Елементи, в которих рік: 2019

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: C | Z | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Число елементів: 273.

C

Cолошенко, В.В. та Чекаленко, Л.Д. (2019) Інформаційне забезпечення євроатлантичної інтеграції. In: Шляхи і напрями забезпечення євроатлантичного вектора розвитку України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), С. В. Толстов, В. В. Солошенко, О. В. Потєхін, П. М. Рудяков, [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 97-117.

Z

Zelinskyi, Andrii та Panov, Maxim (2019) Statue of Ptolemy II Philadelphus (Villa Albani 558): Study of the Inscription and Problem of the Dating. Studies in Ancient Art and Civilization (23). с. 153-173. ISSN 1899-1548

І

Іванов, Д.І. (2019) Ставлення основних політичних партій щодо участі Великої Британії у війнах та конфліктах. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 56-60.

Іванов, Д.І. (2019) Ставлення основних політичних партій до участі Великої Британії у війнах та конфліктах. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 311-315.

Іванов, Д.І. (2019) Участь Великої Британії у Другій іракській війні в контексті англоамериканських «особливих відносин». Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 70-74.

Ільїн, В.В. (2019) Концепт «картографії» в парадигмі геоекономічного простору: теоретико-методологічний аспект. Ядерна безпека України в контексті світового досвіду: збірник наукових праць [електронне видання] / За заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 179-191.

А

Аулін, О.А. (2019) Основні тренди сучасного розвитку міждержавних українсько-турецьких відносин. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 438-444.

Б

Бессонова, М.М. (2019) Іспанський досвід подолання диктатури та подальших успішних перетворень. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 82-88.

Бессонова, М.М. (2019) Специфіка сучасних інтеграційних процесів у північноамериканському регіоні: перегляд угоди про НАФТА. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 271-276.

Богданович, І.І. (2019) Радянський період Республіки Білорусь: сучасні оцінки. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 234-247.

Богданович, І.І. (2019) Білорусь: національний шлях розвитку та його здобутки. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 364-370.

Богданович, І.І. (2019) Зовнішньоекономічна діяльність Республіки Білорусь: специфіка державної підтримки. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 370-375.

Бондарець, М.В. (2019) Еволюція змісту «європейських цінностей» в історичному розвитку. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 110-122.

Бондарець, М.В. (2019) Теоретичні аспекти трансформації економічних цінностей суспільства. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 140-145.

Бондарець, М.В. (2019) Трансформація геоекономічної політики Білорусі в умовах глобалізації. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 247-258.

Бондарець, М.В. (2019) Культурно-матеріалістичні підходи до визначення категорії «цивілізація». In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 32-43.

Бондарець, М.В. (2019) Глобальні проблеми розвитку цивілізацій та формування глобальних цивілізаційних цінностей. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 170-181.

Бондарець, М.В. (2019) Трансформація ціннісних орієнтирів суспільства в умовах глобалізації. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 254-269.

Булка, О.В. (2019) Передумови та причини вступу Мексики до НАФТА. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 39-43.

Булка, О.В. (2019) Розвиток та специфіка канадсько-мексиканських відносин у середині 1990-х – на початку 2000-х рр. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 54-58.

Бульвінський, А.Г. (2019) Роль України в процесах трансформації пострадянського простору. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 121-146.

Бульвінський, А.Г. (2019) Сценарії еволюції пострадянського простору у контексті європейського та євразійського інтеграційних процесів. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 340-342.

Бульвінський, А.Г. (2019) Концептуальне бачення пострадянського простору у російських стратегічних документах: висновки для України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 342-347.

Бульвінський, А.Г. (2019) Сприйняття Московської держави в Європі у XV-XVII ст. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 230-244.

Бурцева, М.В. (2019) Вплив імміграційної політики на зміни у демографічному складі населення Канади (1945-2012). Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 47-50.

Бурцева, М.В. (2019) Інновації канадської імміграційної політики 1980-х рр. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 43-47.

Білорус, О.Г. (2019) Проблеми глобальної неоконвергенції та синергетичного цивілізаційного співрозвитку в ХХІ столітті. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 17-30.

В

Васильців, О.О. (2019) Нормативно-правове регулювання проблем ядерної безпеки в сучасній системі міжнародних відносин. In: Політичні проблеми міжнародної безпеки у сфері протидії розповсюдженню ядерної зброї (кін. XX - поч. XXI ст.): монографія (ел. вид.) /за ред. Кудряченка А.І., Потєхіна О.В. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 60-73.

Васильєв, О.А. (2019) Цивілізаційні засади трансформаційних та інтеграційних процесів в Республіці Казахстан. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 191-201.

Васильєв, О.А. (2019) Перспективи скорочення стратегічної наступальної зброї в умовах паритету ядерних тріад США і РФ. Ядерна безпека України в контексті світового досвіду: збірник наукових праць [електронне видання] / За заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 80-91.

Васильєв, О.А. (2019) Перспективи Росії, США і Китаю бути глобальними лідерами. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 250-256.

Васильєв, О.А. (2019) Фактори інноваційного та постіндустріального розвитку у процесах трансформації країн пострадянського простору. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 357-364.

Васильєв, О.А. (2019) Стан і перспективи еволюції євразійської інтеграції. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 93-105.

Власова, А.Ю. (2019) Трансформація французького суспільства під впливом діяльності жіночих організацій (1950-1970-ті рр.). Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 50-54.

Вовк, В.М. (2019) Стратегія ядерної безпеки і реалізм: український вимір. Ядерна безпека України в контексті світового досвіду: збірник наукових праць [електронне видання] / За заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 71-79.

Вєтринський, І.М. (2019) Передумови та особливості сучасної сирійської кризи: ціннісний аспект. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 122-135.

Вєтринський, І.М. (2019) Особливості розвитку геополітичної практики в контексті глобальних цивілізаційних трансформацій. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 84-95.

Вєтринський, І.М. (2019) Варіативність підходів щодо визначення категорії «цивілізація» в сучасному науковому дискурсі. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 8-20.

