Елементи, в яких тема: "Новітня історія"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: C | K | V | І | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш | Я
Число елементів на цьому рівні: 423.

C

Chzen, Vira (2017) Confucian principles the chinese history and modernization processes of the last guarter of XX sentury. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№2(4)). с. 139-148.

K

Kudrjatschenko, Andrii та Martynov, A.Yu. (2022) Global Measurements of German Foreign Policy, 2005 – 2021: Kaleidoscope of Events. Monograph. Документ, представлений на обговорення. State Institution «Institute of World History of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv.

V

Vovk, Vira та Klepikov, Andriy (1997) The Political Analysis of Postcommunism (Understanding Postcommunist Ukraine). Інший. Texas A&M Univercity Press, USA, Dallas.

І

Ільїн, В.В. та Базилевич, В.Д. (2015) Экономико-философская мысль современного мира. Інший. Знання, Київ.

Ілюк, Т.В. (2016) Проблеми Греції в контексті Ялтинських домовленостей. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 67-76.

Б

Бессонова, М.М. (2016) Зеркальные образы Холодной войны: Дискуссия. Холодная война: прошлое или настоящее. Новое прошлое / The New Past (3). с. 163-168.

Бессонова, М.М. (2004) Основні виміри проблем економічної інтеграції Канади з США (кінець 1980-х – початок 1990-х рр.). Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Науковий журнал (9). с. 22-28.

Бессонова, М.М. (2005) Відносини між президентом та Конгресом США в процесі формування американської політики щодо Східної Європи (1989 р.). Вступ до міжнародних відносин. Наукові праці історичного факультету Донецького національного університету (серія «Міжнародні відносини») (4). с. 60-68.

Бессонова, М.М. (2001) Обговорення американської східноєвропейської політики у конгресі США (1989 – перша половина 1990 рр.). Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету (10). с. 251-267.

Бессонова, М.М. (2005) Участь США у вирішенні «німецького питання» на підготовчому етапі (кінець 1989 – початок 1990 рр.). Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету (20). с. 358-362.

Бессонова, М.М. (1996) Изменение положения украинцев в структуре профессиональной занятости США (70-е ХІХ – 80-е ХХ в.). Хронограф‑96. Збірка тез з проблем всесвітньої історії. с. 17-18.

Бессонова, М.М. (2010) Soviet Attitudes Towards Poland’s Solidarity Movement. The Solidarity Movement and Perspectives on the Last Decade of the Cold War. с. 45-54.

Бессонова, М.М. та Маклюк, О.М. (2012) Холодна війна в історичній пам’яті України: локальний вимір на прикладі Запоріжжя. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Холодна війна 1946–1991 рр.: причини, перебіг, наслідки», Луганський національний університет, 22 лютого 2012. с. 4-8.

Богданович, І.І. (2019) Радянський період Республіки Білорусь: сучасні оцінки. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 234-247.

Бульвінський, А.Г. (2020) Український чинник трансформацій пострадянського простору. In: Інтеграційні виміри трансформації пострадянського простору: монографія за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського; передмова доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАН України А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут всесвітнь. К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 380-402.

Бульвінський, А.Г. (2003) Українсько-російська війна 1658—1659 рр.: основні битви, стратегія, чисельність та склад військ. Україна та Росія: проблеми політичних і соціокультурних відносин. с. 174-218.

В

Васильців, О.О. (2017) Соціальний захист постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС в аспекті міжнародного досвіду. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць. с. 224-233.

Вишневська, І.Г. (2014) Форми і функції стратегії стримування та залучення Китаю в зовнішній політиці США. Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут. Серія «Політологія» (1). с. 7-11.

Вишневська, І.Г. (2011) Проблеми та перспективи розвитку військової сфери в європейсько-американсько-китайському трикутнику. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (4 (57)). с. 182-190.

Вовк, В.М. (2016) Ялтинські домовленості і панування реалістичного порядку. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 54-61.

Вовк, В.М. (2009) Національна держава та політичні стратегії Франції. Європейська перспектива. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Спецвипуск. с. 139-149.

Вовк, В.М. (2009) Регіональні виміри глобальних стратегій (Україна, Росія, США). Зовнішня політика США і Росії після президентських виборів 2008 р. Матеріали міжвід. наук.-практ. конф. с. 42-51.

Вовк, В.М. (2002) Стосунки Франції та США в контексті глобалізації (соціальний і політичний аспекти). Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. Відповідальний редактор Камінський Є.Є., Вип.21. с. 26-33.

Врадій, О.С. (2016) До питання про джерела ідеї "Єдиної Європи" напередодні та у часи Другої світової війни. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 92-101.

Вітер, І.І. (2015) Стратегічні орієнтири промислової політики ЄС у ХХІ ст.//. Стратегія розвитку України.–, № (1). с. 32-42.

Вітер, І.І. (2004) Вплив глобалізації на європейські інтеграційні процеси //. Антологія творчих досягнень., Вип. 1 (– 319). с. 125-131.

Вітер, І.І. (2014) Світова економічна криза як закономірний наслідок глобалізації / І. І. Вітер //. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. -, № (6). с. 32-43.

Вітер, І.І. (1997) Коментар до проекту Закону України «Про податок на доходи фізичних осіб». Економічний часопис.. С. 4647..

Вітер, І.І. (1994) Внешнеэкономические связи Украины: обмен продукцией машиностроения. Организация и регулирование экономики. Межве- домственный научный сборник.. С. 100110 (в соавторстве с Пашутой Н.Т.)..

Вітер, І.І. (1992) Современный уровень развития черной металлургии Украины и ее выход на мировой рынок. Хозяйственный механизм формиро- вания рыночных отношений. Сб. науч. трудов НИИ Минэкономики.. 159 (в соавторстве с Федоренко И.Н.)..

Г

Городня, Н.Д. (2016) Для чого Америці підтримувати Україну? Американська історія і політика (№ 2). с. 70-77.

Городня, Н.Д. (2014) Двосторонні союзи і партнерства США у Східній Азії (кін. ХХ - поч. ХХІ ст.): досвід співпраці в контексті інтересів України. Науковий вісник Дипломатичної академії (Вип. 2). с. 99-107.

Городня, Н.Д. (2013) Інтеграційні процеси в Східній Азії на початку ХХІ ст. у вимірі економічної, політичної і соціокультурної складових. Дослідження світової політики (Вип. 1). с. 137-155.

Городня, Н.Д. (2012) Американсько-китайські відносини за першої адміністрації Б. Обами. Сходознавство (№ 60). с. 12-27.

Городня, Н.Д. (2012) Інтеграційні процеси в Азійсько-тихоокеанському регіоні в глобальну епоху: регіональна специфіка. Науковий вісник Дипломатичної академії України (Вип. 1). с. 77-83.

Городня, Н.Д. (2010) Країни Східної Азії в першому десятилітті ХХІ ст.: регіональні інтеграційні ракурси та глобальні пріоритети. Дослідження світової політики / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 5). с. 198-227.

Городня, Н.Д. (2010) АСЕАН: створення й етапи розвитку. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. с. 7-10.

Городня, Н.Д. (2010) Глобальна економічна криза першого десятиліття ХХІ ст. та формування нового світового порядку. Антологія творчих досягнень (Вип. 5). с. 208-209.

Городня, Н.Д. (2017) БАГАТОСТОРОННІ ТОРГОВЕЛЬНІ СТРАТЕГІЇ США У АЗІЙСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОМУ РЕГІОНІ: ВІД ДЖ. Г. У БУША ДО Д. ТРАМПА. Американська історія і політика (4). с. 104-117.

Городня, Н.Д. (2010) Вплив глобальної фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. на формування нового світового порядку. Науковий вісник Дипломатичної академії України (Вип.16). с. 92-102.

Городня, Н.Д. (2018) Major Features of the 21st Century International System from Ukraine’s Perspective. Modern Geopolitics as a Challenge for International Security. с. 13-21.

Городня, Н.Д. (2017) The U.S. Policy in Sub-Saharan Africa during Barack Obama Presidency. Global Transformations on the World Periphery (Sub-Saharan African Region): Challenges and Possibilities for Ukraine. с. 135-141.

Д

Держалюк, М. С. (2015) Формування кордонів у Центрально-Східній Європі за наслідками Другої світової війни. Сторінки воєнної історії України (17). с. 152-168.

Держалюк, М.С. Окупаційна політика Угорщини в Україні у роки Великої Вітчизняної війни. Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України.

Держалюк, М.С. (2017) Угорська революція 1956 року: причини, результати та уроки (частина 2). Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№2(4)). с. 111-138.

Добровольська, А.Б. (2019) Зовнішні чинники структуризації геоекономічного простору: досвід та перспективи інтеграційних стратегій пострадянських республік. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 12-26.

Добровольська, А.Б. (2017) Теоретичні підходи до оцінки процесів соціально-політичної трансформації країн пострадянського простору. Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу : зб.н.п. / за заг. ред. О.В. Зернецької // ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 125-133.

Добровольська, А.Б. (2020) Зовнішні чинники структуризації пострадянського простору в умовах глобальних трансформацій. In: Інтеграційні виміри трансформації пострадянського простору: монографія за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського; передмова доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАН України А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут всесвітнь. К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 50-62.

З

Зеленько, Г.І. (2017) Институт президентства Украины в современном историко-политологическом дискурсе Украины. Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов (Вып.7). с. 91-110.

Зеленько, Г.І. (2014) Політичний протест зими 2013-2014 рр. в Україні: причини, зміст, наслідки. Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. К (№ 1). с. 34-55.

Зеленько, Г.І. (2016) Система державного управління в Україні: траєкторія змін 2014-2016  рр. Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. К (Вип. 5). с. 4-31.

Зеленько, Г.І. (2014) The political conflict in the Ukraine in 2013-2014: facts and fiction. Partnership for prosperity: Materials of the international scientific and practical conference «Republic of Belarus - European Union: problems and perspectives of partnership», Belarus, Minsk, June 13-14, 2013 / Institute of Philosophy NASB. с. 162-169.

Зернецька, О.В. (2017) Бельгийские средства коммуникации на полях Первой мировой войны: исторический дискурс и персональные реминисценции. Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов (Вып.7). с. 111-120.

Зернецька, О.В. (1995) Нові підходи ООН в галузі масової комунікації. In: ООН у системі міжнародних відносин: історичний досвід і перспективи. Либідь, Київ, с. 94-109.

Зернецька, О.В. (2013) Особливості висвітлення президентських виборів у США британськими онлайновими медіа. Зовнішні справи UA (4). с. 44-49.

Зернецька, О.В. (2008) Нова глобальна інформаційна загроза: шкідливий контент для молоді в Інтернеті. Антологія творчих досягнень (4). с. 71-81.

Зернецька, О.В. (2007) Глобалізація через модернізацію та інновацію: розвиток інформаційно-комп’ютерних технологій у Китаї та Індії в контексті – глобалізаційних процесів. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (38). с. 267-304.

Зернецька, О.В. (2017) Роль соціальних медіа у президентських виборах США 2016 року. UA Foreign Affairs, 1. с. 6-10.

Зернецька, О.В. (1997) La television de service public: les defis du XXIe siècle / D. Atkinson, M.Raboy, O.Zernetskaya et all. UNESCO, Paris, -.

К

Коваль, О.М. та Кулініч, М.Ю. та Майстренко, А.А. та Срібняк, І.В. (2009) Архівна україніка в Білорусі: аналіт. огляд. Технічний звіт. Держкомархів України, УНДІАСД, Київ.

