Елементи, в яких тема: "Теорія та методологія всесвітньої історії"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: C | K | L | S | Z | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Число елементів на цьому рівні: 1732.

C

Chekalenko, L.D. (2019) American and British diplomatic training system. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine. «Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України» (5). с. 145-153.

Chekalenko, L.D. (2023) European Historical Memory  facing Global Challenges. In: Nowy lad w Europie i  Unii Europejskiej: przesłanki-kierunki-priorytety. Lviv Politechnika, Lviv, с. 235-243.

K

Kolesnyk, Iryna (2022) Global History. Conceptual History / Preface V. А. Smoliy, A. І. Kudryachenko: Global history is a modern trend in historical research. NAS of Ukraine; Institute of History of Ukraine, State Institution ‘Institute of World History of the National Academy of Sciences of Ukraine’, Kyiv. ISBN 978-966-02-9169-0

Kudrjatschenko, Andrii (2020) Der Separatfrieden mit der Ukraine vom 9. Februar 1918. Abhandlungen des Göttinger Arbeitskreises Band 14; Der Frieden von Brest-Litowsk vom 3. März 1918 mit Russland und der sog. Brotfrieden vom 19. Februar 1918 mit der Ukraine Die vergessenen Frieden: 100 Jahre später in den Blickpunkt gerückt Herausgegeben. с. 175-192.

Kudrjatschenko, Andrii (2021) Die Entwicklung der Ukraine von 1917 bis 1991. Die Ukraine zwischen Russland und der Europäischen Union. Abhandlungen des Göttinger Arbeitskreises Band 15. Herausgegeben von Gilbert H. Gornig und Alfred Eisfeld. Duncker & Humblot · Berlin. с. 61-80.

Kudrjatschenko, Andrii (2021) The German minority in post-war Czechoslovakia: the tragic page of history. 25. Münchner Bohemisten-Treffen, 5. März 2021 – Exposé Nr. 13..

Kudrjatschenko, Andrii (2021) Soviet-Japanese Cultural and Scientific Ties during the Cold War. 大原社会問題研究所雑誌 (The Journal of Ohara Institute for social research) (758). с. 3-16.

Kudrjatschenko, Andrii та Sribnyak, I та Yakovenko, N та Matviyenko, D (2023) Distinction of Captured Soldiers of the Tsarist Army according to Nationality in Austria-Hungary, 1915: Peculiarities of the Separation of Ukrainians. (Розрізнення полонених солдатів царської армії за національністю в Австро-Угорщині 1915 р.: Особливості поділу українців.). Echa przeszłości., ХХІV (№ 2). с. 105-121.

L

Lakishyk, D.M. (2023) Practical Dimension of the Implementation of Memory policy in Denmark. Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26 травня 2023 р.. с. 197-201.

S

Smolii, V та Kudrjatschenko, Andrii та Kolesnyk, Iryna (2022) Preface. Global history is a modern trend in historical research. Global History. Conceptual History. с. 6-21.

Soloschenko, Victoria (2021) Beitrag der Deutschen in die Entwicklung der Wissenschaft und Kultur der Ukraine. Депортація етнічних німців України у віддалені райони Радянського Союзу: до 80-річчя трагедії. Збірник наукових праць / за заг. ред. член-кор. НАН України, д.і.н., проф., Кудряченка А.І., наукова редакція Солошенко В.В.. с. 59-65.

Soloschenko, Victoria (2021) Cultural Policy of the Soviet Union during the Cold War Period and the Ukrainian Question. The Journal of Ohara Institute for social Research (№758). с. 27-41.

Soloschenko, Victoria (2021) «Joining of the Visegrad Four Countries the EU (on the Example of relations with the Czech Republic and Slovakia)». In: 25. Münchner Bohemisten-Treffen, 5. März 2021 – Exposé Nr. 15..

Z

Zernetska, O.V. collection of research papers and insights based on International Round Table Discussions. D-ART Logo. Synopsis. с. 30-33.

І

Іванов, Д.І. (2019) Ставлення основних політичних партій до участі Великої Британії у війнах та конфліктах. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 311-315.

Іванов, Д.І. (2023) Особливості зовнішньополітичної програми Ліберальнодемократичної партії Великої Британії (1992–2010 рр.). Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 84-91.

Ільїн, В.В. (2008) Власть и деньги. Інший. Книга, Київ.

Ільїн, В.В. (2007) Фінансова цивілізація. Інший. Книга, Київ.

Ільїн, В.В. (2005) Философия богатства: человек в мире денег. Інший. «Знання України», Київ.

Ільїн, В.В. (2005) Апологія ірраціонального. Інший. Європейський університет, Київ.

Ільїн, В.В. (2002) Діалог «Софії» і «Логосу» (феноменологія екзистенціально-персоналістських концепцій української антропології). Інший. Сталь.

Ільїн, В.В. (1999) Український гуманізм: тотожність раціонального та ірраціонального (три ступеня сходження до істини). Інший. Сталь, Київ.

Ільїн, В.В. (2017) Україна в парадигмі фінансово-економічних викликів цивілізації. In: Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес. НПУ ім. М.П. Драгоманова, Київ, с. 108-134.

Ільїн, В.В. (2014) Трансформація смислових кодів культури і знання в нелінійності соціального буття. In: Синергетика і освіта: монографія. Інститут обдарованої дитини, Київ, с. 43-69.

Ільїн, В.В. (2014) Перспективи творчості в спонтанності освітнього процесу. In: Синергетика і творчість: монографія. Інститут обдарованої дитини, Київ, с. 33-64.

Ільїн, В.В. (2013) Философско-экономическое мышление: модус долженствования. In: Постреформизм и развитие: монография. Изд-во Нац. ун-та гос. налоговой службы Украины, Ирпень, с. 295-299.

Ільїн, В.В. (2013) Постчеловек – образ новой идентичности. In: и ценности в эпоху глобализации. Наукова думка, Київ, с. 516-528.

Ільїн, В.В. (2011) От «пост» к «прото»: тенденции развития финансового мира. In: Экономическая теория в XXI веке – 8 (15): Экономика модернизации: монография. Вузовская книга, Ростов н/Д, с. 48-54.

Ільїн, В.В. (2009) Етичні детермінації економічних відносин: добро і зло в контексті грошей. In: Моральний вимір економіки: соціальна відповідальність біз- несу та економічна ефективність: монографія. УБС НБУ, Київ, с. 46-63.

Ільїн, В.В. (2008) Экономическое бытие как метафизическая реальность. In: Антология современной философии хозяйства. Магистр, Москва, с. 437-442.

Ільїн, В.В. (2008) Концепт «інновації»: історія, сучасність, смисл. In: Феномен інновації: освіта, суспільство, культура. Педагогічна думка, Київ, с. 48-73.

Ільїн, В.В. (2008) Дух и ценности в эпоху постмодерна: финансовый вектор. In: Вековой поиск модели хозяйственного развития России. Волгоградское научное издательство, Волгоград, с. 160-170.

Ільїн, В.В. (2007) Модус інституціоналізму в системі інтелектуальних дискурсів економічного знання. In: Інституціональна парадигма цивілізаційно- го розвитку: У 4-х кн. КПУ, Запоріжжя, с. 61-88.

Ільїн, В.В. (2017) Бути філософом – означає діяти. Наука і суспільство. с. 19-23.

Ільїн, В.В. (2016) Инварианты новой методологии: предложения и альтернативы. Методологія та технологія сучасного філософського пізнання. с. 21-26.

Ільїн, В.В. (2016) «Аналитический нарратив» как метод познания социально-экономических процессов. Альманах «Філософські проблеми і гуманітарних наук (25). с. 20-25.

Ільїн, В.В. (2015) Методологическая культура современного мышления: познание и смысл. Верифікація когнітивних практик та самореалізація особистості. с. 14-20.

Ільїн, В.В. (2015) Проблема «позитивного» і «нормативного» в економічній науці. Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. с. 9-12.

Ільїн, В.В. (2009) Філософія меркантилізму: монетарно-фінансові джерела меркантилізму. Інституціональний вектор економічного розвитку: Збірник наукових праць МІДМУ «КПУ» (2). с. 215-222.

Ільїн, В.В. (2019) Концепт «картографії» в парадигмі геоекономічного простору: теоретико-методологічний аспект. Ядерна безпека України в контексті світового досвіду: збірник наукових праць [електронне видання] / За заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 179-191.

Ільїн, В.В. (2019) «Корисне знання»: освіта сьогодні і завтра». Стратегії розвитку України: наук. журнал (2). с. 3-6.

Ільїн, В.В. (2021) «Філософія для дітей»: чи поверне вона людину до себе? Філософія для дітей: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. с. 90-93.

Ільїн, В.В. (2018) Геоекономічний простір в структурі сучасного світу: теоретико-методологічний аспект. Стратегія розвитку України (1). с. 23-27.

Ільїн, В.В. (2019) Деконструкція: методологічна рефлексія і спосіб переосмислення соціальної історії та культури. Проблеми всесвітньої історії (1(7)). с. 9-19.

Ільїн, В.В. (2021) Методологічні принципи дослідження історичної пам’яті: вчора і нині. Філософські, історіософські та педагогічні аспекти єдності українського суспільства: матеріали Всеукраїнської міжгалузевої науково-практичної онлайн-конференції. с. 41-46.

Ільїн, В.В. (2018) Модернізація філософської освіти і потенціал магістратури. Філософські проблеми гуманітарних наук (1). с. 5-22.

Ільїн, В.В. (2022) Національна пам’ять в контексті дискурсу «забуття»: історико-методологічний аспект. Проблеми всесвітньої історії (3(19)). с. 7-14.

Ільїн, В.В. (2018) Рефлексія деконструкції в постмодернізмі як метод творення нових смислів. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: збірник наукових праць (2(21)). с. 106-112.

Ільїн, В.В. (2017) Смисл і функції поняття «геоекономічний простір»: методологічний аспект. Стратегія розвитку України (2). с. 35-45.

Ільїн, В.В. (2019) Ціна і цінність економічного знання. Стратегії розвитку України: наук. журнал (1). с. 27-34.

Ільїн, В.В. (2023) Пам’ять про Другу світову війну в контексті дискурсу «забуття»: філософсько-методологічний аналіз. Пам’ять про Другу світову війну: переможці та переможені: збірник наукових праць / за загальною редакцією доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І.. с. 50-59.

Ільїн, В.В. (2022) Від пам’яті до забуття: ціннісний підхід. Політика пам’яті і «битви за минуле»: збірник наукових праць / за заг. ред. чл.-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 73-83.

Ільїн, В.В. (2010) Метафизика экономики. 2-е изд. испр. и допол. Інший. Знання, Київ.

Ільїн, В.В. (2020) Memory Studies: від пам’яті до забуття. Проблеми всесвітньої історії (3(12)). с. 26-41.

Ільїн, В.В. (2020) Memory studies: від пам’яті до забуття. Консолідуючий потенціал політики пам’яті: загальні закономірності та національні особливості: збірник наукових праць / за заг. ред. член-кор. НАН України, д.і.н., проф., Кудряченка А.І. ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 35-54.

Ільїн, В.В. (2010) Філософія економіки versus філософія господарства? In: Філософія гро- шей в епоху фінансової цивілізації: Монографія. УБС НБУ, Київ, с. 211-217.

Ільїн, В.В. та Ільїна, А.А. (2022) Культура навчання в сучасній інформаційній реальності. Філософія і культура в наративах сучасності. с. 48-54.

Ільїн, В.В. та Ільїна, А.А. (2019) Освіта інформаційного світу: яке знання потрібне завтра? Філософські обрії: Наук-теорет.журн. Ін-т філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, Полтав.нац.пед.ун-т імені В.Г.Короленка (42). с. 106-109.

Ільїн, В.В. та Ільїна, А.А. (2020) Рациональность поведения и проблема соотношения этики и экономики. Людина, суспільство, комунікативні технології. с. 65-71.

Ільїн, В.В. та Ільїна, А.А. (2019) Соціальні детермінації економічного знання. Проблема людини у філософії. с. 170-178.

Ільїн, В.В. та Ільїна, А.А. (2019) Чого і як вчити для майбутнього. Філософія фінансової цивілізації. Людина в світі грошей. с. 23-29.

Ільїн, В.В. та Базилевич, В.Д. (2015) Экономико-философская мысль современного мира. Інший. Знання, Київ.

Ільїн, В.В. та Базилевич, В.Д. (2011) Философия экономики. История. Інший. Знання, Київ.

Ільїн, В.В. та Базилевич, В.Д. (2008) Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку. Інший. Знання, Київ.

Ільїн, В.В. та Базилевич, В.Д. (2006) Метафізика економіки. Інший. «Знання», Київ.

Ільїн, В.В. та Гальченко, М.С. (2020) Менталітет, національна ідентичність, розум: точки перетину в перспективах розвитку освіти. Національна ідентичність як проблема науки й освіти. с. 35-44.

Ільїн, В.В. та Кремень, В.Г. (2012) Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму. Інший. Педагогічна думка, Київ.

Ільїн, В.В. та Кремень, В.Г. (2021) Образ людини та інфосвіту в контексті проективної лінгвістики. Психолінгвістика в сучасному світі – 2021: Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції (Переяслав, 16-17 грудня 2021 р.). с. 142-147.

Ільїн, В.В. та Кремень, В.Г. (2020) Психолінгвістичний аналіз інтенцій герменевтики в дискурсі епістемології. Міжнародна науково-практична конференція «Психолінгвістика в сучасному світі». с. 142-146.

Ільїн, В.В. та Кремень, В.Г. та Пролеєв, С.В. (2011) Влада: модус елітності. In: Еліта: витоки, сутність, перспектива. Т-во «Знання» України, Київ, с. 61-126.

Ільїн, В.В. та Мазаракі, А.А. (2004) Философия денег. Інший. Книга, Київ.

Ільїн, В.В. та Метельова, Т.О. (2021) Політика пам’яті як інструмент формування ідентичності: трансформації в умовах глобалізації на прикладі Туреччини та Індії. In: Проблема історичної пам’яті у всесвітньо-історичному дискурсі (1945– 2015 рр.): монографія / керівник авторського колективу – член-кореспондент НАН України, д.і.н., проф. Кудряченко А.І., науковий редактор: к.і.н., доц. Солошенко В.В., технічний редактор:. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», 2021, с. 123-158.

А

Аулін, О.А. (2012) Формування міфологічних систем у контексті мусульманського державотворення. Сучасна українська політика (Вип. 2). с. 310-316.

Аулін, О.А. (2011) Основні атрибути соціальної міфотворчості мусульманських еліт. Гуманітарні студії. Збірник наукових праць (Вип. 1). с. 82-90.

Аулін, О.А. (2011) Своєрідність сучасної міфотворчості ісламських еліт у контексті соціальної дії / Гол. ред. Лях В.В. Мультіверсум. Філософський альманах (Вип. 2). с. 44-54.

Аулін, О.А. (2011) Сучасна міфотворчість іноземних мусульманських еліт у соціокультурній сфері України. Сучасна українська політика (Вип. 2). с. 386-394.

Аулін, О.А. (2010) Соціокультурні парадигми модернізації ісламського світу. Українське релігієзнавство. Спецвипуск (2010-1). с. 77-84.

Аулін, О.А. (2009) Специфіка соціальної міфотворчості сучасних мусульманських еліт. Людина. Світ. Суспільство: Матеріали доп. та виступів (Ч. VII). с. 73-74.

Аулін, О.А. (2009) Дистантні форми інформаційного впливу в соціальній міфотворчості. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (Вип.25). с. 273-279.

Аулін, О.А. (2016) Післямова: тенденції і перспективи. In: Мусульманська спільнота України: інституціоналізація і розвиток = Мусульманское сообщество Украины: институционализация и развитие = The Muslim community of Ukraine, institutionalization and development: [колект. монографія] / [О.А. Аулін та ін.; під заг. Вінниця: Консоль, с. 374-379.

Аулін, О.А. (2016) Хізб ут-Тахрір в Україні. In: Мусульманська спільнота України: інституціоналізація і розвиток = Мусульманское сообщество Украины: институционализация и развитие = The Muslim community of Ukraine, institutionalization and development: [колект. монографія] / [О.А. Аулін та ін.; під заг. Вінниця: Консоль, с. 154-155.

Аулін, О.А. (2015) ІДІЛ як медіа вірус. In: Ісламська держава: генезис і нові тренди / Під редакцією Салаха З., Ауліна О.А. Львів.: Манускріпт, с. 34-40.

Аулін, О.А. та Ауліна, О.В. (2023) Туранізм в історичній пам’яті Угорщини. Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26 травня 2023 р.. с. 8-10.

Б

Бессонова, М.М. (2016) Про спадкоємність в Історії: від студентки Олександра Михайловича Мальованого до його наступниці у викладанні Історії Стародавнього світу. Артист за кафедрою: Збірник пам’яті професора Олександра Мальованого. с. 29-32.

Бессонова, М.М. (2014) Канадознавство у незалежній Україні: проблеми та перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування основних напрямів розвитку соціогуманітарних наук» (Дніпродзержинськ, 11–12 квітня 2014 р.). с. 57-59.

Бессонова, М.М. (2011) Сучасний стан канадознавчих студій в Україні. Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Дніпропетровськ, 17 грудня 2011 р.): у 2-х частинах, 2. с. 111-113.

Бессонова, М.М. (2019) Іспанський досвід подолання диктатури та подальших успішних перетворень. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 82-88.

Бессонова, М.М. (2019) Специфіка сучасних інтеграційних процесів у північноамериканському регіоні: перегляд угоди про НАФТА. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 271-276.

Бессонова, М.М. (2017) 25-річчя Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України». Scriptorium nostrum (2). с. 498-501.

Богданович, І.І. (2009) Економічні виміри євроінтеграції України. In: Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / Заг. ред. доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка. К.: Фенікс, с. 351-360.

Богданович, І.І. (2010) Проблеми стимулювання науково-технічної кооперації України і ЄС. In: Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти. Монографія / За ред. Є.В. Бевзюка, О.О. Гріна. Ужгород: Вид. Закарпатського ДУ, с. 176-184.

Богданович, І.І. (2019) Білорусь: національний шлях розвитку та його здобутки. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 364-370.

Богданович, І.І. (2019) Зовнішньоекономічна діяльність Республіки Білорусь: специфіка державної підтримки. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 370-375.

Бондарець, М.В. (2016) Методологічні підходи до оцінки стадійної модернізації пострадянських транзитивних країн. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 90-96.

Бондарець, М.В. (2016) Методологічні підходи до оцінки стадійної модернізації пострадянських транзитивних країн. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 90-96.

Бондарець, М.В. (2016) Стратегії неоіндустріальної трансформації економіки розвинутих країн в умовах глобалізації. Глобальні та національні проблеми економіки. (14). с. 42-45.

Бондарець, М.В. (2015) Стан та перспективи розвитку інтеграційних процесів країн СНД. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і спів- робітництва в міжнародних відносинах. Зб. н. пр. / За ред. к. і.н., доц. С.В. Толстова.. с. 146-151.

Бондарець, М.В. (2015) Особливості розвитку інноваційних процесів провідних і транзитивних країн в умовах глобалізації. Глобальні та національні проблеми економіки. (7). с. 15-19.

Бондарець, М.В. (2015) Еволюція концепцій неоіндустріалізації транзитивних країн. Глобальні та національні проблеми економіки. (4). с. 46-49.

Бондарець, М.В. (2012) Теоретико-методологічні та практичні аспекти регулювання стратегії бюджетного реформування. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України (4(73)). с. 50-60.

Бондарець, М.В. (2011) Глобальні стратегії трансформації та структурної модернізації соціально-економічного розвитку транзитивних країн. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України (2(67)). с. 99-110.

Бондарець, М.В. (2008) Соціально-економічні імперативи сталого розвитку в умовах глобальної модернізації. Антологія творчих досягнень (4). с. 109-113.

Бондарець, М.В. (2004) Інноваційно-інтеграційні конкурентноспроможні стратегії розвитку ВПК розвинутих країн як фактор сталого розвитку. Антологія творчих досягнень. (1). с. 131-134.

Бондарець, М.В. (2018) Реформування наукової сфери в Україні: сучасний стан та перспективи / М.В. Бондарець. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. Праць (43). с. 23-26.

Бондарець, М.В. (2020) Шляхи реформування наукової сфери в Україні. Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі:стан, перспективи (актуальні питання нового і новітнього періодів): Матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції (22 травня 2020 р., Київ). с. 78-80.

Бондарець, М.В. (2014) Глобальна системна криза: характер, перспективи розвитку та соціально-економічні наслідки (С. 50–59), Новітні стратегії дер- жавного антикризового менеджменту транзитивних країн (С. 156– 164), Національна антикризова концепція модернізації України та стратегії її реалізації (С. 81–85). Робочий документ. Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку). Монографія / О.Г. Білорус, О.В. Зернецька, р.Н. Жангожа та ін., кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУК.

Бондарець, М.В. (2011) Вплив глобальної і регіональної інтеграції на параметри сталого розвитку (С. 81–85), Сучасні національні та глобальні конкуренто- спроможні моделі сталого розвитку в контексті глобальних викликів (С. 207–211), Особливості розвитку сучасного етапу світової глобальної кризи, її вплив на Україну та напрями мінімізації наслідків (С. 321–329). Робочий документ. Глобальна корпоративна система: Монографія / О.Г. Білорус, О.В. Зернецька, В.А. Вергун та ін., кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. К.: КНЕУ.

Бульвінський, А.Г. (2014) Проблема модернізації сучасної Росії у контексті імперської державної традиції / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. с. 130-157.

Бульвінський, А.Г. (2016) Вплив імперської державної традиції на модернізаційні процеси у сучасній Росії. Проблеми всесвітньої історії (№ 2). с. 49-71.

Бульвінський, А.Г. (2015) Сибірський сепаратизм та проблема модернізації Росії: історія питання. Сучасні соціально-гуманітарні дискурси. Матеріали V всеукраїнської наукової конференції, м. Дніпропетровськ, 21 березня 2015 р.: у 5-х частинах (Ч. 3). с. 13-17.

Бульвінський, А.Г. (2015) Сибірський сепаратизм: причини появи і сучасний стан. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія (Вип 1.). с. 199-207.

Бульвінський, А.Г. (2015) Імперська модель модернізації в Росії: історія та сучасний дискурс. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія (Вип. 2). с. 163-178.

Бульвінський, А.Г. (2015) Імперська модель модернізації (на прикладі Росії). «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 73-85.

Бульвінський, А.Г. (2014) Імперія на окраїні Європи. Науковий діалог «Схід-Захід». Матеріали III Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Кам’янець-Подільський, 7 червня 2014 р.): у 4-х частинах (Ч. 2). с. 57-60.

Бульвінський, А.Г. (2013) Проблеми модернізації в Росії на сучасному етапі. Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матеріали ТС всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Дніпропетровськ, 15 липня 2014 р.): у 2-х частинах (Ч. 2). с. 7-11.

Бульвінський, А.Г. (2014) Позиція Росії щодо європейського вектору модернізації України / За редакцією доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. с. 222-232.

Бульвінський, А.Г. (2013) Витоки української державної ідеї. Історико-політичні студії. Збірник наукових праць (№ 1). с. 10-19.

Бульвінський, А.Г. (2012) Проблеми партійної системи сучасної України. Політичний менеджмент (№ 4-5). с. 97-114.

Бульвінський, А.Г. (2012) Тенденції розвитку політичних партій як інституту громадянського суспільства в сучасній Україні / за загальною редакцією д. і. н., проф. Кудряченка А.І. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. с. 191-208.

Бульвінський, А.Г. (2011) Гуманітарний контекст сучасних українсько-російських відносин. Сучасна українська політика. Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. с. 52-61.

Бульвінський, А.Г. (2010) Новий політичний курс Віктора Януковича та російські стратегічні інтереси. Віче (№ 20). с. 8-12.

Бульвінський, А.Г. (2010) Актуалізація в РФ теми боротьби з «переглядом» історії Великої Вітчизняної війни. «Ялтинская система» и современный мировой порядок: проблемы глобальной и региональной безопасности: Материалы международной научной конференции. (Крым, Ялта, Ливадийский Дворец-музей. 17-21 февраля 2010 г.): Сборник научных статей. с. 318-329.

Бульвінський, А.Г. (2009) Проект Єдиного економічного простору: російське та українське бачення. Віче (№ 18). с. 14-17.

Бульвінський, А.Г. (2009) Чи впав Берлінський мур у ставленні європейських політиків до України. Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. Спецвипуск: Європейська перспектива. с. 255-261.

Бульвінський, А.Г. (2002) Правосуб’єктність Війська Запорозького у відносинах із сусідніми державами: спроба концептуального осмислення. Людина і політика (№ 4). с. 147-157.

Бульвінський, А.Г. (2017) Перспективи розвитку Росії у контексті екстрактивної державно-політичної традиції. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 154-174.

Бульвінський, А.Г. (2019) Сценарії еволюції пострадянського простору у контексті європейського та євразійського інтеграційних процесів. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 340-342.

Бульвінський, А.Г. (2019) Концептуальне бачення пострадянського простору у російських стратегічних документах: висновки для України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 342-347.

Бульвінський, А.Г. (2015) Дискурс Сибірського сепаратизму у контексті проблем модернізації. Частина 1. Сибірське обласництво: др. пол. ХІХ - початок ХХ ст. Історико-політичні студії. Збірник наукових праць. Серія «Історичні науки» (№ 1(3)). с. 5-12.

Бульвінський, А.Г. (1995) Історичні передумови українсько-московської війни 1658-1659 рр. у загальноєвропейському контексті. Ноосфера (№ 1). с. 29-32.

Бульвінський, А.Г. (2009) Основні проблеми в оцінці подій Конотопської битви 1659 року. Воєнна історія (№ 3 (4). с. 52-62.

Бульвінський, А.Г. (2015) Дискурс Сибірського сепаратизму у контексті проблем модернізації. Частина 2. Тенденції сепаратизму сучасного Сибіру: від радянських до пострадянських часів. Історико-політичні студії. Збірник наукових праць. Серія «Історичні науки» (№ 1 (3). с. 13-23.

Бульвінський, А.Г. (2012) Проект «Росія»: версія Володимира Путіна 2012 р. Сучасна українська політика. Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри. с. 311-327.

Бульвінський, А.Г. (2004) Зовнішньополітична доктрина Московської держави XV-XVП ст. та українська державна ідея доби пізнього Середньовіччя: причини концептуальної непорівнянності. Україна дипломатична (Вип. 5). с. 287-326.

Бульвінський, А.Г. (2004) Українська державна ідея середини XVII ст. та Московське царство. Історія в школах України (№ 2). с. 34-37.

Бульвінський, А.Г. (2002) Соціально-економічний та державно-політичний устрій Війська Запорозького та Московського царства в середині XVII ст.: різні вектори розвитку. Наукові записки. Історичні науки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Вип. 4). с. 62-70.

Бульвінський, А.Г. та Борисенко, В.Й. та Візер, С.О. (2006) Еволюція українсько-російських відносин у другій половині XVII ст. Технічний звіт. К.: Видавництво «Старий світ».

Білорус, О.Г. (2016) Глобальна ринкова неоконвергенція: генезис та закономірності еволюції. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 5-13.

Білорус, О.Г. (2016) Економічна глобалістика. Світ-система глобалізму: монографія. Інший. К.: Ун-т «Україна».

Білорус, О.Г. (2003) Экономическая система глобализма: монография. Інший. К.: КНЭУ.

Білорус, О.Г. (2002) Глобализация и безопасность развития. науч. ред. О.Г. Белорус; НАН Украины, Инт мировой экономики и междунар. отношений, Киев. нац. экон. ун-т.. с. 789.

Білорус, О.Г. (2001) Глобалізація і безпека розвитку. Інший. К..

Білорус, О.Г. (2001) Глобалізація і національна стратегія України: монографія. Інший. К.: Просвіта.

Білорус, О.Г. (2009) Глобальна продовольча безпека: монографія. Робочий документ. К..

Білорус, О.Г. (2015) Фінансова глобалізація і євроінтеграція: монографія за ред. О.Г. Білоруса, Т.І. Єфименко;. Робочий документ. К..

Білорус, О.Г. (2007) Глобальний конкурентний простір: монографія. Робочий документ. К.: КНЕУ.

Білорус, О.Г. (2008) Глобальное конкурентное пространство: монография. Робочий документ. рук. авт. кол. и науч. ред. О.Г. Белорус; Гос. высш. учеб. заведение «Киев. нац. экон. ун-т им. Вадима Гетьмана», Ин-т мировой экономики и междунар. от- ношений НАН Украины, Междунар. ассоц. «Украина-Римский клуб», Междунар. ин-т глобалистики., К.: КНЕУ.

Білорус, О.Г. (1998) Глобальні трансформації і стратегії розвитку. Робочий документ. НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин К..

Білорус, О.Г. (2014) Ekonomiczny swiat-system globalizmu: monografiya. Інший. K.-W.: Universitet «Ukraina».

Білорус, О.Г. (2001) Global Transition and Realities: monograph. Робочий документ. K., Warsaw.

Білорус, О.Г. та Власов, В.І. (2007) Розвиток процесів глобалізації в постіндустріальну епоху: монографія. Робочий документ. К.: ННЦ «Ін-т аграр. Економіки».

Білорус, О.Г. та Мацейко, Ю.М. (2005) Глобальна перспектива і сталий розвиток: Моногр. Робочий документ. Ін-т світ. еко- номіки і міжнар. відносин НАН України, Міжнар. ін-т глобалістики, Міжрегіон. акад. упр. персоналом. –К.: МАУП.

Білорус, О.Г. та Саблук, П.Т. та Власов, В.І. (2008) Глобалізація і продовольство: моногр. Робочий документ. К.: ННУ «Ін-т аграр. економіки».

В

Васильєв, О.А. (2016) Країна без науки - країна без майбутнього. Зовнішні справи. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (11). с. 44-47.

Васильєв, О.А. (2016) Проблеми соціально-політичної модернізації країн Центрально-Східної Європи. Науковий вісник Дипломатичної академії України, вип. 24, серія «Політичні науки». с. 117-122.

Васильєв, О.А. Нові тенденції в енергетичній політиці США. Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України. -.

Васильєв, О.А. (2016) Основні тенденції і проблеми модернізації провідних країн світу / за заг. ред. О.В. Зернецької / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наукових праць. 34-41 с.

Васильєв, О.А. (2016) Країна без науки - країна без майбутнього. Зовнішні справи (№ 11). с. 44-47.

Васильєв, О.А. (2016) Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на суспільно-політичну трансформацію Казахстану. Зовнішні справи (№ 1). с. 52-55.

Васильєв, О.А. (2016) Модернізація АЕС як фактор підвищення енергетичної безпеки України / За заг. редакцією д. політ. н., проф. Зернецької О.В. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: зб. наук. пр. с. 55-62.

Васильєв, О.А. (2016) Особливості суспільно-політичної модернізації Казахстану / За заг. ред. к. і.н, доцента А.Г. Бульвінського. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: зб. наук. пр. с. 157-164.

Васильєв, О.А. (2016) Регіональноінтеграційні чинники соціально-політичної трансформації: порівняльний досвід Союзної держави Росії і Білорусі та ОДЕР-ГУАМ / За заг. ред. к. і.н, доцента А.Г. Бульвінського. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: зб. наук. пр. с. 237-252.

Васильєв, О.А. (2015) Проблеми і перспективи соціально-політичної трансформації інтеграційного об’єднання Росії і Білорусі. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності: зб. наук. пр. с. 373-379.

Васильєв, О.А. (2015) Ядерна енергетика Франції - найпотужніший механізм безпеки. Зовнішні справи (№ 2). с. 31-35.

Васильєв, О.А. (2014) Проблеми трансформації інтеграційного об’єднання РФ і Білорусі. Зовнішні справи (№ 7). с. 44-47.

Васильєв, О.А. (2014) Розвиток виробничих сил, науки і техніки як головний фактор, що визначає соціально-політичну трансформацію сучасних держав. Зовнішні справи (№ 9). с. 44-47.

Васильєв, О.А. (2013) Розвиток експортного потенціалу як складова модернізації зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішні справи (№ 4). с. 36-39.

Васильєв, О.А. (2013) Модернізація зовнішньоекономічної діяльності України з урахуванням впливу ресурсних та екологічних обмежень в умовах переходу до сталого розвитку. Транзитивна система України в умовах глобальної кризи: зб. матеріалів міжнародної науково-теоретичної конференції (Київ, 20 червня 2013 р.). с. 26-28.

Васильєв, О.А. (2013) Розвиток електроенергетичного комплексу як основа підвищення експортного потенціалу та економізації зовнішньої політики України. Зовнішні справи (№ 11). с. 48-51.

Васильєв, О.А. (2013) Шляхи вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності України в паливно-енергетичній сфері на засадах сталого розвитку. Дослідження міжнародної економіки: [зб. наук. пр.] (Вип. 1). с. 3-12.

Васильєв, О.А. (2012) Модернізація як детермінанта сталого розвитку України. Зовнішні справи (№ 6). с. 47-49.

Васильєв, О.А. (2012) Глобальні проблеми еконології. Зовнішні справи (№ 5). с. 50-55.

Васильєв, О.А. (2012) Вплив трансформації світової економічної системи на розвиток паливно-енергетичної галузі економіки країн-членів ЄС. Проблеми різних економік світу в процесі трансформації світової фінансової системи: зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 31 травня 2012 р.). с. 10-12.

Васильєв, О.А. (2012) Побудова соціальної ринкової економіки як основа стратегії модернізації національного господарства України. Дослідження міжнародної економіки: зб. наук. пр. (Вип. 1). с. 3-15.

Васильєв, О.А. (2012) Модернізація як головний фактор сталого розвитку України. Світовий досвід удосконалення зовнішньоекономічної діяльності в контексті сталого розвитку: зб. матеріалів наукової конференції (Київ, 18 жовтня 2012 р.). с. 8-10.

Васильєв, О.А. (2009) Роль вітчизняної науки та високих технологій у входженні України до європейського інтеграційного простору. Віче (№ 16). с. 14-16.

Васильєв, О.А. (2009) Роль міжнародного науково-технічного співробітництва в економізації зовнішньополітичної діяльності. Збірник наукових праць: (Вип. 6). с. 50-63.

Васильєв, О.А. (2008) Роль національної науки і високих технологій в економізації зовнішньої політики України: матер. міжн. наук.-прак. конф. ДА України при МЗС України. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Україна у світових та регіональних інтеграційних процесах: проблеми визначення стратегії, (Київ, 6 червня 2007 р.). с. 246-263.

Васильєв, О.А. (2007) Глобалізація атомної енергетики. Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції «Міжнародні проблеми ресурсозабезпечення», 24 квітня 2007 року, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Київ, 2007. с. 33-42.

Васильєв, О.А. (2017) Вплив науково-технологічного чинника на модернізацію Росії. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 174-184.

Васильєв, О.А. (2017) Модернізаційний вектор та основні чинники розвитку Казахстану. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 221-236.

Васильєв, О.А. (2015) Енергетична політика Франції. In: Французька модель державності: політичний економічний, соціальний і правовий аспекти: монографія / О.Г. Бабенко, О.А. Васильєв, С.В. Віднянський, М.М. Гнатовський, Н.М. Грущинська; ред.: Н.О. Татаренко, С.С. Троян, О.І. Шаповалова. Київ: Дипломатична академія України при МЗС України, с. 97-124.

Васильєв, О.А. (2017) Стан ядерної енергетики України – загроза національній безпеці. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 233-243.

Васильєв, О.А. (2019) Перспективи Росії, США і Китаю бути глобальними лідерами. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 250-256.

Васильєв, О.А. (2019) Фактори інноваційного та постіндустріального розвитку у процесах трансформації країн пострадянського простору. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 357-364.

Васильєв, О.А. (2016) Country without science is a country without a future (For example, Russia and China). UA Foreign Affairs (№ 3). -.

Васильєв, О.А. (2017) Science is the basis for a country’s modernization. Науковий вісник Дипломатичної академії України, вип. 24, серія «Політичні науки». с. 137-142.

Вишневська, І.Г. (2014) Анализ американской стратегии сдерживания и привлечения Китая. Moldoscopie (1 (64)). с. 130-146. ISSN 1812-2566

Вишневська, І.Г. (2013) Ексергетичні «козирі» – шлях до виграшу. Зовнішні справи (6). с. 42-48.

Вишневська, І.Г. (2012) Стратегічне моделювання американсько-китайських відносинах за умов глобальної трансформації світу. Актуальні проблеми міжнародних відносин (107(2)). с. 67-71.

Вишневська, І.Г. (2012) Гра… За ігровим столом – США та КНР. Зовнішні справи (7). с. 36-41.

Вишневська, І.Г. (2014) Неканонічна стратегія (Частина 1). Зовнішні справи (1). с. 38-43.

Вишневська, І.Г. (2012) Виграш… За гральним столом – США та КНР (Частина 1). Зовнішні справи (11). с. 42-46.

Вишневська, І.Г. (2014) Неканонічна стратегія (Частина 2). Зовнішні справи (2). с. 24-28.

Вишневська, І.Г. (2012) Виграш… За гральним столом – США та КНР (Частина 2). Зовнішні справи (12). с. 43-48.

Вишневська, І.Г. (2014) Неканонічна стратегія (Частина 3). Зовнішні справи (3). с. 54-57.

Вовк, В.М. (2015) Парадигма стратегічного партнерства та воєнні доктрини. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах. Збірник наукових праць / За ред. С.В. Толстова. с. 39-43.

Вовк, В.М. (2013) Стратегія національної безпеки як чинник міжнародної політики. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць, Вип. 2 (63). с. 123-128.

Вовк, В.М. (2012) Стратегія національної безпеки і переформатований реалізм. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць, Вип. 3 (60). с. 133-140.

