Елементи, в которих рік: 2018

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: O | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Число елементів: 75.

O

Oukhvanova-Shmygova, I.F. (2018) Four models of current civilisation development in their folк-tale representation. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 54-63.

А

Акберген, А.И. (2018) Толерантность в казахстанском обществе. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 171-178.

Б

Бондарець, М.В. (2018) Стратегії поширення європейських цінностей як інструмент глобальної політики ЄС. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 121-127.

Бондарець, М.В. (2018) Соціально-культурна ідентичність України в контексті цивілізаційного підходу. Цивілізаційні засади трансформаційних процесів на пострадянському просторі / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 56-63.

Бульвінський, А.Г. (2018) Бачення пострадянського простору у російських стратегічних документах. Цивілізаційні засади трансформаційних процесів на пострадянському просторі / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 64-93.

В

Васильців, О.О. (2018) Архітектура простору пам'яті: сучасний підхід у Республіці Польща. Інституалізація історичної пам’яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко [та ін.].. с. 25-29.

Васильців, О.О. (2018) Проблеми взаємодії нових незалежних держав у сфері ядерної безпеки. Цивілізаційні засади трансформаційних процесів на пострадянському просторі / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 133-143.

Васильєв, О.А. (2018) Сучасний стан та перспективи казахстансько-російських відносин. Цивілізаційні засади трансформаційних процесів на пострадянському просторі / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 144-154.

Васильєв, О.А. (2018) The problems and prospects of the Ukraine-EU science and technology cooperation as a part of european values. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 70-79.

Вєтринський, І.М. (2018) До питання про місце й роль геополітики в процесі розвитку цивілізацій. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 102-108.

Вітер, І.І. (2018) Розвиток вчень про цивілізацію в європейській науці. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 93-102.

Вітер, І.І. та Мирончук, О.А. (2018) Презентація монографії О.В.Зернецької «Глобальна комунікація». Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 178-181.

Г

Горовий, В.М. (2018) Бібліотечнитй аспект розвитку інформаційної культури сьогодення. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 165-170.

Городня, Н.Д. (2018) Регіоналізм у «великій Східній Азії» у ХХІ ст. Історичні і політичні дослідження (1 (62)). с. 164-178.

Городня, Н.Д. (2018) Политика США в Юго-Восточной Азии: преемственность и новые приоритеты. Соединенные Штаты Америки: история, политика, культура : сб. науч. ст.. с. 251-262.

Городня, Н.Д. (2018) Чинники формування історичної пам'яті сучасної української молоді. Історичні і політологічні дослідження. Спеціальний випуск. Трансформації історичної пам'яті. с. 28-33.

Городня, Н.Д. (2018) Зміни у міжнародній системі ХХІ століття: що вони означають для України? Збірник наукових матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. с. 25-32.

Городня, Н.Д. (2018) Індія в Стратегії національної безпеки США 2017 рр. «Індія - 70 років незалежного розвитку: досягнення, проблеми, перспективи». с. 15-18. (У процесі публікації)

Городня, Н.Д. (2018) Major Features of the 21st Century International System from Ukraine’s Perspective. Modern Geopolitics as a Challenge for International Security. с. 13-21.

Д

Деменко, О. Ф. (2018) Стан та перспективи розвитку зовнішньої політики України в умовах протидії російській агресії. Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць (1(49)). с. 170-176.

Джига, Т.В. (2018) Еволюція ідеї відкритого урядування. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 159-164.

Добровольська, А.Б. (2018) Концептуальні підходи до трансформаційних та інтеграційних процесів у суспільних науках. Цивілізаційні засади трансформаційних процесів на пострадянському просторі / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 5-24.

Ж

Жангожа, Р.Н. (2018) Исследовать мир за пределами эмпирического ощущения реальности во всей его универсальной полноте и многообразии. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 23-32.

З

Зеленько, Г.І. (2018) Фактор ЄС в модернізаційних процесах країн Центрально-Східної Європи. Цивілізаційні засади трансформаційних процесів на пострадянському просторі / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 36-48.

Зернецька, О.В. (2018) Концепція історичної пам'яті у Великій Британії. Інституалізація історичної пам’яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко [та ін.].. с. 16-17.

Зернецька, О.В. (2018) Диджитальна єдина Європа – пошук нової якості культурних цінностей. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 80-86.

К

Кудряченко, А.І. (2018) Випробування європейських демократичних цінностей викликами глобалізації. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 5-16.

Кудряченко, А.І. та Самойленко, С.Г. та Швед, В.О. (2018) Вступ. Інституалізація історичної пам’яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко [та ін.].. с. 4-5.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. та Самойленко, С.Г. (2018) Політика "подолання минулого" і ствердження історичної справедливості в національній пам'яті ФРН. Інституалізація історичної пам’яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко [та ін.].. с. 10-16.

