Елементи, в яких тема: "Новітня історія"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: C | V | І | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш | Я
Число елементів на цьому рівні: 380.

C

Chzen, Vira (2017) Confucian principles the chinese history and modernization processes of the last guarter of XX sentury. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№2(4)). с. 139-148.

V

Vovk, Vira та Klepikov, Andriy (1997) The Political Analysis of Postcommunism (Understanding Postcommunist Ukraine). Інший. Texas A&M Univercity Press, USA, Dallas.

І

Ільїн, В.В. та Базилевич, В.Д. (2015) Экономико-философская мысль современного мира. Інший. Знання, Київ.

Ілюк, Т.В. (2016) Проблеми Греції в контексті Ялтинських домовленостей. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 67-76.

Б

Бессонова, М.М. (2016) Зеркальные образы Холодной войны: Дискуссия. Холодная война: прошлое или настоящее. Новое прошлое / The New Past (3). с. 163-168.

Бессонова, М.М. (2004) Основні виміри проблем економічної інтеграції Канади з США (кінець 1980-х – початок 1990-х рр.). Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Науковий журнал (9). с. 22-28.

Бессонова, М.М. (2005) Відносини між президентом та Конгресом США в процесі формування американської політики щодо Східної Європи (1989 р.). Вступ до міжнародних відносин. Наукові праці історичного факультету Донецького національного університету (серія «Міжнародні відносини») (4). с. 60-68.

Бессонова, М.М. (2001) Обговорення американської східноєвропейської політики у конгресі США (1989 – перша половина 1990 рр.). Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету (10). с. 251-267.

Бессонова, М.М. (2005) Участь США у вирішенні «німецького питання» на підготовчому етапі (кінець 1989 – початок 1990 рр.). Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету (20). с. 358-362.

Бессонова, М.М. (1996) Изменение положения украинцев в структуре профессиональной занятости США (70-е ХІХ – 80-е ХХ в.). Хронограф‑96. Збірка тез з проблем всесвітньої історії. с. 17-18.

Бессонова, М.М. (2010) Soviet Attitudes Towards Poland’s Solidarity Movement. The Solidarity Movement and Perspectives on the Last Decade of the Cold War. с. 45-54.

Бессонова, М.М. та Маклюк, О.М. (2012) Холодна війна в історичній пам’яті України: локальний вимір на прикладі Запоріжжя. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Холодна війна 1946–1991 рр.: причини, перебіг, наслідки», Луганський національний університет, 22 лютого 2012. с. 4-8.

Богданович, І.І. (2019) Радянський період Республіки Білорусь: сучасні оцінки. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 234-247.

Бульвінський, А.Г. (2020) Український чинник трансформацій пострадянського простору. In: Інтеграційні виміри трансформації пострадянського простору: монографія за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського; передмова доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАН України А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут всесвітнь. К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 380-402.

Бульвінський, А.Г. (2003) Українсько-російська війна 1658—1659 рр.: основні битви, стратегія, чисельність та склад військ. Україна та Росія: проблеми політичних і соціокультурних відносин. с. 174-218.

В

Васильців, О.О. (2017) Соціальний захист постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС в аспекті міжнародного досвіду. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць. с. 224-233.

Вовк, В.М. (2016) Ялтинські домовленості і панування реалістичного порядку. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 54-61.

Вовк, В.М. (2009) Національна держава та політичні стратегії Франції. Європейська перспектива. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Спецвипуск. с. 139-149.

Вовк, В.М. (2009) Регіональні виміри глобальних стратегій (Україна, Росія, США). Зовнішня політика США і Росії після президентських виборів 2008 р. Матеріали міжвід. наук.-практ. конф. с. 42-51.

Вовк, В.М. (2002) Стосунки Франції та США в контексті глобалізації (соціальний і політичний аспекти). Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. Відповідальний редактор Камінський Є.Є., Вип.21. с. 26-33.

Врадій, О.С. (2016) До питання про джерела ідеї "Єдиної Європи" напередодні та у часи Другої світової війни. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 92-101.

Вітер, І.І. (2015) Стратегічні орієнтири промислової політики ЄС у ХХІ ст.//. Стратегія розвитку України.–, № (1). с. 32-42.

Вітер, І.І. (2004) Вплив глобалізації на європейські інтеграційні процеси //. Антологія творчих досягнень., Вип. 1 (– 319). с. 125-131.

Вітер, І.І. (2014) Світова економічна криза як закономірний наслідок глобалізації / І. І. Вітер //. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. -, № (6). с. 32-43.

Г

Городня, Н.Д. (2016) Для чого Америці підтримувати Україну? Американська історія і політика (№ 2). с. 70-77.

Городня, Н.Д. (2014) Двосторонні союзи і партнерства США у Східній Азії (кін. ХХ - поч. ХХІ ст.): досвід співпраці в контексті інтересів України. Науковий вісник Дипломатичної академії (Вип. 2). с. 99-107.

Городня, Н.Д. (2013) Інтеграційні процеси в Східній Азії на початку ХХІ ст. у вимірі економічної, політичної і соціокультурної складових. Дослідження світової політики (Вип. 1). с. 137-155.

Городня, Н.Д. (2012) Американсько-китайські відносини за першої адміністрації Б. Обами. Сходознавство (№ 60). с. 12-27.

Городня, Н.Д. (2012) Інтеграційні процеси в Азійсько-тихоокеанському регіоні в глобальну епоху: регіональна специфіка. Науковий вісник Дипломатичної академії України (Вип. 1). с. 77-83.

Городня, Н.Д. (2010) Країни Східної Азії в першому десятилітті ХХІ ст.: регіональні інтеграційні ракурси та глобальні пріоритети. Дослідження світової політики / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 5). с. 198-227.

Городня, Н.Д. (2010) АСЕАН: створення й етапи розвитку. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. с. 7-10.

Городня, Н.Д. (2010) Глобальна економічна криза першого десятиліття ХХІ ст. та формування нового світового порядку. Антологія творчих досягнень (Вип. 5). с. 208-209.

Городня, Н.Д. (2017) БАГАТОСТОРОННІ ТОРГОВЕЛЬНІ СТРАТЕГІЇ США У АЗІЙСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОМУ РЕГІОНІ: ВІД ДЖ. Г. У БУША ДО Д. ТРАМПА. Американська історія і політика (4). с. 104-117.

Городня, Н.Д. (2010) Вплив глобальної фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. на формування нового світового порядку. Науковий вісник Дипломатичної академії України (Вип.16). с. 92-102.

Городня, Н.Д. (2018) Major Features of the 21st Century International System from Ukraine’s Perspective. Modern Geopolitics as a Challenge for International Security. с. 13-21.

Городня, Н.Д. (2017) The U.S. Policy in Sub-Saharan Africa during Barack Obama Presidency. Global Transformations on the World Periphery (Sub-Saharan African Region): Challenges and Possibilities for Ukraine. с. 135-141.

Д

Держалюк, М. С. (2015) Формування кордонів у Центрально-Східній Європі за наслідками Другої світової війни. Сторінки воєнної історії України (17). с. 152-168.

Держалюк, М.С. Окупаційна політика Угорщини в Україні у роки Великої Вітчизняної війни. Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України.

Держалюк, М.С. (2017) Угорська революція 1956 року: причини, результати та уроки (частина 2). Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№2(4)). с. 111-138.

Добровольська, А.Б. (2019) Зовнішні чинники структуризації геоекономічного простору: досвід та перспективи інтеграційних стратегій пострадянських республік. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 12-26.

Добровольська, А.Б. (2017) Теоретичні підходи до оцінки процесів соціально-політичної трансформації країн пострадянського простору. Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу : зб.н.п. / за заг. ред. О.В. Зернецької // ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 125-133.

Добровольська, А.Б. (2020) Зовнішні чинники структуризації пострадянського простору в умовах глобальних трансформацій. In: Інтеграційні виміри трансформації пострадянського простору: монографія за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського; передмова доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАН України А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут всесвітнь. К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 50-62.

З

Зеленько, Г.І. (2017) Институт президентства Украины в современном историко-политологическом дискурсе Украины. Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов (Вып.7). с. 91-110.

Зеленько, Г.І. (2014) Політичний протест зими 2013-2014 рр. в Україні: причини, зміст, наслідки. Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. К (№ 1). с. 34-55.

Зеленько, Г.І. (2016) Система державного управління в Україні: траєкторія змін 2014-2016  рр. Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. К (Вип. 5). с. 4-31.

Зеленько, Г.І. (2014) The political conflict in the Ukraine in 2013-2014: facts and fiction. Partnership for prosperity: Materials of the international scientific and practical conference «Republic of Belarus - European Union: problems and perspectives of partnership», Belarus, Minsk, June 13-14, 2013 / Institute of Philosophy NASB. с. 162-169.

Зернецька, О.В. (2017) Бельгийские средства коммуникации на полях Первой мировой войны: исторический дискурс и персональные реминисценции. Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов (Вып.7). с. 111-120.

Зернецька, О.В. (1995) Нові підходи ООН в галузі масової комунікації. In: ООН у системі міжнародних відносин: історичний досвід і перспективи. Либідь, Київ, с. 94-109.

Зернецька, О.В. (2013) Особливості висвітлення президентських виборів у США британськими онлайновими медіа. Зовнішні справи UA (4). с. 44-49.

Зернецька, О.В. (2008) Нова глобальна інформаційна загроза: шкідливий контент для молоді в Інтернеті. Антологія творчих досягнень (4). с. 71-81.

Зернецька, О.В. (2007) Глобалізація через модернізацію та інновацію: розвиток інформаційно-комп’ютерних технологій у Китаї та Індії в контексті – глобалізаційних процесів. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (38). с. 267-304.

Зернецька, О.В. (2017) Роль соціальних медіа у президентських виборах США 2016 року. UA Foreign Affairs, 1. с. 6-10.

Зернецька, О.В. (1997) La television de service public: les defis du XXIe siècle / D. Atkinson, M.Raboy, O.Zernetskaya et all. UNESCO, Paris, -.