Кордун, О.О. (2020) Збройні конфлікти на пострадянському просторі як інструмент утримання нових незалежних держав в орбіті впливу Кремля. In: Інтеграційні виміри трансформації пострадянського простору: монографія за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського; передмова доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАН України А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут всесвітнь. К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 336-363.

Кудряченко, А.І. (2015) Ялтинська конференція держав Великої трійки і вихід України на міжнародну арену. Журнал Верховної Ради України "Віче" (5). с. 25-28.

Кудряченко, А.І. (2016) Важливі складові суспільної консолідації: досвід повоєнної Австрії. Віче (№16).

Кудряченко, А.І. (1987) Германская Демократическая Республика. In: Научно-техническая политика зарубежных стран. Коллективная монография. – Т. 1. Ев- ропейские социалистические страны / АН СССР, АН УССР, Институт социальных проблем зарубежных стран. К.: Наукова думка.

Кудряченко, А.І. (2016) З практики суспільної консолідації повоєнної ФРН. Трибуна (№11-12). с. 3-7.

Кудряченко, А.І. (2016) Досвід суспільної консолідації у перше десятиліття повоєнного розвитку Австрії. Віче (№24).

Кудряченко, А.І. (2010) Геополітичні концепції перебудови Європи та виникнення Української Народної Республіки. Збірник наукових праць «Україна крізь віки» – на пошану академіка НАН України, професора Валерія Смолія. – К.: Інститут історії України НАН України. с. 720-743.

Кудряченко, А.І. (2003) Возведення і падіння Берлінської стіни – пересторога історії. Трибуна (№9-10). с. 33-37.

Кудряченко, А.І. (2015) Перша світова війна та її наслідки для світу. Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни): збірник наукових праць. с. 22-30.

Кудряченко, А.І. (2019) Особливості подолання обтяжливого нацистського і соціалістичнго минулого у сучасній Німеччині. Україна дипломатична (XX). с. 664-685.

Кудряченко, А.І. (2019) Карпатська Україна у планах гітлерівської Німеччини. International Historical Journal RUSIN (57). с. 271-293.

Кудряченко, А.І. (2019) Федеративна Республіка Німеччина - друга німецька демократична держава. Проблеми всесвітньої історії, №2 (8). с. 140-158.

Кудряченко, А.І. (1989) Вопросы ускорения научно-технического прогресса в работах ученых УССР. Научный доклад Status. с. 18.

Кудряченко, А.І. (2008) Голодомор в Україні 1932-1933 років за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина /Упоряд.,вступна стаття, пер. з нім. А.І.Кудряченка; Передмова Ю.Г.Рубана. Інший. Державна установа „Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України”, Київ.

Кудряченко, А.І. (2007) Повернення історичної правди про Голодомор 1932-1933 рр. в Україні – імператив часу. Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокварт. зб. (1). с. 77-82.

Кудряченко, А.І. (2007) Великий голод. Історія. 1932–1933 роки: наслідки за баченням німецьких дипломатів. Віче. с. 30-33.

Кудряченко, А.І. (2007) Відновлення правди про лихоліття Голодомору в Україні 1932–1933 років мовою документів. Пам’ятки. Археографічний щорічник (№7). с. 418-425.

Кудряченко, А.І. (2008) Голодомор в Україні 1932–1933 років та його суспільно-політичні наслідки за оцінками тогочасних німецьких дипломатів. Вопросы германской истории [сб.науч.тр.] / Отв. ред. С.И. Бобылева. с. 57-70.

Кудряченко, А.І. (2008) Тяжкі виміри Голодомору в Україні 1932–1933 років у документах сучасників із числа німецьких дипломатів. Науковий вісник Дипломатичної академії України (Вип.14). с. 239-245.

Кудряченко, А.І. (2004) Причини та наслідки Великого голоду в Україні 1932–1933 років у контексті аналізу тогочасних німецьких дипломатичних установ в Україні. Голодомор 1932–1933 років: основні дійові особи і механізм здійснення. Матеріали Другої Міжнародної наукової конференції. – К.: МАУП. с. 88-95.

Кудряченко, А.І. (2008) Голодомор 1932–1933 рр. в УРСР та безпристрасне свідчення німецьких дипломатів. Україна дипломатична (Вип.9.). с. 231-242.

Кудряченко, А.І. (2007) Повернення історичної правди про Голодомор 1932–1933 рр. в Україні – імператив часу. Стратегічні пріоритети (№1(2)). с. 77-83.

Кудряченко, А.І. (2004) Соціально-політичні виміри Голодомору в Україні 1932–1933 рр. за свідченнями тогочасних німецьких дипломатичних установ. Персонал (№1). с. 21-25.

Кудряченко, А.І. (2007) Голодомор в Україні 1932–1933 рр. та його наслідки у спостереженнях тогочасних німецьких дипломатів. Архівознавство. Археологія. Джерелознавство. Міжвідомчий збірник наукових праць (Вип.9). с. 197-209.

Кудряченко, А.І. (2007) Голодомор в Україні 1932–1933 рр. і його суспільні наслідки за оцінками документів політичного архіву МЗС Німеччини (С. 20–27), Мова іноземних архівів відновить правду про лихоліття Голодомору в Україні 1932–1933 років (С. 73–78). Голодомори в Україні. Одеська область. 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947. Дослідження, спогади, документи. – Одеса: Прескур’єр.

Кудряченко, А.І. (2016) Ялтинська конференція держав «великої трійки» 1945 р. і вихід України на міжнародну арену. Проблеми всесвітньої історії (2). с. 97-121.

Кудряченко, А.І. (2005) Визначна подія світової історії. Про Ялтинську (Кримську) конференцію 1945 року. Трибуна (№1-2). с. 17-20.

Кудряченко, А.І. (2016) Ялтинська (Кримська) 1945 року конференція держав Великої трійки і вихід України на міжнародну арену. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 4-15.

Кудряченко, А.І. (2004) Ялтинська конференція 1945 року – погляд через десятиліття. Україна дипломатична (Вип.5). с. 143-158.

Кудряченко, А.І. (1991) Германский вопрос 1945–1990 годы: научно-аналитический обзор. Інший. К..

Кудряченко, А.І. (2014) Берлінська криза 1948-1949 років - балансування на межі війни. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 88-99.

Кудряченко, А.І. (2014) Перша берлінська криза (1948–1949 рр.) – відправний рубіж блокового протистояння на європейському континенті. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова розвитку міжнародних відносин. с. 88-98.

Кудряченко, А.І. (1996) Європейська політика Федеративної Республіки Німеччини (1970-1991 рр.). Інший. Державна установа „Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України”.

Кудряченко, А.І. (2003) Становище німецької національної меншини України в 20–30- ті роки ХХ століття. Матеріали міжнародної наукової конференції.

Кудряченко, А.І. (2004) Политико-правовое положение немцев Украины в 30-е годы ХХ столетия: декларации и реальность. Вопросы Германской истории. – Днепропетровск. с. 187-198.

Кудряченко, А.І. (2020) Der Frieden von Brest-Litowsk vom 3. März 1918 mit Russland und der sog. Brotfrieden vom 19. Februar 1918 mit der Ukraine Die vergessenen Frieden: 100 Jahre später in den Blickpunkt gerückt Herausgegeben von Gilbert H. Die vergessenen Frieden: 100 Jahre später in den Blickpunkt gerückt, 14. с. 175-192.

Кудряченко, А.І. (2014) Geopolitische Konzeptionen der Umgestaltung Europas und die Entstehung der ukrainischen Staaten Ukrainische Volksrepublik (UNR) und Westukrainische Volksrepublik (ZUNR). In: Zerfalls, Separations- und Souveränisierungsprozesse in Ostmittel- und Osteuropa 1914–1921. Hg. Von Alfred Eisfeld und Konrad Maier. Wiesbaden, с. 95-116.

Кудряченко, А.І. та Калінічева, Г.І. та Костиря, А.А. (2006) Політична історія України XX століття: Підручн. для студ. вищ.навч.закл. Міжрегіональна Академія управління персоналом, Київ. ISBN 966-608-575-5

Кудряченко, А.І. та Кулініч, І.М. та Хохлачов, В.В. (1995) Вихідці з німецьких земель на теренах України: минуле і сьогодення. Інший. К.: Наукова думка.

Кудряченко, А.І. та Припік, Є.О. (2020) Ukraine & China: opportunities for development are inexhaustible and the interest is mutual. Схід (4(168)). с. 59-65.

Кудряченко, А.І. та Припік, Є.О. (2020) Vietnam’s foreign policy and its Ukrainian aspect in the context of the historical and political processes of modern time. Схід (2(166)).

Л

Лакішик, Д.М. (2014) Німецьке питання наприкінці Другої світової війни та у повоєнні роки у зовнішній політиці США. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 99-114.

Лакішик, Д.М. (2015) Доктрина «глобальної демократизації» Дж. Буша-молодшого. Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 2. с. 52-59.

Лакішик, Д.М. (2013) Перспективи демократії: минуле, сучасне, майбутнє. Проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць (6). с. 124-141.

Лукаш, О.І. (1983) Участь Української РСР в співробітництві Радянського Союзу з країнами, що розвиваються, в галузі вищої освіти. Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн (Вип. 1). с. 27-32.

Лукаш, О.І. (1982) Участие АН УССР в научно-технических связях Советского Союза с развивающимися странами (1960-1975). Зарубежный мир: социально-политические и экономические проблемы: сборник научных статей. Вып 2. / Институт социальных и экономических проблем зарубежных стран АН Украины. с. 62-68.

Лукаш, О.І. (1979) Науково-технічні зв’язки СРСР з Індією (1970-1975). Український історичний журнал (№ 8). с. 76-83.

Лущак, В.В. (2019) Самоідентифікація сімейства Уоллесів у американській фермерській традиції. Гілея: науковий вісник., 144 (5). с. 78-81. ISSN 2076-1554

Лущак, В.В. (2020) Філософія «Нового курсу» в інтерпретації Генрі Уоллеса. Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: Фенікс, 2020.. с. 118-121.

Лущак, В.В. (2023) Організаційна структура управління Збройними силами США: історія та сучасність. Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26 травня 2023 р. с. 110-113.

Лущак, В.В. (2023) «Між бурхливими водами політичного світу та тихим плесом аполітичної гавані»: рецензія на книгу Джеймса Комі. Американська історія та політика (№ 15). с. 118-126. ISSN 2521-1706

Лущак, В.В. (2018) Радянський Союз очима віце-президента США Г.Уоллеса. Американська історія та політика (16). с. 91-100. ISSN 2521-1706

Лущак, В.В. (2015) Тренувальний табір «Травники»: радянські військовополонені на службі в СС. Матеріали IV всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Українська минувшина: джерела, постаті, явища". с. 257-262.

Лущак, В.В. (2019) Місце фермерського блоку (1921-1923 рр.) в аграрній політиці адміністрації В. Гардінга. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Міжнародні відносини: історія, теорія та практика» (28 лютого 2019 року). Суми: ФОП Цьома С.П.. с. 191-194.

Лущак, В.В. (2015) "Близькосхідне Локарно" або Кемп-Девідський мирний процес 1977-1979 рр. Драгоманівські історичні студії: зб. наук. праць молодих істориків / відп. ред. і упор. О. В. Потильчак, І. Г. Вєтров, Ж. М. Іщенко, О. О. Сушко., 3 (7). с. 184-192.

