Елементи, в яких автор: "Кудряченко, А.І."

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Число елементів: 337.

Стаття

Кудряченко, А.І. та Припік, Є.О. (2020) Ukraine & China: opportunities for development are inexhaustible and the interest is mutual. Схід (4(168)). с. 59-65.

Кудряченко, А.І. (2020) Політика «подолання минулого» у Федеративній Республіці Німеччина. Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам’яті : збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І.. с. 56-75.

Кудряченко, А.І. (2020) Історичні етапи розселення німців на теренах України. Проблеми всесвітньої історії (1(10)). с. 92-106.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2020) Проблеми політичної трансформації ФРН на сучасному етапі. Україна дипломатична (№1(10)). с. 700-716.

Кудряченко, А.І. (2020) Проблеми політичної моделі та альтернатива для Німеччини. Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 8–9 квіт. 2020 р.. с. 233-234.

Кудряченко, А.І. (2020) Брестський мир України 1918 р.: геополітичні імперативи та міжнародне значення. Academia. Terra Historiae. Студії на пошану Валерія Смолія : У 2-х кн. / відпов. ред. Боряк Геннадій ; упоряд. Блащук Світлана, Боряк Геннадій, Горобець Віктор, Кудряченко Андрій, Матях Валентина, Ткаченко Василь, Солошенко Вікторія, Ясь Олексій. Кн. 1 :. с. 135-149.

Солошенко, В.В. та Кудряченко, А.І. (2020) Солошенко В. В. Проблема політичної трансформації ФРН на сучасному етапі. Науковий щорічник "Україна дипломатична". Вип ХХІ. 2020. С. 700-717. Науковий щорічник "Україна дипломатична" (ХХІ). с. 700-717.

Солошенко, В.В. та Кудряченко, А.І. (2020) Солошенко В.В. Німеччина і Австрія повоєнних десятиліть та захист ними національних культурних цінностей. Człowiek, etnos, naród w historii świata – procesy państwotwórcze na obszarze europejskim (od starożytności po współczesność). Monografia zbiorowa przygotowana z okazji 30-lecia działalności Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego / red. Ihor Sribniak. Warszawa-Paryż, 2020. S.70-81. (у співавторстві з А.І. Кудряченко). Człowiek, etnos, naród w historii świata – procesy państwotwórcze na obszarze europejskim (od starożytności po współczesność). с. 70-81.

Кудряченко, А.І. (2020) Der Frieden von Brest-Litowsk vom 3. März 1918 mit Russland und der sog. Brotfrieden vom 19. Februar 1918 mit der Ukraine Die vergessenen Frieden: 100 Jahre später in den Blickpunkt gerückt Herausgegeben von Gilbert H. Die vergessenen Frieden: 100 Jahre später in den Blickpunkt gerückt, 14. с. 175-192.

Кудряченко, А.І. та Припік, Є.О. (2020) Vietnam’s foreign policy and its Ukrainian aspect in the context of the historical and political processes of modern time. Схід (2(166)).

Кудряченко, А.І. (2019) Європейські демократичні цінності в добу глобалізації. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 5-16.

Кудряченко, А.І. та Самойленко, С.Г. (2019) ФРН-НДР: досвід об’єднання і роль у ньому міжнародних акторів. Міжнародні аспекти інтеграції Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В. О. Швед, В. В. Солошенко, С. Г. Самойленко [та ін.]. с. 6-16.

Кудряченко, А.І. (2019) Чорнобильська аварія і її вплив на перспективи атомної енергетики: міжнародні виміри. Ядерна безпека України в контексті світового досвіду: збірник наукових праць [електронне видання] / За заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 44-60.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2019) Федеративна Республіка Німеччина: досвід повоєнного піднесення. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 31-39.

Кудряченко, А.І. та Мартинов, А.Ю. (2019) Португалія: від диктатури Салазара до успішної країни Європейського Союзу. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 39-42.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2019) Становлення та розвиток політики «подолання минулого» в національній пам’яті Федеративної Республіки Німеччина. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 118-129.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2019) Подолання об’єднаною Німеччиною нацистського і комуністичного тоталітарного спадку. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 129-139.

Кудряченко, А.І. та Кривонос, Р.А. та Солошенко, В.В. (2019) Скандинавська модель: досвід для України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 42-49.

Кудряченко, А.І. (2019) Особливості подолання обтяжливого нацистського і соціалістичнго минулого у сучасній Німеччині. Україна дипломатична (XX). с. 664-685.

Кудряченко, А.І. (2019) Карпатська Україна у планах гітлерівської Німеччини. International Historical Journal RUSIN (57). с. 271-293.

Кудряченко, А.І. (2019) Федеративна Республіка Німеччина - друга німецька демократична держава. Проблеми всесвітньої історії, №2 (8). с. 140-158.

Кудряченко, А.І. (2019) Дипломатична підтримка України Європейським Союзом на сучасному етапі. Матеріали ХХІУ Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України в контексті світових політичних процесів», 1 (27). с. 141-146.

Кудряченко, А.І. та Самойленко, С.Г. та Швед, В.О. (2018) Вступ. Інституалізація історичної пам’яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко [та ін.].. с. 4-5.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. та Самойленко, С.Г. (2018) Політика "подолання минулого" і ствердження історичної справедливості в національній пам'яті ФРН. Інституалізація історичної пам’яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко [та ін.].. с. 10-16.

Кудряченко, А.І. та Толстов, С.В. та Самойленко, С.Г. (2018) Висновки. Інституалізація історичної пам’яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко [та ін.].. с. 48-55.

Кудряченко, А.І. та Толстов, С.В. (2018) Рекомендації. Інституалізація історичної пам’яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко [та ін.].. с. 56-59.

Кудряченко, А.І. (2018) Випробування європейських демократичних цінностей викликами глобалізації. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 5-16.

Кудряченко, А.І. (2018) ФРН-НДР: досвід об’єднання і роль у ньому міжнародних акторів / А. І. Кудряченко. Проблеми всесвітньої історії, №2. с. 145-160.

Кудряченко, А.І. (2018) Сучасні світосистемні трансформації та стратегічні засади розвитку України (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 17 січня 2018 року) / А.І. Кудряченко //. Вісник Національної академії наук України, №3. с. 13-18.

Кудряченко, А.І. (2018) Державній установі «Інститут всесвітньої історії НАН України» – 25 років. Трибуна (1-2). с. 17-19.

Кудряченко, А.І. (2018) Die Ukraine auf schwierigen Weg nach Europa. Schriftenreihe Baltische Seminare. Band 25. Ein Jahrhundert Ost – West – Beziehungen. Zum 100. Geburtstag von Boris Meissne, 25. с. 183-204.

Кудряченко, А.І. (2017) Современные подходы к изучению всемирной истории в Украине. Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов (Вып.7). с. 79-91.

Кудряченко, А.І. та Потєхін, О.В. (2017) Політика нерозповсюдження ядерної зброї: історія та сучасність. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. (№1(3)). с. 81-108.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2017) Передмова. Країни світу і Україна. Енциклопедія: В 5 т. / Редкол.: А.І. Кудряченко (голова) та ін.; науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський., Т.1. с. 5-8.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2017) Складові демократичної консолідації Німеччини й Австрії повоєнних десятиліть та захист ними національних культурних цінностей. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних дослі- джень ім. І.Ф. Кураса НАН України (№3(89)). с. 218-239.

Кудряченко, А.І. (2017) Досвід суспільної консолідації повоєнної Австрії. Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. кол.), Т.О.Метельова, В.В.Cолошенко. с. 14-19.

Солошенко, В.В. та Кудряченко, А.І. (2017) Солошенко В.В. Новий президент ФРН Вальтер Штайнмаєр; Україна: контекст світових подій. Аналітичні записки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2014 – 2017 рр.) / За загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. 556 с. С. 124-126. Україна: контекст світових подій. с. 124-126.

Солошенко, В.В. та Кудряченко, А.І. (2017) Солошенко В.В.Парламентські вибори у ФРН. Україна: контекст світових подій. Аналітичні записки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2014 – 2017 рр.) / За загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. 556 с. С. 152-155. Україна: контекст світових подій. с. 152-155.

Солошенко, В.В. та Кудряченко, А.І. (2017) Солошенко В.В. Судоустрій у Федеративній Республіці Німеччина. Україна: контекст світових подій. Аналітичні записки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2014 – 2017 рр.) / За загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. 556 с. С. 451-456. Україна: контекст світових подій. с. 451-456.

Кудряченко, А.І. (2016) Системна історія зовнішньої політики і дипломатії ХХ-ХХІ століть: міжнародно-політичний та інституціональний виміри. Зовнішні справи (1). с. 58-60.

Кудряченко, А.І. (2016) Актуальність досліджень проблематики всесвітньої історії в сучасній Україні. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1). с. 12-23.

Кудряченко, А.І. та Чекаленко, Л.Д. (2016) Головні складові ядерної безпеки Франції. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 4-14.

