Елементи, в которих рік: 2010

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ф | Ч | Ш | Я
Число елементів: 210.

І

Ільїн, В.В. (2010) Гроші і влада: проблема еліти. Наукова еліта як соціально-економічний фактор розвитку держав в умовах глобалізації (2). с. 11-15.

Ільїн, В.В. (2010) Еліта постекономічного суспільства: суперечності і перспективи. Еліта, обдарованість, людиноцентризм. с. 8-13.

Ільїн, В.В. (2010) Человек постоянно живет в системе определенных мифов…. Лиманская Н. Чужая война цвета фламинго. с. 3-4.

Ільїн, В.В. (2010) Фінансова цивілізація – формула соціального буття сучасної людини. Економіка. Суспільство. Влада. с. 11-15.

Ільїн, В.В. (2010) Філософські смисли фінансового буття: про предмет «філософії економіки». Філософія фінансової цивілізації: Людина у світі грошей. с. 102-109.

Ільїн, В.В. (2010) Философия экономики: методологический аспект. Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): Наук.журн (2). с. 18-22.

Ільїн, В.В. (2010) Деньги или смысл? Філософія спілкування: Філософія, Психологія, Соціальна комунікація (3). с. 20-27.

Ільїн, В.В. (2010) Еліта «грошового ладу»: еліта чи псевдоеліта? Еліта і обдарова- ність: точки перетину. Інститут обдарованої дитини НАПН України. с. 11-15.

Ільїн, В.В. (2010) От «пост» к «прото»: трансформации «денежного мира». Философия хозяйства (6). с. 20-28.

Ільїн, В.В. (2010) Епоха «пост»: людина в перспективі «нової духовності». Соціогуманітарні проблеми людини (5). с. 43-49.

Ільїн, В.В. (2010) Метафизика экономики. 2-е изд. испр. и допол. Інший. Знання, Київ.

Ільїн, В.В. (2010) От «пост-» к «прото-»: кордоцентризм versus новой духовности. Г. Сковорода і сучасна моральна філософія. Збірник наукових статей. с. 127-137.

Ільїн, В.В. (2010) Філософія економіки versus філософія господарства? In: Філософія гро- шей в епоху фінансової цивілізації: Монографія. УБС НБУ, Київ, с. 211-217.

А

Аулін, О.А. (2010) Соціокультурні парадигми модернізації ісламського світу. Українське релігієзнавство. Спецвипуск (2010-1). с. 77-84.

Б

Бессонова, М.М. (2010) Східноєвропейський вектор зовнішньої політики США та Україна в період завершення Холодної війни. Науковий вісник Дипломатичної академії (16). с. 307-317.

Бессонова, М.М. (2010) Soviet Attitudes Towards Poland’s Solidarity Movement. The Solidarity Movement and Perspectives on the Last Decade of the Cold War. с. 45-54.

Бессонова, М.М. (2010) Soviet Perspective on the Сold War and American Foreign Policy. Comparative Perspectives on the Cold War: National and Sub-National Approaches. с. 41-58.

Богданович, І.І. (2010) Україна і становлення об’єднаної Європи: геоекономічний аспект. Культурно Цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку. с. 275-287.

Богданович, І.І. (2010) Проблеми стимулювання науково-технічної кооперації України і ЄС. In: Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти. Монографія / За ред. Є.В. Бевзюка, О.О. Гріна. Вид. Закарпатського ДУ, Ужгород, с. 176-184.

Богданович, І.І. (2010) Україна і становлення об’єднаної Європи: геоекономічний аспект. In: Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку / За заг. редакцією А.І. Кудряченка // Колективна монографія. – Інститут європейських досліджень НАН України. Університет «Україна», Київ, с. 275-287.

Богданович, І.І. (2010) Проблеми стимулювання науково-технічної кооперації України і ЄС. In: Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти. Монографія / За ред. Є.В. Бевзюка, О.О. Гріна. Ужгород: Вид. Закарпатського ДУ, с. 176-184.

Богданович, І.І. (2010) Україна і становлення об’єднаної Європи: геоекономічний аспект / Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку / За заг. редакцією А.І. Кудряченка. In: Колективна монографія. - Інститут європейських досліджень НАН України. К.: Університет «Україна», с. 275-287.

Богданович, І.І. (2010) Зовнішньоекономічні чинники євроінтеграції України /. І. Богданович //Віче. -, № (20). с. 5-8.

Бульвінський, А.Г. (2010) Новий політичний курс В.Януковича та російські стратегічні інтереси. Віче (№20). с. 8-12.

Бульвінський, А.Г. (2010) Актуалізація в РФ теми боротьби з "переглядом” історії Великої Вітчизняної війни. «Ялтинская система» и современный мировой порядок: проблемы глобальной и региональной безопасности: Материалы международной научной конференции. (Крым, Ялта, Ливадийский Дворец-музей. 17—21 февраля): Сб. науч. ст. Под ред. С.В.Юрченко. с. 318-329.

Бульвінський, А.Г. (2010) Новий політичний курс Віктора Януковича та російські стратегічні інтереси. Віче (№ 20). с. 8-12.

Бульвінський, А.Г. (2010) Актуалізація в РФ теми боротьби з «переглядом» історії Великої Вітчизняної війни. «Ялтинская система» и современный мировой порядок: проблемы глобальной и региональной безопасности: Материалы международной научной конференции. (Крым, Ялта, Ливадийский Дворец-музей. 17-21 февраля 2010 г.): Сборник научных статей. с. 318-329.