Вовк, В.М. (2012) США та Росія: перспективи політики «перезавантаження». Актуальні проблеми міжнародних відносин, Ч. 1 (107). с. 152-156.

Вовк, В.М. (2011) Глобалізаційні процеси та національний інтерес у трансатлантичному просторі. Теоретичний вимір. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць, Вип. 4 (57). с. 42-49.

Вовк, В.М. (2010) Перспективи реалізму на міжнародній арені. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць, Вип. 2 (51). с. 8-17.

Вовк, В.М. (2009) Регіональні виміри глобальних стратегій (Україна, Росія, США). Зовнішня політика США і Росії після президентських виборів 2008 р. Матеріали міжвід. наук.-практ. конф. с. 42-51.

Вовк, В.М. (2011) Національний інтерес і проблема інформаційної безпеки. Актуальні проблеми міжнародних відносин, Ч. 1 (102). с. 155-158.

Вовк, В.М. (2008) Сучасні глобальні стратегії: баланс сил, альтернативи міжнародного розвитку та історична спадщина. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць / Відп. ред. Камінський Є.Є., Вип.44. с. 156-170.

Вовк, В.М. (2004) Неореалізм і перспективи трансатлантичної солідарності. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць, Вип.29. с. 84-103.

Вовк, В.М. (2006) Зовнішня політика та громадська думка. Вплив соціальної структури суспільства на формування зовнішньої політики держави. Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції / Відп. ред. Камінський Є.Є.. с. 102-108.

Вовк, В.М. (2005) Сучасні виклики державам трансатлантичного регіону. Антологія творчих досягнень. Відповідальний редактор акад. НАН України Ю.М. Пахомов. с. 340-345.

Вовк, В.М. (2003) Франція та США: регіональна гегемонія і трансатлантичне суперництво. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. Вип.23. – Відповідальний редактор Камінський Є.Є.. с. 74-84.

Вовк, В.М. (2003) Мовна політика і національне самопочуття. Якість життя в Україні: час жити і час виживати: Збірник матеріалів круглого столу.

Вовк, В.М. (2000) Фактор громадської думки у виробленні зовнішньополітичних стратегій. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. Вип. № 13. – Головний редактор Лещенко Л.О.. с. 82-85.

Вовк, В.М. (1995) Монологізм свідомості та політичне мовлення. Політична думка (№ 2-3). с. 21-26.

Вовк, В.М. (1992) Политический дискурс в переходный период. Материалы международной конференции.

Вовк, В.М. (2019) Стратегія ядерної безпеки і реалізм: український вимір. Ядерна безпека України в контексті світового досвіду: збірник наукових праць [електронне видання] / За заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 71-79.

Вовк, В.М. (2020) Історична пам’ять і політична ідентичність. Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам’яті : збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І.. с. 102-113.

Вовк, В.М. (2018) Баланс сили і стратегії безпеки. Новітньо-історичний досвід. Практична філософія. – «ПАРАПАН», видавництво «Міленіум» (2). с. 41-53.

Вовк, В.М. (2019) Історична пам’ять та проблеми міжнародної безпеки. Інституційний вимір. Практична філософія (2). с. 129-137.

Вовк, В.М. та Білий, О.В. (2009) За лаштунками основного закону (Ідентичність і конституційний процес). Філософські діалоги: Зб. наук. праць., Вип. 3. с. 77-89.

Вовк, В.М. та Білий, О.В. (2007) Панування реалістичного порядку. Критика, № 7–8. с. 2-4.

Вознюк, П.Ф. (2022) Поняття тоталітаризму в суспільно-політичному дискурсі ХХ– ХХІ ст.: до постановки проблеми. Тоталітарний спадок пострадянських країн як виклик демократизації суспільств: збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.. с. 15-23.

Вознюк, П.Ф. (2022) Тоталітарний феномен та спроби його наукового осмислення. Особливості демонтажу тоталітарного спадку пострадянських країн у 1990-х роках. Збірник тез / за заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.. с. 5-10.

Вознюк, П.Ф. (2020) Фактор поразки в національній історії та колективній пам’яті. Консолідуючий потенціал політики пам’яті: загальні закономірності та національні особливості: збірник наукових праць / за заг. ред. член-кор. НАН України, д.і.н., проф., Кудряченка А.І. ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 227-238.

Вознюк, П.Ф. (2023) Пам’ять про Другу світову війну в суспільному дискурсі Великої Британії. Пам’ять про Другу світову війну: переможці та переможені: збірник наукових праць / за загальною редакцією доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І.. с. 111-124.

Вознюк, П.Ф. (2022) Політика пам’яті в Угорщині: актуальні конфліктні виміри. Політика пам’яті і «битви за минуле»: збірник наукових праць / за заг. ред. чл.-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 37-46.

Вознюк, П.Ф. та Миклащук, І.М. (2021) Досвід становлення політики пам’яті в Угорщині: здобутки й прорахунки. In: Проблема історичної пам’яті у всесвітньо-історичному дискурсі (1945– 2015 рр.): монографія / керівник авторського колективу – член-кореспондент НАН України, д.і.н., проф. Кудряченко А.І., науковий редактор: к.і.н., доц. Солошенко В.В., технічний редактор:. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», 2021, с. 221-230.

Вознюк, П.Ф. та Чекаленко, Л.Д. (2021) Політика пам’яті Великої Британії і проблема мігрантів. In: Проблема історичної пам’яті у всесвітньо-історичному дискурсі (1945– 2015 рр.): монографія / керівник авторського колективу – член-кореспондент НАН України, д.і.н., проф. Кудряченко А.І., науковий редактор: к.і.н., доц. Солошенко В.В., технічний редактор:. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», 2021, с. 230-236.

Вєтринський, І.М. (2017) Базові пріоритети й стратегічні імперативи формування національних геополітичних стратегій. Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наукових праць за заг. ред. О.В. Зернецької К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 154-163.

Вєтринський, І.М. (2016) Геополітичні чинники у контексті формування стратегії національного розвитку держави. Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. (110). с. 329-332.

Вєтринський, І.М. (2016) Вплив геополітичних процесів на процес трансформації сучасного світового порядку. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації. Збірник наукових праць / За заг. редакцією д.політ.н., проф. Зернецької О.В. с. 141-150.

Вєтринський, І.М. (2016) Стратегічні імперативи для України в контексті регіональних геополітичних трансформацій. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За заг. ред. д. і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 121-130.

Вєтринський, І.М. (2016) Особливості формування стратегії національного розвитку для транзитивних країн: геополітичний контекст. Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. (113). с. 317-321.

Вєтринський, І.М. (2015) До питання про концептуальні засади дослідження геополітики. Віче (22). с. 6-10.

Вєтринський, І.М. (2018) До питання про місце й роль геополітики в процесі розвитку цивілізацій. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 102-108.

Вєтринський, І.М. (2017) Особливості кореляції геополітичної стратегії зі стратегією національного розвитку для транзитивних країн. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 117-128.

Вєтринський, І.М. (2019) Трансформація Європейського Союзу: передумови і перспективи. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 226-230.

Вєтринський, І.М. (2014) Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку): кол. монографія / [Білорус О.Г., Гаврилюк О.В., Зернецька О.В. та ін.]; кер. авт. кол. і наук. ред., д. е. н., проф., академік О.Г. Білорус - С.329–341. Робочий документ. К.: КНЕУ.

Вєтринський, І.М. та Потєхін, О.В. (2017) Скромна привабливість російської «м’якої» сили у часи «гібридної» війни. Бібліотека інституту Кеннана: наукові рецензії. Агора (№18). с. 126-130.

Віднянський, В.С. (2023) Рух опору чехів німецькій окупації у політиці історичної пам’яті Чеської Республіки. Пам’ять про Другу світову війну: переможці та переможені: збірник наукових праць / за загальною редакцією доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І.. с. 97-110.

Вітер, І.І. (2016) Глобальна модернізація і неоіндустріалізація розвитку Європейського Союзу. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 71-79.

Вітер, І.І. (2016) Економічна складова національної безпеки України. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 106-113.

Вітер, І.І. (2018) Розвиток вчень про цивілізацію в європейській науці. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 93-102.

Вітер, І.І. (2019) Соціально-економічний розвиток транзитивних країн в умовах глобальної інтеграції. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 77-87.

Вітер, І.І. (2019) Європейські цінності та їх еволюція за умов глобалізації. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 217-226.

Вітер, І.І. (2020) Соціальна політика Австралії на початку ХХ сторіччя. Практичні та теоретичні питання розвитку науки та освіти (частина І): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 25-26 травня 2020 року.. с. 5-7.

Вітер, І.І. (2020) Історичні передумови соціального розвитку Австралії у ХХ сторіччі. Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тези доп. I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 травня 2020 р. в 2-х тт., 1. с. 186-189.

Вітер, І.І. (2002) Трансформація місця та ролі держави в умовах глобалізації розвитку. Вісник Тернопільської академії народного господарства.. С. 3038..

Вітер, І.І. (2002) Проблеми інтеграції України в систему нової глобальної економіки. Світова цивілізація і міжнародні відносини.. 74..

Вітер, І.І. (2005) Цивілізаційна парадигма у сучасній глобалістиці. Діалог цивілізацій: роль і місце латентних структур в управлінні світом: Матер. Третьої Всесвіт. Конф. Київ, 28 трав. 2004 р.. 136..

Вітер, І.І. (2005) Глобалізація і проблеми європейської економічної інтеграції. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць.. 228с. С. 61.

Вітер, І.І. (2004) Вплив глобалізації на європейські інтеграційні процеси. Антологія творчих досягнень.. С. 125131..

Вітер, І.І. (2002) Глобалістика – наука ХХІ століття. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць.. 190 с. С. 87.

Вітер, І.І. (2014) Концепції економічного розвитку та їх еволюція в умовах формування світосистеми глобалізму. Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія філософські науки.. С. 199219..

Вітер, І.І. (2014) Світова економічна криза як закономірний наслідок глобалізації. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку.. 43..

Вітер, І.І. (2010) Модернізаційні трансформації та їх вплив на євроінтеграційні перспективи транзитивних економік. Антологія творчих досягнень.. С. 156168..

Вітер, І.І. (2019) Вчення про цивілізацію в структурі історико-економічного знання. Фундаментальна економічна теорія в структурі економічного знання: проблеми та виклики сучасності: Зб. матеріалів Всеукр. Круглого столу; 7 листопада 2019 року. с. 38-44.

Вітер, І.І. (2003) La globalistique – la science du ХХІ siecle. Les problemes actuels des relations internatiionaales.. 72..

Вітер, І.І. та Мирончук, О.А. (2018) Презентація монографії О.В.Зернецької «Глобальна комунікація». Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 178-181.

Г

Горовий, В.М. (2018) Бібліотечнитй аспект розвитку інформаційної культури сьогодення. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 165-170.

Городня, Н.Д. (2015) Система цінностей як чинник економічного прогресу країн Східної Азії / редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня та ін. Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»;. с. 19-25.

Городня, Н.Д. (2013) Інтеграційні процеси в Східній Азії на початку ХХІ ст. у вимірі економічної, політичної і соціокультурної складових. Дослідження світової політики (Вип. 1). с. 137-155.

Городня, Н.Д. (2008) Проблема енергетичної безпеки країн в умовах глобалізації. Антологія творчих досягнень / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 4). с. 137-144.

Городня, Н.Д. (2007) Інтеграційні процеси в Азіатсько-тихоокеанському регіоні на рубежі ХХ-ХХІ ст.: основні тенденції і перспективи. Дослідження світової політики / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 3). с. 238-266.

Городня, Н.Д. (2007) Схід в глобалізаційних процесах сучасності. Антологія творчих досягнень / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип.3). с. 269-279.

Городня, Н.Д. (2006) Японія в глобалізаційних процесах сучасності. Соціокультурне середовище країн Азії і Африки в глобалізаційних потоках сучасності: між відторгненням та залученням: Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції. Київ, 16 березня 2006 р. с. 46-51.

Городня, Н.Д. (2006) Специфіка суспільно-економічної моделі Японії та її еволюції в умовах глобалізації. Дослідження світової політики (Вип. 3). с. 198-219.

Городня, Н.Д. (2006) Іслам в країнах Близького Сходу і Південно-Східної Азії: спільне та відмінне. Актуальні проблеми міжнародних відносин (Вип. 6). с. 38-45.

Городня, Н.Д. (2005) Особливості економічної модернізації Китаю та Індії в умовах глобалізації. Дослідження світової політики (Вип. 3). с. 161-183.

Городня, Н.Д. (2005) Економічні реформи Китаю та Індії в умовах глобалізації: порівняльний аналіз. Особливості сучасного стану глобалізації в контексті проблем поточного розвитку країн Азії та Африки: Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції. Київ, 13-14 грудня 2005 р. с. 55-72.

Городня, Н.Д. (2011) Роль держави в піднесенні країн Східної Азії: уроки для України. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право: збірник наукових праць, №1 (9).

Городня, Н.Д. (2001) Шахтарський рух в Україні 90-х років ХХ ст. як об’єкт політологічних досліджень. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Вип.7 (Вип.7). с. 31-36.

Городня, Н.Д. (2009) Globalization: Emergence and Evolution. Global South. SEPHIS e-magazine, Vol. 5 (№ 2). с. 12-16.

Городня, Н.Д. (2016) Transformation of the post-Сold War international system: trends and prospects. In: Rozwoj spolecznosci mi^dzynarodowej: przeszlosc oraz nowe wyzwania / Ed.R. Kordonski, O. Struk, J. Rucinski. Lwow, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki. - Olsztyn, с. 15-22.

Городня, Н.Д. та Бессонова, М.М. (2017) Особливості судової системи США. Україна: контекст світових подій. Аналітичні записки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України (2014-2017 рр.). с. 474-481.

Гуцало, С.Є. (2017) Субсахарська Африка і арабський світ: перспективи та динаміка відносин / від. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: матеріали міжнар. наук. конф. с. 47-58.

Гуцало, С.Є. (2014) Ліга арабських держав - між інтеграцією і сомалізацією. «Гілея. Науковий вісник». (Збірник наукових праць) (Вип. 8). с. 379-386.

Гуцало, С.Є. (2011) Ліга арабських держав - вісьова структура міжарабської інтеграції / Гол. ред. Ю.М. Пахомов. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 1). с. 110-128.

Гуцало, С.Є. (2011) Деякі аспекти відсутності політичної єдності Сомалі: причини і наслідки. Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції 21 вересня 2011 р. с. 98-111.

Гуцало, С.Є. (2010) До питання про особливості політичної та економічної інтеграції Арабського світу. Антологія творчих досягнень. с. 89-96.

Гуцало, С.Є. Значення політичної та економічної інтеграції як фактора консолідації і мобілізації Арабського світу / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (Вип. 5). с. 99-115.

Гуцало, С.Є. Ліга арабських держав - вісьова структура міжарабської інтеграції / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 5). с. 65-71.

Гуцало, С.Є. (2009) До питання про особливості політичної та економічної інтеграції Арабського світу в умовах глобальної економічної кризи. Антологія творчих досягнень. с. 48-54.

Гуцало, С.Є. (2009) Витоки, закономірності та визначальні ознаки арабоцентризму: інституційне оформлення інтеграційних тенденцій в Арабському світі у другій половині ХХ ст. / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 4). с. 89-99.

Гуцало, С.Є. (2008) Реалії стратегій економічного і соціального розвитку арабських країн в умовах викликів сучасності (на прикладі Саудівської Аравії). Антологія творчих досягнень. с. 56-69.

Гуцало, С.Є. (2007) Історичні та ідеологічні передумови, задачі інтеграційних процесів на Арабському Сході в умовах біполярного світу / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 3). с. 44-58.

Гуцало, С.Є. (2007) Проблеми соціально-економічного розвитку Єгипту в сучасних історичних умовах. Актуальні проблеми міжнародних відносин. (Вип. 6). с. 123-131.

Гуцало, С.Є. (2005) Інтеграційні процеси в Арабському світі: від витоків до перспектив подальшого розвитку / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 3). с. 44-58.

Гуцало, С.Є. (2005) Про перспективи розвитку ситуації навколо Іраку. Україна в системі міжнародних відносин в умовах глобалізації: Матеріали міжнародної наукової конференції 9 лютого 2005 р. с. 97-106.

Гуцало, С.Є. (2005) Армійська верхівка в процесі розвитку суспільства в арабських країнах / Відп. ред. В.К. Гура. Збірник наукових праць. (Вип. 4). с. 59-64.

Гуцало, С.Є. (2005) Інтеграційні процеси в Арабському світі: генезис феномену, сучасний стан, перспективи подальшого розвитку. Антологія творчих досягнень. с. 86-94.

Гуцало, С.Є. (2005) Процеси інтеграції в Північній Африці / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 3). с. 24-38.

Гуцало, С.Є. (2004) Загальні фактори впливу на політичні системи арабських країн: між авторитаризмом і демократією. Круглий стіл: Глобальні пріоритети розвитку в регіональних і національних інтерпретаціях / ІСЕМВ НАН України. с. 47-50.

Гуцало, С.Є. (2004) Проблема Мосула в контексте становления независимой Турецкой Республики. Турция в ХХ веке. с. 68-74.

Гуцало, С.Є. (2004) У східному варіанті. Парламентаризм в Єгипті. Політика і час (№ 3). с. 20-26.

Гуцало, С.Є. (2003) Глобалізація, країни, що розвиваються, і проблеми реформування теорії та практики діяльності провідних міжнародних фінансових організацій / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 2). с. 90-110.

Гуцало, С.Є. (2003) Традиційна роль армійської верхівки в процесі еволюції ісламського суспільства в арабських країнах / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (Вип. 2). с. 67-72.

Гуцало, С.Є. (2003) Проблеми розвитку арабських країн в сучасних історичних умовах (на прикладі Саудівської Аравії, Єгипту, Марокко) / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (Вип. 2). с. 120-136.

Гуцало, С.Є. (1994) Матеріали про історію українсько-арабських відносин до ІІІ-ї річниці Незалежності України (арабською мовою). Аль-Аграм. -.

Гуцало, С.Є. (1993) Матеріали про історію українсько-арабських відносин до ІІ-ї річниці Незалежності України (арабською мовою). Аль-Аграм. -.

Гуцало, С.Є. (1993) Нафтова ріка в Україну? Про що свідчать тверезі розрахунки. Політика і час (№ 6). с. 9-14.

Гуцало, С.Є. (1993) Проблема Єрусалима в діяльності Ліги арабських держав (ЛАД). Вісник міжнародних відносин. Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (№ 1). с. 102-112.

Гуцало, С.Є. (1993) Еритрейський прецедент. Політика і час (№ 7). с. 39-42.

Гуцало, С.Є. (1991) О роли генерального секретаря Лиги арабских государств в межарабских взаимоотношениях. Проблемы урегулирования региональных конфликтов, КГУ, 1990 / Депонировано в Институте научной информации по общественным наукам (№ 4385). -.

Гуцало, С.Є. (1993) Наукові семінари Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського. Повідомлення Переклад Тауфіка Кезми опису подорожі Патріарха Макарія Антіохійського Східний Світ (№ 2). с. 177-179.

Гуцало, С.Є. (1990) Ліга арабських держав і повстання палестинців на окупованих Ізраїлем територіях. Український історичний журнал (№ 6). с. 88-97.

Гуцало, С.Є. (2008) Ведущие международные финансовые организации и развивающиеся страны. In: Цивилизационная структура современного мира в 3-х томах, 4-х книгах. Мусульманско-афразийская и индийско-южноазиатская цивилизации. Цивилизации Востока в условиях глобализации. К.: «Наукова думка», с. 178-186.

Гуцало, С.Є. (2008) Арабский мир в контексте глобальных процессов современности. In: Цивилизационная структура современного мира в 3-х томах, 4-х книгах. Мусульманско-афразийская и индийско-южноазиатская цивилизации. Цивилизации Востока в условиях глобализации. К.: «Наукова думка», с. 186-196.

Гуцало, С.Є. (2019) Проблема Єрусалима: політична ретроспектива, складові міжнародного врегулювання. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 322-332.

Гуцало, С.Є. (1990) Лига арабских государств и проблема мирного урегулирования западносахарского конфликта (1969-1989). Материалы выездной сессии Научного Совета АН СССР по проблемам развития стран Африки, Киев, 24-27.05.1989. с. 186-191.

Гуцало, С.Є. (1989) Лига арабских государств и проблема мирного урегулирования западносахарского конфликта (1969-1989). V Всесоюзная конференция африканистов «Новое мышление и Африка», Москва, 14-16 ноября 1989 г. / Институт Африки АН СССР: Тезисы докладов и научных сообщений. Международные отношения стран Африки. (Вып. I). с. 58-60.

Гуцало, С.Є. (1989) Лига арабских государств и проблема мирного урегулирования ирано-иракского конфликта (1980-1988). V Всесоюзная школа молодых востоковедов / Институт востоковедения АН СССР: Тезисы, Том II. с. 89-92.

Гуцало, С.Є. (1995) Матеріали про історію українсько-арабських відносин до IV-річниці Незалежності України (арабською мовою). Аль-Аграм. -.

Гуцало, С.Є. (1996) Матеріали про історію українсько-арабських відносин до V-ї річниці Незалежності України (арабською мовою). Аль-Аграм. -.

Гуцало, С.Є. (1997) Матеріали про історію українсько-арабських відносин до VI-ї річниці Незалежності України (арабською мовою). Аль-Аграм. -.

Д

Данилець, В.Л. (2019) «Холодна війна» і енергетична криза: етапи та фактори. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 299-311.

Данилець, В.Л. (2019) Питання енергетичної безпеки в політиці адміністрації Р. Ніксона. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 62-66.

Деменко, О.Ф. (2008) Інтеграційні процеси як феномен сучасних міжнародних відносин. Європейські перспективи (4). с. 26-32.

Деменко, О.Ф. (2016) Напрями трансформації відносин України та провідних центрів сили в сучасному середовищі безпеки. Збірник наукових праць «Військова освіта» Національного університету України імені Івана Черняховського (1(33)). 72 -80.

Деменко, О.Ф. (2019) Відновлення величі: політика національної консолідації Франції після Другої світової війни. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 59-67.

Деменко, О.Ф. (2019) Відновлення величі: політика національної консолідації Франції після Другої світової війни. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 37-43.

Деменко, О.Ф. (2022) Успіхи і невдачі розбудови незалежної держави в Казахстані. Тоталітарний спадок пострадянських країн як виклик демократизації суспільств: збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.. с. 92-102.

Деменко, О.Ф. та Калениченко, Р.А. (2013) Теоретико-методологічний аналіз проблеми соціально-психологічного забезпечення супроводу навчально-виховного процесу у ВНЗ. Проблеми соціально-психологічного супроводу навчального процесу у вищих закладах освіти / Грищенко Н.С., Деменко О. Ф. та ін.; за ред. Н.В. Ківенко.. с. 43-59.

Держалюк, М.С. (2022) Причини, сутність та наслідки демографічної кризи у Росії в ХХI ст.: історико-політичний аналіз. Тоталітарний спадок пострадянських країн як виклик демократизації суспільств: збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.. с. 55-84.

Джига, Т.В. (2018) Еволюція ідеї відкритого урядування. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 159-164.

Добровольська, А.Б. (2017) Теоретитчні підходи до оцінки процесів соціально-політичної трансформації країн потсрадянського простору / за заг. ред. О.В. Зернецької / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наукових праць. с. 125-133.

Добровольська, А.Б. (2016) Досвід трансформації молдовського суспільства: пошуки соціальної рівноваги. Збірник «Наукові праці історичного факультету Запорізького Національного університету», Том 2 (Вип. 4). с. 209-218.

Добровольська, А.Б. (2016) Проблеми політичної консолідації нації в умовах етнічної неоднорідності: досвід Молдови. Філософія та політологія в контексті сучасної культури (третій).

Добровольська, А.Б. (2016) Етнічна неоднорідність та її вплив на проблеми політичної консолідації Молдови / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць. с. 235-248.

Добровольська, А.Б. Досвід трансформації молдовського суспільства: протиріччя на шляху до політичної консолідації. Європейські історичні студії (№ 4). -.

Добровольська, А.Б. (2016) Придністровське питання у контексті сучасної системи безпеки на пострадянському просторі. Ялтинська 1945 р. конференція «великої трійки» і еволюція міжнародних відносин у ХХ - ХХІ ст.: Збірник наукових праць / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 125-137.

Добровольська, А.Б. (2016) Трансформація політичної системи Молдови: історія пострадянського періоду. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: Збірник наукових праць / Державна Установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 178-193.

Добровольська, А.Б. (2015) Інформаційно-комунікаційні технології у політичних процесах сучасного світу: європейська практика розвитку електронної демократії. Проблемы науки (№ 9-10). с. 48-55.

Добровольська, А.Б. (2015) Досвід політичного транзиту Республіки Молдова пострадянського періоду / За заг. ред. д.філ.н., проф. Рудякова П.М. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії» НАН України. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 337-350.

Добровольська, А.Б. (2015) Інформаційний чинник суспільно-політичної трансформації в умовах глобалізації / За заг. ред. д.філ.н., проф. Рудякова П.М. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії» НАН України. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 119-126.

Добровольська, А.Б. (2015) Політична трансформація «нестабільних» держав: проблеми і протиріччя перехідного періоду в Молдові. Зовнішня політика і дипломатія: український і світовий досвід: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (23 грудня 2015 р., Київ). с. 66-70.

Добровольська, А.Б. (2015) Придністровський конфлікт: нові реалії перерозподілу впливу на пострадянському просторі. Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ - на початку ХХІ століть: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Житомир, 22 травня 2015 р.). с. 175-177.

Добровольська, А.Б. (2015) ІКТ як фактор еволюції інформаційного простору: виклик для транзитивних країн. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції (Острог, 5 березня 2015 р.). с. 16-22.

Добровольська, А.Б. (2015) Глобалізація як джерело та чинник суспільно-політичної трансформації: національні реалії. Соціально-економічні та правові основи сучасної держави в контексті глобалізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 20-21 лютого 2015 р.). с. 9-11.

Добровольська, А.Б. (2015) Постіндустріальні тенденції світового розвитку та їх вплив на політико-трансформаційні процеси транзитивних країн. Науковий вісник Дипломатичної академії України, серія «Політичні науки» (Вип. 2). с. 61-73.

Добровольська, А.Б. (2015) Політичний транзит Республіки Молдова: реформи пострадянського періоду. Європейські історичні студії. -.

Добровольська, А.Б. (2012) Європейська практика електронної демократії: досвід для України. Інноваційно-інвестиційний розвиток регіонів: проблеми та перспективи розвитку: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 21-22 листопада 2014 р.).У 2-х частинах (Ч. 1). с. 57-61.

Добровольська, А.Б. (2014) Вплив постіндустріальних тенденцій глобалізації на процеси соціальної трансформації та глобальної диференціації. «Третій світ» у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ ст.: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 10 червня 2014 р.). с. 55-58.

Добровольська, А.Б. (2014) Інноваційний чинник в стратегії модернізації України. Проблемы науки (№ 7-8). с. 48-50.

Добровольська, А.Б. (2014) Вплив глобальних трансформаційних викликів на процес соціально-політичної модернізації України. Еволюція світового розвитку: Глобальні виклики і глобальна дипломатія: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 18 грудня 2014 р.). с. 51-55.

Добровольська, А.Б. (2013) Науково-технічний чинник в контексті завдань модернізації зовнішньоекономічної діяльності України. Дослідження міжнародної економіки: зб. наук. праць. (Вип. 5). с. 21-28.

Добровольська, А.Б. (2012) Туризм як чинник та складова сталого розвитку. Дослідження міжнародної економіки: зб. наук. праць. (Вип. 3). с. 12-16.

Добровольська, А.Б. (2012) Імперативи сталого розвитку як фактор трансформації зовнішньоекономічної діяльності України. Дослідження міжнародної економіки: зб. наук, праць. (Вип. 2). с. 67-71.

Добровольська, А.Б. (2011) Технологічний аспект проблем національного розвитку. Антологія творчих досягнень: зб. наук. праць. (Вип. 6). с. 107-111.

Добровольська, А.Б. (2010) Інформаційний простір: проблеми становлення нової якості національного росту. зб. наук. праць. (Вип. 5). с. 76-89.

Добровольська, А.Б. (2010) Інформаційний аспект проблем національного росту. Антологія творчих досягнень (Випуск). с. 389-394.

Добровольська, А.Б. (2009) Глобалізація: проблеми та протиріччя світового розвитку. Збірник наукових праць. (Вип. 6). с. 50-54.

Добровольська, А.Б. (2008) Проблеми екологізації розвитку національної репродуктивної системи. Антологія творчих досягнень ІСЕМВ НАН України (Випуск). с. 290-295.

Добровольська, А.Б. (2007) Глобалізація та проблеми ресурсозабезпечення. Антологія творчих досягнень. с. 141-146.

Добровольська, А.Б. (2007) Обмін послугами: проблеми термінологічної однозначності та класифікаційні схеми. Збірник наукових праць. (Вип. 5). с. 3-13.

Добровольська, А.Б. (2007) Проблеми ресурсозабезпечення та екологізації економічного розвитку. Міжнародні проблеми ресурсозабезпечення: Матер. Міжвід. наук. конф. с. 43-50.

Добровольська, А.Б. (2007) Імідж держави в контексті соціально-економічних та стратегічних інтересів. Збірник наукових праць. (Вип. 5). с. 88-96.

Добровольська, А.Б. (2006) Україна в глобальному інформаційному просторі: перспективи та застереження. Стратегія розвитку України (№ 2-4). с. 55-56.

Добровольська, А.Б. (2006) Членству України в СОТ уже немає альтернативи, однак «квиток» може подорожчати. Віче (№ 5-6). с. 57-58.

Добровольська, А.Б. (2005) Глобалізація інформаційного простору: потенціал та виклики щодо суспільного розвитку. Економічний часопис (№ 9-10). с. 52-53.

Добровольська, А.Б. (2005) Інформаційно-технологічний ринок: національні тенденції, проблеми і перспективи. Стратегія розвитку України (№ 1). с. 100-108.

Добровольська, А.Б. (2005) Глобалізація: проблеми та досвід країн наздоганяючого розвитку. Україна - В’єтнам: проблеми і перспективи співробітництва / Матеріали міжнар. наук. конф., м. Київ, 8 листопада 2005 р. с. 20-24.

Добровольська, А.Б. (2005) Тенденції розвитку інформаційного простору в контексті глобалізації. Збірник наукових праць. (Вип. 4). с. 35-45.

Добровольська, А.Б. (2005) Новий тип економічного розвитку. Зб. наук. праць. (Вип. 4). с. 80-88.

Добровольська, А.Б. (2004) Науково-технічна політика в стратегії національного розвитку. Вісник Академії митної справи. (Вип. 2). с. 41-45.

Добровольська, А.Б. (2004) Тенденції постіндустріального розвитку та глобалізація інформаційного простору. Антологія творчих досягнень. с. 166-169.

Добровольська, А.Б. (2004) Національні пріоритети інтеграційної політики в контексті технологічного розвитку. Інституційні фактори оптимізації відкритої економіки: світовий досвід і українські перспективи / Мат-ли Міжвідомчої науково-теоретичної конференції. с. 27-30.

Добровольська, А.Б. (2004) Глобалізація інформаційного простору: потенціал та виклики щодо суспільного розвитку. Стратегія економічного розвитку України (№ 3-4). с. 273-278.

Добровольська, А.Б. (2002) Туристичний бізнес в контексті розширення ЄС. Україна в міжнародних економічних відносинах в умовах глобалізації: Збірник за матеріалами міжнародної наукової конференції. с. 55-56.

Добровольська, А.Б. (2002) Технологічна складова стратегії розвитку національних економік та шляхи її зміцнення. Зб. наук. праць. (Вип. 3). с. 97-100.

Добровольська, А.Б. (2001) Національна торговельна політика: стратегія в секторі послуг. Формування торговельних режимів у перехідних економіках в умовах глобалізації: Збірник за матеріалами IX міжнародної науково-теоретичної конференції. с. 46-50.

Добровольська, А.Б. (2000) Проблеми конкурентоспроможності національної економіки в науково-технічній сфері. Збірник наукових праць (Вип. 2). с. 226-229.

Добровольська, А.Б. (1997) Послуги в міжнародній торговельній діяльності: перспективи країн із перехідною економікою в контексті наслідків Уругвайського раунду ГАТТ/СОТ. Збірник праць вчених (Вип.10). с. 29-32.

Добровольська, А.Б. (1996) Потенціал міжнародного туризму та деякі аспекти щодо його реалізації в Україні. Збірник наукових праць молодих вчених (Вип. 3). с. 26-27.

Добровольська, А.Б. (1995) Активізація міжнародного туризму в Україні на основі розвитку вільних економічних зон. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми економічної політики у вільних економічних зонах» (Ч. 1). с. 5-8.

Добровольська, А.Б. (1995) Специфіка торгівлі послугами в системі міжнародного обміну. Проблеми міжнародних валютно-фінансових відносин. с. 31-36.

Добровольська, А.Б. (1995) Міжнародний туризм: тенденції розвитку національного ринку. Збірник наукових праць молодих вчених (Вип.2). с. 27-32.

Добровольська, А.Б. (2017) Протиріччя на шляху до політичної консолідації Молдови: геополітичний чинник. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 136-153.

Добровольська, А.Б. (2011) Загальні закономірності та специфічні особливості бюджетних реформ у зарубіжних країнах. In: Фінансово-бюджетне регулювання економічних процесів у системі антикризових заходів України: монографія / під заг. ред. Л.П. Гальперіна; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. Київ: ІСЕМВ НАН України, с. 60-77.

Добровольська, А.Б. (2006) Міжнародний ринок туристських послуг: потенціал і тенденції участі В’єтнаму у міжнародному обміні. In: Отношения между Вьетнамом и Украиной: достижения и перспективы / Под ред. В.Е. Новицкого. К.: Аристей, с. 67-76.

Добровольська, А.Б. (2018) Концептуальні підходи до трансформаційних та інтеграційних процесів у суспільних науках. Цивілізаційні засади трансформаційних процесів на пострадянському просторі / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 5-24.

Добровольська, А.Б. (2020) Теоретичні підходи до інтеграційних процесів у суспільних науках. In: Інтеграційні виміри трансформації пострадянського простору: монографія за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського; передмова доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАН України А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут всесвітнь. К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 35-50.

Добровольська, А.Б. (2019) Реалії інтеграційних процесів на пострадянському просторі в умовах глобальних трансформацій. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 347-351.

Добровольська, А.Б. (2020) Загальні закономірності та національні особливості формування ідентичності на пострадянському просторі: досвід Молдови. Проблеми всесвітньої історії (2 (11)). с. 148-173.

Добровольська, А.Б. (2017) Концептуальні підходи до дослідження інтеграційних процесів у сучасному світі. Актуальные научные исследования в современном мире : Сб. научных трудов, 9 (12 (32). с. 73-79.

Добровольська, А.Б. (2018) Концептуальні підходи до інтеграційних процесів в умовах глобалізації. Цивілізаційні засади трансформаційних процесів на пострадянському просторі. Збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського. с. 5-24.

Добровольська, А.Б. (2017) Концептуальні підходи до інтеграційних процесів у суспільних науках. Сучасні тенденції розвитку української науки: Всеукр. наук. конф., 21-22 грудня 2017 р., Переяслав-Хмельницький / Матеріали наукової конференції (10). с. 71-77.

Добровольська, А.Б. (2018) Тенденции интеграционных процессов на постсоветском пространстве в условиях глобализации современного мира. Актуальные научные исследования в современном мире : Сб. научных трудов, 2 (1 (33)). с. 113-119.

Добровольська, А.Б. (2019) Результати парламентських виборів 2019 р. в Республіці Молдова: тенденції трансформації суспільно-політичного середовища. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 375-379.

Добровольська, А.Б. (2019) Парламентські вибори 2019 р. в Республіці Молдова: формування коаліції та результати роботи нового уряду. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 379-385.

Добровольська, А.Б. та Білорус, О.Г. та Сіденко, В.Р. (2001) Удосконалення механізмів реалізації науково-технологічних розробок та іншого інтелектуального продукту України. Економіка промисловості (№ 4 (1). с. 30-39.

Добровольська, А.Б. та Біляцький, С.Д. (2007) СОТ: надії й тривоги позаду. Економічний часопис (№ 3-4). с. 34-35.

Добровольська, А.Б. та Біляцький, С.Д. (2006) Знання - нова парадигма прогресу України. Зовнішня торгівля та економіка (№ 5 (2). с. 16-19.

Добровольська, А.Б. та Біляцький, С.Д. (2006) Концепція нового інноваційного устрою. Економічний часопис (№ 5-6). с. 28-30.

Добровольська, А.Б. та Біляцький, С.Д. (2005) Об’єктивні передумови зміни економічної парадигми розвитку України. Економічний часопис (№ 11-1). с. 26-28.

Добровольська, А.Б. та Біляцький, С.Д. (2005) Чи потрібна партія для захисту української науки? Віче (№ 5 (1). с. 71-76.

Добровольська, А.Б. та Біляцький, С.Д. (2005) Інтелекту нації потрібен канал впливу на владу. Зб. наук. нраць. (Вип. 4). с. 34-40.

Добровольська, А.Б. та Дрозденко, В.В. (2001) Науково-технічний аспект розвитку національних економік. Стратегія економічного розвитку України (№ 10 (). с. 133-143.

Добровольська, А.Б. та Ярова, Н.В. (2005) Технопарки України як механізм стимулювання інноваційної діяльності. Зб. наук. праць. (Вип. 4). с. 33-46.

Дронів, В.В. (2023) Роль уряду у зростанні міжнародного туризму в Австралії. Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 114-122.

