Електронна наукова бібліотека

Елементи, в яких тема: "Міжнародні відносини"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: І | Б | В | Д | К | Л | М | О | П | Р | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Число елементів на цьому рівні: 111.

І

Ілюк, Т.В. (2016) Проблеми Греції в контексті Ялтинських домовленостей. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 67-76.

Б

Бессонова, М.М. (2013) Спадщина біполярної системи міжнародних відносин: антиамериканізм на пострадянському просторі (на прикладі Білорусі та Росії). Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 333-344.

Бессонова, М.М. (2014) "Стратегії національної безпеки" як джерела вивчення актуальних питань зовнішньої політики США. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 124-132.

Богданович, І.І. (2016) Євроінтеграційні орієнтири партнерства України і Республіки Білорусь. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 207-219.

Богданович, І.І. та Максак, Г.А. (2011) Двосторонні відносини України та Республіки Білорусь в контексті сучасних викликів. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К.: Фенікс. с. 271-276.

Бульвінський, А.Г. (2011) Гуманітарний контекст сучасних українсько-російських відносин. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К.: Фенікс. с. 52-61.

Бульвінський, А.Г. (2010) Новий політичний курс В.Януковича та російські стратегічні інтереси. Віче (№20). с. 8-12.

Бульвінський, А.Г. (2010) Актуалізація в РФ теми боротьби з "переглядом” історії Великої Вітчизняної війни. «Ялтинская система» и современный мировой порядок: проблемы глобальной и региональной безопасности: Материалы международной научной конференции. (Крым, Ялта, Ливадийский Дворец-музей. 17—21 февраля): Сб. науч. ст. Под ред. С.В.Юрченко. с. 318-329.

Бульвінський, А.Г. (2009) Проект Єдиного економічного простору: російське та українське бачення. Віче (№18). с. 14-17.

Бульвінський, А.Г. (1999) До питання про царські “пункти” для Війська Запорозького 1657 р. Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні (Вип.8). с. 208-218.

Бульвінський, А.Г. (1997) Експансіонізм Москви щодо України 1657 р. Пам‘ять століть (№6). с. 2-12.

Бульвінський, А.Г. (2000) Кримська політика гетьмана Івана Виговського (Татари в подіях українсько-російської війни 1658-1659 рр.). Хроніка 2000 (Вип.34). с. 43-56.

Бульвінський, А.Г. (2004) Місто Глухів у подіях українсько-російської війни 1658—1659 рр. Збереження історико-культурних надбань Сіверщини. Матеріали третьої науково-практичної конференції (16 квітня). с. 49-54.

Бульвінський, А.Г. (2003) Українсько-московська війна 1658—1659 рр. Історія в школах України (№5). с. 41-46.

Бульвінський, А.Г. (2000) Наслідки українсько-російської війни 1658—1659 рр. Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку (Вип.7). с. 151-156.

Бульвінський, А.Г. (2003) Українсько-російська війна 1658—1659 рр.: основні битви, стратегія, чисельність та склад військ. Україна та Росія: проблеми політичних і соціокультурних відносин. с. 174-218.

Бульвінський, А.Г. (2003) Українська дипломатія на варшавському сеймі 1659 р. Україна дипломатична. Науковий щорічник (Вип.3). с. 257-270.

Бульвінський, А.Г. (2010) Конотопська битва 1659 р. в контексті українсько-російських відносин за гетьманування І.Виговського. Україна крізь віки: Збірник наукових праць на пошану академіка НАН України професора Валерія Смолія. с. 447-480.

Бульвінський, А.Г. (1998) Конотопська битва 1659р. Український історичний журнал (№3). с. 76-83.

Бульвінський, А.Г. (2012) Проект «Росія»: версія Володимира Путіна 2012 р. Сучасна українська політика. — Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри. с. 311-327.

Бульвінський, А.Г. (1997) Штурм Конотопа російськими військами 28-29 квітня 1659 року. Київська старовина (№6). с. 142-148.

Бульвінський, А.Г. (2010) Російська політика щодо України у XVI — середині XVII ст.: ідеологічні концепції та інтеграційна практика. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова (Історичні науки) (№6). с. 87-94.

Бульвінський, А.Г. (2002) Соціально-економічний та державно-політичний устрій Війська Запорозького та Московського царства в середині XVII ст.: різні вектори розвитку. Наукові записки. Іст. науки: Зб. наук. стат. НПУ імені М.Драгоманова (Вип.45). с. 62-70.