Кудряченко, А.І. (2016) Важливі складові суспільної консолідації: досвід повоєнної Австрії. Віче (№16).

Кудряченко, А.І. (2016) Входження України у сучасний геополітичний простір. Енциклопедія «Політична наука в Україні», Т.2. с. 650-675.

Кудряченко, А.І. (2016) Слово редактора. Проблеми всесвітньої історії (№1). с. 9-12.

Кудряченко, А.І. (2016) Многотрудный путь Украины в евроантлантическое пространство. Збірник наук. праць Європейський університет. Міжнародні євро- пейські читання. с. 57-69.

Кудряченко, А.І. (2016) Виміри загроз та напрями розв’язання сучасних так званих української та корейської криз: компаративний (порівняльний) аналіз. Тези доповідей Міжнародного науково-практичного форуму «Україна і Корея в конфліктогенному світі». с. 6-10.

Кудряченко, А.І. (2016) Інтерв’ю з питань зовнішньополітичного профілю України на сучасному етапі (з директором Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України», доктором історичних наук, проф. А.І. Кудряченко). «Бінтел» (№3).

Кудряченко, А.І. (2016) З практики суспільної консолідації повоєнної ФРН. Трибуна (№11-12). с. 3-7.

Кудряченко, А.І. (2016) Досвід суспільної консолідації у перше десятиліття повоєнного розвитку Австрії. Віче (№24).

Кудряченко, А.І. (2016) Головні напрямки політики України щодо входження в сучасний геополітичний простір. Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal (№3(11)).

Кудряченко, А.І. (2016) Ялтинська конференція держав «великої трійки» 1945 р. і вихід України на міжнародну арену. Проблеми всесвітньої історії (2). с. 97-121.

Кудряченко, А.І. (2016) Ялтинська (Кримська) 1945 року конференція держав Великої трійки і вихід України на міжнародну арену. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 4-15.

Кудряченко, А.І. (2016) Ukraine and the Visegrad four: current status and prospects for cooperation. Meunchen. [Electronic resource]. http://www.collegiumcarolinum. de/fileadmin/Veranstaltungen/BohemistenTreffen_Exposes/Exposes_ 2016/2016–18Kudriachenko_UkraineandtheVisegradFour.pdf.

Білорус, О.Г. та Кудряченко, А.І. та Швед, В.О. (2015) Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації (міжнародна науково-практична конференція). Журнал "Зовнішні справи". с. 53-55.

Кудряченко, А.І. (2015) Держави пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи. журнал "Зовнішні справи" (11). с. 22-25.

Кудряченко, А.І. (2015) Проблеми миру та безпеки в діяльності міжнародних організацій: до 40-річчя Гельсінського заключного акта. журнал "Зовнішні справи" (10). с. 10-13.

Кудряченко, А.І. (2015) Ялтинська конференція держав Великої трійки і вихід України на міжнародну арену. Журнал Верховної Ради України "Віче" (5). с. 25-28.

Кудряченко, А.І. та Харченко, І.І. (2015) Уроки демократичних перетворень у країнах Центрально-Східної Європи на рубежі ХХ-ХХІ століть. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 25-32.

Кудряченко, А.І. (2015) Засадничі демократичні цінності та їх вплив на розбудову громадянського суспільства в країнах Європи. Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь. – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 9-19.

Кудряченко, А.І. (2015) «Баварія», «Білоруси», «Голуб В.Й.», «Егберт Ян», «Едігер Теодор Г.», «Зарудна Н.М.», «Інститут для вивчення СРСР», «Інтернаціонал Свободи». Енциклопедія сучасної України. – К. – 2000–2015 рр. – Т. 2. – С. 43– 44, С. 823–824; Т. 6. – С. 108; Т. 9. – С. 19 і 20; Т. 11 – С. 419–420, С. 449–450..

Кудряченко, А.І. (2015) Засадничі демократичні цінності та їх вплив на розбудову громадянського суспільства в країнах Європи. Віче (№2). с. 3-7.

Кудряченко, А.І. та Чекаленко, Л.Д. та Васильєв, О.А. (2015) Ядерна енергетика Франції – найпотужніший механізм безпеки. Зовнішні справи (№2). с. 31-35.

Кудряченко, А.І. (2015) Передмова. Перша світова війна та її наслідки для світу. Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від почат- ку Першої світової війни): збірник наукових праць / За загальною ре- дакцією д. і. н., проф. Кудряченка А.І. с. 12-13.

Кудряченко, А.І. (2015) Перша світова війна та її наслідки для світу. Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни): збірник наукових праць. с. 22-30.

Кудряченко, А.І. (2014) Украинско-немецкие отношения в контексте глобальных перемен на континенте. Сборник Института международных исследований Вроцлавского университета. ISSN 2300-4282

Кудряченко, А.І. (2014) Асоціація «Чорноморський регіон». Українська дипломатична енциклопедія у 5-ти томах., Т.1. с. 141-142.

Кудряченко, А.І. (2014) Європейсько-азійський транспортний коридор. Українська дипломатична енциклопедія у 5-ти томах., Т.2. с. 250-252.

Кудряченко, А.І. (2014) Єврорегіон «Дністер». Українська дипломатична енциклопедія у 5-ти томах., Т.2. с. 250-252.

Кудряченко, А.І. (2014) Єврорегіон «Донбас». Українська дипломатична енциклопедія у 5-ти томах., Т.2. с. 260-262.

Кудряченко, А.І. (2014) Єврорегіон «Слобожанщина». Українська дипломатична енциклопедія у 5-ти томах., Т.3. с. 28-29.

Кудряченко, А.І. (2014) Іслам в сучасній Європі та Україні: виклики, сучасний стан та перспективи. Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 21. Частина ІІ. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. с. 64-70.

Кудряченко, А.І. (2014) Украина-Македония: двусторонние отношения в контексте демократических перемен в Европе. Сборник науч. работ.. с. 1-25.

Солошенко, В.В. та Кудряченко, А.І. (2014) Практика проведення референдумів як форми прямої демократії в країнах ЦСЄ. Формування взаємовідносин «особа – суспільство – держава» в країнах Центрально-Східної Європи: досвід для України: аналітична доповідь / А.І. Кудряченко, І.С. Піляєв, Г.І. Калінічева. с. 16-22.

Кудряченко, А.І. (2014) Берлінська криза 1948-1949 років - балансування на межі війни. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 88-99.

Кудряченко, А.І. (2014) Перша берлінська криза (1948–1949 рр.) – відправний рубіж блокового протистояння на європейському континенті. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова розвитку міжнародних відносин. с. 88-98.

Кудряченко, А.І. (2013) Засадничі демократичні цінності та їх роль у розвитку громадянського суспільства у країнах Європи. Розвиток взаємодії держави і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (12 грудня 2012 р., м. Київ). с. 28-39. ISSN ISBN 978-966-554-200-1

Кудряченко, А.І. (2013) Європейські демократичні цінності та їх вплив на розбудову громадянського суспільства в країнах європейського континенту. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 164-174.

Кудряченко, А.І. (2013) Сучасний досвід застосування прямої демократії в країнах ЦСЄ. Віче (№20). с. 2-7.

Кудряченко, А.І. (2013) Вітчизняна дипломатія і формування зовнішньополітичного курсу держави: політологічний дискурс. Актуальні проблеми міжнародних відносин., №112. с. 3-7.

Кудряченко, А.І. (2013) Виклики і перспективи поступу України в епоху глобалізації. Тези доповіді міжн. наук.-практ. конф. «Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики», Дипломатична академія України при МЗС України, 18 квітня 2013 року.. с. 60-65.

Кудряченко, А.І. (2013) Украина в планах Наполеона в войне 1812 года. Вітчизняна війна 1812 року в контексті поступу всесвітньої історії: збірник наукових праць. с. 185-196.

Кудряченко, А.І. (2012) Андрей Кудряченко: «Азербайджан знает лучше многих стран, что пусть даже плохой мир всегда лучше, чем военные действия, а тем более, война». Информационное Агентство "The First News" (Азербайджан).

Кудряченко, А.І. (2012) Засади демократичного сходження ФРН. Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень (1). с. 83-98.

Кудряченко, А.І. (2012) Європейські демократичні цінності та їх вплив на розбудову громадянського суспільства в країнах Європи. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 61-76.

Кудряченко, А.І. (2012) Європейські демократичні цінності як засади розвитку держав молодої демократії. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення: матеріали Міжнародної наукової конференції 21 листопада 2012 р., Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ПП: «Фоліант». с. 74-76.

Кудряченко, А.І. (2012) Зовнішньополітичні погляди і дипломатична діяльність В’ячеслава Липинського. Матеріали круглого столу в ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. с. 53-62.

Кудряченко, А.І. (2012) Мультикультурализм и вызовы национальной идентичности Украины. Материалы Бакинского международного гуманитарного форума 4–5 октября 2012 г.. с. 420-428.