Ж

Жангожа, Р.Н. (2018) Исследовать мир за пределами эмпирического ощущения реальности во всей его универсальной полноте и многообразии. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 23-32.

Жангожа, Р.Н. (2019) Транзит власти в Казахстане - альтернативы без альтернативы. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 202-212.

З

Зеленько, Г.І. (2017) Роль екзогенних факторів у політичних трансформаціях посткомуністичних країн (на прикладі Республіки Польща). Україна - Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат: Зб. наукових праць міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 16-17 березня 2017 р. с. 86-88.

Зеленько, Г.І. (2016) Влияние реализации «Минских соглашений» на социально-политические процессы в Центрально-Восточной Европе. Современные глобальные вызовы и Беларусь: институты, идеологии и стратегии соц.-полит. взаимодействия: белорус. политология: многообразие в единстве: материалы VII междунар. науч.-практ. конфер., Гродно, 5-6 мая 2016 г. В 2 ч. (Ч. 2). с. 175-177.

Зеленько, Г.І. (2015) Про стан і тенденції розвитку політичних партій. Національна безпека і оборона. Центра Разумкова (№ 6). с. 77-78.

Зеленько, Г.І. (2012) Інституційні передумови формування політичної опозиції в країнах ЦСЄ. Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. К (Вип. 2). с. 64-83.

Зеленько, Г.І. (2015) Демократичний транзит у Вишеградській Європі в контексті «третьої хвилі» демократизації / За заг. ред. д. філ. н., проф. Рудякова П.М. - Державна установа «Інститут всесвітньої історії» НАН України. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 407-417.

Зеленько, Г.І. Запровадження механізмів для формування політично відповідальної влади призведе до якісних змін усіх сфер суспільства. Інтернет-видання: Діалог.иА.. -.

Зеленько, Г.І. (2014) Политический кризис в Украине: предпосылки и содержание / Гл. Ред. В.Н. Ватыль. Современные интеграционные процессы и Республика Беларусь: европейский и евразийский контекст. Белорусская политология: многообразие в единстве: материалы VI междунар. науч.-практ. конф. (Гродно, 15-16 мая 2014 г.). В 2 ч. Ч. 1/ ГрГУ им. Я. Купалы (Ч. 1). с. 174-181.

Зеленько, Г.І. (2014) Технології сприяння розвитку громадянського суспільства: практики посткомуністичних країн / Відп. ред. О.В. Бабкіна. Політика і духовність в умовах глобальних викликів. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. (Серія). с. 49-61.

Зеленько, Г.І. (2013) Факторы и катализаторы трансформации политического класса в странах Центральной и Восточной Европы. Особа у контексті часу. Книга на пошану Лариси Нагорної / Упорядники Юрій Шаповал та ін. с. 256-277.

Зеленько, Г.І. (2013) Консоціальні практики у політиці країн Центрально-Східної Європи. Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. К (Вип. 1). с. 41-51.

Зеленько, Г.І. (2013) Опозиція інституціоналізована та неінституціоналізована: аналіз ефективності в Україні. Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. К (Вип. 5). с. 275-289.

Зеленько, Г.І. (2013) Суспільна солідарність в Україні в контексті функціональності політичних інститутів: формальність і реальність. Studia Politologica Ucraino-Polona. Wydanie trzece. с. 280-289.

Зеленько, Г.І. (2013) Особенности политического проектирования в современной Украине / отв.ред. А.П. Логунов; Минобрнауки России, Российский гос. гуманитарный университет; Российская ассоциация политической науки. Политическое проектирование в пространстве социальных коммуникаций: материалы Х Междунар. науч. Конфер., Москва, РГГУ, 31 октября - 1 ноября 2013 г.: в 2 ч (Ч. 2). с. 334-343.

Зеленько, Г.І. (2012) Політична динаміка в країнах ЦСЄ в умовах кризи євроадаптаційних процесів. Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України (Вип. 1). с. 49-57.

Зеленько, Г.І. (2012) Співвідношення процесів правової та політичної інституціоналізації політичних партій: українська практика. Партійна система сучасної України. Еволюція, тенденції та перспективи розвитку. с. 205-220.

Зеленько, Г.І. (2012) Інституційні параметри і практика формування правлячих коаліцій в Україні / За загальною редакцією д. і. н., проф. Кудряченка А.І. / ДУ «Інститут всесвітньої історії» НАН України. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи. с. 137-152.

Зеленько, Г.І. (2012) «Институциональные ловушки» в политической практике постсоветских государств (на примере Украины). Шестой Всероссийский конгресс политологов «Россия в глобальном мире: Институты и стратегии политического взаимодействия». Материалы. Москва, 22-24 ноября 2012 г. с. 191-192.

Зеленько, Г.І. Форми реалізації народовладдя у країнах Центрально-Східної Європи. Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України (Вип. 1). с. 74-92.

Зеленько, Г.І. (2011) Яка виборча система потрібна Україні? / наук. ред. А.М. Круглашов. Політологічні та соціологічні студії: Т.Х. Виборчі процеси в Україні та постсоціалістичних країнах: зб. Наук. праць. с. 61-73.

Зеленько, Г.І. (2011) Государство и процессы институционализации гражданского общества в посткоммунистических странах. Revista de filozofie, sociologie si stinte politice (№ 2). с. 139-152.

Зеленько, Г.І. (2011) Роль телеологічних конституцій у перехідних суспільствах. Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку. Збірник матеріалів 5-ї всеукраїнської науково-практичної конференції. с. 23-25.

Зеленько, Г.І. (2011) Антиномії процесів консолідації демократії в країнах Центрально-Східної Європи. Політичний менеджмент (№ 5). с. 174-182.

Зеленько, Г.І. (2011) Чи інституціоналізувалися політичні партії в Україні? Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України (Вип. 3). с. 57-71.

Зеленько, Г.І. (2010) Фактори формування політичного класу в країнах Центрально-Східної Європи. Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України (Вип. 1). с. 164-176.

Зеленько, Г.І. (2010) Методологія порівняльних досліджень. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова (Серія). с. 184-189.

Зеленько, Г.І. (2010) Трансформація політичних режимів у країнах Вишеградської групи. Політичний менеджмент. Спецвипуск. с. 85-93.

Зеленько, Г.І. (2009) Без пропорційного представництва «важкі суспільства» стали б неможливими суспільствами. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Серія). с. 39-43.

Зеленько, Г.І. (2009) Основні принципи організаційного оформлення політичної партії. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін (Серія). с. 8-17.

Зеленько, Г.І. (2009) Роль екзогенних факторів в процесах оновлення політичного класу в країнах Центрально-Східної Європи. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. с. 117-127.

Зеленько, Г.І. (2008) Європейські контексти українсько-польської співпраці. Ukrainica Polonica. с. 197-204.

Зеленько, Г.І. (2007) «Постпомаранчева Україна»: перетворити політичні зміни у політичний розвиток / Заг.ред. та упор. Ю. Шаповала. У кольорах «помаранчевої революції». с. 155-170.

Зеленько, Г.І. (2007) Євроінтеграційний фактор у процесах становлення громадянського суспільства в країнах Центрально-Східної Європи. Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України: Збірник наукових праць (Вип. 3). с. 191-205.

Зеленько, Г.І. (2007) Індивідуалізація політики як ознака кризи політичних інститутів: на досвіді країн Центрально-Східної Європи. Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України: Збірник наукових праць (Вип. 3). с. 129-143.

Зеленько, Г.І. (2007) Вплив політики «розвиненого соціалізму» на процеси становлення громадянського суспільства (на прикладі країн ЦСЄ та України). Політологічний вісник. Зб-к наук. праць (Вип. 2). с. 286-299.

Зеленько, Г.І. (2007) Політичне лідерство в країнах Центрально-Східної Європи: дилема раціональності і легітимності. Політичний менеджмент. Спеціальний випуск. с. 97-108.

Зеленько, Г.І. (2007) Взаємозалежність фаз демократизації і становлення громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї (Вип. 1). с. 86-100.

Зеленько, Г.І. (2006) Коаліція чи пактування: моделі взаємодії політичних еліт на постсоціалістичному просторі. Еліти і цивілізаційні процеси формування націй., Т. 2. с. 253-267.

Зеленько, Г.І. (2006) Виборча система як інструмент формування громадянського суспільства у постсоціалістичних суспільствах. Нова парадигма. Спецвипуск. с. 125-132.

Зеленько, Г.І. (2006) Політико-правові механізми інституціоналізації громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах (на прикладі країн Вишеградської групи). Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України / Курасівські читання, кн. 2 (Вип. 3). с. 92-105.

Зеленько, Г.І. (2006) Контексти політичного лідерства на постсоціалістичному просторі. Політичний менеджмент. Спеціальний випуск. с. 136-146.

Зеленько, Г.І. (2005) Політична участь і громадська самоорганізація в Україні: не втратити б шанс. Матеріали науково-практичної конференції.. с. 87-96.

Зеленько, Г.І. (2005) Вишеградська група матиме на Заході те, що заробить на Сході. Політика і час (№ 2). с. 38-47.

Зеленько, Г.І. (2005) «Оксамитові революції» як спосіб ротації влади. Сучасна українська політика. Політики та політологи про неї. с. 60-71.

Зеленько, Г.І. (2005) Прогностичний ефект нового виборчого законодавства в Україні. Віче (№ 11). с. 16-21.

Зеленько, Г.І. (2004) Подолання відчуження держави і суспільства в Україні як передумова розвитку громадянського суспільства. Кроки до громадянського суспільства. Науковий альманах. с. 178-183.

Зеленько, Г.І. (2004) Подолання політичного відчуження як умова формування громадянського суспільства в Україні. Наукові записки ІПІЕНД НАН України (Вип. 2). с. 247-263.

Зеленько, Г.І. (2003) Держава і суспільство в Україні: як подолати взаємне відчуження? Наукові записки КУТЕП (Вип. 3). с. 131-139.

Зеленько, Г.І. (2003) Проблема інституціоналізації громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах. Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї. с. 285-290.

Зеленько, Г.І. (2002) Перспективи громадянського суспільства в Україні. Наукові записки ІПІЕНД НАН України (Вип. 2). с. 69-77.

Зеленько, Г.І. (2002) Форми інтеракції держави і громадянського суспільства в Україні. Громадянське суспільство у світовому та українському вимірах. с. 24-31.

Зеленько, Г.І. (2002) Владна модель України як фактор нестабільності. Сучасна українська політика. Політики та політологи про неї. с. 68-74.

Зеленько, Г.І. (2001) «Польський сценарій» для України крізь призму функціонування органів місцевого самоврядування. Наукові записки ІПІЕНД НАН України (Випуск). с. 130-140.

Зеленько, Г.І. (2001) Історичні детермінанти формування громадянського суспільства в Україні. Громадянське суспільство і соціальні перетворення в Україні. Тези наукової конференції. с. 33-34.

Зеленько, Г.І. (2000) Особливості становлення партійних систем в умовах модернізації (на прикладі України та Польщі). Геополітичне майбутнє України. Матеріали «круглого столу». с. 60-66.

Зеленько, Г.І. (1999) Політична модернізація в Польщі: досвід для України. Україна і Польща у Східно-Центральній Європі: спадок і майбуття. с. 122-125.

Зеленько, Г.І. (1998) Порівняльна політологія: науковий напрям чи метод дослідження? Наукові записки ІПІЕНД НАН України (Вип. 5). с. 196-204.

Зеленько, Г.І. (2007) «Політична матриця» громадянського суспільства на прикладі України та країн Вишеградської групи. Технічний звіт. К.: Знання України.

Зеленько, Г.І. (2003) «Навздогінна» модернізація: досвід Польщі та України. Технічний звіт. К.: Крити­ка.

Зеленько, Г.І. (2017) Концепція «третьої хвилі» демократизації і пострадянський простір. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 18-32.

Зеленько, Г.І. (2017) Рушійні сили та зміст соціально-політичних трансформацій у країнах Центрально-Східної Європи. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 76-92.

Зеленько, Г.І. (2016) Дослідження інституту президентства у вітчизняних політологічних дослідженнях. In: Політична наука в Україні. 1991-2016: у 2 т. Т. 2. Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень / НАН України, Ін-т політ. і етно- нац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. К.: Парлам. вид-во, с. 142-171.

Зеленько, Г.І. (2016) Інститут парламентаризму у дослідженнях вітчизняних політологів. In: Політична наука в Україні. 1991-2016: у 2 т. Т. 2. Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень / НАН України, Ін-т політ. і етно- нац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. К.: Парлам. вид-во, с. 172-206.

Зеленько, Г.І. (2016) Лінії соціально-політичних розмежувань в країнах Центрально-Східної Європи. In: Політична влада і опозиція в Україні: порівняльний аналіз із зарубіжними країнами / За заг.ред. Ф.М. Рудича. К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України., с. 363-371.

Зеленько, Г.І. (2013) Інституційно-ідеологічне забезпечення процесів політичної модернізації в країнах Центрально-Східної Європи. In: Політико-ідеоло- гічний процес в українському суспільстві в умовах модернізації: порівняльний аналіз. / За заг. ред. Ф.М. Рудича. К.: ІПіЕНД, с. 288-330.

Зеленько, Г.І. (2013) Проблема парламентських відносин між владною більшістю та опозицією. In: Держава і суспільство в Україні: історія і сучасність / За ред. д. і.н. О.М. Майбороди. К.: ІПіЕНД, с. 73-78.

Зеленько, Г.І. (2012) Проблемы формирования и функционирования политического класса в странах Центральной и Восточной Европы. In: Политический класс в современном обществе / Под. ред. О. Гаман-Голутвиной. М.: РОС- СПЭН, с. 281-300.

Зеленько, Г.І. (2011) Режимна трансформація в країнах ЦСЄ. In: Політичний режим і народовладдя в Україні: політологічний аналіз: Монографія / За ред. проф. Ф.М. Рудича. К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, с. 333-370.

Зеленько, Г.І. (2010) Політичний клас у країнах Центральної і Східної Європи (на прикладі держав Вишеградської групи). In: Політичний клас у сучасній Україні: специфіка формування, тенденції розвитку. За заг. ред. Ф.М. Рудича. К.: Парламентське вид-во, с. 289-330.

Зеленько, Г.І. (2009) Становлення інститутів громадянського суспільства в незалежній Україні. In: Українознавство ХХІ ст.: виміри розвитку / Головний редактор П.П. Кононенко. К., ННДІУ., с. 83-91.

Зеленько, Г.І. (2008) Політичне лідерство та лідери постсоціалістичних країн Центрально-Східної Європи. In: Політика в особах: політичне лідерство на пост- соціалістичному просторі: національний і регіональний контексти / Ф.М. Рудич [та ін.]; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. К.: Парламентське видавництво, с. 321-342.

Зеленько, Г.І. (2008) Державна влада і суспільна самоорганізація. In: Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / О.Г. Аркуша, С.О. Біла, В.Ф. Верстюк та ін.: Гол. ред. В.М. Литвин. К.: Ніка-Центр, с. 855-869.

Зеленько, Г.І. (2006) Громадянське суспільство в країнах Центрально-Східної Європи. In: Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку. Монографія / За заг. ред. Ф.М. Рудича. К.: Парламентське видавництво, с. 284-318.

Зеленько, Г.І. (2022) Зміст «зовнішніх впливів» у процесах демократизації в країнах Центрально-Східної Європи: теоретико-методологічний огляд. In: Теоретико-методологічні підходи до вивчення суспільно-політичних інститутів та процесів: колективна монографія / за заг. ред.: Юрія Остапця і Маріана Токаря; Каф. політ. і держупр.; Ужгород. нац. ун-тет. Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2022, с. 153-178.

Зеленько, Г.І. (2010) Діяльність Верховної ради І скликання (1990-1994). In: Історія українського парламентаризму: У 3-х т. Т. І-ІІІ / Ред. рада: В.М. Литвин (голова ред. ради), В.О. Зайчук, В.Б. Яловий; Ін-т історії НАН України. К.: Дніпро, с. 480-499.

Зеленько, Г.І. (2008) Проблемы функционирования органов государственной власти в Украине после конституционной реформы 2004 г. Revista de filozofie, sociologie si stinte politice (№ 2). с. 117-122.

Зеленько, Г.І. (2010) If Vishegrad Group will has on the West that it earns on the East? Ukraine, between integration and partnership.. с. 205-216.

Зеленько, Г.І. (2015) «Institutional traps» in political system of post-communist countries (Ukraine experience). Текст виступу на 23-му Всесвітньому конгресі політологів (Монреаль, Канада). Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки (Вип. 1). с. 3-10.

Зеленько, Г.І. (2005) Kachestvo ztahy Ukrajiny s krajinami Visegradskej skupiny v obdobi postkomunistickej transformacie. Slovensko-ceske vztahy v kontexte strednej Europy. Polackova, Zuzana (ed.). с. 449-454.

Зеленько, Г.І. (2011) Ukraina - Grupa Wyszegradska: Proba Euroadaptacq. Studia Politologica Ucraino-Polona. Wydanie pierwsze.. с. 149-152.

Зеленько, Г.І. (2015) Ukraine: living in a new way with old rules? NewEurope, Брюссель, Бельгія, 30 червня 2015 р. -.

Зеленько, Г.І. (2016) The impact of Minsk agreement on socio-politic situation in East-Central Europe Countries. Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки (Вип. 2). с. 39-41.

Зеленько, Г.І. та Анікін, В.І. (2011) Громадські організації як структури громадянського суспільства (на прикладі Молдови). Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова (Вип. 6). с. 40-47.

Зеленько, Г.І. та Матушенко, О. (2012) Rola elit politicznych i systemow wyborczych w procesach democratyzacji spoleczenstw postcomunistycznych panstw Europy Srodkowo-Wschodniej. Studia Politologica Ucraino-Polona. Wydanie druge.. с. 46-56.

Зеленько, Г.І. та Рудич, Ф.М. (2001) Трансформація, модернізація чи лімітроф Європи? Трибуна (№ 11-1). с. 25-26.

Зернецька, О.В. (2017) Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наук. праць / за заг. ред. О.В.Зернецької. Керівництво. Інститут всесвітньої історії НАН України, Київ.

Зернецька, О.В. (2016) Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації. Збірник наукових праць / За заг. редакцією д.політ.н., проф. Зернецької О.В. Інший. Інститут всесвітньої історії НАН України, Київ.

Зернецька, О.В. (2017) Глобальна комунікація: монографія. Інший. Наукова думка, Київ.

Зернецька, О.В. (1999) Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини: Монографія. Інший. Освіта, Київ.

Зернецька, О.В. (2011) Глобальні тенденції інтеграції, сталого розвитку і конкуренто- спроможності у сферах медіа та ІКТ. In: Глобальна корпоративна систе- ма: монографія / О.Г. Білорус, О.В. Зернецька, В.А. Вергун та ін.; Кер. авт. колективу і науковий редактор О.Г. Білорус. КНЕУ, Київ, с. 140-152.

Зернецька, О.В. (2011) Міжнародний досвід формування конкурентоспроможних моделей у медіа та ІКТ секторах в умовах глобальної економічної кризи. In: Глобальна корпоративна система: монографія / О.Г. Білорус, О.В. Зер- нецька, В.А. Вергун та ін.; Кер. авт. колективу і науковий редактор О.Г. Білорус. КНЕУ, Київ, с. 263-274.

Зернецька, О.В. (2011) Досвід подолання сучасних глобальних економічних викликів у сферах медіа та ІКТ для побудови конкурентоспроможної ІКТ моделі для України. In: Глобальна корпоративна система: монографія / О.Г. Бі- лорус, О.В. Зернецька, В.А. Вергун та ін.; Кер. авт. колективу і науковий редактор О.Г. Білорус. КНЕУ, Київ, с. 361-372.

Зернецька, О.В. (2008) Проблемы конкурентного развития системы глобальной коммуникации. In: Глобальное конкурентное пространство: монография / Научный редактор О.Г. Белорус. КНЕУ, Київ, с. 630-666.

Зернецька, О.В. (2007) Проблеми конкурентного розвитку системи глобальної комунікації. In: Глобальний конкурентний простір: монографія / Наук. редактор О.Г. Білорус. КНЕУ, Київ, с. 630-666.

Зернецька, О.В. (2000) Процессы и проблемы глобальной трансформации и социализации индустрии массовой коммуникации. In: Глобальные трансформации и стратегии развития: монография / Под ред. О.Г. Белоруса. Орияне, Київ, с. 344-361.

Зернецька, О.В. (1998) Современные информационные технологии и политический дискурс. In: Методология исследования политического дискурса: монографія. Минск, Минск, с. 171-178.

Зернецька, О.В. (2017) Глобальна комунікація як стратегічний імператив модернізації провідних країн. Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наук. праць за заг. ред. О.В. Зернецької.. с. 52-61.

Зернецька, О.В. (2017) Створення диджитального єдиного ринку для Європи (цивілізаційний прорив). UA Foreign Affairs (7). с. 40-44.

Зернецька, О.В. (2016) До історії розвитку комунікацій: перші міжконтинентальні зв’язки. Проблеми всесвітньої історії, 1. с. 183-198.

Зернецька, О.В. (2015) Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація і безпека розвиту в умовах глобалізації". UA Foreign Affairs (12). с. 53-55.

Зернецька, О.В. (2014) Комунікація науки з суспільством як інвестиція в майбутній глобальний розвиток. Зовнішні справи (1). с. 48-51.

Зернецька, О.В. (2014) Право на комунікацію в глобалізованому світі. UA Foreign Аffairs (9). с. 38-43.

Зернецька, О.В. (2014) Геополітика комунікацій: трансформація функцій і статусів у сфері глобального управління комунікацією. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України (2 (70)). с. 195-216.

Зернецька, О.В. (2012) Політична складова антикризових стратегій глобальних медіа-конгломератів. Політичний менеджмент (4-5). с. 55-56.

Зернецька, О.В. (2007) Головні актори у сфері глобального управління комунікацією: трансформація функцій та статусів. Політика і час (2). с. 45-48.

Зернецька, О.В. (2004) Філософія глобалістики. Політика і час (11). с. 67-75.

Зернецька, О.В. (2004) Медіа-дипломатія. Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. / Редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін. Т.2. с. 812.

Зернецька, О.В. (2017) Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наук. праць / за заг. ред. О.В. Зернецької. К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Київ.

Зернецька, О.В. (2019) Досвід боротьби з сепаратизмом у Великій Британії. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 54-59.

Зернецька, О.В. (2019) Історичний досвід політики пам’яті у Великій Британії: орієнтири для України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 145-151.

Зернецька, О.В. (2019) Роль комунікаційних технологій у трансформації цінностей в добу глобалізації. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 316-322.

Зернецька, О.В. (2020) Роль британських глобальних і національних телерадіокомпаній та онлайн-ресурсів у підтримці та розвитку історичної пам’яті. Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам’яті : збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І.. с. 195-203.

Зернецька, О.В. (2019) Переосмислення місця і ролі Великої Британії: від світової імперії до національної держави. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 24-28.

Зернецька, О.В. (2021) Збереження історичної пам’яті у кіномистецтві Австралії. Політика пам’яті у внутрішньополітичних та міжнародних конфліктах і «битви за минуле»: збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». -.

Зернецька, О.В. (2018) Концепція історичної пам’яті у Великій Британії. Проблеми всесвітньої історії (1 (5)). с. 122-133.

Зернецька, О.В. (2021) Роль британського телерадіо та онлайн мовлення у збереженні та підтримці національної пам’яті. Збірник наукових праць ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». -.

Зернецька, О.В. (2018) Сучасні цивілізації в пошуках щастя: компаративний аналіз. Наукові записки Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України (2 (94)). с. 90-108.

Зернецька, О.В. (2023) Друга світова війна в літературі і кінематографі Австралії. Пам’ять про Другу світову війну: переможці та переможені: збірник наукових праць / за загальною редакцією доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І.. с. 125-141.

Зернецька, О.В. (2022) Збереження історичної пам’яті у кінематографі Австралії. Політика пам’яті і «битви за минуле»: збірник наукових праць / за заг. ред. чл.-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 137-154.

Зернецька, О.В. (2017) Роль соціальних медіа у президентських виборах в США 2016 року. Зовнішні справи.

Зернецька, О.В. (2017) Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов. – вып. 7. – Монография. Дискурсы рефлексии и рефлексия как дискус. Інший. «РИВШ», Минск.

Зернецька, О.В. та Кузнецов, Ю.Б. (2023) Висвітлення історії Другої світової війни в художньо-психологічних наративах Австралії. Збірник статей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Actual problems of modern science». с. 83-90.

Зернецька, О.В. та Мирончук, О.А. (2021) Історична пам’ять та практики монументальної комеморації Першої світової війни в Австралії. Частина ІІ. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1 (13)). с. 203-221.

Зернецька, О.В. та Мирончук, О.А. (2023) Наративно-хронологічний метод аналізу Австралії в системі сучасних воєнно-політичних викликів. Scientific research in the modern world. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. с. 290-302.

Зернецька, О.В. та Савич, Е.В. (2018) Рудяков Современное социально-гуманитарное знание: полифункциональность как основа интердисциплинарного мышления. Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно политических текстов. Сборник научных трудов. Выпуск восьмой. Дискурсы рефлексии: филологические практики в контексте исторического мышления. с. 10-24.

К

Кириченко, О.В. (2019) Посткомуністична трансформація Латвійської Республіки: уроки для України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 88-94.

Кириченко, О.В. (2019) Латвійська Республіка в повоєнний час як точка перетину геополітичних інтересів великих держав. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 272-284.

Кириченко, О.В. (2019) Посткомуністична трансформація Латвійської республіки: уроки для України. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 57-62.

Клименко, О.А. (2017) Інтеграційні процеси на африканському континенті: спроби регіональної взаємодії / від. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: матеріали міжнар. наук. конф. с. 77-82.

Клименко, О.А. (2016) Китайсько-індійські відносини в контексті трансформаційних політико-економічних процесів сучасності / відп. наук. ред. О.І. Лукаш. Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми: Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету;. с. 82-103.

Клименко, О.А. (2016) Інтеграційні процеси на африканському континенті: спроби регіональної взаємодії / відп. наук. ред. О.І. Лукаш. Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: Матеріали міжнар. наук. конференції / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 55-60.

Клименко, О.А. (2015) Китайсько-індійські взаємовідносини в контексті військово-політичних чинників їх розвитку: виклики сучасності. Історико-політичні студії: Збірник наукових праць [ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»]. Серія «Політичні науки» (№ 2 (4). с. 46-55.

Клименко, О.А. (2015) Система та механізми функціонування організацій громадянського суспільства в країнах світу / За заг. ред. проф. Рудякова П.М. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності: Збірник наукових праць / НАН України; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 168-178.

Клименко, О.А. (2015) Особливості механізмів діяльності організацій громадянського суспільства в країнах розвиненої демократії. Віче. Журнал Верховної Ради України (№ 6 (3). с. 12-16.

Клименко, О.А. (2014) Некомерційні організації та політико-економічні зміни доби глобалізації / За заг. ред. М.А. Кулініча, Н.О. Татаренко, В.Г. Ціватого. Еволюція світового розвитку: глобальні виклики і глобальна дипломатія: Збірник тез доповідей (18 грудня 2014 р., м. Київ). с. 67-69.

Клименко, О.А. (2013) Мозкові центри як фактор впливу на політику держави в країнах Заходу / Наук. ред. Канцелярук Б.І. та ін. Проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць (Вип. 6). с. 67-80.

Клименко, О.А. (2013) Ефективність некомерційних організацій у розвинених демократичних країнах. Розвиток взаємодії держави і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування: Зб. матеріалів міжнар. наук-практ. конф. (12 грудня 2012 р., м. Київ): Національний інститут стратегічних досліджень / Упоряд. В.. с. 103-112.

Клименко, О.А. (2013) Осмислення кастового питання в Індії: деякі аспекти. Політологічний вісник: Збірник наукових праць. Політологічний центр при КНУ ім. Т.Г. Шевченка (Вип. 7). с. 552-562.

Клименко, О.А. (2012) Ключові передумови політичних процесів в Індії / Наук. ред. Канцелярук Б.І. та ін. Проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць (Вип. 4). с. 124-135.

Клименко, О.А. Соціальний контекст діяльності неурядових організацій в умовах глобалізації. Науковий вісник Дипломатичної академії України. -.

Клименко, О.А. (2012) Тенденції й особливості політико-економічних змін Індії. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць ІСЕМВ НАН України (№ 3 (6). с. 159-167.

Клименко, О.А. (2012) Некомерційні організації в країнах розвинутої демократії / Наук. ред. Канцелярук Б.І. та ін. Проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. Праць (Вип.5). с. 152-165.

Клименко, О.А. (2011) Можливості та перспективи державних та недержавних акторів в умовах посткризової глобалізації. Політологічний вісник. Політологічний центр при КНУ імені Тараса Шевченка (Вип. 5). с. 412-421.

Клименко, О.А. (2009) Глобальні проблеми і потенціали корпоративної соціальної відповідальності бізнесу для їх вирішення / Відп. ред. Ю.М. Пахомов. Збірник наукових праць / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 6). с. 94-104.

Клименко, О.А. (2007) Глобальні проблеми сьогодення: сутність та можливі шляхи розв’язання в діяльності неурядових організацій. Політологічний вісник: Збірник наукових праць (№ 29). с. 321-335.

Клименко, О.А. (2006) Опозиційна діяльність організацій громадянського суспільства щодо створення НАФТА (соціальна та асоціальна природа впливу НУО). Вплив соціальної структури суспільства на формування зовнішньої політики держави: Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції, м. Київ 21 грудня 2006 р.; Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. с. 120-133.

Клименко, О.А. (2006) Сучасна освіта перед викликами глобалізації. Досвід країн Європи. Матеріали Другої міжнародної конференції «Розвиток європейських студій в Україні: проблеми та перспективи», 20-21 квітня 2006 р., м. Донецьк Бюлетень європейських студій (№ 4 (2). с. 8-16.

Клименко, О.А. (2005) Неурядові організації в ініціативах НАФТА: нове слово в інтеграційній політиці. Антологія творчих досягнень / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 2). с. 346-353.

Клименко, О.А. (2003) Демократизація міжнародного співробітництва в діяльності польських неурядових організацій. Україна - Польща: історія і сучасність. Збірник наукових статей і спогадів пам’яті П.М. Калениченка; Інститут історії України НАН України; Історіографічні дослідження в Україні (Вип. 1). с. 59-69.

Клименко, О.А. (2003) Транскордонне співробітництво польських неурядових організацій. Дослідження світової політики / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 2). с. 38-50.

Клименко, О.А. (2002) Екологічний контекст європейського інтегрування: уроки для країн з перехідною економікою. Дослідження світової політики: Збірник праць вчених / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 2). с. 33-41.

Клименко, О.А. (2001) Європейський шлях до спільної зовнішньої та оборонної політики. Дослідження світової політики: Збірник праць вчених / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 1). с. 38-43.

Клименко, О.А. (2001) Активність організацій «третього сектору» в діяльності партій демократичного спрямування. Політологічний вісник. КДНУ ім. Т.Г. Шевченка (Вип. 8). с. 191-197.

Клименко, О.А. (2000) Єдина європейська валюта в контексті дебатів німецької політичної еліти. Нова політика (№ 5 (3). с. 2-5.

Клименко, О.А. (2000) Неурядові організації в ООН: деякі аспекти співробітництва. Дослідження світової політики: Збірник праць вчених / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 1). с. 21-25.

Клименко, О.А. (2000) Антикризове управління чи антикризове реагування. Дослідження світової політики: Збірник праць вчених / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 1). с. 79-83.

Клименко, О.А. (1999) Євросоюз: інтеграційне сьогодення. Дослідження світової політики: Збірник праць вчених / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 8). с. 26-31.

Клименко, О.А. (1998) «Політичний процес» в сучасній політичній думці. Дослідження світової політики (Вип. 3). с. 61-65.

Клименко, О.А. (2012) Соціальний контекст діяльності неурядових організацій в умовах глобалізації. Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики. Спецвипуск / За заг. Ред. Н.О. Татаренко, В.Г. Ціватого. – К.: ДАУ при МЗС України (Вип.18). с. 110-114.

Клименко, О.А. (2005) Партії та неурядові організації в політиці лібералізації торгівлі НАФТА / Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України; Наук. ред. С.В. Толстов. – К.: Науковий світ. [Навчальний матеріал]

Коваль, О.М. та Кулініч, М.Ю. та Майстренко, А.А. та Срібняк, І.В. (2009) Архівна україніка в Білорусі: аналіт. огляд. Технічний звіт. Держкомархів України, УНДІАСД, Київ.

Кононенко, С.В. (2012) Держава у світовій політиці: державність, націоналізм, суверенність. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення: матеріали Міжнародної наукової конференції 21 листопада 2012 р., Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ПП: «Фоліант». с. 59-62.

Кудряченко, А.І. (2016) Системна історія зовнішньої політики і дипломатії ХХ-ХХІ століть: міжнародно-політичний та інституціональний виміри. Зовнішні справи (1). с. 58-60.

Кудряченко, А.І. (2011) Дослідження з проблематики Всесвітньої історії у сучасній Україні. Украінський історичний журнал (1). с. 180-194.

Кудряченко, А.І. (2016) Актуальність досліджень проблематики всесвітньої історії в сучасній Україні. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1). с. 12-23.

Кудряченко, А.І. (2017) Современные подходы к изучению всемирной истории в Украине. Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов (Вып.7). с. 79-91.

Кудряченко, А.І. (2012) Зовнішньополітичні погляди і дипломатична діяльність В’ячеслава Липинського. Матеріали круглого столу в ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. с. 53-62.

Кудряченко, А.І. (2010) Політичні режими у країнах Західної Європи: загальне і особливе. Політичний менеджмент. Спецвипуск.. с. 62-72.

Кудряченко, А.І. (2011) Політичні режими і форми державного устрою у країнах Західної Європи. Наукові записки (№1(51)). с. 51-73.

Кудряченко, А.І. (2010) Взаємодія національних і наднаціональних інститутів об’єднаної Європи. In: Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку / За заг. редакці- єю А.І. Кудряченка // Колективна монографія. Інститут європейських досліджень НАН України. – К.: Університет «Україна», с. 75-94.

Кудряченко, А.І. (2009) Лісабонська програма Євросоюзу – реалістична відповідь на сучасні виклики. Трибуна (№9-10). с. 42-43.

Кудряченко, А.І. (2007) Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії: Монографія / За заг. ред. д. і.н., проф. А.І. Кудряченка. Інший. К.: НІСД.

Кудряченко, А.І. (2016) Федеративна Республіка Німеччини: демократична модель взаємодії альтернативних суб’єктів політики. In: Політична влада і опозиція в Україні: порівняльний аналіз із зарубіжними країнами [Монографія] / За заг. ред. Ф.М. Рудича. К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, с. 382-413.

Кудряченко, А.І. (1988) Молодежь на рубежах научно-технического прогресса. Наглядное пособие. Политиздат Украины. Інший. Киев.

Кудряченко, А.І. (2011) Політичні режими і форми державного устрою у державах розвиненої демократії (на прикладі Західної Європи). In: Політичний режим і народовладдя в Україні: політологічний аналіз: Монографія; за ред. проф. Ф.М. Рудича. К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, с. 371-397.

Кудряченко, А.І. (2011) Міжнародні відносини та імперативи розвитку Європи на зламі ХХ–ХХІ століть. In: Україна в Європі: контекст міжнародних відносин: [монографія] / кер. авт. кол. і наук. ред. д-р іст. наук, проф. А.І. Кудряченко; Нац. акад. наук України, Ін-т європ. дослідж. К.: Фенікс, с. 56-75.

Кудряченко, А.І. (2005) Абсентеїзм; Бабеф (Гракх) Франсуа; Бабувізм; Бернштейн; Бланкізм; Брандт Віллі; Вебер Макс; Верифікація; Географія політична; Глобалізація; Глобальні проблеми сучасності; Грамота вірча; Декларація; Декларація прав національностей України; Декларація про державний суверенітет України; Делімітація кордону; Демаркація кордону; Демарш; Денонсація; Дипломат; Дипломатичне право; Дипломатичний корпус; Дипломатичні переговори; Дипломатичні представництва; Дипломатичні привілеї та імунітети; Дипломатія; Договір у політиці; Договір міжнародний; Договір про утворення СРСР; Договір суспільний; Дуаєн дипломатичного корпусу; Дюверже Моріс; Екстрадиція; Ембарго; Енгельс Фрідріх; Єврокомунізм; Європеїзм; Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ); Європейська інтеграція; Європейське Економічне Співтовариство (ЄЕС); Європейський парламент; Європейського дому ідея; Євроцентризм; Заключний акт Наради з питань безпеки і співробітництва в Європі; Зовнішня політика; Зовнішньоекономічна політика; Ідеальполітика; Ідея європейська; Імпічмент; Імплементація; Імунітет дипломатичний; Інтеграція політична; Історизм; Історицизм; Історична школа права; Історія політична; Кампанелла Томмазо; Канцлерська демократія; Коаліція; Коаліція антигітлерівська; Колонізація України; Контент-аналіз; Криза влади; Криза політична; Культ особи; Ленінізм; Маблі Габріель; Марксизм; Міжнародні відносини; Модус вівенді; Мор Томас; Морелі; Народна дипломатія; Нейтралізація; Нейтралітет; Нейтралітет збройний; Об’єднання Німеччини; Організації міжнародні; Організація Об’єднаних Націй (ООН); Панамериканізм; Пангерманізм; Панісламізм; Панславізм; Парламентарій; Парламентська процедура; Персона грата; Персона нон грата; Політолог; Посол; Президент; Прем’єр-міністр; Пролонгація; Соціалізм; Сталін; Статус-кво; Україна-Європа (відносини); Фашизм; Федералізм; Штреземан; Шуба Олексій Васильович. In: Політологічний словник: Навчальний посібник для вузів / М.Ф. Головатий, О.В. Антонюк, В.П. Горбатенко, О.Д. Авдєєнко. К.: МАУП.

