Елементи, в яких відділ: "Відділ глобальних і цивілізаційних процесів" та рік: 2016

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | В | Ж | З | Л | М | П | С | Х
Число елементів: 47.

Б

Бондарець, М.В. (2016) Особливості соціально-економічної модернізації України в умовах кризи. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 79-85.

Бондарець, М.В. (2016) Методологічні підходи до оцінки стадійної модернізації пострадянських транзитивних країн. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 90-96.

Бондарець, М.В. (2016) Методологічні підходи до оцінки стадійної модернізації пострадянських транзитивних країн. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 90-96.

Бондарець, М.В. (2016) Особливості соціально-економічної модернізації України в умовах кризи. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць / За загальною редакцією д.політ.н., проф. О.В. Зернецької / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 110-118.

Бондарець, М.В. (2016) Стратегії неоіндустріальної трансформації економіки розвинутих країн в умовах глобалізації. Глобальні та національні проблеми економіки. (14). с. 42-45.

Бондарець, М.В. (2016) Міжнародна наукова конференція «Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу». Віче.

Білорус, О.Г. (2016) Економічна глобалістика. Світ-система глобалізму: монографія. Інший. К.: Ун-т «Україна».

В

Вєтринський, І.М. (2016) Сучасні геополітичні виклики для міжнародної безпеки. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 141-150.

Вєтринський, І.М. (2016) Стратегічні імперативи для України в контексті регіональних геополітичних трансформацій. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 121-129.

Вєтринський, І.М. (2016) Російська агресія проти України та її вплив на регіональну безпеку: геостратегічний контекст. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 101-113.

Вєтринський, І.М. (2016) Геополітичні чинники у контексті формування стратегії національного розвитку держави. Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. (110). с. 329-332.

Вєтринський, І.М. (2016) Вплив геополітичних процесів на процес трансформації сучасного світового порядку. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації. Збірник наукових праць / За заг. редакцією д.політ.н., проф. Зернецької О.В. с. 141-150.

Вєтринський, І.М. (2016) Стратегічні імперативи для України в контексті регіональних геополітичних трансформацій. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За заг. ред. д. і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 121-130.

Вєтринський, І.М. (2016) Особливості формування стратегії національного розвитку для транзитивних країн: геополітичний контекст. Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. (113). с. 317-321.

Вітер, І.І. (2016) Глобальна модернізація і неоіндустріалізація розвитку Європейського Союзу. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 71-79.

Вітер, І.І. (2016) Економічна складова національної безпеки України. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / за загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.. 113..

Вітер, І.І. (2016) Європейські цінності: духовна, моральна та історична спадщина народів Європи (до дня Європи в Україні). Зовнішні справи.. 7 (у співавторстві з О.В. Зернецькою)..

Вітер, І.І. (2016) Глобальна модернізація і неоіндустріалізація розвитку країн ЄС. Віче.. С. 3336..

Вітер, І.І. (2016) Підприємництво як складова інноваційної моделі розвитку Європейського Союзу. Матеріали круглого столу «Підприємництво як рушійна сила суспільного прогресу», 1 грудня 2016 р.. с. 61-64.

Вітер, І.І. (2016) Методологія економічної науки: робоча програма для студентів денної форми навчання спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини». [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. (2016) Розвиток продуктивних сил європейських країн в період переродження феодального господарства у ринкове наприкінці ХV – на початку ХVI століття. Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки.. С. 309324..

Ж

Жангожа, Р.Н. (2016) «Інші» в ісламі як екзистенційний «збій» глобалізаційних процесів. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 29-36.

Жангожа, Р.Н. (2016) Туркменская модель государственного устройства как вызов современному миру. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 55-64.

Жангожа, Р.Н. (2016) Этнополитика современного Казахстана и составляющие ее этноисторические и политические мифы. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 248-266.

Жангожа, Р.Н. (2016) Криза світової цивілізації та доля ісламу у контексті сучасної політичної та культурної ситуації в Україні. Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук» (1). с. 194-205.

Жангожа, Р.Н. (2016) Мертвые бродят в песках. "Новый свет" Литературно-художественный журнал (№3).

Жангожа, Р.Н. (2016) Отзыв на книгу Роллана Сенсейбаева "Мертвые бродят в песках, или "конец/начало истории". Литературный альманах "Творческое содружество" (№2). с. 452-470.

З

Зернецька, О.В. (2016) Роль національного телерадіомовлення Австралії в консолідації австралійського суспільства. «Зовнішні справи». ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (7). с. 49-53.

Зернецька, О.В. (2016) До історії розвитку комунікацій: перші міжконтинентальні зв’язки. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1). с. 183-198.

Зернецька, О.В. (2016) Соціальні мережі і кібербезпека особистості. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 94-101.

Зернецька, О.В. (2016) Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації. Збірник наукових праць / За заг. редакцією д.політ.н., проф. Зернецької О.В. Інший. Інститут всесвітньої історії НАН України, Київ.

Зернецька, О.В. (2016) Глобальні соціальні мережі і кібербезпека особистості. Віче (1). с. 22-25.

Зернецька, О.В. (2016) До історії розвитку комунікацій: перші міжконтинентальні зв’язки. Проблеми всесвітньої історії, 1. с. 183-198.

Зернецька, О.В. (2016) Досвід національного телерадіомовлення Австралії у консолідації австралійського суспільства. UA Foreign Affairs (7). с. 49-53.

Зернецька, О.В. (2016) Соціальні мережі і кібербезпека особистості. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації / Збірник наукових праць за загальною редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. с. 94-101.

Зернецька, О.В. (2016) Роль комунікаційних мереж і практик у консолідації суспільства: висновки для України. Економічний часопис-ХХІ (9-10). с. 27-30.

Зернецька, О.В. (2016) Cybersecurity on US Social Networks. Американська історія та політика (1). с. 206-214.

Зернецька, О.В. (2016) Global Social Networks and Cybersecurity of an Individual. Віче (1). с. 25-27.

Л

Литвиненко, В.М. (2016) Внесок транснаціональних корпорацій в процес модернізації національної економіки. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 85-93.

М

Матюшко, В.В. (2016) Туризм як локомотив розвитку економіки України в умовах глобалізації. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 188-194.

П

Перга, Т.Ю. (2016) Участь бізнесу в екологічній політиці: досвід ЄС. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 115-122.

Перга, Т.Ю. (2016) Роль ОБСЄ та НАТО у формуванні системи глобальної екологічної безпеки. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 137-151.

С

Солошенко, В.В. (2016) Проблема захисту та збереження культурних цінностей у Німеччині: нові ініціативи. «Зовнішні справи». ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (7). с. 40-43.

Х

Хижняк, І.А. (2016) Підсистема партикулярно-"гібридна" авторитарність по неопатрімоніальному типу. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 151-158.

Хижняк, І.А. (2016) Український вимір «гібридної» модернізації і неопатримоніальної демократії у геополітичному регіоні «Omnes et singulos». Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 128-147.

Хижняк, І.А. (2016) System confrontation of the global poles of power and factor of re-action of historical results of The Second World War. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1). с. 123-130.

Хижняк, І.А. (2016) Systemic Rethinking the Immediate Aftermath of the World War II and Confronting the Grounds of Putin's Russia. Зовнішні справи. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (11). с. 20-23.

Цей список був створений у Tue Mar 28 08:41:38 2023 CEST.