К

Коваль, О.М. та Кулініч, М.Ю. та Майстренко, А.А. та Срібняк, І.В. (2009) Архівна україніка в Білорусі: аналіт. огляд. Технічний звіт. Держкомархів України, УНДІАСД, Київ.

Кордун, О.О. (2020) Збройні конфлікти на пострадянському просторі як інструмент утримання нових незалежних держав в орбіті впливу Кремля. In: Інтеграційні виміри трансформації пострадянського простору: монографія за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського; передмова доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАН України А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут всесвітнь. К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 336-363.

Кудряченко, А.І. (2015) Ялтинська конференція держав Великої трійки і вихід України на міжнародну арену. Журнал Верховної Ради України "Віче" (5). с. 25-28.

Кудряченко, А.І. (2016) Важливі складові суспільної консолідації: досвід повоєнної Австрії. Віче (№16).

Кудряченко, А.І. (1987) Германская Демократическая Республика. In: Научно-техническая политика зарубежных стран. Коллективная монография. – Т. 1. Ев- ропейские социалистические страны / АН СССР, АН УССР, Институт социальных проблем зарубежных стран. К.: Наукова думка.

Кудряченко, А.І. (2016) З практики суспільної консолідації повоєнної ФРН. Трибуна (№11-12). с. 3-7.

Кудряченко, А.І. (2016) Досвід суспільної консолідації у перше десятиліття повоєнного розвитку Австрії. Віче (№24).

Кудряченко, А.І. (2010) Геополітичні концепції перебудови Європи та виникнення Української Народної Республіки. Збірник наукових праць «Україна крізь віки» – на пошану академіка НАН України, професора Валерія Смолія. – К.: Інститут історії України НАН України. с. 720-743.

Кудряченко, А.І. (2003) Возведення і падіння Берлінської стіни – пересторога історії. Трибуна (№9-10). с. 33-37.

Кудряченко, А.І. (2015) Перша світова війна та її наслідки для світу. Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни): збірник наукових праць. с. 22-30.

Кудряченко, А.І. (2008) Голодомор в Україні 1932-1933 років за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина /Упоряд.,вступна стаття, пер. з нім. А.І.Кудряченка; Передмова Ю.Г.Рубана. Інший. Державна установа „Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України”, Київ.

Кудряченко, А.І. (2007) Повернення історичної правди про Голодомор 1932-1933 рр. в Україні – імператив часу. Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокварт. зб. (1). с. 77-82.

Кудряченко, А.І. (2007) Великий голод. Історія. 1932–1933 роки: наслідки за баченням німецьких дипломатів. Віче. с. 30-33.

Кудряченко, А.І. (2007) Відновлення правди про лихоліття Голодомору в Україні 1932–1933 років мовою документів. Пам’ятки. Археографічний щорічник (№7). с. 418-425.

Кудряченко, А.І. (2008) Голодомор в Україні 1932–1933 років та його суспільно-політичні наслідки за оцінками тогочасних німецьких дипломатів. Вопросы германской истории [сб.науч.тр.] / Отв. ред. С.И. Бобылева. с. 57-70.

Кудряченко, А.І. (2008) Тяжкі виміри Голодомору в Україні 1932–1933 років у документах сучасників із числа німецьких дипломатів. Науковий вісник Дипломатичної академії України (Вип.14). с. 239-245.

Кудряченко, А.І. (2004) Причини та наслідки Великого голоду в Україні 1932–1933 років у контексті аналізу тогочасних німецьких дипломатичних установ в Україні. Голодомор 1932–1933 років: основні дійові особи і механізм здійснення. Матеріали Другої Міжнародної наукової конференції. – К.: МАУП. с. 88-95.

Кудряченко, А.І. (2008) Голодомор 1932–1933 рр. в УРСР та безпристрасне свідчення німецьких дипломатів. Україна дипломатична (Вип.9.). с. 231-242.

Кудряченко, А.І. (2007) Повернення історичної правди про Голодомор 1932–1933 рр. в Україні – імператив часу. Стратегічні пріоритети (№1(2)). с. 77-83.

Кудряченко, А.І. (2004) Соціально-політичні виміри Голодомору в Україні 1932–1933 рр. за свідченнями тогочасних німецьких дипломатичних установ. Персонал (№1). с. 21-25.

Кудряченко, А.І. (2007) Голодомор в Україні 1932–1933 рр. та його наслідки у спостереженнях тогочасних німецьких дипломатів. Архівознавство. Археологія. Джерелознавство. Міжвідомчий збірник наукових праць (Вип.9). с. 197-209.

Кудряченко, А.І. (2007) Голодомор в Україні 1932–1933 рр. і його суспільні наслідки за оцінками документів політичного архіву МЗС Німеччини (С. 20–27), Мова іноземних архівів відновить правду про лихоліття Голодомору в Україні 1932–1933 років (С. 73–78). Голодомори в Україні. Одеська область. 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947. Дослідження, спогади, документи. – Одеса: Прескур’єр.

Кудряченко, А.І. (2016) Ялтинська конференція держав «великої трійки» 1945 р. і вихід України на міжнародну арену. Проблеми всесвітньої історії (2). с. 97-121.

Кудряченко, А.І. (2005) Визначна подія світової історії. Про Ялтинську (Кримську) конференцію 1945 року. Трибуна (№1-2). с. 17-20.

Кудряченко, А.І. (2016) Ялтинська (Кримська) 1945 року конференція держав Великої трійки і вихід України на міжнародну арену. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 4-15.

Кудряченко, А.І. (2005) Ялтинська конференція 1945 року – погляд через десятиліття. Україна дипломатична (Вип.5). с. 143-158.

Кудряченко, А.І. (1991) Германский вопрос 1945–1990 годы: научно-аналитический обзор. Інший. К..

Кудряченко, А.І. (2014) Берлінська криза 1948-1949 років - балансування на межі війни. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 88-99.

Кудряченко, А.І. (2014) Перша берлінська криза (1948–1949 рр.) – відправний рубіж блокового протистояння на європейському континенті. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова розвитку міжнародних відносин. с. 88-98.

Кудряченко, А.І. (1996) Європейська політика Федеративної Республіки Німеччини (1970-1991 рр.). Інший. Державна установа „Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України”.

Кудряченко, А.І. (2003) Становище німецької національної меншини України в 20–30- ті роки ХХ століття. Матеріали міжнародної наукової конференції.

Кудряченко, А.І. (2004) Политико-правовое положение немцев Украины в 30-е годы ХХ столетия: декларации и реальность. Вопросы Германской истории. – Днепропетровск. с. 187-198.

Кудряченко, А.І. (2014) Geopolitische Konzeptionen der Umgestaltung Europas und die Entstehung der ukrainischen Staaten Ukrainische Volksrepublik (UNR) und Westukrainische Volksrepublik (ZUNR). In: Zerfalls, Separations- und Souveränisierungsprozesse in Ostmittel- und Osteuropa 1914–1921. Hg. Von Alfred Eisfeld und Konrad Maier. Wiesbaden, с. 95-116.

Кудряченко, А.І. та Калінічева, Г.І. та Костиря, А.А. (2006) Політична історія України XX століття: Підручн. для студ. вищ.навч.закл. Міжрегіональна Академія управління персоналом, Київ. ISBN 966-608-575-5

Кудряченко, А.І. та Кулініч, І.М. та Хохлачов, В.В. (1995) Вихідці з німецьких земель на теренах України: минуле і сьогодення. Інший. К.: Наукова думка.

Л

Лакішик, Д.М. (2014) Німецьке питання наприкінці Другої світової війни та у повоєнні роки у зовнішній політиці США. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 99-114.

Лакішик, Д.М. (2015) Доктрина «глобальної демократизації» Дж. Буша-молодшого. Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 2. с. 52-59.

Лакішик, Д.М. (2013) Перспективи демократії: минуле, сучасне, майбутнє. Проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць (6). с. 124-141.

Лукаш, О.І. (1983) Участь Української РСР в співробітництві Радянського Союзу з країнами, що розвиваються, в галузі вищої освіти. Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн (Вип. 1). с. 27-32.

Лукаш, О.І. (1982) Участие АН УССР в научно-технических связях Советского Союза с развивающимися странами (1960-1975). Зарубежный мир: социально-политические и экономические проблемы: сборник научных статей. Вып 2. / Институт социальных и экономических проблем зарубежных стран АН Украины. с. 62-68.

Лукаш, О.І. (1979) Науково-технічні зв’язки СРСР з Індією (1970-1975). Український історичний журнал (№ 8). с. 76-83.

М

Метельова, Т.О. (2015) Ціннісні трансформації європейського простору: між Першою і Другою світовими війнами. Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни): збірник наукових праць. с. 191-202.

Мироненко, П.В. (2014) Теоретичне підґрунтя і практичні потреби дослідження процесу змін форми правління в сучасній Україні. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. (22). с. 395-400.

Мироненко, П.В. (2012) Особливості автократичних векторів трансформації форм правління (на прикладі суперпрезиденціалізму країн Центральної Азії. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. (4). с. 234-245.

Мироненко, П.В. (2012) Засади стратегічного планування в системі державного управління. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. (9). с. 30-35.

Мироненко, П.В. (2013) Визначальні проблеми і перспективи розвитку форми правління України. Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса]. (4). с. 147-157.

Мироненко, П.В. (2013) Еволюція і поліваріативність республіканської форми державного правління. Політичний менеджмент. (59). с. 5-15.

Мудрієвська, І.І. (2016) Зовнішньоекономічні відносини України з Королівством Саудівська Аравія. Київські історичні студії (2). с. 89-95.

Мудрієвська, І.І. Стан і перспективи співробітництва України з країнами Вишеградської групи в енергетичній сфері. Емінак (2(3)). с. 65-72.

Мудрієвська, І.І. (2017) Розвиток зовнішньоекономічних відносин України з Об’єднаними Арабськими Еміратами. Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини (19). с. 157-165.