Вєтринський, І.М. (2019) Глобальні геополітичні трансформації в контексті розвитку цивілізацій. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 112-131.

Вєтринський, І.М. (2019) Місце й роль цивілізаційних цінностей в умовах глобалізації. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 197-210.

Вєтринський, І.М. (2019) Трансформація Європейського Союзу: передумови і перспективи. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 226-230.

Вєтринський, І.М. (2019) Геополітичні інтереси Російської Федерації в Україні. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 420-423.

Вєтринський, І.М. (2019) Особливості геополітичної практики в умовах глобалізації. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 13-16.

Вітер, І.І. (2019) Європейська цивілізація за умов глобалізації: проблеми і перспективи. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 98-110.

Вітер, І.І. (2019) Соціально-економічний розвиток транзитивних країн в умовах глобальної інтеграції. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 77-87.

Вітер, І.І. (2019) Розвиток учень про цивілізацію в європейській науці. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 20-32.

Вітер, І.І. (2019) Європейська цивілізація в умовах глобалізації: проблеми і перспективи. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 68-81.

Вітер, І.І. (2019) Еволюція європейських цінностей за умов четвертої промислової революції. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 210-227.

Вітер, І.І. (2019) Великі географічні відкриття та їх вплив на економічний розвиток країн європейської цивілізації. Наукове мислення: Збірник статей учасників двадцять восьмої всеукраїнської практично-пізнавальної інтернет-конференції «Наукова думка сучасності і майбутнього», (25 березня – 4 квітня 2019 р.).. с. 34-45.

Вітер, І.І. (2019) Євроінтеграція як цінність українського суспільства. Наукове мислення: Збірник статей учасників тридцять третьої всеукраїнської практично-пізнавальної інтернет-конференції «Наукова думка сучасності і майбутнього», (29 листопада – 5 грудня)., 2 (2). с. 27-30.

Вітер, І.І. (2019) Європейські цінності та їх еволюція за умов глобалізації. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 217-226.

Вітер, І.І. (2019) Розвиток учень про цивілізацію в європейській науці. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 20-32.

Вітер, І.І. (2019) Міжнародна наукова конференція «Еволюція цінностей в умовах глобалізації» (16 квітня 2019 р.). ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Вітер, І.І. (2019) Всеукраїнський круглий стіл, присвячений Всесвітньому дню науки «День науки за мир і розвиток» (17 жовтня 2019 р.). ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Вітер, І.І. та Вітер, В.І. (2019) Еволюція цінностей за умов четвертої промислової революції. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 30-46.

Вітер, В.І. (2019) Гідна праця як європейська цінність. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 166-171.

Г

Гаврилов, В.О. (2019) Ставлення католицького єпископату до політики антисемітизму націоналсоціалістичної робітничої партії Німеччини напередодні Другої світової війни. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 58-62.

Галаджій, О.В. (2019) Проблема інтеграції Австралії до Азійсько-Тихоокеанського регіону наприкінці ХХ ст. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 47-51.

Гуцало, С.Є. (2019) Проблема Єрусалима: політична ретроспектива, складові міжнародного врегулювання. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 322-332.

Гуцало, С.Є. (2019) Проблема Єрусалима в близькосхідних міжнародних відносинах другої половини XX ст. - початку XXI ст. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 185-197.

Д

Данилець, В.Л. (2019) «Холодна війна» і енергетична криза: етапи та фактори. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 299-311.

Данилець, В.Л. (2019) Питання енергетичної безпеки в політиці адміністрації Р. Ніксона. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 62-66.

Деменко, О.Ф. (2019) Вплив глобалізації на національний розвиток республіки Казахстан. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 95-103.

Деменко, О.Ф. (2019) Основні етапи євразійської інтеграції: від зони вільної торгівлі до митного та економічного союзу. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 87-98.

Деменко, О.Ф. (2019) Відновлення величі: політика національної консолідації Франції після Другої світової війни. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 59-67.

Деменко, О.Ф. (2019) Пріоритети цивілізаційного ренесансу і проблеми соціально-економічного розвитку Республіки Казахстан. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 385-392.

Деменко, О.Ф. (2019) Вплив історичних традицій на формування пріоритетів зовнішньої політики Республіки Казахстан. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 120-137.

Деменко, О.Ф. (2019) Відновлення величі: політика національної консолідації Франції після Другої світової війни. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 37-43.

Добровольська, А.Б. (2019) Проблеми цивілізаційного вибору держав пострадянського простору в умовах глобальних трансформацій. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 67-76.

Добровольська, А.Б. (2019) Постіндустріальні тенденції еволюції цінностей в умовах глобалізації. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 46-57.

Добровольська, А.Б. (2019) Зовнішні чинники структуризації геоекономічного простору: досвід та перспективи інтеграційних стратегій пострадянських республік. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 12-26.

Добровольська, А.Б. (2019) Реалії інтеграційних процесів на пострадянському просторі в умовах глобальних трансформацій. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 347-351.

Добровольська, А.Б. (2019) Зовнішньополітичне позиціонування Республіки Молдова в умовах формування поліцентричної світової системи. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 105-120.

Добровольська, А.Б. (2019) Результати парламентських виборів 2019 р. в Республіці Молдова: тенденції трансформації суспільно-політичного середовища. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 375-379.

Добровольська, А.Б. (2019) Парламентські вибори 2019 р. в Республіці Молдова: формування коаліції та результати роботи нового уряду. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 379-385.

Ж

Жангожа, Р.Н. (2019) Транзит власти в Казахстане - альтернативы без альтернативы. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 202-212.

Жангожа Р. Н., Р.Н. (2019) Трансформація базових цінностей транскультурації та діалог цивілізацій в умовах глобалізації. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 101-112.

Жога, М.В. (2019) Особливості формування зовнішньополітичної автономії Бразилії: історія та сучасність. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 52-56.

Жога, М.В. (2019) Трансформація бразильської системи цінностей під впливом формування зовнішньополітичної автономії країни. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 148-155.