Лущак, В.В. (2015) Радянські та американські геополітичні інтереси на Близькому Сході у 40-60 рр. ХХ століття. Молодий будівничий України № 35: у 2 томах: збірник матеріалів ХХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів "Європейський вибір України: сучасні виклики та реалії"., Т. 1.. с. 96-98.

Лущак, В.В. (2021) ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF DEFENSE ECONOMICS MANAGEMENT IN THE UNITED STATES IN 1939-1943 ON THE EXAMPLE OF VICE PRESIDENT WALLACE. Danish scientific journal, 2 (52). с. 24-31. ISSN 3375-2389

М

Метельова, Т.О. (2015) Ціннісні трансформації європейського простору: між Першою і Другою світовими війнами. Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни): збірник наукових праць. с. 191-202.

Мироненко, П.В. (2014) Теоретичне підґрунтя і практичні потреби дослідження процесу змін форми правління в сучасній Україні. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. (22). с. 395-400.

Мироненко, П.В. (2012) Особливості автократичних векторів трансформації форм правління (на прикладі суперпрезиденціалізму країн Центральної Азії. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. (4). с. 234-245.

Мироненко, П.В. (2012) Засади стратегічного планування в системі державного управління. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. (9). с. 30-35.

Мироненко, П.В. (2013) Визначальні проблеми і перспективи розвитку форми правління України. Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса]. (4). с. 147-157.

Мироненко, П.В. (2013) Еволюція і поліваріативність республіканської форми державного правління. Політичний менеджмент. (59). с. 5-15.

Мудрієвська, І.І. (2016) Зовнішньоекономічні відносини України з Королівством Саудівська Аравія. Київські історичні студії (2). с. 89-95.

Мудрієвська, І.І. Стан і перспективи співробітництва України з країнами Вишеградської групи в енергетичній сфері. Емінак (2(3)). с. 65-72.

Мудрієвська, І.І. (2017) Розвиток зовнішньоекономічних відносин України з Об’єднаними Арабськими Еміратами. Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини (19). с. 157-165.

Мудрієвська, І.І. (2014) Розвиток політичного співробітництва України з Угорською республікою (1991 - 2011 рр.). Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. (702). с. 214-220.

Мудрієвська, І.І. (2013) Головні етапи політичного співробітництва України з Республікою Польща (1991-2013 рр.). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (Вип.37). 191 -195.

Мудрієвська, І.І. (2013) Динаміка розвитку співробітництва України з Чеською Республікою (1993–2011 рр.). Вісник Прикарпатського університету (23-24). с. 453-460.

Мудрієвська, І.І. (2013) Співробітництво України і держав вишеградської групи у форматі В4+1. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. (Вип.1.). с. 43-44.

Мудрієвська, І.І. (2014) Співпраця України з країнами Вишеградської групи у форматі В4+1 наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Часопис української історії (29). с. 85-90.

Мхитарян, Н.І. Туреччина: загроза чи партнер? Східний світ (№ 1). с. 139-143.

Мхитарян, Н.І. (2011) Українсько-турецькі відносини (сучасний етап). Східний світ (№ 1). с. 74-77.

Мхитарян, Н.І. (2004) Консолидация тюркского мира в идеологии и политической практике официальной Анкары (ретроспективный анализ этапов). Центральная Азия и Кавказ (№ 5 (3). с. 151-156.

Мхитарян, Н.І. (2016) Традиціоналізм і модернізація в Центральній Азії: державний прогрес в умовах орієнтації на глобальні сили сучасності (на прикладі Казахстану) / від. наук. ред. O.L Лукаш. Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми: збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету;. с. 247-270.

О

Олійник, О.М. (2017) Аналіз соціально-економічного розвитку Китаю: уроки для України. Економічна теорія (№ 1). с. 94-105.

Олійник, О.М. (2015) Зовнішньоекономічна політика Китаю в умовах глобалізації світової економіки: уроки для України. Вісник Національного банку України (№ 6(23). с. 40-47.

Олійник, О.М. (2014) Зовнішньополітична діяльність США в Східній Азії. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. (Випуск). с. 94-101.

Олійник, О.М. (2015) Заходи валютної політики Китаю в посткризовий період. Вісник Національного банку України (№ 1). с. 63-68.

Олійник, О.М. (2014) Досвід Китаю з реалізації геополітичних інтересів шляхом здійснення закордонних інвестицій і наданні закордонних кредитів: уроки для України. Український соціум (№ 4). с. 25-45.

Олійник, О.М. (2016) Китай в «Азійському столітті»: геополітичний вимір, глобальна економічна стратегія, регіональний вимір / Білоконь О.С. та ін.; відп. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, Держ. установа «Ін-т всесвіт. історії НАН України», Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми: зб. наук. пр. с. 104-128.

Олійник, О.М. (2014) Основные направления экономической интеграции стран АСЕАН. Материалы 35 науч. конф. «Южнотихоокеанский регион в прошлом и настоящем: история, экономика, политика, культура» 14.11.2014 / Институт Востоковедения РАН. Москва., 2014. с. 22-25.

Олійник, О.М. (2009) Реформа банківської системи Китаю в процесі ринкової трансформації економіки країни (30-ти річний досвід). Китайська цивілізація: традиції та сучасність: Збірник статей / Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. с. 52-57.

Орлова, Т.В. (2008) Соціально-економічний розвиток Молдови після здобуття державної незалежності. Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 360-річчю Козацької революції 1648-1667 рр. та 90-річчю Гетьманату П. Скоропадського. с. 11-14.

Орлова, Т.В. (2004) Війни в історії ХХ століття. Історичний журнал (№ 1-2). с. 62-68.

Орлова, Т.В. (2019) Соціальні революції XX - початку XXI ст. на пострадянському просторі. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 98-114.

П

Перга, Т.Ю. (2017) Сталий розвиток в стратегіях нових членів ЄС. Європейські історичні студії (6). с. 48-63. ISSN 2524-048X

Перга, Т.Ю. (2016) Роль Латиноамериканської асоціації вільної торгівлі в інтеграційних процесах в Латинській Америці. Scriptorium nostrum (2). с. 278-288. ISSN ISSN 2411-0078

Перга, Т.Ю. (2015) Розвиток екологічного партнерства в європейському регіоні: досвід країн Вишеградської групи //. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва міжнародних відносин. Збірник наукових праць.– К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»,. 126-133..

Перга, Т.Ю. (2016) Вплив суспільних трансформацій початку 1990–х рр. на екологічну політику країн центрально–Східної Європи. Гілея: науковий вісник (114). с. 121-123.

Перга, Т.Ю. (2013) Трансформація політики сталого розвитку на початку 21 століття /. Дослідження світової політики. Збірник наукових праць.–, Вип (2 (63)). с. 86-94.

Перга, Т.Ю. (2017) Особливості соціально-економічного розвитку Мексики у 40-70-х рр ХХ століття. Американська історія та політика. с. 223-232.

Перга, Т.Ю. (2016) Environmental policy of Ukraine through the prism of memory on Chernobyl disaster. // Сторінки історії: збірник наукових праць. –, Вип (24). с. 138-142.

Потєхін, О.В. (2016) Ялтинсько-потсдамська система, "холодна війна" та спроба її реінкарнації. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 77-91.

Потєхін, О.В. (2015) Фактор США у мережевій системі сучасного світу: український вимір. Гуманітарні студії.. с. 206-214.

Потєхін, О.В. (2012) Українсько-американські відносини в контексті проблем сучасної зовнішньої політики України. Агора (Вип.11). с. 68-78.

Потєхін, О.В. (1976) Урядові програми підготовки кадрів в США і молодь. Історичні дослідження (№ 2). с. 72-76.

Потєхін, О.В. (1975) Молодежь в профсоюзах США. Вестник КМО СССР (№ 9). с. 25-34.

Потєхін, О.В. (1975) Соціально-економічні аспекти становища американської молоді в умовах НТР. Історичні дослідження (№ 1). с. 147-160.

Потєхін, О.В. (2016) Зовнішня політика та міжнародне становище України очима експертів:2015. – Ч.3.– Непевні очікування інтеграції. Зовнішні справи (№ 4). с. 14-19.

Потєхін, О.В. (2016) Зовнішня політика та міжнародне становище України очима експертів: 2015.– Ч. 1. – Загрози та здатність їм протистояти. Зовнішні справи. (№ 2). с. 6-11.

Потєхін, О.В. (2016) Зовнішня політика та міжнародне становище України очима експертів:2015.– Ч.2.– Ворог, друзі, байдужі. Зовнішні справи. (№ 3). с. 10-15.

Потєхін, О.В. та Бессонова, М.М. (2018) Ukrainian Attitudes toward the United States during the Russian Military Intervention. JOURNAL OF SOVIET AND POST-SOVIET POLITICS AND SOCIETY, Vol. 4 (№ 1). с. 119-144.

Потєхін, О.В. та Тодоров, І.Я. (2013) Тенденції зовнішньої політики України у 2012 р. Зовнішня політика України: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети.. с. 19-47.

Потєхін, О.В. та Тодоров, І.Я. (2016) Тенденції зовнішньої політики України у 2015 р. Зовнішня політика України: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети.. с. 35-60.

Потєхін, О.В. та Шульга, М. та Бойко, Н. та Парохонська, О. та Шульга, Т. (1998) Правляча еліта сучасної України: Аналітична доповідь №10. Вісник НАН України.

Р

Розумюк, В.М. (2010) Внутрішньополітичні детермінанти зовнішньої політики: війни революційної Франції та діяльність «Священного Союзу». Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (3 (52)). с. 84-99.

Розумюк, В.М. (2005) Зовнішньополітичні аспекти доктрини націонал-соціалізму. Дослідження світової політики. Зб. наукових праць (Вип.31). с. 253-264.

Розумюк, В.М. (2000) Доктрина націонал-соціалізму: ідеологічна легітимація гітлерівського режиму. Історія слов’янських народів. Актуальні проблеми дослідження. Збірник праць вчених (Вип. 6). с. 50-54.

Розумюк, В.М. (2000) Тоталітаризм – шлях до розуміння. Розвиток концепцій. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України (№ 1). с. 196-201.

Розумюк, В.М. та Трубайчук, А. (1998) Три іпостасі тоталітаризму. Нова політика (№ 4). с. 31-41.

Розумюк, В.М. та Трубайчук, А. (1998) Що таке тоталітаризм? Пам'ять століть (№ 6). с. 16-29.

Рудяков, П.М. (2019) «Відкладена» демократія: пострадянський транзит до нових суспільно-політичних моделей і практик. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 36-49.

Рудяков, П.М. (2020) Пострадянські протодемократії: європейські моделі та практики на просторі колишнього СРСР. In: Інтеграційні виміри трансформації пострадянського простору: монографія за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського; передмова доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАН України А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут всесвітнь. К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 62-78.

С

Сергейчук, В.І. та Татаренко, Н.О. та Шергін, С.О. (2014) Туреччина: фактор безпеки. In: Україна – Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура: монографія. Укр. Письменник, Київ, с. 101-114.

Солдатенко, В.Ф. (2017) Порівняльна історіографічна оцінка міжнародного становища України за доби Гетьманату П.Скоропадського. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№2(4)). с. 10-34.

Солошенко, В.В. (2016) Досвід подолання наслідків політики націонал-соціалізму. «Зовнішні справи». ІСТОРИЧНІ НАУКИ (8). с. 28-33.

