Елементи, в яких автор: "Зернецька, О.В."

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Число елементів: 311.

Стаття

Зернецька, О.В. (2020) Роль британських глобальних і національних телерадіокомпаній та онлайн-ресурсів у підтримці та розвитку історичної пам’яті. Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам’яті : збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І.. с. 195-203.

Зернецька, О.В. (2019) Щастя як інтегративна цивілізаційна цінність. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 30-39.

Зернецька, О.В. (2019) Глобальна комунікація і еволюція цінностей. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 5-12.

Зернецька, О.В. (2019) Досвід боротьби з сепаратизмом у Великій Британії. Міжнародні аспекти інтеграції Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В. О. Швед, В. В. Солошенко, С. Г. Самойленко [та ін.]. с. 28-32.

Зернецька, О.В. (2019) Досвід боротьби з сепаратизмом у Великій Британії. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 54-59.

Зернецька, О.В. (2019) Історичний досвід політики пам’яті у Великій Британії: орієнтири для України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 145-151.

Зернецька, О.В. (2019) Переосмислення місця і ролі Великої Британії: від світової імперії до національної держави. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 262-266.

Зернецька, О.В. (2019) Роль комунікаційних технологій у трансформації цінностей в добу глобалізації. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 316-322.

Зернецька, О.В. (2019) Національні інтереси України у відносинах з Республікою Сербія в контексті останнього загострення міжетнічного протистояння між Белградом і Приштиною. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 428-434.

Зернецька, О.В. та Вітер, І.І. (2019) Виникнення нових та трансформація традиційних цінностей в умовах глобалізації (Огляд Міжнародної наукової конференції «Еволюція цінностей в умовах глобалізації» (16 квітня 2019 р.)). Україна: події, факти, коментарі.. с. 80-91.

Зернецька, О.В. та Вітер, І.І. (2019) Миротворча місія науки у ХХІ столітті.(Огляд Всеукраїнського круглого столу, присвяченого Всесвітньому дню науки «День науки за мир і розвиток» (17 жовтня 2019 р.)). Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ.

Зернецька, О.В. (2018) Концепція історичної пам'яті у Великій Британії. Інституалізація історичної пам’яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко [та ін.].. с. 16-17.

Зернецька, О.В. (2018) Диджитальна єдина Європа – пошук нової якості культурних цінностей. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 80-86.

Зернецька, О.В. (2017) Роль соціальних медіа у президентських виборах в США 2016 року. Зовнішні справи.

Зернецька, О.В. (2017) Бельгийские средства коммуникации на полях Первой мировой войны: исторический дискурс и персональные реминисценции. Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов (Вып.7). с. 111-120.

Зернецька, О.В. (2017) Глобальна комунікація як стратегічний імператив модернізації провідних країн. Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наук. праць за заг. ред. О.В. Зернецької.. с. 52-61.

Зернецька, О.В. (2017) Створення диджитального єдиного ринку для Європи (цивілізаційний прорив). UA Foreign Affairs (7). с. 40-44.

Зернецька, О.В. (2017) Роль комунікаційних мереж і практик у консолідації сучасних суспільств: висновки для України. Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. кол.), Т.О.Метельова, В.В.Cолошенко. с. 55-57.

Зернецька, О.В. (2017) Роль соціальних медіа у президентських виборах США 2016 року. UA Foreign Affairs, 1. с. 6-10.

Зернецька, О.В. (2016) Роль національного телерадіомовлення Австралії в консолідації австралійського суспільства. «Зовнішні справи». ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (7). с. 49-53.

Зернецька, О.В. (2016) До історії розвитку комунікацій: перші міжконтинентальні зв’язки. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1). с. 183-198.

Зернецька, О.В. (2016) Соціальні мережі і кібербезпека особистості. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 94-101.

Зернецька, О.В. (2016) Глобальні соціальні мережі і кібербезпека особистості. Віче (1). с. 22-25.

Зернецька, О.В. (2016) До історії розвитку комунікацій: перші міжконтинентальні зв’язки. Проблеми всесвітньої історії, 1. с. 183-198.

Зернецька, О.В. (2016) Досвід національного телерадіомовлення Австралії у консолідації австралійського суспільства. UA Foreign Affairs (7). с. 49-53.

Зернецька, О.В. (2016) Соціальні мережі і кібербезпека особистості. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації / Збірник наукових праць за загальною редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. с. 94-101.

Зернецька, О.В. (2016) Роль комунікаційних мереж і практик у консолідації суспільства: висновки для України. Економічний часопис-ХХІ (9-10). с. 27-30.

Зернецька, О.В. (2016) Cybersecurity on US Social Networks. Американська історія та політика (1). с. 206-214.

Зернецька, О.В. (2016) Global Social Networks and Cybersecurity of an Individual. Віче (1). с. 25-27.

Зернецька, О.В. (2015) Еволюція стратегій кібербезпеки США / Перша частина. UA Foreign Affairs (5). с. 16-19.

Зернецька, О.В. (2015) Еволюція стратегій кібербезпеки США / Друга частина. UA Foreign Affairs (6). с. 22-27.

Зернецька, О.В. (2015) Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація і безпека розвиту в умовах глобалізації". UA Foreign Affairs (12). с. 53-55.

Зернецька, О.В. (2015) Кібербезпека США: основні стратегії // Право на інформацію в громадянському суспільстві. Проблеми інформаційної безпеки держави. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Право на інформацію в глобалізованому світі. Проблеми інформаційної без- пеки держави» (22 квітня 2015 р.). с. 40-41.

Зернецька, О.В. (2015) Вплив комунікацій на реконфігурацію системи міжнародних відносин напередодні, під час та після Першої світової війни. Перша світова війна: історичні долі держав і народів. Збірник наукових праць.. с. 261-271.

Зернецька, О.В. (2014) Комунікація науки з суспільством як інвестиція в майбутній глобальний розвиток. Зовнішні справи (1). с. 48-51.

Зернецька, О.В. (2014) Справа державної безпеки (нотатки з парламентських слухань «Законодавче забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні». UA Foreign affairs (6). с. 14-17.

Зернецька, О.В. (2014) Право на комунікацію в глобалізованому світі. UA Foreign Аffairs (9). с. 38-43.

Зернецька, О.В. (2014) Українська наукова школа глобалістики академіка О.Г.Білоруса. Бібліографістика і бібліографія вчених України. Академік Білорус О.Г.. с. 28-35.

Зернецька, О.В. (2014) Формування антикризових програм менеджменту медіа та ІКТ в Україні в період глобальної кризи. Еволюція світового розвитку: глобальні виклики і глобальна дипломатія: Збірник тез доповідей. Міжнародна наукова конференція. с. 62-64.

Зернецька, О.В. (2014) Геополітика комунікацій: трансформація функцій і статусів у сфері глобального управління комунікацією. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України (2 (70)). с. 195-216.