Мудрієвська, І.І. (2014) Розвиток політичного співробітництва України з Угорською республікою (1991 - 2011 рр.). Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. (702). с. 214-220.

Мудрієвська, І.І. (2013) Головні етапи політичного співробітництва України з Республікою Польща (1991-2013 рр.). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (Вип.37). 191 -195.

Мудрієвська, І.І. (2013) Динаміка розвитку співробітництва України з Чеською Республікою (1993–2011 рр.). Вісник Прикарпатського університету (23-24). с. 453-460.

Мудрієвська, І.І. (2013) Співробітництво України і держав вишеградської групи у форматі В4+1. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. (Вип.1.). с. 43-44.

Мудрієвська, І.І. (2014) Співпраця України з країнами Вишеградської групи у форматі В4+1 наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Часопис української історії (29). с. 85-90.

Мхитарян, Н.І. Туреччина: загроза чи партнер? Східний світ (№ 1). с. 139-143.

Мхитарян, Н.І. (2011) Українсько-турецькі відносини (сучасний етап). Східний світ (№ 1). с. 74-77.

Мхитарян, Н.І. (2004) Консолидация тюркского мира в идеологии и политической практике официальной Анкары (ретроспективный анализ этапов). Центральная Азия и Кавказ (№ 5 (3). с. 151-156.

Мхитарян, Н.І. (2016) Традиціоналізм і модернізація в Центральній Азії: державний прогрес в умовах орієнтації на глобальні сили сучасності (на прикладі Казахстану) / від. наук. ред. O.L Лукаш. Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми: збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету;. с. 247-270.

О

Олійник, О.М. (2017) Аналіз соціально-економічного розвитку Китаю: уроки для України. Економічна теорія (№ 1). с. 94-105.

Олійник, О.М. (2015) Зовнішньоекономічна політика Китаю в умовах глобалізації світової економіки: уроки для України. Вісник Національного банку України (№ 6(23). с. 40-47.

Олійник, О.М. (2014) Зовнішньополітична діяльність США в Східній Азії. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. (Випуск). с. 94-101.

Олійник, О.М. (2015) Заходи валютної політики Китаю в посткризовий період. Вісник Національного банку України (№ 1). с. 63-68.

Олійник, О.М. (2014) Досвід Китаю з реалізації геополітичних інтересів шляхом здійснення закордонних інвестицій і наданні закордонних кредитів: уроки для України. Український соціум (№ 4). с. 25-45.

Олійник, О.М. (2016) Китай в «Азійському столітті»: геополітичний вимір, глобальна економічна стратегія, регіональний вимір / Білоконь О.С. та ін.; відп. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, Держ. установа «Ін-т всесвіт. історії НАН України», Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми: зб. наук. пр. с. 104-128.

Олійник, О.М. (2014) Основные направления экономической интеграции стран АСЕАН. Материалы 35 науч. конф. «Южнотихоокеанский регион в прошлом и настоящем: история, экономика, политика, культура» 14.11.2014 / Институт Востоковедения РАН. Москва., 2014. с. 22-25.

Олійник, О.М. (2009) Реформа банківської системи Китаю в процесі ринкової трансформації економіки країни (30-ти річний досвід). Китайська цивілізація: традиції та сучасність: Збірник статей / Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. с. 52-57.

Орлова, Т.В. (2008) Соціально-економічний розвиток Молдови після здобуття державної незалежності. Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 360-річчю Козацької революції 1648-1667 рр. та 90-річчю Гетьманату П. Скоропадського. с. 11-14.

Орлова, Т.В. (2004) Війни в історії ХХ століття. Історичний журнал (№ 1-2). с. 62-68.

Орлова, Т.В. (2019) Соціальні революції XX - початку XXI ст. на пострадянському просторі. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 98-114.

П

Перга, Т.Ю. (2017) Сталий розвиток в стратегіях нових членів ЄС. Європейські історичні студії (6). с. 48-63. ISSN 2524-048X

Перга, Т.Ю. (2016) Роль Латиноамериканської асоціації вільної торгівлі в інтеграційних процесах в Латинській Америці. Scriptorium nostrum (2). с. 278-288. ISSN ISSN 2411-0078

Перга, Т.Ю. (2015) Розвиток екологічного партнерства в європейському регіоні: досвід країн Вишеградської групи //. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва міжнародних відносин. Збірник наукових праць.– К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»,. 126-133..

Перга, Т.Ю. (2016) Вплив суспільних трансформацій початку 1990–х рр. на екологічну політику країн центрально–Східної Європи. Гілея: науковий вісник (114). с. 121-123.

Перга, Т.Ю. (2013) Трансформація політики сталого розвитку на початку 21 століття /. Дослідження світової політики. Збірник наукових праць.–, Вип (2 (63)). с. 86-94.

Перга, Т.Ю. (2017) Особливості соціально-економічного розвитку Мексики у 40-70-х рр ХХ століття. Американська історія та політика. с. 223-232.

Перга, Т.Ю. (2016) Environmental policy of Ukraine through the prism of memory on Chernobyl disaster. // Сторінки історії: збірник наукових праць. –, Вип (24). с. 138-142.

Потєхін, О.В. (2016) Ялтинсько-потсдамська система, "холодна війна" та спроба її реінкарнації. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 77-91.

Потєхін, О.В. (2015) Фактор США у мережевій системі сучасного світу: український вимір. Гуманітарні студії.. с. 206-214.

Потєхін, О.В. (2012) Українсько-американські відносини в контексті проблем сучасної зовнішньої політики України. Агора (Вип.11). с. 68-78.

Потєхін, О.В. (1976) Урядові програми підготовки кадрів в США і молодь. Історичні дослідження (№ 2). с. 72-76.

Потєхін, О.В. (1975) Молодежь в профсоюзах США. Вестник КМО СССР (№ 9). с. 25-34.

Потєхін, О.В. (1975) Соціально-економічні аспекти становища американської молоді в умовах НТР. Історичні дослідження (№ 1). с. 147-160.

Потєхін, О.В. (2016) Зовнішня політика та міжнародне становище України очима експертів:2015. – Ч.3.– Непевні очікування інтеграції. Зовнішні справи (№ 4). с. 14-19.

Потєхін, О.В. (2016) Зовнішня політика та міжнародне становище України очима експертів: 2015.– Ч. 1. – Загрози та здатність їм протистояти. Зовнішні справи. (№ 2). с. 6-11.

Потєхін, О.В. (2016) Зовнішня політика та міжнародне становище України очима експертів:2015.– Ч.2.– Ворог, друзі, байдужі. Зовнішні справи. (№ 3). с. 10-15.

Потєхін, О.В. та Бессонова, М.М. (2018) Ukrainian Attitudes toward the United States during the Russian Military Intervention. JOURNAL OF SOVIET AND POST-SOVIET POLITICS AND SOCIETY, Vol. 4 (№ 1). с. 119-144.

Потєхін, О.В. та Тодоров, І.Я. (2013) Тенденції зовнішньої політики України у 2012 р. Зовнішня політика України: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети.. с. 19-47.

Потєхін, О.В. та Тодоров, І.Я. (2016) Тенденції зовнішньої політики України у 2015 р. Зовнішня політика України: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети.. с. 35-60.

Потєхін, О.В. та Шульга, М. та Бойко, Н. та Парохонська, О. та Шульга, Т. (1998) Правляча еліта сучасної України: Аналітична доповідь №10. Вісник НАН України.

Р

Розумюк, В.М. (2010) Внутрішньополітичні детермінанти зовнішньої політики: війни революційної Франції та діяльність «Священного Союзу». Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (3 (52)). с. 84-99.

Розумюк, В.М. (2005) Зовнішньополітичні аспекти доктрини націонал-соціалізму. Дослідження світової політики. Зб. наукових праць (Вип.31). с. 253-264.

Розумюк, В.М. (2000) Доктрина націонал-соціалізму: ідеологічна легітимація гітлерівського режиму. Історія слов’янських народів. Актуальні проблеми дослідження. Збірник праць вчених (Вип. 6). с. 50-54.

Розумюк, В.М. (2000) Тоталітаризм – шлях до розуміння. Розвиток концепцій. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України (№ 1). с. 196-201.

Розумюк, В.М. та Трубайчук, А. (1998) Три іпостасі тоталітаризму. Нова політика (№ 4). с. 31-41.

Розумюк, В.М. та Трубайчук, А. (1998) Що таке тоталітаризм? Пам'ять століть (№ 6). с. 16-29.

Рудяков, П.М. (2019) «Відкладена» демократія: пострадянський транзит до нових суспільно-політичних моделей і практик. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 36-49.

Рудяков, П.М. (2020) Пострадянські протодемократії: європейські моделі та практики на просторі колишнього СРСР. In: Інтеграційні виміри трансформації пострадянського простору: монографія за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського; передмова доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАН України А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут всесвітнь. К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 62-78.

С

Сергейчук, В.І. та Татаренко, Н.О. та Шергін, С.О. (2014) Туреччина: фактор безпеки. In: Україна – Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура: монографія. Укр. Письменник, Київ, с. 101-114.

Солдатенко, В.Ф. (2017) Порівняльна історіографічна оцінка міжнародного становища України за доби Гетьманату П.Скоропадського. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№2(4)). с. 10-34.

Солошенко, В.В. (2016) Досвід подолання наслідків політики націонал-соціалізму. «Зовнішні справи». ІСТОРИЧНІ НАУКИ (8). с. 28-33.

Солошенко, В.В. (2014) Падение Берлинской стены и объединение Германии: внутриполитические проблемы нового немецкого единства. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 114-124.

Солошенко, В.В. (2016) Історичне значення Ялтинської конференції. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 16-24.

Солошенко, В.В. (2008) Українсько-німецькі відносини в кінці ХХ – на початку ХХІ ст.: історіографічний та джерелознавчий аналіз проблеми. Вісник КСУ. Серія: Історія (38). с. 218-226.