Солошенко, В.В. (2014) Падение Берлинской стены и объединение Германии: внутриполитические проблемы нового немецкого единства. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 114-124.

Солошенко, В.В. (2016) Історичне значення Ялтинської конференції. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 16-24.

Солошенко, В.В. (2008) Українсько-німецькі відносини в кінці ХХ – на початку ХХІ ст.: історіографічний та джерелознавчий аналіз проблеми. Вісник КСУ. Серія: Історія (38). с. 218-226.

Солошенко, В.В. (2018) Солошенко В. В. Підрозділ 1.1. Теоретичні та методологічні засади політики пам'яті у світовому контексті: історія і сучасність. Підрозділ 1.2. "Політика подолання минулого" і ствердження історичної справедливості в національній па'яті ФРН (у співавторстві). Інституалізація історичної пам'яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України / А.І. Кудряченко, С. Толстов, Т. Метельова, В. Солошенко (та ін.). Київ. ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України". 2018. С. 6-16. Інституалізація історичної пам'яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. с. 6-16.

Солошенко, В.В. (2019) Солошенко В. В. Гіледбранд Гурлітт - постать чотирьох епох. Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин. Матеріали міжнародної конференції 10-11 квітня 2019 р. Київ. 2019. С.276-282. Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин.. с. 276-282.

Солошенко, В.В. (2018) Солошенко В. В. Проблема подолання наслідків націонал-соціалізму в культурній сфері: досвід для України. Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 18-19 квітня 2018 р. Київський національний університет культури. Київ. 2018. С. 140-142. Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин.. с. 140-142.

Солошенко, В.В. (2020) Солошенко В. В. Аукціонна торгівля творами мистецтва з обтяжливим минулим 1945-2020 рр.:недосліджені аспекти. Сторінки історії. Випуск 50. 2020. С. 268-285. Сторінки історії (50). с. 268-285.

Солошенко, В.В. (2019) Колективна па'ять про Першу світову війну - складова перетворень у країнах Східної Європи (на прикладі України та Росії). Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. №2 (8). 2019. С. 120-132. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. (2 (8)). с. 120-132.

Солошенко, В.В. (2010) Солошенко В. В. Розширення співробітництва України з європейськими країнами в галузі науки та технологій. Віче. 2010. №22 (283). С. 9-11. Віче (22). с. 9-11.

Солошенко, В.В. (2017) Солошенко В.В. Подолання наслідків політики націонал-соціалізму в культурній сфері: досвід для України. Україна: контекст світових подій. Аналітичні записки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2014 – 2017 рр.) / За загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. 556 с. С. 99-103. Україна: контекст світових подій. с. 99-103.

Солошенко, В.В. (2014) Солошенко В. В. Гендерна політика - складова цінностей об'єднаної Європи. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: моногр./ кер. авт. кол. і науковий ред., д.і.н., професор А.І. Кудряченко, ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України". Київ. Фенікс, 2014. С. 258-286. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: моногр.. с. 258-286.

Солошенко, В.В. Солошенко В. В. Особливості мультикультурного розвитку країн Західної Європи. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: моногр./ кер. авт. кол. і наук. ред., д.і.н., проф. А.І. Кудряченко, ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України". Київ. Фенікс, 2014. С. 387-404. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: моногр.. с. 387-404.

Солошенко, В.В. Солошенко В. В. Європейські інтеграційні процеси: науковий дискурс. Міжнародні регіональні процеси та зовнішньополітичні пріоритети України: монографія / заг. ред. професорів С. Шергіна, В. Космини, Л. Чекаленко. Київ. Дипломатична академія при МЗС України, 2017. С. 49-67. Міжнародні регіональні процеси та зовнішньополітичні пріоритети України: монографія. с. 49-67.

Солошенко, В.В. (2018) Солошенко В. В. "Викрадене мистецтво" в структурі політики пам'яті Федеративної Республіки Німеччина. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. 2018. №1 (5). С. 211-227. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1 (5)). с. 211-227.

Солошенко, В.В. (2018) Солошенко В.В. Захист культурних цінностей у період війн і збройних конфліктів. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. 2018. №2 (6). С. 187-205. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (2 (6)). с. 187-205.

Солошенко, В.В. (2019) Солошенко В. В. Арт-діяльність Гульдебранда Гурлітта як віддзеркалення епохи націонал-соціалізму. Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки. Київ, 2019. Вип. 28. С. 231-253. Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки. (28). с. 231-253.

Солошенко, В.В. (2020) Солошенко В.В. Знаменитий та маловідомий український художник Микола Глущенко. Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. «Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського». Київ, 2020. С. 34-36. Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.. с. 34-36.

Солошенко, В.В. (2013) Солошенко В. В. Freiheitsbestrebungen und neue Perspektiven Ein Überblick über die Auswanderung der Russlanddeutschen nach Südamerika. Sommelband "Auf nach Übersee! Deutsche Auswanderung aus dem Östlichen Europa". Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkunde. Waxmann Verlag Gmbh, Münster, New York, München, Berlin, 2013, S. 39-47. Sommelband "Auf nach Übersee! Deutsche Auswanderung aus dem Östlichen Europa". Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkunde. с. 39-47.

Солошенко, В.В. (2019) Солошенко В.В. Права на культурное наследие и ценности, конфискованные в странах Европы во времена национал-социализма. «Regionalne systemy ochrony praw czlowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Czlowieka. Osiagniecia bariery- nowe wyswania i rozwiazania». Sejm Republicans Polska Adam Marzalek, Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak, Torun, 2019. S. 64-85. «Regionalne systemy ochrony praw czlowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Czlowieka. Osiagniecia bariery- nowe wyswania i rozwiazania».. с. 64-85.

Солошенко, В.В. (2014) Солошенко В. В. Souveränisierung der Völker Russlands und zwischenstaatliche Beziehungen zwischen der Ukrainischen Volksrepublik und Finnland. Loyalität, Legitimität, Legität. Zerfalls-Separations- und Souveränisierungsprozesse in Ostmittel- und Osteuropa 1914-1921. Hg. von Alfred Eisfeld und Konrad Maier, Weisbaden, 2014. S. 86-94. Loyalität, Legitimität, Legität. Zerfalls-Separations- und Souveränisierungsprozesse in Ostmittel- und Osteuropa 1914-1921.. с. 86-94.

Солошенко, В.В. (2008) Українсько-німецьке співробітництво: політичний аспект (кінець XX – початок XXI століття). Материалы международной научной конференции. «Современный мировой порядок и интеграционные процессы на постсоветском пространстве» (Крым, Ялта. Ливадийский дворец-музей. 5–9 февраля 2008). с. 85-95.

Солошенко, В.В. та Кудряченко, А.І. (2017) Солошенко В.В. Судоустрій у Федеративній Республіці Німеччина. Україна: контекст світових подій. Аналітичні записки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2014 – 2017 рр.) / За загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. 556 с. С. 451-456. Україна: контекст світових подій. с. 451-456.

Солошенко, В.В. та Кудряченко, А.І. (2020) Солошенко В.В. Німеччина і Австрія повоєнних десятиліть та захист ними національних культурних цінностей. Człowiek, etnos, naród w historii świata – procesy państwotwórcze na obszarze europejskim (od starożytności po współczesność). Monografia zbiorowa przygotowana z okazji 30-lecia działalności Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego / red. Ihor Sribniak. Warszawa-Paryż, 2020. S.70-81. (у співавторстві з А.І. Кудряченко). Człowiek, etnos, naród w historii świata – procesy państwotwórcze na obszarze europejskim (od starożytności po współczesność). с. 70-81.

Солошенко, В.В. та Чекаленко, Л.Д. (2019) Солошенко В. В. НАТО: від холодної війни до відповідальності за безпеку світу. Зовнішні справи. №6-7. 2019. С. 20-25. Зовнішні справи. (6-7). с. 20-25.

Срібняк, І.В. (2016) Процеси національної самоідентифікації полонених офіцерів-українців в Австро-Угорщині на завершальному етапі Першої світової війни. Сучасна українська нація: мова, історія, культура. Мат-ли міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 15-річчя кафедри українознавства Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, 16 березня 2016 р. с. 231-233.

Срібняк, І.В. (2015) Українська політична еміграція в міжвоєнній Польщі: шляхи формування, особливості діяльності, подальша доля. Nad Wіsłą і Dnіeprem. Polska і Ukraіna w przestrzenі eurazijskiej – przeszłość і teraźnіejszość (№ 4). с. 155-159.

Срібняк, І.В. (2014) Полонені та інтерновані вояки-українці в Австро-Угорщині та Німеччині під час Першої світової війни. Перша та Друга світові війни в історії людства (до 100-річчя початку Першої і 75-річчя початку Другої світової воєн). Монографія / Наук. ред. проф. С.С. Троян. с. 206-212.

Срібняк, І.В. (2014) Інформаційна агенція «Рейтер»: виникнення, особливості розвитку, сучасний стан. Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Зб. наук. праць (філол. науки) (№ 3). с. 65-69.

Срібняк, І.В. (2018) Газетно-журнальна періодика КНР: шлях довжиною у понад півстоліття (короткий нарис з історії). Українська орієнталістика: Міждисциплінарний збірник наук. праць виклада- чів та студентів Інституту філології та Історико-філософського факультету Київського універ- ситету імені Бориса Грінченка / За ред. В. Резаненка та І. Срібняка (Вип. 9). с. 40-47.

Срібняк, І.В. (2013) Українська революція очима полонених вояків-українців російської армії на заключному етапі Першої світової війни. Українська революція 1917–1921 років: погляд із сьогодення. Міжнар. наук. конф. 25 квітня 2012 р. / Ред. кол.: Литвин В.М. (голова) та ін. с. 338-344.

Срібняк, І.В. (2013) Кіпрська проблема в зовнішній політиці Греції та Туреччини: історичний досвід і сучасний стан. Spheres of Culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies, Vol IV. с. 309-322.

Срібняк, І.В. (2013) Радіо- і телесегмент мас-медійного поля Японії. Мовні і концептуальні картини світу, Вип.45. с. 347-351.

Срібняк, І.В. (2012) Газета «Асахі Шімбун» в суспільно-політичному та культурному житті Японії. Мовні і концептуальні картини світу, Вип.40. с. 334-339.

Срібняк, І.В. (2011) Газетно-журнальная периодика в Китае: становление, информационное обеспечение, основные тенденции развития. Пути Поднебесной. Сб. науч. трудов, Вып.ІІ. с. 396-402.

Срібняк, І.В. (2009) Діяльність Директорії УНР з репатріації полонених вояків-українців з теренів європейських країн (військово-політичний аспект). Кам’янець-Подільський – остання столиця Української Народної Республіки: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, Кам’янець-Подільський, 6–7 жовтня 2009 р. / Ред. кол.: Смолій В.А., Завальнюк О.М. (співголови) та ін. с. 184-192.

Срібняк, І.В. (2008) Основні тенденції розвитку японської преси (друга половина ХІХ – кінець ХХ ст.). Мова, культура й освіта в сучасному світі: Збірник наукових праць до 90-річчя доктора філологічних наук, професора О.К. Романовського. с. 287-293.

Срібняк, І.В. (2008) Повернення додому? (Сумна одисея однієї картини Олекси Гришенка). Інформаційний бюлетень Української Бібліотеки імені Симона Петлюри, 69-71. с. 37-41.