Бульвінський, А.Г. (2010) Конотопська битва 1659 р. в контексті українсько-російських відносин за гетьманування І. Виговського. Україна крізь віки: Збірник наукових праць на пошану академіка НАН України професора Валерія Смолія. с. 447-480.

Бульвінський, А.Г. (2010) Конотопська битва 1659 р. в контексті українсько-російських відносин за гетьманування І.Виговського. Україна крізь віки: Збірник наукових праць на пошану академіка НАН України професора Валерія Смолія. с. 447-480.

Бульвінський, А.Г. (2010) Російська політика щодо України у XVI - середині XVII ст.: ідеологічні концепції та інтеграційна практика. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Збірник наукових праць. Ювілейний випуск до 175-річчя національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Випуск). с. 87-94.

Бульвінський, А.Г. (2010) Російська політика щодо України у XVI — середині XVII ст.: ідеологічні концепції та інтеграційна практика. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова (Історичні науки) (№6). с. 87-94.

Білорус, О.Г. та Гаврилюк, О.В. (2010) Глобальний конкурентний аутсорсинг: монографія. Робочий документ. К..

В

Вовк, В.М. (2010) Перспективи реалізму на міжнародній арені. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць, Вип. 2 (51). с. 8-17.

Вєтринський, І.М. (2010) Європейський Союз: феномен інтеграції чи імперія нового типу? Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. (39). с. 412-419.

Вітер, І.І. (2010) Модернізаційні трансформації та їх вплив на євроінтеграційні перспективи транзитивних економік. Антологія творчих досягнень.. С. 156168..

Вітер, І.І. (2010) Методологія економічної науки: навчальна програма для студентів денної форми навчання освітньо-професійної програми підготовки фахівців у галузі знань 0302 «Міжнародні відносини» напряму підготовки 8.03020103 «Міжнародні економічні відносини». [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. (2010) Методологія економічної науки: робоча програма для студентів денної форми навчання освітньо-професійної програми підготовки фахів- ців у галузі знань 0302 «Міжнародні відносини» напряму підготовки 8.03020103 «Міжнародні економічні відносини». [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. (2010) Ukraine in the global competitive space. Journal of European economy.. р. 407426..

Вітер, І.І. (2010) Ukraine in the global competitive space. Journal of European economy. с. 407-426.

Вітер, І.І. та Білорус, О.Г. та Мацейко, Ю.М. (2010) Глобальные стратегии Евросоюза: монография / науч. ред. О.Г. Белорус. Робочий документ. К.: КНЕУ.

Г

Городня, Н.Д. (2010) Країни Східної Азії в першому десятилітті ХХІ ст.: регіональні інтеграційні ракурси та глобальні пріоритети. Дослідження світової політики / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 5). с. 198-227.

Городня, Н.Д. (2010) АСЕАН: створення й етапи розвитку. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. с. 7-10.

Городня, Н.Д. (2010) Закордонна інвестиційна політика Китаю: динаміка й основні тенденції. V наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції і сучасність». Київ, 16 грудня 2010 р.. с. 218-225.

Городня, Н.Д. (2010) Роль Східної Азії в процесі формування нового світового порядку / відп. ред. В.К. Гура. Світ ХХІ ст. у контексті мультицивілізаційного прогресу: Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції (м. Київ, 30 вересня 2010 р.) / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. с. 53-60.

Городня, Н.Д. (2010) Східна Азія та Україна в умовах глобальних змін початку ХХІ ст. Дослідження світової політики / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 2). с. 94-106.

Городня, Н.Д. (2010) Закордонна інвестиційна політика Китаю: динаміка й основні тенденції. Актуальні проблеми міжнародних відносин (Вип. 9). с. 218-224.

Городня, Н.Д. (2010) Глобальна економічна криза першого десятиліття ХХІ ст. та формування нового світового порядку. Антологія творчих досягнень (Вип. 5). с. 208-209.

Городня, Н.Д. (2010) Між Європою і Росією: зовнішня політика України в умовах глобальних змін початку ХХІ ст. In: Україна і світ: прагнення змін: Монографія. К.: Дух і літера, с. 97-114.

Городня, Н.Д. (2010) Вплив глобальної фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. на формування нового світового порядку. Науковий вісник Дипломатичної академії України (Вип.16). с. 92-102.

Гуцало, С.Є. (2010) До питання про особливості політичної та економічної інтеграції Арабського світу. Антологія творчих досягнень. с. 89-96.

Д

Добровольська, А.Б. (2010) Інформаційний простір: проблеми становлення нової якості національного росту. зб. наук. праць. (Вип. 5). с. 76-89.

Добровольська, А.Б. (2010) Інформаційний аспект проблем національного росту. Антологія творчих досягнень (Випуск). с. 389-394.

З

Зеленько, Г.І. (2010) Фактори формування політичного класу в країнах Центрально-Східної Європи. Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України (Вип. 1). с. 164-176.

Зеленько, Г.І. (2010) Методологія порівняльних досліджень. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова (Серія). с. 184-189.

Зеленько, Г.І. (2010) Трансформація політичних режимів у країнах Вишеградської групи. Політичний менеджмент. Спецвипуск. с. 85-93.

Зеленько, Г.І. (2010) Політичний клас у країнах Центральної і Східної Європи (на прикладі держав Вишеградської групи). In: Політичний клас у сучасній Україні: специфіка формування, тенденції розвитку. За заг. ред. Ф.М. Рудича. К.: Парламентське вид-во, с. 289-330.

Зеленько, Г.І. (2010) Діяльність Верховної ради І скликання (1990-1994). In: Історія українського парламентаризму: У 3-х т. Т. І-ІІІ / Ред. рада: В.М. Литвин (голова ред. ради), В.О. Зайчук, В.Б. Яловий; Ін-т історії НАН України. К.: Дніпро, с. 480-499.