Кудряченко, А.І. та Толстов, С.В. (2018) Рекомендації. Інституалізація історичної пам’яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко [та ін.].. с. 56-59.

Кудряченко, А.І. та Толстов, С.В. та Самойленко, С.Г. (2018) Висновки. Інституалізація історичної пам’яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко [та ін.].. с. 48-55.

Л

Лакішик, Д.М. (2018) Консолідуючий потенціал політики пам'яті в Сканднавських країнах. Інституалізація історичної пам’яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко [та ін.].. с. 18-20.

М

Метельова, Т.О. (2018) Трансформація політики пам'яті в умовах глобалізації (на прикладі Туреччини та Індії). Інституалізація історичної пам’яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко [та ін.].. с. 39-44.

Метельова, Т.О. (2018) Європейські цінності як фактор розвитку неєвропейських цивілізацій: комунікація і проблема Іншого. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 128-143.

Мирончук, А.С. (2018) Євроінтеграційні прагнення України і вітчизняна наукова діаспора. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 109-121.

Мирончук, О.А. (2018) Європейська асоціація організаторів науково-популярних заходів (EUSEA): новий досвід і нові можливості для популяризації науки у глобалізованому світі. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 149-158.

О

Олійник, О.М. (2018) Стан та перспективи розвитку енергетичної галузі Китаю: перспективи співпраці для України. УКРАЇНА — КИТАЙ — 25 РОКІВ СПІВРОБІТНИЦТВА: РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ». с. 271-281.

Олійник, О.М. (2018) Процес наглядового розгляду та оцінки діяльності банків у ЄС. Фінанси України (9). ISSN 2522-4662

Олійник, О.М. (2018) Адаптація банківського нагляду в Україні відповідно до умов ЄС та СОТ. Розвиток співробітництва України із СОТ. с. 46-47.

Олійник, О.М. (2018) Китай – МВФ: досвід та результати співробітництва. Стратегії взаємодії МВФ та України. с. 44-47.

Олійник, О.М. (2018) Адаптації банківського законодавства України до вимог ЄС у сфері банківського нагляду. Теорія та практика адаптації банківського законодавства України до вимог ЄС. с. 66-69.

Олійник, О.М. (2018) Результати співробітництва Китаю та України та перспективи співробітництва в контексті проекту «Один пояс, один шлях». УКРАЇНА — КИТАЙ — 25 РОКІВ СПІВРОБІТНИЦТВА: РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ». с. 234-260.

Олійник, О.М. (2018) Розвиток відносин між КНР та ЄС: етапи, їх характеристика та уроки для України. УКРАЇНА — КИТАЙ — 25 РОКІВ СПІВРОБІТНИЦТВА: РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ». с. 97-113.

Олійник, О.М. (2018) Вступ. Перспективи співробітництва України та Китаю. УКРАЇНА — КИТАЙ — 25 РОКІВ СПІВРОБІТНИЦТВА: РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ». с. 22-31.

Олійник, О.М. (2018) Післямова. Перспективи співробітництва України та Китаю. УКРАЇНА — КИТАЙ — 25 РОКІВ СПІВРОБІТНИЦТВА: РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ». с. 368-383.

Орлова, Т.В. (2018) Історичні засади та геополітичні підходи російської політики щодо пострадянського простору. Цивілізаційні засади трансформаційних процесів на пострадянському просторі / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 94-101.

П

Перга, Т.Ю. (2018) Екологія і цивілізація: пошук парадигми співіснування. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 63-69.

Потєхін, О.В. та Бессонова, М.М. (2018) Ukrainian Attitudes toward the United States during the Russian Military Intervention. JOURNAL OF SOVIET AND POST-SOVIET POLITICS AND SOCIETY, Vol. 4 (№ 1). с. 119-144.

Р

Радзієвська, С.О. (2018) Національна держава та глобальні трансформації. Цивілізаційні засади трансформаційних процесів на пострадянському просторі / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 49-56.

Розумюк, В.М. (2018) Політика пам'яті як інструмент становлення національних держав на Балканах: здобутки й невдачі. Інституалізація історичної пам’яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко [та ін.].. с. 29-33.

Рудяков, П.М. (2018) Засади та критерії оцінки пострадянської трансформації. Цивілізаційні засади трансформаційних процесів на пострадянському просторі / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 24-35.

С

Солошенко, В.В. (2018) Гете-Інститут в Україні як дієвий чинник культурної взаємодії у 90-х роках XX століття. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 86-93.

Солошенко, В.В. та Метельова, Т.О. (2018) Теоретичні та методологічні засади політики пам'яті у світовому контексті: історія і сучасність. Інституалізація історичної пам’яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко [та ін.].. с. 6-10.