Жога, М.В. (2019) Відносини Бразилії з Європейським Союзом: стан та перспективи. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 66-69.

З

Зелінський, А. Л. (2019) “ЗАХОПЛЕННЯ” КІЛІКІЇ СЕЛЕВКОМ І: ПЕРЕГЛЯД ДАТУВАННЯ. Сходознавство (83). с. 3-24. ISSN 1682-671X

Зернецька, О.В. (2019) Щастя як інтегративна цивілізаційна цінність. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 30-39.

Зернецька, О.В. (2019) Глобальна комунікація і еволюція цінностей. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 5-12.

Зернецька, О.В. (2019) Досвід боротьби з сепаратизмом у Великій Британії. Міжнародні аспекти інтеграції Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В. О. Швед, В. В. Солошенко, С. Г. Самойленко [та ін.]. с. 28-32.

Зернецька, О.В. (2019) «Діджитальна цивілізація» як сучасний етап соціокультурного розвитку людства. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 43-56.

Зернецька, О.В. (2019) Інтегральний покажчик стану цивілізацій в глобалізованому світі. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 82-100.

Зернецька, О.В. (2019) Глобальна комунікація – нова цивілізаційна цінність. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 227-235.

Зернецька, О.В. (2019) Досвід боротьби з сепаратизмом у Великій Британії. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 54-59.

Зернецька, О.В. (2019) Історичний досвід політики пам’яті у Великій Британії: орієнтири для України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 145-151.

Зернецька, О.В. (2019) Переосмислення місця і ролі Великої Британії: від світової імперії до національної держави. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 262-266.

Зернецька, О.В. (2019) Роль комунікаційних технологій у трансформації цінностей в добу глобалізації. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 316-322.

Зернецька, О.В. (2019) Національні інтереси України у відносинах з Республікою Сербія в контексті останнього загострення міжетнічного протистояння між Белградом і Приштиною. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 428-434.

Зернецька, О.В. (2019) Переосмислення місця і ролі Великої Британії: від світової імперії до національної держави. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 24-28.

Зернецька, О.В. та Вітер, І.І. (2019) Виникнення нових та трансформація традиційних цінностей в умовах глобалізації (Огляд Міжнародної наукової конференції «Еволюція цінностей в умовах глобалізації» (16 квітня 2019 р.)). Україна: події, факти, коментарі.. с. 80-91.

Зернецька, О.В. та Вітер, І.І. (2019) Миротворча місія науки у ХХІ столітті.(Огляд Всеукраїнського круглого столу, присвяченого Всесвітньому дню науки «День науки за мир і розвиток» (17 жовтня 2019 р.)). Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ.

К

Кириченко, О.В. (2019) Еволюція історичних цінностей незалежних країн Балтії у контексті впливу еліт на культурно-гуманітарну сферу науки в регіоні. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 103-114.

Кириченко, О.В. (2019) Посткомуністична трансформація Латвійської Республіки: уроки для України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 88-94.

Кириченко, О.В. (2019) Латвійська Республіка в повоєнний час як точка перетину геополітичних інтересів великих держав. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 272-284.

Кириченко, О.В. (2019) Посткомуністична трансформація Латвійської республіки: уроки для України. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 57-62.

Клименко, О.А. (2019) Безпекова політика Індії щодо викликів з боку Китаю: чинники формування. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 218-229.

Кравченко, М.В. (2019) Африканський Союз: основні етапи розвитку та сучасні виклики. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 41-47.

Кудряченко, А.І. (2019) Європейські демократичні цінності в добу глобалізації. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 5-16.

Кудряченко, А.І. (2019) Чорнобильська аварія і її вплив на перспективи атомної енергетики: міжнародні виміри. Ядерна безпека України в контексті світового досвіду: збірник наукових праць [електронне видання] / За заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 44-60.

Кудряченко, А.І. (2019) Особливості подолання обтяжливого нацистського і соціалістичнго минулого у сучасній Німеччині. Україна дипломатична (XX). с. 664-685.

Кудряченко, А.І. (2019) Карпатська Україна у планах гітлерівської Німеччини. International Historical Journal RUSIN (57). с. 271-293.

Кудряченко, А.І. (2019) Федеративна Республіка Німеччина - друга німецька демократична держава. Проблеми всесвітньої історії, №2 (8). с. 140-158.

Кудряченко, А.І. (2019) Дипломатична підтримка України Європейським Союзом на сучасному етапі. Матеріали ХХІУ Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України в контексті світових політичних процесів», 1 (27). с. 141-146.

Кудряченко, А.І. та Cолошенко, В.В. (2019) Подолання об’єднаною Німеччиною нацистського і комуністичного тоталітарного спадку. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 28-37.

Кудряченко, А.І. та Кривонос, Р.А. та Солошенко, В.В. (2019) Скандинавська модель: досвід для України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 42-49.

Кудряченко, А.І. та Мартинов, А.Ю. (2019) Португалія: від диктатури Салазара до успішної країни Європейського Союзу. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 39-42.

Кудряченко, А.І. та Самойленко, С.Г. (2019) ФРН-НДР: досвід об’єднання і роль у ньому міжнародних акторів. Міжнародні аспекти інтеграції Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В. О. Швед, В. В. Солошенко, С. Г. Самойленко [та ін.]. с. 6-16.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2019) Федеративна Республіка Німеччина: досвід повоєнного піднесення. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 31-39.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2019) Становлення та розвиток політики «подолання минулого» в національній пам’яті Федеративної Республіки Німеччина. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 118-129.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2019) Подолання об’єднаною Німеччиною нацистського і комуністичного тоталітарного спадку. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 129-139.

Кудряченко, А.І. та Толстов, С.В. (2019) Стратегія забезпечення євроатлантичного співробітництва України у військовій сфері. In: Євроатлантичний вектор України: національна доповідь / ред. кол. С.  І.  Пирожков, І. О. Кресіна, А. І. Кудряченко, Ю. С. Шемшученко та  ін. Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України, с. 239-260.