Кудряченко, А.І. (2004) Панамериканізм, пангерманізм, панславізм. In: Політологічний енциклопедичний словник. А-Я. Упорядник В.П. Горбатенко; За ред. Ю.С. Шемшученка, В.Д. Бабкіна, В.П. Горбатенка. – 2-е вид., доп. і перероб. К.: Генеза, с. 457-459.

Кудряченко, А.І. (1997) Колонізація України, Панамериканізм, Пангерманізм, Панславізм. In: Політологічний енциклопедичний словник. С. 161, 238–239. К..

Кудряченко, А.І. (1998) Політологія: Посібник для студентів вузів / О.В. Бабкіна, В.П. Горбатенко, А.І. Кудряченко. Інший. Київ: «Академія».

Кудряченко, А.І. (2008) Партійно-політична система і громадянське суспільство сучасної Німеччини. In: Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Рек. МОН України / Рудич Ф.М., Балабан Р.В., Кудряченко А.І., Ганжуров Ю.С. та ін. К.: Либідь, с. 344-367.

Кудряченко, А.І. Національні інтереси та національна безпека. In: Політологія: підручник, реком. МОН України. К.: ВЦ «Академія», (1998, 2001), 2003., с. 437-463.

Кудряченко, А.І. (2004) Методичні рекомендації щодо підготовки рефератів слухачами факультету підвищення кваліфікації ІПК ДСЗУ. [Навчальний матеріал]

Кудряченко, А.І. (2004) Менеджмент і правові принципи соціальної роботи у ФРН. Міжнародний семінар з практики соціальної роботи в Берліні. In: Особливості соціальної молодіжної політики в Україні та ФРН на сучасному етапі. – Наук. зб. К.: МАУП, с. 221-227.

Кудряченко, А.І. (1997) Основи політології. In: Методичні матеріали та рекомендації до вивчення вузівського курсу. К.: Педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова.

Кудряченко, А.І. (1989) Актуальные вопросы социально-экономического развития европейских социалистических стран. Научно-аналитический обзор периодических изданий. Інший. К.: АН УССР. – Препринт.

Кудряченко, А.І. (1989) Комплексная программа научно-технического прогресса стран-членов СЭВ – основа нового этапа сотрудничества: Научно-аналитический обзор литературы. Інший. К.: ВНІСН АН УРСР. 2 части..

Кудряченко, А.І. (1989) Научная информация – развитию общественных наук: состояние и перспективы: научно-аналитический обзор. Інший. К.: ВНІСН АН УРСР.

Кудряченко, А.І. (1988) Повышая отдачу научного поиска. Інший. К.: Товариство «Знання» УРСР.

Кудряченко, А.І. (2016) Слово редактора. Проблеми всесвітньої історії (№1). с. 9-12.

Кудряченко, А.І. (2016) Виміри загроз та напрями розв’язання сучасних так званих української та корейської криз: компаративний (порівняльний) аналіз. Тези доповідей Міжнародного науково-практичного форуму «Україна і Корея в конфліктогенному світі». с. 6-10.

Кудряченко, А.І. (2015) Передмова. Перша світова війна та її наслідки для світу. Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від почат- ку Першої світової війни): збірник наукових праць / За загальною ре- дакцією д. і. н., проф. Кудряченка А.І. с. 12-13.

Кудряченко, А.І. (2014) Іслам в сучасній Європі та Україні: виклики, сучасний стан та перспективи. Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 21. Частина ІІ. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. с. 64-70.

Кудряченко, А.І. (2012) Інтеграція і регіоналізація світо-господарських відносин у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. Передмова. Інтеграційні процеси в сучасному світі: Регіональні виміри: Збірник наук. праць.. с. 7-8.

Кудряченко, А.І. (2011) Дослідження з проблематики всесвітньої історії в сучасній Україні. Український історичний журнал (№1). с. 180-195.

Кудряченко, А.І. (2010) Предисловие к монографии Гулиева А.Д. Международно-правовой контекст внешних сношений в условиях глобализации: монография.

Кудряченко, А.І. (2006) Проблеми ефективності державного управління та місцевого самоврядування. Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки‑2006. с. 76-107.

Кудряченко, А.І. (2006) Інститут президентства у сучасній політичній системі України. Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки‑2006. с. 76-81.

Кудряченко, А.І. (2020) Політика «подолання минулого» у Федеративній Республіці Німеччина. Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам’яті : збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І.. с. 56-75.

Кудряченко, А.І. (2019) Карпатська Україна у планах гітлерівської Німеччини. International Historical Journal RUSIN (57). с. 271-293.

Кудряченко, А.І. (2019) Федеративна Республіка Німеччина - друга німецька демократична держава. Проблеми всесвітньої історії, №2 (8). с. 140-158.

Кудряченко, А.І. (2001) Політологія: Підручник для студентів вузів, реком. МОН України. За ред. О.В.Бабкіна, В.П. Горбатенка, А.І. Кудряченка. Академія, Київ.

Кудряченко, А.І. (2018) «Измерения украинско-азербайджанских отношений в контексте политики России». In: HEYDЭR ЭLIEV: MULTIKULURALIZM VЭ TOLERANTLIQ IDEOLOCIYASI. Beynэlxalg Elmi Konferens. Baki (Azerbaycan), Tbilisi (Gürcüstan), Hucijou (Cin), Moskva (Rusiya), Kiev (Ukrayna), Belgrad (Serbiya), Augsburg (Almaniya). 9 aprel – 5 may 2018-ci il..

Кудряченко, А.І. (2018) Передмова до колективної монографії: «Україна – Китай: обопільний інтерес та невичерпні можливості співпраці». In: «Україна-Китай: 25 років співробітництва: результати та перспективи. «Один пояс, один шлях». ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 10-21.

Кудряченко, А.І. (2018) Передмова. Проблеми всесвітньої історії (№ 5). с. 9-16.

Кудряченко, А.І. (2018) «Становлення та розвиток політики «подолання минулого» в національній пам’яті Федеративної Республіки Німеччина». Проблеми всесвітньої історії (5). с. 96-121.

Кудряченко, А.І. (2019) Личность и общество: права и отношения в Украине. Regionalne systemy ochrony praw czlowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Czlowieka. Osiagniecia – bariery – nowe wyzwania i rozwiazania / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak.. с. 585-597.

Кудряченко, А.І. (2017) Передмова. In: Країни світу і Україна. Енциклопедія: В 5 т. / Редкол.: А.І. Кудряченко (голова) та ін.; науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський. Т. 1: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 5-8.

Кудряченко, А.І. (2019) Передмова. Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам’яті. Збірник наукових праць.. с. 5-8.

Кудряченко, А.І. (2019) Особливості становища українства в умовах другої світової війни в контексті переселенських процесів. Народна творчість та етнологія (6). с. 31-39.

Кудряченко, А.І. (2019) «Подолання минулого» і політика пам’яті у Федеративній Республіці Німеччина. Трибуна (№1-4). с. 24-28.

Кудряченко, А.І. (2020) Досвід повоєнного розвитку ФРН та уроки для сучасної України. Трибуна. с. 21-28.

Кудряченко, А.І. (2021) Розділ І. Пострадянський простір: між минулим і майбутнім. In: Європейська та євразійська парадигми інтеграції як фактор трансформації пострадянського простору: монографія. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»., с. 7-16.

Кудряченко, А.І. (2021) Передмова. In: Депортація німців України 1941–1946 рр. Збірник документів. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 7-13.

Кудряченко, А.І. (2021) Південний Тіроль – історичний шлях до автономії. Сторінки історії (№ 52). с. 283-298.

Кудряченко, А.І. (2021) Поразка Карпатської України – предтеча Другої світової війни.Частина І. Міжнародний історичний журнал «Русин» (№64). с. 201-222.

Кудряченко, А.І. (2021) Поразка Карпатської України – предтеча Другої світової війни. Частина ІІ. Міжнародний історичний журнал «Русин» (№ 65). с. 136-158.

Кудряченко, А.І. (2021) Реалізація загальнонаціональних інтересів повоєнної Німеччини у вимірах «канцлерської демократії». Науковий щорічник «Україна Дипломатична»., XXII. с. 89-108.

Кудряченко, А.І. (2021) Громадянське суспільство у ФРН: теорія і практика втілення. Człowiek w historii vs historia człowieka. Monografia zbiorowa / red. Ihor Sribniak. Warszawa-Paryż: Międzynarodowe konsorcjum naukowo-edukacyjny im. Luciena Febvra. с. 124-142.

Кудряченко, А.І. (2021) Південно-тірольське питання – подразник відносин Італії та Австрії. In: Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 21–22 квіт.2021 р..

Кудряченко, А.І. (2021) Щодо втрат України у Другій світовій війні. In: Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи: Матеріали IІ всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 21 травня 2021 р..

Кудряченко, А.І. (2022) Яку шкоду заподіяв російський агресор вітчизняним місцям пам’яті про Голокост, здійснюючи ракетні обстріли України, та чи мало це міжнародний резонанс? ПЕРЕЛОМ: Війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками. У 2-х кн., Кн.2. с. 1452-1454.

Кудряченко, А.І. (2022) Які об’єкти єврейської культури й місця пам’яті жертв Голокосту на Харківщині зазнали руйнувань російськими окупантами? ПЕРЕЛОМ: Війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками. У 2-х кн., Кн.2. с. 1455-1456.

Кудряченко, А.І. (2022) Якими є міжнародні виміри Російсько-української війни? ПЕРЕЛОМ: Війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками. У 2-х кн., Кн.2. с. 1459-1462.

Кудряченко, А.І. (2022) Чи існує колективна відповідальність російського суспільства за нинішню загарбницьку війну проти України та чи доцільно проводити паралелі між сучасною Росією і нацистською Німеччиною? ПЕРЕЛОМ: Війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками. У 2-х кн. (Кн.2). с. 1463-1465.

Кудряченко, А.І. (2022) Прагматизм і збалансованість – основні складові пострадянського розвитку Азербайджану. Україна дипломатична., XXIII. с. 410-429.

Кудряченко, А.І. (2021) Історія німців України: здобутки і втрати. Депортація етнічних німців України у віддалені райони Радянського Союзу: до 80-річчя трагедії. Збірник наукових праць. с. 15-29.

Кудряченко, А.І. (2021) Австрійсько-італійське прикордоння: історична спадщина та її сучасні рецепції. Контроверсійні практики розвитку прикордоння: світовий досвід узгодження суперечностей. Науково-аналітична доповідь. А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В. Солошенко, О.Ф. Деменко [та ін.].. с. 66-82.

Кудряченко, А.І. (2023) Передмова до книги. Отец нации – Гейдар Алиев. с. 9-12.

Кудряченко, А.І. (2022) Голокост – сучасний європейський дискурс. In: Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6–7 квіт. 2022 р..

Кудряченко, А.І. (2022) Україна, яка очолює широкий міжнародний антиросійський фронт, досягне переконливих успіхів як на воєнному, так і на дипломатичному напрямах. Проблеми всесвітньої історії (№2(18)). с. 7-12.

Кудряченко, А.І. (2023) Російсько – українська війна: зміни у ставленні уряду Німеччини та громадянського суспільства. Україна дипломатична, XXIV. с. 164-178.

Кудряченко, А.І. (2023) Передмова. «Європейські стратегії розвитку: досвід для України» (українською та англійською мовами).. с. 10-15.

Кудряченко, А.І. (2023) Особливості рефлексії східноєвропейських країн щодо трагедії Голокосту. In: Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26 травня 2023 р..

Кудряченко, А.І. (2023) Історична спадщина та сучасна політична культура ФРН. In: Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 17–18 трав. 2023 р..

Кудряченко, А.І. (2023) Конрад Аденауер – беззаперечний лідер повоєнної ФРН. In: Імідж і репутація: сучасні тенденції і виклики : Міжнародна науково – практична конференція. Київ, 12–13 травня 2023 р..

Кудряченко, А.І. (2021) Параграф 1.1. Основні напрями теоретичної рефлексії проблем історичної пам’яті (memory studies). In: Проблема історичної пам’яті у всесвітньо-історичному дискурсі (1945-2015 рр.): монографія / за редакцією Кудряченка А.І. ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», с. 8-25.

Кудряченко, А.І. (2019) Дилеми зовнішньополітичного вибору УНР на рубежі 1917-1918 рр. In: «Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917–1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя». Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої 100-річчю проголошення Акта злуки УНР та ЗУНР., м. Київ.

Кудряченко, А.І. (2012) Передмова до монографії Дацківа І.Б. «Зовнішньополітична діяльність дипломатії українських державних формувань 1918–1924 рр. в контексті світової політики» / Заг. наукова редакція. Зовнішньополітична діяльність дипломатії українських державних формувань 1918– 1924 рр. в контексті світової політики. – Тернопіль. с. 7-20.

Кудряченко, А.І. (2022) Геноцид євреїв у радянському дискурсі воєнних 1941–1945 рр. In: Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи: Матеріали IІІ міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 20 травня 2022 р..

Кудряченко, А.І. (2011) Українська історіографія Ялтинської (Кримської) конференції 1945 р. Матеріали міжнародної конференції. – Сімферополь. с. 1-25.

Кудряченко, А.І. (2023) Проблема історичної пам’яті: європейський дискурс (1945 – 2022 рр.). In: (Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 11 січня 2023 р.). Вісник Національної академії наук України. № 3. 2023..

Кудряченко, А.І. (2012) Передмова до монографії Давидович Л.Я. «Політика Республіки Індія до країн пострадянського простору (1991–2004 рр.)». Заг. наукова редакція // Політика Республіки Індія до країн пострадянського простору (1991–2004 рр.). – Тернопіль. с. 5-17.

Кудряченко, А.І. (2019) Стратегії забезпечення євроатлантичного вектора України. Євроатлантичний вектор України: національна доповідь / ред. кол. С.І. Пирожков, І.О. Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін. Київ: Національна академія наук України, 2019. Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України.. с. 173-307.

Кудряченко, А.І. (2022) Які пам’ятки історії чи символи для єврейського народу зазнали ушкоджень під час російського нападу на Україну в 2022 р.? ПЕРЕЛОМ: Війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками. У 2-х кн., Кн.2. с. 1457-1458.

Кудряченко, А.І. (2023) Складові переоблаштування євроатлантичного ареалу після 24 лютого 2022 року. Філософська думка (№ 2). с. 22-27.

Кудряченко, А.І. (2006) Політологія. Підручник. 3-є видання, перероблене, доповнене. / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. Інший. К.: ВЦ «Академія».

Кудряченко, А.І. (2011) Quan hệ Việt Nam-Ukraine lịch sử, hiện trạng và triển vọng: kỷ yếu hội thảo quốc tế = Vietnam-Ukraine relations: history, situation and prospects: intern. workshop. Viện khoa học xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Châu Âu; gs. ts. Nguyễn Quang Thuấn (Chủ biên). – Há Nội: Nhà xuất bản từ điến Bách khoa. с. 305-327.

Кудряченко, А.І. та Айсфельд, А. (2021) Вступ. In: Депортація німців України 1941–1946 рр. Збірник документів. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 22-39.

Кудряченко, А.І. та Грабарчук, Г.О. (1989) Горизонты сотрудничества. К 40-летию СЭВ. Інший. К.: Товариство «Знання» УРСР.

Кудряченко, А.І. та Кривонос, Р.А. та Солошенко, В.В. (2019) Скандинавська модель: досвід для України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 42-49.

Кудряченко, А.І. та Мартинов, А.Ю. (2019) Португалія: від диктатури Салазара до успішної країни Європейського Союзу. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 39-42.

Кудряченко, А.І. та Метельова, Т.О. (2021) Основні напрями теоретичної рефлексії проблем історичної пам’яті (memory studies). In: Проблема історичної пам’яті у всесвітньо-історичному дискурсі (1945– 2015 рр.): монографія / керівник авторського колективу – член-кореспондент НАН України, д.і.н., проф. Кудряченко А.І., науковий редактор: к.і.н., доц. Солошенко В.В., технічний редактор:. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», 2021, с. 8-25.

Кудряченко, А.І. та Припік, Є.О. (2020) «Зовнішня політика В’єтнаму та її український аспект у контексті історичних та політичних процесів сучасності». «Схід» (2(166)). с. 29-34.

Кудряченко, А.І. та Припік, Є.О. (2020) «Україна – Китай: можливості невичерпні, а інтерес обопільний». Ukraine & China: opportunities for development are inexhaustible and the interest is mutual. «Схід» (№ 4). с. 59-65.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2017) Передмова. Країни світу і Україна. Енциклопедія: В 5 т. / Редкол.: А.І. Кудряченко (голова) та ін.; науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський., Т.1. с. 5-8.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2019) Федеративна Республіка Німеччина: досвід повоєнного піднесення. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 31-39.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2019) Становлення та розвиток політики «подолання минулого» в національній пам’яті Федеративної Республіки Німеччина. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 118-129.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2019) Подолання об’єднаною Німеччиною нацистського і комуністичного тоталітарного спадку. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 129-139.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2019) Подолання об’єднаною Німеччиною нацистського і комуністичного тоталітарного спадку. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 28-37.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2020) Проблеми політичної трансформації ФРН на сучасному етапі. Україна дипломатична (№1(10)). с. 700-716.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2021) Азербайджанська Республіка упевнено йде шляхом економічного піднесення. Трибуна (1-2). с. 28-31.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2020) Федеративна Республіка Німеччина: успішний досвід повоєнного піднесення. In: Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми дослідження та викладання всесвітньої історії», 9 жовтня 2020, Дніпро.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2022) Подолання обтяжливої радянської спадщини Азербайджанською Республікою за керівництва Гейдара Алієва. Тоталітарний спадок пострадянських країн як виклик демократизації суспільств: збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.. с. 5-19.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2021) Пострадянські протодемократії: європейські моделі та практики на просторі колишнього СРСР. Трансформаційні перетворення у країнах пострадянського простору: проблеми та виклики. Науково-аналітична доповідь. А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В. Солошенко, О.Ф. Деменко, Т.О. Метельова, П.Ф. Вознюк [та ін.].. с. 42-53.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2021) Роль і місце СНД у контексті геополітичного переформатування пострадянського простору. Трансформаційні перетворення у країнах пострадянського простору: проблеми та виклики. Науково-аналітична доповідь. А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В. Солошенко, О.Ф. Деменко, Т.О. Метельова, П.Ф. Вознюк [та ін.].. с. 108-133.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2021) Специфіка перетворень у країнах Південного Кавказу. Трансформаційні перетворення у країнах пострадянського простору: проблеми та виклики. Науково-аналітична доповідь. А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В. Солошенко, О.Ф. Деменко, Т.О. Метельова, П.Ф. Вознюк [та ін.].. с. 155-171.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2021) Вступ. Трансформаційні перетворення у країнах пострадянського простору: проблеми та виклики. Науково-аналітична доповідь. А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В. Солошенко, О.Ф. Деменко, Т.О. Метельова, П.Ф. Вознюк [та ін.].. с. 5-14.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2021) Висновки. Трансформаційні перетворення у країнах пострадянського простору: проблеми та виклики. Науково-аналітична доповідь. А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В. Солошенко, О.Ф. Деменко, Т.О. Метельова, П.Ф. Вознюк [та ін.].. с. 218-227.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2021) Азербайджанська Республіка: засади успішних трансформаційних перетворень. Проблеми всесвітньої історії (4(16)). с. 155-174.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2022) Пострадянський Азербайджан: підвалини політичного сходження. Трибуна (№1). с. 28-32.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2021) Вступ. Контроверсійні практики розвитку прикордоння: світовий досвід узгодження суперечностей. Науково-аналітична доповідь. А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В. Солошенко, О.Ф. Деменко [та ін.].. с. 5-9.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2021) Українсько-азербайджанські відносини на рубежі ХХ – ХХІ ст. Інтеграційний поступ пострадянських країн в контексті трансформаційних перетворень. Збірник тез / за заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.. с. 7-17.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2021) Політика пам’яті та повернення культурних цінностей як складові подолання тоталітарної спадщини у ФРН. In: Проблема історичної пам’яті у всесвітньо-історичному дискурсі (1945– 2015 рр.): монографія / керівник авторського колективу – член-кореспондент НАН України, д.і.н., проф. Кудряченко А.І., науковий редактор: к.і.н., доц. Солошенко В.В., технічний редактор:. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», 2021, с. 59-95.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2021) Параграф 2.1. Політика пам’яті та повернення культурних цінностей як складові подолання тоталітарної спадщини у ФРН. In: Проблема історичної пам’яті у всесвітньо-історичному дискурсі (1945–2015 рр.): монографія: керівник авторського колективу – член-кореспондент НАН України, д.і.н., проф. Кудряченко А.І., науковий редактор. ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», с. 59-96.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2020) Параграф 2.3. «Проблеми політичної трансформації ФРН на сучасному етапі». Суспільні потреби та політична доцільність: досвід роз’язання суперечностей у країнах світу. Науково-аналітична доповідь. с. 71-81.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2022) Оcобливості політичної трансформації Азербайджану у пострадянську добу. Особливості демонтажу тоталітарного спадку пострадянських країн у 1990-х роках. Збірник тез / за заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.. с. 23-31.

Кудряченко, А.І. та Срібняк, І.В. (2023) Громадсько-політичний та національний активізм полонених вояків-українців у таборі Вецляр, Німеччина, 1917 р.: зміст і форми (за матеріалами часопису «Громадська Думка»). Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. (№ 32). с. 138-154.

Л

Лакішик, Д.М. (2019) Консолідуючий потенціал політики пам’яті у скандинавських країнах та можливості його застосування в Україні. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 175-180.

Лакішик, Д.М. та Швед, В.О. (2019) Протидія світової спільноти анексії Криму й війні на Донбасі: форми, напрями, перспективи. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 412-419.

Латенко, В.С. (2019) Перша хвиля деколонізації у Субсахарській Африці (1960-1963). Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 80-83.

Лукаш, О.І. (2007) Індія: специфіка процесів глобалізації (порівняльний аналіз з Китаєм). Тези ІІ Всеукраїнської конференції індологів, 5-6 червня 2007 року (До 60-річчя незалежності Індії та року Індії в Україні) / НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. Посольство Респуб. с. 3-5.

Лукаш, О.І. (2007) Региональная политика Индии в условиях глобализации на рубеже ХХ - ХХІ в. Индийские исследования в странах СНГ. Материалы научной конференции / РАН, Институт востоковедения РАН. Культурный центр им. Дж. Неру. Посольство Индии в РФ. с. 382-399.

Лукаш, О.І. (2005) Особливості конкурентоспроможності й сталого розвитку Індії та Китаю / За ред. чл.- кор. НАН України Білоруса О.Г., чл.- кор. НАН України Ворони В.М. Конкурентоспроможність і сталий розвиток у глобальній перспективі. Доповіді і повідомлення Міжнародної наукової конференції, 24 червня 2005 року / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Інститут соціології НАН України, Міжнародна. с. 177-182.

Лукаш, О.І. (2004) Особливості економічного розвитку Індії в умовах глобалізації / відп. ред. В.К. Гура. Глобальні пріоритети розвитку в регіональних і національних інтерпретаціях країн Азії і Африки: перспективи та умови консенсусу: Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції. с. 62-67.

Лукаш, О.І. (2003) Индия и особенности процесса регионализации в Южной Азии. ICANAS XXXVII: International Congress of Asian and North African Studies. Abstracts, Vol. 3. с. 804-806.

Лукаш, О.І. (2001) Перша Всеукраїнська науково-практична конференція індологів. Східний світ. The World of the Orient (1.2000). с. 167-168.

Лукаш, О.І. (1987) Сприяння Української РСР країнам, що розвиваються, в підготовці кадрів для індустріалізації. Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн (Вип. 1). с. 88-95.

Лукаш, О.І. (2008) Индия на пути реформ и модернизации во второй половине ХХ в. In: Цивилизационная структура современного мира в 3-х томах, 4-х книгах. Мусульманско-афразийская и индийско-южноазиатская цивилизации. Цивилизации Востока в условиях глобализации. К.: «Наукова думка», с. 382-394.

Лукаш, О.І. (2008) Результаты модернизации и особенности социально-экономического развития Индии в конце ХХ - начале ХХІ вв. In: Цивилизационная структура современного мира в 3-х томах, 4-х книгах. Мусульманско-афразийская и индийско-южноазиатская цивилизации. Цивилизации Востока в условиях глобализации. К.: «Наукова думка», с. 394-405.

Лукаш, О.І. (2008) Региональная политика Индии в контексте новых тенденций в Южной Азии. In: Цивилизационная структура современного мира в 3-х томах, 4-х книгах. Мусульманско-афразийская и индийско-южноазиатская цивилизации. Цивилизации Востока в условиях глобализации. К.: «Наукова думка», с. 405-417.

Лукаш, О.І. (1999) Республіка Індія - 50 років: підсумки та перспективи розвитку. ІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження академіка Омеляна Прицака / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. с. 39-40.

Лукаш, О.І. (1990) Украинская ССР в связях Советского Союза с развивающимися стра­нами (60-е - 80-е годы). Технічний звіт. К.: «Наукова думка».

Лукаш, О.І. (2017) Сучасна Індія: погляд з України (до 70-річчя незалежності Індії). Технічний звіт. К.: LАТ&К».

Лукаш, О.І. (1998) Bнешняя политика Индии в 90-е годы: новые тенденции. In: Oчерки политического и социально-экономического развития стран Bосто- ка. К.: «Крещатик», с. 265-297.

Лукаш, О.І. (2009) Провідні тенденції азійської глобалізації: Chindia / Відп ред. О.Г. Білорус. Збірник наукових праць., Вип. 6. с. 108-121.

Лукаш, О.І. (2005) Indian Economy, 2005. India Newsletter. Issue № 2 (August 2005) / Embassy of India in Ukraine. с. 6-10.

Лукаш, О.І. (1998) Issues of the Cultural Development of India and the World Civilization. Foreign Affairs Reports / Indian Council of World Affairs, New-Delhi, Vol. X (№ 2). с. 5-8.

Лукаш, О.І. (1995) Індія (Union of Indian States). Енциклопедія української діяспори, Австралія-Азія-Африка / НАН України, Наукове Товариство ім. Шевченка, Том 4. B6-B7.

Лукаш, О.І. та Поліха, І.З. (1996) «Некласична складова» АТР. Південна Азія: нові реалії і перспективи регіонального співробітництва. Політика і час (№ 4). с. 28-34.

Лукаш, О.І. та Седнєв, В.В. (1994) АТР сьогодні: погляд з Києва. Політика і час (№ 8). с. 47-53.

Лущак, В.В. (2019) Г. Уоллес та проблема повоєнного врегулювання міжнародного контролю за ядерною зброєю. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 60-65.

Лущак, В.В. (2019) Самоідентифікація сімейства Уоллесів у американській фермерській традиції. Гілея: науковий вісник., 144 (5). с. 78-81. ISSN 2076-1554

Лущак, В.В. (2020) Філософія «Нового курсу» в інтерпретації Генрі Уоллеса. Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: Фенікс, 2020.. с. 118-121.

Лущак, В.В. (2021) СУБ’ЄКТ-ОБ’ЄКТНА ДИХОТОМІЯ ІСТОРИЧНОГО ДЖЕРЕЛА НА ПРИКЛАДІ КНИГИ ГЕНРІ УОЛЛЕСА «ДО СВІТОВОГО МИРУ». Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В. Київ. с. 63-66.

Лущак, В.В. (2023) Організаційна структура управління Збройними силами США: історія та сучасність. Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26 травня 2023 р. с. 110-113.

Лущак, В.В. (2023) «Між бурхливими водами політичного світу та тихим плесом аполітичної гавані»: рецензія на книгу Джеймса Комі. Американська історія та політика (№ 15). с. 118-126. ISSN 2521-1706

Лущак, В.В. (2023) Пакт Реріха як проект досягнення миру через культуру: від появи ідеї до підписання договору. «Конфронтація та співробітництво в міжнародних відносинах: теорія і практика»: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова. с. 181-209.

Лущак, В.В. (2015) Тренувальний табір «Травники»: радянські військовополонені на службі в СС. Матеріали IV всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Українська минувшина: джерела, постаті, явища". с. 257-262.

Лущак, В.В. (2024) Теоретичні та методологічні підходи до проблеми періодизації «холодної війни». Historia localis. Historia globalis. Студії на пошану Андрія Кудряченка: відпов. ред. Василь Ткаченко; упоряд. Cтепан Віднянський, Петро Вознюк, Денис Іванов, Віктор Лущак, Андрій Мартинов, Володимир Розумюк, Вікторія Солошенко, Василь Ткаченко.. с. 792-807. ISSN 978-617-14-0206-5

Лущак, В.В. (2023) Зовнішня політика США щодо Радянського Союзу в перші тижні президентства Г.Трумена. Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених/за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 50-60.

Лущак, В.В. (2018) Генрі Уоллес у політичній історії США: історіографія питання. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / за заг. ред. проф. І.С. Зуляка. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2 (2). с. 136-142.

Лущак, В.В. (2019) Місце фермерського блоку (1921-1923 рр.) в аграрній політиці адміністрації В. Гардінга. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Міжнародні відносини: історія, теорія та практика» (28 лютого 2019 року). Суми: ФОП Цьома С.П.. с. 191-194.

Лущак, В.В. (2023) Становлення американської історіографії Нового курсу (1930-і – початок 1960-х рр.). Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал, 4 (24). с. 172-192.

Лущак, В.В. (2021) ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF DEFENSE ECONOMICS MANAGEMENT IN THE UNITED STATES IN 1939-1943 ON THE EXAMPLE OF VICE PRESIDENT WALLACE. Danish scientific journal, 2 (52). с. 24-31. ISSN 3375-2389

М

Метельова, Т.О. (2002) Людина в історії: пошук системних закономірностей. Українська книга, Київ. ISBN 966-743-391-9

Метельова, Т.О. (2017) Философские проблемы исторического дискурса. Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов (Вып.7). с. 21-32.

Метельова, Т.О. (2017) Философские проблемы исторического дискурса. In: Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов. – Вып. 7. – Монография. Дискурсы рефлексии и рефлексия как дискус. Минск: «РИВШ», с. 21-31.

Метельова, Т.О. (2014) Криза політики мультикультуралізму як симптом гібридизації європейських цінностей. In: Українська культура ХХІ століття: Розмаїття. Взаємодія. Єдність: монографія / Наук. ред. В.Д. Шульгіна, С.М. Садовенко; відп. за вип. І.В. Кузнєцова: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв; Український центр культурних досліджень. К.: НАКККіМ, с. 55-65.

Метельова, Т.О. (2014) Цінності як основа формування соціальної системи та критерій цивілізаційного поступу. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: монографія / керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 18-44.

Метельова, Т.О. (2014) Ціннісні імперативи взаємовідносин «особа – суспільство – держава» в країнах Центрально-Східної Європи. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: монографія / керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 178-201.

Метельова, Т.О. (2012) Правове забезпечення державної культурної політики. In: Українська культура: дискурси і дискусії XXI століття: монографія / Наук. Ред. В.Д. Шульгіна, С.М. Садовенко; відп. за вип. І.В. Кузнецова: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв; Український центр культурних досліджень. К.: НАКККіМ, с. 95-105.

Метельова, Т.О. (2010) Цивілізація як категорія культурно-цивілізаційного аналізу. In: Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку / Керівник авторського колективу і наук. ред. д. і.н., проф. А.І. Кудряченко. К.: Університет «Україна», с. 11-24.

Метельова, Т.О. (2003) Проблема типологізації суспільств: текст лекції з дисципліни «Соціологія» для студ. усіх спец. ден. та заоч. форми навч. / Національний ун-т харчових технологій. [Навчальний матеріал]

Метельова, Т.О. (2002) Філософія європейського Середньовіччя: архетипи та аксіологеми (проблематика, етапи розвитку, місце у світовому контексті): текст лекцій з дисципліни «Філософія» для студ. усіх спец. денної і заочної форм навч. та аспірантів / Національний ун-т харчових технологій. [Навчальний матеріал]

Метельова, Т.О. (2014) Громадянське суспільство в умовах трансформації системи цінностей. Віче (22). с. 22-29.

Метельова, Т.О. (2013) Полівалентність самоідентифікацій у добу глобалізації. Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12–13 квітня 2013 р., Острог), 1 (11). с. 12-26.

Метельова, Т.О. (2013) Громадянське суспільство в глобалізованому світі: трансформації і перспективи. Стратегії розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. Журн. (1). с. 272-278.

Метельова, Т.О. (2013) Інший як проблема і як конституанта: ретроспектива і перспектива в контексті ідентифікацій. Проблеми самосвідомості у параметрах соціокультурної ідентичності (філософсько-культурологічний контекст): матер. II Міжнар. наук.-практ. сем. / відп. ред. С.С. Возняк. с. 110-113.

Метельова, Т.О. (2013) Засади українського державотворення: інваріанти і варіативність ціннісних систем. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць / за загальною редакцією д. і. н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 25-35.

Метельова, Т.О. (2013) Інший як проблема в контексті ідентифікацій. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філософські науки (27(276). с. 43-49.

Метельова, Т.О. (2012) Трансформації ідентичності у світі, що глобалізується. Наукові записки. Серія «Філософія» (11). с. 222-232.

Метельова, Т.О. (2012) Взаємозв’язок типів комунікації та систем цінностей в контексті проблеми мультикультуралізму: ретроспектива і перспектива. Діалог культур у просторі полікультурного світу: Зб. матеріалів на- ук.-теор. конф., Київ, 9–10 листопада 2012 р.. с. 200-209.

Метельова, Т.О. (2012) Феномен «Іншого» в структурі комунікації: проблема людини. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філософські науки (15). с. 48-55.

Метельова, Т.О. (2012) Перспективи традиційних культур у сучасному світі в контексті «кризи мультикультуралізму». Народознавчі студії пам’яті В.Т. Скуратівського: зб. наук. праць [редкол.: С.М. Садовенко – голова редкол., упор., відп. за вип.; З.О. Босик – упор., відп. ред.], Київ, 23–24 жовтня 2012 р.. с. 74-80.

Метельова, Т.О. (2012) Перспективи громадянського суспільства в сучасному світі. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. с. 33-48.

Метельова, Т.О. (2012) Типи комунікації та інтеграційні можливості суспільства. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри. с. 276-301.

Метельова, Т.О. (2012) Комунікативні зміни в глобалізованому світі: індивідуалізація проти уніфікації. Науковий вісник Дипломатичної академії України. Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики. (спец. вип.) (18). с. 151-157.

Метельова, Т.О. (2011) Ідеологія солідаризму: реанімація пройденого чи спроба «імплементації» європейських цінностей в український ґрунт? Сучасна українська політика. Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. с. 203-218.

Метельова, Т.О. (2011) Національна ідентичність в Україні: ціннісно-світоглядне підґрунтя регіонального поділу. Україна між Росією та Європейським Союзом: пошук ідентичності: матер. Міжнар. наук. конф. (Київ, 19 травня 2011 р.).. с. 125-127.

Метельова, Т.О. (2010) Цивілізація і культура: контроверза чи спільний родовід? Віче (22). с. 6-9.

Метельова, Т.О. (2010) Культурний простір доби глобалізації: від персонажів до архетипів. Народознавчі студії пам’яті В.Т. Скуратівського «Традиційна культура українського народу в XXI столітті: стан та перспективи розвитку, проблеми державної підтримки»: Зб. Матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції та методичні рекомендації. с. 207-2014.

Метельова, Т.О. (2010) Культура глобалізованого світу: на шляхах збереження плюралізму. Передмова до монографії З.О. Босик «Родинна обрядовість: трансформація та архетипові мотиви весільної обрядовості Середньої Наддніпрянщини». с. 2-12.

Метельова, Т.О. (2009) Падіння Берлінського муру: семіотичні наслідки. Європейська перспектива. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Спецвипуск. с. 80-88.

Метельова, Т.О. (2007) Національні культури в контексті глобалізації: особистісний вимір, традиції і новації. V Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва: «Культурологічний дискурс сучасного світу: від національної ідеї до глобалізаційної цивілізації». с. 317-321.

Метельова, Т.О. (2006) Агенти впливу і вплив агентів. Народний депутат (1). с. 70-73.

Метельова, Т.О. (2006) Концепт «творчої уяви». Філософська думка (6). с. 11-21.

Метельова, Т.О. (2006) Конститутивна роль аксіологем у формуванні особистості. Вісн. Держ. акад. керів. кадрів культури і мистец (4). с. 13-19.

Метельова, Т.О. (2006) Феномен сакрально-ціннісного та його роль у конституюванні людського буття. Актуальні проблеми історії, теорії та практики худо ньої культури. Збірник наукових праць. Випуск XVII. с. 19-32.

Метельова, Т.О. (2005) Кантівські візії крізь призму сучасної філософії: проблема людиномірности буття. Sententiae: зб. наук. пр. Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). Вип. 13 (2) / Вінницький нац. техн. ун-т, Український філос. фонд. с. 92-102.

Метельова, Т.О. (2005) Феномен ціннісного як джерело культурного буття людини. Духовна культура як домінанта українського життєтворення: Зб. матеріалів Всеукр. Наук.-практ. конф., Київ, 22–23 грудня 2005 р., 1. с. 70-73.

Метельова, Т.О. (2004) «Антропологічна криза» як мода і як симптом. Вісник КНТУ (6). с. 28-36.

Метельова, Т.О. (2004) До джерел світоглядних трансформацій: сфери вітальності та ейдетики. Сучасність (3). с. 92-96.

Метельова, Т.О. (2003) Містком філософської рефлексії. Філософська думка (1). с. 156-160.

Метельова, Т.О. (2003) Елейський складник діаматівської матерії та сучасної об’єктивної реальності. Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія / Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (12). с. 23-29.