Зеленько, Г.І. (2010) If Vishegrad Group will has on the West that it earns on the East? Ukraine, between integration and partnership.. с. 205-216.

Зернецька, О.В. (2010) Глобальна блогосфера як нова арена політичної комунікації. Антологія творчих досягнень (5). с. 149-156.

Зернецька, О.В. (2010) Людина невтомного наукового пошуку // Картунов Олексій Васильович. Університет економіки і права «КРОК». с. 45-46.

Зернецька, О.В. (2010) Проблеми сталого розвитку в інформаційних та інформаційно-аналітичних програмах у глобальному та національному медіа. Актуальні проблеми міжнародних відносин (93(1)). с. 29-35.

Зернецька, О.В. (2010) Стратегії конкурентної боротьби під час глобальної кризи. Євро-Атлантика (1). с. 99-100.

Зернецька, О.В. (2010) Національні антикризові стратегії та громадське телерадіомовлення. Економічний часопис-ХХІ (3-4). с. 38-41.

Зернецька, О.В. (2010) Жорстка боротьба за м’яку владу в світі (конкуренція в Інтернеті та за Інтернет). Зовнішні справи UA (7-8). с. 42-46.

Зернецька, О.В. (2010) Роль інформаційно-комунікаційних технологій у глобальній структурі модернізації і підвищення конкурентоспроможності транзитивних країн. Глобальна структурна модернізація і конкурентоспроможність транзитивних країн: Міжнародна науково-теоретична конференція.. с. 16-24.

К

Кудряченко, А.І. (2010) Європейський вибір України: сучасний етап реалізації курсу. In: Україна та Росія: потенціал взаємодії та співробітництва. Збірник наукових праць. ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, Київ.

Кудряченко, А.І. (2010) Одна зі сторінок міжнародної діяльності Петра Тронька. журнал "Краєзнавство" (1-2). с. 16-25.

Кудряченко, А.І. (2010) Ідея правової держави в контексті європейської інтеграції України. Матеріали науково-прак. конференції: «Концепція правової держа- ви у світлі Декларації про державний суверенітет і Конституції Укра- їни». Частина І // Віче (№16). с. 9-12.

Кудряченко, А.І. (2010) Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: спільне і особливе. Віче (№20). с. 2-4.

Кудряченко, А.І. (2010) Політичні режими у країнах Західної Європи: загальне і особливе. Політичний менеджмент. Спецвипуск.. с. 62-72.

Кудряченко, А.І. (2010) Взаємодія національних і наднаціональних інститутів об’єднаної Європи. In: Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку / За заг. редакці- єю А.І. Кудряченка // Колективна монографія. Інститут європейських досліджень НАН України. – К.: Університет «Україна», с. 75-94.

Кудряченко, А.І. (2010) Европейский выбор Украины: достижения и перспективы. Cyisineu: Revista de Filosofie, Sociologie si Stinte Politice (№4). с. 105-115.

Кудряченко, А.І. (2010) Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку / За заг. редакцією А.І. Кудряченка // Колективна монографія. – Інститут європейських досліджень НАН України. Інший. К.: Університет «Україна».

Кудряченко, А.І. (2010) Дипломатична еліта. In: Політичний клас у сучасній Україні: специфіка формування, тенденції розвитку: [монографія] / Ф.М. Рудич [та ін.]; заг. ред. Ф.М. Рудич; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України. К.: Парламент. вид-во, с. 153-184.

Кудряченко, А.І. (2010) Геополітичні концепції перебудови Європи та виникнення Української Народної Республіки. Збірник наукових праць «Україна крізь віки» – на пошану академіка НАН України, професора Валерія Смолія. – К.: Інститут історії України НАН України. с. 720-743.

Кудряченко, А.І. (2010) Предисловие к монографии Гулиева А.Д. Международно-правовой контекст внешних сношений в условиях глобализации: монография.

Кудряченко, А.І. (2010) Україна і Вишеградська четвірка: стан та перспективи співпраці. Україна та Вишеградська четвірка: на шляху до взаємовигідних відносин: мат. Міжн. конф. «Україна і Вишеградська четвірка: на шляху до взаємовигідних відносин», Ужгород 13–14 травня 2010 р. в рамках проекту SUREC (Братислава). с. 37-53.

Кудряченко, А.І. (2010) Місце і роль дипломатичної еліти у визначенні та реалізації зовнішньої політики Української держави. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – К. (№1(45)). с. 66-82.

Кудряченко, А.І. (2010) Досвід соціально-економічних перетворень малих європейських країн. Віче. с. 25-27.

Кудряченко, А.І. (2010) Європейський вибір України: необхідність, реалії і перспектива. Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 15. – К.. с. 147-154.

Кудряченко, А.І. (2010) Ялтинська 1945 року конференція держав Великої Трійки і міжнародно-правові наслідки для України. «Ялтинская система» и современный мировой порядок: проблемы глобальной и региональной безопасности: Материалы международной научной конференции: Сб. науч. ст. под ред. С.В. Юрченко. – Симферополь. с. 255-268.

Кудряченко, А.І. (2010) Звіт про виконання наукових досліджень за темою «Цивілізаційна ідентичність України та виклики сучасності» протягом 2010 р. відповідно до державної цільової програми «Інтеграція до світової спільноти та стратегічні виклики для України». Трибуна.

Кудряченко, А.І. (2010) Ukraine and the Visegrad Four: Gurrent Status and Prospects for Cooperation. Ukraine and the Visegrad Four: Towrads a Mutually Beneficial Relationship. – Bratislava. с. 37-53.