Кудряченко, А.І. (2012) Інтеграція і регіоналізація світо-господарських відносин у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. Передмова. Інтеграційні процеси в сучасному світі: Регіональні виміри: Збірник наук. праць.. с. 7-8.

Кудряченко, А.І. (2012) Вплив сучасних європейських цінностей на розбудову країн молодої демократії. Дипломатичний вісник.. с. 97-110.

Кудряченко, А.І. (2012) Європейські демократичні цінності та їх вплив на розбудову громадянського суспільства в країнах Європи. Передмова. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: Збірник наук. праць. – К.: ПП «Фоліант». 5-8-61-76.

Кудряченко, А.І. (2012) Передмова до монографії авторів Халаджи В.В., Яковенко Н.Л. «Європейська політика сусідства: роль та місце України». Європейська політика сусідства: роль та місце України. – К.: Науковий світ. с. 6-12.

Кудряченко, А.І. (2012) Передмова до монографії Дацківа І.Б. «Зовнішньополітична діяльність дипломатії українських державних формувань 1918–1924 рр. в контексті світової політики» / Заг. наукова редакція. Зовнішньополітична діяльність дипломатії українських державних формувань 1918– 1924 рр. в контексті світової політики. – Тернопіль. с. 7-20.

Кудряченко, А.І. (2012) Передмова до монографії Давидович Л.Я. «Політика Республіки Індія до країн пострадянського простору (1991–2004 рр.)». Заг. наукова редакція // Політика Республіки Індія до країн пострадянського простору (1991–2004 рр.). – Тернопіль. с. 5-17.

Кудряченко, А.І. (2011) Дипломатична діяльність і погляди на зовнішню політику В.Липинського. Studiapolitologica Ucraino-Polona (1). с. 100-108.

Кудряченко, А.І. (2011) Дослідження з проблематики Всесвітньої історії у сучасній Україні. Украінський історичний журнал (1). с. 180-194.

Кудряченко, А.І. (2011) Геополітичні виміри поступу України в глобалізованому світі: виклики і перспективи. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К.: Фенікс. с. 10-17.

Кудряченко, А.І. (2011) Політичні режими і форми державного устрою у країнах Західної Європи. Наукові записки (№1(51)). с. 51-73.

Кудряченко, А.І. та Кривонос, Р.А. (2011) Стан та перспективи співпраці України з країнами Бенілюксу. Україна в Європі: контекст міжнародних відносин: [монографія] / кер. авт. кол. і наук. ред. д-р іст. наук, проф. А.І. Кудряченко; Нац. акад. наук України, Ін-т європ. дослідж.. с. 419-440.

Кудряченко, А.І. (2011) Аденауер К.; Декларація; Бабьоф Г.; Верифікація; Глобальні проблеми людства; Дюверже М.; Енгельс Ф.; Маркс К.; Єврокомунізм. Політична енциклопедія. – К. – ІПіЕНД. – Парламентське видавництво, С.14, 45, 91, 146, 184, 232, 425..

Кудряченко, А.І. та Чорногор, Я.О. (2011) Придністровська Молдавська Республіка. Енциклопедія історії України: Т. 8. / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. с. 499-501.

Кудряченко, А.І. (2011) Геополітичні виміри поступу України в глобальному світі: виклики і перспективи. Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів / за заг. ред. дир. Ін-ту європ. дослідж. НАН України д-ра іст. наук, проф. А.І. Кудряченка; Укр. центр політ. менеджменту. – К.: Фенікс. с. 10-17.

Кудряченко, А.І. (2011) Дослідження з проблематики всесвітньої історії в сучасній Україні. Український історичний журнал (№1). с. 180-195.

Кудряченко, А.І. (2011) Особливості політичних режимів у країнах західної демократії. Політичний менеджмент. Спецвипуск. с. 37-49.

Кудряченко, А.І. (2011) Інтеграційні процеси в сучасній Європі та зміцнення цивілізаційної ідентичності України. Матеріали міжнародної конференції: Україна між Росією та Європейським Союзом: пошук ідентичності. с. 31-38.

Кудряченко, А.І. (2011) Цивілізаційна ідентичність України та виклики сучасності. Трибуна (№5-8). с. 28-31.

Кудряченко, А.І. (2011) Українська історіографія Ялтинської (Кримської) конференції 1945 р. Матеріали міжнародної конференції. – Сімферополь. с. 1-25.

Кудряченко, А.І. (2011) Quan hệ Việt Nam-Ukraine lịch sử, hiện trạng và triển vọng: kỷ yếu hội thảo quốc tế = Vietnam-Ukraine relations: history, situation and prospects: intern. workshop. Viện khoa học xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Châu Âu; gs. ts. Nguyễn Quang Thuấn (Chủ biên). – Há Nội: Nhà xuất bản từ điến Bách khoa. с. 305-327.

Кудряченко, А.І. (2010) Одна зі сторінок міжнародної діяльності Петра Тронька. журнал "Краєзнавство" (1-2). с. 16-25.

Кудряченко, А.І. (2010) Ідея правової держави в контексті європейської інтеграції України. Матеріали науково-прак. конференції: «Концепція правової держа- ви у світлі Декларації про державний суверенітет і Конституції Укра- їни». Частина І // Віче (№16). с. 9-12.

Кудряченко, А.І. (2010) Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: спільне і особливе. Віче (№20). с. 2-4.

Кудряченко, А.І. (2010) Політичні режими у країнах Західної Європи: загальне і особливе. Політичний менеджмент. Спецвипуск.. с. 62-72.

Кудряченко, А.І. (2010) Европейский выбор Украины: достижения и перспективы. Cyisineu: Revista de Filosofie, Sociologie si Stinte Politice (№4). с. 105-115.

Кудряченко, А.І. (2010) Геополітичні концепції перебудови Європи та виникнення Української Народної Республіки. Збірник наукових праць «Україна крізь віки» – на пошану академіка НАН України, професора Валерія Смолія. – К.: Інститут історії України НАН України. с. 720-743.

Кудряченко, А.І. (2010) Предисловие к монографии Гулиева А.Д. Международно-правовой контекст внешних сношений в условиях глобализации: монография.

Кудряченко, А.І. (2010) Україна і Вишеградська четвірка: стан та перспективи співпраці. Україна та Вишеградська четвірка: на шляху до взаємовигідних відносин: мат. Міжн. конф. «Україна і Вишеградська четвірка: на шляху до взаємовигідних відносин», Ужгород 13–14 травня 2010 р. в рамках проекту SUREC (Братислава). с. 37-53.

Кудряченко, А.І. (2010) Місце і роль дипломатичної еліти у визначенні та реалізації зовнішньої політики Української держави. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – К. (№1(45)). с. 66-82.

Кудряченко, А.І. (2010) Досвід соціально-економічних перетворень малих європейських країн. Віче. с. 25-27.

Кудряченко, А.І. (2010) Європейський вибір України: необхідність, реалії і перспектива. Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 15. – К.. с. 147-154.

Кудряченко, А.І. (2010) Ялтинська 1945 року конференція держав Великої Трійки і міжнародно-правові наслідки для України. «Ялтинская система» и современный мировой порядок: проблемы глобальной и региональной безопасности: Материалы международной научной конференции: Сб. науч. ст. под ред. С.В. Юрченко. – Симферополь. с. 255-268.

Кудряченко, А.І. (2010) Ukraine and the Visegrad Four: Gurrent Status and Prospects for Cooperation. Ukraine and the Visegrad Four: Towrads a Mutually Beneficial Relationship. – Bratislava. с. 37-53.

Кудряченко, А.І. (2009) Сучасний аналіз процесів утвердження економічних систем. Політичний менеджмент (5). с. 172-177.

Кудряченко, А.І. (2009) Євроатлантичний поступ України та її відносини з Росією. Україна дипломатична. с. 772-786.

Кудряченко, А.І. (2009) Європейський вибір України: необхідність, реалії, перспективи. Науковий вісник Дипломатичної академії України (Вип.15). с. 147-154.

Кудряченко, А.І. (2009) Лісабонська програма Євросоюзу – реалістична відповідь на сучасні виклики. Трибуна (№9-10). с. 42-43.

Кудряченко, А.І. (2009) Наиболее рационален для Украины украиноцентричный статус. Україна і Росія: момент істини. «Круглий стіл» з провідними вітчизняними суспільствознавцями з приводу взаємин України і Російської Федерації. – К.. с. 53-61.

Кудряченко, А.І. (2009) Берлінський мур – логіка розвитку Європи. Сучасна українська політика: політика і політики про неї. – Спецвипуск: Європейська перспектива / Заг. наук. ред. д. і.н., проф. А.І. Кудряченка.. с. 5-20.

Кудряченко, А.І. (2009) Лісабонська програма Євросоюзу – реальна відповідь на сучасні виклики. Трибуна (№9-10). с. 42-43.

Кудряченко, А.І. (2009) Сучасні виклики євроатлантичної інтеграції України в контексті її відносин з Російською Федерацією. Современный мировой порядок и интеграционн. процессы на постсоветском пространстве. Материалы международной науч. конфер-и. Крым, Ялта. Ливадийский дворец-музей, 5–9 февраля 2008 г. – Симферополь. с. 146-156.