Срібняк, І.В. (2007) Різьбярі історичних скрижалей української нації (переднє слово). Українські січові стрільці – лицарі рідного краю. (Серія: «Українське мистецтво у старій листівці»), Вип. 5. с. 7-8.

Срібняк, І.В. (2007) Проблема реконструкції видання військово-історичних часописів української еміграції (джерелознавчий аспект). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. Матеріали Другої міжнародної наукової конференції «Українська діаспора: проблеми дослідження», Вип. 9. с. 367-373.

Срібняк, І.В. (2006) Між Сходом і Заходом: греко-турецькі міжнаціональні та міждержавні взаємини в історичній ретроспективі. Українська орієнталістика: Збірник наукових праць викладачів та студентів Інституту східних мов Київського національного лінгвістичного університету, Вип. 1. с. 10-21.

Срібняк, І.В. (2001) З історії українського кооперативного руху під час Першої світової війни. Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: матеріали наук.-практ. конф. / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князева, Т. 2. с. 71-76.

Срібняк, І.В. (1998) Полон в Італії. Літопис Червоної Калини: історико-літературний часопис (Скрипторій історичної прози. – 1998. – Т. VІІІ.), № 13 (79-81). с. 344-357.

Срібняк, І.В. (1997) Таборова преса (рец. на: Сидоренко О. Українська таборова преса часів першої світової війни: Анотований бібліографічний покажчик). Українські проблеми, № 2. с. 158-159.

Срібняк, І.В. (1997) Питання національної самосвідомості на сторінках періодичних видань Союзу Визволення України. Національна ідея та національна своєрідність у засобах масової інформації: Асиміляція чи інтеграція в багатонаціональні суспільства Центрально-Східної Європи. Матеріали «круглого столу», Київ, 20–22 грудня 1996 р.. с. 88-94.

Срібняк, І.В. (1996) Український табір військовополонених у Зальцведелі (Німеччина). Доповіді та повідомлення третього міжнародного конгресу україністів (Харків, 26–29 серпня 1996 р.). Політологія, етнологія, соціологія. с. 405-410.

Срібняк, І.В. (1996) До початків заснування Української воєнної академії Генерального штабу. Вісті комбатанта, Ч. 1. с. 60-67.

Срібняк, І.В. (2017) На службі ІІ-му Райху і Україні: організаційно-освітня діяльність вояків-українців 1-го Запорізького імені Т. Шевченка полку на Підляшші (1917 – початок 1918 рр.). Гуржіївські історичні читання (Вип.12). с. 138-144.

Срібняк, І.В. (2009) Формування 1-ої стрілецько-козацької (Сірожупанної) української дивізії у Володимирі-Волинському у 1918 р. Od armіі komputowej do narodowej ІІІ. Problemy organizacyjne sił zbrojnych od XVІ do XX wіeku. Pod redakcją J. Centka i M. Krotofіla. с. 127-136.

Срібняк, І.В. (2010) Газетно-журнальна періодика Японії (1861–2005 рр.): репертуар, система розповсюдження, особливості редакційно-видавничого менеджменту. Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наук. праць присвячений пам’яті Омеляна Пріцака, Вип.28. с. 295-301.

Срібняк, І.В. (2014) Розвиток корейських ЗМІ в умовах японської військово-політичної присутності (1905–1945 рр.). Мовні і концептуальні картини світу (Вип.49). с. 290-294.

Срібняк, І.В. (2013) Реконструкція історії вишу в контексті історії України перших десятиліть ХХ ст. Рец. на: А.І. Чуткий. Київський комерційний інститут: витоки та історичний поступ (1906–1920 рр.). Література та культура Полісся. Зб. наук. праць, Вип.72. с. 361-364.

Срібняк, І.В. (2016) Табір полонених вояків царської армії в Кніттельфельді (АвстроУгорщина) в кінці 1914 – першій половині 1915 рр.: виокремлення українців та їх самоорганізація. Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки. Мат-ли VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р. с. 131-142.

Срібняк, І.В. (2017) «Що ви нам про книжки і науку? Ви нам хліба вистарайтеся…» (українська «пропаганда» в таборі Фрайштадт, Австро-Угорщина у кінці 1914 – на початку 1915 рр.). Емінак: науковий щоквартальник. – Київ-Миколаїв, Т. 1 (№2(18)). с. 39-44.

Срібняк, І.В. (1996) Видавнича діяльність полонених українців у Німеччині в 1914-1918 рр. (за матеріалами табірної преси та «Вістника СВУ»). Матеріали третього міжнародного конгресу україністів (Харків, 26–29 серпня 1996 р.). Історія. с. 250-256.

Срібняк, І.В. (2005) Матеріали українських та зарубіжних архівів як джерело з історії таборів полонених та інтернованих українців у країнах Європи (1914-1924 рр.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. Матеріали Першої міжнародної наукової конференції «Українська діаспора: проблеми дослідження», Вип. 5. с. 169-184.

Срібняк, І.В. (2016) Організаційна діяльність Союзу визволення України у таборах полонених царської армії (1914–1916 рр.). Емінак: науковий щоквартальник, Т. 1 (№2(14)). с. 99-103.

Срібняк, І.В. (2016) Боротьба світів: формування національної свідомості полонених українців у таборах Німеччини та Австро-Угорщини (1914–1917 рр.). Історія та історіографія в Європі (Вип. 5). с. 58-68.

Срібняк, І.В. (2001) Культурно-просвітницька і організаційна діяльність Союзу Визволення України у багатонаціональних таборах царської армії в Австро-Угорщині та Німеччині (1914–1917 рр.). Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст, Вип. 3. с. 198-221.

Срібняк, І.В. (1997) Діяльність Союзу визволення України серед полонених офіцерів російської армії в Австро-Угорщині (1914–1918 рр.). Сурмач, Ч. 1–4. с. 45-53.

Срібняк, І.В. (1996) Матеріали «Вістника Союзу Визволення України» (1914–1918) як джерело з історії таборів полонених українців у Німеччині та Австро-Угорщині. Українська преса за межами України. с. 29-36.

Срібняк, І.В. (2005) Політико-правові аспекти перебування полонених українців та поляків зі складу російської армії у таборах західноєвропейських країн (1914–1919 рр.). Od armіі komputowej do narodowej ІІ. Dzіeje mіlіtarne Polskі і jej sąsіadów od XVІ do XX wіeku. Pod redakcją M. Krotofіla і A. Smolіńskіego. с. 155-165.

Срібняк, І.В. (1999) Полонені українці в Австро-Угорщині та Німеччині (1914–1920 рр.). Технічний звіт. Київ.

Срібняк, І.В. (2000) Полонені вояки-українці царської армії в таборах Німеччини та Австро-Угорщини (1914–1920 рр.): історіографія і джерела. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики [Число 5] / Історичні дослідження в Україні [Вип. 10]. Об’єднаний випуск збірки наукових праць на пошану акад. В.А. Смолія: У 2 ч., Ч. 2. с. 171-192.

Срібняк, І.В. (2002) Шкільництво в таборах полонених та інтернованих вояків-українців у Європі (1914–1924 рр.). Постметодика. Роль антропологічного фактора в освітніх технологіях ХХІ століття. с. 86-89.

Срібняк, І.В. (2000) Табірні архіви українського вояцтва (1914–1924 рр.). Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий науковий збірник, Вип.ІІ. с. 63-72.

Срібняк, І.В. (1997) З історії культурно-просвітницької діяльності полонених українців у таборі Вецляр (Німеччина) в 1915 р. Етнонаціональний розвиток в Україні та стан української етнічності в діаспорі: сутність, реалії конфліктності, проблеми та прогнози на порозі XXІ століття: Тези п’ятої Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Чернівці, 22-25 травня 1997 р.), Ч. 2. с. 441-443.

Срібняк, І.В. (2014) Національно-організаційна та культурно-просвітницька діяльність полонених українців у таборі Раштат (Німеччина) у 1915–1917 рр. Сіверянський літопис, № 6 (120). с. 309-324.

Срібняк, І.В. (1998) Табір полонених українців у Вецлярі (Німеччина) у 1915–1917 рр. Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія», Вип. 2. с. 38-57.

Срібняк, І.В. (1997) Табір полонених українців у Зальцведелі (Німеччина) у 1915–1917 рр. Київська старовина, № 3/4. с. 139-151.

Срібняк, І.В. (2001) Еврейские организации в лагерях военнопленных украинцев, служивших в российской армии в Австро-Венгрии и Германии (1915–1918 гг.). Материалы Восьмой Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике, Вып. 8 (Ч. 1). с. 70-78.

Срібняк, І.В. (2016) «Люди с нерусской душой…»: реакція полонених українців та євреїв на відвідини Александрою Романовою табору Фрайштадт на початку 1916 р. Уманська старовина (Вип. 2). с. 41-48.

Срібняк, І.В. (2017) Новітня «Запорізька Січ» на чужині (творення парамілітарних структур в українському таборі Раштат, 1916 р.). Емінак: науковий щоквартальник, Т. 1 (№1(17)). с. 80-85.

Срібняк, І.В. (2011) Український гурток у таборі полонених офіцерів російської армії Терезієнштадт в Австро-Угорщині (1916 – червень 1917 рр.). Пам’ятки: археографічний щорічник, Т. 12. с. 42-45.

Срібняк, І.В. (1997) Видавнича та просвітня діяльність полонених-українців у таборі Зальцведель (Німеччина) в 1916–1917 рр. Центральна Рада і український державотворчий процес (До 80-річчя створення Центральної Ради): матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. в 2-х ч., Ч. 2. с. 291-297.

Срібняк, І.В. (2016) Культурно-Просвітній Гурток полонених офіцерів-українців у австрійському таборі Йозефштадт (серпень 1917 – лютий 1918 рр.). Проблеми всесвітньої історії (№ 2). с. 187-202.

Срібняк, І.В. (2007) Українська громада табору Фрайштадт і державотворчі процеси в Україні 1917–1918 рр. Україна в революційних процесах перших десятиліть ХХ століття. Збірник ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. с. 310-319.

Срібняк, І.В. (2000) Культурно-просвітницька та організаційна діяльність полонених офіцерів-українців російської армії в таборах Німеччини і Австро-Угорщини у 1917–1918 рр. Український консерватизм і гетьманський рух: історія, ідеологія, політика. Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія», Вип. 4 (№ 1). с. 173-190.

Срібняк, І.В. (2009) Організація репатріації полонених українців з Австро-Угорщини у 1918 р. (джерела до історії української військової дипломатії). Пам’ятки: археографічний щорічник, Т. 10. с. 58-61.

Срібняк, І.В. (2003) Українська Держава на міжнародній арені: з досвіду діяльності воєнної дипломатії в 1918 р. Гетьманський альманах, Ч. ІІ. с. 94-100.

Срібняк, І.В. (1999) Репатріаційна діяльність українських дипломатичних і військово-санітарних установ у Європі в 1918 р. Студії з архівної справи та документознавства, Т. 5. с. 259-263.

Срібняк, І.В. (2017) Створення та діяльність Комітету культурної помочі українцям у Німеччині у таборі Раштат (друга половина 1918 р.). Київські історичні студії (№ 1). с. 3-8.

Срібняк, І.В. (2015) Табір полонених українських офіцерів у Кляйнмюнхені (Австро-Угорщина) навесні 1918 року. Київські історичні студії (№ 1). с. 21-25.

Срібняк, І.В. (1998) Табір полонених старшин-українців у Кассіно (Італія) у 1918–1920 рр. Перша світова війна і слов’янські народи. Матеріали міжнародної наукової конференції 14–15 травня 1998 р.. с. 96-100.