Л

Лукаш, О.І. (2010) Доцентрові процеси в регіоні Південної Азії у контексті еволюції індійсько-китайських відносин / Гол. ред. Ю.М. Пахомов. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць., Вип. 1. с. 242-267.

Лукаш, О.І. (2010) Індійсько-китайський чинник у контексті проблем сучасного світового розвитку / відп. ред. В.К. Гура; Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. Світ ХХІ ст.: у контексті мультицивілізаційного прогресу: Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції (м. Київ, 30 вересня 2010 р.). с. 60-67.

М

Метельова, Т.О. (2010) Цивілізація як категорія культурно-цивілізаційного аналізу. In: Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку / Керівник авторського колективу і наук. ред. д. і.н., проф. А.І. Кудряченко. К.: Університет «Україна», с. 11-24.

Метельова, Т.О. (2010) Цивілізація і культура: контроверза чи спільний родовід? Віче (22). с. 6-9.

Метельова, Т.О. (2010) Культурний простір доби глобалізації: від персонажів до архетипів. Народознавчі студії пам’яті В.Т. Скуратівського «Традиційна культура українського народу в XXI столітті: стан та перспективи розвитку, проблеми державної підтримки»: Зб. Матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції та методичні рекомендації. с. 207-2014.

Метельова, Т.О. (2010) Культура глобалізованого світу: на шляхах збереження плюралізму. Передмова до монографії З.О. Босик «Родинна обрядовість: трансформація та архетипові мотиви весільної обрядовості Середньої Наддніпрянщини». с. 2-12.

Мироненко, П.В. (2010) Методологічні основи політичної стратегії і тактики як системи засобів подолання політичної нестабільності. // Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю «Галузь науки «Державне управління»: історія, теорія, впровадження», 28.05.2010. – (у співавторстві з Гошовською В.А.), Т.2. с. 276-278.

Мироненко, П.В. та Гошовська, В.А. та Газізов, М.М. та Босак, О.З. (2010) Аналіз державної політики та прийняття управлінських рішень: навч. посібник. К.: НАДУ.

Мироненко, П.В. та Гошовська, В.А. та Гурієвська, В.А. та Газізов, М.М. (2010) Аналіз державної політики та прийняття рішень парламентом України у здійсненні конституційних функцій: науково-дослідна робота. К.: НАДУ.

Мироненко, П.В. та Гошовська, В.А. та Протасова, Н.Г. та Газізов, М.М. (2010) Парламентаризм та парламентська діяльність: словник-довідник / уклад.: В.А. Гошовська, Н.Г. Протасова, М.М. Газізов, та ін.: за загальною редакцією д. політ. н., проф. В.А. Гошовської. К.: НАДУ.

Мхитарян, Н.І. (2010) Зовнішня політика Туреччини в контексті проблем та викликів глобальних і регіональних трансформацій на Близькому Сході / відп. ред. В.К. Гура. Світ ХХІ ст.: мультицивілізаційна парадигма розвитку: матер. міжвід. наук.-теорет. конф., м. Київ, 5 червня 2012 р. с. 45-50.

Мхитарян, Н.І. (2010) И Брюссель и Москва важные партнеры для Украины. Аналітика.

Мхитарян, Н.І. (2010) Зміни Чорноморської геополітики. Турецько-українські відносини. зб.: Зовнішня та внутрішня політика - 1 / Публікація підготована: І. Камалов, Ч. Камболат/. с. 10-16.

Мхитарян, Н.І. (2010) Особливості становлення країн Центральної Азії у вимірі посилення питомої регіональної ваги: приклад Казахстану / Відп. ред. В.К. Гура. Матер. Міжвід. Наук.-теорет. Конф. «Світ ХХІ сторіччя: у контексті мультицивілізаційного прогресу», Київ, 30 вересня 2010 р. с. 41-47.

Мхитарян, Н.І. (2010) Формування нового зовнішньополітичного курсу Туркменістану та перспективи розвитку відносин з Україною. Трибуна (№ 1-2). с. 32-35.

Мхитарян, Н.І. (2010) Каспійсько-Центральноазійський регіон. In: Україна в 2010 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: монографія / За заг. ред. А.В. Єрмолаєва. К.: НІСД., с. 436-440.

Мхитарян, Н.І. (2010) Ukrayna di§ politikasinin oncelikleri Ukrayna-Turkiye ili§kileri. Degi§en karadeniz jeopolitiginde. Turkiye-Ukrayna ili§kileri: Di§ politika ve Siyaset - 1. /Yayina Yazirlayanlar: Ilyas Kamalov, Hasan Kanbolat/. с. 10-16.

О

Олійник, О.М. (2010) Роль банків Китаю в програмі економічних реформ та фінансування високих технологій. «Наука сьогодні», КДЦНТЕІ. с. 14-17.

Олійник, О.М. (2010) Банківська політика уряду Китаю в умовах фінансової кризи. Китайська цивілізація: традиції та сучасність. Збір. стат. Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. с. 61-68.

Орлова, Т.В. (2010) Проблема «жінка у масовій культурі» у віддзеркаленні сучасної української історіографії. Культурна політика у контексті етнокультурного різноманіття України: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 29-30 вересня 2011 / Міністерство культури і туризму України, Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтв, Українськи. с. 298-301.

Орлова, Т.В. (2010) Насильство по відношенню до жінок в Україні: історіографія проблеми. Наукові записки: Зб. наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Вип. L). с. 237-247.

Орлова, Т.В. (2010) Новітні підходи до викладання і вивчення всесвітньої історії на гуманітарних факультетах вищих навчальних закладів України. Волинські історичні записки, Т. 5. с. 160-165.