Бульвінський, А.Г. (2002) Матеріали до українського дипломатарію XVII століття: Каталог документів гетьмана Івана Виговського 1657-1659 рр. Український археографічний щорічник. Нова серія (Вип.7). с. 84-96.

Бульвінський, А.Г. (2002) Українські землі в московській державній та зовнішньополітичній доктрині XV—XVII ст. Наукові записки. Історичні науки: Збірник статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Вип.47). с. 146-161.

Бульвінський, А.Г. (2004) Ідеологічні засади зовнішньополітичної доктрини Московської держави XV—XVII ст. та українська державна ідея доби Пізнього Середньовіччя: причини концептуальної неспівставності. Україна дипломатична (Вип.5). с. 287-326.

В

Васильєв, О.А. (2016) Регіонально-інтеграційні чинники соціально-політичної трансформації: порівняльний досвід союзної держави Росії і Білорусі та ОДЕР-ГУАМ. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 237-252.

Васильєв, О.А. (2015) Проблеми і перспективи соціально-політичної трансформації інтеграційного об’єднання Росії і Білорусі. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 373-379.

Вовк, В.М. (2016) Міжнародні угоди і ризики ядерного протистояння. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 48-53.

Вовк, В.М. (2016) Ялтинські домовленості і панування реалістичного порядку. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 54-61.

Врадій, О.С. (2014) Антитерористична стратегія як важлива складова політики ЄС. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 203-211.

Вєтринський, І.М. (2016) Сучасні геополітичні виклики для міжнародної безпеки. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 141-150.

Вєтринський, І.М. (2016) Стратегічні імперативи для України в контексті регіональних геополітичних трансформацій. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 121-129.

Вєтринський, І.М. (2016) Російська агресія проти України та її вплив на регіональну безпеку: геостратегічний контекст. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 101-113.

Д

Добровольська, А.Б. (2016) Придністровське питання у контексті сучасної європейської безпеки. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 125-137.

К

Кононенко, С.В. (2012) Демократизація в сучасній системі міжнародних відносин і перспективи глобального громадянського суспільства. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 87-98.

Кононенко, С.В. (2013) Національна державність і міжнародна політика: історична перспектива і структурне призначення. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 300-311.

Кононенко, С.В. (2014) Крайнощі світової політики: вічний мир і тотальна війна. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 8-17.

Кудряченко, А.І. (1996) Навчальний курс "Основи політології". [Навчальний матеріал]

Кудряченко, А.І. (2014) Украинско-немецкие отношения в контексте глобальных перемен на континенте. Сборник Института международных исследований Вроцлавского университета. ISSN 2300-4282

Кудряченко, А.І. (2012) Андрей Кудряченко: «Азербайджан знает лучше многих стран, что пусть даже плохой мир всегда лучше, чем военные действия, а тем более, война». Информационное Агентство "The First News" (Азербайджан).

Кудряченко, А.І. (2016) Ялтинська (Кримська) 1945 року конференція держав Великої трійки і вихід України на міжнародну арену. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 4-15.

Кудряченко, А.І. та Рудич, Ф.М. та Храмов, В.О. (2004) Геополітика: Підручник. МАУП, Київ. ISBN 966-608-381-7

Л

Литвиненко, В.М. (2016) Внесок транснаціональних корпорацій в процес модернізації національної економіки. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 85-93.

М

Метельова, Т.О. (2015) Країни Центральної Європи і міжнародна безпека: спільне й відмінне в українському питанні. Науковий вісник Дипломатичної академії України, 22 (2). с. 26-33.

Миклащук, І.М. (2015) Вплив міжнародних організацій на оптимізацію відносин у тріаді: «особа – суспільство – держава» в Україні. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 224-232.

Мудрієвська, І.І. (2013) Розвиток українсько-словацького співробітництва: сучасний стан та перспективи. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 351-361.

О

Островська, О.О. (2016) Проблеми ядерної безпеки України. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 130-138.

П

Перга, Т.Ю. (2016) Роль ОБСЄ та НАТО у формуванні системи глобальної екологічної безпеки. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 137-151.

Потєхін, О.В. (2016) НАТО без України. Зовнішні справи. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (11). с. 8-13.

Потєхін, О.В. (2016) Ялтинсько-потсдамська система, "холодна війна" та спроба її реінкарнації. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 77-91.

Потєхін, О.В. (2016) Ядерне роззброєння України у контексті її відносин з США та РФ. АГОРА (Вип.16). с. 16-19.

Потєхін, О.В. (2016) Україна у безпечній цілісній Європі без розподільчих ліній. АГОРА (Вип.17). с. 21-26.