Кудряченко, А.І. та Шморгун, О.О. (2019) Шляхи забезпечення суверенітету та територіальної цілісності України в умовах євроатлантичної інтеграції. In: Шляхи і напрями забезпечення євроатлантичного вектора розвитку України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), С. В. Толстов, В. В. Солошенко, О. В. Потєхін, П. М. Рудяков, [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 27-36.

Кужельний, М.О. (2019) Громадянський патріотизм як суспільна цінність. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 201-210.

Кужельний, М.О. (2019) Цивілізаційні цінності у безпековому контексті глобального світу. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 235-254.

Л

Лакішик, Д.М. (2019) Консолідуючий потенціал політики пам’яті у скандинавських країнах та можливості його застосування в Україні. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 175-180.

Лакішик, Д.М. та Швед, В.О. (2019) Протидія світової спільноти анексії Криму й війні на Донбасі: форми, напрями, перспективи. Міжнародні аспекти інтеграції Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В. О. Швед, В. В. Солошенко, С. Г. Самойленко [та ін.]. с. 48-52.

Лакішик, Д.М. та Швед, В.О. (2019) Протидія світової спільноти анексії Криму й війні на Донбасі: форми, напрями, перспективи. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 412-419.

Латенко, В.С. (2019) Перша хвиля деколонізації у Субсахарській Африці (1960-1963). Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 80-83.

Лущак, В.В. (2019) Г. Уоллес та проблема повоєнного врегулювання міжнародного контролю за ядерною зброєю. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 60-65.

Лущак, В.В. (2019) Духовні пошуки Г. Уоллеса. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 83-87.

Лущак, В.В. (2019) Г. Уоллес та законодавче врегулювання контролю за використанням ядерної енергії в США у 1945-1946 рр. Ядерна безпека України в контексті світового досвіду: збірник наукових праць [електронне видання] / За заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 200-213.

М

Метельова, Т.О. (2019) Базові ціннісні системи: ґенеза, історичні трансформації та сучасні соціальні експлікації. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 19-30.

Метельова, Т.О. (2019) Боротьба з регіональним сепаратизмом в Італії: здобутки й уроки. Міжнародні аспекти інтеграції Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В. О. Швед, В. В. Солошенко, С. Г. Самойленко [та ін.]. с. 16-21.

Метельова, Т.О. (2019) Великий китайський шлях реформ: стратегія Ден Сяопіна та результати її реалізації. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 67-75.

Метельова, Т.О. (2019) Італійська трансформаційна модель і складові гармонізації регіональних інтересів. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 75-81.

Метельова, Т.О. (2019) Політика пам’яті як інструмент національної консолідації: досвід для України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 158-165.

Метельова, Т.О. (2019) Трансформація політики пам’яті в умовах глобалізації (на прикладі Туреччини та Індії). «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 165-175.

Метельова, Т.О. (2019) Боротьба з регіональним сепаратизмом в Італії: здобутки й уроки. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 277-293.

Метельова, Т.О. (2019) Національні політики пам’яті як складник сучасних міжнародних відносин. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 316-328.

Метельова, Т.О. (2019) Великий китайський шлях реформ: стратегія Ден Сяопіна та результати її реалізації. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 43-50.

Миклащук, І.М. (2019) Шлях Північної Македонії до демократії. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 94-100.

Мирончук, О.А. (2019) Трансформація міжнародного наукового співробітництва в умовах глобалізації. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 179-188.

Мирончук, О.А. (2019) Роль наукової дипломатії у розвитку і стабілізації міжнародних відносин в умовах глобалізації. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 57-66.

Мирончук, О.А. (2019) Цивілізаційне значення міжнародного наукового обміну в умовах глобалізації. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 157-170.

Мирончук, О.А. (2019) Наукова дипломатія як ціннісний чинник розвитку і стабілізації міжнародних відносин в умовах глобалізації. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 283-293.

Мудрієвська, І.І. (2019) Специфіка протистояння між Іраном і Саудівською Аравією в контексті американської зовнішньої політики. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 13-17.

Мудрієвська, І.І. (2019) Популяризація історико-культурної спадщини в Об’єднаних Арабських Еміратах. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 16-21.

Мхитарян, Н.І. (2019) Модернізаційні перетворення у Туреччині та шляхи становлення її регіональним лідером. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 100-109.

Мінасян, Р.А. (2019) Участь України у переговорному процесі ЄЕП у 2003–2004 рр. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 65-69.

Мітрофанова, О.О. (2019) Спільне та відмінне у ставленні країн ЄС щодо відносин з Україною та Росією. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 70-85.

О

Олійник, О.М. (2019) Адаптація Монетарного союзу до нових умов функціонування з урахуванням кризових явищ останніх років. РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ ЄС ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. с. 135-151.

Олійник, О.М. (2019) Пропозиції щодо удосконалення інститутів макропруденційної політики в Україні. РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ ЄС ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. с. 278-299.

Олійник, О.М. (2019) Сучасна макропруденційна політика в ЄС: перспективи для України. Проблеми розвитку фінансових інститутів ЄС. с. 71-76.

Олійник, О.М. (2019) Gasyuan: a chinese innovation on the global gas market. ECONOMY AND FORECASTING (1). с. 153-157. ISSN 2663–6557

Олійник, О.М. (2019) "One belt, one road" initiative - project of world significance: prospects for Ukraine. The financial and economic potential of successful cooperation between China and Ukraine in the context of "one belt, one road initiative". с. 49-56.

Орлова, Т.В. (2019) Соціальні революції XX - початку XXI ст. на пострадянському просторі. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 98-114.

П

Перга, Т.Ю. (2019) Екологічні цінності сучасної цивілізації. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 89-97.

Перга, Т.Ю. (2019) Екологічна культура та становлення цінностей сучасного суспільства. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 184-192.

Перга, Т.Ю. (2019) Ноосферна теорія і дослідження розвитку цивілізації. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 56-67.