Кудряченко, А.І. (2008) Соціальне партнерство: європейський досвід і Україна. Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокварт. зб. (3). с. 132-141.

Кудряченко, А.І. (2008) Дипломатична еліта, її вплив на визначення зовнішньої політики України. Політичний менеджмент. Спецвипуск. с. 27-35.

Кудряченко, А.І. (2008) Сучасна парадигма українсько-російських відносин. Україна та Росія: як зміцнити фундамент стратегічного партнерства: історичні, соціокультурні та геополітичні чинники розвитку відносин між двома державами і народами: збірка статей / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. с. 187-198.

Кудряченко, А.І. (2008) Квірінг Еммануїл Йонович – суспільно-політична діяльність в Україні. Немцы Украины и России в конфликтах ХІХ–ХХ веков. Материалы международной научной кон- ференции. Днепропетровск, 24–27 сентября 2007 г. – Дніпропетровськ: «Пороги». с. 161-175.

Кудряченко, А.І. (2008) Голодомор в Україні 1932–1933 років та його суспільно-політичні наслідки за оцінками тогочасних німецьких дипломатів. Вопросы германской истории [сб.науч.тр.] / Отв. ред. С.И. Бобылева. с. 57-70.

Кудряченко, А.І. (2008) Тяжкі виміри Голодомору в Україні 1932–1933 років у документах сучасників із числа німецьких дипломатів. Науковий вісник Дипломатичної академії України (Вип.14). с. 239-245.

Кудряченко, А.І. (2008) Голодомор 1932–1933 рр. в УРСР та безпристрасне свідчення німецьких дипломатів. Україна дипломатична (Вип.9.). с. 231-242.

Кудряченко, А.І. (2007) Зовнішньополітичні виклики сучасної України. Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокварт. зб. (4(5)). с. 172-177.

Кудряченко, А.І. (2007) Проблеми стратегії державотворення України: виклики і перспективи. Наук. Збірник. – ІПіЕНД НАН України. с. 18-26.

Кудряченко, А.І. (2007) Реформа політичної системи і становлення інституцій громадянського суспільства України. Наукові записки. Випуск 36. – ІПіЕНД НАН України. с. 101-113.

Кудряченко, А.І. (2007) Повернення історичної правди про Голодомор 1932-1933 рр. в Україні – імператив часу. Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокварт. зб. (1). с. 77-82.

Кудряченко, А.І. (2007) Великий голод. Історія. 1932–1933 роки: наслідки за баченням німецьких дипломатів. Віче. с. 30-33.

Кудряченко, А.І. (2007) Відновлення правди про лихоліття Голодомору в Україні 1932–1933 років мовою документів. Пам’ятки. Археографічний щорічник (№7). с. 418-425.

Кудряченко, А.І. (2007) Повернення історичної правди про Голодомор 1932–1933 рр. в Україні – імператив часу. Стратегічні пріоритети (№1(2)). с. 77-83.

Кудряченко, А.І. (2007) Голодомор в Україні 1932–1933 рр. та його наслідки у спостереженнях тогочасних німецьких дипломатів. Архівознавство. Археологія. Джерелознавство. Міжвідомчий збірник наукових праць (Вип.9). с. 197-209.

Кудряченко, А.І. (2007) Голодомор в Україні 1932–1933 рр. і його суспільні наслідки за оцінками документів політичного архіву МЗС Німеччини (С. 20–27), Мова іноземних архівів відновить правду про лихоліття Голодомору в Україні 1932–1933 років (С. 73–78). Голодомори в Україні. Одеська область. 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947. Дослідження, спогади, документи. – Одеса: Прескур’єр.

Кудряченко, А.І. (2007) 7 серпня – сумна дата у вітчизняній історії. Віче (№15). с. 36-38.

Кудряченко, А.І. (2006) Геополітичні виклики сучасної України. Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокварт. зб. (1). с. 167-174.

Кудряченко, А.І. (2006) Місце інституту президентства в контексті оновлення політичної системи України. Стратегічні пріоритети (№1). с. 5-10.

Кудряченко, А.І. (2006) Місце інституту президентства в контексті оновлення політичної системи України. Стратегічні пріоритети (№1). с. 5-10.

Кудряченко, А.І. (2006) Геополітичні дилеми України. Україна дипломатична. Ви- пуск VІІ. с. 502-523.

Кудряченко, А.І. (2006) Варианты и измерения стратегического сотрудничества Украины с Россией на современном этапе развития. Россия и современный мир (№3). с. 192-203.

Кудряченко, А.І. (2006) Що слід запозичити Україні з демократичного розвитку ФРН? Трибуна (№1-2). с. 35-38.

Кудряченко, А.І. (2006) Особливості підвищення кваліфікації безробітних у ФРН. Трибуна (№9-10). с. 44-45.

Кудряченко, А.І. (2006) Німецькі поселення на півдні України: історія і сучасність. Мате- ріали міжнародної конференції. – Запоріжжя.

Кудряченко, А.І. (2006) Особливості євростратегії України. Матеріали міжнародних європейських читань. – Бердянськ.

Кудряченко, А.І. (2006) Стратегічні виміри формування вітчизняної соціальної політики у контексті європейського вибору. Матеріали «круглого столу» Легальна праця собі і державі. ІПК ДСЗУ.

Кудряченко, А.І. (2006) Нова політична система – це шлях до рівноваги. Віче (№5-6). с. 36-37.

Кудряченко, А.І. (2006) Чотирнадцять президентів. Порівняльний аналіз системи влади держав ЦСЄ в контексті вітчизняного досвіду конституційної реформи. Віче (22). с. 26-28.

Кудряченко, А.І. (2006) Проблеми ефективності державного управління та місцевого самоврядування. Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки‑2006. с. 76-107.

Кудряченко, А.І. (2006) Інститут президентства у сучасній політичній системі України. Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки‑2006. с. 76-81.

Кудряченко, А.І. (2006) Виборчі технології як мистецтво. Політичний менеджмент (№5). с. 182-183.

Кудряченко, А.І. (2005) Непрості пошуки власного місця в Європі та світі. Віче (№1). с. 76-79.

Кудряченко, А.І. (2005) Активні заходи соціального захисту незайнятого населення України в контексті ринкових перетворень. Зб. наук. праць ІПК ДСЗУ. – К. (№1-2). с. 17-20.

Кудряченко, А.І. (2005) Особливості спрямованості активних заходів соціального захисту незайнятого населення України в період сучасних перетворень. Бюлетень ІПК ДСЗУ (№1). с. 38-40.

Кудряченко, А.І. (2005) Визначна подія світової історії. Про Ялтинську (Кримську) конференцію 1945 року. Трибуна (№1-2). с. 17-20.

Кудряченко, А.І. (2004) Місце сучасної Європи в цивілізаційних процесах. Сучасна цивілізація: гуманітарний аспект. Збірник наук. праць. ІПіЕНД, журнал «Діалог. Історія, політика, економіка» (№5). с. 126-139.

Кудряченко, А.І. (2004) Стратегічний вибір України в умовах глобалізації. Держава. Право. Економіка. Науково-практичний журнал (№1). с. 104-109.

Кудряченко, А.І. (2004) Історичні традиції благодійництва греків України. Трибуна (№9-10). с. 36-38.

Кудряченко, А.І. (2004) Українсько-російські відносини в контексті міжнародних вимірів. Україна-Росія: пошук оптимальної моделі відносин. Матеріали міжнародної конференції, Київ, 19–20 квітня 2004 р. / Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні, Нац. ін-т проблем міжнародної безпеки.. с. 47-48.

Кудряченко, А.І. (2004) Головні виміри соціальної держави сучасної ФРН. Особливості соціальної молодіжної політики в Україні та ФРН на сучасному етапі: наук. зб. – К.: МАУП. с. 228-242.

Кудряченко, А.І. (2004) Причини та наслідки Великого голоду в Україні 1932–1933 років у контексті аналізу тогочасних німецьких дипломатичних установ в Україні. Голодомор 1932–1933 років: основні дійові особи і механізм здійснення. Матеріали Другої Міжнародної наукової конференції. – К.: МАУП. с. 88-95.

Кудряченко, А.І. (2004) Соціально-політичні виміри Голодомору в Україні 1932–1933 рр. за свідченнями тогочасних німецьких дипломатичних установ. Персонал (№1). с. 21-25.

Кудряченко, А.І. (2004) Ялтинська конференція 1945 року – погляд через десятиліття. Україна дипломатична (Вип.5). с. 143-158.

Кудряченко, А.І. (2004) Политико-правовое положение немцев Украины в 30-е годы ХХ столетия: декларации и реальность. Вопросы Германской истории. – Днепропетровск. с. 187-198.

Кудряченко, А.І. (2003) Возведення і падіння Берлінської стіни – пересторога історії. Трибуна (№9-10). с. 33-37.