Солошенко, В.В. (2008) Українсько-німецьке співробітництво: політичний аспект (кінець XX – початок XXI століття). Материалы международной научной конференции. «Современный мировой порядок и интеграционные процессы на постсоветском пространстве» (Крым, Ялта. Ливадийский дворец-музей. 5–9 февраля 2008). с. 85-95.

Срібняк, І.В. (2016) Процеси національної самоідентифікації полонених офіцерів-українців в Австро-Угорщині на завершальному етапі Першої світової війни. Сучасна українська нація: мова, історія, культура. Мат-ли міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 15-річчя кафедри українознавства Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, 16 березня 2016 р. с. 231-233.

Срібняк, І.В. (2015) Українська політична еміграція в міжвоєнній Польщі: шляхи формування, особливості діяльності, подальша доля. Nad Wіsłą і Dnіeprem. Polska і Ukraіna w przestrzenі eurazijskiej – przeszłość і teraźnіejszość (№ 4). с. 155-159.

Срібняк, І.В. (2014) Полонені та інтерновані вояки-українці в Австро-Угорщині та Німеччині під час Першої світової війни. Перша та Друга світові війни в історії людства (до 100-річчя початку Першої і 75-річчя початку Другої світової воєн). Монографія / Наук. ред. проф. С.С. Троян. с. 206-212.

Срібняк, І.В. (2014) Інформаційна агенція «Рейтер»: виникнення, особливості розвитку, сучасний стан. Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Зб. наук. праць (філол. науки) (№ 3). с. 65-69.

Срібняк, І.В. (2018) Газетно-журнальна періодика КНР: шлях довжиною у понад півстоліття (короткий нарис з історії). Українська орієнталістика: Міждисциплінарний збірник наук. праць виклада- чів та студентів Інституту філології та Історико-філософського факультету Київського універ- ситету імені Бориса Грінченка / За ред. В. Резаненка та І. Срібняка (Вип. 9). с. 40-47.

Срібняк, І.В. (2013) Українська революція очима полонених вояків-українців російської армії на заключному етапі Першої світової війни. Українська революція 1917–1921 років: погляд із сьогодення. Міжнар. наук. конф. 25 квітня 2012 р. / Ред. кол.: Литвин В.М. (голова) та ін. с. 338-344.

Срібняк, І.В. (2013) Кіпрська проблема в зовнішній політиці Греції та Туреччини: історичний досвід і сучасний стан. Spheres of Culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies, Vol IV. с. 309-322.

Срібняк, І.В. (2013) Радіо- і телесегмент мас-медійного поля Японії. Мовні і концептуальні картини світу, Вип.45. с. 347-351.

Срібняк, І.В. (2012) Газета «Асахі Шімбун» в суспільно-політичному та культурному житті Японії. Мовні і концептуальні картини світу, Вип.40. с. 334-339.

Срібняк, І.В. (2011) Газетно-журнальная периодика в Китае: становление, информационное обеспечение, основные тенденции развития. Пути Поднебесной. Сб. науч. трудов, Вып.ІІ. с. 396-402.

Срібняк, І.В. (2009) Діяльність Директорії УНР з репатріації полонених вояків-українців з теренів європейських країн (військово-політичний аспект). Кам’янець-Подільський – остання столиця Української Народної Республіки: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, Кам’янець-Подільський, 6–7 жовтня 2009 р. / Ред. кол.: Смолій В.А., Завальнюк О.М. (співголови) та ін. с. 184-192.

Срібняк, І.В. (2008) Основні тенденції розвитку японської преси (друга половина ХІХ – кінець ХХ ст.). Мова, культура й освіта в сучасному світі: Збірник наукових праць до 90-річчя доктора філологічних наук, професора О.К. Романовського. с. 287-293.

Срібняк, І.В. (2008) Повернення додому? (Сумна одисея однієї картини Олекси Гришенка). Інформаційний бюлетень Української Бібліотеки імені Симона Петлюри, 69-71. с. 37-41.

Срібняк, І.В. (2007) Різьбярі історичних скрижалей української нації (переднє слово). Українські січові стрільці – лицарі рідного краю. (Серія: «Українське мистецтво у старій листівці»), Вип. 5. с. 7-8.

Срібняк, І.В. (2007) Проблема реконструкції видання військово-історичних часописів української еміграції (джерелознавчий аспект). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. Матеріали Другої міжнародної наукової конференції «Українська діаспора: проблеми дослідження», Вип. 9. с. 367-373.

Срібняк, І.В. (2006) Між Сходом і Заходом: греко-турецькі міжнаціональні та міждержавні взаємини в історичній ретроспективі. Українська орієнталістика: Збірник наукових праць викладачів та студентів Інституту східних мов Київського національного лінгвістичного університету, Вип. 1. с. 10-21.

Срібняк, І.В. (2001) З історії українського кооперативного руху під час Першої світової війни. Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: матеріали наук.-практ. конф. / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князева, Т. 2. с. 71-76.

Срібняк, І.В. (1998) Полон в Італії. Літопис Червоної Калини: історико-літературний часопис (Скрипторій історичної прози. – 1998. – Т. VІІІ.), № 13 (79-81). с. 344-357.

Срібняк, І.В. (1997) Таборова преса (рец. на: Сидоренко О. Українська таборова преса часів першої світової війни: Анотований бібліографічний покажчик). Українські проблеми, № 2. с. 158-159.

Срібняк, І.В. (1997) Питання національної самосвідомості на сторінках періодичних видань Союзу Визволення України. Національна ідея та національна своєрідність у засобах масової інформації: Асиміляція чи інтеграція в багатонаціональні суспільства Центрально-Східної Європи. Матеріали «круглого столу», Київ, 20–22 грудня 1996 р.. с. 88-94.

Срібняк, І.В. (1996) Український табір військовополонених у Зальцведелі (Німеччина). Доповіді та повідомлення третього міжнародного конгресу україністів (Харків, 26–29 серпня 1996 р.). Політологія, етнологія, соціологія. с. 405-410.

Срібняк, І.В. (1996) До початків заснування Української воєнної академії Генерального штабу. Вісті комбатанта, Ч. 1. с. 60-67.

Срібняк, І.В. (2017) На службі ІІ-му Райху і Україні: організаційно-освітня діяльність вояків-українців 1-го Запорізького імені Т. Шевченка полку на Підляшші (1917 – початок 1918 рр.). Гуржіївські історичні читання (Вип.12). с. 138-144.

Срібняк, І.В. (2009) Формування 1-ої стрілецько-козацької (Сірожупанної) української дивізії у Володимирі-Волинському у 1918 р. Od armіі komputowej do narodowej ІІІ. Problemy organizacyjne sił zbrojnych od XVІ do XX wіeku. Pod redakcją J. Centka i M. Krotofіla. с. 127-136.

Срібняк, І.В. (2010) Газетно-журнальна періодика Японії (1861–2005 рр.): репертуар, система розповсюдження, особливості редакційно-видавничого менеджменту. Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наук. праць присвячений пам’яті Омеляна Пріцака, Вип.28. с. 295-301.

Срібняк, І.В. (2014) Розвиток корейських ЗМІ в умовах японської військово-політичної присутності (1905–1945 рр.). Мовні і концептуальні картини світу (Вип.49). с. 290-294.

Срібняк, І.В. (2013) Реконструкція історії вишу в контексті історії України перших десятиліть ХХ ст. Рец. на: А.І. Чуткий. Київський комерційний інститут: витоки та історичний поступ (1906–1920 рр.). Література та культура Полісся. Зб. наук. праць, Вип.72. с. 361-364.

Срібняк, І.В. (2016) Табір полонених вояків царської армії в Кніттельфельді (АвстроУгорщина) в кінці 1914 – першій половині 1915 рр.: виокремлення українців та їх самоорганізація. Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки. Мат-ли VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р. с. 131-142.

Срібняк, І.В. (2017) «Що ви нам про книжки і науку? Ви нам хліба вистарайтеся…» (українська «пропаганда» в таборі Фрайштадт, Австро-Угорщина у кінці 1914 – на початку 1915 рр.). Емінак: науковий щоквартальник. – Київ-Миколаїв, Т. 1 (№2(18)). с. 39-44.

Срібняк, І.В. (1996) Видавнича діяльність полонених українців у Німеччині в 1914-1918 рр. (за матеріалами табірної преси та «Вістника СВУ»). Матеріали третього міжнародного конгресу україністів (Харків, 26–29 серпня 1996 р.). Історія. с. 250-256.

Срібняк, І.В. (2005) Матеріали українських та зарубіжних архівів як джерело з історії таборів полонених та інтернованих українців у країнах Європи (1914-1924 рр.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. Матеріали Першої міжнародної наукової конференції «Українська діаспора: проблеми дослідження», Вип. 5. с. 169-184.

Срібняк, І.В. (2016) Організаційна діяльність Союзу визволення України у таборах полонених царської армії (1914–1916 рр.). Емінак: науковий щоквартальник, Т. 1 (№2(14)). с. 99-103.

Срібняк, І.В. (2016) Боротьба світів: формування національної свідомості полонених українців у таборах Німеччини та Австро-Угорщини (1914–1917 рр.). Історія та історіографія в Європі (Вип. 5). с. 58-68.

Срібняк, І.В. (2001) Культурно-просвітницька і організаційна діяльність Союзу Визволення України у багатонаціональних таборах царської армії в Австро-Угорщині та Німеччині (1914–1917 рр.). Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст, Вип. 3. с. 198-221.

Срібняк, І.В. (1997) Діяльність Союзу визволення України серед полонених офіцерів російської армії в Австро-Угорщині (1914–1918 рр.). Сурмач, Ч. 1–4. с. 45-53.

Срібняк, І.В. (1996) Матеріали «Вістника Союзу Визволення України» (1914–1918) як джерело з історії таборів полонених українців у Німеччині та Австро-Угорщині. Українська преса за межами України. с. 29-36.