Перга, Т.Ю. (2019) Екологія і цивілізація: пошук парадигми співіснування в умовах глобалізації. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 131-143.

Перга, Т.Ю. (2019) Екологічна культура та становлення цінностей сучасного суспільства. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 293-305.

Перга, Т.Ю. (2019) Екологічні аспекти атомної енергетики в контексті проблем безпеки. Ядерна безпека України в контексті світового досвіду: збірник наукових праць [електронне видання] / За заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 61-70.

Перга, Т.Ю. (2019) Досвід країн Європейського Союзу у впровадженні екологічної освіти в систему початкової і загальної середньої освіти. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 230-234.

Перга, Т.Ю. (2019) Екологічні цінності в політиці ЄС. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 85-93.

Потєхін, О.В та Фесенко, М.В. (2019) Формування державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України. In: Шляхи і напрями забезпечення євроатлантичного вектора розвитку України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), С. В. Толстов, В. В. Солошенко, О. В. Потєхін, П. М. Рудяков, [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 8-26.

Потєхін, О.В. (2019) Витоки формування американської доктрини ядерного нерозповсюдження. In: Політичні проблеми міжнародної безпеки у сфері протидії розповсюдженню ядерної зброї (кін. XX - поч. XXI ст.): монографія (ел. вид.) /за ред. Кудряченка А.І., Потєхіна О.В. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 74-78.

Потєхін, О.В. (2019) Договір з нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) та політичні проблеми його реалізації. In: Політичні проблеми міжнародної безпеки у сфері протидії розповсюдженню ядерної зброї (кін. XX - поч. XXI ст.): монографія (ел. вид.) /за ред. Кудряченка А.І., Потєхіна О.В. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 78-97.

Потєхін, О.В. (2019) Проблеми реалізації політики ядерного стримування. In: Політичні проблеми міжнародної безпеки у сфері протидії розповсюдженню ядерної зброї (кін. XX - поч. XXI ст.): монографія (ел. вид.) /за ред. Кудряченка А.І., Потєхіна О.В. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 118-132.

Потєхін, О.В. (2019) Ядерне роззброєння України: уроки для сьогодення. In: Політичні проблеми міжнародної безпеки у сфері протидії розповсюдженню ядерної зброї (кін. XX - поч. XXI ст.): монографія (ел. вид.) /за ред. Кудряченка А.І., Потєхіна О.В. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 154-170.

Потєхін, О.В. (2019) Ядерна зброя та мирний атом: ДНЯЗ та перспективи без’ядерного світу. Ядерна безпека України в контексті світового досвіду: збірник наукових праць [електронне видання] / За заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 92-108.

Потєхін, О.В. та Кудряченко, А.І. (2019) Виклики національній безпеці України в сучасній системі міжнародних відносин. In: Політичні проблеми міжнародної безпеки у сфері протидії розповсюдженню ядерної зброї (кін. XX - поч. XXI ст.): монографія (ел. вид.) /за ред. Кудряченка А.І., Потєхіна О.В. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 133-154.

Потєхін, О.В. та Метельова, Т.О. (2019) Формування «ядерного табу». In: Політичні проблеми міжнародної безпеки у сфері протидії розповсюдженню ядерної зброї (кін. XX - поч. XXI ст.): монографія (ел. вид.) /за ред. Кудряченка А.І., Потєхіна О.В. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 114-118.

Потєхін, О.В. та Солошенко, В.В. (2019) Перспективи політики нерозповсюдження ядерної зброї. In: Політичні проблеми міжнародної безпеки у сфері протидії розповсюдженню ядерної зброї (кін. XX - поч. XXI ст.): монографія (ел. вид.) /за ред. Кудряченка А.І., Потєхіна О.В. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 105-113.

Потєхін, О.В. та Ткаченко, В.М. (2019) Російський виклик режиму ядерного нерозповсюдження. In: Політичні проблеми міжнародної безпеки у сфері протидії розповсюдженню ядерної зброї (кін. XX - поч. XXI ст.): монографія (ел. вид.) /за ред. Кудряченка А.І., Потєхіна О.В. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 98-105.

Потєхін, О.В. та Фесенко, М.В. (2019) Зовнішньополітичні умови та особливості формування державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 202-206.

Потєхін, О.В. та Фесенко, М.В. (2019) Основні напрямки подолання суперечностей у позиції ЄС щодо інтеграції України. In: Євроатлантичний вектор України: національна доповідь / ред. кол. С.  І.  Пирожков, І. О. Кресіна, А. І. Кудряченко, Ю. С. Шемшученко та  ін. Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України, с. 173-189.

Потєхін, О.В. та Ялі, М.Х. (2019) Підсумки та наслідки зустрічі Д. Трампа з В. Путіним в Гельсінкі. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 256-262.

Пугачова-Лакішик, Д.В. (2019) «Спільний націоналізм» в історичному поступі скандинавських держав. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 17-22.

Пугачова-Лакішик, Д.В. (2019) Скандинавські держави на початковому етапі «холодної війни»: безпековий аспект. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 24-28.

Р

Розумюк, В.М. (2019) Балканський досвід інтеграції окупованих територій і проблем державного будівництва. Міжнародні аспекти інтеграції Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В. О. Швед, В. В. Солошенко, С. Г. Самойленко [та ін.]. с. 33-38.

Розумюк, В.М. (2019) Основні напрями теоретичної рефлексії проблеми нерозповсюдження ядерної зброї. In: Політичні проблеми міжнародної безпеки у сфері протидії розповсюдженню ядерної зброї (кін. XX - поч. XXI ст.): монографія (ел. вид.) /за ред. Кудряченка А.І., Потєхіна О.В. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 9-26.

Розумюк, В.М. (2019) Історіографія проблем нерозповсюдження ядерної зброї. Ядерна безпека України в контексті світового досвіду: збірник наукових праць [електронне видання] / За заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 4-43.