Зернецька, О.В. (2014) The Nature of Power in the Global Network Society. Notes on the Margins of the Work of Manual Castells (in English). Економічний часопис-ХХІ (1-2). с. 4-7.

Зернецька, О.В. та Зернецький, П.В. (2013) Сквозные смыслы глобального пандискурса Интернета начала ХХІ века. Respectus Philologicus (23(28)). с. 47-57.

Зернецька, О.В. (2013) Особливості висвітлення президентських виборів у США британськими онлайновими медіа. Зовнішні справи UA (4). с. 44-49.

Зернецька, О.В. (2013) Глобальні ефекти соціальної мережі Facebook: рецензія на книгу Д. Кирпатрик. «Ефекти Facebook. Внутрішня історія, що об’єднує світ». – К.: Темпера, 2013. – 488 с. UA Foreign Аffairs (6). с. 58-61.

Зернецька, О.В. (2012) Медіа-система України в транзитивний період. Глобальна системна криза і стратегічні концепції безпеки розвитку транзитивних країн: Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції / Відп. ред. О.Г. Білорус.. с. 20-25.

Зернецька, О.В. (2012) Глобальна експансія медіа-імперій як вимір процесів трансформації в сучасному світі: діахронічний зріз. Зовнішні справи UA (5). с. 28-31.

Зернецька, О.В. (2012) Антикризові стратегії в медіа-сфері та секторі ІКТ світової економіки – специфіка взаємодії. Економічний часопис – ХХІ (7-8). с. 3-5.

Зернецька, О.В. (2012) Стратегії розвитку глобальних медіа в період системної кризи. Зовнішні справи UA (9). с. 54-56.

Зернецька, О.В. (2012) Політична складова антикризових стратегій глобальних медіа-конгломератів. Політичний менеджмент (4-5). с. 55-56.

Зернецька, О.В. (2011) До відкриття міжнародної наукової конференції ІСЕМВ НАН Украї- ни. Глобальний кризовий розвиток чи антикризові тенденції: Матеріали міжнародної наукової конференції, 24 червня 2011.. с. 3.

Зернецька, О.В. (2011) Компаративний аналіз конкурентоспроможності медіа та ІКТ транзитивних країн (Російська Федерація та Україна) у глобальному контексті. Дослідження міжнародної економіки: Збірник наукових праць (2(67)). с. 26-35.

Зернецька, О.В. (2011) ЄС та глобальні медіа-корпорації в період кризи. Зовнішні справи UA (10). с. 36-39.

Зернецька, О.В. (2011) Провідні друковані медіа та глобальна криза. Стратегічні пріоритети: Збірник науково-аналітичних матеріалів (4). с. 39-44.

Зернецька, О.В. (2011) Конкурентна боротьба в Інтернеті і за Інтернет. Актуальні проблеми міжнародних відносин (102(1)). с. 44-50.

Зернецька, О.В. (2011) Вплив глобальної кризи на взаємовідносини між ЄС та глобальними і національними медіа. Глобальний кризовий розвиток чи ан- тикризові тенденції: Матеріали Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 24 червня 2011 року.. с. 16-23.

Зернецька, О.В. (2011) Новий виток конкурентної боротьби в Інтернеті: Cloud computing. Економічний часопис-ХХІ (9-10). с. 61-64.

Зернецька, О.В. (2010) Глобальна блогосфера як нова арена політичної комунікації. Антологія творчих досягнень (5). с. 149-156.

Зернецька, О.В. (2010) Людина невтомного наукового пошуку // Картунов Олексій Васильович. Університет економіки і права «КРОК». с. 45-46.

Зернецька, О.В. (2010) Проблеми сталого розвитку в інформаційних та інформаційно-аналітичних програмах у глобальному та національному медіа. Актуальні проблеми міжнародних відносин (93(1)). с. 29-35.

Зернецька, О.В. (2010) Стратегії конкурентної боротьби під час глобальної кризи. Євро-Атлантика (1). с. 99-100.

Зернецька, О.В. (2010) Національні антикризові стратегії та громадське телерадіомовлення. Економічний часопис-ХХІ (3-4). с. 38-41.

Зернецька, О.В. (2010) Жорстка боротьба за м’яку владу в світі (конкуренція в Інтернеті та за Інтернет). Зовнішні справи UA (7-8). с. 42-46.

Зернецька, О.В. (2010) Роль інформаційно-комунікаційних технологій у глобальній структурі модернізації і підвищення конкурентоспроможності транзитивних країн. Глобальна структурна модернізація і конкурентоспроможність транзитивних країн: Міжнародна науково-теоретична конференція.. с. 16-24.

Зернецька, О.В. (2009) Гендерна політика в науці як резерв посилення конкурентоспроможності транзитивних країн. Глобальна інтеграція і конкурентоспроможність транзитивних країн. с. 37-41.

Зернецька, О.В. (2009) Глобальна політична блогосфера - нова арена політичної комунікації. Політичний менеджмент (2). с. 13-26.

Зернецька, О.В. (2009) Глобальные спутниковые новостные сети: начало ХХІ века. Respectus Phylologicus (15(20)). с. 210-219.

Зернецька, О.В. (2009) Украинская научная школа глобалистики профессора О.Г. Белоруса. Экономика Украины (5). с. 85-89.

Зернецька, О.В. (2009) Украинская научная школа глобалистики профессора О.Г. Белоруса. Перший амбасадор України О.Г. Білорус. Вчений, дипломат, політик.. с. 130-135.

Зернецька, О.В. (2009) Нові актори глобального управління в інформаційно-комунікаційній сфері. Глобалізація і глобальне управління: історичний та політологічний виміри: Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції / Відп. ред. С.О. Шергін. с. 136-138.

Зернецька, О.В. (2008) Глобальні супутникові мережі на початку ХХІ ст. Наукові записки Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка (27). с. 136-142.

Зернецька, О.В. та Мирончук, О.А. (2008) Гендерна політика у сфері академічної науки. Політичний менеджмент (5). с. 12-22.

Зернецька, О.В. (2008) Переможна зброя нового хазяїна Білого Дому. Зовнішні справи UA (12). с. 24-26.

Зернецька, О.В. (2008) Бібліотеки як фундаментальна складка суспільства знань. Актуальні проблеми міжнародних відносин (80(1)). с. 24-27.

Зернецька, О.В. (2008) Нова глобальна інформаційна загроза: шкідливий контент для молоді в Інтернеті. Антологія творчих досягнень (4). с. 71-81.

Зернецька, О.В. (2007) Головні актори у сфері глобального управління комунікацією: трансформація функцій та статусів. Політика і час (2). с. 45-48.

Зернецька, О.В. (2007) Інститути та актори глобального управління комунікацією в контексті сталого розвитку. Антологія творчих досягнень. с. 71-80.

Зернецька, О.В. (2007) Глобальна комерційна медіа-система: позиція домінування. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (40). с. 54-64.

Зернецька, О.В. (2007) Глобалізація через модернізацію та інновацію: розвиток інформаційно-комп’ютерних технологій у Китаї та Індії в контексті – глобалізаційних процесів. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (38). с. 267-304.