Срібняк, І.В. (2005) Політико-правові аспекти перебування полонених українців та поляків зі складу російської армії у таборах західноєвропейських країн (1914–1919 рр.). Od armіі komputowej do narodowej ІІ. Dzіeje mіlіtarne Polskі і jej sąsіadów od XVІ do XX wіeku. Pod redakcją M. Krotofіla і A. Smolіńskіego. с. 155-165.

Срібняк, І.В. (1999) Полонені українці в Австро-Угорщині та Німеччині (1914–1920 рр.). Технічний звіт. Київ.

Срібняк, І.В. (2000) Полонені вояки-українці царської армії в таборах Німеччини та Австро-Угорщини (1914–1920 рр.): історіографія і джерела. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики [Число 5] / Історичні дослідження в Україні [Вип. 10]. Об’єднаний випуск збірки наукових праць на пошану акад. В.А. Смолія: У 2 ч., Ч. 2. с. 171-192.

Срібняк, І.В. (2002) Шкільництво в таборах полонених та інтернованих вояків-українців у Європі (1914–1924 рр.). Постметодика. Роль антропологічного фактора в освітніх технологіях ХХІ століття. с. 86-89.

Срібняк, І.В. (2000) Табірні архіви українського вояцтва (1914–1924 рр.). Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий науковий збірник, Вип.ІІ. с. 63-72.

Срібняк, І.В. (1997) З історії культурно-просвітницької діяльності полонених українців у таборі Вецляр (Німеччина) в 1915 р. Етнонаціональний розвиток в Україні та стан української етнічності в діаспорі: сутність, реалії конфліктності, проблеми та прогнози на порозі XXІ століття: Тези п’ятої Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Чернівці, 22-25 травня 1997 р.), Ч. 2. с. 441-443.

Срібняк, І.В. (2014) Національно-організаційна та культурно-просвітницька діяльність полонених українців у таборі Раштат (Німеччина) у 1915–1917 рр. Сіверянський літопис, № 6 (120). с. 309-324.

Срібняк, І.В. (1998) Табір полонених українців у Вецлярі (Німеччина) у 1915–1917 рр. Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія», Вип. 2. с. 38-57.

Срібняк, І.В. (1997) Табір полонених українців у Зальцведелі (Німеччина) у 1915–1917 рр. Київська старовина, № 3/4. с. 139-151.

Срібняк, І.В. (2001) Еврейские организации в лагерях военнопленных украинцев, служивших в российской армии в Австро-Венгрии и Германии (1915–1918 гг.). Материалы Восьмой Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике, Вып. 8 (Ч. 1). с. 70-78.

Срібняк, І.В. (2016) «Люди с нерусской душой…»: реакція полонених українців та євреїв на відвідини Александрою Романовою табору Фрайштадт на початку 1916 р. Уманська старовина (Вип. 2). с. 41-48.

Срібняк, І.В. (2017) Новітня «Запорізька Січ» на чужині (творення парамілітарних структур в українському таборі Раштат, 1916 р.). Емінак: науковий щоквартальник, Т. 1 (№1(17)). с. 80-85.

Срібняк, І.В. (2011) Український гурток у таборі полонених офіцерів російської армії Терезієнштадт в Австро-Угорщині (1916 – червень 1917 рр.). Пам’ятки: археографічний щорічник, Т. 12. с. 42-45.

Срібняк, І.В. (1997) Видавнича та просвітня діяльність полонених-українців у таборі Зальцведель (Німеччина) в 1916–1917 рр. Центральна Рада і український державотворчий процес (До 80-річчя створення Центральної Ради): матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. в 2-х ч., Ч. 2. с. 291-297.

Срібняк, І.В. (2016) Культурно-Просвітній Гурток полонених офіцерів-українців у австрійському таборі Йозефштадт (серпень 1917 – лютий 1918 рр.). Проблеми всесвітньої історії (№ 2). с. 187-202.

Срібняк, І.В. (2007) Українська громада табору Фрайштадт і державотворчі процеси в Україні 1917–1918 рр. Україна в революційних процесах перших десятиліть ХХ століття. Збірник ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. с. 310-319.

Срібняк, І.В. (2000) Культурно-просвітницька та організаційна діяльність полонених офіцерів-українців російської армії в таборах Німеччини і Австро-Угорщини у 1917–1918 рр. Український консерватизм і гетьманський рух: історія, ідеологія, політика. Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія», Вип. 4 (№ 1). с. 173-190.

Срібняк, І.В. (2009) Організація репатріації полонених українців з Австро-Угорщини у 1918 р. (джерела до історії української військової дипломатії). Пам’ятки: археографічний щорічник, Т. 10. с. 58-61.

Срібняк, І.В. (2003) Українська Держава на міжнародній арені: з досвіду діяльності воєнної дипломатії в 1918 р. Гетьманський альманах, Ч. ІІ. с. 94-100.

Срібняк, І.В. (1999) Репатріаційна діяльність українських дипломатичних і військово-санітарних установ у Європі в 1918 р. Студії з архівної справи та документознавства, Т. 5. с. 259-263.

Срібняк, І.В. (2017) Створення та діяльність Комітету культурної помочі українцям у Німеччині у таборі Раштат (друга половина 1918 р.). Київські історичні студії (№ 1). с. 3-8.

Срібняк, І.В. (2015) Табір полонених українських офіцерів у Кляйнмюнхені (Австро-Угорщина) навесні 1918 року. Київські історичні студії (№ 1). с. 21-25.

Срібняк, І.В. (1998) Табір полонених старшин-українців у Кассіно (Італія) у 1918–1920 рр. Перша світова війна і слов’янські народи. Матеріали міжнародної наукової конференції 14–15 травня 1998 р.. с. 96-100.

Срібняк, І.В. (1998) Українська еміграція у Німеччині: погляд історика (рец. на: Українці в Берліні 1918–1945: пропам’ятний збірник доповідей і спогадів з життя та діяльности українців у Берліні з нагоди З’їзду 5-го вересня 1981 р. у Шератон готелі в Торонті, Канада. – Торонто, 1996. – 256 с.). Всесвіт, № 11. с. 141-144.

Срібняк, І.В. (2002) Українська військова дипломатія в Італії (1919–1920 рр.). Народна армія, № 230. с. 7.

Срібняк, І.В. (1995) Симон Петлюра на чолі держави та війська. До питання про польсько-українські взаємини 1919–1920 років. Збірник праць другого конкурсу петлюрознавців України. с. 137-164.

Срібняк, І.В. (1998) Табір полонених українських старшин у Кассіно (Італія) у 1919–1920 рр. Вісті комбатанта, № 3. с. 79-83.

Срібняк, І.В. (2002) Українська військова дипломатія в Італії (1919–1920 рр.). Народна армія, № 229. с. 7.

Срібняк, І.В. (1999) Табір полонених та інтернованих вояків-українців у Ланцуті (Польща) у 1919–1921 рр. Симон Петлюра у контексті українських національно-визвольних змагань. Збірник наукових праць. с. 148-162.

Срібняк, І.В. (2006) Преса інтернованих частин Української Галицької Армії у Чехословаччині (1919–1921 рр.). Маґістеріум (Національний університет «Києво-Могилянська академія»). Серія «Журналістика», Вип.22. с. 76-80.

Срібняк, І.В. (1998) Полонені та інтерновані вояки-українці в Румунії (1919–1923 рр.). Пам’ять століть, № 5. с. 116-124.

Срібняк, І.В. (2000) Українці на чужині. Полонені та інтерновані вояки-українці в країнах Центральної та Південно-Східної Європи (1919–1924 рр.): становище, організація, культурно-просвітницька діяльність. Інший. Київ.

Срібняк, І.В. (2017) "Зв’язок з добрармією уже пірвано…" (Створення "Української секції" в таборі інтернованих вояків "Збройних сил Півдня Росії" у Стшалково, весна – літо 1920 р.). Гуржіївські історичні читання (Вип.11). с. 104-109.

Срібняк, І.В. (2016) Полонені вояки УГА в таборі Тухоля (Польща) восени 1920 р.: морально-психологічний стан та умови перебування. Europa Orientalis. Studia z dziejów Europy Wschodniej I Państw Bałtyckich (№ 7). с. 31-44.

Срібняк, І.В. (2004) Українці про союз 1920 р.: Передумови та наслідки підписання Варшавської угоди між УНР і Польщею (вибрані аспекти історіографії проблеми). Rzeczpospolіta Obojga Narodów і jej tradycje. Studіa і szkіce / Redakcja naukowa M. Wagner, J. Wojtasіk. с. 333-344.

Срібняк, І.В. (2018) Санітарно-епідеміологічний стан табору інтернованих вояків-українців Александрів (Польща), грудень 1920 – липень 1921 рр. ScienceRise (№ 7). с. 15-18.

Срібняк, І.В. (2016) «На світанку євроінтеграції»: допомога українським політичним емігрантам та біженцям з боку урядів країн Центрально-Східної Європи (перша половина 1920-х рр.). Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України. Мат-ли міжнар. наук.-практ. конф., 9 червня 2016 р. с. 97-104.

Срібняк, І.В. (2008) Культурно-освітня робота в таборі інтернованих військ УНР Александрів-Куявський у 1920–1921 рр. Aleksandrów Kujawski. Obózy jeńców і іnternowanych 1918–1921. Część I (Warunki życia jeńców і іnternowanych oraz ukraińskiej emigracji politycznej). с. 65-76.

Срібняк, І.В. (2007) Архівні джерела з історії перебування полонених українців у таборі Тухоля (1920–1921 рр.). Tuchola. Obóz jeńców і іnternowanych 1914-1923. Część III (Warunki życia jeńców і іnternowanych). с. 113-127.

Срібняк, І.В. (1997) Польська доба Симона Петлюри. 1920–1923 роки. У 70-річчя паризької трагедії 1926–1996. Збірник матеріалів про відзначення 70-річчя загибелі Симона Петлюри / Упоряд.: В. Михальчук, Д. Степовик. с. 187-199.