Метельова, Т.О. (2003) Логічний сонет декалогу. Мультиверсум (32). с. 131-137.

Метельова, Т.О. (2003) Від біполярності до мультиверсуму. Філософська думка (5). с. 102-117.

Метельова, Т.О. (2003) Драма і тріумф філософії Маркса. Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія / Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. Драгоманова (13). с. 34-48.

Метельова, Т.О. (2003) Історія філософії як її шлях до власного світу. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (філософія, політологія). с. 67-68.

Метельова, Т.О. (1998) Логіка виникнення і магія творення. Генеза (1-2). с. 27-39.

Метельова, Т.О. (1998) Ігрове семінарське заняття з філософії як метод засвоєння архетипів хронотопу культури. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Інтенсифікація навчального процесу у вищих навчальних закладах шляхом використання комп’ютерної техніки, технічних засобів і методів активного навчання». с. 23-24.

Метельова, Т.О. (2019) Великий китайський шлях реформ: стратегія Ден Сяопіна та результати її реалізації. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 67-75.

Метельова, Т.О. (2019) Італійська трансформаційна модель і складові гармонізації регіональних інтересів. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 75-81.

Метельова, Т.О. (2019) Політика пам’яті як інструмент національної консолідації: досвід для України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 158-165.

Метельова, Т.О. (2019) Трансформація політики пам’яті в умовах глобалізації (на прикладі Туреччини та Індії). «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 165-175.

Метельова, Т.О. (2019) Боротьба з регіональним сепаратизмом в Італії: здобутки й уроки. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 277-293.

Метельова, Т.О. (2020) Формування загальнонаціональної єдності засобами політики пам’яті в Італії: досвід для України. Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам’яті : збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І.. с. 136-155.

Метельова, Т.О. (2019) Великий китайський шлях реформ: стратегія Ден Сяопіна та результати її реалізації. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 43-50.

Метельова, Т.О. (2017) Громадянська ідентичність у плюралістичному суспільстві. In: Україна: шлях до консолідації суспільства: національна доповідь / ред. кол.: С. І. Пирожков, Ю.П. Богуцький, Е. М. Лібанова, О. М. Майборода та ін. К.: НАН України, с. 187-202.

Метельова, Т.О. (2018) Політика пам’яті як інструмент формування ідентичності: трансформації в умовах глобалізації (на прикладі Туреччини та Індії). Суспільно-політичні процеси (1 (8)). с. 207-259.

Метельова, Т.О. (2020) Політика пам’яті як інструмент формування ідентичності: трансформації в умовах глобалізації (на прикладі Туреччини та Індії). Консолідуючий потенціал політики пам’яті: загальні закономірності та національні особливості: збірник наукових праць / за заг. ред. член-кор. НАН України, д.і.н., проф., Кудряченка А.І. ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 82-110.

Метельова, Т.О. (2018) Трансформація політики пам’яті в умовах глобалізації (на прикладі Туреччини та Індії). «Проблеми всесвітньої історії» (1 (5)). с. 134-154.

Метельова, Т.О. (1999) Філософія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальностей 6.050100 «Економіка» напряму 0501 «Економіка і підприємництво»; 6.050200 «Менеджмент» напряму 0502 «Менеджмент»; 6.091700 «Технологія харчових та хлібопекарських виробництв» напряму 0917 «Харчова технологія та інженерія» денної та заочної форм навчання. [Навчальний матеріал]

Метельова, Т.О. (1998) Соціологія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни та плани семінарських занять для студентів спеціальностей 7.050106 «Облік і аудит», 7.050107 «Економіка підприємств», 7.050202 «Менеджмент у виробничій сфері», 7.092501 «Автоматизація технологічних процесів і виробництв» заочної форми навчання. [Навчальний матеріал]

Метельова, Т.О. (2016) System of values as a factor of society transformation: fundamental values and existential values (Система цінностей як чинник суспільної трансформації: цінності базові та екзистенційні). Гілея: науковий вісник (115). с. 210-216.

Метельова, Т.О. (2004) Філософія XX століття // Текст лекцій. [Навчальний матеріал]

Метельова, Т.О. та Менжуліна, Л.Н. (2004) Світоглядно-антропологічні метаморфози людського буття в сучасній філософії: текст лекції з дисципліни «Філософія» для студ. усіх спец. ден. і заоч. форм навч. та аспірантів / Національний ун-т харчових технологій. [Навчальний матеріал]

Метельова, Т.О. та Срібняк, І.В. (2021) Досвід Італії у застосуванні механізмів політики пам’яті для формування національної єдності. In: Проблема історичної пам’яті у всесвітньо-історичному дискурсі (1945– 2015 рр.): монографія / керівник авторського колективу – член-кореспондент НАН України, д.і.н., проф. Кудряченко А.І., науковий редактор: к.і.н., доц. Солошенко В.В., технічний редактор:. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», 2021, с. 96-112.

Метельова, Т.О. та Ткаченко, В.М. (2021) Національні політики пам’яті як складник сучасних міжнародних відносин. In: Проблема історичної пам’яті у всесвітньо-історичному дискурсі (1945– 2015 рр.): монографія / керівник авторського колективу – член-кореспондент НАН України, д.і.н., проф. Кудряченко А.І., науковий редактор: к.і.н., доц. Солошенко В.В., технічний редактор:. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», 2021, с. 197-209.

Миклащук, І.М. (2013) Профспілки як суб'єкти соціального партнерства на боці працівників: досвід Республіки Польща. Віче (20). с. 16-19.

Миклащук, І.М. (2016) Изучение исторической памяти в учебном процессе. Материалы IХ Международной научно-методической конференции «Перспективы развития высшей школы» в УО "Гродненский государственный аграрный университет" (Республика Беларусь). с. 43-46.

Миклащук, І.М. (2012) Проблема сприйняття часу у філософській та науковій літературі. Мультиверсум. Філософський альманах (Вип. 2). с. 182-191.

Миклащук, І.М. (2011) Формирование политической культуры граждан средствами политического образования. Материалы IV Международной научно-методической конференции (12–15 мая 2011 г.). с. 94-98.

Миклащук, І.М. (2011) Особливості становлення держави-нації в Україні. Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції «Концепт реальності у філософії, літературі й науці» (24–25 лютого 2011 р.). с. 42-43.

Миклащук, І.М. (2019) Шлях Північної Македонії до демократії. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 94-100.

Миклащук, І.М. (2020) Політика пам’яті як інструмент становлення національних держав Балтії. Консолідуючий потенціал політики пам’яті: загальні закономірності та національні особливості: збірник наукових праць / за заг. ред. член-кор. НАН України, д.і.н., проф., Кудряченка А.І. ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 158-166.

Мироненко, П.В. (2016) Методологічні основи політичної стратегії і тактики як системи засобів подолання політичної нестабільності. Політичні інститути та процеси. Наукове видання Громадської організації «Міжнародний інститут гуманітарних технологій» (1). с. 29-33.

Мироненко, П.В. (2016) Форма правління як концептуальна і прикладна проблема. Суспільно-�політичні процеси. Науково-�популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук» (3). с. 11-60.

Мироненко, П.В. (2017) Діяльність та розпад парламентських коаліцій. // Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук», 1(5). с. 219-262.

Мироненко, П.В. (2014) Форма правління: вектори політологічного аналізу. // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К: «ІНТАС», Вип.73. с. 293-303.

Мироненко, П.В. (2013) Восточноевропейская модель демократизации форм государственного правления. // Известия Иркутского государственного университета. Серия «Политология. Религиоведение», 2(11) (Ч.1.). с. 154-160.

Мироненко, П.В. (2013) Закономерности и расхождение форм государственного правления на постсоветском политическом пространстве. // Человек. Сообщество. Управление. Научно-информационный журнал, Вып.2. с. 16-26.

Мироненко, П.В. (2013) К вопросу о гибритных формах правления в современном мире. // Вопросы управления, Вып.3 (5). с. 43-48. ISSN 2304-3369

Мироненко, П.В. (2013) Трансформація форми державного правління у сучасній Білорусі. // Сучасна українська політика. – К.: Центр соціальних комунікацій, Вип.29. с. 179-190. ISSN 1810-5270

Мироненко, П.В. (2013) Класифікація форми державного правління: базові напрями переосмислення класичних підходів. // Творче об’єднання «Нова парадигма» (118). с. 125-135.

Мироненко, П.В. (2013) Параметри для визначення форми державного правління як дослідницька проблема. // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки (62). с. 448-454.

Мироненко, П.В. (2012) До проблеми становлення форми державного правління Російської Федерації. // Сучасна українська політика (27). с. 186-194.

Мироненко, П.В. (2012) Особливості співставлення понять «форма правління» та «демократизація». // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки, Вип.57. с. 567-573.

Мироненко, П.В. (2011) Форма державного правління як концептуальна і практична проблема: досвід України. // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць, Вип.52. с. 219-228.

Мироненко, П.В. (2011) Процес змін форми правління в Україні: основні чинники і результати. // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки, Вип.51. с. 696-702.

Мироненко, П.В. (2011) Осмислення поняття «форма державного правління» в контексті сучасних політичних трансформацій. // Сучасна українська політика, Вип.23. с. 193-202.

Мироненко, П.В. (2011) Проблема класифікаційних критеріїв типологізації форми правління. // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць, Вип.53. с. 146-155.

Мироненко, П.В. (2011) Провідні напрями аналізу проблематики сутності форми правління. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Наук. журнал, №3. с. 192-197.

Мироненко, П.В. (2011) Аргументи на користь монархічної форми правління: історія і сучасність. // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць, Вип.55. с. 374-383.

Мироненко, П.В. (2011) Роль політичної стратегії і тактики у функціонуванні системи державного управління. // Сучасна українська політика, Вип.25. с. 193-202.

Мироненко, П.В. (2008) Методологічні основи політичної стратегії і тактики як системи засобів подолання політичної нестабільності. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Вип.42. с. 57-67.

Мироненко, П.В. (2010) Методологічні основи політичної стратегії і тактики як системи засобів подолання політичної нестабільності. // Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю «Галузь науки «Державне управління»: історія, теорія, впровадження», 28.05.2010. – (у співавторстві з Гошовською В.А.), Т.2. с. 276-278.

Мироненко, П.В. (2014) Features of scrutinizing conceptual framework while comprehending the form of government agenda (Особенности рассмотрения понятийно-категорийного аппарата при осмыслении проблематики формы государственного правления). // Science and Education a New Dimension: Humanities and Social Sciences. – Vol. 2 (3). – Issue: 18. с. 70-73. ISSN 2308-5258

Мироненко, П.В. та Гошовська, В.А. (2012) Основи вітчизняного парламентаризму: підручник для студ. вищ. навч. закл.: у 2 т. / за заг. ред. В.А. Гошовської // Авторський колектив: В.А. Гошовська, К.К. Баранцева, М.М. Газізов, В.М. Гурієвська, Ю.Г. Кальниш, Н.Б. Ларіна, М.М. Логунова, П.В. Мироненко, О.В. Соснін, Т.В. Федорів. К.:НАДУ.

Мироненко, П.В. та Гошовська, В.А. та Газізов, М.М. та Босак, О.З. (2010) Аналіз державної політики та прийняття управлінських рішень: навч. посібник. К.: НАДУ.

Мироненко, П.В. та Гошовська, В.А. та Гурієвська, В.А. та Газізов, М.М. (2010) Аналіз державної політики та прийняття рішень парламентом України у здійсненні конституційних функцій: науково-дослідна робота. К.: НАДУ.

Мироненко, П.В. та Гошовська, В.А. та Протасова, Н.Г. та Газізов, М.М. (2010) Парламентаризм та парламентська діяльність: словник-довідник / уклад.: В.А. Гошовська, Н.Г. Протасова, М.М. Газізов, та ін.: за загальною редакцією д. політ. н., проф. В.А. Гошовської. К.: НАДУ.

Мироненко, П.В. та Лакішик, Д.М. (2017) Рецензія на монографію «Політична влада і опозиція в Україні: порівняльний аналіз із зарубіжними країнами: Монографія» / За заг. ред. Ф.М. Рудича. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2016. – 488 с. // Проблеми всесвітньої історії, №1 (3). с. 212-218.

Мироненко, П.В. та Мартинюк, В.Л. (2016) Аналітична довідка щодо діяльності проросійських неурядових організацій в Україні (станом на 1 грудня 2015 року). // Політичні інститути та процеси, Вип.1. с. 88-93.

Мирончук, О.А. (2020) Історична та колективна пам’ять закладів вищої освіти Австралії як складова австралійської національної ідентичності. Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції «Політика пам’яті та «битви за минуле» (25 червня 2020 р., м. Київ). -.

Мирончук, О.А. (2022) Історична та колективна пам’ять закладів вищої освіти Австралії як складова австралійської національної ідентичності. Політика пам’яті і «битви за минуле»: збірник наукових праць / за заг. ред. чл.-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 219-235.

Мирончук, О.А. (2018) Європейська асоціація організаторів науково-популярних заходів (EUSEA): новий досвід і нові можливості для популяризації науки у глобалізованому світі. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 149-158.

Моціяка, О.П. (2023) Економічний вплив Туреччини на Балканах у період політичної діяльності Ахмета Давутоглу (2009–2016 рр.). Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 104-108.

Мудрієвська, І.І. (2016) Зовнішньоекономічні відносини України з Королівством Саудівська Аравія. Київські історичні студії (2). с. 89-95.

Мудрієвська, І.І. Стан і перспективи співробітництва України з країнами Вишеградської групи в енергетичній сфері. Емінак (2(3)). с. 65-72.

Мудрієвська, І.І. (2017) Розвиток зовнішньоекономічних відносин України з Об’єднаними Арабськими Еміратами. Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини (19). с. 157-165.

Мудрієвська, І.І. (2017) Ставлення Королівства Саудівська Аравія до ядерної програми Ісламської Республіки Іран. Над Віслою і Дніпром. Польща і Україна в європейській перспективі – минуле і сучасність. Збірник наукових праць на пошану професора Омеляна Вішки (1940–2014). – Торунь – Київ: Міжнародний науково-світній консорціум імені Люсьєна Февра, 1. с. 133-137.

Мудрієвська, І.І. (2020) Політика пам’яті як чинник формування національної ідентичності в Об’єднаних Арабських Еміратах. Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам’яті : збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І.. с. 156-171.

Мудрієвська, І.І. (2021) Політика пам’яті як складова формування національної ідентичності та консолідації Королівства Саудівська Аравія і Об’єднаних Арабських Еміратів в умовах сучасних трансформацій. In: Проблема історичної пам’яті у всесвітньо-історичному дискурсі (1945– 2015 рр.): монографія / керівник авторського колективу – член-кореспондент НАН України, д.і.н., проф. Кудряченко А.І., науковий редактор: к.і.н., доц. Солошенко В.В., технічний редактор:. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», 2021, с. 173-196.

Мудрієвська, І.І. (2021) Головні складові політики історичної пам’яті в Королівстві Саудівська Аравія і Об’єднаних Арабських Еміратах. Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 15-20.

Мудрієвська, І.І. (2020) Засади та особливості політики пам’яті в Королівстві Саудівська Аравія. Консолідуючий потенціал політики пам’яті: загальні закономірності та національні особливості: збірник наукових праць / за заг. ред. член-кор. НАН України, д.і.н., проф., Кудряченка А.І. ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 126-140.

Мудрієвська, І.І. (2019) Інституційний вимір збереження історико-культурної спадщини в Об'єднаних Арабських Еміратах. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (3(9)). с. 194-208.

Мудрієвська, І.І. (2022) Основні напрями швейцарської історіографії історії Швейцарії у період Другої світової війни. Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи: Матеріали IІІ міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 20 травня 2022 р.. с. 157-162.

Мудрієвська, І.І. (2023) Формування та зміна парадигми розвитку історичної пам’яті про Другу світову війну у Швейцарії (частина перша). Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія "Історичні науки", 34 (73 (2). с. 184-194.

Мудрієвська, І.І. (2014) Розвиток політичного співробітництва України з Угорською республікою (1991 - 2011 рр.). Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. (702). с. 214-220.

Мудрієвська, І.І. (2013) Головні етапи політичного співробітництва України з Республікою Польща (1991-2013 рр.). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (Вип.37). 191 -195.

Мудрієвська, І.І. (2013) Динаміка розвитку співробітництва України з Чеською Республікою (1993–2011 рр.). Вісник Прикарпатського університету (23-24). с. 453-460.

Мудрієвська, І.І. (2013) Співробітництво України і держав вишеградської групи у форматі В4+1. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. (Вип.1.). с. 43-44.

Мудрієвська, І.І. (2014) Співпраця України з країнами Вишеградської групи у форматі В4+1 наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Часопис української історії (29). с. 85-90.

Мудрієвська, І.І. (2023) Інституційний вимір реалізації політики пам’яті в Естонській Республіці наприкінці ХХ - на початку ХХI ст. Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 64-69.

Мудрієвська, І.І. та Розумюк, В.М. (2023) Внесок Естонського інституту історичної пам’яті у дослідження комунізму та радянського режиму в Естонії. Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26 травня 2023 р.. с. 132-137.

Мхитарян, Н.І. (2012) Особливості формування сучасної зовнішньої політики Туреччини. Стратегічні пріоритети (№ 1). с. 177-182.

Мхитарян, Н.І. (2009) Особливості трансформації соціально-економічних систем країн Центральної Азії в постбіполярний період: визначальні характеристики / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (Вип. 4). с. 166-178.

Мхитарян, Н.І. (2009) Водні проблеми та їхній вплив на регіональну безпеку Центральної Азії / Відп. ред. В.К. Гура. Проблеми глобальної безпеки в регіональних інтерпретаціях та вимірах: Матер. Між від. наук.-теорет. конф. с. 90-95.

Мхитарян, Н.І. Процес регіональної інтеграції у зовнішній політиці Туреччини в постбіполярний період. Антологія творчих досягнень (Вип. 3). с. 279-287.

Мхитарян, Н.І. Процес регіональної інтеграції у зовнішній політиці Туреччини в постбіполярний період / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (Вип. 3). с. 189-216.

Мхитарян, Н.І. (2007) Інтеграційні процеси на теренах Центральної Азії і роль Казахстану у її розбудові / Відп. ред. В.К. Гура. Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції «Третій світ» на початку ХХІ століття: глобальні виклики та внутрішні перетворення», м. Київ, 15 травня 2007 р. с. 55-64.

Мхитарян, Н.І. (2007) До питання про Чорноморсько-Близькосхідний вимір глобальних викликів та регіональних інтересів / Відп. ред. В.А. Смолій. Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин: Збірник наукових праць пам’яті доктора історичних наук, професора Пархомчука Станіслава Максимовича. с. 284-288.

Мхитарян, Н.І. (2005) Посилення ісламського чинника у внутрішньополітичному житті Туреччини і його вплив на зовнішню політику країни в глобальному і регіональному вимірі. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 3). с. 95-124.

Мхитарян, Н.І. (2005) Головні пріоритети сучасної політики Туреччини на пострадянському просторі. Трибуна (№ 3-4). с. 28-31.

Мхитарян, Н.І. (2005) Шлях Туреччини до Євросоюзу у контексті євроінтеграційних прагнень України. Стратегічна панорама (№ 1-2). с. 63-66.

Мхитарян, Н.І. (2005) Євроінтеграційний досвід Туреччини: уроки для України. Трибуна (№ 1-2). с. 21-25.

Мхитарян, Н.І. (2003) Україна і Організація Чорноморського економічного співробітництва: десять років взаємин. Україна дипломатична. с. 587-595.

Мхитарян, Н.І. (2003) Каспийско-Черноморское измерение глобальных вызовов и региональных интересов: взгляд из Украины. Материалы международной конференции «Взаимоотношения и сотрудничество стран побережья Каспийского моря», г. Мазандаран, Иран, 19-20 октября 2003 г. с. 25-38.

Мхитарян, Н.І. (2002) Про країну, яка може повести діалог між західним і мусульманським світом (внутрішній чинник та спрямованість зовнішньополітичних намірів Туреччини на пострадянському просторі). Трибуна (№ 11-1). с. 30-32.

Мхитарян, Н.І. (2001) Потенціал ЧЕС у подоланні соціальних криз і регіональних конфліктів в Чорноморському регіоні. Дослідження світової політики. Збірник наукових праць (Вип. 1). с. 37-50.

Мхитарян, Н.І. (2000) Потенціал ЧЕС у подоланні соціальних криз і регіональних конфліктів у Чорноморському регіоні. Нова політика (№ 6). с. 63-66.

Мхитарян, Н.І. (2000) Потенціал Організації чорноморського економічного співробітництва у галузі безпеки і економічного співробітництва. Матеріали міжнародної конференції «Україна - Туреччина: безпека та співробітництво в Чорноморському регіоні». Київ, 10-11 квітня 2000 р. с. 144-146.

Мхитарян, Н.І. (1998) Українсько-турецький чинник в Чорноморському регіоні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Геополітичне майбутнє України», Київ, 19-20 березня 1998 р. с. 102-104.

Мхитарян, Н.І. (1996) ЧЕС: шляхи співробітництва. Спостерігач (№ 28). с. 34-37.

Мхитарян, Н.І. (1995) Жити з сусідами у злагоді. Політика і час (№ 7). с. 62-70.

Мхитарян, Н.І. (2010) Каспійсько-Центральноазійський регіон. In: Україна в 2010 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: монографія / За заг. ред. А.В. Єрмолаєва. К.: НІСД., с. 436-440.

Мхитарян, Н.І. (2009) Реалізація стратегічних інтересів України у Каспійсько-Централь- ноазійському регіоні. In: Україна в 2005-2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія / За редакцією кандидата технічних наук, Заслуженого журналіста України Ю.Г. Рубана. К.: Національний інститут стратегічних досліджень., с. 617-624.

Мхитарян, Н.І. (2008) Європейська енергетична стратегія у контексті реалізації національних інтересів України. In: Україна в 2008 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія / За заг. ред. Ю.Г. Рубана. К.: НІСД., с. 630-642.

Мхитарян, Н.І. (2007) Стратегічні інтереси України в Каспійсько-Центральноазійському регіоні. In: Україна в 2007 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія / За заг. ред. Ю.Г. Рубана. К.: НІСД., с. 455-464.

Мхитарян, Н.І. (2008) Актуальні проблеми забезпечення стратегічних цілей України у Центральноазійському регіоні. In: Азійський напрям зовнішньої політики України: проблеми і перспективи. Аналітичні оцінки: монографія / B.O. Швед [та ін.]; за ред. B.O. Шведа. К.: НІСД., с. 86-101.

Мхитарян, Н.І. Туреччина: загроза чи партнер? Східний світ (№ 1). с. 139-143.

Мхитарян, Н.І. (2019) Модернізаційні перетворення у Туреччині та шляхи становлення її регіональним лідером. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 100-109.

Мхитарян, Н.І. (2012) До 90-річчя українсько-турецького Договору про дружбу і братерство від 2 січня 1922 року / Гол. ред. Хамрай О.О. Сходознавство: Збірник наукових праць (№ 59). с. 148-163.

Мхитарян, Н.І. (2014) Bодні проблеми Центральної Азії і можливості України щодо співпраці з країнами регіону у їх вирішенні / Bідп. ред. B.K Гура. Третій світ у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ ст.: Матеріали міжнарод. наук. конф. с. 131-135.

Мітрофанова, О.О. Історичний метод у дослідженні стратегічного партнерства. Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць (89(10)). с. 380-383.

Мітрофанова, О.О. (2019) Характерні особливості перекладу термінології текстів з міжнародної проблематики з англійської та французької мов. Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин. с. 320-324.

О

Олійник, О.М. (2016) Розвиток дипломатичних відносин між КНР та ЄС: етапи, характеристика та уроки для України. Дипломатія і зовнішня політика: моделі, інститути, інструменти (історична ретроспектива і сьогодення) / Матеріали міжнародної наукової конференції 28.07.2016 / Дипломатична академія України. с. 56-59.

Олійник, О.М. (2016) Механізм фінансування енергетичних інфраструктурних проектів Китаю та можливості їх використання в Україні. Банківська справа (№ 3). с. 83-98.

Олійник, О.М. (2016) Інструменти економічної дипломатії уряду Китаю в контексті стратегії глобалізації та «йти назовні». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 27.05.2016 / Дипломатична академія України. с. 123-127.

Олійник, О.М. (2016) Методологічні підходи до формування макропруденційної політики та практичні заходи для її впровадження. Банківська справа (№ 2 (1). с. 69-86.

Олійник, О.М. (2015) Механізм реалізації стратегії партнерства Китаєм. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 23.12.2015 / Дипломатична академія України. с. 155-157.

Олійник, О.М. (2018) Стан та перспективи розвитку енергетичної галузі Китаю: перспективи співпраці для України. УКРАЇНА — КИТАЙ — 25 РОКІВ СПІВРОБІТНИЦТВА: РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ». с. 271-281.

Олійник, О.М. (2014) Перспективи перетворення юаня на резервну валюту: виклики та можливості для України. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Ч. 1). с. 149-153.

Олійник, О.М. (2015) Посилення ролі китайського юаня у міжнародних розрахунково-кредитних операціях: виклики та можливості для України. Банківська справа (№ 6 (1). с. 59-81.

Олійник, О.М. (2015) Стратегія «глобалізації» як напрямок посилення міжнародної приступності Китаю на світових ринках. Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (02 квітня 2015 р.). Збірник (№ 1). с. 133-139.

Олійник, О.М. (2015) «Зелений розвиток» як інструмент інноваційної політики Китаю. Міжгалузевий науково-практичний журнал «Проблеми науки» (№ 4-5). с. 22-30.

Олійник, О.М. (2015) Периферійна дипломатія як інструмент захисту національних інтересів Китаю. Глобальні виклики і багатостороння дипломатія: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 18.03.2015 / Дипломатична академія України. с. 215-217.

Олійник, О.М. (2015) Концепція нейтралітету як вектор зовнішньоекономічної політики Туркменістану. Глобальні виклики і багатостороння дипломатія: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 12.03.2015 / Дипломатична академія України. с. 57-61.

Олійник, О.М. (2015) Заходи валютної політики Китаю в посткризовий період. Вісник Національного банку України (№ 1). с. 63-68.

Олійник, О.М. (2014) Посилення ролі китайського юаня у міжнародних розрахунково-кредитних операціях: виклики та можливості для України. Банківська справа (№ 11/1). с. 61-76.

Олійник, О.М. (2014) Основные направления экономической интеграции стран АСЕАН. Материалы 35 науч. конф. «Южнотихоокеанский регион в прошлом и настоящем: история, экономика, политика, культура» 14.11.2014 / Институт Востоковедения РАН. Москва., 2014. с. 22-25.

Олійник, О.М. (2014) Реформування фінансової галузі Китаю в процесі ринкової трансформації економіки: уроки для України. Банківська справа (№ 11/1). с. 61-76.

Олійник, О.М. (2014) Зростання через інновації: досвід Китаю. Проблеми науки / Укртехінформ (№11-12). с. 53-60.

Олійник, О.М. (2014) Досвід Китаю щодо створення інноваційної системи. Проблеми науки / Укртехінформ (№ 7/8). с. 61-66.

Олійник, О.М. (2014) Досвід Китаю щодо фінансування науки та технологій. Проблеми науки / Укртехінформ (№ 4/5). с. 69-73.

Олійник, О.М. (2014) Співставчий аналіз параметрів зовнішньополітичної діяльності США і КНР в постбіполярну добу: принципи, цілі, досягнення / За загальною редакцією д. і. н., проф. Гури В.К. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Глобальна периферія в ХХІ ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу. Збірник наукових праць. с. 261-290.

Олійник, О.М. Опыт Китая в сфере социально-экономической модернизации страны. Развитие стратегического партнерства между Украиной и Китайской народной республикой: результаты, проблемы и перспективы: Мат. Межд. науч.-практ. конф., 28.05.2013 р. с. 74-78.

Олійник, О.М. (2013) Стан та розвиток фондового ринку Китаю в післякризовий період. Дослідження міжнародної економіки. Збірник наукових праць. К.: ІСЕМВ НАН України (Випуск). с. 156-167.

Олійник, О.М. (2013) Глобальні ризики для світової фінансової стабілізації в умовах трансформації / відп. ред. О.В. Плотніков. Глобальні фінансові ризики в умовах трансформації світової фінансової системи: матер. між. наук.-теорет. міжвід. конф. с. 22-30.

Олійник, О.М. (2013) Теоретичні засади зеленого розвитку. Експертно-аналітичний бюлетень ІСЕМВ НАН України (№ 10 (). с. 55-67.

Олійник, О.М. (2013) Важливість інноваційної політики на прикладі країн членах ОЕСР / відп. ред. О.Г. Білорус. Транзитивна система України в умовах глобальної кризи: матер. міжнар. наук.-теорет. конф. с. 75-78.

Олійник, О.М. (2012) Досвід Китаю щодо модернізація зовнішньоекономічної діяльності. Світовий досвід удосконалення зовнішньоекономічної діяльності в контексті концепції сталого розвитку / Відділ зовнішньоекономічних досліджень ІСЕМВ НАН України. Наукова конференція, 18.10.2012 р. с. 53-57.

Олійник, О.М. (2012) Проблеми в створенні оптимального валютного простору ЄС / відп. ред. О.В. Плотніков. Досвід ЄС та країн СНД у трансформаційних процесах фінансового ринку: матер. між. наук.-теорет. міжвід. конф. с. 44-48.

Олійник, О.М. (2010) Роль банків Китаю в програмі економічних реформ та фінансування високих технологій. «Наука сьогодні», КДЦНТЕІ. с. 14-17.

Олійник, О.М. (2010) Банківська політика уряду Китаю в умовах фінансової кризи. Китайська цивілізація: традиції та сучасність. Збір. стат. Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. с. 61-68.

Олійник, О.М. (2009) Досвід Китаю в розвитку науки та галузі високих технологій. «Наука сьогодні», КДЦНТЕІ. с. 12-15.

Олійник, О.М. (2009) Досвід Китаю в залученні венчурного капіталу в сферу високих технологій. Актуальные вопросы и организационно-правовые основы сотрудничества Украины и КНР в сфере високих технологий / Материалы Международной научно-практической конференции. с. 13-23.

Олійник, О.М. (2009) Досвід Китаю в розвитку науки та галузі високих технологій. Актуальные вопросы и организационно-правовые основы сотрудничества Украины и КНР в сфере високих технологий / Материалы Международной научно-практической конференции. с. 75-78.

Олійник, О.М. (2009) Світова фінансова криза та її вплив на економіки країн, що розвиваються / Відп. ред. О.В. Плотніков. Світова фінансова криза та її вплив на країни з ризиковими економіками: Матер. міжвід. наук.-теорет. конф. с. 142-150.

Олійник, О.М. (2008) Досвід Китаю щодо капіталізації банків країни. Світові процеси капіталізації: економічний, політичний, соціальний аспект: мат. міжвід. наук.-теорет. конф., 15.04.2008 р. с. 57-61.

Олійник, О.М. (1997) Реформа банківської системи КНР. Банківська справа (№ 2). с. 47-49.

Олійник, О.М. (1997) Правові аспекти реформи банківської реформи в КНР. Фінанси України (№ 6). с. 38-42.

Олійник, О.М. (1996) Реформа податкової системи КНР. Фінанси України (№ 12). с. 80-84.

Олійник, О.М. (2006) Банківські кредитні картки. Фінанси України (№ 11). с. 68-79.

Олійник, О.М. (1995) Реформа банківської справи в КНР. Проблеми міжнародних валютно-фінансових відносин. с. 3-8.

Олійник, О.М. (2017) Зовнішньоекономічна та валютно-кредитна політика Китаю в контексті глобальних трансформацій та перспективи економічно-фінансового співробітництва України і Китаю. In: Вплив глобальних фінансів на валютно-фінансову систему України / НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України; ред. Т.П. Богдан. Київ, с. 297-343.

Олійник, О.М. (2014) Глобальні ризики в умовах трансформації світової фінансової системи. In: Сучасні тенденції реформування світової фінансової системи: колективна монографія / за заг. ред. к. е.н., с. н. с. О.О. Сльозко, к. е. н., с. н. с. Т.О. Панфілової, к. е. н. С.В. Терещенко. К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, с. 78-84.

Олійник, О.М. (2014) Модель розвитку економіки Китаю: досвід запобігання кризовим процесам. In: Сучасні тенденції реформування світової фінансової системи: колективна монографія / за заг. ред. к. е.н., с. н. с. О.О. Сльозко, к. е. н., с. н. с. Т.О. Панфілової, к. е. н. С.В. Терещенко. К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, с. 45-50.

Олійник, О.М. (2015) Зовнішньоекономічна політика Китаю в умовах глобалізації світової економіки: уроки для України. Вісник Національного банку України (№ 6(23). с. 40-47.

Олійник, О.М. (2017) Аналіз соціально-економічного розвитку Китаю: уроки для України. Економічна теорія (№ 1). с. 94-105.

Олійник, О.М. (2022) Роль історичної пам’яті в державотворчому процесі Китаю. Історія, культура, пам'ять у науковому вимірі: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2022 р., м. Київ). с. 20-25.

Олійник, О.М. (2012) Нова модель розвитку Китаю в умовах трансформування світової фінансової системи (стратегія розвитку до 2030 року). Дослідження міжнародної економіки. Зб. наук. праць. ІСЕМВ НАНУ (№ 4 (7). с. 135-142.

Олійник, О.М. (2012) Нова модель розвитку Китаю в умовах трансформування світової фінансової системи (стратегія розвитку до 2030 року). Матер. VI Конф. «Китайська цивілізація: традиції та сучасність». Інститут сходознавства ім. Кримського НАН України. Київ, 2012. с. 57-69.

Олійник, О.М. (2009) Реформа банківської системи Китаю в процесі ринкової трансформації економіки країни (30-ти річний досвід). Китайська цивілізація: традиції та сучасність: Збірник статей / Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. с. 52-57.

Олійник, О.М. (2013) Communication technologies of Ukraine. In: Sustainable development. Monograph / Executive editor Olena Slozko / Kyiv. Kaunas - Szczecin: Institute of World Economy and International Relations, National University of Food Technologies, University of Szczecin, Vilnius University, с. 423-425.

Олійник, О.М. (2013) Improving education. In: Sustainable development. Monograph / Executive editor Olena Slozko / Kyiv. Kaunas - Szczecin: Institute of World Economy and International Relations, National University of Food Technologies, University of Szczecin, Vilnius University, с. 440-443.

Олійник, О.М. (2013) Peculiarities of the economic, geographical and geopolitical position. In: Sustainable development. Monograph / Executive editor Olena Slozko / Kyiv. Kaunas - Szczecin: Institute of World Economy and International Relations, National University of Food Technologies, University of Szczecin, Vilnius University, с. 357-359.

Олійник, О.М. (2011) Research in the area of Security. Brochure «Ukrainian science and technology today». с. 116-123.

Олійник, О.М. (2013) The production potential. In: Sustainable development. Monograph / Executive editor Olena Slozko / Kyiv. Kaunas - Szczecin: Institute of World Economy and International Relations, National University of Food Technologies, University of Szczecin, Vilnius University, с. 425-427.

Орлова, Т.В. (2017) Гендерні аспекти російської агресії проти України. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№ 1(3)). с. 158-165.

Орлова, Т.В. (2017) Генерації і революції сучасного світу. Зовнішні справи (№ 1). с. 31-33.

Орлова, Т.В. (2017) Новітні підходи до викладання історичних дисциплін у вищих навчальних закладах України. Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання: Збірник матеріалів VIII міжвузівського семінару, 19 січня 2017 р., м. Харків. с. 179-180.

Орлова, Т.В. (2016) Введення гендерного компоненту - нагальна потреба реформування української системи вищої освіти. Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 17 листопада 2016 р. (Частин). с. 206-208.

Орлова, Т.В. (2016) Г абітус, війна і роль суспільствознавців у консолідації українства. Українознавчий альманах. (Вип. 1). с. 174-178.

Орлова, Т.В. (2016) Освіта і професія у світлі українських реалій. Вища школа і ринок праці: інтеграція, модернізація, інтернаціоналізація: Зб. тез доповідей Всеукр. наук.-практ. конф., 19-21 жовтня 2016 р., Мукачево. с. 165-168.

Орлова, Т.В. (2016) Російська бідність з точки зору історії ментальностей. Етнічна історія народів Європи (Вип. 4). с. 120-131.

Орлова, Т.В. (2016) Русские и игра с точки зрения исторической психологии. Studia Linguistica: Зб. наук. праць (Вип. 9). с. 480-486.

Орлова, Т.В. (2016) Особливості модернізаційних процесів у сучасному В’єтнамі. Країни пострадянського простору: виклики модернізації. Зб. наук. праць. с. 155-163.

Орлова, Т.В. (2016) Віддзеркалення ідей американських суспільствознавців у реаліях і перспективах України. Сторінки історії: зб. наук. праць (Вип. 4). с. 165-174.

Орлова, Т.В. (2016) Формування уявлень про місце і роль України у сучасному світі в процесі викладання навчальної дисципліни «Всесвітня історія». Актуальні проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі: Матеріали VIII міжвузівського науково-методологічного семінару (м. Київ, 18 грудня 2015 р.). с. 50-55.

Орлова, Т.В. (2016) Причини краху радянської моделі розвитку в країнах Східної Європи. Крах радянської імперії: анатомія катастрофи: Міжнар. наук. конф. «Соціалістичний табір, СРСР та пострадянський простір у другій половині ХХ - на початку ХХІ ст., присвячена 25-й річниці розпаду СРСР 21-22 квітня 2016 р. Ніжинський державний університет і. с. 113-122.

Орлова, Т.В. (2016) Російська бідність і Україна. Зовнішні справи (№ 2). с. 12-15.