Зернецька, О.В. (2006) Нова еліта ХХІ століття – медіакратія. Еліти і цивілізаційні процеси формування націй: Зб. статей.. с. 47-54.

Зернецька, О.В. (2006) Роль бібліотек у розвитку інформаційного суспільства. Бібліотека і книга в контексті часу: Збірник наукових статей Міжнародної науково-практичної конференції, 11–13 травня 2006 р.. с. 98-102.

Зернецька, О.В. (2006) Імператори шпальт та ефіру. Глобальна медіакратія – ґенеза та природа влади. Політика і час (4). с. 34-43.

Зернецька, О.В. (2006) Імператори шпальт та ефіру. Глобальна медіакратія: ґенеза та природа влади. Політика і час (5). с. 41-47.

Зернецька, О.В. (2006) Інформаційна комунікаційна революція, глобалізація і конкурентоспроможність у медіа секторі світової економіки. Інформаційне суспільство 2005/2006 (5). с. 5-7.

Зернецька, О.В. (2006) Бібліотеки як будівничі суспільства знань. Бібліотечна планета (2). с. 24-26.

Зернецька, О.В. (2006) Інформаційна безпека в інформаційному суспільстві: глобалізаційні загрози і виклики. Інформаційне суспільство. Антологія: Навчальний посібник. / Укладачі М.А. Ожеван, І.М. Новохатько та ін.. с. 315-323.

Зернецька, О.В. (2005) Подолання диджитальної прірви як імператив сталого розвитку. Імперативи сталого розвитку: Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції, 24 листопада 2009. с. 51-56.

Зернецька, О.В. (2005) Від міжнародної комунікації до глобальної комунікації – зміна парадигми. Антологія творчих досягнень (2). с. 76-84.

Зернецька, О.В. та Зернецький, П.В. (2005) Трансформація віртуального простору та парадигми впливів масмедійних дискурсів. Політичний менеджмент (3). с. 100-107.

Зернецька, О.В. (2005) Глобалізація і конкурентоспроможність у медіа та інформаційно-комунікаційних секторах світової економіки. Конкурентоспроможність і сталий розвиток у глобальній перспективі: Доповідь і повід. Міжнарод. наук. конф. 24.06.2005 / За редакцією чл.‑ кор. НАН України Білоруса О.Г., чл.‑ кор. НАН України Ворони В.М.. с. 203.

Зернецька, О.В. та Зернецький, П.В. (2004) Політичний дискурс: комунікативні стратегії інформаційної доби. Вісник Львівського університету. Серія: Журналістика. (25). с. 90-96.

Зернецька, О.В. (2004) Феномен глобальної культури. Сучасна цивілізація, гуманітарний аспект: Зб. наукових праць. с. 108-111.

Зернецька, О.В. та Зернецький, П.В. (2004) Чи прийме Палата нашу подяку? Дещо про мовний вишкіл британського парламенту. Віче. (9). с. 73-74.

Зернецька, О.В. (2004) Глобальна культура і національний контекст. Держава. Право. Економіка. (1). с. 76-80.

Зернецька, О.В. (2004) У дзеркалі комунікативних процесів. Політика і час (12). с. 64-67.

Зернецька, О.В. (2004) Філософія глобалістики. Політика і час (11). с. 67-75.

Зернецька, О.В. (2004) Університети як будівничі суспільства знань. Актуальні проблеми міжнародних відносин (50(1)). с. 287-289.

Зернецька, О.В. (2004) Нові тенденції у сфері глобальної комунікації: впливи на економіку і політику й виникнення глобальної комунікаційної парадигми. Антологія творчих ідей. с. 98-101.

Зернецька, О.В. (2004) Медіа-дипломатія. Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. / Редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін. Т.2. с. 812.

Зернецька, О.В. (2004) Віртуальна дипломатія (С. 368), Дипломатія мережева (С. 381). Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. / Редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін. Т. 1.. с. 760.

Зернецька, О.В. (2003) Тектонічні зрушення в європейському медіа-ландшафті: Доповідь на конференції «Міжнародний бізнес: розвиток ринку інф-ком технологій». Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наукових праць. (44(1)). с. 9-13.

Зернецька, О.В. (2003) Битва титанів. Медіа бізнес: німецька стратегія конкурентної боротьби. Віче (1). с. 68-71.

Зернецька, О.В. (2003) Культурна ідентичність і глобальна культура в добу глобалізації. Політика і час (11). с. 83-88.

Зернецька, О.В. (2003) Телебачення і культура. Українська культура (5). с. 10-12.

Зернецька, О.В. (2003) Національній Раді – 10 років. Вісник національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення (6). с. 8-9.

Зернецька, О.В. та Зернецький, П.В. (2003) PR-манікулятивний вплив. Комунікативна теорія і практика. Політичний менеджмент (3). с. 101-113.

Зернецька, О.В. (2003) Televisa: національні та глобальні стратегії конкурентоспроможності. Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення (4). с. 76-80.

Зернецька, О.В. (2002) Медіа- і віртуальна дипломатія у підготовці кадрів в університетах США і Великої Британії. Доповідь на конференцію ЮНЕСКО «Університети – міжнародні відносини ЮНЕСКО». Актуальні проблеми міжнародних відносин (37(1)). с. 205-208.

Зернецька, О.В. (2002) Моя професія – політолог або Вчіться дивитись телевізор. Україна (2). с. 29-31.

Зернецька, О.В. (2002) Досвід європейських телерадіокомпаній з добору та підготовки кадрів для електронних засобів масової комунікації. Вісник національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (4). с. 28-31.

Зернецька, О.В. (2002) Нове «диджитальне» диво. Нові глобальні тенденції в інформаційно-комунікаційному секторі світової економіки. Політика і час (12). с. 34-40.

Зернецька, О.В. (2002) Зовнішня політика України в аналітиці вітчизняних і зарубіжних медіа. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. (38(1)). с. 157-161.

Зернецька, О.В. (2002) «Битва розкруток» і не тільки. Британські вибори 2001 в умовах інформаційної доби. Віче (2/119). с. 12-16.

Зернецька, О.В. (2001) У форматі правдивого відео. Глобальне супутникове телебачення і медіа-дипломатія. Політика і час (4). с. 66-70.

Зернецька, О.В. (2001) Інформаційна супермагістраль. Політика і час (6). с. 66-70.

Зернецька, О.В. (2001) Що пливе в потоці новин. Міжнародний інформаційний ринок і міжнародні відносини. Політика і час. (9). с. 60-68.

Зернецька, О.В. (2001) Виступ на «Круглому столі» журналу «Політична думка», присв. 10-річчю незалежності України. Політична думка (4). с. 23-28.

Зернецька, О.В. (2000) Австралійська модель телерадіомовлення: етнонаціональні і етнокультурні проблеми: Наукові записки. Зб-к Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. Сер.: Політологія і етнологія (12). с. 193-201.