Кудряченко, А.І. та Бойко, А.І. та Свирен, Н.А. (2003) Социальные проблемы управления персоналом в промышленности. Соціально-психологічні проблеми вдосконалення управлінської діяльності діяльності. – Наукові праці МАУП. (№6). с. 7-9.

Кудряченко, А.І. (2003) Геополітичний вимір сучасної ФРН. Немцы Приазовья и Причерноморья: история и современность. К 200-летию переселения: Материалы международной научной конференции. – Донецк. с. 243-260.

Кудряченко, А.І. (2003) Нові геополітичні обрії сучасної Німеччини. Президент (№1(15)). с. 98-103.

Кудряченко, А.І. (2003) Європейські перспективи України в епоху глобалізації. Трибуна (№5-6). с. 28-33.

Кудряченко, А.І. (2003) Європейська стратегія України в добу глобалізації. Діалог цивілізацій: протиріччя глобалізації. – К.: МАУП. с. 241-249.

Кудряченко, А.І. (2003) Об’єднана Німеччина: нові політичні виміри. Віче (№8). с. 36-41.

Кудряченко, А.І. та Калінічева, Г.І. (2003) Берлінський мур: холодне зведення і жарке руйнування. Президент (№2(16)).

Кудряченко, А.І. (2003) Утвердження сучасної України та завдання розвитку краєзнавства. Краєзнавство. – Науковий журнал (№1-4). с. 18-22.

Кудряченко, А.І. (2003) Верховна Рада України на шляху утвердження парламентаризму. Наукові праці МАУП. Актуальні питання політології (№5). с. 9-20.

Кудряченко, А.І. та Білогруд, Н.І. (2003) Економічне зростання Європейського Союзу в епоху глобалізації. Наукові праці МАУП. Актуальні питання політології (№5). с. 92-102.

Кудряченко, А.І. (2003) Становище німецької національної меншини України в 20–30- ті роки ХХ століття. Матеріали міжнародної наукової конференції.

Кудряченко, А.І. (2002) Німеччина після виборів – анфас і профіль. Червоно-зелений – кольори балансу. Віче (№12). с. 56-58.

Кудряченко, А.І. (2002) Президент України: конституційно-правовий статус. Діалог. – Україна і Франція (№2). с. 30-35.

Кудряченко, А.І. (2002) Нові політичні виміри розвитку ФРН. Трибуна (№9-10). с. 28-32.

Кудряченко, А.І. (2002) Нові засади діяльності «старої-нової» урядової коаліції об’єднаної Німеччини. Людина і політика (№6). с. 38-44.

Кудряченко, А.І. (2002) Геополітичне сходження України. Президент (№9). с. 42-49.

Кудряченко, А.І. (2002) Партійно-політична система сучасної Німеччини (з досвіду демократичних перетворень). Трибуна (№1-2). с. 29-32.

Кудряченко, А.І. (2002) Парламентська система ФРН – засадничий принцип західної демократії. Віче (№4). с. 69-73.

Кудряченко, А.І. (2002) Академік П.Т.Тронько та його невтомна діяльність. Трибуна (№5-6). с. 18-19.

Кудряченко, А.І. (2002) Проблемы геополитического утверждения Украины: современное состояние и перспективы. Діалог цивілізацій: Нові принципи організації світу: Збірник наукових праць. – К.: МАУП. с. 149-156.

Кудряченко, А.І. (2002) Die Internationale-Personalakademie – eine Lehranstalt der neuen Ukraine. K.: Rundschau (№1). с. 25-27.

Кудряченко, А.І. (2002) Onoua Lucrare Despre Elenismul Nord-Pontic. Curierul-Vieneri 19. с. 1.

Кудряченко, А.І. (2001) Украинско-немецкие отношения: политический и экономический аспект. Персонал (№10). с. 14-18.

Кудряченко, А.І. (2001) 10 Jahre ukrainische – Unabhängigkeit: Erfolge und Misserfolge. K.: Rundschau (№4). с. 2-6.

Кудряченко, А.І. (2001) 10 років незалежної України: здобутки і прорахунки. Огляд. Німецько-український (№4). с. 2-5.

Кудряченко, А.І. (2000) Україна-Німеччина: чи можливе стратегічне партнерство? Коментар. К.: Огляд. Німецько-український (№5). с. 4-7.

Кудряченко, А.І. (2000) Україна та Німеччина – як вірогідні стратегічні партнери Європи. Наукові записки. Випуск 11. ІПіЕНД НАНУ. с. 173-186.

Кудряченко, А.І. (2000) Об’єднана Німеччина в оновленій Європі. Урядовий кур’єр. 4 жовтня.

Кудряченко, А.І. (2000) Об’єднана Німеччина та Україна в оновленій Європі. Президентський вісник (16). с. 1-25.

Кудряченко, А.І. (2000) Німецька національна меншина в сучасній Україні. Діалог Україна. Німеччина (1). с. 91-93.

Кудряченко, А.І. (2000) Deutsehe Mindertheit in der Ukraine. К.: Rundschau (№7). с. 22-25.

Кудряченко, А.І. (2000) Ukrainе-Deutschland: Strategische Partnerschaft? Kommentar. K.: Rundsсhau (№5). с. 4-8.

Кудряченко, А.І. (1999) Інформаційне забезпечення функціонування політичної системи ФРН. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї / Редколегія: М.І. Михальченко, Ф.М. Рудич. с. 139-147.

Кудряченко, А.І. (1998) Институт президентства в Украине: реалии конституционно-правового статуса. Государство и право (№3). с. 99-106.

Кудряченко, А.І. (1998) Українсько-російські відносини: шлях до рівноправного партнерства. Нова політика (№1). с. 12-18.

Кудряченко, А.І. (1997) Україна в сучасному геополітичному просторі. Генеза (№1). с. 202-209.

Кудряченко, А.І. (1997) НАТО: еволюція поглядів. Підтекст (№22). с. 17-21.

Кудряченко, А.І. (1997) Мистецтво можливого або успіх боннської дипломатії. Нова політика (№1). с. 44-52.

Кудряченко, А.І. (1997) Зовнішньополітичні аспекти об’єднання Німеччини. Нова політика (№1). с. 32-41.

Кудряченко, А.І. (1997) Das Institut der Prasidentschaft in der Ukraine. Die Wirklichkeit ihres verfassungs’rechtlichen Status. Osteuropa Recht (№4). с. 329-340.

Кудряченко, А.І. (1996) Институт президентства в Украине: правовой комментарий. Підтекст (№14). с. 5-9.

Кудряченко, А.І. (1996) Проблеми та перспективи облаштування німців України. Історія України. Маловідомі імена, події, факти. с. 251-265.

Кудряченко, А.І. (1996) Президентура України – на рівень вимог часу. Розбудова держави (№5). с. 17-23.

Кудряченко, А.І. (1996) Європейська інтеграція: концепція та реалії. Спостерігач (№25). с. 17-27.

Кудряченко, А.І. (1996) Особливості місцевого самоуправління в Німеччині. Економічний часопис (№6). с. 31-34.

Кудряченко, А.І. (1996) Конституалізація президентури в Україні. Конституційний процес в Україні і політичні партії: матеріали круглого столу. с. 12-16.

Кудряченко, А.І. (1996) Глобальні трансформації: прогноз на завтра Німеччині. Віче (№3). с. 114-116.

Кудряченко, А.І. (1996) Зовнішньополітичний профіль України. Спостерігач (№26). с. 17-23.

Кудряченко, А.І. (1996) Про стан та можливості поліпшення українсько-німецьких відносин. Нова політика (№4). с. 45-51.

Кудряченко, А.І. (1996) Зовнішньополітичні засади незалежності України. Віче (№8). с. 133-144.

Кудряченко, А.І. (1996) Німецько-німецькі стосунки: від визнання до єдності Німеччині. Нова політика (№6). с. 33-42.

Кудряченко, А.І. (1995) За виваженість підходів та конструктивізм творення / або нотатки з проблем державного будівництва незалежної України. Розбудова держави (№7-8). с. 39-42.

Кудряченко, А.І. (1994) Німці України: минуле і сьогодення. Розбудова держави (№5). с. 19-23.

Кудряченко, А.І. (1994) Україна, Росія, Німеччина: взаємовідносини на переломі. Розбудова держави (№8). с. 56-58.

Кудряченко, А.І. (1994) Україна-Німеччина: можливості невичерпні, інтерес обопільний. Віче. с. 147-153.

Кудряченко, А.І. (1994) Попри всі негаразди. До розвитку українсько-німецьких економічних стосунків. Політика і час (№9). с. 30-33.

Кудряченко, А.І. (1994) Німецька національна меншина в Україні. Досвід України в галузі національних відносин: Аналітична доповідь. Ред. кол. О.В. Потєхін, М.В. Кірсенко. – К.: Український центр досліджень миру, конверсії і конфліктних ситуацій. Фонд ім. Еберта (ФРН). с. 51-60.