Розумюк, В.М. (2019) Політика пам’яті як інструмент становлення національних держав на Балканах: здобутки й прорахунки. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 180-187.

Розумюк, В.М. (2019) Балканський досвід інтеграції окупованих територій і проблема державного будівництва. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 310-316.

Розумюк, В.М. (2019) Теоретична рефлексія проблематики співвідношення суспільних ідеалів та політичних інтересів. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 7-13.

Розумюк, В.М. (2019) Подолання сепаратистських тенденцій як загрози євроатлантичному вектору України. In: Євроатлантичний вектор України: національна доповідь / ред. кол. С.  І.  Пирожков, І. О. Кресіна, А. І. Кудряченко, Ю. С. Шемшученко та  ін. Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України, с. 198-217.

Розумюк, В.М. та Васильців, О.О. (2019) Теоретична рефлексія проблематики співвідношення суспільних ідеалів та політичних інтересів. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 24-31.

Розумюк, В.М. та Васильців, О.О. (2019) Подолання сепаратистських тенденцій як загрози євроатлантичному вектору України. In: Шляхи і напрями забезпечення євроатлантичного вектора розвитку України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), С. В. Толстов, В. В. Солошенко, О. В. Потєхін, П. М. Рудяков, [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 57-75.

Романенко, О.В. (2019) Цінності як основа діалогу цивілізацій в глобалізованому світі. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 182-197.

Романенко, О.В. (2019) Особливості формування національної ідентичності Австралії. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 29-32.

Романенко, О.В. (2019) The Democratic Transformation as a Value in the Postcommunist Countries. Актуальні Питання Культурології: Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології та музеєзнавства (19). с. 9-14.

Романенко, О.В. (2019) Values of Poles by the eyes of Lithuanian students. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 192-201.

Руднічук, А.А. (2019) Німецько-ізраїльські відносини: історія, сучасний стан та перспективи розвитку. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 137-147.

Руднічук, А.А. (2019) Значення інформаційних технологій для дослідження історії Середньовіччя. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 107-111.

Рудяков, П.М. (2019) Не блукати у трьох вербах: цінності – норми – практики. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 12-19.

Рудяков, П.М. (2019) «Відкладена» демократія: пострадянський транзит до нових суспільно-політичних моделей і практик. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 36-49.

Рудяков, П.М. (2019) Основні напрями подолання суперечностей у позиції ЄС щодо інтеграції України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 206-211.

Рудяков, П.М. (2019) Трансформаційні процеси у країнах Західних Балкан: здобутки і втрати. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 266-271.

Рудяков, П.М. та Фомін, С.С. (2019) Основні напрями подолання суперечностей у позиції ЄС щодо інтеграції України. In: Шляхи і напрями забезпечення євроатлантичного вектора розвитку України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), С. В. Толстов, В. В. Солошенко, О. В. Потєхін, П. М. Рудяков, [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 37-56.

С

Сафар’янс, Є.В. (2019) Діяльність Ю.В. Костенка на посаді Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні на початку 1990-х рр. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 187-199.

Скаленко, О.К. (2019) Сучасність і футурологія інформаційної цивілізації. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 177-184.

Скаленко, О.К. (2019) Глобальносистемна доктрина антиядерних міжнародних відносин. Ядерна безпека України в контексті світового досвіду: збірник наукових праць [електронне видання] / За заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 192-199.

Солошенко, В.В. (2019) Захист культурних цінностей у період війн і збройних конфліктів. Міжнародні аспекти інтеграції Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В. О. Швед, В. В. Солошенко, С. Г. Самойленко [та ін.]. с. 39-42.

Солошенко, В.В. (2019) Захист культурних цінностей у період війн і збройних конфліктів. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 49-54.

Солошенко, В.В. (2019) Солошенко В. В. Гіледбранд Гурлітт - постать чотирьох епох. Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин. Матеріали міжнародної конференції 10-11 квітня 2019 р. Київ. 2019. С.276-282. Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин.. с. 276-282.

Солошенко, В.В. (2019) Колективна па'ять про Першу світову війну - складова перетворень у країнах Східної Європи (на прикладі України та Росії). Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. №2 (8). 2019. С. 120-132. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. (2 (8)). с. 120-132.

Солошенко, В.В. (2019) Солошенко В.В. Повернення і реституція культурних цінностей як запорука позитивного іміджу України. Імідж і репутація. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 20 березня 2019 р. Київський національний університет культури і мистецтв. Київ, 2019. С. 50-57. Імідж і репутація. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 20 березня 2019 р.. с. 50-57.

Солошенко, В.В. (2019) Солошенко В. В. Інформаційне забезпечення євроатлантичної інтеграції. Шляхи і напрями забезпечення євроатлантичного вектора розвитку України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), С. В. Толстов, В. В. Солошенко, О. В. Потєхін, П. М. Рудяков, (та ін.). Київ. ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України", 2019, С. 97-118. Шляхи і напрями забезпечення євроатлантичного вектора розвитку України: аналітична доповідь. с. 97-118.

Солошенко, В.В. (2019) Солошенко В. В. Арт-діяльність Гульдебранда Гурлітта як віддзеркалення епохи націонал-соціалізму. Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки. Київ, 2019. Вип. 28. С. 231-253. Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки. (28). с. 231-253.

Солошенко, В.В. (2019) Солошенко В. В. Політика пам'яті ФРН і мистецтво: досвід подолання обтяжливого минулого. Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам'яті: збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І. Київ. ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України", 2019. С. 124-136. Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам'яті: збірник наукових праць. с. 124-136.

Солошенко, В.В. (2019) Солошенко В.В. Подолання обтяжливого нацистського минулого у культурній сфері ФРН (на прикладі німецьких арт-установ). Науковий щорічник "Україна дипломатична". Вип. ХХ. 2019. С. 720-729. Україна дипломатична (ХХ). с. 720-729.