Срібняк, І.В. (1994) Військові організації УНР у Румунії і південному заході України у 1921 р. Штурм, Ч. 77. с. 15-17.

Срібняк, І.В. (2017) Особливості функціонування Спільної юнацької школи Армії УНР у травні–жовтні 1921 під час інтернування в Польщі ("Вадовицька доба"). Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки (№ 4). с. 71-76.

Срібняк, І.В. (2018) Табір інтернованих вояків армії УНР в Александрові (Польща) навесні-влітку 1921 р. Схід (№ 4). с. 67-73.

Срібняк, І.В. (2016) «Високе і земне»: приватне життя полонених старшин УГА в таборі Тухоля (Польща) у 1921 р. Емінак: науковий щоквартальник, Т. 1 (№3(15)). с. 74-78.

Срібняк, І.В. (2018) "…Піти на зустріч всім покаліченим впливом чужої культури та помогти їм засвоїти акорди рідної мови": накази групі інтернованих військ УНР як джерело для реконструкції повсякдення вояків-українців у таборі Ланцут (Польща), січень – травень 1921 р. Етнічна історія народів Європи (Вип.56). с. 81-87.

Срібняк, І.В. (2017) Табір інтернованих військ УНР у Вадовицях, Польща: умови перебування та моральний стан вояцтва в травні-липні 1921 р. Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки (Вип.26). с. 124-140.

Срібняк, І.В. (2001) Діяльність Партизанського-Повстанського Штабу при Головній Команді Військ УНР у 1921 р. Український історичний журнал, № 5. с. 107-120.

Срібняк, І.В. (1994) Військові організації УНР у Румунії і південному заході України у 1921 р. Штурм, Ч. 76. с. 23-25.

Срібняк, І.В. (2017) Табір інтернованих Військ УНР у Пикуличах (Польща)(січень — лютий 1921 р.): умови перебування та моральний стан вояцтва. Київські історичні студії (№ 2). с. 18-24.

Срібняк, І.В. (2015) З історії діяльності військово-освітніх закладів інтернованої в Польщі армії УНР у 1921 р.: "Юнацька школа прискореного випуску для підготовки старшин військового часу в таборі Каліш". Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Історичні науки (№ 134). с. 105-108.

Срібняк, І.В. (1993) Військові формування Армії Уряду У.Н.Р. у 1921 році. Штурм, Ч. 74. с. 23-24.

Срібняк, І.В. (2017) Умови перебування та культурно-освітня діяльність інтернованих вояків-українців у таборі Ланцут, Польща (січень – серпень 1921) у світлі архівних документів. Вісник Черкаського унверситету. Серія: Історичні науки (№ 3). с. 63-72.

Срібняк, І.В. (2015) Інтерновані вояки УГА в таборі Йозефов (Чехословаччина) у 1921-1922 рр.: умови перебування та санітарний стан. Дриновський збірник, VIII. с. 196-211.

Срібняк, І.В. (2006) Початки української військової еміграції на Балканах (1921-1923 рр.). Військово-історичний альманах, Ч. 2. с. 47-57.

Срібняк, І.В. (2018) Генеральний штаб армії УНР (специфіка діяльності в умовах інтернування у таборах Польщі, 1921-1924 рр.). ScienceRise (№ 8). с. 10-12.

Срібняк, І.В. (2001) О создании и деятельности Главного военно-исторического музея-архива Армии Украинской Народной Республики (1921–1922 гг.). Клио, № 3 (15). с. 75-76.

Срібняк, І.В. (1995) Нескорена армія. (Перебування у таборах Польщі інтернованих Військ УНР у 1921–1923 рр.). Визвольний шлях: суспільно-політичний та науково-літературний часопис, Кн. 8 (569). с. 986-996.

Срібняк, І.В. (2017) «Почуття великого обов’язку, покладеному на Генеральний штаб Батьківщиною…»: заснування та діяльність Академічних курсів штабних старшин у таборі Каліш (Польща) у 1921–1924 рр. Nad Wіsłą і Dnіeprem. Polska і Ukraіna w przestrzenі europejskiej – przeszłość і teraźnіejszość. Zbiór prac naukowych dedykowanych profesorowie Emilianowi Wiszce (1940–2014), T. 1. с. 24-32.

Срібняк, І.В. (1996) Українська військова еміграція в Польщі у 1921–1924 рр. Українська діаспора, Ч. 9. с. 38-52.

Срібняк, І.В. (1997) Обеззброєна, але нескорена: Інтернована Армія УНР у таборах Польщі й Румунії (1921–1924 рр.). Технічний звіт. Київ–Філядільфія.

Срібняк, І.В. (2016) Діяльність благодійних організацій у таборі Йозефов (Чехословаччина) у 1921–1925 рр. Київські історичні студії: Зб. наук. праць (№ 1). с. 10-19.

Срібняк, І.В. (2017) Хроніка життя інтернованих вояків-українців у таборі Каліш, Польща (1922 р.). Сумська старовина (№ 51). с. 25-34.

Срібняк, І.В. (2018) "Несемо ми хрест… в терновім вінку колючих дротів…” (інтерновані вояки-українці в таборі Стшалково, Польща, у 1922 – 1923 рр. ). Київські історичні студії (№ 1). с. 33-43.

Срібняк, І.В. (2016) Позатаборовий простір інтернованих військ УГА в ЧСР: повсякдення робітничих відділів (1922–1923 рр.). Київські історичні студії (№ 2). с. 49-59.

Срібняк, І.В. (2007) Науково-військовий часопис української еміграції «Табор» (1923-1939 рр.): історіографія та джерела. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія», Вип.13. с. 179-187.

Срібняк, І.В. (2009) Становление и развитие периодики в Корее (конец ХІХ – 90-е гг. ХХ ст.). Мугунхва: периодическое издание Корейского культурного центра, № 7. с. 25-30.

Срібняк, І.В. (2015) Газета «Mainichi Shimbun»: штрихи до історії її видання. Мовні і концептуальні картини світу (Вип.54). с. 275-279.

Срібняк, І.В. (2017) Енциклопедія полону: українська Tuchola. Інший. Київ-Париж: Міжнародний науково-освітній консорціум імені Люсьєна Февра, Книга 1.

Срібняк, І.В. (2002) Ukraіnіsche Gefangene іn Lagern Österreіch-Ungarns während des Ersten Weltkrіeges. Österreіchіsch-Ukraіnіsche Rundschau, № 14 (43). с. 20-23.

Срібняк, І.В. (2008) Періодика країн Далекого Сходу: становлення, особливості розвитку, сучасний стан (ХVІІІ – початок ХХІ ст.). Українська орієнталістика: Збірник наукових праць викладачів та студентів Інституту східних мов Київського національного лінгвістичного університету і Національного університету «Києво-Могилянська Академія», 2-3. с. 160-175.

Срібняк, І.В. та Буравченков, О. (1995) Розгромлені, але непереможені. Сурма, № 1. с. 140-148.

Срібняк, І.В. та Вішка, О. (2015) Знахідка у варшавській бібліотеці: списoк пoлoнeних стaршин УГА в тaбoрі Тухоля (1920–1922). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (Вип. 4). с. 56-74.

Срібняк, І.В. та Карпус, З. (2000) Формування з’єднань Армії УНР у Польщі в 1920 рр. Український історичний журнал, № 1. с. 81-89.

Срібняк, І.В. та Карпус, З. (2002) Законотворча діяльність Державного центру УНР у військовій сфері в Польщі (кінець 1920–1921 рр.). Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія», Вип. 6. с. 212-216.

Срібняк, І.В. та Крошка, Я. (2014) Інформаційна агенція «Сіньхуа»: до історії створення та діяльності. Українська орієнталістика: Міждисциплінарний збірник наук. праць викл. та студ. Київ. ун-ту ім. Б. Грінченка, Ун-ту Ланьчжоу, Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія», Київ. нац. лінгв. ун-ту (7-8). с. 160-164.

Срібняк, І.В. та Кудрицька, І. (2001) Громадсько-політична діяльність української еміграції в Польщі, Чехословаччині та Румунії (до історіографії проблеми). Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія», Вип. 5. с. 192-197.

Срібняк, І.В. та Купцов, А. (2001) Культурно-мистецьке життя інтернованих вояків УГА в таборі Німецьке Яблонне (Чехословаччина) у 1919–1920 рр. Вісті комбатанта, Ч. 1. с. 67-75.

Срібняк, І.В. та Купцов, А. (2001) Загальна та спеціальна освіта інтернованого вояцтва УГА у таборах Чехословаччини (1919–1923 рр.). Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки, Вип.10. с. 165-178.

Срібняк, І.В. та Купцов, А. (1999) Табір інтернованих військовиків УГА в Ліберцях (Чехо-Словаччина) у 1920–1921 рр. Вісті Комбатанта, Ч. 1. с. 72-78.

Срібняк, І.В. та Купцов, А. (2001) Освітянські гуртки полонених вояків-українців у польському таборі Тухоля в 1920–1921 рр. (за матеріалами ЦДАВО України). Український історичний збірник. с. 235-249.

Срібняк, І.В. та Купцов, А. (2003) Табір полонених вояків УГА в Тухолі (1920–1923 рр.). Пам’ять століть, № 2. с. 78-85.

Срібняк, І.В. та Купцов, А. (1999) З історії культурно-освітньої роботи у таборі інтернованих військ УГА в Йозефові (1921–1922 рр.). ІV Міжнародний конгрес україністів (Одеса, 26–29 серпня 1999 р.). Доповіді та повідомлення. Історія. Частина 2: ХХ століття / Міжнар. асоц. україн. с. 423-429.

Срібняк, І.В. та Купцов, А. (1999) Культурно-просвітницька робота у середовищі інтернованих військ Української Галицької Армії в Чехословаччині (1921–1924 рр.). Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія», Вип. 3. с. 182-203.

Срібняк, І.В. та Купцов, А. (1998) Український військовий табір УГА в Йозефові (Чехословаччина) у 1921–1924 рр. Воля і Батьківщина, Ч. 4 (13/29). с. 65-78.