Срібняк, І.В. (1998) Українська еміграція у Німеччині: погляд історика (рец. на: Українці в Берліні 1918–1945: пропам’ятний збірник доповідей і спогадів з життя та діяльности українців у Берліні з нагоди З’їзду 5-го вересня 1981 р. у Шератон готелі в Торонті, Канада. – Торонто, 1996. – 256 с.). Всесвіт, № 11. с. 141-144.

Срібняк, І.В. (2002) Українська військова дипломатія в Італії (1919–1920 рр.). Народна армія, № 230. с. 7.

Срібняк, І.В. (1995) Симон Петлюра на чолі держави та війська. До питання про польсько-українські взаємини 1919–1920 років. Збірник праць другого конкурсу петлюрознавців України. с. 137-164.

Срібняк, І.В. (1998) Табір полонених українських старшин у Кассіно (Італія) у 1919–1920 рр. Вісті комбатанта, № 3. с. 79-83.

Срібняк, І.В. (2002) Українська військова дипломатія в Італії (1919–1920 рр.). Народна армія, № 229. с. 7.

Срібняк, І.В. (1999) Табір полонених та інтернованих вояків-українців у Ланцуті (Польща) у 1919–1921 рр. Симон Петлюра у контексті українських національно-визвольних змагань. Збірник наукових праць. с. 148-162.

Срібняк, І.В. (2006) Преса інтернованих частин Української Галицької Армії у Чехословаччині (1919–1921 рр.). Маґістеріум (Національний університет «Києво-Могилянська академія»). Серія «Журналістика», Вип.22. с. 76-80.

Срібняк, І.В. (1998) Полонені та інтерновані вояки-українці в Румунії (1919–1923 рр.). Пам’ять століть, № 5. с. 116-124.

Срібняк, І.В. (2000) Українці на чужині. Полонені та інтерновані вояки-українці в країнах Центральної та Південно-Східної Європи (1919–1924 рр.): становище, організація, культурно-просвітницька діяльність. Інший. Київ.

Срібняк, І.В. (2017) "Зв’язок з добрармією уже пірвано…" (Створення "Української секції" в таборі інтернованих вояків "Збройних сил Півдня Росії" у Стшалково, весна – літо 1920 р.). Гуржіївські історичні читання (Вип.11). с. 104-109.

Срібняк, І.В. (2016) Полонені вояки УГА в таборі Тухоля (Польща) восени 1920 р.: морально-психологічний стан та умови перебування. Europa Orientalis. Studia z dziejów Europy Wschodniej I Państw Bałtyckich (№ 7). с. 31-44.

Срібняк, І.В. (2004) Українці про союз 1920 р.: Передумови та наслідки підписання Варшавської угоди між УНР і Польщею (вибрані аспекти історіографії проблеми). Rzeczpospolіta Obojga Narodów і jej tradycje. Studіa і szkіce / Redakcja naukowa M. Wagner, J. Wojtasіk. с. 333-344.

Срібняк, І.В. (2018) Санітарно-епідеміологічний стан табору інтернованих вояків-українців Александрів (Польща), грудень 1920 – липень 1921 рр. ScienceRise (№ 7). с. 15-18.

Срібняк, І.В. (2016) «На світанку євроінтеграції»: допомога українським політичним емігрантам та біженцям з боку урядів країн Центрально-Східної Європи (перша половина 1920-х рр.). Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України. Мат-ли міжнар. наук.-практ. конф., 9 червня 2016 р. с. 97-104.

Срібняк, І.В. (2008) Культурно-освітня робота в таборі інтернованих військ УНР Александрів-Куявський у 1920–1921 рр. Aleksandrów Kujawski. Obózy jeńców і іnternowanych 1918–1921. Część I (Warunki życia jeńców і іnternowanych oraz ukraińskiej emigracji politycznej). с. 65-76.

Срібняк, І.В. (2007) Архівні джерела з історії перебування полонених українців у таборі Тухоля (1920–1921 рр.). Tuchola. Obóz jeńców і іnternowanych 1914-1923. Część III (Warunki życia jeńców і іnternowanych). с. 113-127.

Срібняк, І.В. (1997) Польська доба Симона Петлюри. 1920–1923 роки. У 70-річчя паризької трагедії 1926–1996. Збірник матеріалів про відзначення 70-річчя загибелі Симона Петлюри / Упоряд.: В. Михальчук, Д. Степовик. с. 187-199.

Срібняк, І.В. (1994) Військові організації УНР у Румунії і південному заході України у 1921 р. Штурм, Ч. 77. с. 15-17.

Срібняк, І.В. (2017) Особливості функціонування Спільної юнацької школи Армії УНР у травні–жовтні 1921 під час інтернування в Польщі ("Вадовицька доба"). Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки (№ 4). с. 71-76.

Срібняк, І.В. (2018) Табір інтернованих вояків армії УНР в Александрові (Польща) навесні-влітку 1921 р. Схід (№ 4). с. 67-73.

Срібняк, І.В. (2016) «Високе і земне»: приватне життя полонених старшин УГА в таборі Тухоля (Польща) у 1921 р. Емінак: науковий щоквартальник, Т. 1 (№3(15)). с. 74-78.

Срібняк, І.В. (2018) "…Піти на зустріч всім покаліченим впливом чужої культури та помогти їм засвоїти акорди рідної мови": накази групі інтернованих військ УНР як джерело для реконструкції повсякдення вояків-українців у таборі Ланцут (Польща), січень – травень 1921 р. Етнічна історія народів Європи (Вип.56). с. 81-87.

Срібняк, І.В. (2017) Табір інтернованих військ УНР у Вадовицях, Польща: умови перебування та моральний стан вояцтва в травні-липні 1921 р. Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки (Вип.26). с. 124-140.

Срібняк, І.В. (2001) Діяльність Партизанського-Повстанського Штабу при Головній Команді Військ УНР у 1921 р. Український історичний журнал, № 5. с. 107-120.

Срібняк, І.В. (1994) Військові організації УНР у Румунії і південному заході України у 1921 р. Штурм, Ч. 76. с. 23-25.

Срібняк, І.В. (2017) Табір інтернованих Військ УНР у Пикуличах (Польща)(січень — лютий 1921 р.): умови перебування та моральний стан вояцтва. Київські історичні студії (№ 2). с. 18-24.

Срібняк, І.В. (2015) З історії діяльності військово-освітніх закладів інтернованої в Польщі армії УНР у 1921 р.: "Юнацька школа прискореного випуску для підготовки старшин військового часу в таборі Каліш". Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Історичні науки (№ 134). с. 105-108.

Срібняк, І.В. (1993) Військові формування Армії Уряду У.Н.Р. у 1921 році. Штурм, Ч. 74. с. 23-24.

Срібняк, І.В. (2017) Умови перебування та культурно-освітня діяльність інтернованих вояків-українців у таборі Ланцут, Польща (січень – серпень 1921) у світлі архівних документів. Вісник Черкаського унверситету. Серія: Історичні науки (№ 3). с. 63-72.

Срібняк, І.В. (2015) Інтерновані вояки УГА в таборі Йозефов (Чехословаччина) у 1921-1922 рр.: умови перебування та санітарний стан. Дриновський збірник, VIII. с. 196-211.

Срібняк, І.В. (2006) Початки української військової еміграції на Балканах (1921-1923 рр.). Військово-історичний альманах, Ч. 2. с. 47-57.

Срібняк, І.В. (2018) Генеральний штаб армії УНР (специфіка діяльності в умовах інтернування у таборах Польщі, 1921-1924 рр.). ScienceRise (№ 8). с. 10-12.

Срібняк, І.В. (2001) О создании и деятельности Главного военно-исторического музея-архива Армии Украинской Народной Республики (1921–1922 гг.). Клио, № 3 (15). с. 75-76.

Срібняк, І.В. (1995) Нескорена армія. (Перебування у таборах Польщі інтернованих Військ УНР у 1921–1923 рр.). Визвольний шлях: суспільно-політичний та науково-літературний часопис, Кн. 8 (569). с. 986-996.

Срібняк, І.В. (2017) «Почуття великого обов’язку, покладеному на Генеральний штаб Батьківщиною…»: заснування та діяльність Академічних курсів штабних старшин у таборі Каліш (Польща) у 1921–1924 рр. Nad Wіsłą і Dnіeprem. Polska і Ukraіna w przestrzenі europejskiej – przeszłość і teraźnіejszość. Zbiór prac naukowych dedykowanych profesorowie Emilianowi Wiszce (1940–2014), T. 1. с. 24-32.

Срібняк, І.В. (1996) Українська військова еміграція в Польщі у 1921–1924 рр. Українська діаспора, Ч. 9. с. 38-52.

Срібняк, І.В. (1997) Обеззброєна, але нескорена: Інтернована Армія УНР у таборах Польщі й Румунії (1921–1924 рр.). Технічний звіт. Київ–Філядільфія.

Срібняк, І.В. (2016) Діяльність благодійних організацій у таборі Йозефов (Чехословаччина) у 1921–1925 рр. Київські історичні студії: Зб. наук. праць (№ 1). с. 10-19.

Срібняк, І.В. (2017) Хроніка життя інтернованих вояків-українців у таборі Каліш, Польща (1922 р.). Сумська старовина (№ 51). с. 25-34.

Срібняк, І.В. (2018) "Несемо ми хрест… в терновім вінку колючих дротів…” (інтерновані вояки-українці в таборі Стшалково, Польща, у 1922 – 1923 рр. ). Київські історичні студії (№ 1). с. 33-43.

Срібняк, І.В. (2016) Позатаборовий простір інтернованих військ УГА в ЧСР: повсякдення робітничих відділів (1922–1923 рр.). Київські історичні студії (№ 2). с. 49-59.

Срібняк, І.В. (2007) Науково-військовий часопис української еміграції «Табор» (1923-1939 рр.): історіографія та джерела. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія», Вип.13. с. 179-187.

Срібняк, І.В. (2009) Становление и развитие периодики в Корее (конец ХІХ – 90-е гг. ХХ ст.). Мугунхва: периодическое издание Корейского культурного центра, № 7. с. 25-30.

Срібняк, І.В. (2015) Газета «Mainichi Shimbun»: штрихи до історії її видання. Мовні і концептуальні картини світу (Вип.54). с. 275-279.

Срібняк, І.В. (2017) Енциклопедія полону: українська Tuchola. Інший. Київ-Париж: Міжнародний науково-освітній консорціум імені Люсьєна Февра, Книга 1.

Срібняк, І.В. (2002) Ukraіnіsche Gefangene іn Lagern Österreіch-Ungarns während des Ersten Weltkrіeges. Österreіchіsch-Ukraіnіsche Rundschau, № 14 (43). с. 20-23.

Срібняк, І.В. (2008) Періодика країн Далекого Сходу: становлення, особливості розвитку, сучасний стан (ХVІІІ – початок ХХІ ст.). Українська орієнталістика: Збірник наукових праць викладачів та студентів Інституту східних мов Київського національного лінгвістичного університету і Національного університету «Києво-Могилянська Академія», 2-3. с. 160-175.

Срібняк, І.В. та Буравченков, О. (1995) Розгромлені, але непереможені. Сурма, № 1. с. 140-148.

Срібняк, І.В. та Вішка, О. (2015) Знахідка у варшавській бібліотеці: списoк пoлoнeних стaршин УГА в тaбoрі Тухоля (1920–1922). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (Вип. 4). с. 56-74.