Солошенко, В.В. (2019) Солошенко В. В. Розділ 4. Стратегії забезпечення євроатлантичного вектора України. Підрозділ 4.6. Інформаційні стратегії євроатлантичної інтеграції. Євроатлантичний вектор України: національна доповідь / ред. кол. С. І. Пирожков, І. О. Кресіна, А. І. Кудряченко, Ю. С. Шемшученко та ін. Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України, 2019. С. 260-285. Євроатлантичний вектор України: національна доповідь. с. 260-285.

Солошенко, В.В. (2019) Солошенко В.В. Права на культурное наследие и ценности, конфискованные в странах Европы во времена национал-социализма. «Regionalne systemy ochrony praw czlowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Czlowieka. Osiagniecia bariery- nowe wyswania i rozwiazania». Sejm Republicans Polska Adam Marzalek, Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak, Torun, 2019. S. 64-85. «Regionalne systemy ochrony praw czlowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Czlowieka. Osiagniecia bariery- nowe wyswania i rozwiazania».. с. 64-85.

Солошенко, В.В. та Чекаленко, Л.Д. (2019) Солошенко В. В. НАТО: від холодної війни до відповідальності за безпеку світу. Зовнішні справи. №6-7. 2019. С. 20-25. Зовнішні справи. (6-7). с. 20-25.

Стельмах, В.О. (2019) Громадянське суспільство країн пострадянського простору: проблеми становлення. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 49-58.

Стельмах, В.О. (2019) Пострадянський розвиток країн Балтії: досвід реформування. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 242-249.

Т

Танцюра, К.Г. (2019) Політичний клімат Коста-Ріки після громадянської війни 1948 р. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 73-77.

Танцюра, К.Г. (2019) Зміни в політичній системі Коста-Ріки після громадянської війни 1948 р. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 90-93.

Танцюра, К.Г. (2019) Політичний та cоціокультурний розвиток Коста-Ріки 1949-1974 рр. у дослідженнях сучасних істориків. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 156-165.

Танцюра, О.Г. (2019) Передумови формування політики пам´яті Держави Ізраїль у післявоєнні роки. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 77-81.

Танцюра, О.Г. (2019) Питання Голокосту на сесіях Кнесету у 1953 р. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 93-96.

Ткаченко, І.В. (2019) Інтеграційні перспективи держав Південного Кавказу. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 212-223.

Ткаченко, І.В. та Васильців, О.О. (2019) Українські можливості застосування досвіду політики пам’яті країн Вишеградської четвірки. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 187-196.

Ткаченко, В.М. (2019) Наука й ідеологія в гуманітарній сфері: до оптимізації суспільно-політичного діалогу. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 12-17.

Ткаченко, В.М. (2019) Ідеологія, міф і політична утопія в структурі національної ідеї: проблема оптимізації політичного дискурсу. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 19-23.

Ткаченко, В.М. (2019) Рік 2019: що принесуть Україні "чорні лебеді"? Науково-популярний журнал "Світогляд". с. 3-7.

Толстов, С.В. (2019) Сепаратизм і шляхи його подолання в Іспанії: міжнародний вимір. Міжнародні аспекти інтеграції Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В. О. Швед, В. В. Солошенко, С. Г. Самойленко [та ін.]. с. 21-28.

Толстов, С.В. (2019) Ядерне стримування у військово-політичній стратегії США. Ядерна безпека України в контексті світового досвіду: збірник наукових праць [електронне видання] / За заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 109-137.

Толстов, С.В. (2019) Інституціональні й інструментальні виміри політики історичної пам’яті в США: висновки для України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 151-158.

Толстов, С.В. (2019) Проблемні аспекти сучасних військових і військово-технічних відносин між Україною і НАТО. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 211-217.

Толстов, С.В. (2019) Сепаратизм і шляхи його подолання в Іспанії: міжнародний вимір. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 293-302.

Толстов, С.В. (2019) Криза «ліберального порядку»: причини та наслідки. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 7-28.

Толстов, С.В. (2019) Стратегія забезпечення євроатлантичного співробітництва України у військовій сфері. In: Шляхи і напрями забезпечення євроатлантичного вектора розвитку України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), С. В. Толстов, В. В. Солошенко, О. В. Потєхін, П. М. Рудяков, [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 76-96.

Ф

Фесенко, М.В. (2019) Глобальні проблеми та тенденції розвитку системи міжнародних відносин. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 28-47.

Фомін, С.С. (2019) Роль государства в социально-экономическом развитии. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 56-67.

Фомін, С.С. (2019) Вплив глобалізаційних та інтеграційних процесів на соціально-економічний розвиток пострадянських країн. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 59-77.

Фомін, С.С. (2019) Вплив євразійської економічної інтеграції на модернізаційні процеси в пострадянських країнах. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 351-357.

Фомін, С.С. (2019) Соціально-економічні проблеми та зовнішньополітична орієнтація Узбекистану. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 392-399.

Фомін, С.С. (2019) Соціально-економічні наслідки економічної глобалізації. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 47-60.

Фощан, Я.І. (2019) Інтеграційні перспективи пострадянської Грузії: історія та сучасність. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 224-234.

Фощан, Я.І. (2019) Досвід становлення політики пам’яті в Болгарії. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 196-201.

Фощан, Я.І. (2019) Проблеми демократизації суспільства та розбудови правової держави в Грузії. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 63-69.

Фощан, Я.І. та Васильців, О.О. (2019) Український Схід на порядку денному ООН і Ради Європи. Міжнародні аспекти інтеграції Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В. О. Швед, В. В. Солошенко, С. Г. Самойленко [та ін.]. с. 52-58.

Х

Хижняк, І.А. (2019) «Євразійсько-імперський гамбіт» – базовий підсистемний сегмент дестабілізації аксіології сучасного глобального і регіонального інформаційного простору. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 67-84.

Хижняк, І.А. (2019) Особливості процесу становлення цивілізаційної ідентичності України в умовах глобалізації (на прикладі Революції Гідності). In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 143-157.

Хижняк, І.А. (2019) Ціннісний контекст цивілізаційних трансформацій на пострадянському просторі в умовах сучасної зовнішньополітичної стратегії РФ. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 269-283.