Зернецька, О.В. (2000) Роль «поставлених подій» у міжнародній комунікації. Людина і політика (2). с. 62-64.

Зернецька, О.В. (2000) Трансформація типів новинних передач у політичній комунікації. Нова політика (1). с. 52-54.

Зернецька, О.В. та Білорус, О.Г. (2000) Право на комунікацію. Віче (2). с. 23-28.

Зернецька, О.В. (2000) Глобальна комунікаційна політика і демократичний розвиток. Дослідження світової політики. Актуальні проблеми (9). с. 3-9.

Зернецька, О.В. (2000) Глобалізаційні процеси ери інформації та розвиток медіа- і віртуальної дипломатії (аспекти підготовки фахівців у цій галузі в університетах США і Великої Британії): Збірник доповідей 4-ї міжнародної конференції «Роль університетів у майбутньому інформаційному суспільстві». Rufus‑2000. с. 27-38.

Зернецька, О.В. (1999) Глобализация – новейшие тенденции в массовокоммуникационной политике Австралии. Страны Южных морей. с. 11-15.

Зернецька, О.В. (1998) Магнати і імперії. Руперт Мердок. Всесвіт (3). с. 174-177.

Зернецька, О.В. (1998) Магнати і імперії. «Феномен Берлусконі». Всесвіт (5-6). с. 180-183.

Зернецька, О.В. (1998) Contemporary Information Technologies and Political Discourse. Perspectives and Methods of Political Discourse Research. с. 14-15.

Зернецька, О.В. (1998) Магнати та імперії. Televisa і TV Globo. Всесвіт (11). 151- 155.

Зернецька, О.В. (1997) Громадське телерадіомовлення в контексті глобалізації. Всесвіт (3-4). с. 143.

Зернецька, О.В. (1997) Всесвітній форум дослідників масової комунікації. Всесвіт (3-4). с. 144.

Зернецька, О.В. (1997) Глобальне супутникове телебачення і міжнародні відносини. Международная научная конференция БАКЛ: Тезисы доклада: «Язык и социум». с. 72-74.

Зернецька, О.В. (1997) Теле- і відео піратство та національне телебачення. Всесвіт (8-9). с. 142-144.

Зернецька, О.В. (1997) Австралийское телевидение на пороге ХХI века: глобальный, региональный и национальный контексты. Страны Южных морей: прошлое и современность. Международная конференция по изучению Австралии и Океании. с. 35-38.

Зернецька, О.В. (1997) The Main Tendencies in the Development of the Mass Media in Ukraine. Paper Presented to the Central European University Conference. с. 12-17.

Зернецька, О.В. (1996) Аби догодити великому божеству громадської думи. Медіа дипломатія і зовнішня політика. Політика і час (10). с. 53-59.

Зернецька, О.В. (1996) Глобальні аспекти теле-, відео- піратство і проблеми розвитку національного телебачення. Ефір і закон. Випуск перший: На прицілі телепіратства. с. 40-46.

Зернецька, О.В. (1996) The Current State of the Ukrainian Media. Paper Presented to Post-Soviet Media in Transition Symposium (February 2–5, 1996). с. 9-14.

Зернецька, О.В. (1996) Democratic Tendencies in the Development of the Mass Media in Ukraine. Shifting Centres. Paper Presented to General Assembley and 20 Scientific Conference of International Association of Media and Communication Research (18–24 August, 1996). с. 134-137.

Зернецька, О.В. (1995) Чи потрібне Україні громадське телебачення?: Інтерв’ю. Книга, теле, відео (6(1)).

Зернецька, О.В. (1995) Інформація: вільний обмін чи взаємна залежність. Концепція ООН у галузі інформації та комунікації. Політика і час (6). с. 50-55.

Зернецька, О.В. (1995) Concealment of Information Concerning the Interest of Nations, Peoples and Popular Groups as a Threat to the Functioning of Democratic Civil Societies and the Consolidation of Democracy. Paper Presented to UNESCO (24).

Зернецька, О.В. (1994) Broadcasting Reform in Ukraine. Media Development, XL (1). с. 32-34.

Зернецька, О.В. (1994) Democracy and Television in Ukraine. Turbulent Europe. Conflict, Identity and Culture Presentation on Pan-European Conference. с. 14-18.

Зернецька, О.В. (1994) Democracy and Television in Ukraine. Turbulent Europe. Conf lict, Identity and Culture. Presentation on Pan-European Conference. с. 14-17.

Зернецька, О.В. (1993) «Хазяїн глобального села». Проблеми масової комунікації в Західній Європі. Політика і час (5). с. 52-55.

Зернецька, О.В. (1992) Духовна деколонізація: література маорі. Слово і час (4). с. 65-68.

Зернецька, О.В. (1992) Дмитро Нитченко: Життя навпіл. Патріарх першої генерації українців в Австралії. Всесвіт (5-6). с. 168-171.

Зернецька, О.В. (1992) Новий політичний порядок у Південно-Східній Азії та стратегічні проблеми масової комунікації. Вісник Академії наук України (II). с. 101-103.

Зернецька, О.В. (1992) Mass Media в Україні. Проблеми та перспективи вивчення. Вісник Академії наук України (12). с. 86-89.

Зернецька, О.В. (1992) Ukrainian Telecommunications in the Context of Political and Economic Changes. Seoul National University, Communication Research Institute (29). с. 35-44.

Зернецька, О.В. (1991) Начерк портрета. Розмову з Марком Павлишиним вела Ольга Зернецька. Всесвіт (2). с. 175-179.

Зернецька, О.В. (1991) Феномен видео в контексте новой коммуникационной политики стран Западной Европы. Зарубежный мир (20). с. 106-119.

Зернецька, О.В. (1991) Українське поселення в Австралії. Зарубежный мир (21).

Зернецька, О.В. (1991) Вивчення української мови як рідної у Великобританії. Зарубежный мир (21). с. 8-12.

Зернецька, О.В. (1991) Doyen of Ukrainian Literature in Australia. Ukraine (11). с. 51-53.

Зернецька, О.В. (1990) Австралийская автобиография. Сост. Джон и Дороти Колмер. Современная художественная литература за рубежом. Радуга (1-2). с. 5-7.

Зернецька, О.В. (1990) Эрик Уилмот. Пемулвуй, воин радуги. Современная литература за рубежом. Радуга (1-2). с. 8-10.

Зернецька, О.В. (1990) Під прицілом відео. Всесвіт (10). с. 164-170.

Зернецька, О.В. (1990) Дейвіс Артур (С. 25–26), Дейвісон Френк Делбі (С. 26), Єремєєв Леонід Андрійович (С. 186), Зорівчак Роксолана Петрівна (С. 547), Керролл Льюїс (С. 450), Іхімаера Віті (С. 355), Коллінз Бетті (С. 531), Комікс (С. 547). Українська Літературна Енциклопедія: В 5 т. / Редкол.: І.О. Дзеверін (відповід. ред.) та ін. Т. 2.: Д-К.. с. 576.