Срібняк, І.В. та Карпус, З. (2000) Формування з’єднань Армії УНР у Польщі в 1920 рр. Український історичний журнал, № 1. с. 81-89.

Срібняк, І.В. та Карпус, З. (2002) Законотворча діяльність Державного центру УНР у військовій сфері в Польщі (кінець 1920–1921 рр.). Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія», Вип. 6. с. 212-216.

Срібняк, І.В. та Крошка, Я. (2014) Інформаційна агенція «Сіньхуа»: до історії створення та діяльності. Українська орієнталістика: Міждисциплінарний збірник наук. праць викл. та студ. Київ. ун-ту ім. Б. Грінченка, Ун-ту Ланьчжоу, Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія», Київ. нац. лінгв. ун-ту (7-8). с. 160-164.

Срібняк, І.В. та Кудрицька, І. (2001) Громадсько-політична діяльність української еміграції в Польщі, Чехословаччині та Румунії (до історіографії проблеми). Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія», Вип. 5. с. 192-197.

Срібняк, І.В. та Купцов, А. (2001) Культурно-мистецьке життя інтернованих вояків УГА в таборі Німецьке Яблонне (Чехословаччина) у 1919–1920 рр. Вісті комбатанта, Ч. 1. с. 67-75.

Срібняк, І.В. та Купцов, А. (2001) Загальна та спеціальна освіта інтернованого вояцтва УГА у таборах Чехословаччини (1919–1923 рр.). Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки, Вип.10. с. 165-178.

Срібняк, І.В. та Купцов, А. (1999) Табір інтернованих військовиків УГА в Ліберцях (Чехо-Словаччина) у 1920–1921 рр. Вісті Комбатанта, Ч. 1. с. 72-78.

Срібняк, І.В. та Купцов, А. (2001) Освітянські гуртки полонених вояків-українців у польському таборі Тухоля в 1920–1921 рр. (за матеріалами ЦДАВО України). Український історичний збірник. с. 235-249.

Срібняк, І.В. та Купцов, А. (2003) Табір полонених вояків УГА в Тухолі (1920–1923 рр.). Пам’ять століть, № 2. с. 78-85.

Срібняк, І.В. та Купцов, А. (1999) З історії культурно-освітньої роботи у таборі інтернованих військ УГА в Йозефові (1921–1922 рр.). ІV Міжнародний конгрес україністів (Одеса, 26–29 серпня 1999 р.). Доповіді та повідомлення. Історія. Частина 2: ХХ століття / Міжнар. асоц. україн. с. 423-429.

Срібняк, І.В. та Купцов, А. (1999) Культурно-просвітницька робота у середовищі інтернованих військ Української Галицької Армії в Чехословаччині (1921–1924 рр.). Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія», Вип. 3. с. 182-203.

Срібняк, І.В. та Купцов, А. (1998) Український військовий табір УГА в Йозефові (Чехословаччина) у 1921–1924 рр. Воля і Батьківщина, Ч. 4 (13/29). с. 65-78.

Срібняк, І.В. та Кучер, В. (1997) Армія УНР: погляд через роки. Київ, № 1–2. с. 126-131.

Срібняк, І.В. та Кучер, В. (2003) Українська військова еміграція на теренах балканських країн (1921–1923 рр.). Десять років незалежності України: минуле та сучасне державотворення. Наук. збірник / Під ред. В. Смолія, О. Реєнта, Ю. Терещенка та ін. с. 214-226.

Срібняк, І.В. та Кучер, В. (1996) Фахова підготовка старшин Генерального штабу Армії УНР у 1921–1923 рр. Розбудова держави, № 7. с. 28-32.

Срібняк, І.В. та Лук'яненко, О. (1998) З історії заснування Музею-Архіву Визволення України. Архіви України, № 1–6. с. 54-58.

Срібняк, І.В. та Ліпач, В. (2014) Державно-політична модернізація Туреччини після Першої світової війни (1918–1924 рр.). Вісник Чернігівсьнкого національного педагогічного університету. Серія: Історичні науки, В. 123 (№ 10). с. 203-207.

Срібняк, І.В. та Молчанова, О.В. (2010) Відображення ідеологічного протистояння в Китаї на шпальтах газети «Женьмінь жибао» (1950-ті рр.). Світові стандарти сучасної журналістики: Зб. наук. праць / МОН України. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького; Інститут Медіа Права; Могилянська школа журналістики НаУКМА; відп. ред. Т.Г. Бондаренко, С.М. Квіт. с. 425-429.

Срібняк, І.В. та Мусієнко, В. (1994) Діяльність Всеукраїнського Центрального Повстанського Комітету в 1921 р. Штурм, Ч. 78. с. 10-11.

Срібняк, І.В. та Палієнко, М.Г. (2015) Доля людини на тлі епохи: життєвий шлях Осипа Мельниковича. Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки (№ 9). с. 75-83.

Срібняк, І.В. та Палієнко, М.Г. (1999) Матеріали колекції Андрія Жука Національного архіву Канади як джерело вивчення історії України. Спеціальні галузі історичної науки: Збірник на пошану Марка Акимовича Варшавчика. с. 168-175.

Срібняк, І.В. та Палієнко, М.Г. (2004) Збереження документальних свідчень боротьби українського народу за соборність і державність в 1918–1921 рр. (біля витоків перших архівних колекцій в еміграції). Україна: від самостійності до соборності (22 січня 1918 р. – 22 січня 1919 р.) / Збірник ІПіЕНД. с. 215-226.

Срібняк, І.В. та Палієнко, М.Г. (2000) Музей визвольної боротьби України у Празі (1925–1948): створення, діяльність, доля архівної колекції. Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий науковий збірник, Вип.ІІ. с. 35-47.

Срібняк, І.В. та Савченко, Г. (1996) Заснування Головного військово-історичного музею-архіву Армії УНР. Історія України: маловідомі імена, події, факти (збірник статей). с. 188-198.

Срібняк, І.В. та Срібняк, М. (2014) Мистецькі осередки полонених українців у таборі Раштат (друга половина 1915–1916 рр.). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія», Вип. 5 (123). с. 59-62.

Срібняк, І.В. та Таравська, Я. (2015) Ідея української державності у публіцистичній спадщині Андрія Жука. Історичний збірник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (Вип. 3). с. 155-163.

Срібняк, І.В. та Терещенко, Ю. (2000) Діяльність військово-санітарних місій УНР на теренах центральноєвропейських держав (1919–1920 рр.). Наукові записки: історичні науки. Випуск на 10-річчя кафедри історії України [Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова]. с. 180-190.

Стельмах, В.О. (2019) Громадянське суспільство країн пострадянського простору: проблеми становлення. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 49-58.

Степанчук, О.П. (2012) Вплив національної політики польського уряду щодо українців Холмщини на процеси державотворення Речі Посполитої Польської у 20-30-х роках ХХ ст. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення: матеріали Міжнародної наукової конференції 21 листопада 2012 р., Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ПП: «Фоліант». с. 118-121.

Т

Ткаченко, В.М. (2014) Перша світова війна в нашому сьогоденні. Проблеми історії України XIX-початку XX ст. (23). с. 3-8.

Ткаченко, В.М. (2017) Тяжелые травмы депортации. Коре-сарам в советском молохе. Укрінформ.

Ткаченко, В.М. (2015) Перша світова в нашому сьогоденні. Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни): збірник наукових праць / За загальною редакцією д. і. н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 202-210.

Ткаченко, В.М. (2014) Перша світова війна в нашому сьогоденні. Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. (23). с. 3-8.

Ткаченко, В.М. (2012) Історіософія революції. Новітні тенденції вивчення актуальних проблем революційної доби (1917–1921 рр.): Збірник наукових праць. с. 106-125.

Ткаченко, В.М. (1994) Акт злуки: уроки історії. Проблеми соборності України в ХХ столітті. с. 90-98.

Ткаченко, В.М. (2014) Велика вІйна 1914–1918 рр. і Україна. Український історичний журнал (2). с. 217-231.

Ткаченко, В.М. (2014) Рецензія на книгу «Велика війна 1914–1918 рр. і Україна: історичні нариси». Український історичній журнал (1). с. 277-291.

Ткаченко, В.М. та Реєнт, О. та Головатюк, В. (1995) Україна: проблеми самоорганізації (начерки новітньої доби). Технічний звіт. К.: Поліграфічна д-ця Інституту історії України АН України.

Толстов, С.В. (2016) Воєнно-політичні союзи та коаліаційні відносини напередодні та в період Другої світової війни: природа, модальність, специфіка. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1). с. 79-108.

Толстов, С.В. (2016) Роль великих держав у міжнародній взаємодії країн Європи. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 25-47.

Толстов, С.В. (1984) Социальный статус национальных меньшинств Великобритании. In: Национальные меньшинства и иммигранты в современном капиталистическом мире. Наукова думка, Київ, с. 154-182.

Толстов, С.В. (2017) Фактор Макрона: політична технологія чи нова фаза європейської політики? Зовнішні справи (5). с. 6-8.

Толстов, С.В. (2016) Досвід і практика національного примирення в Іспанії. Європейські історичні студії: Науковий журнал. Електронне видання (5). с. 124-143.

Толстов, С.В. (2016) Воєнно-політичні союзи та коаліційні відносини напередодні та в період Другої світової війни: природа, модальність, специфіка. Проблеми всесвітньої історії (1). с. 79-108.

Толстов, С.В. (2015) Процеси розширення ЄС в історичній ретроспективі. Європейські історичні студії: Науковий журнал. Електронне видання (2). с. 118-136.

Толстов, С.В. (2001) Британський досвід регулювання етнорегіональних відносин: адміністративно-територіальні та конституційні аспекти. Дослідження світової політики. Зб. наук. праць (17). с. 120-142.

Толстов, С.В. (2013) Європейський Союз: статус і роль у міжнародній системі. Актуальні проблеми міжнародних відносин, 1 (112). с. 80-93.

Толстов, С.В. (1992) Конституционный статус и этнополитические процессы в Шотландии (70–80-е годы). Вопросы новой и новейшей истории: Сб. науч. ст. (38). с. 49-59.

Толстов, С.В. (2016) Сутінки невизначеності: Brexit та його наслідки. «Зовнішні справи». ІСТОРИЧНІ НАУКИ (8). с. 22-27.

Толстов, С.В. (2013) Міжнародна система початку XXI століття. Зовнішні справи, 1 (9). с. 8-11.

Ф

Фесенко, М. В. (2013) Консолідація учасників міжнародної системи заради забезпечення сталого розвитку людства: концептуальний вимір. Вісник Маріупольського державного університету (7-8). с. 137-146.

Фомін, С.С. (2019) Вплив глобалізаційних та інтеграційних процесів на соціально-економічний розвиток пострадянських країн. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 59-77.

Х

Хижняк, І.А. (2011) Системы международных отношений в истории Нового времени: [учебник для студ. высш. учеб. заведений] /. Морион.– К.: Освіта України, 2011. – 360 с..

Хижняк, І.А. (2009) Нова історія міжнародних відносин у системному форматі (1648– 1918):. підруч. для студ. вищ. навч. закл.–К.: . ДП «Вид. дім «Персонал»,224 с..

Хижняк, І.А. (2016) System confrontation of the global poles of power and factor of re-action of historical results of The Second World War. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1). с. 123-130.