Хижняк, І.А. (2019) Аксіологія пост-правди і пост-порядку в глобальному середовищі та у прoсторі пострадянського підсистемного регіону «omnes et singulos». Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 76-89.

Ц

Цапко, О.М. (2019) Проблема цивілізаційного вибору пострадянських країн Центральної умовах глобалізації. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 130-139.

Цапко, О.М. (2019) Країни пострадянського простору у зовнішній політиці КНР та Індії. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 171-182.

Цапко, О.М. (2019) Національний традиціоналізм в зовнішній політиці сучасного Туркменістану: висновки для України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 399-404.

Цапко, О.М. (2019) Основні проблеми економічної співпраці КНР і країн Європи в реалізації проекту «Шовковий шлях». Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 207-217.

Ч

Чекаленко, Л.Д. (2019) Формування нового світового порядку безпеки. In: Політичні проблеми міжнародної безпеки у сфері протидії розповсюдженню ядерної зброї (кін. XX - поч. XXI ст.): монографія (ел. вид.) /за ред. Кудряченка А.І., Потєхіна О.В. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 27-40.

Чекаленко, Л.Д. (2019) Проблема безпеки регіону в умовах глобальної системної кризи. Ядерна безпека України в контексті світового досвіду: збірник наукових праць [електронне видання] / За заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 148-157.

Чекаленко, Л.Д. (2019) Країни Центральної Азії: курс на мілітаризацію. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 404-411.

Чекаленко, Л.Д. (2019) Польська позиція щодо України (за матеріалами польських ЗМІ). «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 423-428.

Чекаленко, Л.Д. (2019) Європейський Союз: «гарячі» проблеми спекотного літа 2018 року. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 235-242.

Чекаленко, Л.Д. та Солошенко, В.В. (2019) Вплив євроатлантичного вектора на вдосконалення українського законодавства. In: Євроатлантичний вектор України: національна доповідь / ред. кол. С.  І.  Пирожков, І. О. Кресіна, А. І. Кудряченко, Ю. С. Шемшученко та  ін. Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України, с. 285-297.

Чемоданова, О.С. (2019) Аргентина у Парагвайській війні (1865–1870 рр.): внутрішньополітичні мотиви участі. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 90-94.

Чжен, В.А. (2019) Конфуціанський чинник модернізаційних процесів у КНР на етапі «реформ і відкритості». Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 113-117.

Чжен, В.А. (2019) Вплив традицiйних цiнностей на зовнiшню полiтику Китаю перiоду «реформ і вiдкритостi». Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 96-99.

Чуткий, П.С. (2019) Стан сучасних пакистанознавчих студій у країнах світу. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 94-99.

Чуткий, П.С. (2019) Співробітництво Пакистану та Китаю у галузі ядерних технологій. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 100-104.

Ш

Швед, В.О. (2019) Форми і напрямки впливу Саудівської Аравії на сучасні інтеграційні процеси в арабському світі. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 332-339.

Швед, В.О. (2019) Нові акценти близькосхідної політики США на сучасному етапі. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 165-174.

Швед, В.О. та Мхитарян, Н.І. (2019) Суспільно-політична модернізація Туреччини: досвід для України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 110-117.

Швед, В.О. та Мхитарян, Н.І. (2019) Суспільно-політична модернізація Туреччини: досвід для України. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 50-57.

Швед, В.О. та Підберезних, І.Є. (2019) Щодо перспектив розвитку двосторонніх відносин України з країнами Південно-Східної Азії. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 434-438.

Шморгун, О.О. (2019) Проблема демократичної трансформації пострадянського простору: історико-політологічний вимір. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 155-171.

Шморгун, О.О. (2019) Міжнародні санкції як інструмент впливу на агресора: історія і сьогодення. Міжнародні аспекти інтеграції Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В. О. Швед, В. В. Солошенко, С. Г. Самойленко [та ін.]. с. 43-48.

Шморгун, О.О. (2019) Геополітичні та цивілізаційні витоки кризи глобальної системи міжнародної безпеки. In: Політичні проблеми міжнародної безпеки у сфері протидії розповсюдженню ядерної зброї (кін. XX - поч. XXI ст.): монографія (ел. вид.) /за ред. Кудряченка А.І., Потєхіна О.В. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 40-60.

Шморгун, О.О. (2019) Екологічна, енергетична, демографічна глобальні проблеми як каталізатори воєнної небезпеки. Ядерна безпека України в контексті світового досвіду: збірник наукових праць [електронне видання] / За заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 158-178.

Шморгун, О.О. (2019) Ідеали західної демократії та правової держави як концептуальна основа формування національних політичних інтересів. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 17-24.

Шморгун, О.О. (2019) Політика пам’яті у Франції: історичний досвід і національний дискурс. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 139-145.

Шморгун, О.О. (2019) Міжнародні санкції як інструмент впливу на агресора: історія і сьогодення. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 302-310.

Шморгун, О.О. (2019) Формування державної політики щодо євроатлантичної інтеграції України. In: Євроатлантичний вектор України: національна доповідь / ред. кол. С.  І.  Пирожков, І. О. Кресіна, А. І. Кудряченко, Ю. С. Шемшученко та  ін. Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України, с. 217-238.

Шморгун, О.О. (2019) Метаморфози історичної пам’яті у процесі модерного державотворення: французький досвід. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. с. 101-120.

Шморгун, О.О. (2019) Міжнародні санкції як інструмент впливу на агресора: історія і сьогодення. Суспільно-політичні процеси (1 (11)). с. 377-457.

Шморгун, О.О. та Васильців, О.О. (2019) Ідеали західної демократії і правової держави як концептуальна основа формування національних політичних інтересів. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 13-19.

Я

Якуба, В.В. (2019) Проблема наративів історичної пам’яті в сучасному українсько-російському дискурсі як актуальна проблема всесвітньої історії. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 104-107.

Цей список був створений у Tue Jan 31 18:37:39 2023 CET.