Зернецька, О.В. (1989) «Австралийская мечта» и расовая проблема. Творчество П. Мазероса и Т. Кинили: Конференция по изучению Австралии и Океании: Тезисы докладов. с. 159-167.

Зернецька, О.В. (1989) Ответственность перед жизнью: Рецензия на книгу «Наедине со временем». Письма американских писателей. – М.: Прогресс, 1988. М.: Радуга. с. 158-165.

Зернецька, О.В. (1988) Австралійська література (С. 18–19), Артурівські легенди (С. 89), Блейк (С. 221), Гарнет (С. 390), Браунінг (С. 231), Герберт (С. 410). Українська Літературна Енциклопедія: в 5 т. / Редкол.: І.О. Дзеверін (відповід.ред.) та ін. Т. 1.: А-Г.. с. 536.

Зернецька, О.В. (1987) Австралийский «герой нашего времени» / Дэвид Мелуф, «Джоно». Доклад: ХVIII научная конференция по изучению Австралии и Океании: Тезисы докладов. с. 48-54.

Зернецька, О.В. (1987) Моральный император Руфуса Доуза. Иностранная литература (8). с. 243-244.

Зернецька, О.В. (1987) ХVІІІ наукова конференція по вивченню Австралії та Океанії. Радянське літературознавство (9). с. 80.

Зернецька, О.В. (1986) Абориген в австралійській літературі: Післямова. Шеппард Т. Діти сліпот. с. 203-213.

Зернецька, О.В. (1986) Австралийский абориген, американский индеец и современное буржуазное общество к проблеме генезиса литератур коренных народов Австралии и США. Тезисы доклада: Семнадцатая научная конференция по изучению Австрии и Океании. с. 52-60.

Зернецька, О.В. (1986) И. Франко – первый на Украине исследователь и переводчик австралийской литературы. Иван Франко и мировая культура: Тезисы докладов международного симпозиума. с. 224-225.

Зернецька, О.В. (1986) Австралійська мозаїка. Всесвіт (11). с. 149-150.

Зернецька, О.В. (1985) Ілюзія «солодкого життя». Літературна Україна.

Зернецька, О.В. (1985) Поэтика трилогии Генри Гендель Ричардсон «Судьба Ричарда Мэхони»: Тезисы доклада. Зарубежная литература 20-х годов: поэтика жанров: Тезисы доклада республиканской научной конференции (9–12 декабря 1985 г.). с. 60-62.

Зернецька, О.В. (1985) Ежегодная Шекспировская конференция. Вопросы литературы (1). с. 273-277.

Зернецька, О.В. (1985) Современные модификации австралийского романа – саги / Колин Маккалоу «Поющие в терновнике»: Тезисы доклада. Программа ХVI научной конференции по изучению Австралии и Океании. с. 35-36.

Зернецька, О.В. (1985) К столетию Эдуарда Вэнса Палмера. Беспокойный свет искусства. Предисловие и перевод с английского О.В. Зернецкой. Иностранная литература (9). с. 193-194.

Зернецька, О.В. (1985) Венс Палмер – критик. Передмова, переклад, публікація та коментарі О. Зернецької. Радянське літературознавство. (9). с. 59-63.

Зернецька, О.В. (1985) Рецензия на: Шабловская И.В. Самой высокой мерой: Современная проза европейских социалистических стран о войне. – Минск: Университетское, 1984. – 206 с. Радянське літературознавство (5). с. 70-71.

Зернецька, О.В. (1984) Пам’яті Алана Маршала. Літературна Україна.

Зернецька, О.В. (1984) Найвеличніша місія людини. Всесвіт (1). с. 151-154.

Зернецька, О.В. (1984) Післямова Прічард К.С. Дитя урагану. К.: Дніпро. с. 288-295.

Зернецька, О.В. (1984) Всесоюзна Шекспірівська конференція. Радянське літературознавство (11).

Зернецька, О.В. (1984) Критика американизации жизни австралийского общества в малой прозе Австралии. Программа ХV научной конференции по изучению Австралии и Океании. с. 17-19.

Зернецька, О.В. (1984) Відзначення 170-річчя М.В. Гоголя. Радянське літературознавство (8). с. 74.

Зернецька, О.В. (1984) Відзначення 170-річчя М.В.Гоголя. Радянське літературознавство (8). с. 74.

Зернецька, О.В. (1983) Не втратити й відтінків: На здобуття премії імені Максима Рильського за кращий художній переклад. Друг читача (10). с. 3-5.

Зернецька, О.В. (1983) Слов’янські культури і світовий культурний процес: ІІІ секція Слов’янські культури в сучасному світі. Радянська література (3). с. 55-56.

Зернецька, О.В. (1983) Перший перекладач австралійської літератури на Україні. Всесвіт (5). с. 151-152.

Зернецька, О.В. (1983) Конференція по вивченню Австралії та Океанії. Радянське літературознавство (10). с. 15-16.

Зернецька, О.В. (1983) Оповідання зелених островів. Всесвіт (11). с. 131-132.

Зернецька, О.В. (1983) Мистецтво маорі. Всесвіт (11). с. 133-137.

Зернецька, О.В. (1983) Прічард, Катерина Сусана. Українська радянська енциклопедія: [в 12-ти т.] / гол. ред. М.П. Бажан; редкол.: О.К. Антонов та ін. 2-ге вид. Т. 9.: Поплужне-Салуїн.. с. 558.

Зернецька, О.В. (1983) Уайт, Патрік. Українська радянська енциклопедія, 10. с. 422-423.

Зернецька, О.В. (1982) Шекспір і ми. Літературна Україна (42). с. 7.

Зернецька, О.В. (1982) Щирий голос друга. Літературна Україна.

Зернецька, О.В. (1982) Сучасна австралійська повість. Збірник Упоряд., біогр. довідки, післямова.. с. 399.

Зернецька, О.В. (1982) Конференція по вивченню Австралії та Океанії. Радянське літературознавство (9). с. 78.

Зернецька, О.В. (1982) Всесоюзна Шекспірівська конференція. Радянське літературознавство, 10. с. 78-79.

Зернецька, О.В. (1982) Всесоюзная Шекспировская конференция. Вопросы литературы, 10. с. 280-281.

Зернецька, О.В. (1982) Австралийская литература и культура восточных славян. Международная научная конференция «Славянские культуры и мировой культурный процесс»: Тезисы докладов и сообщений Минск. 28 сентября‑1 октября 1982 г.. с. 6.

Зернецька, О.В. (1982) Австралийская література. Белорусская энциклопедия литературы и искусства. Т. 1.. с. 7.

Зернецька, О.В. (1982) Палмер, Венс. Українська радянська енциклопедія: [в 12-ти т.] / гол. ред. М.П. Бажан; редкол.: О.К. Антонов та ін. 2-ге вид. Т. 8.: Олефіни-Поплін.. с. 144.