Потєхін, О.В. (2015) Друга «холодна війна»: попередні підсумки. Зовнішні справи. ІСТОРИЧНІ НАУКИ (№10). с. 14-17.

Потєхін, О.В. (2012) Апологія геополітичного синдрому. Критика (7-8). с. 25-28.

Потєхін, О.В. (2017) НАТО і європейська стабільність. Частина 1. Зовнішні справи (№1). с. 16-20.

Потєхін, О.В. (2015) Зовнішня політика та міжнародне становище України у 2014 році — очима експертів Частина 1. Набуття суб’єктності за часів Революції та війни. Зовнішні справи. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (№1). с. 38-43.

Потєхін, О.В. (2015) Зовнішня політика та міжнародне становище України у 2014 році — очима експертів. Частина 2. Друзі пізнаються в біді, чи не так? Зовнішні справи. ІСТОРИЧНІ НАУКИ (№2). с. 46-51.

Потєхін, О.В. (2015) Зовнішня політика та міжнародне становище України у 2014 році — очима експертів. Частина 3. Імперативи інтеграції. Зовнішні справи. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (№3). с. 18-23.

Потєхін, О.В. та Вєтринський, І.М. (2013) США: присмерки імперської парадигми. США і світ XXI століття : монографія / Пахомов Ю.М., Коваль І. М., Шергін С.О. та інші. – К.: Центр вільної преси, 2013. с. 144-163.

Р

Розумюк, В.М. (2015) Класифікація міжнародних організацій та специфіка їх співробітництва з інститутами громадянського суспільства. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 204-213.

Т

Ткаченко, В.М. (2016) Агресія як засіб здійснення політики. Політичні інститути та процеси. Наукове видання Громадської організації «Міжнародний інститут гуманітарних технологій (1). с. 39-44.

Ткаченко, В.М. (2016) «Росія: ідентичність агресора». Політичні інститути та процеси. Наукове видання Громадської організації «Міжнародний інститут гуманітарних технологій (1). с. 44-82.

Ткаченко, В.М. (2016) Прекаріат: «веймарський синдром». Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Міжнародний інститут гуманітарних технологій» спільно з Громадською організацією «Академія політичних наук» (2). с. 7-54. (У процесі публікації)

Ткаченко, В.М. (2017) Президент Росії відчуває, що йому загрожує банкрутство. Укрінформ.

Толстов, С.В. (2015) Діяльність міжнародних організацій в Україні: загальні тенденції та орієнтири. Віче (4). с. 11-15.

Толстов, С.В. (2015) Суспільно-політичні процеси та вектори змін у сучасній міжнародній системі. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 15-24.

Толстов, С.В. (2015) Проекти та діяльність ОБСЄ в Україні. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 232-252.

Толстов, С.В. (2016) Роль великих держав у міжнародній взаємодії країн Європи. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 25-47.

Ф

Фомін, С.С. (2016) Інтеграційні процеси на пострадянському просторі: євразійська інтеграція. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 54-64.

Фощан, Я.І. (2015) Роль USAID у розбудові громадянського суспільства в Україні. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 252-259.

Х

Хижняк, І.А. (2016) Systemic Rethinking the Immediate Aftermath of the World War II and Confronting the Grounds of Putin's Russia. Зовнішні справи. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (11). с. 20-23.

Ц

Ціватий, В. Зовнішня політика України для світового українства: здобутки, дилеми, перспективи. Зовнішні справи.

Ч

Чекаленко, Л.Д. (2016) Стратегічне партнерство: набутий досвід, реалії сьогодення (стислий огляд). Зовнішні справи (1). с. 16-21.

Чекаленко, Л.Д. (2015) Зовнішня політика України. LAT&K, Київ.

Чекаленко, Л.Д. (2016) Зміна парадигми стратегічного партнерства. Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Чекаленко, Л.Д. (2008) Лісабонський компроміс. International Review. Відносини Україна – ЄС: в пошуку інституційних трансформацій (2). с. 4-15.

Чекаленко, Л.Д. (2013) Позаблоковість чи нейтралітет: європейський досвід. Зовнішні справи (7). с. 16-19.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Засади взаємовідносин України і Росії: Крим. Віче (6). с. 14-16.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Ядерні гарантії Україні: лише на папері. Віче (7). с. 28-29.

Чекаленко, Л.Д. (2015) Про поняття "гібридна війна". Віче (5). с. 41-42.

