Елементи, в яких відділ: "Відділ трансатлантичних досліджень" та рік: 2023

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: L | M | І | Д | Л | М | Т | Ф
Число елементів: 28.

L

Lakishyk, D.M. (2023) Practical Dimension of the Implementation of Memory policy in Denmark. Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26 травня 2023 р.. с. 197-201.

M

Mitrofanova, O.O. (2023) Avec l’Union européenne, un rapprochement qui s’accélère (Україна: зближення з Європейським Союзом, яке пришвидшується). Questions internationales (118). с. 58-60.

Mitrofanova, O.O. (2023) La guerre de la Russie contre l’Ukraine, un tournant dans les relations internationales ? (Війна Росії проти України, зміна у міжнародних відносинах?). Annuaire français de relations internationales 2023, XXIV. с. 31-47.

І

Іванов, Д.І. (2023) Європейська політика Великої Британії у постбіполярну добу (1990-2010 рр.). Конфронтація та співробітництво в міжнародних відносинах: теорія і практика: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова. с. 54-62.

Іванов, Д.І. (2023) Особливості зовнішньополітичної програми Ліберальнодемократичної партії Великої Британії (1992–2010 рр.). Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 84-91.

Д

Деменко, О.Ф. (2023) Еволюція політики НАТО в умовах російсько-української війни. Україна дипломатична. (XXІV). с. 128-138.

Деменко, О.Ф. (2023) Греко-турецькі відносини у роки «холодної війни». Конфронтація та співробітництво в міжнародних відносинах: теорія і практика: збірник наукових праць / За заг. ред. к.і.н., доц. С.В. Толстова.. с. 155-164.

Деменко, О.Ф. (2023) Відносини України з НАТО в умовах російської агресії: стан та перспективи членства. In: Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26 травня 2023 р..

Деменко, О.Ф. (2023) Історичні складові формування зовнішньополітичного курсу Республіки Казахстан. Підрозділ 3.1. In: Історичні основи зовнішньополітичного курсу пострадянських країн: монографія. За ред. к.і.н., доц. А.Г. Бульвінського. Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 255-280.

Л

Лакішик, Д.М. (2023) Американсько-європейські відносини в контексті російсько-української війни. Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Міжнародні відносини і безпека в багатополярному світі: контури нового світоустрою для України та світу» (30 червня 2023 р.). с. 54-58.

Лакішик, Д.М. (2023) Внутрішні кризи в країнах Східної Європи в біполярний період у контексті європейської безпеки. Конфронтація та співробітництво в міжнародних відносинах: теорія і практика: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова. с. 164-181.

Лакішик, Д.М. (2023) Формування зовнішньополітичних стратегій та доктрин США на початку ХХІ ст.: практичний вимір. Американська історія та політика: науковий журнал (15). с. 65-85.

Лакішик, Д.М. (2023) Національна оборонна стратегія США 2022 року: виклики, пріоритети, завдання. США: політика, суспільство, культура – 2023. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, Київ, 26 січня 2023 р. / Упорядник Н.Д. Городня. с. 98-100.

Лущак, В.В. (2023) Пакт Реріха як проект досягнення миру через культуру: від появи ідеї до підписання договору. «Конфронтація та співробітництво в міжнародних відносинах: теорія і практика»: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова. с. 181-209.

Лущак, В.В. (2023) Організаційна структура управління Збройними силами США: історія та сучасність. Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26 травня 2023 р. с. 110-113.

Лущак, В.В. (2023) «Між бурхливими водами політичного світу та тихим плесом аполітичної гавані»: рецензія на книгу Джеймса Комі. Американська історія та політика (№ 15). с. 118-126. ISSN 2521-1706

Лущак, В.В. (2023) Зовнішня політика США щодо Радянського Союзу в перші тижні президентства Г.Трумена. Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених/за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 50-60.

Лущак, В.В. (2023) Становлення американської історіографії Нового курсу (1930-і – початок 1960-х рр.). Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал, 4 (24). с. 172-192.

М

Мітрофанова, О.О. та Плюшар, Ж.Ж. (2023) Українська діаспора в Північній Америці та дослідження історії України на початку 1990-Х рр. Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26 травня 2023 р.. с. 126-129.

Т

Толстов, С.В. (2023) Політичні та безпекові виклики багатополярності. In: Україна і світ в умовах воєнних викликів: колективна монографія / за заг. ред. Ю.В. Подрєз. Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, с. 160-185.

Толстов, С.В. (2023) Фактори консолідації та диференціації в сучасних міжнародно-політичних процесах. Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Міжнародні відносини і безпека в багатополярному світі: контури нового світоустрою для України та світу». 30 червня 2023 р., м. Суми. с. 110-113.

Толстов, С.В. (2023) Вплив російсько-української війни на еволюцію системи міжнародних відносин. In: Історичні основи зовнішньополітичного курсу пострадянських країн: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського; передмова доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАН України А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут в. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2023, с. 217-254.

Толстов, С.В. (2023) Французькі зовнішньополітичні ініціативи в період президентства Емманюеля Макрона. Україна дипломатична. Науковий щорічник (XXІV). с. 684-695.

Толстов, С.В. (2023) Теоретико-методологічні критерії та принципи системного аналізу міжнародних відносин. Проблеми всесвітньої історії (3(23)). с. 19-66.

Толстов, С.В. (2023) Особливості формування концепції зовнішньої політики Франції (2017-2023 рр.). Конфронтація та співробітництво в міжнародних відносинах: теорія і практика. Зб. наук. праць.. с. 27-54.

Толстов, С.В. та Фесенко, М.В. (2023) Динаміка конфліктної взаємодії у відносинах США з СРСР та Росією: порівняльний аналіз. Конфронтація та співробітництво в міжнародних відносинах: теорія і практика. Зб. наук. праць. с. 116-155.

Ф

Фесенко, М.В. (2023) Історична пам’ять як феномен розвитку людства. Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26 травня 2023 р.. -.

Фесенко, М.В. (2023) Ресурсна конкуренція між провідними державами на початку ХХІ ст. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (2 (22)). с. 152-182.

Цей список був створений у Sun May 26 13:33:12 2024 CEST.