Срібняк, І.В. та Кучер, В. (1997) Армія УНР: погляд через роки. Київ, № 1–2. с. 126-131.

Срібняк, І.В. та Кучер, В. (2003) Українська військова еміграція на теренах балканських країн (1921–1923 рр.). Десять років незалежності України: минуле та сучасне державотворення. Наук. збірник / Під ред. В. Смолія, О. Реєнта, Ю. Терещенка та ін. с. 214-226.

Срібняк, І.В. та Кучер, В. (1996) Фахова підготовка старшин Генерального штабу Армії УНР у 1921–1923 рр. Розбудова держави, № 7. с. 28-32.

Срібняк, І.В. та Лук'яненко, О. (1998) З історії заснування Музею-Архіву Визволення України. Архіви України, № 1–6. с. 54-58.

Срібняк, І.В. та Ліпач, В. (2014) Державно-політична модернізація Туреччини після Першої світової війни (1918–1924 рр.). Вісник Чернігівсьнкого національного педагогічного університету. Серія: Історичні науки, В. 123 (№ 10). с. 203-207.

Срібняк, І.В. та Молчанова, О.В. (2010) Відображення ідеологічного протистояння в Китаї на шпальтах газети «Женьмінь жибао» (1950-ті рр.). Світові стандарти сучасної журналістики: Зб. наук. праць / МОН України. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького; Інститут Медіа Права; Могилянська школа журналістики НаУКМА; відп. ред. Т.Г. Бондаренко, С.М. Квіт. с. 425-429.

Срібняк, І.В. та Мусієнко, В. (1994) Діяльність Всеукраїнського Центрального Повстанського Комітету в 1921 р. Штурм, Ч. 78. с. 10-11.

Срібняк, І.В. та Палієнко, М.Г. (2015) Доля людини на тлі епохи: життєвий шлях Осипа Мельниковича. Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки (№ 9). с. 75-83.

Срібняк, І.В. та Палієнко, М.Г. (1999) Матеріали колекції Андрія Жука Національного архіву Канади як джерело вивчення історії України. Спеціальні галузі історичної науки: Збірник на пошану Марка Акимовича Варшавчика. с. 168-175.

Срібняк, І.В. та Палієнко, М.Г. (2004) Збереження документальних свідчень боротьби українського народу за соборність і державність в 1918–1921 рр. (біля витоків перших архівних колекцій в еміграції). Україна: від самостійності до соборності (22 січня 1918 р. – 22 січня 1919 р.) / Збірник ІПіЕНД. с. 215-226.

Срібняк, І.В. та Палієнко, М.Г. (2000) Музей визвольної боротьби України у Празі (1925–1948): створення, діяльність, доля архівної колекції. Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий науковий збірник, Вип.ІІ. с. 35-47.

Срібняк, І.В. та Савченко, Г. (1996) Заснування Головного військово-історичного музею-архіву Армії УНР. Історія України: маловідомі імена, події, факти (збірник статей). с. 188-198.

Срібняк, І.В. та Срібняк, М. (2014) Мистецькі осередки полонених українців у таборі Раштат (друга половина 1915–1916 рр.). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія», Вип. 5 (123). с. 59-62.

Срібняк, І.В. та Таравська, Я. (2015) Ідея української державності у публіцистичній спадщині Андрія Жука. Історичний збірник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (Вип. 3). с. 155-163.

Срібняк, І.В. та Терещенко, Ю. (2000) Діяльність військово-санітарних місій УНР на теренах центральноєвропейських держав (1919–1920 рр.). Наукові записки: історичні науки. Випуск на 10-річчя кафедри історії України [Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова]. с. 180-190.

Стельмах, В.О. (2019) Громадянське суспільство країн пострадянського простору: проблеми становлення. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 49-58.

Степанчук, О.П. (2012) Вплив національної політики польського уряду щодо українців Холмщини на процеси державотворення Речі Посполитої Польської у 20-30-х роках ХХ ст. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення: матеріали Міжнародної наукової конференції 21 листопада 2012 р., Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ПП: «Фоліант». с. 118-121.

Т

Ткаченко, В.М. (2014) Перша світова війна в нашому сьогоденні. Проблеми історії України XIX-початку XX ст. (23). с. 3-8.

Ткаченко, В.М. (2017) Тяжелые травмы депортации. Коре-сарам в советском молохе. Укрінформ.

Ткаченко, В.М. (2015) Перша світова в нашому сьогоденні. Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни): збірник наукових праць / За загальною редакцією д. і. н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 202-210.

Ткаченко, В.М. (2014) Перша світова війна в нашому сьогоденні. Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. (23). с. 3-8.

Ткаченко, В.М. (2012) Історіософія революції. Новітні тенденції вивчення актуальних проблем революційної доби (1917–1921 рр.): Збірник наукових праць. с. 106-125.

Ткаченко, В.М. (1994) Акт злуки: уроки історії. Проблеми соборності України в ХХ столітті. с. 90-98.

Ткаченко, В.М. (2014) Велика вІйна 1914–1918 рр. і Україна. Український історичний журнал (2). с. 217-231.

Ткаченко, В.М. (2014) Рецензія на книгу «Велика війна 1914–1918 рр. і Україна: історичні нариси». Український історичній журнал (1). с. 277-291.

Ткаченко, В.М. та Реєнт, О. та Головатюк, В. (1995) Україна: проблеми самоорганізації (начерки новітньої доби). Технічний звіт. К.: Поліграфічна д-ця Інституту історії України АН України.

Толстов, С.В. (2016) Воєнно-політичні союзи та коаліаційні відносини напередодні та в період Другої світової війни: природа, модальність, специфіка. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1). с. 79-108.

Толстов, С.В. (2016) Роль великих держав у міжнародній взаємодії країн Європи. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 25-47.

Толстов, С.В. (1984) Социальный статус национальных меньшинств Великобритании. In: Национальные меньшинства и иммигранты в современном капиталистическом мире. Наукова думка, Київ, с. 154-182.

Толстов, С.В. (2017) Фактор Макрона: політична технологія чи нова фаза європейської політики? Зовнішні справи (5). с. 6-8.

Толстов, С.В. (2016) Досвід і практика національного примирення в Іспанії. Європейські історичні студії: Науковий журнал. Електронне видання (5). с. 124-143.

Толстов, С.В. (2016) Воєнно-політичні союзи та коаліційні відносини напередодні та в період Другої світової війни: природа, модальність, специфіка. Проблеми всесвітньої історії (1). с. 79-108.

Толстов, С.В. (2015) Процеси розширення ЄС в історичній ретроспективі. Європейські історичні студії: Науковий журнал. Електронне видання (2). с. 118-136.

Толстов, С.В. (2001) Британський досвід регулювання етнорегіональних відносин: адміністративно-територіальні та конституційні аспекти. Дослідження світової політики. Зб. наук. праць (17). с. 120-142.

Толстов, С.В. (2013) Європейський Союз: статус і роль у міжнародній системі. Актуальні проблеми міжнародних відносин, 1 (112). с. 80-93.

Толстов, С.В. (1992) Конституционный статус и этнополитические процессы в Шотландии (70–80-е годы). Вопросы новой и новейшей истории: Сб. науч. ст. (38). с. 49-59.

Толстов, С.В. (2016) Сутінки невизначеності: Brexit та його наслідки. «Зовнішні справи». ІСТОРИЧНІ НАУКИ (8). с. 22-27.

Толстов, С.В. (2013) Міжнародна система початку XXI століття. Зовнішні справи, 1 (9). с. 8-11.

Ф

Фесенко, М. В. (2013) Консолідація учасників міжнародної системи заради забезпечення сталого розвитку людства: концептуальний вимір. Вісник Маріупольського державного університету (7-8). с. 137-146.

Фомін, С.С. (2019) Вплив глобалізаційних та інтеграційних процесів на соціально-економічний розвиток пострадянських країн. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 59-77.

Х

Хижняк, І.А. (2011) Системы международных отношений в истории Нового времени: [учебник для студ. высш. учеб. заведений] /. Морион.– К.: Освіта України, 2011. – 360 с..

Хижняк, І.А. (2009) Нова історія міжнародних відносин у системному форматі (1648– 1918):. підруч. для студ. вищ. навч. закл.–К.: . ДП «Вид. дім «Персонал»,224 с..

Хижняк, І.А. (2016) System confrontation of the global poles of power and factor of re-action of historical results of The Second World War. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1). с. 123-130.

Ч

Чекаленко, Л.Д. (2014) Історія процесу перепідпорядкування Кримської області Україні. Віче (5). с. 9-11.

Чекаленко, Л.Д. (2016) Імре Надь: "Я двічі намагався врятувати гідність поняття "соціалізм" в долині Дунаю". Зовнішні справи. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (9). с. 24-25.

Чекаленко, Л.Д. (2015) Історичні, концептуальні та інституційні особливості національної безпеки Франції: політико-дипломатичний вимір. // Зовнішні справи. Історичні науки (№2). с. 36-40.

Чекаленко, Л.Д. (2015) Витоки європейської інтеграції. // Зовнішні справи (№5). с. 17-19.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Роль ОБСЄ у формуванні громадянського суспільства в Україні/ упоряд. В.М. Яблонський, О.А. Корнієвський; за заг. ред. О.А. Корнієвського. Громадянське суспільство України: сучасний стан і перспективи впровадження європейських стандартів взаємодії з державою: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф.. с. 55-59.

Чекаленко, Л.Д. Історія Кримської області Україні. Конкретні історичні події щодо перепідпорядкування Криму УРСР. //Віче, №5. с. 11-15.

Чекаленко, Л.Д. (2000) Політичні сили Росії в контексті президентських виборів. // Нова політика, №1 (27). с. 6-9.

Чекаленко, Л.Д. (1999) Про перманентність непорозумінь у владних структурах Росії. // Нова політика, №3 (23). с. 2-4.