Чекаленко, Л.Д. (2015) Чи є програма Східного партнерства новою моделлю безпеки? Віче (9). с. 13.

Чекаленко, Л.Д. (2016) Нестійке сьогодення - запорука хиткого майбутнього. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 47-54.

Чекаленко, Л.Д. (2011) Позаблоковість чи нейтралітет: європейський досвід. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К.: Фенікс. с. 126-133.

Чекаленко, Л.Д. (2016) Питання модернізації в контексті інтеграційних процесів у СНД. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 82-90.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Турция: фактор безопасности. Турецько-українські відносини ХХІ століття: кол. монографія. с. 312-335.

Чекаленко, Л.Д. (2016) Торгова війна з Російською Федерацією: оцінка потенціалу географічної диверсифікації експорту України з метою нівелювання ризиків торговельних відносин з РФ. Науковий вісник Дипломатичної академії України (Вип.23). с. 218-236.

Чекаленко, Л.Д. (2016) Україна. Росія вчора, сьогодні, завтра. Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2016 р.) / Упор. П. Гай-Нижник. с. 32-49.

Чекаленко, Л.Д. (2016) РОСІЯ CONTRA УКРАЇНИ. Державна установа „Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України”.

Чекаленко, Л.Д. та Будко, О. (2012) Європейська безпека через призму інтеграції. Україна дипломатична (13). с. 581-606.

Чекаленко, Л.Д. та Васильєва, М.О. (2015) Геополітичний чинник Туреччини: між США і Росією. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 507-512.

Чекаленко, Л.Д. та Васильєва, М.О. (2013) Недієздатність держави, як геополітичний виклик. Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право (1). с. 308-312.

Чекаленко, Л.Д. та Солошенко, В.В. (2016) Наукова концептуалізація євроінтеграційного курсу України. Політична наука в Україні, 2. с. 675-687.

Чекаленко, Л.Д. та Ціватий, В. (2013) Європейське перехрестя безпеки: завдання Вишеграду. Зовнішні справи (8). с. 24-29.

Чекаленко, Л.Д. та Ціватий, В. (2014) Гуманітарний вимір відносин України та Росії. Віче (8). с. 23-27.

Чорногор, Я.О. (2014) Наслідки придністровського конфлікту: регіональний контекст. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 305-309.

Ш

Швед, В.О. (2015) У боротьбі з ІДІЛ має створитися загальна ісламська коаліція. Інтернет-портал "Іслам в Україні".

Швед, В.О. (2015) В Ірані США та їхні союзники переграли Росію. Інформаційне агентство УКРІНФОРМ.

Швед, В.О. (2015) ІД − отрута для душі і тіла умми, яка розкладає її зсередини. Інтернет-портал "Іслам в Україні".

Швед, В.О. (2015) Рамкова угода в Лозанні може дати поштовх для розвитку відносин Ірану з Україною. газета "День".

Швед, В.О. (2015) Про «побічний ефект» нападу в Копенгагені. газета "День".

Швед, В.О. (2015) Ісламський світ у 2015 році: через випробування до нової ролі у світовій політиці. Інтернет-портал "Іслам в Україні".

Шморгун, О.О. (2016) Світова геостратегія і пострадянський простір. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 5-16.

Шморгун, О.О. (2016) Фактор ядерної зброї у сучасній геополітиці та Україна. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 98-105.

Шморгун, О.О. (2016) Ялтинська конференція як індикатор інерційності системної модернізації світового порядку. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 48-54.

Я

Ялі, М.Х. (2016) Підсумки виборів у США: чого чекати Україні від президента Дональда Трампа? Зовнішні справи. ІСТОРИЧНІ НАУКИ (12). с. 12-17.

Ялі, М.Х. (2014) Військові кампанії США постбіполярної доби як чинник трансформації міжнародної системи. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 196-203.

Ялі, М.Х. (2011) Китай після кризи: новий полюс чи центр сили? Актуальні проблеми міжнародних відносин (103). с. 126-133.

Ялі, М.Х. (2012) Російсько-американські взаємовідносини напередодні президентських виборів в РФ: підсумки "перезавантаження". Актуальні проблеми міжнародних відносин (107). с. 47-54.

Ялі, М.Х. (2016) Біполярна міжнародна система: теоретичний вимір. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 61-67.

Ялі, М.Х. (2012) Зовнішня політика "енергетичної наддержави" напередодні світової економічної кризи 2008-2008 рр. Вісник ОНУ імені І.І.Мечникова (17). с. 95-102.

Цей список був створений у Wed Jul 26 21:36:15 2017 EEST.