Ч

Чекаленко, Л.Д. (2014) Історія процесу перепідпорядкування Кримської області Україні. Віче (5). с. 9-11.

Чекаленко, Л.Д. (2016) Імре Надь: "Я двічі намагався врятувати гідність поняття "соціалізм" в долині Дунаю". Зовнішні справи. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (9). с. 24-25.

Чекаленко, Л.Д. (2015) Історичні, концептуальні та інституційні особливості національної безпеки Франції: політико-дипломатичний вимір. // Зовнішні справи. Історичні науки (№2). с. 36-40.

Чекаленко, Л.Д. (2015) Витоки європейської інтеграції. // Зовнішні справи (№5). с. 17-19.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Роль ОБСЄ у формуванні громадянського суспільства в Україні/ упоряд. В.М. Яблонський, О.А. Корнієвський; за заг. ред. О.А. Корнієвського. Громадянське суспільство України: сучасний стан і перспективи впровадження європейських стандартів взаємодії з державою: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф.. с. 55-59.

Чекаленко, Л.Д. Історія Кримської області Україні. Конкретні історичні події щодо перепідпорядкування Криму УРСР. //Віче, №5. с. 11-15.

Чекаленко, Л.Д. (2000) Політичні сили Росії в контексті президентських виборів. // Нова політика, №1 (27). с. 6-9.

Чекаленко, Л.Д. (1999) Про перманентність непорозумінь у владних структурах Росії. // Нова політика, №3 (23). с. 2-4.

Чекаленко, Л.Д. (1999) Про ситуацію в партійному русі Російської Федерації. // Нова політика, №4 (24). с. 9-13.

Чекаленко, Л.Д. (1998) Українсько-польські відносини наприкінці ХХ ст. // Нова політика, №4 (18). с. 13-17.

Чекаленко, Л.Д. (1989) Несподіванка узбічної теми. // Czerwony Sztandar, №12. с. 4.

Чекаленко, Л.Д. (1989) Деякі аспекти радянсько-польського співробітництва. // Український історичний журнал, №1. с. 21-27.

Чекаленко, Л.Д. (1981) Участие Украинской ССР в советско-польском сотрудничестве в области общественных наук. // Советское славяноведение, №1. с. 17-23.

Чекаленко, Л.Д. (1981) Очерки истории советско-польских отношений. // Советское славяноведение, №3. с. 108-109.

Чекаленко, Л.Д. (2003) Деякі зовнішньополітичні перспективи України в контексті охолодження російсько-американських відносин // Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ. с. 39-46.

Чекаленко, Л.Д. (2013) Світові інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних систем: Навчальний посібник. МА.Кулініч, Н.О.Татаренко, В.Г.Ціватий, за наук. ред. проф. Л.Д.Чекаленко. – К.: ДАУ.

Чекаленко, Л.Д. (1981) Радянсько-польське співробітництво в галузі науки і вищої освіти (на матеріалах Української РСР). Інший. – Київ: Наукова думка.

Чекаленко, Л.Д. (1988) До питання про економічну політику Польщі // ХІ Всесоюзн. конф істориків-славистів. Мат-ли. 15 грудня 1988 р. . – Мінськ: Институт славяноведения АН СССР. с. 12.

Чекаленко, Л.Д. (2003) Про науково-популярну конференцію «Пілсудський і Україна», проведену Федерацією польських організацій в Україні // Україна-Польща: історія і сучасність / Зб. наук. праць і спогадів пам’яті П.М. Калениченка (1923–1983). Історіографічні дослідження в Україні, Вип.13 (Ч.2). с. 104-114.

Чекаленко, Л.Д. (1975) Вклад Української РСР у радянсько-польське науково-технічне співробітництво (1944–1974 pp.): (До 30-річчя радянсько-польського Договору про дружбу, взаємодопомогу і післявоєнне співробітництво). // Український історичний журнал, №3. с. 137-139.

Чекаленко, Л.Д. (1973) Спілка боротьби молодих та її роль у відбудові-народного господарства Польщі (травень 1945 – липень 1948 pp.). // Український історичний журнал, №7. с. 101-104.

Чекаленко, Л.Д. (1994) Шанс на виживання // Україна-Росія-Німеччина: нові реалії / Матеріали Міжнар. наук. конф., 27–29 жовтня 1993 р., Київ. . – К.: Ґенеза. с. 18-20.

Чекаленко, Л.Д. (1992) Українське питання в польській політиці міжвоєнного часу // Польща-Україна: історична спадщина і суспільна свідомість / Матеріали Міжнародної наукової конференції, 29–31 травня 1992 р., м. Кам’янець-Подільський. Інститут суспільних наук, Інститут історії України АН УРСР. – К.: Ін-т історії АН УРСР. с. 14-16.

Чекаленко, Л.Д. (1990) Перетворення в Республіці Польща: новий шлях розвитку? // Матеріали наук. респ. конф. «Східна Європа у сучасному світі: економічні, соціальні і політичні проблеми», 30–31 жовтня 1990 р., м. Київ. – К.: ІСЕПЗК АН УРСР, Тов-во «Знання». с. 14-17.

Чекаленко, Л.Д. (2014) History of process of reattaching of the Crimean area of Ukraine [Електронний ресурс]. // Viche.

Чекаленко, Л.Д. (1977) Участь Української PСP у радянсько-польському співробітництві в галузі науки (1957–1975 pp.). // Український історичний журнал, №4. с. 85-93.

Чорногор, Я.О. (2009) Інноваційний розвиток країн ЄС в умовах глобалізації. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. (18). с. 344-352.

Чорногор, Я.О. (2009) Монархічна форма правління та особливості зовнішньої політики скандинавських країн (на прикладі Данії, Швеції та Норвегії). Дослідження світової політики (48). с. 230-241.

Чорногор, Я.О. (2009) Україна та країни Балтії: розвиток партнерства. In: Україна в Євро- пі: пошуки спільного майбутнього: монографія. Фенікс, Київ, Україна, с. 261-271. ISBN 978-966-651-774-9

Чорногор, Я.О. (2014) Основні ідеї Римського клубу: зміна ціннісних орієнтирів в умовах глобалізації. In: Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: монографія. Фенікс, Київ, Україна, с. 224-241. ISBN 978-966-136-171-2

Чорногор, Я.О. (2004) Утворення Партії зелених у ФРН (кінець 1970-х – 1980-і роки). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (74). с. 40-43.

Чорногор, Я.О. (2009) Російсько-український газовийконфлікт в січні 2009 р. в контексті енергетичної безпеки сучасної Європи. Дослідження світової політики (49). с. 251-262.

Чорногор, Я.О. та Гнатюк, М. М. (2010) Історія утвердження ідеї об'єднаної Європи. In: Культурно-цивілізаційний простір Європи і України: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку: монографія. Університет «Україна», Київ, Україна, с. 43-54. ISBN 978-966-388-331-1

Ш

Швед, В.О. (2013) Сучасні тенденції розвитку "Арабського пробудження" та їх вплив на реалізацію зовнішньоекономічної стратегії України на Африканському континенті. Зовнішні справи. (11). с. 52-53.

Швед, В.О. (2014) Ісламський світ в 2013 році: на лінії вогню. Умма. Офіційне видання ДУМУ «Умма» (№ 19 (). с. 3.

Шергін, С.О. (1989) Беспокойный Тихий океан: Проблемы безопасности и сотрудничества. Інший. Политиздат Украины, Киев.

Шергін, С.О. (1986) Зоря над Меконгом: Питання соціально-економічного розвитку Кампучії. Інший. Політвидав України, Київ.

Шергін, С.О. (2015) Азійсько-Тихоокеанський регіоналізм як варіант і альтернатива глобалізації. In: Парадигмальні трансформації сучасної глобалістики: монографія. Іма-прес, Дніпропетровськ, с. 367-398.

Шергін, С.О. (2013) Парадигмальний вимір міжнародних відносин в європейській і американській політичній науці. In: США і світ ХХІ століття: монографія. Центр вільної преси, Київ, с. 30-54.

Шергін, С.О. (2008) Південно-Східна Азія та країни-члени АСЕАН у контексті національних інтересів України. In: Геополітичні трансформації в Євразії: погляд з Києва та Сєулу. Демид, Київ, с. 264-307.

Шергін, С.О. (2016) Сінгапур в АСЕАН: історичний і політичний нарис. Зовнішні справи (11). с. 36-39.

Шергін, С.О. (2015) Суспільна модернізація та регіональна безпека: східноазійський варіант. Зовнішні справи (11). с. 6-10.

Шергін, С.О. (2011) Туркменістан на шляху соціально-економічної модернізації: концепції та реальність. Зовнішні справи (1). с. 40-43.

Шергін, С.О. (2011) Тихоокеанська стратегія Вашингтона: від Клінтона до Обами. Дослідження світової політики. Збірник наукових праць (57). с. 28-36.

Шергін, С.О. (2010) Китай і США в глобальних трансформаціях. Зовнішні справи, 11-12. с. 50-55.

Шергін, С.О. (2006) Відповідальність лідерів і доля аутсайдерів. Політика і час (7-8). с. 49-61.

Шергін, С.О. (1998) В’єтнам: політика «оновлення» і трансрегіональне співробітництво. Політика і час (8). с. 14-21.

Шергін, С.О. та Лещенко, Л.А. та Кременюк, В.А. та Караганов, С.А. (1989) Преемственность и новые черты политики США в Юго-Восточной Азии. In: Конфронтация или диалог. Стереотипы антисоветизма в региональной политике США. Наук. думка, с. 260-270.

Шморгун, О.О. (2016) Ялтинська конференція як індикатор інерційності системної модернізації світового порядку. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 48-54.

Шморгун, О.О. (2010) Україна в постіндустріальних контекстах: концепція економічної реформи. In: Філософія грошей в епоху фінансової цивілізації: монографія / За ред. Т.С. Смовженко, З.Е. Скринник. К.: УБС НБУ, с. 269-276.

Шморгун, О.О. (2002) Этнонациональное измерение глобальных цивилизационных тенденций Нового и Новейшего времени. In: Цивилизационные модели и их исторические корни / Под ред. Пахомова Ю.Н. К.: Наук. думка, с. 258-333.

Шморгун, О.О. (2015) Перша світова війна: Причини і наслідки у геостратегічному вимірі. Перша світова війна: історичні долі держав і народів (До l00 річчя від початку Першої світової війни): збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 36-53.

Шморгун, О.О. (2002) Інтелектуальні корені українського солідаризму. Перехід IV, Вип. 9. с. 33-36.

Шморгун, О.О. (2001) Авторитарна модель: мистецтво неможливого. Перехід-IV, № 2. с. 69-83.

Шморгун, О.О. (2000) Українська нація як гарант прав і свобод особистості. Розбудова держави (1/6). с. 3-16.

Шморгун, О.О. (1994) Чим авторитарна влада відрізняється від диктаторської? Політологічні читання, № 1. с. 74-104.

Шморгун, О.О. (1993) Українська ідея та українська ідеологія у державотворчій концепції В’ячеслава Липинського. Політологічні читання, № 3. с. 189-207.

Я

Ялі, М.Х. (2015) Особливості Версальсько-Вашингтонського світового порядку. Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни): збірник наукових праць. с. 85-90.

Ялі, М.Х. (2017) Освещение чернобыльской катастрофы в советских и западных сми как элемент холодной войны. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць. с. 260-275.

Цей список був створений у Thu Sep 28 16:42:33 2023 CEST.