Орлова, Т.В. (2016) Історичні уроки Сполучених Штатів Америки для України. Чверть століття українсько-американської дружби: досвід, гідний майбутнього. Зб. матеріалів Ш американознавчої мультидисциплінарної конференції (м. Львів, 12-13 квітня 2016 р.). с. 256-264.

Орлова, Т.В. (2016) Розвал СРСР і сучасна Росія: історичні паралелі. Емінак (№ 1 (1). с. 112-120.

Орлова, Т.В. (2014) «Революція претензій» - нове явище в історії сучасного світу. Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали наук.-практ. конф. «День науки історичного факультету 2014». с. 51-53.

Орлова, Т.В. (2014) Особливості політичного розвитку Канади у другій половині ХХ - на початку ХХІ ст. Віддане служіння історичній науці: до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука. с. 350-358.

Орлова, Т.В. (2014) Нові світоглядні орієнтири у викладанні історичних дисциплін у вищих навчальних закладах України. Матеріали ТС Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії / Міністерство освіти і науки України, Інститут держави і права ім. B.М. Корецького НАН України, Київс. с. 36-38.

Орлова, Т.В. (2013) Конфесійний чинник у внутрішній і зовнішній політиці сучасної Індонезії. Дні науки історичного факультету: Матеріали VI Міжнар. наук. конф. молодих вчених 24 квітня 2013 р. У 8 частинах (Вип. V). с. 52-53.

Орлова, Т.В. (2013) Політичні процеси у посткомуністичних країнах Європи. Вища школа (№ 6). с. 36-48.

Орлова, Т.В. (2013) Курс «Сучасна політична історія країн світу» - важлива складова підготовки майбутніх фахівців. Вища школа (№ 5). с. 72-85.

Орлова, Т.В. (2013) Вивчення сучасної політичної історії країн світу - важливий напрямок підготовки майбутніх міжнародників, політологів, юристів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія» (Вип. 1). с. 46-47.

Орлова, Т.В. (2013) Основні тенденції політичного розвитку світу на межі тисячоліть. Гілея (Вип. 7). с. 430-432.

Орлова, Т.В. (2013) Виявлення нетрадиційної теорії розвитку у модернізаційних процесах сучасного В’єтнаму. Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали науково-практичної конференції «День науки історичного факультету - 2013». с. 62-64.

Орлова, Т.В. (2012) Основні тенденції політичного розвитку світу на сучасному етапі. Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія педагогічні та історичні науки (Вип. С). с. 252-262.

Орлова, Т.В. (2012) Скандинавські країни: втілення «лівої» ідеї в королівствах. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія» (Вип. 1). с. 46-49.

Орлова, Т.В. (2012) ПАР: «Африканський ренесанс» у деклараціях і реаліях. Вісник ДАКККіМ (Вип. 3). с. 206-210.

Орлова, Т.В. (2012) Особливості соціально-економічної політики країн Європейського Союзу на сучасному етапі. Часопис української історії (Вип. 2). с. 111-116.

Орлова, Т.В. (2012) Єгипет: парадокси модернізації на арабський лад. Гілея (Вип. 6). с. 213-218.

Орлова, Т.В. (2012) Шведська модель соціально-економічного розвитку: сутність і сучасні виклики. Дні науки історичного факультету: Матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих учених у 7-х частинах (Вип. V). с. 34-36.

Орлова, Т.В. (2011) Історія дитинства - новий напрямок соціальної історії України. Гілея: науковий вісник (Вип. 4). с. 138-144.

Орлова, Т.В. (2011) Вестернізація Туреччини: історія і сучасність. Гілея: науковий вісник (Вип. 4). с. 171-176.

Орлова, Т.В. (2007) Актуальні проблеми соціальної історії. Історичний журнал (№ 2). с. 106-114.

Орлова, Т.В. (2005) Соціальні наслідки Другої світової війни для сучасної України. Проблеми історії України: Матеріали конф., присвяченої 60-річчю Перемоги над фашизмом (Київ, 13 квітня 2005 р.). с. 7-10.

Орлова, Т.В. (2005) Особенности исторического пути России в зеркале декабристского движения. 14 декабря 1825 года. Источники, исследования, историография, библиография. (Вып. V). с. 120-133.

Орлова, Т.В. (2004) Декабризм як спроба модернізації Росії: сучасний погляд на проблему. Історичний журнал (№ 8). с. 76-84.

Орлова, Т.В. (2003) Віддзеркалення специфіки російської історії в русі декабристів. Вісник Київ. ун-ту. Серія «Історія» (Вип. 6). с. 51-55.

Орлова, Т.В. (2001) До питання про історичну роль науки в радянському суспільстві. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія» (Вип. 5). с. 12-15.

Орлова, Т.В. (2016) Росія: вчора, сьогодні, завтра? Технічний звіт. К.: Логос.

Орлова, Т.В. (2018) Історичні засади та геополітичні підходи російської політики щодо пострадянського простору. Цивілізаційні засади трансформаційних процесів на пострадянському просторі / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 94-101.

Орлова, Т.В. (2021) Важливість модифікованих курсів всесвітньої історії у вищій школі України. Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф. (Дніпро, 26–27 березня 2021 р.). Ч. ІІ. с. 136-137.

Орлова, Т.В. (2020) Візантійська імперія в світлі історії ментальностей. Україна – Європа – Світ (24). с. 37-46.

Орлова, Т.В. (2020) Менталітет і економіка: естонський варіант з погляду історика. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Історія» (1(42)). с. 248-257.

Орлова, Т.В. (2020) Публічна історія – нове поле міждисциплінарності. Знання. Освіта. Освіченість: зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. (Вінниця, 1 – 2 жовтня 2020 р.). с. 108-113.

Орлова, Т.В. (2018) Фактори впливу на формування історичної пам’яті: казус сучасної Росії. Історичні і політологічні дослідження. с. 23-27.

Орлова, Т.В. (2019) Феномен імперіалізму в історичному аспекті. Історичні і політологічні дослідження (1 (64)). с. 101-107.

Орлова, Т.В. (2012) Змінювання орієнтацій країн Центрально-Східної та Південно-Східної Європи на міжнародній арені (кінець 1980-х-2000-і роки). Проблеми історії та історіографії України: Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Дні науки історичного факультету 2012». Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів. с. 67-70.

Орлова, Т.В. (2016) Modern Ukraine in the light of concepts by American scholars. Американська історія та політика (№ 1). с. 94-100.

Орлова, Т.В. (2019) Russian mentality and economy: a historian’s view. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (52). с. 278-281.

Орлова, Т.В. (2016) Synergetics and changing the classical university at the current development stage. Матеріали українсько-польської міжнар. наук. конф. «Класичний університет у контексті викликів епохи (м. Київ, 22-23 вересня 2016 р.). с. 171-172.

Отрош, М.І. (2022) Джерельна база та теоретико-методологічні засади дослідження. In: Практики подолання тоталітарного спадку у країнах пострадянського простору (1991-2021 рр.). Науково-аналітична доповідь. А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В. Солошенко, О.Ф. Деменко, А.Г. Бульвінський, В.М. Розумюк [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2022, с. 22-30.

Отрош, М.І. (2022) Джерельна база та теоретико-методологічні засади дослідження подолання тоталітарного спадку в країнах пострадянського простору. Особливості демонтажу тоталітарного спадку пострадянських країн у 1990-х роках. Збірник тез / за заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.. с. 11-19.

П

Перга, Т.Ю. (2015) Экологическая неоконвергенция: от теории к практике //. Świat Idei i Polityki.–, Том (14). с. 283-305.

Перга, Т.Ю. (2017) Екологічна модернізація: витоки та головні напрями розвитку. Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу : зб.н.п. / за заг. ред. О.В. Зернецької // ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 146-154.

Перга, Т.Ю. (2019) Екологічні аспекти атомної енергетики в контексті проблем безпеки. Ядерна безпека України в контексті світового досвіду: збірник наукових праць [електронне видання] / За заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 61-70.

Перга, Т.Ю. (2019) Досвід країн Європейського Союзу у впровадженні екологічної освіти в систему початкової і загальної середньої освіти. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 230-234.

Перга, Т.Ю. (2023) Джерельна база та історіографія дослідження. In: Історичний та соціокультурний розвиток Австралії у ХХ столітті: монографія / керівник авторського колективу та наук. ред.: д.політ.н., проф. Зернецька О.В., випускаючий редактор: к.політ.н. Вєтринський І.М., технічний редактор: к.е.н. Бондарець М.В. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», 2023, с. 25-65.

Потєхін, О.В. (2016) Ялтинсько-потсдамська система, "холодна війна" та спроба її реінкарнації. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 77-91.

Потєхін, О.В. (2017) Побудовано на піску: про засади теорії політичного реалізму. Зовнішні справи (№9). с. 16-21.

Потєхін, О.В. (2017) Війна як продовження зовнішньої політики: апологетика і критика поглядів Карла фон Клаузевіца. Зовнішні справи (№8). с. 25-27.

Потєхін, О.В. (2010) Нейтралітет і позаблоковість: про альтернативи військово-політичному союзу. ЄвроАтлантика, № 3.. с. 6-16.

Потєхін, О.В. (2010) Геополітична стабільність і конкурентоспроможність держави. Глобальна інтеграція і конкурентоспроможність транзитивних країн / Зб. під ред. О.Г. Білоруса. с. 73-81.

Потєхін, О.В. (2008) США: неоімперія чи недоімперія? Дослідження світової політики (№ 43). с. 90-101.

Потєхін, О.В. (2008) Глобалізація проти імперії: безпековий аспект. Глобальна модернізація і сталий розвиток / Зб. під ред. О.Г. Білоруса.. с. 56-68.

Потєхін, О.В. (1988) Восточная Европа и проблемы генезиса «холодной войны». Зарубежный мир: социально-политические и экономические проблемы (№ 15). с. 25-35.

Потєхін, О.В. (1987) Некоторые аспекты милитаризации внешней политики США. Милитаризм и современное общество / Под ред. Г.А. Арбатова.. с. 62-68.

Потєхін, О.В. (1977) Безработица молодежи в США. Вестник КМО СССР. с. 22-30.

Потєхін, О.В. (1976) Спадщина американської революції і сучасна молодь США. Український історичний журнал. (№ 8). с. 92-98.

Потєхін, О.В. (1976) Урядові програми підготовки кадрів в США і молодь. Історичні дослідження (№ 2). с. 72-76.

Потєхін, О.В. (1975) Молодежь в профсоюзах США. Вестник КМО СССР (№ 9). с. 25-34.

Потєхін, О.В. (1975) Соціально-економічні аспекти становища американської молоді в умовах НТР. Історичні дослідження (№ 1). с. 147-160.

Потєхін, О.В. (1971) В.І. Ленін і перші радянські публікації таємних угод царського та тимчасового урядів. Вісник КДУ. Серія Історія, Вип.13 (№ 2). с. 64-66.

Потєхін, О.В. (2018) Про ідеалізм політичного реалізму. Критика. Міжнародний огляд книжок та ідей (5-6 (2). с. 5-6.

Потєхін, О.В. (1987) Конституція 1787 р. і сучасна зовнішня політика США. Український історичний журнал (№ 9). с. 114-123. ISSN 0130-5247

Потєхін, О.В. (1988) Антикоммунизм – основа формирования политики США в отношении Восточной Европы: 1945–1946 гг. Вестн. КГУ (№27). с. 8-13.

Потєхін, О.В. (2017) НАТО і європейська стабільність Частина 2. Стримування. Зовнішні справи (№2).

Потєхін, О.В. (1999) Нова Європа на порозі 3-го тисячоліття. Дух і літера (№ 5–6). с. 99-101.

Потєхін, О.В. (2017) НАТО і європейська стабільність Частина 3. Ядерне стримування. Зовнішні справи (№3). с. 10-15.

Потєхін, О.В. (2017) Про дві споріднені ідеoлогеми, ворожі демократії: антисемітизм та антиамериканізм. Агора. (19-20). с. 54-61.

Потєхін, О.В. та Клименко, Ю.А. (2011) Вплив дилеми оборона-напад у рейнській й мюнхенській кризах та гіпотетичний союз як засіб стабілізації в Європі напередодні Другої світової війни. Вісник Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці., № 1–2 (21-22). с. 45-59.

Потєхін, О.В. та Петерс, І.А. (1983) Научно-техническая интеллигенция славянских стран: пути формирования, источники пополнения и место в социальной структуре социалистического общества. Труды IX международного съезда славистов. с. 156-167.

Потєхін, О.В. та Савєльєв, В.А. (1988) США: идеалы конституции и реалии внешней политики. Дипломатический вестник: 1987.. с. 165-176.

Потєхін, О.В. та Тимошенко, А.Г. (1980) Проблемы молодежи США в политике правящих буржуазных партий. Социальная природа буржуазных партий в современном капиталистическом мире / Ред. А.Н. Шлепаков.. с. 60-90.

Потєхін, О.В. та Фесенко, М.В. (2019) Зовнішньополітичні умови та особливості формування державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 202-206.

Потєхін, О.В. та Фесенко, М.В. (2019) Формування державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України. In: Шляхи і напрями забезпечення євроатлантичного вектора розвитку України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), С. В. Толстов, В. В. Солошенко, О. В. Потєхін, П. М. Рудяков, [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 8-26.

Пророченко, Н.О. (2017) Політичний іслам у країнах Субсахарської Африки / від. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: матеріали міжнар. наук. конф. с. 59-68.

Пророченко, Н.О. Особенности адаптации исламского общества к мир-системным изменениям. Dialog / Интернет-издание, Центральная Азия, Казахстан. -.

Пророченко, Н.О. (2016) Політичний іслам у країнах Субсахарської Африки / відп. наук. ред. О.І. Лукаш. Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субса-харської Африки): виклики та можливості для України: Матеріали міжнар. наук. конференції / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 41-48.

Пророченко, Н.О. (2016) Проблеми і перспективи розвитку Афганістану в контексті протиріч між внутрішньодержавними центрами сили / відп. наук. ред. О.І. Лукаш. Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми: збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету;. с. 229-246.

Пророченко, Н.О. (2016) Іранський досвід модернізації: суспільно-політичний вимір / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць - ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 163-173.

Пророченко, Н.О. (2015) Політична еліта Ірану: досвід поєднання традиції і сучасності у формуванні курсу суспільно-політичного розвитку. «Аль-Калям». Збірка наукових праць УЦІД. Бібліотека ісламознавства. с. 93-109.

Пророченко, Н.О. (2011) Іслам як фактор адаптації арабських суспільств до процесів глобальної трансформації / Відп. ред. В.К. Гура. «Світ у ХХІ ст.: Південь-Північ у вимірах перспектив глобального співіснування». Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції. с. 28-34.

Пророченко, Н.О. (2007) Особливості розвитку країн Арабського Сходу в постбіполярний період: суспільно-економічний аспект / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Зб. наукових праць (Вип. 3). с. 114-132.

Пророченко, Н.О. (2006) Особливості формування політичних систем в країнах Арабського Сходу в постбіполярний період. Дослідж. світ. політики: зб. наук. пр (Вип. 3). с. 29-45.

Пророченко, Н.О. (2006) Доктрина ісламської економіки і спроби її реалізації на сучасному етапі. Українська орієнталістика: Міждисциплінарний сходознавчий збірник наукових праць викладачів та студентів Інституту східних мов Київського національного лінгвістичного університету. с. 111-116.

Пророченко, Н.О. (2005) Політичний іслам у країнах Північної Африки. Дослідження світової політики. Зб. наукових праць (Вип. 3). с. 23-38.

Пророченко, Н.О. (2005) Монархії Арабського Сходу: традиціоналізація сучасності. Дослідження світової політики. Зб. наукових праць (Вип. 3). с. 68-81.

Пророченко, Н.О. (2005) Розвиток країн Арабського Сходу в контексті світ-системних змін. Антологія творчих досягнень (Вип. 2). с. 388-396.

Пророченко, Н.О. (2004) Проблеми еволюції арабської єдності в контексті політики США на Близькому Сході. Зб. наук. досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ (№ 28). с. 66-80.

Пророченко, Н.О. (2003) Сила ісламських традицій. Політичні традиції і демократія у державах Аравійського півострова. Політика і час (№ 8). с. 62-68.

Пророченко, Н.О. (2002) Чому зростає «Халіфорнія»? Політичний іслам і сучасність. Політика і час (№ 11). с. 46-53.

Пророченко, Н.О. (2001) Взаємовплив внутрішньої та зовнішньої політики країн регіону Перської затоки в подоланні соціальних криз та регіональних конфліктів. Дослідження світової політики. Зб. наукових праць / Інститут світової економіки і міжнародних відносин (№ 14). с. 23-37.

Пророченко, Н.О. (2001) Самої нафти вже не досить. Країни Аравійського півострова: економіка, суспільство і проблема регіональної інтеграції. Політика і час (№ 7). с. 78-85.

Пророченко, Н.О. (1998) Политическая практика современного исламского фундаменталистского движения в регионе Ближнего и Среднего Востока. Очерки политического и социально-економического развития стран Востока. с. 56-93.

Пророченко, Н.О. (1995) У замкнутому колі. Деякі аспекти політичної практики ісламських фундаменталістів. Політика і час (№ 2). с. 69-73.

Пророченко, Н.О. (1995) Терористи чи захисники віри? Ісламський фундаменталізм в етичних вимірах. Політика і час (№ 9). с. 64-69.

Пророченко, Н.О. (2017) Проблеми і перспективи розвитку Ірану, Афганістану, Пакистану в контексті внутрішньодержавної еволюції та регіональних процесів. In: Міжнародні регіональні процеси та зовнішньополітичні пріоритети України: Монографія / Заг. ред. професорів С. Шергіна, В. Космини, Л. Чекаленко. Київ: Дипломатична академія України при МЗС України, с. 214-247.

Пророченко, Н.О. (2015) Ісламська держава: соціальний аспект феномену. In: Ісламська держава: генезис і нові тренди = Исламское государство: генезис и новые тренды = Islamic state: genesis and new trends /під ред. Салаха З., Аулі- на О.А. - Громад. орг. «Араб. Дім», Громад. орг. «Укр. центр ісламознав- ства». Львів: Манускрипт, с. 20-25.

Пророченко, Н.О. (2008) Проблемы арабского единства в контексте политики США. In: Цивилизационная структура современного мира в 3-х томах, 4-х книгах. Мусульманско-афразийская и индийско-южноазиатская цивилизации. Цивилизации Востока в условиях глобализации. К.: Наукова думка, с. 196-206.

Пророченко, Н.О. (2008) Страны Персидского залива: между традиционными противоречиями, микрогегемонизмом и перспективой консолидации в контексте глобальных вызовов современности. In: Цивилизационная структура современного мира в 3-х томах, 4-х книгах. Мусульманско-афразийская и индийско-южноазиатская цивилизации. Цивилизации Востока в условиях глобализации. К.: Наукова думка, с. 216-233.

Р

Розумюк, В.М. (2014) Ідейне протистояння і соціальний конфлікт: марксистська інтерпретація. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 41-49.

Розумюк, В.М. (2016) Основні напрями теоретичної рефлексії проблем ядерної безпеки. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 67-73.

Розумюк, В.М. (2017) Статус «молодшого брата» в історії східної дипломатії. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1(3)). с. 52-62.

Розумюк, В.М. (2017) Проблема формування національної держави: теоретичний аспект. Над Віслою і Дніпром. Польща і Україна в європейській перспективі – минуле і сучасність. Збірник наукових праць на пошану професора Омеляна Вішки (1940–2014), 1. с. 192-209.

Розумюк, В.М. (2015) Громадянське суспільство і зовнішня політика. Віче (2(382)). с. 7-11.

Розумюк, В.М. (2009) Індоктринація псевдоісторією: модифікація свідомості засобами освіти. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (Вип.49). с. 114-122.

Розумюк, В.М. (2013) Доктрина «кінця ідеології». Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (3 (64)). с. 64-72.

Розумюк, В.М. (2012) Національна ідентичність і національна держава. Державотворчі процеси в сучасних міжнародних відносинах: матер. міжвід. наук.-теорет. конф. м. Київ, 29.11.12. с. 15-21.

Розумюк, В.М. (2012) Євразійство як ідейно-теоретичне підґрунтя інтеграційних процесів на пострадянському просторі. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри. с. 124-130.

Розумюк, В.М. (2012) Шляхи історичної еволюції інституту національної держави. Всесвітня історія очима українських істориків. Збірник наукових статей. с. 229-240.

Розумюк, В.М. (2011) Проблеми ідеології в «соціології знання» К. Мангейма. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (3 (56)). с. 179-198.

Розумюк, В.М. (2011) «Реабілітація» ідеології: В. Ленін, Г. Лукач та А. Грамші. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (2 (55)). с. 91-103.

Розумюк, В.М. (2004) Теорія міжнародних відносин: шляхи еволюції та перспективи розвитку. Антологія творчих досягнень (Вип. 1). с. 199-206.

Розумюк, В.М. (2011) Нація і національна держава. Антологія творчих досягнень (Вип. 6). с. 239-247.

Розумюк, В.М. (2009) Регіональний розкол України: реальність міфу. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. (Підсерія «Курасівські читання») (Вип.44). с. 221-229.

Розумюк, В.М. (2009) Доктрина національного інтересу. Україна та Казахстан: актуальні проблеми економіки, політики, історії. Збірник наукових праць / Відп. ред. В.Є. Новицький. с. 277-289.

Розумюк, В.М. (2008) Ідеологічний конфлікт у суспільстві: марксистська інтерпретація. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України: Зб. наук. пр. (Підсерія «Курасівські читання») (Вип.42). с. 96-106.

Розумюк, В.М. (2008) Культурно-расові аспекти доктрини націонал-соціалізму. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України: Зб. наук. пр (Вип.40). с. 246-258.

Розумюк, В.М. (2006) Марксистська концепція феномену «ідеології». Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (Вип.35). с. 3-15.

Розумюк, В.М. (2006) Кінець ідеологій? Політологічний вісник. Збірник наукових праць (Вип.22). с. 50-59.

Розумюк, В.М. (2006) Історична динаміка трансформації концепції «революційної війни» в ідеології наукового комунізму. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку (№ 18). с. 179-184.

Розумюк, В.М. (2006) Міф тоталітарної «ідеократії». Наукові записки / Курасівські читання-2005. Серія «Політологія і етнологія», Кн. 2 (Вип.30). с. 206-216.

Розумюк, В.М. (2000) Тоталітаризм – шлях до розуміння. Розвиток концепцій. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України (№ 1). с. 196-201.

Розумюк, В.М. (2019) Основні напрями теоретичної рефлексії проблеми нерозповсюдження ядерної зброї. In: Політичні проблеми міжнародної безпеки у сфері протидії розповсюдженню ядерної зброї (кін. XX - поч. XXI ст.): монографія (ел. вид.) /за ред. Кудряченка А.І., Потєхіна О.В. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 9-26.

Розумюк, В.М. (2019) Політика пам’яті як інструмент становлення національних держав на Балканах: здобутки й прорахунки. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 180-187.

Розумюк, В.М. (2019) Балканський досвід інтеграції окупованих територій і проблема державного будівництва. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 310-316.

Розумюк, В.М. (2019) Теоретична рефлексія проблематики співвідношення суспільних ідеалів та політичних інтересів. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 7-13.

Розумюк, В.М. (2019) Подолання сепаратистських тенденцій як загрози євроатлантичному вектору України. In: Євроатлантичний вектор України: національна доповідь / ред. кол. С.  І.  Пирожков, І. О. Кресіна, А. І. Кудряченко, Ю. С. Шемшученко та  ін. Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України, с. 198-217.

Розумюк, В.М. (2021) Політика пам’яті як інструмент становлення національних держав на Балканах. In: Проблема історичної пам’яті у всесвітньо-історичному дискурсі (1945– 2015 рр.): монографія / керівник авторського колективу – член-кореспондент НАН України, д.і.н., проф. Кудряченко А.І., науковий редактор: к.і.н., доц. Солошенко В.В., технічний редактор:. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», 2021, с. 209-220.

Розумюк, В.М. (2018) Політика пам’яті як інструмент становлення національних держав на Балканах: здобутки й прорахунки. Проблеми всесвітньої історії (1 (5)). с. 154-167.

Розумюк, В.М. (2022) Тоталітарний спадок пострадянських країн: теоретична рефлексія проблематики тоталітаризму. Проблеми всесвітньої історії (4). с. 7-26.

Розумюк, В.М. (2020) Основні напрями теоретичної рефлексії memory studies. Консолідуючий потенціал політики пам’яті: загальні закономірності та національні особливості: збірник наукових праць / за заг. ред. член-кор. НАН України, д.і.н., проф., Кудряченка А.І. ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 6-34.

Розумюк, В.М. (2009) Ідеологічна індоктринація історичною освітою: політична доцільність vs. історичної науки. Гуманітарні науки (№ 1). с. 170-176.

Розумюк, В.М. (2009) «Привнесена свідомість» пролетаріату: марксисти vs. К. Маркс. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (Вип.48). с. 111-120.

Розумюк, В.М. та Васильців, О.О. (2019) Теоретична рефлексія проблематики співвідношення суспільних ідеалів та політичних інтересів. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 24-31.

Розумюк, В.М. та Васильців, О.О. (2019) Подолання сепаратистських тенденцій як загрози євроатлантичному вектору України. In: Шляхи і напрями забезпечення євроатлантичного вектора розвитку України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), С. В. Толстов, В. В. Солошенко, О. В. Потєхін, П. М. Рудяков, [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 57-75.

Розумюк, В.М. та Васильців, О.О. (2019) Теоретична рефлексія проблематики співвідношення суспільних ідеалів та політичних інтересів. Проблеми всесвітньої історії (3 (9)). с. 34-73.

Розумюк, В.М. та Добровольська, А.Б. та Ткаченко, В.М. (2021) Теоретичні підходи до трансформаційних процесів у суспільних науках. Трансформаційні перетворення у країнах пострадянського простору: проблеми та виклики. Науково-аналітична доповідь. А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В. Солошенко, О.Ф. Деменко, Т.О. Метельова, П.Ф. Вознюк [та ін.]. с. 14-26.

Розумюк, В.М. та Кононенко, С.В. та Беззуб'як, М. (2005) Злиденність елітаризму. Стратегія розвитку України (№ 6). с. 31-43.

Розумюк, В.М. та Трубайчук, А. (1998) Що таке тоталітаризм? Пам'ять століть (№ 6). с. 16-29.

Романенко, О.В. (2019) Особливості формування національної ідентичності Австралії. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 29-32.

Руднічук, А.А. (2019) Значення інформаційних технологій для дослідження історії Середньовіччя. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 107-111.

Рудяков, П.М. (2013) Альтернативные маршруты обновления идентичности для суверенного Киева (цивилизационно-языковой аспект). Przeszrzenne kody tekstów i narracyjne kody przestrzeni. с. 209-222.

Рудяков, П.М. (2013) Альтернативи оновлення ідентичності на шляху до Європи. Інформаційний простір: українські реалії: Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конф., Київ, 19 грудня 2012 р. с. 65-72.

Рудяков, П.М. (2012) Боротьба канонічної церкви проти розколів і смути: досвід Сербії (кінець ХХ - початок ХХІ ст.). У зб.: Українська Православна Церква на межі тисячоліть. Документи і матеріали. с. 163-174.

Рудяков, П.М. (2003) «В службу и вечное подданство.». Родина (№ 10). с. 50-51.

Рудяков, П.М. (2001) К вопросу об эволюции понятия «Восточный вопрос» в связи со сменой исторических эпох (вторая половина ХІХ-ХХ вв.). В кн.: Европа и Источно питаке (1878-1923). с. 581-594.

Рудяков, П.М. (2001) Досвід «югославської кризи» та його можливе використання Україною. Геополітика (№ 3). с. 1-5.

Рудяков, П.М. (1999) Крок уперед чи крок назад? Українська думка (Лондон, газета), 1999-25 листопада (четвер). -.

Рудяков, П.М. (1997) Хорватия после выборов: в ожидании побед или накануне разочарований? Подтекст, 27 серпня - 2 вересня (№ 26-2). с. 38-42.

Рудяков, П.М. (2000) Новые «стены» в Европе. Обозреватель (Москва) (№ 2). с. 32-35.

Рудяков, П.М. (1998) К вопросу о структуре и уровнях межцивилизационных отношений. Сусрет или сукоб цивилизациjа на Балкану.. с. 451-458.

Рудяков, П.М. (1996) Крок вперед чи крок назад? Політика і час (№ 11). с. 53-57.

Рудяков, П.М. (1996) До і після Маастрихту. Політика і час (№ 7). с. 41-45.

Рудяков, П.М. (2017) Проблеми та особливості реалізації національних модернізаційних проектів у пострадянських і постсоціалістичних країнах. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 93-111.

Рудяков, П.М. (2018) Засади та критерії оцінки пострадянської трансформації. Цивілізаційні засади трансформаційних процесів на пострадянському просторі / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 24-35.

Рудяков, П.М. (2019) Основні напрями подолання суперечностей у позиції ЄС щодо інтеграції України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 206-211.

Рудяков, П.М. (2019) Трансформаційні процеси у країнах Західних Балкан: здобутки і втрати. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 266-271.

Рудяков, П.М. (2019) О рефлексии, конструировании реальности и регистрации истории. Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа. с. 214-218.

Рудяков, П.М. (2019) Современное социально-гуманитарное знание: полифункциональность как основа интердисциплинарного мышления. Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов: Сборник научных трудов: Выпуск 8: Дискурсы рефлексии: филологические практики в контексте исторического мышления. с. 10-23.

Рудяков, П.М. (2022) Киргизія у фокусі інтересів «великих» гравців на регіональному тлі й у контексті історичної пам’яті. Політика пам’яті і «битви за минуле»: збірник наукових праць / за заг. ред. чл.-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 166-183.

Рудяков, П.М. (2000) «Балканська криза» (1991-2001): характер, особливості, наслідки. Політична думка (№ 4). с. 77-88.

Рудяков, П.М. (2013) Сербская литературно-критическая мысль 60-80-х гг. ХХ века в украинской рецепции. В сборнике научных трудов Института литературы и искусства Сербской Академии наук и искусств. с. 89-101.

Рудяков, П.М. (1994) The Dismemberment of Yugoslavia a Redivision of Europe. Political Thought, 1994 (№ 3). с. 219-223.

Рудяков, П.М. (1999) New «Walls» in Europe. Европа на раскршћу. Нови зидови или уjедикена Европа.. с. 169-172.

Рудяков, П.М. та Маначинський, О.Я. та Пронкін, Є.К. (1993) Югославія: інформаційно-політичний огляд. Препринт, Національний інститут стратегічних досліджень.

С

Сафар’янс, Є.В. (2021) Культурно-історична пам’ять «людини радянської» та сучасні геополітичні реалії. Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи: Матеріали IІ всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 21 травня 2021 р.. с. 83-85.

Сафар’янс, Є.В. (2023) Ключові соціально-економічні перетворення в Республіці Молдова в 1990-х рр. Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 100-104.

Скаленко, О.К. (2000) Глобальні резерви поступу (Інформація + інтелект + інновації). Інший. Основи, Київ.

Скаленко, О.К. (2014) Глобальносистемна концепція антикризового світового і національного розвитку. In: Стратегія соціально-економічного розвитку України: Монографія. «Юрисконсульт», Київ, с. 100-111.

Скаленко, О.К. (2010) Українське економічне диво в контексті глобальної інформатизації світу. In: Геоекономічні сценарії розвитку і Україна: Монографія. ВЦ «Академія», Київ, с. 301-305.

Скаленко, О.К. (2007) Концептуальні засади міжнародних конкурентних стратегій розвитку і зростання. In: Глобальний конкурентний простір: Монографія. КНЕУ, Київ, с. 229-280.

Скаленко, О.К. (1999) Глобальні проблеми формування сучасного інформаційного простору. In: Сучасне та майбутнє журналістики в плюралістичному суспільстві. ІЖ КНУ, Київ, с. 12-25.

Скаленко, О.К. (2017) Сучасний світ у глобальносистемних вимірах. Аннали юридичної історії, 1 (2). с. 93-116.

Скаленко, О.К. (2017) Глобалістика всесвітньо-історичного процесу в системі «Людина, екосфера та інформатизація світу». Матеріали наукової конференції «Наукові засади об’єктивності і суб’єктивності громадянського суспільства». с. 67-72.

Скаленко, О.К. Аксиология глобализирующегося сознания – европейские историко-культурные ценности в глобализирующемся мировом пространстве (тезисы исследования). Контраст.

Скаленко, О.К. (2016) Глобальная трансинформационная сущность цивилизационного процесса. Сингулярность. Образы «постчеловечества» (сборник). с. 65-72.

Скаленко, О.К. (2016) Глобальна духовно-інформаційна доктрина антиядерних міжнародних відносин. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць. с. 114-121.

Скаленко, О.К. (2016) Глобальносистемні виміри витоків та незалежного розвитку «пострадянської» України. Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Міжнародний інститут гуманітарних технологій» спільно з Громадською організацією «Академія політичних наук» (2). с. 141-155.

Скаленко, О.К. (2016) Ключові виклики і алгоритми сучасного світового розвитку: історичний матеріалізм чи глобальносистемна методологія? Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук» (4). с. 53-79.

Скаленко, О.К. (2016) Глобальная трансинформационная основа ноосферного процесса. Междисциплинарный научный журнал «Ноосферные исследования» РФ (3-4). с. 71-84.

Скаленко, О.К. (2015) Трансформаційна глобалістика міжнародних відносин. Науковий історико-філософський журнал «Університет» (1). с. 37-45.

Скаленко, О.К. (2015) Духовно-інформаційна сутність цивілізаційного процесу. Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): збірник наукових праць. с. 197-203.

Скаленко, О.К. (2015) Інноваційні авторські моделі сучасного світового розвитку і міжнародних відносин. Стратегія соціально-економічного розвитку України: збірник наукових праць, 1. с. 260-271.

Скаленко, О.К. (2015) Глобальносистемна методологія сучасного науково-практичного процесу. Науковий електронний журнал «Молодіжний економічний дайджест» (2-3). с. 267-272.

Скаленко, О.К. (2015) Глобальная трансинформационная основа антиядерних международных отношений. М-лы Всемирного научного Конгресса «Глобалистика‑2015».

Скаленко, О.К. (2014) Геній В.І. Вернадського в сучасній цивілізаційній системі. «Людина, екосфера та інформатизація світу». с. 1-12.

Скаленко, О.К. (2013) Фінансові ресурси як спеціалізована частина єдиної інформаційної системи світового розвитку. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: збірник наукових праць. с. 214-230.

Скаленко, О.К. (2012) Глобальносистемная основа современных интеграционных процессов. Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць, 2 (109). с. 22-28.

Скаленко, О.К. (2012) Глобальносистемна криза трансінформаційної цивілізації. «Науковий вісник Дипломатичної академії України» (19). с. 113-121.

Скаленко, О.К. (2012) Глобальная система решающих факторов в структуре социально-экономического процесса. Дослідження світової економіки: Зб.наук.праць (2).

Скаленко, О.К. (2011) Глобальносистемна концепція розбудови сфер державного управління: наука. освіта, кадри. 20 років незалежності України: здобутки, втрати і стратегії майбутнього: Матеріали ХІ науково-практичної конференції. с. 234-236.

Скаленко, О.К. (2011) Трансинформационная глобалистика мира ХХІ ст. Академия «Философия хазяйства», Альманах центра общественных наук экономического факультета МГУ им. Ломоносова (2). с. 40-53.

Скаленко, О.К. (2011) Глобальносистемна концепція формування конкурентоспроможного соціально-економічного потенціалу. Дослідження міжнародної економіки. Збірник наукових праць (2). с. 46-54.

Скаленко, О.К. (2011) Глобальная информационная основа экономического процесса. Матеріали по «Аналізу сучасних економічних процесів та інформаційних технологій». Том 3. «Інформаційні системи і технології в економіці», 3. с. 69-71.

Скаленко, О.К. (2011) Глобальносистемний підхід до проблем антикризового розвитку. Матеріали конф. «Глобальний кризовий розвиток чи антикризові тенденції». с. 72-76.

Скаленко, О.К. (2010) Глобальносистемна методологія дослідження та реалізації сучасних світових процесів. Антологія творчих досягнень (5). с. 168-177.

Скаленко, О.К. (2010) Методологічні орієнтири подолання фінансової кризи. Актуальні проблеми міжнародних відносин, зб. наук. праць, 1 (87). с. 17-22.

Скаленко, О.К. (2010) Глобальносистемна концепція набуття конкуренто-спроможного соціально-економічного потенціалу. Зб. наук. пр. ІСЕМВ НАНУ (2). с. 46-54.

Скаленко, О.К. (2010) Стратегічні напрямки реалізації національних інтересів України в контексті сучасного глобально-інформаційного розвитку. Зб. наук. пр. ІСЕМВ НАНУ (62). с. 33-41.

Скаленко, О.К. (2010) Світ ХХІ: Трансінформаційна концепція глобального розвитку. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наук. пр, 2 (80). с. 42-46.

Скаленко, О.К. (2010) Глобальна інноваційна концепція побудови конкурентного суспільства інформаційних знань. Матеріали XIV міжнар. н/п конф. з проблем інновацій «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку в контексті подолання світової фінансової кризи». с. 456-459.

Скаленко, О.К. (2010) Глобальні методологічні передумови організації державного управління в електронно-інформаційному форматі. Зб.наук.праць, «Модернізація державного управління, державної служби і кадрової політики». с. 17-22.

Скаленко, О.К. (2010) Науково-методологічні орієнтири у вирішенні проблем інформатизації та побудови Європи знань. Вісник Тернопільського національного економічного університету (5-1). с. 142-148.

Скаленко, О.К. (2010) Сучасні інформаційні війни і глобально системний захист національних інтересів України. Зб.наук.пр. ІСЕМВ НАНУ (59). с. 144-158.