Кудряченко, А.І. (1993) Між двома полюсами. Деякі питання взаємовідносин України, Польщі, Росії і Німеччини. Політика і час (№3). с. 19-25.

Кудряченко, А.І. (1993) Об’єднана Німеччина в новій Європі. Політика і час (№5). с. 15-21.

Кудряченко, А.І. (1993) Еволюція нейтралітету. Політика і час (№11). с. 28-31.

Кудряченко, А.І. (1993) Україна і Німеччина: вектор співдії. Віче. с. 149-157.

Кудряченко, А.І. (1993) Доля німців України. Трибуна (№6). с. 26-27.

Кудряченко, А.І. (1993) Ksztaltowanie novoj Europa i nekotore problemy stosynkow wzajemnich Ukraina, Polski, Rosji i Nimec. Polska i Ukraina w nowij Europa. Materialy polsko-ukrainskej Konferenzij naukowej Warzawa, 16–17 Listopada 1992. – Warzawa: Institut spraw mezdunarodowych. с. 39-50.

Кудряченко, А.І. (1993) Wie die Ukraine von Kernwaffen erlöst wird? Die Presse. – Vien. – 13 August. с. 2.

Кудряченко, А.І. (1992) Українсько-німецькі зв’язки минулого, сьогодення та перспективи на майбутнє. Інформаційний бюлетень № 2. Комітет науки і культури для зв’язків з українцями за кордоном при АН України. с. 10-15.

Кудряченко, А.І. (1989) Вопросы ускорения научно-технического прогресса в работах ученых УССР. Научный доклад Status. с. 18.

Кудряченко, А.І. (1985) Основные этапы развития и осуществления научно-технической политики в Германской Демократической Республике. Зарубежный мир: Социальные проблемы. Республиканский межведомственный сбор- ник научных трудов (№9). с. 57-66.

Кудряченко, А.І. Європейський вибір України: виклики та перспективи. Віче (№16). с. 2-4.

Кудряченко, А.І. Українсько-азербайджанські відносини та взаємодія двох держав як регіональних партнерів. Інтерв’ю азербайджанському нац. Телеканалу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://1news.az/interview/ 20121222103402068.html#page999.

Кудряченко, А.І. Сучасна політична система України в контексті трансформаційних перетворень:. матеріали міжн. конф. «Трансформація політичних систем на постсоціалістичному просторі», 8–9 лютого 2006 р. (м. Київ).. с. 224-229.

Кудряченко, А.І. Украина и новый мировой порядок 1990-х годов. Текст выступления на международной конференции по проблемам истории экономического развития на рубеже ХХ–ХХІ веков (г. Кейптаун) (выступление и страница с описанием сессии, участников и пдф-файлами выступлений). [Электронный ресурс].

Розділ книги

Потєхін, О.В. та Кудряченко, А.І. (2019) Виклики національній безпеці України в сучасній системі міжнародних відносин. In: Політичні проблеми міжнародної безпеки у сфері протидії розповсюдженню ядерної зброї (кін. XX - поч. XXI ст.): монографія (ел. вид.) /за ред. Кудряченка А.І., Потєхіна О.В. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 133-154.

Кудряченко, А.І. та Шморгун, О.О. (2019) Шляхи забезпечення суверенітету та територіальної цілісності України в умовах євроатлантичної інтеграції. In: Шляхи і напрями забезпечення євроатлантичного вектора розвитку України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), С. В. Толстов, В. В. Солошенко, О. В. Потєхін, П. М. Рудяков, [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 27-36.

Кудряченко, А.І. та Cолошенко, В.В. (2019) Подолання об’єднаною Німеччиною нацистського і комуністичного тоталітарного спадку. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 28-37.

Кудряченко, А.І. та Толстов, С.В. (2019) Стратегія забезпечення євроатлантичного співробітництва України у військовій сфері. In: Євроатлантичний вектор України: національна доповідь / ред. кол. С.  І.  Пирожков, І. О. Кресіна, А. І. Кудряченко, Ю. С. Шемшученко та  ін. Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України, с. 239-260.

Кудряченко, А.І. (2017) Австрія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 209-235. ISBN 978-966-136-473-7

Кудряченко, А.І. (2017) Ліхтенштейн. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 265-277. ISBN 978-966-136-473-7

Кудряченко, А.І. (2017) Люксембург. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 278-292. ISBN 978-966-136-473-7

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2017) Німеччина. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 323-360. ISBN 978-966-136-473-7

Кудряченко, А.І. (2017) Українсько-німецькі відносини в контексті глобальних змін на рубежі ХХ–ХХІ століть. In: Міжнародні регіональні процеси та зовнішньополітичні пріоритети України: Монографія / Заг. ред. професорів С. Шергіна, В. Космини, Л. Чекаленко. Київ: Дипломатична академія України при МЗС України, с. 340-365.

Кудряченко, А.І. (2017) Пострадянський модернізаційний дискурс та національні трансформаційні проекти у нових незалежних державах. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського просто- ру: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 9-17.

Кудряченко, А.І. (2017) Засади суспільної консолідації ФРН. In: Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. кол.), Т.О.Метельова, В.В.Cолошенко. К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 8-14.

Кудряченко, А.І. (2017) Соціальне партнерство. In: Україна: шлях до консолідації суспільства: національна доповідь / ред. кол.: С. І. Пирожков, Ю.П. Богуцький, Е. М. Лібанова, О. М. Майборода та ін. К.: НАН України, с. 149-170.

Кудряченко, А.І. (2016) Федеративна Республіка Німеччини: демократична модель взаємодії альтернативних суб’єктів політики. In: Політична влада і опозиція в Україні: порівняльний аналіз із зарубіжними країнами [Монографія] / За заг. ред. Ф.М. Рудича. К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, с. 382-413.

Кудряченко, А.І. (2014) Демократичні цінності в країнах Європи в контексті викликів глобалізації. In: Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: моногр. / керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс, с. 120-145.

Кудряченко, А.І. (2014) Культура взаємовідносин національних і наднаціональних інститутів в об’єднаній Європі. In: Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: моногр. / керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». К.: Фенікс, с. 145-177.

Кудряченко, А.І. (2014) Geopolitische Konzeptionen der Umgestaltung Europas und die Entstehung der ukrainischen Staaten Ukrainische Volksrepublik (UNR) und Westukrainische Volksrepublik (ZUNR). In: Zerfalls, Separations- und Souveränisierungsprozesse in Ostmittel- und Osteuropa 1914–1921. Hg. Von Alfred Eisfeld und Konrad Maier. Wiesbaden, с. 95-116.

Кудряченко, А.І. (2013) Німецька Європа чи європейська Німеччина? In: Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві в умовах модернізації: порівняльний аналіз. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса, 347- 369.

Кудряченко, А.І. (2011) Політичні режими і форми державного устрою у державах розвиненої демократії (на прикладі Західної Європи). In: Політичний режим і народовладдя в Україні: політологічний аналіз: Монографія; за ред. проф. Ф.М. Рудича. К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, с. 371-397.

Кудряченко, А.І. (2011) Міжнародні відносини та імперативи розвитку Європи на зламі ХХ–ХХІ століть. In: Україна в Європі: контекст міжнародних відносин: [монографія] / кер. авт. кол. і наук. ред. д-р іст. наук, проф. А.І. Кудряченко; Нац. акад. наук України, Ін-т європ. дослідж. К.: Фенікс, с. 56-75.

Кудряченко, А.І. (2011) Карпатська Україна у геополітичній грі держав континенту. In: Україна в Європі: контекст міжнародних відносин: [монографія] / кер. авт. кол. і наук. ред. д-р іст. наук, проф. А.І. Кудряченко; Нац. акад. наук України, Ін-т європ. дослідж. К.: Фенікс, с. 299-314.

Кудряченко, А.І. та Кривонос, Р.А. (2011) Стан та перспективи співпраці України з країнами Бенілюксу. In: Україна в Європі: контекст міжнародних відносин: [монографія]. Фенікс, с. 419-440.

Кудряченко, А.І. (2010) Європейський вибір України: сучасний етап реалізації курсу. In: Україна та Росія: потенціал взаємодії та співробітництва. Збірник наукових праць. ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, Київ.

Кудряченко, А.І. (2010) Взаємодія національних і наднаціональних інститутів об’єднаної Європи. In: Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку / За заг. редакці- єю А.І. Кудряченка // Колективна монографія. Інститут європейських досліджень НАН України. – К.: Університет «Україна», с. 75-94.

Кудряченко, А.І. (2010) Дипломатична еліта. In: Політичний клас у сучасній Україні: специфіка формування, тенденції розвитку: [монографія] / Ф.М. Рудич [та ін.]; заг. ред. Ф.М. Рудич; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України. К.: Парламент. вид-во, с. 153-184.

Кудряченко, А.І. та Філоненко, Р.Ю. (2009) Еволюція українсько-російських відносин. In: Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / Керівник авторського колективу і наук. ред. д. і.н., проф. А.І. Кудряченко. К.: Фенікс, с. 164-180.