Срібняк, І.В. (2018) Газетно-журнальна періодика КНР: шлях довжиною у понад півстоліття (короткий нарис з історії). Українська орієнталістика: Міждисциплінарний збірник наук. праць виклада- чів та студентів Інституту філології та Історико-філософського факультету Київського універ- ситету імені Бориса Грінченка / За ред. В. Резаненка та І. Срібняка (Вип. 9). с. 40-47.

Срібняк, І.В. (2018) Санітарно-епідеміологічний стан табору інтернованих вояків-українців Александрів (Польща), грудень 1920 – липень 1921 рр. ScienceRise (№ 7). с. 15-18.

Срібняк, І.В. (2018) Табір інтернованих вояків армії УНР в Александрові (Польща) навесні-влітку 1921 р. Схід (№ 4). с. 67-73.

Срібняк, І.В. (2018) "…Піти на зустріч всім покаліченим впливом чужої культури та помогти їм засвоїти акорди рідної мови": накази групі інтернованих військ УНР як джерело для реконструкції повсякдення вояків-українців у таборі Ланцут (Польща), січень – травень 1921 р. Етнічна історія народів Європи (Вип.56). с. 81-87.

Срібняк, І.В. (2018) Генеральний штаб армії УНР (специфіка діяльності в умовах інтернування у таборах Польщі, 1921-1924 рр.). ScienceRise (№ 8). с. 10-12.

Срібняк, І.В. (2018) "Несемо ми хрест… в терновім вінку колючих дротів…” (інтерновані вояки-українці в таборі Стшалково, Польща, у 1922 – 1923 рр. ). Київські історичні студії (№ 1). с. 33-43.

Стельмах, В.О. (2018) Балтійська регіональна співпраця на шляху до західних інтеграційних структур. Цивілізаційні засади трансформаційних процесів на пострадянському просторі / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 192-205.

Т

Ткаченко, І.В. (2018) Особливості впливу США на трансформаційні процеси в Азербайджані. Цивілізаційні засади трансформаційних процесів на пострадянському просторі / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 175-183.

Ткаченко, І.В. та Васильців, О.О. (2018) Політика пам'яті в країнах Вишеградської четвірки: історична спадщина, спільні засади й національні особливості. Інституалізація історичної пам’яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко [та ін.].. с. 21-25.

Толстов, С.В. (2018) Національно-державні орієнтири офіційної концепції становлення та розвитку США. Інституалізація історичної пам’яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко [та ін.].. с. 35-39.

Ф

Фомін, С.С. (2018) Европейская цивилизация в современном мире. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 40-47.

Фомін, С.С. (2018) Вплив внутрішніх проблем Євросоюзу на характер його відносин з пострадянськими країнами. Цивілізаційні засади трансформаційних процесів на пострадянському просторі / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 102-116.

Фощан, Я.І. (2018) Досвід становлення політики пам'яті в Болгарії. Інституалізація історичної пам’яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко [та ін.].. с. 33-35.

Фощан, Я.І. (2018) Сполучені Штати Америки та трансформаційні процеси на пострадянському просторі. Цивілізаційні засади трансформаційних процесів на пострадянському просторі / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 116-124.

Х

Хижняк, І.А. (2018) Нові виклики системних, цивілізаційних і культурно-ціннісних змін у самостійних полях глобальних взаємодій. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 16-23.

Ц

Цапко, О.М. (2018) Європейська та китайська цивілізації в контексті культурно-ціннісної взаємодії. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 143-149.

Цапко, О.М. (2018) Особливості економічної політики КНР щодо центральноазіатських країн пострадянського простору. Цивілізаційні засади трансформаційних процесів на пострадянському просторі / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 124-133.

Ціватий, В.Г. (2018) Національні особливості інтелектуальної історії Франції доби класичного Середньовіччя та раннього Нового часу: європейські культурно-історичні, політико-дипломатичні та інституціонально-цивілізаційні цінності. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 33-40.

Ціватий, В.Г. (2018) Зовнішньополітичні та дипломатичні аспекти демократичного транзиту Грузії (2004-2017 рр.). Цивілізаційні засади трансформаційних процесів на пострадянському просторі / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 183-192.

Ч

Чекаленко, Л.Д. (2018) Мілітаризація як чинник тоталітаризму держав Центральної Азії. Цивілізаційні засади трансформаційних процесів на пострадянському просторі / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 165-174.

Ш

Швед, В.О. (2018) Історична пам'ять як складова забезпечення консолідації Саудівської Аравії та Єгипту в умовах сучасних трансформацій. Інституалізація історичної пам’яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко [та ін.]. с. 44-47.

Я

Ярошко, О.З. (2018) Цінність як наукова категорія. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 47-54.

Цей список був створений у Thu Jul 2 08:56:36 2020 EEST.