Орлова, Т.В. (2010) Мілена Рудницька у дзеркалі української історіографії. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія» (Вип. 9). с. 12-15.

Орлова, Т.В. (2010) Міфологема «Берегині» в світлі критики українських суспільствознавців. Сторінки історії (Вип. 3). с. 205-213.

Орлова, Т.В. (2010) Нові підходи до викладання всесвітньої історії на гуманітарних факультетах вищих навчальних закладів України. Матеріали Ш Волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції (Житомир, 12-13 листопада 2010 р.). с. 275-277.

Орлова, Т.В. (2010) Цивилизационный подход, социология и синергетика - новые подходы в преподавании всемирной истории в высшей школе. Materialy VI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka i inowacja 2010». Pedagogiczne nauki: Przemysl. Nauka i studia, Volume. с. 67-69.

Орлова, Т.В. (2010) Історіографічні оцінки стану висвітлення проблеми «Жінка і релігія» у вітчизняній соціогуманістиці. Наукові записки Національного університету «Острозька Академія». Серія «Культурологія» (Вип. 5). с. 481-485.

Орлова, Т.В. (2010) Наукова діяльність жіноцтва України: історіографічні розвідки і далекосяжні висновки. Історіографічні дослідження України (Вип. 2). с. 508-530.

Орлова, Т.В. (2010) Постмодернізм українських письменниць і сучасні гендерні проблеми України: історіографічні нотатки. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (Вип. 2). с. 118-121.

Орлова, Т.В. (2010) Христианская космология, сексуальная революция и перспективы модернизации Украины: размышления историографа. Философия и космология 2010: Научно-теоретический сборник / Международное философско-космологическое общество. с. 171-180.

Орлова, Т.В. (2010) Вітчизняна історіографія про участь жіноцтва у революційних подіях в Україні 1917-1921 рр. Вісник Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв (Вип. 4). с. 147-150.

Орлова, Т.В. (2010) Статус жінки-шляхтянки в українських землях ХVI-XVII ст.: старі і нові підходи вітчизняної історіографії. Могилянські читання 2009 року: Зб. наукових праць: Мазепинська доба в культурі України / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. с. 102-106.

П

Потєхін, О.В. (2010) Нейтралітет і позаблоковість: про альтернативи військово-політичному союзу. ЄвроАтлантика, № 3.. с. 6-16.

Потєхін, О.В. (2010) Геополітична стабільність і конкурентоспроможність держави. Глобальна інтеграція і конкурентоспроможність транзитивних країн / Зб. під ред. О.Г. Білоруса. с. 73-81.

Потєхін, О.В. та Тодоров, І.Я. (2010) Основні тенденції зовнішньої політики України у 2009 р. Зовнішня політика України: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети. – Щорічник / Ред. Г. Перепелиця.. с. 51-76.

Пророченко, Н.О. (2010) Арабський Схід на шляхах реконструкції ісламського цивілізаційного простору. Антологія творчих досягнень (Вип. 5). с. 201-203.

Пророченко, Н.О. (2010) Внутрішня гетерогенність ісламської цивілізації як фактор адаптації до сучасних глобальних змін та перспектив розвитку / Відп. ред. В.К. Гура. Світ ХХІ ст. у контексті мультицивілізаційного прогресу: Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції. с. 28-34.

Пророченко, Н.О. (2010) Соціокультурний розвиток Арабського світу як сталий різновид альтернативи євроатлантичної версії глобальної уніфікації / Відп. ред. B. К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (Вип. 5). с. 73-99.

Р

Розумюк, В.М. (2010) Внутрішньополітичні детермінанти зовнішньої політики. Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України (3 (47)). с. 294-308.

Розумюк, В.М. (2010) Внутрішньополітичні детермінанти зовнішньої політики: війни революційної Франції та діяльність «Священного Союзу». Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (3 (52)). с. 84-99.

С

Скаленко, О.К. (2010) Українське економічне диво в контексті глобальної інформатизації світу. In: Геоекономічні сценарії розвитку і Україна: Монографія. ВЦ «Академія», Київ, с. 301-305.

Скаленко, О.К. (2010) Глобальносистемна методологія дослідження та реалізації сучасних світових процесів. Антологія творчих досягнень (5). с. 168-177.

Скаленко, О.К. (2010) Методологічні орієнтири подолання фінансової кризи. Актуальні проблеми міжнародних відносин, зб. наук. праць, 1 (87). с. 17-22.

Скаленко, О.К. (2010) Глобальносистемна концепція набуття конкуренто-спроможного соціально-економічного потенціалу. Зб. наук. пр. ІСЕМВ НАНУ (2). с. 46-54.

Скаленко, О.К. (2010) Стратегічні напрямки реалізації національних інтересів України в контексті сучасного глобально-інформаційного розвитку. Зб. наук. пр. ІСЕМВ НАНУ (62). с. 33-41.

Скаленко, О.К. (2010) Світ ХХІ: Трансінформаційна концепція глобального розвитку. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наук. пр, 2 (80). с. 42-46.

Скаленко, О.К. (2010) Глобальна інноваційна концепція побудови конкурентного суспільства інформаційних знань. Матеріали XIV міжнар. н/п конф. з проблем інновацій «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку в контексті подолання світової фінансової кризи». с. 456-459.

Скаленко, О.К. (2010) Глобальні методологічні передумови організації державного управління в електронно-інформаційному форматі. Зб.наук.праць, «Модернізація державного управління, державної служби і кадрової політики». с. 17-22.

