Елементи, в яких відділ: "Відділ історії нових незалежних держав" та рік: 2004

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | Д | З | О | Т
Число елементів: 20.

Б

Бульвінський, А.Г. (2004) Московський інтеграційний проект 1654 р.: завдання та способи реалізації. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 6. Історичні науки (Вип. 1). с. 177-187.

Бульвінський, А.Г. (2004) Місто Глухів у подіях українсько-російської війни 1658-1659 рр. Збереження історико-культурних надбань Сіверщини. Матеріали третьої науково-практичної конференції (16 квітня 2004 р.). с. 49-54.

Бульвінський, А.Г. (2004) Місто Глухів у подіях українсько-російської війни 1658—1659 рр. Збереження історико-культурних надбань Сіверщини. Матеріали третьої науково-практичної конференції (16 квітня). с. 49-54.

Бульвінський, А.Г. (2004) Зовнішньополітична доктрина Московської держави XV-XVП ст. та українська державна ідея доби пізнього Середньовіччя: причини концептуальної непорівнянності. Україна дипломатична (Вип. 5). с. 287-326.

Бульвінський, А.Г. (2004) Українська державна ідея середини XVII ст. та Московське царство. Історія в школах України (№2). с. 34-37.

Бульвінський, А.Г. (2004) Українська державна ідея середини XVII ст. та Московське царство. Історія в школах України (№ 2). с. 34-37.

Бульвінський, А.Г. (2004) Ідеологічні засади зовнішньополітичної доктрини Московської держави XV—XVII ст. та українська державна ідея доби Пізнього Середньовіччя: причини концептуальної неспівставності. Україна дипломатична (Вип.5). с. 287-326.

Д

Деменко, О. Ф. (2004) Інтеграція – феномен міжнародних відносин ХХІ ст. Наукові записки Інституту політичних та етнонаціональних досліджень. Серія: Політологія і етнологія. (25). с. 201-214.

Деменко, О. Ф. (2004) Процеси інтеграції сучасного світу. Політологічний вісник. Зб-к наук. праць (16). с. 184-193.

Деменко, О. Ф. (2004) Військові аспекти євроатлантичної інтеграції України. Людина і політика (4). с. 122-132.

Добровольська, А.Б. (2004) Науково-технічна політика в стратегії національного розвитку. Вісник Академії митної справи. (Вип. 2). с. 41-45.

Добровольська, А.Б. (2004) Тенденції постіндустріального розвитку та глобалізація інформаційного простору. Антологія творчих досягнень. с. 166-169.

Добровольська, А.Б. (2004) Національні пріоритети інтеграційної політики в контексті технологічного розвитку. Інституційні фактори оптимізації відкритої економіки: світовий досвід і українські перспективи / Мат-ли Міжвідомчої науково-теоретичної конференції. с. 27-30.

Добровольська, А.Б. (2004) Глобалізація інформаційного простору: потенціал та виклики щодо суспільного розвитку. Стратегія економічного розвитку України (№ 3-4). с. 273-278.

З

Зеленько, Г.І. (2004) Подолання відчуження держави і суспільства в Україні як передумова розвитку громадянського суспільства. Кроки до громадянського суспільства. Науковий альманах. с. 178-183.

Зеленько, Г.І. (2004) Подолання політичного відчуження як умова формування громадянського суспільства в Україні. Наукові записки ІПІЕНД НАН України (Вип. 2). с. 247-263.

О

Орлова, Т.В. (2004) Декабризм як спроба модернізації Росії: сучасний погляд на проблему. Історичний журнал (№ 8). с. 76-84.

Орлова, Т.В. (2004) Війни в історії ХХ століття. Історичний журнал (№ 1-2). с. 62-68.

Т

Ткаченко, І.В. (2004) Газета «Рада» як джерело до історії видання ЛНВ у Києві (1907-1914). Студії з архівної справи та документознавства, Т. 12. с. 92-98.

Ткаченко, І.В. (2004) Видання українського народного тижневика «Засів» у Києві (1911-1912). Рукописна та книжкова спадщина України, Вип. 9. с. 29-45.

Цей список був створений у Tue Mar 28 23:32:06 2023 CEST.