Зернецька, О.В. (1982) Литература и абориген в Австралии. 1770–1975 / Рецензія на Джон Джозеф Хили. Современная художественная литература за рубежом (2). с. 5-7.

Зернецька, О.В. (1981) Наукова конференція «Проблеми реалізму в зарубіжних літературах ХХ століття». Радянське літературознавство, 4. с. 95-96.

Зернецька, О.В. (1981) Конференція з літератур Австралії та Океанії. Радянське літературознавство (8). с. 95.

Зернецька, О.В. (1981) З проблем сучасної зарубіжної літератури. Радянське літературознавство (10). с. 95-96.

Зернецька, О.В. (1981) Нещасні діти Австралії. Всесвіт (12). с. 113-117.

Зернецька, О.В. (1981) К’юсак, Дімфна. Українська радянська енциклопедія: [в 12-ти т.] / гол. ред. М.П. Бажан; редкол.: О.К. Антонов та ін. 2-ге вид. Т. 6.: Куликів-Мікроклімат.. с. 404.

Зернецька, О.В. (1981) Трилогия Венса Палмера. Идейная проблематика, жанровая специфика, национальное своеобразие. Двенадцатая научная конференция по изучению Австралии и Океании. с. 73-81.

Зернецька, О.В. (1981) Конференція з літератур Австралії та Океанії. Радянське літературознавство (8). с. 95.

Зернецька, О.В. (1981) З проблем сучасної зарубіжної літератури. Радянське літературознавство (10). с. 95-96.

Зернецька, О.В. (1981) Нещасні діти Австралії. Всесвіт (12). с. 113-117.

Зернецька, О.В. (1981) Відчуття шляху. Деякі аспекти розвитку сучасного австралійського літературознавства (середина 70-х років). Радянське літературознавство (6). с. 50-56.

Зернецька, О.В. (1980) Конференція молодих науковців. Радянське літературознавство (7). с. 91-93.

Зернецька, О.В. (1980) Конференція молодих науковців. Радянське літературознавство (7). с. 91-93.

Зернецька, О.В. (1979) Конференція по вивченню Австралії та Океанії. Радянське літературознавство (8). с. 94-95.

Зернецька, О.В. (1979) Конференція по вивченню Австралії та Океанії. Радянське літературознавство (8). с. 94-95.

Зернецька, О.В. (1978) Венс Палмер та його роман «Родина Суейнів»:Післямова. К.: Дніпро. с. 327-331.

Зернецька, О.В. (1978) Венс Палмер та його роман «Родина Суейнів»: Післямова. К.: Дніпро. с. 327-331.

Зернецька, О.В. (1977) Радість відкриттів. Всесвіт. (12). с. 58-60.

Зернецька, О.В. (1977) Радість відкриттів. Всесвіт (12). с. 58-60.

Зернецька, О.В. (1977) Социально-психологические романы К.С. Причард 1930-х гг. Советский национальный тихоокеанский комитет АН СССР. с. 26-28.

Зернецька, О.В. (1977) Социально-психологические романы К.С. Причард 1930-х гг. Советский национальный тихоокеанский комитет АН СССР.. с. 26-28.

Зернецька, О.В. (1976) Леді лівих сил. Друг читача.

Зернецька, О.В. (1976) Леді лівих сил. Друг читача.

Зернецька, О.В. (1976) Австралийский социальный «роман-сага» 1930-х годов. Советский национальный тихоокеанский комитет АН СССР. Информационные сообщения.. с. 46-48.

Зернецька, О.В. (1976) Австралийский социальный «роман-сага» 1930-х годов. Советский национальный тихоокеанский комитет АН СССР. Информационные сообщения.. с. 46-48.

Зернецька, О.В. (1975) Сповнений любові до людей. Літературна Україна.

Зернецька, О.В. (1975) Сповнений любові до людей. Літературна Україна.

Зернецька, О.В. (1975) Аутбек и вокруг. Антология австралийских призведений / Под. ред. Хоуп Харшоу Ивенс. Современная художественная литература за рубежом (3). с. 89-90.

Зернецька, О.В. (1975) Аутбек и вокруг. Антология австралийских призведений / Под. ред. Хоуп Харшоу Ивенс. Современная художественная литература за рубежом (3). с. 89-90.

Зернецька, О.В. та Арджайл, Б. (1975) Введение в историю австралийского романа. 1830–1930. РЖ. Общественные науки за рубежом. Серия 7: Литературоведение. (1). с. 198-203.

Зернецька, О.В. та Арджайл, Б. (1975) Введение в историю австралийского романа. 1830–1930. РЖ. Общественные науки за рубежом. Серия 7: Литературоведение. (I). с. 198-203.

Зернецька, О.В. (1975) Австралийский социальный роман 1930-х годов. Творчество В. Палмера. Советский национальный тихоокеанский комитет АН СССР. Информационные сообщения. с. 17-18.

Зернецька, О.В. (1975) Австралийский социальный роман 1930-х годов. Творчество В. Палмера. Советский национальный тихоокеанский комитет АН СССР. Информационные сообщения.. с. 17-18.

Зернецька, О.В. та Семмлер, К. (1974) Искусство Брайана Джеймса и другие очерки по австралийской литературе. РЖ. Общественные науки за рубежом. Серия 7: Литературоведение., 4. с. 198-201.

Зернецька, О.В. та Семмлер, К. (1974) Искусство Брайана Джеймса и другие очерки по австралийской литературе. РЖ. Общественные науки за рубежом. Серия 7: Литературоведение. (4). с. 198-201.

Зернецька, О.В. (1974) Роман З.Герберта «Каприкорния» – выдающееся произведение австралийской литературы 30-х годов ХХ столетия: Тезисы доклада. Советский национальный тихоокеанский комитет АН СССР, 1 (24). с. 21-22.

Розділ книги

Зернецька, О.В. (2019) «Діджитальна цивілізація» як сучасний етап соціокультурного розвитку людства. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 43-56.

Зернецька, О.В. (2019) Інтегральний покажчик стану цивілізацій в глобалізованому світі. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 82-100.

Зернецька, О.В. (2019) Глобальна комунікація – нова цивілізаційна цінність. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 227-235.

Зернецька, О.В. (2019) Переосмислення місця і ролі Великої Британії: від світової імперії до національної держави. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 24-28.

Зернецька, О.В. (2017) Бельгийские средства коммуникации на полях Первой мировой войны: исторический дискурс и персональные реминисценции. In: Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов. Монография. Дискурсы рефлексии и рефлексия как дискус., 7 . «РИВШ», Минск, с. 111-119.

Зернецька, О.В. (2017) З історії глобальної комунікації. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 9-33.

Зернецька, О.В. (2017) Глобальне Інтернет-середовище: рух смислів. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 33-44.

Зернецька, О.В. (2017) Визначення та основні концепти глобальної комунікації. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 45-56.

Зернецька, О.В. (2017) Основні етапи розвитку наукової парадигми глобальної комунікації. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 56-83.