Кудряченко, А.І. (2009) Українсько-німецькі відносини у контексті глобальних зрушень на континенті. In: Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / Керівник авторського колективу і наук. ред. д. і.н., проф. А.І. Кудряченко. К.: Фенікс, с. 194-210.

Кудряченко, А.І. (2009) Стратегічні засади входження України до європейського простору. In: Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / Керівник авторського колективу і наук. ред. д. і.н., проф. А.І. Кудряченко. К.: Фенікс, с. 315-330.

Кудряченко, А.І. та Зеленько, Г.І. (2009) Еволюція політико-правового устрою сучасної України: витоки, стан, перспективи: Аналітична доповідь. In: Сучасна українська політика. – Аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. К., с. 89-152.

Кудряченко, А.І. (2008) Партійно-політична система і громадянське суспільство сучасної Німеччини. In: Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Рек. МОН України / Рудич Ф.М., Балабан Р.В., Кудряченко А.І., Ганжуров Ю.С. та ін. К.: Либідь, с. 344-367.

Кудряченко, А.І. (2007) Кримський А.Ю.; Мудрий Ярослав; Святослав. In: Видатні постаті України: біографічний довідник / Редкол.: Г.В. Щокін (голова), М.Ф. Головатий та ін. С. 666, 905, 1108. Київ: МАУП.

Кудряченко, А.І. (2007) Проблеми розвитку політичної системи (керівник групи). In: Украї- на в 2007 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку. К.: НІСД, с. 19-97.

Кудряченко, А.І. (2006) Партійно-політична система і громадянське суспільство сучасної Німеччини. In: Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку: Монографія / За заг. ред. Ф.М. Рудича; М.І. Михальченка, А.І. Кудряченка та ін. К.: Парламентське видавництво, с. 314-333.

Кудряченко, А.І. (2006) Особливості становлення громадянського суспільства в Україні, Громадянські організація і влада: проблеми взаємодії, Форми реалізації громадянських ініціатив, Інтернет і нові форми суспільних відносин. In: Держава і громадянське суспільство: партнерські комунікації в глобальному світі: навчально-методичний посібник / За ред. Бебика В.; Бортніков В., Дегтярьова Л., Кудряченко А. С. 77–93, 110–125, 214–221. К.: ІКЦ «Леста».

Кудряченко, А.І. (2006) Розвиток політичної системи та системи державного управління (керівник групи). In: Україна в 2006 році: внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи розвитку. Експертна доповідь. К.: НІСД, с. 79-100.

Кудряченко, А.І. (2005) Абсентеїзм; Бабеф (Гракх) Франсуа; Бабувізм; Бернштейн; Бланкізм; Брандт Віллі; Вебер Макс; Верифікація; Географія політична; Глобалізація; Глобальні проблеми сучасності; Грамота вірча; Декларація; Декларація прав національностей України; Декларація про державний суверенітет України; Делімітація кордону; Демаркація кордону; Демарш; Денонсація; Дипломат; Дипломатичне право; Дипломатичний корпус; Дипломатичні переговори; Дипломатичні представництва; Дипломатичні привілеї та імунітети; Дипломатія; Договір у політиці; Договір міжнародний; Договір про утворення СРСР; Договір суспільний; Дуаєн дипломатичного корпусу; Дюверже Моріс; Екстрадиція; Ембарго; Енгельс Фрідріх; Єврокомунізм; Європеїзм; Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ); Європейська інтеграція; Європейське Економічне Співтовариство (ЄЕС); Європейський парламент; Європейського дому ідея; Євроцентризм; Заключний акт Наради з питань безпеки і співробітництва в Європі; Зовнішня політика; Зовнішньоекономічна політика; Ідеальполітика; Ідея європейська; Імпічмент; Імплементація; Імунітет дипломатичний; Інтеграція політична; Історизм; Історицизм; Історична школа права; Історія політична; Кампанелла Томмазо; Канцлерська демократія; Коаліція; Коаліція антигітлерівська; Колонізація України; Контент-аналіз; Криза влади; Криза політична; Культ особи; Ленінізм; Маблі Габріель; Марксизм; Міжнародні відносини; Модус вівенді; Мор Томас; Морелі; Народна дипломатія; Нейтралізація; Нейтралітет; Нейтралітет збройний; Об’єднання Німеччини; Організації міжнародні; Організація Об’єднаних Націй (ООН); Панамериканізм; Пангерманізм; Панісламізм; Панславізм; Парламентарій; Парламентська процедура; Персона грата; Персона нон грата; Політолог; Посол; Президент; Прем’єр-міністр; Пролонгація; Соціалізм; Сталін; Статус-кво; Україна-Європа (відносини); Фашизм; Федералізм; Штреземан; Шуба Олексій Васильович. In: Політологічний словник: Навчальний посібник для вузів / М.Ф. Головатий, О.В. Антонюк, В.П. Горбатенко, О.Д. Авдєєнко. К.: МАУП.

Кудряченко, А.І. (2004) Панамериканізм, пангерманізм, панславізм. In: Політологічний енциклопедичний словник. А-Я. Упорядник В.П. Горбатенко; За ред. Ю.С. Шемшученка, В.Д. Бабкіна, В.П. Горбатенка. – 2-е вид., доп. і перероб. К.: Генеза, с. 457-459.

Кудряченко, А.І. (2004) Менеджмент і правові принципи соціальної роботи у ФРН. Міжнародний семінар з практики соціальної роботи в Берліні. In: Особливості соціальної молодіжної політики в Україні та ФРН на сучасному етапі. – Наук. зб. К.: МАУП, с. 221-227.

Кудряченко, А.І. (2002) Нові виміри українсько-німецьких відносин у контексті глобальних зрушень на континенті. In: Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти: [Кол. моногр.] / За ред. Ф.М. Рудича; М.І. Михальченка, Р.В. Балабана, А.І. Кудряченка. К.: МАУП, с. 324-344.

Кудряченко, А.І. (2002) Сучасне і майбутнє місце та роль України в глобальному політичному і економічному просторі. In: Глобалізація і безпека розвитку / О.Білорус, Д.Лук’яненко, М.Гончаренко, В.Зленко, О.Зернецька, А.Кудряченко, Ю.Мацейко, В.Новицький, Ю.Пахомов [та ін.]; кер.авт.кол. і наук. ред.: О.Білорус; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. К.: КНЕУ, с. 737-760.

Кудряченко, А.І. (2001) Геополітичне сходження України: проблеми, сучасний стан і перспективи. In: Проблеми та перспективи української реформації: [Кол. моногр.] / Г.В. Щокін, В.І. Куценко, М.Ф. Головатий та ін.; [За заг. ред. М.Ф. Головатого, Г.В. Щокіна]. К.: МАУП, с. 181-198.

Кудряченко, А.І. (1998) Глобальні трансформації і проблеми безпеки у європейському регіоні. In: Глобальні трансформації і стратегії розвитку / За заг. ред. Білорус О.Г.; Врадій В.О., Кудряченко А.І. та ін. – Київ.: НАН України. ІСЕМВ, с. 159-171.

Кудряченко, А.І. (1997) Колонізація України, Панамериканізм, Пангерманізм, Панславізм. In: Політологічний енциклопедичний словник. С. 161, 238–239. К..

Кудряченко, А.І. (1997) Основи політології. In: Методичні матеріали та рекомендації до вивчення вузівського курсу. К.: Педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова.

Кудряченко, А.І. (1996) Зовнішньополітичні засади незалежної України. In: Порівняльний аналіз політичних структур України і Австрії / За заг. ред. Ф.М. Рудича; Балабан Р.В., Кудряченко А.І. та ін. Львів, с. 264-275.

Кудряченко, А.І. (1996) Aussenpolitische Prinzipien der unabhängigen Ukraine. In: Vergleichende Analyse der politischen Strukturen Österreiches und der Ukraine. Hrg. von Elisabeth Hoffer und Felix Rudytsch. Lemberg, с. 276-287.

Кудряченко, А.І. (1995) Колонізація, заселення та наступне освоєння земель України. In: Ен- циклопедія українознавства. ІІ доповнюючий том. Париж-Нью-Йорк- Мюнхен, с. 120-124.

Кудряченко, А.І. (1995) Витяг з "Енциклопедiї українознавства". In: "Енциклопедiя українознавства". Shvchenko Scientific Society, Inc, Париж- Нью-Йорк, с. 120-124.

Кудряченко, А.І. (1994) Німецька національна меншина в Україні. In: Досвід України в галузі національних відносин: Аналітична доповідь. Ред. кол. О.В. Потєхін, М.В. Кірсенко. К.: Український центр досліджень миру, конверсії і конфліктних ситуацій. Фонд ім. Еберта (ФРН), с. 51-60.

Кудряченко, А.І. (1994) Deutsche in der Ukraine: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In: In: Chancen in Osteuropa und die Folgen für Deutschland. Leipzig: Einzelne Ausgang., с. 83-103.