Скаленко, О.К. (2010) Науково-методологічні орієнтири у вирішенні проблем інформатизації та побудови Європи знань. Вісник Тернопільського національного економічного університету (5-1). с. 142-148.

Скаленко, О.К. (2010) Сучасні інформаційні війни і глобально системний захист національних інтересів України. Зб.наук.пр. ІСЕМВ НАНУ (59). с. 144-158.

Скаленко, О.К. (2010) Теоретично-методологічні основи суспільства інформаційних знань. Зб.наук.пр. ІСЕМВ НАНУ (49). с. 13-32.

Скаленко, О.К. (2010) Глобалістика – наука про фундаментальні чинники та важелі системного управління світовими процесами. Дослідження світової політики. Зб.наук.пр (43). с. 144-158.

Скаленко, О.К. (2010) Глобальносистемні резерви забезпечення конкурентоздатного розвитку. Матеріали міжнародної конференції «Глобальна інтеграція і конкурентоспроможність транзитивних країн». с. 87-91.

Скаленко, О.К. (2010) Концептуальний аналіз глобально впливових чинників у структурі соціально-економічного процесу. М-ли конф. «Глобальна модернізація і конкурентоспроможність транзитивних країн». с. 68-73.

Сльозко, О.О. (2010) Глобальні зміни фінансових потоків пострадянського та європейського простору / за ред. Н.О. Татаренко, В.Т. Ціватого. Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: зб. Тез доповідей (15 травня 2012 року, м. Київ). с. 21-26.

Сльозко, О.О. (2010) Жизненность системных реформ в переходных экономиках с позиции теорий экономических циклов / відп. ред. В.Є. Новицький. Збірник наукових праць (Вип. 6). с. 50-67.

Сльозко, О.О. (2010) Скорость глобализации. Тенденции макроэкономических сдвигов в экономиках мира. Глобальна роль міжнародних фінансових організацій у періоди економічних криз: матеріали засідання «круглого столу», 21 жовт. 2009 р. с. 3-23.

Сльозко, О.О. (2010) Перспективи створення нової світової валюти та її місце у фінансовому просторі. Реалії та перспективи інноваційного розвитку України (економічні, фінансові та правові аспекти): Збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, 26 бер. 2010 р. (Частин). с. 3-9.

Сльозко, О.О. (2010) Інформаційні впливи як головний інструмент здійснення трансферу економічної кризи / відп. ред. О.О. Бєляєв, голова редкол. І.Й. Малий. Формування ринкової економіки: зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана»; Спец. Вип.: Державне антикри-зове управління національною економікою: світовий досвід та проблеми в Україні: матеріали наук. ко. с. 128-131.

Сльозко, О.О. (2010) Информационные технологии и их применение в экономике, бизнесе, образовании. Актуальные вопросы и организационно-правовые основы сотрудничества. Материалы конференции. с. 4-5.

Сльозко, О.О. (2010) Шляхи реформування фінансової політики держави на сучасному етапі. Матеріали 4 міжнародної науково-практичної конференції 11-12 листопада 2010 р.: в 4 томах, Т. 1. с. 12-14.

Сльозко, О.О. (2010) Andrey Kalugin, Satoru Komatsu, Shinji Kaneko: «Citizens» perception of past environmental damage and liability in countries with transition: evidence from Kemerovo. Russia Transition Studies Review, № 172. Environment, climate and global warming. с. 28.

Сльозко, О.О. (2010) G20 is a new stability stone on the world economy. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць (у двох частинах), Частин. с. 5-17.

Солошенко, В.В. (2010) Співпраця України з Європейським Співтовариством у науково-технічній сфері. In: Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку: колективна монографія / За ред. д. іст. н., проф. Кудряченка А.І. / ІЄД НАН України. К.: Університет «Україна», с. 288-306.

Солошенко, В.В. (2010) Євроінтеграційний курс України: на прикладі відносин України й об’єднаної Німеччини. Університет (6). с. 57-72.

Солошенко, В.В. (2010) Ялтинська 1945 р. міжнародна конференція та її історичне значення. Матеріали міжнародної наукової конференції. «Ялтинская система и современный мировой порядок: проблемы глобальной и региональной безопасности» (Крым, Ялта, Ливадийский дворец-музей, февраль 2010). с. 398-305.

Солошенко, В.В. (2010) Солошенко В. В. Розширення співробітництва України з європейськими країнами в галузі науки та технологій. Віче. 2010. №22 (283). С. 9-11. Віче (22). с. 9-11.

Срібняк, І.В. (2010) Особовий архів Омеляна Пріцака: проблеми описування, систематизації та класифікації. Українська орієнталістика: Збірник наукових праць викладачів та студентів Національного університету «Києво-Могилянська академія» і Київського національного лінгвістичного університету до 90-річчя професора Омеляна Йосиповича Пріцака, В. 4-5. с. 55-59.

Срібняк, І.В. (2010) Військо капикулу в Османській імперії: особливості формування, організаційна структура, номенклатура офіцерських посад. Українська орієнталістика: Збірник наукових праць викладачів та студентів Національного університету «Києво-Могилянська академія» і Київського національного лінгвістичного університету до 90-річчя професора Омеляна Йосиповича Пріцака, В. 4-5. с. 93-109.

Срібняк, І.В. (2010) Наукова спадщина Омеляна Пріцака в Київському університеті. Українська орієнталістика: Збірник наукових праць викладачів та студентів Національного університету «Києво-Могилянська академія» і Київського національного лінгвістичного університету до 90-річчя професора Омеляна Йосиповича Пріцака, В. 4-5. с. 263.

Срібняк, І.В. (2010) Яничарський корпус османської армії (1362 р. – кінець ХVІ ст.). Україна у Центрально-Східній Європі, 9-10. с. 26-41.