Зернецька, О.В. (2017) Національна ідентичність і глобальна культура. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 84-94.

Зернецька, О.В. (2017) Головні актори глобальної комунікації. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 95-113.

Зернецька, О.В. (2017) Типологія глобальної медіакратії. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 113-138.

Зернецька, О.В. (2017) Експансія медіа-імперій. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 139-148.

Зернецька, О.В. (2017) Супутникові новини — новий етап глобальної комунікації. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 149-159.

Зернецька, О.В. (2017) Виникнення блогосфери — арени політичних змагань. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 159-170.

Зернецька, О.В. (2017) Вибори у Великій Британії інформаційної доби. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 170-180.

Зернецька, О.В. (2017) Роль блогосфери у перемозі Барака Обами на виборах. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 180-186.

Зернецька, О.В. (2017) Президентські вибори в США під кутом зору британських онлайнових медіа. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 186-189.

Зернецька, О.В. (2017) Висвітлення глобальної фінансово-економічної кризи національ¬ними медіа. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 199-210.

Зернецька, О.В. (2017) Агресивні стратегії в антикризовій боротьбі. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 210-215.

Зернецька, О.В. (2017) Медіа-імперії в ситуації кризи: моделі виживання. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 215-223.

Зернецька, О.В. (2017) Особливості латиноамериканського інформаційно-комунікаційного простору в період кризи. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 223-233.

Зернецька, О.В. (2017) Мережа Інтернет — «яблуко розбрату» в кризовій ситуації. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 233-241.

Зернецька, О.В. (2017) Системи медіа та інформаційно-комунікаційних технологій в Україні у транзитивний період: між державою та ринком. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 252-266.

Зернецька, О.В. (2017) Еволюція стратегій кібербезпеки США. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 267-284.

Зернецька, О.В. (2017) Соціальні мережі та кібербезпека індивіда. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 284-291.

Зернецька, О.В. (2017) Комунікація науки з суспільством як фактор підвищення конкурентоспроможності та безпеки держави. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 291-299.

Зернецька, О.В. (2017) Виклики та загрози глобального диджитального розриву. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 315-321.

Зернецька, О.В. (2017) Медіа-форматування проблем сталого розвитку у глобальному інформаційно-комунікаційному просторі. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 322-339.

Зернецька, О.В. (2017) Новий мегатренд конкурентної боротьби у мережі Інтернет: Cloud Computing. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 242-252.

Зернецька, О.В. (2017) Історія однієї наукової метафори («digital divide»). In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 300-315.

Зернецька, О.В. (2014) Вдосконалення стратегій державного управління системою медіа та ІКТ в Україні. In: Еволюція світ-системи глобалізму (страте- гічні імперативи співрозвитку): кол. монографія / Білорус О.Г., Гаври- люк О.В., Зернецька О.В. та ін. // кер. авт. кол.: наук. ред., д. е. н., проф., академік Білорус О.Г. КНЕУ, Київ, с. 358-363.

Зернецька, О.В. (2014) Тенденції висвітлення глобальними та національними медіа сутності глобальної фінансово-економічної кризи. In: Еволюція світ-системи глобалізму (стратегічні імперативи співрозвитку): кол. монографія / Білорус О.Г., Гаврилюк О.В., Зернецька О.В. та ін. // кер. авт. кол.: наук. ред., д. е. н., проф., академік Білорус О.Г. КНЕУ, Київ, с. 59-66.

Зернецька, О.В. (2013) Глобальный пандискурс Интернета. In: La Table Ronde: колективная монография. «РИВШ», Минск, с. 265-267.

Зернецька, О.В. (2012) Рух смислів у глобальному Інтернет-середовищі. In: Смислова морфологія соціуму: монографія / Під ред. Н. Костенко. Інститут соціології НАН України, Київ, с. 373-391.

Зернецька, О.В. (2011) Глобальні тенденції інтеграції, сталого розвитку і конкуренто- спроможності у сферах медіа та ІКТ. In: Глобальна корпоративна систе- ма: монографія / О.Г. Білорус, О.В. Зернецька, В.А. Вергун та ін.; Кер. авт. колективу і науковий редактор О.Г. Білорус. КНЕУ, Київ, с. 140-152.

Зернецька, О.В. (2011) Міжнародний досвід формування конкурентоспроможних моделей у медіа та ІКТ секторах в умовах глобальної економічної кризи. In: Глобальна корпоративна система: монографія / О.Г. Білорус, О.В. Зер- нецька, В.А. Вергун та ін.; Кер. авт. колективу і науковий редактор О.Г. Білорус. КНЕУ, Київ, с. 263-274.

Зернецька, О.В. (2011) Досвід подолання сучасних глобальних економічних викликів у сферах медіа та ІКТ для побудови конкурентоспроможної ІКТ моделі для України. In: Глобальна корпоративна система: монографія / О.Г. Бі- лорус, О.В. Зернецька, В.А. Вергун та ін.; Кер. авт. колективу і науковий редактор О.Г. Білорус. КНЕУ, Київ, с. 361-372.

Зернецька, О.В. (2008) Проблемы конкурентного развития системы глобальной коммуникации. In: Глобальное конкурентное пространство: монография / Научный редактор О.Г. Белорус. КНЕУ, Київ, с. 630-666.

Зернецька, О.В. (2007) Проблеми конкурентного розвитку системи глобальної комунікації. In: Глобальний конкурентний простір: монографія / Наук. редактор О.Г. Білорус. КНЕУ, Київ, с. 630-666.

Зернецька, О.В. (2007) Глобальные спутниковые новостные сети ХХІ века. In: Україна і Казахстан в сучасних міжнародних відносинах і глобальних інформаційних процесах: Кол.монографія / Відп. ред. В.Є. Новицький. ІСЕМВ НАН України, Київ, с. 40-51.

Зернецька, О.В. (2005) Політична комунікація та політичні аспекти новин. In: Новини vs. новини. Виборча компанія в новинних телепрограмах: монографія. / За редакцією Н. Костенко та В. Іванова. Центр вільної преси, Київ, с. 46-63.

Зернецька, О.В. (2005) Political Communication and Political Effects of the News. In: News vs. News. The Election Campaign in the TV News Programs: monograph / Ed. by Natalya Kostenko and Valeriy Ivanov;. Institute of Sociology of National Academy of Sciences of Ukraine. Institute of Journalism of Kyiv National University Academy of the Ukrainian Press., Київ, с. 46-62.

Зернецька, О.В. (2001) Глобалізація інформаційних процесів і питання інформаційної безпеки. In: Глобалізація і безпека розвитку: монографія / Під редакці- єю О.Г. Білоруса. КНЕУ, Київ, с. 635-685.

Зернецька, О.В. (2001) Інформаційна безпека в інформаційному суспільстві: загрози і ризики. In: Соціальні ризики та соціальна безпека в умовах природ- них і техногенних надзвичайних ситуацій та катастроф: монографія / Відп. ред. В.В. Дурдинець,. Ю.І. Саєнко, Ю.О. Привалов. Стилос, Київ, с. 437-449.

