.Cолошенко. с. 47-50.

Шергін, С.О. (2017) Кінець Транстихоокеанського партнерства? Зовнішні справи (3). с. 20-23.

Шергін, С.О. та Космина, В. та Чекаленко, Л.Д. (2017) Азійсько-Тихоокеанський регіоналізм: концептуальні моделі та сучасна практика. In: Міжнародні регіональні процеси та зовнішньополітичні пріоритети України: Монографія. Дипломатична академія України при МЗС України, Київ, с. 68-108.

Шморгун, О.О. (2017) Модерні етнонаціональні процеси: потенціал антикризового розвитку України. Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу) Т.О. Метельова, В.В. Солошенко. с. 62-66.

Шморгун, О.О. (2017) Етнонаціональна ідентичність і проблема збереження загальносвітової воєнної безпеки. Філософія фінансової цивілізації: людина в світі грошей (2017). с. 131-151.

Шморгун, О.О. (2017) Глобальна гібридна війна на самознищення. Хвилина [Електронний ресурс].

Шморгун, О.О. (2017) Цивілізаційні витоки кризи глобальної системи міжнародної безпеки та шляхи її подолання. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 6-30.

Шморгун, О.О. (2017) Актуалізація сучасного політичного мислення. In: Україна: шлях до консолідації суспільства: національна доповідь / ред. кол.: С. І. Пирожков, Ю.П. Богуцький, Е. М. Лібанова, О. М. Майборода та ін. К.: НАН України, с. 296-305.

Шморгун, О.О. (2017) Демографічна катастрофа як чинник глобальної воєнної загрози. Частина 1. Контраст (10.05.2017). [Електронний ресурс].

Шморгун, О.О. (2017) Демографічна катастрофа як чинник глобальної воєнної загрози. Частина 2. Контраст (10.05.2017). [Електронний ресурс].

Я

Ялі, М.Х. (2017) Освещение чернобыльской катастрофы в советских и западных сми как элемент холодной войны. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць. с. 260-275.

Ялі, М.Х. (2017) Взгляд на Чернобыльскую катастрофу 30 лет спустя: политический анализ. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 260-274.

Ялі, М.Х. (2017) Взгляд на Чернобыльскую катастрофу 30 лет спустя: политический анализ. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 260-274.

Цей список був створений у Wed Jul 17 07:09:29 2024 CEST.