Чекаленко, Л.Д. (1999) Про ситуацію в партійному русі Російської Федерації. // Нова політика, №4 (24). с. 9-13.

Чекаленко, Л.Д. (1998) Українсько-польські відносини наприкінці ХХ ст. // Нова політика, №4 (18). с. 13-17.

Чекаленко, Л.Д. (1989) Несподіванка узбічної теми. // Czerwony Sztandar, №12. с. 4.

Чекаленко, Л.Д. (1989) Деякі аспекти радянсько-польського співробітництва. // Український історичний журнал, №1. с. 21-27.

Чекаленко, Л.Д. (1981) Участие Украинской ССР в советско-польском сотрудничестве в области общественных наук. // Советское славяноведение, №1. с. 17-23.

Чекаленко, Л.Д. (1981) Очерки истории советско-польских отношений. // Советское славяноведение, №3. с. 108-109.

Чекаленко, Л.Д. (2003) Деякі зовнішньополітичні перспективи України в контексті охолодження російсько-американських відносин // Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ. с. 39-46.

Чекаленко, Л.Д. (2013) Світові інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних систем: Навчальний посібник. МА.Кулініч, Н.О.Татаренко, В.Г.Ціватий, за наук. ред. проф. Л.Д.Чекаленко. – К.: ДАУ.

Чекаленко, Л.Д. (1981) Радянсько-польське співробітництво в галузі науки і вищої освіти (на матеріалах Української РСР). Інший. – Київ: Наукова думка.

Чекаленко, Л.Д. (1988) До питання про економічну політику Польщі // ХІ Всесоюзн. конф істориків-славистів. Мат-ли. 15 грудня 1988 р. . – Мінськ: Институт славяноведения АН СССР. с. 12.

Чекаленко, Л.Д. (2003) Про науково-популярну конференцію «Пілсудський і Україна», проведену Федерацією польських організацій в Україні // Україна-Польща: історія і сучасність / Зб. наук. праць і спогадів пам’яті П.М. Калениченка (1923–1983). Історіографічні дослідження в Україні, Вип.13 (Ч.2). с. 104-114.

Чекаленко, Л.Д. (1975) Вклад Української РСР у радянсько-польське науково-технічне співробітництво (1944–1974 pp.): (До 30-річчя радянсько-польського Договору про дружбу, взаємодопомогу і післявоєнне співробітництво). // Український історичний журнал, №3. с. 137-139.

Чекаленко, Л.Д. (1973) Спілка боротьби молодих та її роль у відбудові-народного господарства Польщі (травень 1945 – липень 1948 pp.). // Український історичний журнал, №7. с. 101-104.

Чекаленко, Л.Д. (1994) Шанс на виживання // Україна-Росія-Німеччина: нові реалії / Матеріали Міжнар. наук. конф., 27–29 жовтня 1993 р., Київ. . – К.: Ґенеза. с. 18-20.

Чекаленко, Л.Д. (1992) Українське питання в польській політиці міжвоєнного часу // Польща-Україна: історична спадщина і суспільна свідомість / Матеріали Міжнародної наукової конференції, 29–31 травня 1992 р., м. Кам’янець-Подільський. Інститут суспільних наук, Інститут історії України АН УРСР. – К.: Ін-т історії АН УРСР. с. 14-16.

Чекаленко, Л.Д. (1990) Перетворення в Республіці Польща: новий шлях розвитку? // Матеріали наук. респ. конф. «Східна Європа у сучасному світі: економічні, соціальні і політичні проблеми», 30–31 жовтня 1990 р., м. Київ. – К.: ІСЕПЗК АН УРСР, Тов-во «Знання». с. 14-17.

Чекаленко, Л.Д. (2014) History of process of reattaching of the Crimean area of Ukraine [Електронний ресурс]. // Viche.

Чекаленко, Л.Д. (1977) Участь Української PСP у радянсько-польському співробітництві в галузі науки (1957–1975 pp.). // Український історичний журнал, №4. с. 85-93.

Чорногор, Я.О. (2009) Інноваційний розвиток країн ЄС в умовах глобалізації. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. (18). с. 344-352.

Чорногор, Я.О. (2009) Монархічна форма правління та особливості зовнішньої політики скандинавських країн (на прикладі Данії, Швеції та Норвегії). Дослідження світової політики (48). с. 230-241.

Чорногор, Я.О. (2009) Україна та країни Балтії: розвиток партнерства. In: Україна в Євро- пі: пошуки спільного майбутнього: монографія. Фенікс, Київ, Україна, с. 261-271. ISBN 978-966-651-774-9

Чорногор, Я.О. (2014) Основні ідеї Римського клубу: зміна ціннісних орієнтирів в умовах глобалізації. In: Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: монографія. Фенікс, Київ, Україна, с. 224-241. ISBN 978-966-136-171-2

Чорногор, Я.О. (2004) Утворення Партії зелених у ФРН (кінець 1970-х – 1980-і роки). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (74). с. 40-43.

Чорногор, Я.О. (2009) Російсько-український газовийконфлікт в січні 2009 р. в контексті енергетичної безпеки сучасної Європи. Дослідження світової політики (49). с. 251-262.

Чорногор, Я.О. та Гнатюк, М. М. (2010) Історія утвердження ідеї об'єднаної Європи. In: Культурно-цивілізаційний простір Європи і України: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку: монографія. Університет «Україна», Київ, Україна, с. 43-54. ISBN 978-966-388-331-1

Ш

Швед, В.О. (2013) Сучасні тенденції розвитку "Арабського пробудження" та їх вплив на реалізацію зовнішньоекономічної стратегії України на Африканському континенті. Зовнішні справи. (11). с. 52-53.

Швед, В.О. (2014) Ісламський світ в 2013 році: на лінії вогню. Умма. Офіційне видання ДУМУ «Умма» (№ 19 (). с. 3.

Шергін, С.О. (1989) Беспокойный Тихий океан: Проблемы безопасности и сотрудничества. Інший. Политиздат Украины, Киев.

Шергін, С.О. (1986) Зоря над Меконгом: Питання соціально-економічного розвитку Кампучії. Інший. Політвидав України, Київ.

Шергін, С.О. (2015) Азійсько-Тихоокеанський регіоналізм як варіант і альтернатива глобалізації. In: Парадигмальні трансформації сучасної глобалістики: монографія. Іма-прес, Дніпропетровськ, с. 367-398.

Шергін, С.О. (2013) Парадигмальний вимір міжнародних відносин в європейській і американській політичній науці. In: США і світ ХХІ століття: монографія. Центр вільної преси, Київ, с. 30-54.

Шергін, С.О. (2008) Південно-Східна Азія та країни-члени АСЕАН у контексті національних інтересів України. In: Геополітичні трансформації в Євразії: погляд з Києва та Сєулу. Демид, Київ, с. 264-307.

Шергін, С.О. (2016) Сінгапур в АСЕАН: історичний і політичний нарис. Зовнішні справи (11). с. 36-39.

Шергін, С.О. (2015) Суспільна модернізація та регіональна безпека: східноазійський варіант. Зовнішні справи (11). с. 6-10.

Шергін, С.О. (2011) Туркменістан на шляху соціально-економічної модернізації: концепції та реальність. Зовнішні справи (1). с. 40-43.

Шергін, С.О. (2011) Тихоокеанська стратегія Вашингтона: від Клінтона до Обами. Дослідження світової політики. Збірник наукових праць (57). с. 28-36.

Шергін, С.О. (2010) Китай і США в глобальних трансформаціях. Зовнішні справи, 11-12. с. 50-55.

Шергін, С.О. (2006) Відповідальність лідерів і доля аутсайдерів. Політика і час (7-8). с. 49-61.

Шергін, С.О. (1998) В’єтнам: політика «оновлення» і трансрегіональне співробітництво. Політика і час (8). с. 14-21.

Шергін, С.О. та Лещенко, Л.А. та Кременюк, В.А. та Караганов, С.А. (1989) Преемственность и новые черты политики США в Юго-Восточной Азии. In: Конфронтация или диалог. Стереотипы антисоветизма в региональной политике США. Наук. думка, с. 260-270.

Шморгун, О.О. (2016) Ялтинська конференція як індикатор інерційності системної модернізації світового порядку. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 48-54.

Шморгун, О.О. (2010) Україна в постіндустріальних контекстах: концепція економічної реформи. In: Філософія грошей в епоху фінансової цивілізації: монографія / За ред. Т.С. Смовженко, З.Е. Скринник. К.: УБС НБУ, с. 269-276.

Шморгун, О.О. (2002) Этнонациональное измерение глобальных цивилизационных тенденций Нового и Новейшего времени. In: Цивилизационные модели и их исторические корни / Под ред. Пахомова Ю.Н. К.: Наук. думка, с. 258-333.

Шморгун, О.О. (2015) Перша світова війна: Причини і наслідки у геостратегічному вимірі. Перша світова війна: історичні долі держав і народів (До l00 річчя від початку Першої світової війни): збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 36-53.

Шморгун, О.О. (2002) Інтелектуальні корені українського солідаризму. Перехід IV, Вип. 9. с. 33-36.

Шморгун, О.О. (2001) Авторитарна модель: мистецтво неможливого. Перехід-IV, № 2. с. 69-83.

Шморгун, О.О. (2000) Українська нація як гарант прав і свобод особистості. Розбудова держави, № 16. с. 3-17.

Шморгун, О.О. (1994) Чим авторитарна влада відрізняється від диктаторської? Політологічні читання, № 1. с. 74-104.

Шморгун, О.О. (1993) Українська ідея та українська ідеологія у державотворчій концепції В’ячеслава Липинського. Політологічні читання, № 3. с. 189-207.

Я

Ялі, М.Х. (2015) Особливості Версальсько-Вашингтонського світового порядку. Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни): збірник наукових праць. с. 85-90.

Ялі, М.Х. (2017) Освещение чернобыльской катастрофы в советских и западных сми как элемент холодной войны. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць. с. 260-275.

Цей список був створений у Sat May 8 12:38:03 2021 EEST.