Зернецька, О.В. (2000) Процессы и проблемы глобальной трансформации и социализации индустрии массовой коммуникации. In: Глобальные трансформации и стратегии развития: монография / Под ред. О.Г. Белоруса. Орияне, Київ, с. 344-361.

Зернецька, О.В. (2000) Новостийные медиа в политическом дискурсе. In: Методология иссле- дования политического дискурса: Актуальные проблемы содержатель- ного анализа общественно-политических текстов: монография. / Под ред. проф. И.Ф. Ухвановой-Шмыговой. – Вып. 2. БГУ, Минск, с. 137-145.

Зернецька, О.В. (1998) Современные информационные технологии и политический дискурс. In: Методология исследования политического дискурса: монографія. Минск, Минск, с. 171-178.

Зернецька, О.В. (1998) Современные информационные технологии и политический дискурс. In: Методология исследования политического дискурса: моногра фія. Минск, с. 171-178.

Зернецька, О.В. (1998) Процеси і проблеми глобальної трансформації і соціалізації індустрії масової комунікації. In: Глобальні трансформації і стратегії розвитку: Колективна монографія під ред. О.Г. Білоруса. К.: ВІПОЛ, с. 334-360.

Зернецька, О.В. (1998) Contemporary Information Technologies and Political Discourse. In: Perspectives and Methods of Political Discourse Research. Belarus State University, Minsk, с. 14-15.

Зернецька, О.В. (1998) Ucraina: La radiotelevision entre el Estado y el Mercado. In: La radio y la television de servicio publico: el desafio del siglo XXI por Dave Atkinson y Mark Raboy (Comp.) et al. Ecliciones. UNESCO, Paris, с. 127-131.

Зернецька, О.В. (1996) Ukraine: Public Service Broadcasting Between State and Market. In: Public Broadcasting for the 21st Century: Academic Research Monograph Ed.by Mark Raboy. Luton: John Libbey Media University of Luton Press, с. 195-211.

Зернецька, О.В. (1995) Нові підходи ООН в галузі масової комунікації. In: ООН у системі міжнародних відносин: історичний досвід і перспективи. Либідь, Київ, с. 94-109.

Зернецька, О.В. (1992) Мир детства в литературе маори. In: Этнография детства тради- ционные методы воспитания детей у народов Австралии, Океании и Индонезии: Кол. монография. М.: Наука; "Восточная лит-ра", с. 173-189.

Зернецька, О.В. (1992) Ukrainian Telecommunications in the Context of Political and Economic Changes. In: Сhanging International Order in North-East Asia and Communications Policies. Vol. 29 / Ed. by Hyejn-Dew Kang. Seoul: Seoul National University Communication Research Institute. NANAM Publishing House, с. 35-44.

Зернецька, О.В. (1990) Українці в Австралії. Українці в Європі. In: Українці в світі: колективна монографія / О.В. Зернецька, В.П. Трощинський та ін. К.: Наукова думка, с. 25-38.

Зернецька, О.В. (1990) Австралиец и австралийское общество: социально-критические тенденции в современном романе пятого континента. In: Литерату- ра и общественное сознание Запада: монография / Затонский Д.В., Зернецкая О.В., Киенко И.А и др. К.: Наукова думка, Київ, с. 103-119.

Зернецька, О.В. (1988) Роман Колин Маккалоу «Поющие в терновнике». Новые жан- ровые модификации австралийского романа-саги. In: Взаимодействие формы и содержания в реалистическом художественном произведении: коллективная монография. Наукова думка, Київ, с. 227-244.

Зернецька, О.В. (1978) Австралийский социальный роман 30-х годов ХХ века: Творчество В.Палмера и З.Херберта. In: Австралийская литература: монография. Наука, Москва, с. 29-61.

Зернецька, О.В. Антикризові стратегії в медіа-сфері та секторі ІКТ світової економіки. In: Еволюція світ-системи глобалізму (стратегічні імперативи співрозвитку): кол. монографія / Білорус О.Г., Гаврилюк О.В., Зернецька О.В. та ін. // кер. авт. кол.: наук. ред., д. е. н., проф., академік Білорус О.Г. КНЕУ, Київ, с. 177-185.

Зернецька, О.В. Експертні оцінки зовнішньої політики України у зарубіжних і вітчизняних медіа. In: Аналітика. Експертиза. Прогнозування: Моногра- фія / Макаренко Є.А., Чарських І.Ю. та ін. Наша культура і наука, Київ, с. 300-305.

Зернецька, О.В. Українсько-австралійські літературі зв’язки. In: Українська література в загальнослов’янському та світовому контексті. Т. 3.: У взаєминах з літературами Заходу і Сходу: Міжнародна колективна монографія / С. Єшич, О.В. Зернецька, М. Партрідж та ін. Наукова думка, Київ, с. 382-394.

Монографія

Зернецька, О.В. (2017) Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наук. праць / за заг. ред. О.В.Зернецької. Керівництво. Інститут всесвітньої історії НАН України, Київ.

Зернецька, О.В. (2017) Глобальна комунікація: монографія. Інший. Наукова думка, Київ.

Зернецька, О.В. (2017) Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов. – вып. 7. – Монография. Дискурсы рефлексии и рефлексия как дискус. Інший. «РИВШ», Минск.

Зернецька, О.В. (2016) Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації. Збірник наукових праць / За заг. редакцією д.політ.н., проф. Зернецької О.В. Інший. Інститут всесвітньої історії НАН України, Київ.

Зернецька, О.В. (1999) Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини: Монографія. Інший. Освіта, Київ.

Зернецька, О.В. (1993) Нові засоби масової комунікації (соціокультурний аспект): Монографія. Інший. Наукова думка, Київ.

Зернецька, О.В. (1984) Вэнс Палмер и австралийский роман: монография. Інший. Наукова думка, Київ.

Зернецька, О.В. (1982) Австралийский роман 30-х годов ХХ века: монография. Інший. Наукова думка, Київ.

Книга

Зернецька, О.В. (2017) Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наук. праць / за заг. ред. О.В. Зернецької. К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Київ.

Білорус, О.Г. та Гаврилюк, О.В. та Зернецька, О.В. (2014) Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку). Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ. ISBN 978–966–483–959–1

Зернецька, О.В. (1998) La radio y la television de servisio publico: el desafio del siglo XXI / Ed. by D.Atkinson, M.Raboy, O.Zernetskaya et all. UNESCO, Paris.

Зернецька, О.В. (1998) Public Service Broadcasting in the Challenges for the 21st Century / Ed.by D.Atkinson, M.Raboy, O.Zernetskaya et all. UNESCO, Paris, -.

Зернецька, О.В. (1997) La television de service public: les defis du XXIe siècle / D. Atkinson, M.Raboy, O.Zernetskaya et all. UNESCO, Paris, -.

Цей список був створений у Thu Dec 1 17:37:48 2022 CET.