Срібняк, І.В. (2010) Газетно-журнальна періодика Японії (1861–2005 рр.): репертуар, система розповсюдження, особливості редакційно-видавничого менеджменту. Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наук. праць присвячений пам’яті Омеляна Пріцака, Вип.28. с. 295-301.

Срібняк, І.В. (2010) Гвардія османських султанів у ХІV–ХVІІ ст. (уніформа і озброєння вояків, емблеми і прапори частин). Студії з архівної справи та документознавства, Т. 18. с. 134-137.

Срібняк, І.В. та Молчанова, О.В. (2010) Відображення ідеологічного протистояння в Китаї на шпальтах газети «Женьмінь жибао» (1950-ті рр.). Світові стандарти сучасної журналістики: Зб. наук. праць / МОН України. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького; Інститут Медіа Права; Могилянська школа журналістики НаУКМА; відп. ред. Т.Г. Бондаренко, С.М. Квіт. с. 425-429.

Стельмах, В.О. (2010) Європейська соціалізація молоді країн Вишеградської групи: політичний аспект. Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник», № 75. с. 550-553.

Т

Ткаченко, І.В. (2010) Українська преса і український читач Наддніпрянської України в 1905-1914 рр. Слово і час, № 12. с. 23-31.

Ткаченко, І.В. (2010) Редакційна політика М. Грушевського в «Літературно-Науковому Вістнику» (1907-1914 рр.). Український історичний журнал, № 5. с. 90-103.

Ткаченко, І.В. (2010) М. Грушевський і опоненти - конфлікти щодо ЛНВ у 1908 та 1911 рр. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія, Вип. 1. с. 29-33.

Ткаченко, В.М. (2010) Україна: «переформатування» історичної пам’яті. In: Вища освіта України як фактор цивілізаційного визначення молоді. К.: Педагогічна думка, с. 45-91.

Ткаченко, В.М. (2010) Суверенная бюрократия Украины: в зоне двойной периферии. Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. (Москва) (2). с. 80-88.

Ткаченко, В.М. (2010) Презентизм як культ сьогодення. Про історичну істину та «пам’ять поколінь» в часі і просторі. Політичний менеджмент (4(43)). с. 3-15.

Ткаченко, В.М. (2010) Ціннісні ідеологеми лібералізму: державний суверенітет, вільний ринок, суспільний прогрес. Наукові записки. Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса (5(49)). с. 94-120.

Толстов, С.В. (2010) Украина: международная жизнь. Центральная Евразия. с. 439-449.

Толстов, С.В. (2010) Архітектура європейської безпеки: нові ознаки та очікування. Актуальні проблеми міжнародних відносин, 2 (88). с. 137-141.

Толстов, С.В. (2010) Європейська безпека в умовах багатополярного світу. Зовнішні справи, 1 (3-4). с. 50-54.

Толстов, С.В. (2010) Європейська безпека в умовах багатополярного світу. Зовнішні справи, 2 (5-6). с. 35-39.

Толстов, С.В. (2010) Европейская безопасность и перспективы многополярного мира. Материалы международной научной конференции «Ялтинська система» і сучасний світовий порядок: проблеми глобальної та регіональної безпеки. (Крим, Ялта, Лівадійський палац-музей, 17–21 лютого 2010 р. З нагоди 65-ої річниці Ялтинської конференції 1945 року.). с. 142-162.

Толстов, С.В. (2010) Українсько-російський діалог: від пошуку форми до визначення змісту. Зовнішні справи (7-8). с. 10-14.

Толстов, С.В. (2010) Тенденции европейской безопасности в условиях многополярного мира. Сардар: научный журнал (Астана) (4). с. 11-15.

Толстов, С.В. (2010) Ознаки та особливості багатополюсної міжнародної системи. Антологія творчих досягнень (5). с. 219-244.

Толстов, С.В. (2010) Energy security in Russian Federation. In: Energy security strategies in the wider Black Sea region. Editura Curtea Veche, Bucuresti, с. 239-276.

Толстов, С.В. (2010) Status quo. Атлантична панорама (3). с. 10-14.

Толстов, С.В. та Сауляк, Т.А. (2010) Концептуалізація європейської безпеки: еволюція оцінок та підходів. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України (4). с. 15-53.

Ф

Фощан, Я.І. (2010) Библиотека и издательская деятельность Георгия Конисского / отв. ред. В.И. Васильев. Книжная культура: Опыт прошлого и проблемы современности: К 90-летию Научно-исследовательского института книговедения в Петрограде: Материалы Международной научной конференции (Москва, 24-25 ноября 2010 г.). с. 334-337.

Фощан, Я.І. (2010) Маловідомі сторінки життєвого шляху Георгія Кониського. Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції «Церква - наука - суспільство: питання взаємодії». (Київ, 26-28 травня 2010 р.). с. 38-41.

Фощан, Я.І. (2010) «Історія Русів» - окремі зауваги до концепції і авторства твору. Українознавчий альманах (Випуск). с. 246-249.

Фощан, Я.І. (2010) Джерела формування світогляду Георгія Кониського. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (Вип. 3). с. 329-337.

Фощан, Я.І. (2010) Відображення гносеологічної позиції Георгія Кониського в процесі його культурно-освітньої діяльності. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Українознавство». (Вип.14). с. 27-29.

Ч

Чекаленко, Л.Д. (2010) Позаблоковість чи нейтралітет: європейський досвід. //Дослідження світової політики: Зб. наук праць, Вип.4 (53). с. 54-64.