Скаленко, О.К. (2010) Теоретично-методологічні основи суспільства інформаційних знань. Зб.наук.пр. ІСЕМВ НАНУ (49). с. 13-32.

Скаленко, О.К. (2010) Глобалістика – наука про фундаментальні чинники та важелі системного управління світовими процесами. Дослідження світової політики. Зб.наук.пр (43). с. 144-158.

Скаленко, О.К. (2010) Глобальносистемні резерви забезпечення конкурентоздатного розвитку. Матеріали міжнародної конференції «Глобальна інтеграція і конкурентоспроможність транзитивних країн». с. 87-91.

Скаленко, О.К. (2010) Концептуальний аналіз глобально впливових чинників у структурі соціально-економічного процесу. М-ли конф. «Глобальна модернізація і конкурентоспроможність транзитивних країн». с. 68-73.

Скаленко, О.К. (2009) Стратегические основы инновационной экономики: методологические аспекты. М-лы 1-го междунар. экон. форума столичных предприятий и организаций гг. Москвы, Киева, Минска. с. 115-126.

Скаленко, О.К. (2009) Методологічні орієнтири подолання фінансової кризи в Україні. Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць, 1 (87). с. 51-59.

Скаленко, О.К. (2009) Глобальна трансінформаційна доктрина сучасного світового розвитку і міжнародних відносин. Глобалізація і глобальне управління: історичний, соціальний та політологічний виміри. Матеріали міжві домчої науково-практичної конференції.

Скаленко, О.К. (2009) Глобальносистемний економічний потенціал суспільства інформаційних знань. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наук. пр (4). с. 17-26.

Скаленко, О.К. (2008) Глобальний інформаційний вимір процесів сучасного розвитку. Антологія творчих досягнень, ІСЕМВ НАН України (4). с. 70-78.

Скаленко, О.К. (2008) Глибинний зміст і ключова функція демократії в соціально-економічних процесах. Економічний часопис-ХХІ (9-10).

Скаленко, О.К. (2008) Глобальносистемний вимір антикризового соціально-економічного розвитку України. «Журнал європейської економіки», 6 (3). с. 269-279.

Скаленко, О.К. (2008) Глобальний інформаційний вимір процесів сучасного розвитку. Антологія творчих досягнень: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (4). с. 70-78.

Скаленко, О.К. (2008) Глобальное развитие и методология организации национальных социально-экономических процессов. М-лы н/п конф. – Доклад на ІІ Международном инновационном форуме. с. 13-19.

Скаленко, О.К. (2008) Глобальні стратегії концептуальної інноватизації соціально-економічного розвитку. М-лы н/п конф. – Доклад на ІІІ Международном инновационном форуме. с. 31-35.

Скаленко, О.К. (2008) Суспільство знань ХХІ: системно-інформаційна теорія розвитку. Вісті Академії інженерних наук України (2).

Скаленко, О.К. (2008) Сущность и проблемы информатизации. Наука и инновации (7). с. 23-27.

Скаленко, О.К. (2008) Глобальные научно-информационные основы инновационного прогресса. Наука и инновации. с. 75-79.

Скаленко, О.К. (2008) Глобальний економічний потенціал суспільства інформаційних знань. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб.наук.пр, 2 (71). с. 124-134.

Скаленко, О.К. (2007) Вернадський-глобаліст і наука як виробник інформаційного ресурсу сучасного соціально-економічного розвитку. Україна в глобалізованому світі. ІСЕМВ НАНУ. с. 60-63.

Скаленко, О.К. (2007) Фундаментальна сутність сучасного глобалізаційного процесу. Антологія творчих досягнень: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (3). с. 86-91.

Скаленко, О.К. (2007) Информационное общество ХХІ: гуманитарное, социальное, экономическое измерение. М-лы Всемирного конгресса по информационному обществу, 2005; Зб. наук. пр (54). с. 55-62.

Скаленко, О.К. (2007) «Жива етика» як предтеча сучасних глобалізаційних хвиль. М-ли Всеукраїнського конгресу індологів. Зб. н. пр.. с. 4-11.

Скаленко, О.К. (2007) Глобально-інформаційний вимір сучасного економічного розвитку України. М-ли наук.конф. (10 травня 2007 р.). с. 4-7.

Скаленко, О.К. (2007) Глобальний економічний потенціал суспільства інформаційних знань. Ресурси економічного розвитку: м-ли круглого столу / ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, МОН України (29 березня 2007 року). с. 12-17.

Скаленко, О.К. (2007) Глобально-інформаційний вимір російсько-українських соціально-економічних відносин. Економіка Росії в сучасному світі: м-ли круглого столу / ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, МОН України (21 грудня 2007 року). с. 26-31.

Скаленко, О.К. (2007) «Економічне диво» в контексті глобальної інформатизації світу. Китайське економічне диво: вчора, сьогодні, завтра: м-ли круглого столу/ ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, МОН України (27 вересня 2007 року). с. 44-48.

Скаленко, О.К. (2007) Глобальні чинники прискореного поступу Японії. // Японія – один із основних центрів економічної сили: «третє відкриття» країни: м-ли круглого столу / ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, МОН України (25 жовтня 2007 року). с. 37-39.

Скаленко, О.К. (2007) Глобальні резерви соціально-економічного поступу. Економіка України в системі глобального поділу праці: м-ли 15-ї міжнародної наук.-практ. конф. / ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, МОН України (15–16 листопада 2007 року). с. 25-31.

Скаленко, О.К. (2007) Глобально-інформаційна стратегія антикризового соціально-економічного розвитку. Збірник наукових праць ІСЕМВ НАН України (52). с. 113-126.

Скаленко, О.К. (2007) Фундаментальна сутність сучасного глобалізаційного процесу. Антологія творчих досягнень (3). с. 86-91.

Скаленко, О.К. (2007) Національні науково-інформаційні ресурси – основа соціально-економічної безпеки. Зб.наук.пр. ІСЕМВ НАНУ (53).

Скаленко, О.К. (2007) Реалізація національних інтересів України в контексті сучасного глобально – інформаційного розвитку: загальносистемний підхід. Економічний часопис ХХІ (11-12). с. 7-9.

Скаленко, О.К. (2007) Україна в глобальному інформаційному просторі: між Сходом і Заходом. Зовнішня політика України та шлях країни до Європи. с. 139-147.

Скаленко, О.К. (2006) Суспільство знань ХХІ століття: системно-інформаційна теорія розвитку. Наука та наукознавство (1). с. 3-14.

Скаленко, О.К. (2006) Національна науково-інформаційна система – стратегічна основа технологічно-виробничих інновацій. Науково-технічна інформація (4). с. 3-6.

Скаленко, О.К. (2006) Глобальное развитие и управление мировыми социально-экономическими процессами. Информация, анализ, прогноз – стратегические рычаги эффективного государственного управления: материалы V межд. науч.-практ. конференции 1–2 июня 2006 г.. с. 225-231.

Скаленко, О.К. (2006) Глобальні передумови сталого соціально-економічного зростання. М-ли конф..

Скаленко, О.К. (2006) Суспільство знань ХХІ ст.: системно-інформаційна теорія розвитку. Наука та наукознавство (1). с. 3-14.

Скаленко, О.К. (2005) Глобальні проблеми і чинники сталого розвитку України. Імперативи сталого розвитку: матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції в м. Києві, 24 листопада 2005 року. с. 42-45.

Скаленко, О.К. (2005) Глобальна інформаційна основа управління процесами світового розвитку. Діалог цивілізацій: роль і місце латентних структур в управлінні світом: матеріали Третьої Всесвітньої конференції. с. 346-358.

Скаленко, О.К. (2005) Стратегические основы инновационной экономики: методологические аспекты. М-лы Первого эконом. Форума гг. Москвы, Киева, Минска. с. 105-111.

Скаленко, О.К. (2005) Інформація та інформаційні знання в глобальному інформаційному суспільстві. НТІ (2). с. 3-5. (Неопублікований)

Скаленко, О.К. (2005) Глобальна інноваційна стратегія конкуренто-спроможного розвитку. Збірник наукових праць ІСЕМВ НАН України (46). с. 37-44.

Скаленко, О.К. (2005) Теоретично-методологічні основи інформатизації суспільства інформаційних знань. Збірник наукових праць ІСЕМВ НАН України (46). с. 13-32.

Скаленко, О.К. (2005) Ресурсні основи інформаційного суспільства. Збірник науковихпраць ІСЕМВ НАН України (45).

Скаленко, О.К. (2005) Основи суспільства інформаційних знань. Актуальні проблеми міжнародних відносин, 1 (50).

Скаленко, О.К. (2005) Інформація та інформаційні знання в глобальному інформаційному суспільстві. Науково-технічна інформація (2). с. 3-5.

Скаленко, О.К. (2005) Україна сучасна: проблеми системного розвитку. Науковий вісник Українського Університету. с. 23-31.

Скаленко, О.К. (2005) Глобальні функції народовладдя на шляху подолання бідності в українському суспільстві. Антологія творчих досягнень: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (2). с. 86-94.

Скаленко, О.К. (2004) Глобализация ХХІ: реалии и концепции. Діалог цивілізацій: протиріччя глобалізації / Матеріали Другої Всесвітньої конференції в м. Києві, 23.05.2003р.. с. 147-155.

Скаленко, О.К. (2004) Глобальна інформаційна концепція конкуренто-спроможного розвитку України. Глобальна конкуренція в умовах однополюсного глобалізму / Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції 10–11 жовтня 2004 року, м. Київ.. с. 38-42.

Скаленко, О.К. (2004) Глобалізаційні виміри інформаційної безпеки. Економічний часопис- ХХІ (1). с. 45-46.

Скаленко, О.К. (2004) Глобальний інформаційний вимір процесів сучасного розвитку. Антологія творчих досягнень, ІСЕМВ НАН України (1). с. 115-122.

Скаленко, О.К. (2004) Системно-інформаційна методологія і теорія глобального соціального економічного процесу. Антологія творчих досягнень, ІСЕМВ НАН України (1). с. 115-122.

Скаленко, О.К. (2004) Стратегічні основи інноваційної економіки (методологічні аспекти). Економіка промисловості (2). с. 14-29.

Скаленко, О.К. (2004) Основи суспільства інформаційних знань. Актуальні проблеми міжнародних відносин, 1 (50). с. 39-42.

Скаленко, О.К. (2004) Глобальна інформаційна стратегія України. Момент істини. Віче (9). с. 63-68.

Скаленко, О.К. (2004) Стратегічна інформаційна булава для українського уряду. Українознавство (1-2). с. 310-314.

Скаленко, О.К. (2004) Україна сучасна: проблеми системного розвитку. Вісті Українського гуманітарного університету. с. 37-41.

Скаленко, О.К. (2004) Сущность и проблемы информатизации социально- экономического развития в современных условиях. Информационное обеспечение науки и производства: м-ли конф. с. 111-117.

Скаленко, О.К. (2003) Построение информационного общества: ресурсы и технологии. М-лы Х Межд. науч.-практ. конференции 4–5 июня 2003 г.. с. 66-70.

Скаленко, О.К. (2003) Стратегические основы инновационной экономики: методологические аспекты. М-лы І Межд. эконом. форума столичных предприятий и организаций Москвы, Киева, Минска 20–21 ноября в г. Киеве. с. 115-126.

Скаленко, О.К. (2003) Стратегічні важелі економічного успіху: інформація, інтелект, інновації. Визвольний шлях, 3. с. 3-12.

Скаленко, О.К. (2003) Глобальні критерії побудови інформаційного суспільства. Визвольний шлях, 6. с. 12-16.

Скаленко, О.К. (2003) Стратегічні важелі сучасного соціально-економічного поступу. Українознавство (4).

Скаленко, О.К. (2002) Проблеми та шляхи подолання концептуальної кризи в процесі побудови економічних систем у пострадянському просторі. Стратегія економічного розвитку України (3). с. 22-25.

Скаленко, О.К. (2002) Глобалізація та інформатизація – об’єктивно невідворотні хвилі сучасного світового процесу. Економічний часопис ХХІ (10).

Скаленко, О.К. (2002) Українську економіку врятує тільки справжня демократія. Визвольний шлях (1). с. 18-23.

Скаленко, О.К. (2002) Проблеми та шляхи подолання концептуальної кризи в процесах трансформації постсовєтського суспільства. Визвольний шлях, 3. с. 3-7.

Скаленко, О.К. (2002) Роль інформаційного чинника у формуванні духовного і морально-правового простору суспільства. Визвольний шлях, 6. с. 16-21.

Скаленко, О.К. (2002) Інформація. Діяльність. Розвиток. Визвольний шлях, 7. с. 8-21.

Скаленко, О.К. (2002) Глобально-інформаційна теорія грошово-ринкового саморегулювання суспільства. Визвольний шлях (8). с. 10-21.

Скаленко, О.К. (2001) Проблеми та шляхи подолання концептуальної кризи в процесі побудови економічних систем у пострадянському просторі. Економічний часопис ХХІ (9).

Скаленко, О.К. (2001) Духовно-моральні та інформаційні важелі саморегуляції суспільства. Економічний часопис ХХІ (4). с. 43-45.

Скаленко, О.К. (2001) Методологія сучасного розвитку: інформація, економіка, освіта. Визвольний шлях. с. 3-8.

Скаленко, О.К. (2001) Поступ України в глобальному політичному просторі. Визвольний шлях (6). с. 7-17.

Скаленко, О.К. (1999) Екосфера в світлі інформації: системно-інформаційна єдність економіки і екології. Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури: матеріали науково-теоретичної конференції, присвяченої 165-річчю Київського університету імені Тараса Шевченка (Гуманітарні науки. Частина І).

Скаленко, О.К. (1998) Інформація в глобальному вимірі. Сучасна інформаційна політика. с. 33-39.

Скаленко, О.К. (1998) Українську економіку врятує тільки справжня демократія. Віче (4). с. 3-10.

Скаленко, О.К. (1998) Трансінформаційні основи діяльності і розвитку. ЗМІ в процесах державотворення.

Скаленко, О.К. (1998) Стратегічні чинники національної безпеки: інформація, освіта, економіка. Сучасність (2). с. 77-83.

Скаленко, О.К. (1998) Інноваційна основа сучасного підприємництва. Малий і середній бізнес (1). с. 23-25.

Скаленко, О.К. (1997) Методологічні аспекти інформатизації суспільства. Українська журналістика‑97 / Матеріали науково-практичної конференції. с. 29-34.

Скаленко, О.К. (1997) Економічна освіта в контексті національної безпеки. Економічний часопис (8). с. 12-16.

Скаленко, О.К. (1997) Інформаційна діяльність та розвиток. Вісник Академії наук вищої школи (14). с. 17-21.

Скаленко, О.К. (1997) Стратегія національної безпеки: інформація, освіта, економіка. Рідна школа (10). с. 3-4.

Скаленко, О.К. (1997) Рятівний потенціал національної ідеї. Сучасність (6). с. 74-80.

Скаленко, О.К. (1996) Соціальний вимір зовнішньоекономічної стратегії України. Розбудова держави (2). с. 31-33.

Скаленко, О.К. (1995) Концепція розвитку України на інформаційних засадах. Уряду України: Президенту, законодавчій і виконавчій владі, 1 (5). с. 18-28.

Скаленко, О.К. (1995) Системно-інформаційна методологія побудови сучасного економічного процесу. Економіка України (5). с. 57-63.

Скаленко, О.К. (1994) Духовно-інформаційна основа соціального життя. Вісник Академії педагогічних наук України. Серія: «Педагогіка і психологія» (4). с. 9-15.

Скаленко, О.К. (1994) Інформація – вирішальний фактор прогресу. Політика і час (2). с. 57-61.

Скаленко, О.К. (1991) На шляху до постіндустріального суспільства: проблема створення інтегрованої інформаційно-економічної основи соціального розвитку (Методологічне оновлення науки). Вісник НАН України (12). с. 33-37.

Скаленко, О.К. (2009) Глобальносистемний вимір національних интересів України. На- ціональний вісник Дипломатичної академії України (15). с. 141-155.

Скаленко, О.К. (2019) Глобальносистемна теорія, методологія та алгоритми соціально-економічної політики для сучасної України. Суспільно-політичні процеси (2(12)). с. 87-138.

Скаленко, О.К. (2018) Глобальносистемні основи сучасної соціально-економічної діяльності. Суспільно-політичні процеси (2(9)). с. 249-292.

Скаленко, О.К. (1996) Проблеми виходу України з кризи та вільні економічні зони (С. 20–27), Соціально-економічне диво в Україні можливе (С. 15–19). Вільні економічні зони України: проблеми створення та розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 4.

Скаленко, О.К. (1998) Глобальна технотронно-інформаційна основа постіндустріального розвитку (С. 50–64), Інформаційна безпека як фактор соціально-економічного розвитку (С. 361–373, у співавторстві з О.Г. Білорусом), Проблеми методології інтеграції глобальної економіки, екології і соціального розвитку (С. 374–383). In: Глобальні трансформації і стратегії розвитку: Монографія. ВІПОЛ, Київ.

Скаленко, О.К. (2011) Визначення чинників глобального впливу на процеси соціально-економічного розвитку в сучасних умовах (С. 78–81), Системне вивчення глобально впливових чинників на конкурентний соціально-економічний розвиток (С. 203–207), Загальносистемні механізми функціонування глобальних чинників соціально-економічного співрозвитку (С. 316–321). In: Глобальна корпоративна система: Монографія. КНЕУ, Київ, с. 78-81.

Скаленко, О.К. (2007) Global information strategy of anti-recessionary social and economic Development of Ukraine. Economic Theory – Journal of European Economy by Ternopil National economic University (6). с. 255-264.

Скаленко, О.К. (2014) Globally systemic crisis of the transinformational civilization. Proceedings International Conference «Тransition to a new society», organized by: World Academy of Art and Science. ALL European Academies (ALLEA), European Academy of Sciences. с. 135-145.

Скаленко, О.К. (2002) ХХI век. Глобализационные волны: противиться или использовать? Стратегія економічного розвитку України: Науковий збірник (5). с. 142-148.

Скаленко, О.К. (1993) Informacyjno-ekonomiczne wlanczenie Ukrainy do procesu ogolnoeuropejskiego. Polska i Ukraina w nowej Europie: materiały polsko-ukraińskiej konferencji naukowej, Warszawa, 16–17 listopada 1993. с. 119-133.

Скаленко, О.К. (2002) Глобальное развитие и антикризисный потенциал переходной экономики (Раздел IХ, пп. 9.1–9.6), Системно-информационное измерение глобальных экономических процессов (Раздел ХVI, пп. 16.1–16.3). In: Глобализация и безопасность развития: Монография. КНЕУ, Київ.

Скаленко, О.К. та Івашов, М.Ф. (2006) Актуальні економіко-теоретичні проблеми розвитку системно-інформаційних засад інституційного реформування суспільства. Держава і регіони (1). с. 64-70.

Скаленко, О.К. та Білорус, О.Г. (1995) Інформаційно-моральна криза як суспільна хвороба. Віче (12). с. 72-79.

Скаленко, О.К. та Білорус, О.Г. та Пахомов, Ю.М. та Гузенко, І.Ю. (2007) Глобальний конкурентний простір: Монографія. Інший. Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана, Київ.

Скаленко, О.К. та Білорус, О.Г. та Ярова, Н.В. (2002) Можливості та шляхи інтеграції України у світовий ринок інтелектуальних продуктів. Економічний часопис ХХІ (1). с. 15-20.

Скаленко, О.К. та Грабовський, С. (1997) Соціяльно-економічна методологія: ідеологія чи механізм? Розбудова держави (3). с. 23-28.

Скаленко, О.К. та Дрозденко, В.В. (1996) Проблеми входження України до Європейського Союзу. Розбудова держави (2). с. 31-33.

Сльозко, О.О. (2017) Особливості, притаманні викладанню менеджменту міжнародного туризму у вищих навчальних закладах. Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи: матеріали 5 міжнародної наукової конференції. с. 117-119.

Сльозко, О.О. (2015) Вплив кредитів Світового банку на зміни на фінансовому ринку: приклад Угорщини та України. Збірник матеріалів конференції «Добробут націй в умовах глобальної нестабільності».. с. 76-79.

Сльозко, О.О. (2015) Вплив рішень МВФ про кредитування на демократизацію суспільства: компаративний аналіз / За загальною редакцією д.філ.н., проф. Рудякова П.М. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 311-317.

Сльозко, О.О. (2015) Туристический бизнес на техногенных катастрофах: современные тенденции и новые измерения. Пример Украины. Управление эколого-экономическими системами: взаимодействие власти, бизнеса, науки и общества: Материалы 12-й Международной конференции Российского общества экологической экономики. с. 98-101.

Сльозко, О.О. (2015) Роль ефективної фінансової та грошово-кредитної політики в економіці країни. Теоретичні і практичні аспекти екрономіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. с. 234.

Сльозко, О.О. (2014) Валютна глобалізація і регіоналізація в контексті геоекономічних трансформацій. Интеграционные приоритеты Украины в современном геоэкономическом пространстве: Материалы научно-практической конференции «Интеграционные приоритеты Украины в современном геоэкономическом пространстве». с. 345.

Сльозко, О.О. (2014) Інноваційна діяльність у державах СНД - шлях до високотехноло-гічного розвитку. Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»: Збірник тез. с. 89-95.

Сльозко, О.О. (2014) Реалізація шляхів подальшого ефективного розвитку країн Співдружності. Добробут націй в умовах глобальної нестабільності. Збірник наукових праць третьої міжнародної науково-практичної конференції (частин). с. 112-116.

Сльозко, О.О. (2013) Фінансова безпека українських компаній на ринках країн ЄС. Фінансова безпека України Національний університет державної податкової служби України Збірник конференції-2014. с. 69-93.

Сльозко, О.О. (2014) Нові тенденції розвитку ТНК: фінансові та інноваційно-інвестиційні процеси в Україні. Інтелект XXI века (№ 3). с. 12-19.

Сльозко, О.О. (2014) Оцінка положень Угоди про Асоціацію України з ЄС на ринку фінансових послуг / відп. ред. Міщенко. Трансформація сучасної системи міжнародних економічних відносин та її вплив на розвиток туризму. Зб. наукових праць. с. 135-150.

Сльозко, О.О. (2014) Управление рисками ТНК при трансформации бизнеса. Сб. международной науково-практичной конференции «Информационная экономика в формате G-Global» Карагандинского государственного университета имени Е.А. Бекетова, Караганда (Казахстан)-2014. с. 67-69.

Сльозко, О.О. (2013) Шляхи модернізації та трансформації світової валютно-фінансової системи. Шляхи трансформації міжнародної валютно-фінансової системи: мат. Міжн. науково-теорет. міжвідомчої конференції, м. Київ, 14 листопада, 2013 р. с. 76-78.

Сльозко, О.О. (2013) Перспективи та проблеми поглиблення фінансово-економічних відносин України з країнами Європейського Союзу. Досвід ЄС та країн СНД у трансформаційних процесах фінансового ринку: мартеріали міжнар. науково-теоретичної міжвід. конф.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. с. 54-58.

Сльозко, О.О. (2013) Проблеми вибору транзитивних економік - ЄС або Митний Союз? Приклад України. Транзитивна система України в умовах глобальної кризи: матеріали між народ. наук.-теоретичної конф. с. 32-43.

Сльозко, О.О. (2013) Трансформация рисковых экономик в посткризисный период. Глобальні фінансові ризики в умовах трансформації світової фінансової системи / Матеріали міжнародної науково-теоретичної міжвідомчої конференції, м. Київ, 21 травня 2013 р. с. 67-73.

Сльозко, О.О. (2013) Формування конкурентних переваг корпоративного підприємництва в умовах членства України в СОТ. Стратегічні напрями модернізації зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобальних трансформацій / Відділ зовнішньоекономічних досліджень ІСЕМВ НАН України. Наукова конференція. 24 жовтня 2013 року. с. 45-58.

Сльозко, О.О. (2012) Заходи по зміцненню і підвищенню ефективності системи фінансової безпеки України. Науковий журнал «Інтелект XXI» (№ 1-2). с. 87-96.

Сльозко, О.О. (2012) Проблеми країн СНД в процесі трансформації глобальної фінансової системи та фінансова безпека. Дослідження міжнародної економіки: Збірник наукових праць (№ 1(70). с. 35-43.

Сльозко, О.О. (2012) Бюджет как отражение состояния экономики. Структурно-інституціональна трансформація економіки регіонів України в процесі модернізації держави / Матеріали V міжнародного науково-практичного семінару 27-28 травня 2012 р. с. 45-57.

Сльозко, О.О. (2012) Тенденции развития мировой финансовой системы: реалии современности. Проблеми різних економік світу в процесі трансформації світової фінансової системи / Матеріали міжнародної міжвідомчої конференції, Київ, 31 травня 2012 р.,. с. 7-15.

Сльозко, О.О. (2012) Суперечності процесів валютно-фінансової інтеграції. Интеграционные приоритеты Украины в современном геоекономическом пространстве: материалы научно-практической конференции, Симферополь, 28-29 сентября. с. 23-27.

Сльозко, О.О. (2010) Глобальні зміни фінансових потоків пострадянського та європейського простору / за ред. Н.О. Татаренко, В.Т. Ціватого. Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: зб. Тез доповідей (15 травня 2012 року, м. Київ). с. 21-26.

Сльозко, О.О. (2012) Створення ЗВТ+ з ЄС - економічні інтереси України. Соціально-гуманітарні аспекти співробітництва між Україною та ЄС у контексті східного партнерства і стратегії «Європа-2020» / Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, 6-7 квітня 2012 р. Донецьк: ДОНДУУ, 2012. -.

Сльозко, О.О. (2012) Плюси та мінуси створення поглибленої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Криза євро або втрачена парадигма / Матеріали міжнародної конференції, ІСЕМВ НАН України. с. 4-8.

Сльозко, О.О. (2011) Вплив глобальних фінансових ризиків в умовах трансформації світової фінансової системи. Матеріали 4 Міжнародних філософсько-економічних читань. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. 18-20 травня 2011 р. с. 35-42.

Сльозко, О.О. (2011) Посткризові ризики сучасної світової фінансової системи. Стратегії і механізми регулювання промислового розвитку концепції соціально-економічного розвитку регіонів і умовах викликів глобалізації. Збірник наукових праць,, Том 2. с. 398-401.

Сльозко, О.О. (2011) Управляемость финансового рынка и денежно-кредитная политика в периоды кризиса. Вестник Казахского университета экономики, финансов и международной торговли (№ 3-4). с. 38-46.

Сльозко, О.О. (2011) Обновление принципов и усиление экономических стандартов в Украине: адаптация к нормам природоохранного законодательства ЕС. Энергоэффективность экономики и экологическая безопасность: теория и практика. с. 34-41.

Сльозко, О.О. (2011) Посткризові ризики сучасної світової фінансової системи. Економічна інтеграція як умова підвищення добробуту у країнах СНД. с. 18-22.

Сльозко, О.О. (2011) Регулювання фінансового ринку у посткризовий період в країнах СНД / отв. ред. М.Ю. Куссый, А.В. Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем: сборник научных трудов 5 Международной школы-симпозиума АМУР - 2011, Севастополь, 12-18 сентября 2011 г. с. 38-52.

Сльозко, О.О. (2011) Фінансування бюджетного дефіциту у перехідних економіках. Механізми антикризового регулювання соціально-економічного розвитку України з урахуванням світової практики подолання кризових явищ в економіці та соціальній сфері / Матеріали науково-теоретичної конференції, м. Київ, 14 червня, 2011 р. с. 59-64.

Сльозко, О.О. (2011) Перспективи розвитку інтеграційного співробітництва в рамках ЧЄС та ГУАМ. Организационно-экономические проблемы регионального развития в современных условиях. с. 45-52.

Сльозко, О.О. (2011) Порівняльний аналіз практик фінансових систем європейського та українського Причорномор’я. Економічні інновації.: Українське Причорномор’я в національних і міжнародних координатах розвитку: регіональний вимір. Збірник наукових праць. с. 25-37.

Сльозко, О.О. (2011) Розвиток відносин держав-учасниць ЄЕС та країн ГУАМ. М-ли міжнародної науково-практичної конференції «Формування мереж прикордонного співробітництва України» 12-13 травня 2011, Чернівецький торгово-економічний інститут. с. 38-42.

Сльозко, О.О. (2011) Проблеми та ризики функціонування глобальної економічної системи. Українсько-російське порубіжжя: стан та перспективи співробітництва». Збірник праць Університету ім. В.Н. Каразіна. с. 24-30.

Сльозко, О.О. (2010) Жизненность системных реформ в переходных экономиках с позиции теорий экономических циклов / відп. ред. В.Є. Новицький. Збірник наукових праць (Вип. 6). с. 50-67.

Сльозко, О.О. (2009) Валютна інтеграція - ознака глобалістичних тенденцій у сучасному світі / Головний редактор О.П. Степанов. Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). Науковий журнал (№ 1). с. 27-39.

Сльозко, О.О. (2010) Скорость глобализации. Тенденции макроэкономических сдвигов в экономиках мира. Глобальна роль міжнародних фінансових організацій у періоди економічних криз: матеріали засідання «круглого столу», 21 жовт. 2009 р. с. 3-23.

Сльозко, О.О. (2010) Перспективи створення нової світової валюти та її місце у фінансовому просторі. Реалії та перспективи інноваційного розвитку України (економічні, фінансові та правові аспекти): Збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, 26 бер. 2010 р. (Частин). с. 3-9.

Сльозко, О.О. (2010) Інформаційні впливи як головний інструмент здійснення трансферу економічної кризи / відп. ред. О.О. Бєляєв, голова редкол. І.Й. Малий. Формування ринкової економіки: зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана»; Спец. Вип.: Державне антикри-зове управління національною економікою: світовий досвід та проблеми в Україні: матеріали наук. ко. с. 128-131.

Сльозко, О.О. (2010) Информационные технологии и их применение в экономике, бизнесе, образовании. Актуальные вопросы и организационно-правовые основы сотрудничества. Материалы конференции. с. 4-5.

Сльозко, О.О. (2010) Шляхи реформування фінансової політики держави на сучасному етапі. Матеріали 4 міжнародної науково-практичної конференції 11-12 листопада 2010 р.: в 4 томах, Т. 1. с. 12-14.

Сльозко, О.О. (2014) Проблеми становлення фінансового ринку країн СНД. Технічний звіт. К.: LAT & K.

Сльозко, О.О. (2014) Концептуальні засади світової фінансової системи; Тенденції розвитку світової фінансової системи: реалії сучасності; Трансформаційні процеси світової фінансової системи. In: Сучасні тенденції трансформації світової фінансової системи: монографія / за заг. ред. к. е.н., с. н. с., О.О. Сльозко, к. е. н., с. н. с., Т.О. Панфілової, к. е. н. С.В. Терещенко. К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, с. 3-86.

Сльозко, О.О. (2013) Альтернативні шляхи залучення фінансових ресурсів на міжнародних ринках капіталів в умовах глобалізації. In: Світові фінанси: сучасні тенденції та перспективи розвитку. Монографія. За заг. ред.. д. е. н., проф. О.І. Рогача. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», с. 199-233.

Сльозко, О.О. (2011) Стан державних фінансів та перспективи розвитку бюджетної системи України з урахуванням фінансових обмежень та макроекономічних ризиків у посткризовий період. In: Фінансово-бюджетне регулювання економічних процесів у системі антикризових заходів України. Монографія / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України: за заг. ред. Л.П. Гальперіної. К.: ІСЕМВ НАН України, с. 162-183.

Сльозко, О.О. (2011) Трансформація глобальної фінансової системи після кризи 2008-2009 рр. Инвестиционно-инновационная стратегия развития экономики в условиях глобальной экономической системы. Теоретические и практические аспекты экономики и интеллектуальной собственности, Університет м. Маріуполь, 2011. с. 22-34.

Сльозко, О.О. (2010) Andrey Kalugin, Satoru Komatsu, Shinji Kaneko: «Citizens» perception of past environmental damage and liability in countries with transition: evidence from Kemerovo. Russia Transition Studies Review, № 172. Environment, climate and global warming. с. 28.

Сльозко, О.О. (2010) G20 is a new stability stone on the world economy. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць (у двох частинах), Частин. с. 5-17.

Сльозко, О.О. (2009) Зміна формату світового фінансового ринку після розширення G8 в G20, перспективи для України. Conference Venue «To undertake a constructive exchange of views, make deep analysis of existing problems, formulate new ideas and approaches to their solution», Kiev, May 27-28, 2009.. с. 3-15.

Сльозко, О.О. (2011) Impact of global integration process on the economic situation in Ukraine. The financial Markets in the Context of the New Economy Paradigm. Jornal of Economics, CNCSIS. с. 57-64.

Сльозко, О.О. (2015) International experience of ecological restructuring and its implementation in Ukrainian enterprises. 3 ogolnopolska konferencia - 15 may 2014, Szeczin, Szeczin University, Katedra microeconomiky (Poland). с. 23-35.

Сльозко, О.О. (2014) Opportunities for the development of industry in different regions of Ukraine: the impact of globalization. Regional development & globalization: Best practices / Election of scientific articles ERSA 54th Congress-Saint-Petersburg Russia. «Sborka»-2014. с. 45-47.

Сльозко, О.О. (2011) Бути чи не бути готівковому SDR? / відп. ред. О.В. Плотніков. Теоретичні та практичні підходи щодо оцінок наслідків глобальної фінансової кризи: матеріали між нар. Наук. Конференції. с. 15-21.

Сльозко, О.О. (2011) Transformation of modern economies. ERSA. New Challengeis for European Regions and Urban Areas in Globalised World. с. 25-35.

Сльозко, О.О. (2011) The consequences of the financial restructuring of international companies in Ukraine. Financial assets restructuring of multinational companies in global economy / Round table materials 20 of October 2011. с. 3-6.

Сльозко, О.О. та Gurkovsky, V. (2011) The economic feasibility study of the mercury-free technology application to food industry. In: Population. К.: National University of Food Technologies, с. 23-29.

Сльозко, О.О. та Kovach, V. (2012) Enterprises ecologization as a priority development of management production processes on the modern stage of economic development. In: O. Slozko, V. Kovach / Restructuring: theory & practice. Monograph. - Kyiv - Kaunas - Szczecin.: National University of Food Technologies, Institute of world economy and international relations, University of Szczecin, Vilnius University. K.: Kondor, с. 116-131.

Сльозко, О.О. та Kovach, V. (2011) Restructuring of the ecological management in global economic practice. Financial assets restructuring of multinational companies in global economy / Round table materials 20 of October 2011. с. 89-101.

Сльозко, О.О. та Panfilova, T. та Tereshchenko, S. (2011) Problems of global financial market management in the period of «Great recession» (2008-2012). Financial assets restructuring of multinational companies in global economy / Round table materials 20 of October 2011. с. 55-66.

Сльозко, О.О. та Pelo, A. (2015) Current tendencies and system of employment in Ukraine. In: Population and social development. Monograph. Vilnius University, Kaunas Faculty of Humanity, с. 116-126.

Сльозко, О.О. та Pelo, A. (2014) The electronic payments as a major factor for further economic development. Economics and Sociology, Vol. 7 (№ 3). с. 130-140.

Сльозко, О.О. та Tereshenko, (2013) Ukraine population and JV companies. Country Reports-Poland-Ukraine-Lithuania (project 7 EU FP PRORES). -.

Сльозко, О.О. та Кузнецова, Н. (2014) Світові ТНК: інвестування в інтелектуальну власність на прикладі IBM. Інтелект XXI века (№ 3). с. 34-42.

Сльозко, О.О. та Міщенко, А. та Вакуленко, Є. (2014) Глобальні інноваційні стратегії ТНК - локомотив сучасної світової економіки. Технічний звіт. К.: LAT&K.

Сльозко, О.О. та Панфілова, Т. та Терещенко, С.В. (2013) Сучасні проблеми реформування світової фінансової системи. Технічний звіт. К.: Інститут світвої економіки і міжнародних відносин НАН України.

Сльозко, О.О. та Плотніков, О.В. та Коваль, І.М. та Шергін, С.О. (2012) Глобальна макроекономічна політика США як світового лідера. In: США і світ ХХІ століття (пам’яті Є. Камінського). Монографія. / Пахомов Ю.М., Коваль І.М., Шергін С.О. К.: Центр вільної преси, с. 483-493.

Сльозко, О.О. та Плотніков, О.В. та Мельник, О.М. та Саакадзе, Л.В. та Панфілова, Т.О. (2011) Адаптація валютно-фінансових систем ризикових економік до сві­тових інтеграційних процесів. Монографія / відповідальний редактор Сльозко О.О. Технічний звіт. К.: ІСЕМВ НАН України. К. LAT&K.

Сльозко, О.О. та Плотніков, О.В. та Редзюк, Є.В. та Саакадзе, Л.В. та Курило, О.В. (2014) Сучасні тенденції трансформації світової фінансової системи: моно­графія / за заг. ред. к. е.н., с. н. с. О.О. Сльозко, к. е. н., с. н. с. Т.О. Панфілової, к. е. н. С.В. Терещенко. Технічний звіт. К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

Сльозко, О.О. та Редзюк, Е.В. (2014) Влияние рынка ценных бумаг на потребительское поведение населения Украины. Інтелект 21 століття (№ 2). с. 71-78.

Сльозко, О.О. та Терещенко, С.В. (2013) Давоський форум як посил для фінансових інновацій. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. с. 135-136.