Кудряченко, А.І. (1987) Германская Демократическая Республика. In: Научно-техническая политика зарубежных стран. Коллективная монография. – Т. 1. Ев- ропейские социалистические страны / АН СССР, АН УССР, Институт социальных проблем зарубежных стран. К.: Наукова думка.

Кудряченко, А.І. Національні інтереси та національна безпека. In: Політологія: підручник, реком. МОН України. К.: ВЦ «Академія», (1998, 2001), 2003., с. 437-463.

Монографія

Кудряченко, А.І. (2017) Передмова (С. 4–5), Вступ (С. 6–7 у співавторстві з С.В.Толстовим), Засади суспільної консолідації ФРН (С. 8–14), Досвід суспільної консолідації повоєнної Австрії (С. 14–19) // Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), Т.О. Метельова, В.В. Солошенко. Інший. К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Кудряченко, А.І. (2015) Вступ (С. 4–8), Засадничі демократичні цінності та їх вплив на розбудову громадянського суспільства в країнах Європи (С. 9–19 у співавторстві з С.Г. Самойленко), Висновки (С. 70–77 у співавторстві з С.Г. Самойленко) // Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь / А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу) [та ін.]. Інший. К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Кудряченко, А.І. (2014) Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: моногр. / керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Інший. К.: Фенікс.

Кудряченко, А.І. та Калінічева, Г.І. та Метельова, Т.О. та Миклащук, І.М. та Піляєв, І.С. (2014) Взаємовідносин "особа - суспільство - держава" в країнах Центрально-Східної Європи: досвід для України: аналіт. доповідь. Інший. Ін-т всесвіт. історії НАН України, Київ.

Кудряченко, А.І. (2014) Вступ (С. 4–6), Практика проведення референдумів як форми прямої демократії в країнах ЦСЄ (С. 16–22 у співавторстві з В.В. Солошенко), Напрями оптимізації взаємовідносин «особа-суспільство-держава» в Україні: з досвіду країн Центрально-Східної Європи (С. 44–49) // Формування взаємовідносин «особа-суспільство-держава» в країнах Центрально-Східної Європи: досвід для України: аналіт. доп. / А.І. Кудряченко, Г.І. Калінічева, Т.О. Метельова, І.М. Миклащук, І.С. Піляєв; НАН України, Ін-т всесвіт. історії. Інший. Київ: Ін-т всесвіт. історії НАН України.

Кудряченко, А.І. (2011) Україна в Європі: контекст міжнародних відносин: [монографія] / кер. авт. кол. і наук. ред. д-р іст. наук, проф. А.І. Кудряченко; Нац. акад. наук України, Інститут європейських досліджень. Інший. К.: Фенікс.

Кудряченко, А.І. (2010) Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку / За заг. редакцією А.І. Кудряченка // Колективна монографія. – Інститут європейських досліджень НАН України. Інший. К.: Університет «Україна».

Кудряченко, А.І. (2009) Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / Керівник авторського колективу і наук. ред. д. і.н., проф. А.І. Кудряченко. Інший. К.: Фенікс.

Кудряченко, А.І. (2008) Голодомор в Україні 1932-1933 років за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина /Упоряд.,вступна стаття, пер. з нім. А.І.Кудряченка; Передмова Ю.Г.Рубана. Інший. Державна установа „Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України”, Київ.

Кудряченко, А.І. (2008) Голодомор в Україні 1932–1933 років за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина / Упоряд., вступна стаття, пер. з нім. А.І. Кудряченка; Передмова Ю.Г. Рубана. Технічний звіт. К.: НІСД.

Кудряченко, А.І. (2007) Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії: Монографія. Інший. Національний інститут стратегічних досліджень.

Кудряченко, А.І. (2007) Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії: Монографія / За заг. ред. д. і.н., проф. А.І. Кудряченка. Інший. К.: НІСД.

Кудряченко, А.І. (2007) Проблеми реформування політичної системи України / Конституційний процес (автор і керівник групи) // Україна в 2007 році: внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи розвитку. Експертна доповідь. Інший. К.: НІСД.

Кудряченко, А.І. (2006) Політологія. Підручник. 3-є видання, перероблене, доповнене. / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. Інший. К.: ВЦ «Академія».

Кудряченко, А.І. (2006) Інститут президентства у сучасній політичній системі України (С. 76–81), Проблеми ефективності державного управління та місцевого самоврядування (керівник групи) (С. 76–107). Інший. К.: НІСД.

Кудряченко, А.І. та Скляренко, Є.М. (2005) Славний син України: (До 90-річчя Героя України, академіка Тронька П.Т.). Інший. К..

Кудряченко, А.І. (2003) Краєзнавство в Україні: сучасний стан і перспективи: Збірник наукових праць / наук. ред., керів. автор. колек. Кудряченко А.І. Інший. МАУП; Інститут історії України НАН України. – К.: ВЦ «Академія».

Кудряченко, А.І. (2002) Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / За ред. Рудича Ф.М.: Навч. підручник для студентів вищих закладів освіти. Інший. К.: Парламентське вид-во.

Кудряченко, А.І. (1998) Політологія: Посібник для студентів вузів / О.В. Бабкіна, В.П. Горбатенко, А.І. Кудряченко. Інший. Київ: «Академія».

Кудряченко, А.І. (1996) Європейська політика Федеративної Республіки Німеччини (1970-1991 рр.). Інший. Державна установа „Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України”.

Кудряченко, А.І. та Кулініч, І.М. та Хохлачов, В.В. (1995) Вихідці з німецьких земель на теренах України: минуле і сьогодення. Інший. К.: Наукова думка.

Кудряченко, А.І. та Грабарчук, Г.О. (1994) Взаємовідносини ФРН-НДР: від визнання до єднання. Інший. К.: ІСЕМВ НАН України.

Кудряченко, А.І. та Грабарчук, Г.О. (1994) Україна й Німеччина – двосторонні відносини на початку 90-х років. Інший. К.: Товариство «Знання» України.

Кудряченко, А.І. (1991) Германский вопрос 1945–1990 годы: научно-аналитический обзор. Інший. К..

Кудряченко, А.І. (1990) Східна Європа на шляху змін. Інший. К.: Товариство «Знання» України.

Кудряченко, А.І. (1990) Восточная Европа – вектор перемен. Інший. К.: АН УССР. Препринт.

Кудряченко, А.І. (1989) Актуальные вопросы социально-экономического развития европейских социалистических стран. Научно-аналитический обзор периодических изданий. Інший. К.: АН УССР. – Препринт.

Кудряченко, А.І. (1989) Комплексная программа научно-технического прогресса стран-членов СЭВ – основа нового этапа сотрудничества: Научно-аналитический обзор литературы. Інший. К.: ВНІСН АН УРСР. 2 части..

Кудряченко, А.І. (1989) Научная информация – развитию общественных наук: состояние и перспективы: научно-аналитический обзор. Інший. К.: ВНІСН АН УРСР.

Кудряченко, А.І. та Грабарчук, Г.О. (1989) Горизонты сотрудничества. К 40-летию СЭВ. Інший. К.: Товариство «Знання» УРСР.

Кудряченко, А.І. (1988) Молодежь на рубежах научно-технического прогресса. Наглядное пособие. Политиздат Украины. Інший. Киев.

Кудряченко, А.І. (1988) Повышая отдачу научного поиска. Інший. К.: Товариство «Знання» УРСР.

Книга

Солошенко, В.В. та Кудряченко, А.І. та Метельова, Т.О. (2017) Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь. К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. та Метельова, Т.О. та Толстов, С.В. та Зеленько, Г.І. (2015) Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь. Державна установа "Інститут всесвітньої історії НАН України", Київ. ISBN 978-966-97247-6-2

Кудряченко, А.І. та Калінічева, Г.І. та Костиря, А.А. (2006) Політична історія України XX століття: Підручн. для студ. вищ.навч.закл. Міжрегіональна Академія управління персоналом, Київ. ISBN 966-608-575-5

Кудряченко, А.І. та Рудич, Ф.М. та Храмов, В.О. (2004) Геополітика: Підручник. МАУП, Київ. ISBN 966-608-381-7

Кудряченко, А.І. (2001) Політологія: Підручник для студентів вузів, реком. МОН України. За ред. О.В.Бабкіна, В.П. Горбатенка, А.І. Кудряченка. Академія, Київ.

Навчальний матеріал

Кудряченко, А.І. (2004) Методичні рекомендації щодо підготовки рефератів слухачами факультету підвищення кваліфікації ІПК ДСЗУ. [Навчальний матеріал]

Кудряченко, А.І. (1996) Навчальний курс "Основи політології". [Навчальний матеріал]

Інший

Кудряченко, А.І. (2010) Звіт про виконання наукових досліджень за темою «Цивілізаційна ідентичність України та виклики сучасності» протягом 2010 р. відповідно до державної цільової програми «Інтеграція до світової спільноти та стратегічні виклики для України». Трибуна.

Цей список був створений у Wed Mar 22 12:48:32 2023 CET.