Чекаленко, Л.Д. (2010) Україна і Республіка Польща: від історичних стереотипів до стратегічного партнерства. // Зовнішні справи, №3-4. с. 26-31.

Чекаленко, Л.Д. (2010) ООН у політиці України: реалії сучасності. // Зовнішні справи, №5-6. с. 24-28.

Чекаленко, Л.Д. (2010) Україна в ООН: історичний екскурс. ООН у політиці України: реалії сучасності // Зовнішні справи, №5-6. с. 24-28.

Чекаленко, Л.Д. (2010) Світ і Україна очима російських учених і майбутніх дипломатів. // Зовнішні справи, №7-8. с. 54-57.

Чекаленко, Л.Д. (2010) Гуманітарний фактор у відносинах України і Росії. // Вестник научной информации: Российско-украинские отношения. Украина в условиях мирового экономического кризиса, №1. с. 107-124.

Чекаленко, Л.Д. та Попова, Д.О. (2010) Безпека України - європейська складова світової безпеки. Науковий вісник Дипломатичної академії України (16). с. 13-16.

Чорногор, Я.О. та Гнатюк, М. М. (2010) Зародження ідей об’єднання Європи. Віче (22). с. 13-15.

Чорногор, Я.О. та Гнатюк, М. М. (2010) Історія утвердження ідеї об'єднаної Європи. In: Культурно-цивілізаційний простір Європи і України: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку: монографія. Університет «Україна», Київ, Україна, с. 43-54. ISBN 978-966-388-331-1

Ш

Шергін, С.О. (2010) Трансформація геополітичної ідентичності України в контексті українсько-російських відносин. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (29). с. 258-265.

Шергін, С.О. (2010) Китай і США в глобальних трансформаціях. Зовнішні справи, 11-12. с. 50-55.

Шергін, С.О. (2010) Геополітична ідентичність України в умовах глобалізації. Освіта регіону (2). с. 81-86.

Шергін, С.О. (2010) Саміт АТЕС у Сінгапурі: парадигма «нового зростання». Зовнішні справи (1). с. 38-41.

Шергін, С.О. (2010) Трансформація в умовах послаблення глобального лідерства США. ЄвроАтлантика (2). с. 6-17.

Шморгун, О.О. (2010) Концептуальні проблеми розвитку України: європейський та загальноцивілізаційний виміри. In: Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку / Кер. авт. кол. А.І. Кудряченко. – НАН України, Ін-т європ. дослідж. К.: Ун-т «Україна», с. 205-221.

Шморгун, О.О. (2010) Солідаристсько-корпоративна парадигма антикризового розвитку України. In: Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку / Кер. авт. кол. А.І. Кудряченко. – НАН України, Ін-т європ. дослідж. К.: Ун-т «Україна», с. 389-403.

Шморгун, О.О. (2010) Сучасний глобалізм у пошуку антикризової стратегії. In: Філософія грошей в епоху фінансової цивілізації: монографія / За ред. Т.С. Смовженко, З.Е. Скринник. К.: УБС НБУ, с. 246-257.

Шморгун, О.О. (2010) Феномен «економічного дива»: системно-стадіальні механізми. In: Філософія грошей в епоху фінансової цивілізації: монографія / За ред. Т.С. Смовженко, З.Е. Скринник. К.: УБС НБУ, с. 133-146.

Шморгун, О.О. (2010) Україна в постіндустріальних контекстах: концепція економічної реформи. In: Філософія грошей в епоху фінансової цивілізації: монографія / За ред. Т.С. Смовженко, З.Е. Скринник. К.: УБС НБУ, с. 269-276.

Шморгун, О.О. (2010) Антикризова модель у цивілізаційному вимірі. Віче (22). с. 15-18.

Шморгун, О.О. (2010) Українська духовна еліта під кутом зору цивілізаційного аналізу. Матеріали міжнародної науково практичної конференції «Еліта і обдарованість: точки перетину». с. 31-39.

Шморгун, О.О. (2010) Гіпотетична федералізація (матеріали круглого столу). Народний депутат (5). с. 40-49.

Шморгун, О.О. (2010) Духовно-економічна детермінанта економічної інноваційності. Антологія творчих досягнень. – Інститут світової економіки і міжнародних відносин (5). с. 103-118.

Шморгун, О.О. (2010) Економічна інноваційність у стадіально-цивілізаційному вимірі. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. Матеріали ІІІ Міжнародних філософсько-економічних читань, 25–26 травня 2010 року, м. Львів. с. 76-88.

Шморгун, О.О. (2010) Авторитарний вимір демократії: еліта проти антиеліти. Народний депутат (62-63). с. 24-29.

Шморгун, О.О. (2010) Феномен ренесансного гуманізму у стадіально-цивілізаційному вимірі. Матеріали українсько-турецької філософсько-педагогічної конференції «Григорій Сковорода і Фетхуллах Гюлен: своєчасність традиції гуманізму», 7 червня 2010 року, м. Київ. с. 171-224.

Шморгун, О.О. (2010) Еліта та інтелігенція: проблема формування лідерського політичного потенціалу України. Людиноцентризм як домінанта соціокультурних вимірів людського буття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 26 квітня 2010 р.: Шості шинкаруківські читання. с. 15-24.

Шморгун, О.О. (2010) Антикризова альтернатива цивілізаційного розвитку: гуманістичний вимір. Альманах. Філософські проблеми гуманітарних наук (18). с. 42-50.

Я

Ялі, М.Х. (2010) Ризики другої хвилі глобальної економічної кризи. Актуальні проблеми міжнародних відносин (93). с. 80-85.

Цей список був створений у Tue Jan 31 05:00:03 2023 CET.