Солошенко, В.В. (2011) Історія країни, мова якої вивчається (історія Німеччини). Навчально-методичний комплекс. [Навчальний матеріал]

Солошенко, В.В. (2011) Історія країни, мова якої вивчається (історія Англії). Навчально-методичний комплекс. [Навчальний матеріал]

Солошенко, В.В. (2011) Історія СРСР. Навчально-методичний комплекс. [Навчальний матеріал]

Солошенко, В.В. (2011) Історія Росії. Навчально-методичний комплекс. [Навчальний матеріал]

Солошенко, В.В. (2011) Методичні рекомендації до написання курсових робіт. Методична розробка. [Навчальний матеріал]

Солошенко, В.В. (2015) Роль колективної пам’яті про Першу світову війну у країнах Східної Європи (на прикладі України та Росії). Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни): збірник наукових праць. / За загальною редакцією д. і. н., проф. Кудряченка А.І.. с. 280-289.

Солошенко, В.В. (2017) Сучасна атомна енергетика: досвід ФРН. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 179-190.

Солошенко, В.В. (2020) Політика пам’яті ФРН і мистецтво: досвід подолання обтяжливого минулого. Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам’яті : збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І.. с. 124-135.

Солошенко, В.В. (2018) «Возвращение и реституция культурных ценностей: глобальная проблема». In: HEYDЭR ЭLIEV: MULTIKULURALIZM VЭ TOLERANTLIQ IDEOLOCIYASI. Beynэlxalg Elmi Konferens. Baki (Azerbaycan), Tbilisi (Gürcüstan), Hucijou (Cin), Moskva (Rusiya), Kiev (Ukrayna), Belgrad (Serbiya), Augsburg (Almaniya). 9 aprel – 5 may 2018-ciil..

Солошенко, В.В. (2021) Пограбування культурних цінностей Європи для музею фюрера у Лінці. Науковий журнал «Проблеми всесвітньої історії». (№1(13)). с. 190-202.

Солошенко, В.В. (2021) Зигзаги культурной политики Советского Союза эпохи «холодной войны». Науковий журнал «Проблеми всесвітньої історії». (№2(14)). с. 196-208.

Солошенко, В.В. (2021) Фальшування творів мистецтва: міжнародний контекст. Науковий щорічник «Україна Дипломатична»., XXII. с. 829-841.

Солошенко, В.В. Жіночий рух в Україні у контексті поступу фемінізму та жіночої емансипації в Європі. In: ХІ. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik "Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht". Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2020.Herausgegeben von Olena Novikova und Ulrich Schweier.Ge.

Солошенко, В.В. (2021) Повернути чи залишити? Долі культурних цінностей – невирішена проблема у відносинах Німеччини та Польщі. In: Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 21–22 квіт.2021 р..

Солошенко, В.В. (2021) Музей фюрера в Лінці. In: Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи: Матеріали IІ всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 травня 2021 р., м. Київ.

Солошенко, В.В. (2022) Яку шкоду завдає агресія РФ проти України вітчизняній культурній спадщині та музеям, зокрема? ПЕРЕЛОМ: Війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками. У 2-х кн. Кн. 1 / Відп. ред. В. Смолій; Упоряд.: Г. Боряк, О. Ясь. НАН України. Інститут історії України.. с. 173-176.

Солошенко, В.В. (2022) Як Україна захищає свої культурні скарби? ПЕРЕЛОМ: Війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками. У 2-х кн. Кн. 1 / Відп. ред. В. Смолій; Упоряд.: Г. Боряк, О. Ясь. НАН України. Інститут історії України.. с. 176-178.

Солошенко, В.В. (2022) Як європейські організації і світова спільнота допомагають Україні у справі захисту та збереження культурних цінностей? ПЕРЕЛОМ: Війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками. У 2-х кн. Кн. 1 / Відп. ред. В. Смолій; Упоряд.: Г. Боряк, О. Ясь. НАН України. Інститут історії України.. с. 178-180.

Солошенко, В.В. (2022) Як віртуальні архіви допомагають відтворити знищені об’єкти? ПЕРЕЛОМ: Війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками. У 2-х кн. Кн. 1 / Відп. ред. В. Смолій; Упоряд.: Г. Боряк, О. Ясь. НАН України. Інститут історії України.. с. 180-182.

Солошенко, В.В. (2022) Проблеми повернення бібліотечних та культурних втрат України періоду Другої світової війни. Сторінки історії (№ 54). с. 266-280.

Солошенко, В.В. (2022) Голокост та пограбування євреїв – міжнародний вимір проблеми. In: «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин»: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., 6–7 квіт. 2022 р., м. Київ.

Солошенко, В.В. (2022) Голокост і пограбування українських євреїв під час Другої світової війни. In: Матеріали IІI міжнародної науково-практичної конференції, 20 травня 2022 р, м. Київ.

Солошенко, В.В. (2021) Обтяжлива спадщина німецько-польських відносин, політичний та культурний дискурси. Контроверсійні практики розвитку прикордоння: світовий досвід узгодження суперечностей. Науково-аналітична доповідь. А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В. Солошенко, О.Ф. Деменко [та ін.].. с. 42-54.

Солошенко, В.В. (2023) Пограбування і знищення євреїв у містах України під час Голокосту. In: Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 17–18 трав. 2023 р., м. Київ.

Солошенко, В.В. (2023) Мистецтвознавці Третього Райху - Ганс Поссе і Герман Фосс. In: Імідж і репутація: сучасні тенденції і виклики : Міжнародна науково – практична конференція., 12–13 травня 2023 р, м.Київ.

Солошенко, В.В. (2021) Параграф 1.2. Методологія всесвітньої історії у дослідженні механізму формування та відтворення історичної пам’яті. In: Проблема історичної пам’яті у всесвітньо-історичному дискурсі (1945-2015 рр.): монографія / за редакцією Кудряченка А.І. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», с. 25-54.

Солошенко, В.В. (2022) Унікальність спадщини Мюнхенського центрального збірного пункту в переможеній Німеччині 1945–1949 років. Україна дипломатична., XXIII. с. 401-409.

Солошенко, В.В. (2019) Розділ 2.1. Захист культурних цінностей у період війн і збройних конфліктів. Науково-аналітична доповідь «Міжнародні аспекти інтеграції Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України». с. 39-42.

Солошенко, В.В. та Кудряченко, А.І. (2021) Параграф 2.1. Політика пам’яті та повернення культурних цінностей як складові подолання тоталітарної спадщини у ФРН. In: Проблема історичної пам’яті у всесвітньо-історичному дискурсі (1945-2015 рр.): монографія / за редакцією Кудряченка А.І. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», с. 59-96.

Солошенко, В.В. та Кудряченко, А.І. та Деменко, О.Ф. та Чекаленко, Л.Д. (2021) Висновки, рекомендації. Контроверсійні практики розвитку прикордоння: світовий досвід узгодження суперечностей. Науково-аналітична доповідь. А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В. Солошенко, О.Ф. Деменко [та ін.].. с. 175-191.

Солошенко, В.В. та Метельова, Т.О. (2018) Теоретичні та методологічні засади політики пам’яті у світовому контексті: історія і сучасність. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. (2 (6)). с. 25-42.

Солошенко, В.В. та Шморгун, О.О. (2021) Методологія всесвітньої історії у дослідженні механізму формування та відтворення історичної пам’яті. In: Проблема історичної пам’яті у всесвітньо-історичному дискурсі (1945– 2015 рр.): монографія / керівник авторського колективу – член-кореспондент НАН України, д.і.н., проф. Кудряченко А.І., науковий редактор: к.і.н., доц. Солошенко В.В., технічний редактор:. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», 2021, с. 25-58.

Срібняк, І.В. (2011) Особовий архів Омеляна Пріцака: від творчої лабораторії вченого до інтелектуального надбання нації. Студії з архівної справи та документознавства, Т. 19 (Кн. 1). с. 47-50.

Срібняк, І.В. (2010) Особовий архів Омеляна Пріцака: проблеми описування, систематизації та класифікації. Українська орієнталістика: Збірник наукових праць викладачів та студентів Національного університету «Києво-Могилянська академія» і Київського національного лінгвістичного університету до 90-річчя професора Омеляна Йосиповича Пріцака, В. 4-5. с. 55-59.

Срібняк, І.В. (2010) Наукова спадщина Омеляна Пріцака в Київському університеті. Українська орієнталістика: Збірник наукових праць викладачів та студентів Національного університету «Києво-Могилянська академія» і Київського національного лінгвістичного університету до 90-річчя професора Омеляна Йосиповича Пріцака, В. 4-5. с. 263.

Срібняк, І.В. (2001) Актуальні проблеми та перспективи вивчення історії Італії у вищих навчальних закладах України. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Історико-філософська секція, Вип. І. с. 106-109.

Срібняк, І.В. (2001) О создании и деятельности Главного военно-исторического музея-архива Армии Украинской Народной Республики (1921–1922 гг.). Клио, № 3 (15). с. 75-76.

Стельмах, В.О. (2015) Досвід регіональної співпраці у центральній Європі (на прикладі країн Вишеградської групи). Актуальні проблеми всесвітньої історії: Стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах / Збірник наукових праць. с. 134-141.

Стельмах, В.О. (2015) Роль організацій громадянського суспільства у «Східному партнерстві» / за заг. ред. М.А. Кулініча, Н.О. Татаренко, В.Г. Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: збірка доповідей. с. 127-130.

Стельмах, В.О. (2015) Проблеми нормативно-правового забезпечення функціонування місцевого самоврядування в країнах Закавказзя (на прикладі Вірменії та Азербайджану). Сучасні соціально-гуманітарні дискурси. Матер. V всеукр. конф. м. Дніпропетровськ, 21 березні 2015 р, ч. 2. с. 148-151.

Стельмах, В.О. (2015) Молодь Вишеградської групи як об’єкт і суб’єкт суспільно-політичних модернізаційних процесів / За заг. ред. д.філол.н., проф. Рудякова П.М. / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності». Збірник наукових праць. с. 417-425.

Стельмах, В.О. (2014) Практики інституціоналізації та нормативно-правового забезпечення процесів політичної соціалізації молоді країн Вишеградської групи. Панорама політологічних студій: науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету, Вип. 1. с. 113-120.

Стельмах, В.О. (2013) Политическое участие молодежи: опыт стран Вышеградской группы. Social and political aspects of the post-industrial life activity of states. Materials digest of the LX International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in military, sociological and political sciences; London, August 08-Aug. с. 57-60.

Стельмах, В.О. (2010) Європейська соціалізація молоді країн Вишеградської групи: політичний аспект. Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник», № 75. с. 550-553.

Стельмах, В.О. (2013) Політична ідентичність і політична соціалізація. Наукові записки. Серія «Культурологія». МатеріалиVI Міжнародної конференції «Культура в горизонталі сталих і плинних ідентичностей». Ч. 2, Вип.12. с. 424-428.

Стельмах, В.О. (2012) Політична соціалізація молоді: досвід Польщі / За заг. ред. д. і.н., проф. Кудряченка А.І / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. с. 273-291.

Стельмах, В.О. (2012) Неполітичні агенти політичної соціалізації. «Віче», № 12 (. с. 19-22.

Стельмах, В.О. (2017) Пострадянська трансформація: практика і досвід Вірменії. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 261-272.

Стельмах, В.О. (2019) Пострадянський розвиток країн Балтії: досвід реформування. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 242-249.

Стельмах, В.О. (2021) Трансформаційна стратегія як умова соціально-політичних перетворень. Трансформаційні перетворення у країнах пострадянського простору: проблеми та виклики. Науково-аналітична доповідь. А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В. Солошенко, О.Ф. Деменко, Т.О. Метельова, П.Ф. Вознюк [та ін.]. с. 91-97.

Стельмах, В.О. (2013) Політична соціалізація молоді країн Вишеградської групи у період трансформації 1989-1998 років. Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал «Трибуна», № 1-4. с. 30-33.

Стельмах, С.П. (2023) Сучасна німецька політика пам’яті: методологічні концепти і нові вектори. Пам’ять про Другу світову війну: переможці та переможені: збірник наукових праць / за загальною редакцією доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І.. с. 39-50.

Стельмах, С.П. (2023) Німецька східноєвропейська політика і «політика пам’яті» (1969-2022 рр.): непорозуміння із Східною Європою. Проблеми всесвітньої історії (1 (21)). с. 128-153.

Стельмах, С.П. та Котова, С.В. (2022) Гуманітарії у «війні культур»: організація пропаганди у Великій Британії, Німеччині і Росії в роки першої світової війни. Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Доля історичного пізнання та долі істориків. с. 46-64.

Т

Танцюра, К.Г. (2019) Зміни в політичній системі Коста-Ріки після громадянської війни 1948 р. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 90-93.

Танцюра, О.Г. (2019) Питання Голокосту на сесіях Кнесету у 1953 р. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 93-96.

Ткаченко, І.В. (2016) Нафтова залежність як фактор слабкості економіки Азербайджану. Рівень ефективності та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 лютого 2016 року). с. 74-77.

Ткаченко, І.В. (2016) Перенесення ЛНВ до Києва на сторінках рубрики М. Грушевського «До наших читачів». Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників суспільних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 5-6 лютого 2016 року). с. 36-39.

Ткаченко, І.В. (2016) Проблеми суспільно-політичної модернізації Азербайджану у ХХІ столітті. Фактори та умови модернізації предмету досліджень представників суспільних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 3-4 червня 2016 року). с. 97-102.

Ткаченко, І.В. (2016) Специфіка суспільно-політичної модернізації Азербайджану у ХХІ столітті / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Країни радянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць. с. 284-293.

Ткаченко, І.В. (2015) Громадський сектор у Словаччині: досвід суспільної модернізації / За загальною редакцією д.філ.н., проф. Рудякова П.М. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 441-448.

Ткаченко, І.В. (2015) Громадянське суспільство і Європейський Союз: функціонування і співпраця. Віче, № 2. с. 15-19.

Ткаченко, І.В. (2015) Європейська інтеграція України: гіпотетичні можливості на фоні зовнішньої агресії. Суспільні науки: проблеми та досягнення сучасних наукових досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 4-5 грудня 2015 року). с. 135-138.

Ткаченко, І.В. (2013) Особливості функціонування громадянського суспільства в Чеській Республіці / За загальною редакцією д.філ.н., проф. Рудякова П.М. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 277-284.

Ткаченко, І.В. (2015) Публіцистика Михайла Грушевського на сторінках тижневиків «Село» та «Засів» як джерело з історії української селянсько-робітничої дореволюційної періодики. Рукописна та книжкова спадщина України, Вип. 1. с. 344-352.

Ткаченко, І.В. (2015) Соціально-політична модернізація в Чеській Республіці: досвід для України на шляху європейської інтеграції / За загальною редакцією д.філ.н., проф. Рудякова П.М. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 425-433.

Ткаченко, І.В. (2011) Національний суверенітет та євроінтеграція України: аспекти взаємодії / За загальною редакцією д. і. н., проф. Кудряченка А.І. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. с. 312-319.

Ткаченко, І.В. (2013) Особливості видання і редакційна робота в «Літературно-Науковому Вістнику» київського періоду у листуванні М. Грушевського зі співробітниками журналу. Рукописна та книжкова спадщина України, Вип. 1. с. 65-80.

Ткаченко, І.В. (2013) Практика профспілок по оптимізації форм взаємодії у тріаді «особа - суспільство - держава»: досвід Чеської Республіки. Віче, № 20. с. 26-29.

Ткаченко, І.В. (2011) Громадянське суспільство і міжконфесійні відносини в об’єднаній Європі у ХХІ столітті» / За загальною редакцією д. і. н., проф. Кудряченка А.І. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. с. 153-164.

Ткаченко, І.В. (2012) Особливості функціонування та інтеграційні процеси в ЄС після набуття чинності Лісабонським договором. Сучасна українська політика. Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри. с. 56-65.

Ткаченко, І.В. (2011) Європейська перспектива: тернистий шлях України до Європи. Віче, № 2. с. 7-8.

Ткаченко, І.В. (2011) Проблемні питання європейської інтеграції України. Політологічний вісник. Зб-к наук. праць, Вип. 5. с. 422-432.

Ткаченко, І.В. (2005) «Село» - перша українська суспільно-політична селянська газета. Рукописна та книжкова спадщина України, Вип. 1. с. 91-104.

Ткаченко, І.В. (2017) Суспільно-політична трансформація Азербайджану у ХХІ ст. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 236-249.

Ткаченко, І.В. (2014) Криза ідеї європейського мультикультуралізму: економічний і релігійний чинники. In: Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: моногр. / керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». К.: Фенікс, с. 372-387.

Ткаченко, І.В. (2020) Політика пам’яті в Чехії та Словаччині у посткомуністичну добу: формування національної єдності в умовах подолання наслідків тоталітаризму. Консолідуючий потенціал політики пам’яті: загальні закономірності та національні особливості: збірник наукових праць / за заг. ред. член-кор. НАН України, д.і.н., проф., Кудряченка А.І. ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 141-157.

Ткаченко, І.В. (2004) Газета «Рада» як джерело до історії видання ЛНВ у Києві (1907-1914). Студії з архівної справи та документознавства, Т. 12. с. 92-98.

Ткаченко, І.В. (2013) Дописи в тижневику «Село» (1909-1911 рр.) як джерело розповсюдження ідей українства. Український історичний журнал, № 3. с. 128-139.

Ткаченко, І.В. (2004) Видання українського народного тижневика «Засів» у Києві (1911-1912). Рукописна та книжкова спадщина України, Вип. 9. с. 29-45.

Ткаченко, І.В. (2005) До питання про видавничий аспект конфлікту в НТШ 1913 року. Наукові записки ІУАД ім. М.С. Грушевського, Т. 11. с. 209-214.

Ткаченко, І.В. та Васильців, О.О. (2019) Українські можливості застосування досвіду політики пам’яті країн Вишеградської четвірки. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 187-196.

Ткаченко, І.В. та Фомін, С.С. та Деменко, О.Ф. (2021) Сутність, особливості та основні етапи євразійської інтеграції. Трансформаційні перетворення у країнах пострадянського простору: проблеми та виклики. Науково-аналітична доповідь. А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В. Солошенко, О.Ф. Деменко, Т.О. Метельова, П.Ф. Вознюк [та ін.]. с. 78-90.

Ткаченко, В.М. (2009) Філософія історичного дискурсу. In: Модернізація вищої освіти в Україні і світі: десять років наукового пошуку: колективна монографія / Акад. пед. наук України; Інститут вищої освіти України; за заг. ред. В.П. Андрущенка, В.І. Лугового, М.Ф. Степка. Х.: Вид-во НУА, с. 31-45.

Ткаченко, В.М. (1982) Советский опыт развития культуры и идеологические диверсии империализма. In: Правда истории против фальсификаторов. К.: Наукова думка.

Ткаченко, В.М. (2016) Агресія як засіб здійснення політики. Політичні інститути та процеси. Наукове видання Громадської організації «Міжнародний інститут гуманітарних технологій» (1). с. 39-43.

Ткаченко, В.М. (2013) «Світовий уряд» і глобальне політичне пробудження. Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини (11). с. 70-102.

Ткаченко, В.М. (2013) Ідентичність спротиву та ідентичність проекту. «Вища освіта України». Тематичний випуск «Наука і вища освіта» (2). с. 438-458.

Ткаченко, В.М. (2012) Криза мультикультуралізму і пошуки «нової громадянськості». Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри / За ред. д. і.н., проф. А.І. Кудряченка. – К.: Вид-во «Центр соціальних комунікацій». с. 220-234.

Ткаченко, В.М. (2011) Про «історичну істину» в часі і просторі. Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини (8). с. 232-240.

Ткаченко, В.М. (2017) Україна і фашизація Росії: по той бік толерантності. Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук» (1(5)). с. 43-86.

Ткаченко, В.М. (2012) РЕКВІЄМ ПО МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ: ПОВЧАЛЬНІ УРОКИ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ. Філософія освіти, № 1–2 (11). с. 176-199. ISSN 2309-1606

Ткаченко, В.М. (2011) Історична істина в просторі і часі. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Історичні науки. Збірник наукових праць (30). с. 155-171.

Ткаченко, В.М. (2019) Наука й ідеологія в гуманітарній сфері: до оптимізації суспільно-політичного діалогу. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 12-17.

Ткаченко, В.М. (2019) Ідеологія, міф і політична утопія в структурі національної ідеї: проблема оптимізації політичного дискурсу. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 19-23.

Ткаченко, В.М. (2021) Наративи історичної пам’яті в політичному транзиті України та Росії: монографія / В.М. Ткаченко / науковий редактор кандидат політичних наук, старший науковий співробітник П.Ф. Вознюк. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Інший. Київ.

Ткаченко, В.М. (2023) Переосмислити тоталітарне минуле: фашизм, нацизм і сталінізм. In: ПЕРЕЛОМ: Війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками. У 3-х кн. – Кн. 3 / Відп. ред. В. Смолій; Упоряд.: Г. Боряк, О. Ясь. НАН України. Інститут історії України. Київ: Інститут історії України, 2023, с. 499-503.

Ткаченко, В.М. (2019) «Корисні ідіоти»: клініка чи політичний ґешефт? Суспільно-політичні процеси (1(11)). с. 202-258.

Ткаченко, В.М. (2018) Виклик гібридної війни: загроза фашизації Європи. Суспільно-політичні процеси (3(10)). с. 367-394.

Ткаченко, В.М. (2020) Ідеологема “ворога”: невротична криза ідентичності. Україна дипломатична. Науковий щорічник (ХХІ). с. 771-786.

Ткаченко, В.М. (2018) Національна ідея: історіософія проблеми. Суспільно-політичні процеси (1 (8)). с. 26-37.

Ткаченко, В.М. (2018) Попрання істини: гріх і покута. Суспільно-політичні процеси (1 (8)). с. 102-166.

Ткаченко, В.М. (2018) Правда сили і сила правди. Суспільно-політичні процеси (2(9)). с. 182-218.

Ткаченко, В.М. (2019) Прекаріат: феномен соціально-політичного радикалізму. Україна дипломатична. Науковий щорічник (ХХ). с. 585-598.

Ткаченко, В.М. (2018) Україна в оптиці російського націоналізму. Суспільно-політичні процеси (3(10)). с. 395-405.

Ткаченко, В.М. (2016) Неподільна спадщина Давньої Русі (про святкування 1150-річчя зародження російської державності). Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1). с. 24-51.

Ткаченко, В.М. (2020) Наука й ідеологія в гуманітарній сфері: до оптимізації суспільно-політичного діалогу (Сторінками книги «Философия и идеология от Маркса до постмодерна» / Отв. ред. А.А.Гусейнов, А.В.Рубцов, сост.А.В.Рубцов. Москва: Прогресс-Традиция, 2018, 464 с.). Суспільно-політичні процеси (1(15)). с. 271-276.

Ткаченко, В.М. (2019) «Третій шлях»: повернення на круги свої. Із виступу на 6-му Конгресі Академії політичних наук 24 травня 2019 р. Світогляд (4 (78)). с. 13-16.

Ткаченко, В.М. (2019) Вихід з кризи: чи піймає «покоління Z» вітер у паруси України? Суспільно-політичні процеси (2 (12)). с. 78-86.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2013) Ціннісні орієнтири мережевого суспільства. Психологія особистості (1(4)). с. 5-17.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2009) Філософія історичного дискурсу в час політизації історії та історизації політики. Політичний менеджмент (3). с. 26-45.

Ткаченко, В.М. та Якуба, В.В. (2020) Війни історичної пам’яті (до постановки проблеми). Проблеми всесвітньої історії (2). с. 25-41.

Ткаченко, В.М. та Якуба, В.В. (2022) Концепт «визволення»: подолання історичного минулого. Політика пам’яті і «битви за минуле»: збірник наукових праць / за заг. ред. чл.-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 6-24.

Толстов, С.В. (2016) Сучасні міжнародно-політичні процеси як відображення еволюції міжнародної системи. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 26-39.

Толстов, С.В. (2016) Українсько-білоруський діалог: пошук нових можливостей. Зовнішні справи. ІСТОРИЧНІ НАУКИ (12). с. 20-22.

Толстов, С.В. (2017) Концепції міжнародної безпеки: методологічні підходи та понятійні принципи. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 41-67.

Толстов, С.В. (2019) Інституціональні й інструментальні виміри політики історичної пам’яті в США: висновки для України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 151-158.

Толстов, С.В. (2019) Проблемні аспекти сучасних військових і військово-технічних відносин між Україною і НАТО. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 211-217.

Толстов, С.В. (2019) Сепаратизм і шляхи його подолання в Іспанії: міжнародний вимір. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 293-302.

Толстов, С.В. (2019) Криза «ліберального порядку»: причини та наслідки. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 7-28.

Толстов, С.В. (2020) Концепція державного становлення та розвитку США в контексті політико-ідеологічних суперечностей. Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам’яті : збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І.. с. 172-194.

Толстов, С.В. (2022) Теоретико-методологічні аспекти регіоналізму: проблеми взаємодії прикордонних регіонів. Проблеми всесвітньої історії (1(17)). с. 7-41.

Толстов, С.В. (2019) Ознаки та особливості нової «холодної війни». Зовнішні справи (4-5). с. 4-5.

Толстов, С.В. (2021) Теоретико-методологічні аспекти дослідження феномену прикордонних зв’язків та порубіжної ідентичності. Контроверсійні практики розвитку прикордоння: світовий досвід узгодження суперечностей. Науково-аналітична доповідь. А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В. Солошенко, О.Ф. Деменко [та ін.]. с. 10-31.

Ф

Фесенко, М.В. (2014) Проблеми центру та периферії у глобальному управлінні світ-системою. Вісник Маріупольського державного університету (11). с. 220-228.

Фесенко, М.В. (2023) Історична пам’ять як феномен розвитку людства. Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26 травня 2023 р.. -.

Фесенко, М.В. (2019) Теоретико-методологічні засади національної консолідації. Україна у світовому історичному просторі: зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. конф., м. Маріуполь, 26 квітня 2019 р. / під заг. ред. К. В. Балабанова. с. 122-126.

Фомін, С.С. (2015) Соціально-економічна демократія як передумова демократії політичної. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 133-141.

Фомін, С.С. (2016) Типи соціально-економічних моделей та їхній вплив на процеси модернізації. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 32-46.

Фомін, С.С. (2017) Процеси демодернізації в країнах Заходу / за заг. ред. О.В. Зернецької / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наукових праць. с. 93-101.

Фомін, С.С. (2016) Економічна глобалізація та її вплив на модернізацію пострадянських країн. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації. Збірник наукових праць. с. 62-71.

Фомін, С.С. (2016) Типи соціально-економічних моделей та їхній вплив на процеси модернізації. Країни пострадянського простору: виклики модернізації. Збірник наукових праць. с. 32-46.

Фомін, С.С. (2016) Білорусь: курс на створення соціальної держави. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи. Збірник наукових праць. с. 224-237.

Фомін, С.С. (2016) Інтеграційні процеси на пострадянському просторі: євразійська інтеграція. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи. Збірник наукових праць. с. 54-64.

Фомін, С.С. (2015) Економічна модернізація в країнах Східної Азії на прикладі Японії, Південної Кореї та Китаю. Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки). Збірник наукових праць. с. 26-33.

Фомін, С.С. (2015) Перша світова війна як головний фактор виникнення нових незалежних держав Центральної Європи та прискорення в них модернізаційних процесів. Перша світова війна: історичні долі держав і народів. Збірник наукових праць (до 100-річчя від початку Першої світової війни). с. 177-183.

Фомін, С.С. (2015) Соціально-економічна демократія як передумова демократії політичної. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 133-141.

Фомін, С.С. (2013) Державне регулювання економіки в світлі кейнсіанського та неоліберального підходів. Дослідження міжнародної економіки. Збірник наукових праць (Випуск). с. 49-61.

Фомін, С.С. (2012) Євразійська інтеграція: можливості і перспективи. Дослідження міжнародної економіки. Збірник наукових праць (Випуск). с. 115-124.

Фомін, С.С. (2011) Процеси європейської та євразійської інтеграцій та їх можливі наслідки для України. Дослідження світової політики. Збірник наукових праць. (Випуск). с. 251-274.

Фомін, С.С. (2009) Фінансово-економічні кризи як невід’ємна риса сучасного капіталізму. Дослідження світової політики. Збірник наукових праць (Випуск). с. 253-272.

Фомін, С.С. (2009) Проблеми розвитку економіки України в умовах глобалізації та роль держави. Дослідження світової політики. Збірник наукових праць. (Випуск). с. 182-211.

Фомін, С.С. (2008) Типы современных социально-экономических систем. Україна та Казахстан: актуальні проблеми економіки, політики, історії. Збірник наукових праць. с. 373-388.

Фомін, С.С. (2007) Экономическая интеграция на постсоветском пространстве и позиция Украины. Україна та Казахстан: в сучасних міжнародних відносинах і глобальних інноваційних процесах. Збірник наукових праць. с. 78-91.

Фомін, С.С. (1985) Критика буржуазных концепций народонаселения. Технічний звіт. М.: «Мысль».

Фомін, С.С. (2017) Соціально-економічна модель розвитку як фактор модернізації. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 32-43.

Фомін, С.С. (2017) Основні етапи євразійської інтеграції та її перспективи. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 111-121.

Фомін, С.С. (1992) Развитие интеграционных процессов на Европейском континенте. In: Взаимодействие экономических структур в условиях их растущей взаимозависимости. К.: «Наукова думка», с. 24-39.

Фомін, С.С. (2019) Роль государства в социально-экономическом развитии. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 56-67.

Фомін, С.С. (2019) Вплив євразійської економічної інтеграції на модернізаційні процеси в пострадянських країнах. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 351-357.

Фомін, С.С. (2019) Соціально-економічні проблеми та зовнішньополітична орієнтація Узбекистану. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 392-399.

Фомін, С.С. (2019) Соціально-економічні наслідки економічної глобалізації. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 47-60.

Фомін, С.С. (2019) Роль держави в умовах глобалізації. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація / за заг. ред. Зернецької / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 67-76.

Фощан, Я.І. (2016) Основні етапи пострадянської трансформації Грузії / за заг. ред. Бульвінського А.Г. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць. с. 293-302.

Фощан, Я.І. (2015) Специфіка модернізації політичної системи Словенії за часів незалежності / За загальною редакцією Рудякова П.М. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 457-463.

Фощан, Я.І. (2015) Перша світова війна та словенський народ - втрачений шанс побудови національної держави / За загальною редакцією Кудряченка А.І. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни): збірник наукових праць. с. 120-126.

Фощан, Я.І. (2015) Вплив Сполучених Штатів Америки на процес демократизації політичної системи в Україні. Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч. 2: зб. Матеріалів II міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15.05.2015) / упоряд. Калитчак Р.Г., Зазуляк З.М (Ч. 2). с. 145-153.

Фощан, Я.І. (2015) Роль проекту «Об’єднуємося заради реформ» у розвитку організацій громадянського суспільства в Україні. Віче (№ 4). с. 16-20.

Фощан, Я.І. (2014) Досвід та уроки розбудови сучасної Словенії як соціальної держави. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (Вип. 9). с. 169-173.

Фощан, Я.І. (2013) Історія православ’я в доробку українських ієрархів - випускників Києво-Могилянської академії / під ред. єп. Переяслав-Хмельницького і Бориспільського Епіфанія (Думенка) та прот. Віталія Клоса. Православ’я в Україні: збірник матеріалів III Всеукраїнської наукової конференції. с. 220-230.

Фощан, Я.І. (2017) Модернізаційний поступ посткомуністичної Грузії. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 249-261.

Фощан, Я.І. (2019) Досвід становлення політики пам’яті в Болгарії. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 196-201.

Фощан, Я.І. (2019) Проблеми демократизації суспільства та розбудови правової держави в Грузії. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 63-69.

Фощан, Я.І. (2015) Архиепископ Могилевский Георгий Конисский и межконфессиональные отношения на землях Беларуси второй половины XVIII столетия. Гісторьія Магыёва: мінулае і сучаснасць: зборнік навуковых прац удзельнікау Міжнар. навук. канф., 25-26 чэрвеня 2015 г., г. Маплёу. с. 369-374.

Фощан, Я.І. та Ткаченко, І.В. та Мхитарян, Н.І. та Солошенко, В.В. та Кудряченко, А.І. (2021) Специфіка перетворень у країнах Південного Кавказу. Трансформаційні перетворення у країнах пострадянського простору: проблеми та виклики. Науково-аналітична доповідь. А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В. Солошенко, О.Ф. Деменко, Т.О. Метельова, П.Ф. Вознюк [та ін.]. с. 155-170.

Фощан, Я.І. та Цапко, О.М. та Бульвінський, А.Г. (2021) Методологія дослідження. Трансформаційні перетворення у країнах пострадянського простору: проблеми та виклики. Науково-аналітична доповідь. А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В. Солошенко, О.Ф. Деменко, Т.О. Метельова, П.Ф. Вознюк [та ін.]. с. 26-34.

Х

Хижняк, І.А. (2019) Аксіологія пост-правди і пост-порядку в глобальному середовищі та у прoсторі пострадянського підсистемного регіону «omnes et singulos». Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 76-89.

Ц

Цапко, О.М. (2014) Мета і пріоритети реформування політичної системи України. Україна єдина: шляхи до порозуміння та консолідації. Збірник матеріалів круглого столу. с. 90-94.

Цапко, О.М. (2013) Теорія «раціональної бюрократії» в теоретичній спадщині М. Вебера. Філософські, методологічні та психологічні проблеми права. Збірник матеріалів V міжнародної науково-теоретичної конференції. с. 256-265.

Цапко, О.М. (2008) Ідейна та політико-правова спрямованість українського дисидентського руху. Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова. Серія 18. Економіка і право (Вип. 6). с. 83-88.

Цапко, О.М. (2008) Становлення і утвердження сталінської тоталітарної системи в СРСР та її наслідки для України. Людина і політика (№ 2 (3). с. 35-49.

Цапко, О.М. (2007) Ідеологія українських національних комуністів та їх вплив на політико-правову організацію українського суспільства. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Збірник наукових праць. Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ (№ 4 (3). с. 69-74.

Цапко, О.М. (2005) Боротьба радянської тоталітарної системи з українським національно - комуністичним рухом. Науковий вісник ДНУВС (№ 4). с. 123-131.

Цапко, О.М. (1999) Діяльність товариства «Просвіта» у сфері розвитку української освіти. Рідна школа (№ 1). с. 34-39.

Цапко, О.М. (1998) Політична спрямованість діяльності товариства «Просвіта» в Україні. Людина і політика (№ 4). с. 23-29.

Цапко, О.М. (2008) Політична система України. Сучасний стан та перспективи розвит­ку (за заг ред. Кафарського В.І.). Технічний звіт. Івано-Франківськ: Плай.

Цапко, О.М. (2019) Національний традиціоналізм в зовнішній політиці сучасного Туркменістану: висновки для України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 399-404.

Цапко, О.М. (2020) Правова традиція як засіб реалізації історичної пам’яті в соціально-політичній практиці держав. Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам’яті : збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І.. с. 204-215.

Цапко, О.М. (2020) Історична пам’ять за твором «Рухнама» та її місце у формуванні національної ідентичності населення сучасного Туркменістану Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи. Матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ: 22 травня 2020 р.. с. 83-86.

Цапко, О.М. (2023) Музейна робота та проблеми формування історичної пам’яті про події вітчизняної історії ХХ–ХХІ ст. Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26 травня 2023 р.. с. 187-190.

Цапко, О.М. (2020) Основні чинники формування національної пам’яті у пострадянських країнах Центральної Азії (на прикладі Республіки Туркменістан). Консолідуючий потенціал політики пам’яті: загальні закономірності та національні особливості: збірник наукових праць / за заг. ред. член-кор. НАН України, д.і.н., проф., Кудряченка А.І. ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 214-226.

Цапко, О.М. (2022) «Історичний міф» та форми його екстраполяції у суспільну свідомість сучасного Туркменістану. Політика пам’яті і «битви за минуле»: збірник наукових праць / за заг. ред. чл.-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 25-36.

Цапко, О.М. (2006) Боротьба радянської тоталітарної системи із українським дисидентським рухом в 60-70-их рр. ХХ століття. Наукові записки з української історії. с. 310-316.

Цапко, О.М. (2008) Зовнішньополітична спрямованість української козацько-старшинської еліти на зламі XVII - XVIII століть. Вісник Полісся. с. 45-54.

Ч

Чалий, А.О. (2020) Орієнталізм в сходознавстві: старі проблеми та перспективи. Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В. Відповідальні редактори: к.і.н. Мудрієвська І.І., к.і.н. Сафар’янс Є.В., к.ю.н. Ма. с. 144-147.

Чалий, А.О. (2023) Роль Османської імперії в Семилітній війні (1756–1763 рр.). Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 13-17.

Чекаленко, Л.Д. (2016) Національна безпека України: система реалізації. Зовнішні справи. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (11). с. 17-19.

Чекаленко, Л.Д. (2012) Інтеграційні процеси як складова модернізації. Науковий вісник Дипломатичної академії України (18). с. 268-273.

Чекаленко, Л.Д. (2017) Геополітичні впливи на трансформацію країн Центральної Азії. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», К.:, с. 121-136. ISBN 978-966-02-8276-6

Чекаленко, Л.Д. (2016) Політика Східного партнерства у зовнішній політиці ЄС. In: Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір. – К.:. Центр вільної преси, с. 349-383.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Європейська система безпеки: початок кінця? Зб. тез доповідей міжнар. конф: «Виклики європейській безпеці: український контекст». 09 жовтня 2014 р. с. 144-147.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Європа. Безпека. Україна. Дипломатія. // Зовнішні справи, №10. с. 6-9.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Звідки пішла Новоросія? Історичний екскурс [Електронний ресурс]. // Зовнішні справи, №11. с. 48-51.

Чекаленко, Л.Д. Історія Кримської області Україні. Конкретні історичні події щодо перепідпорядкування Криму УРСР. //Віче, №5. с. 11-15.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Безпека України=Безпека Чорномор’я=Безпека Європи=Безпека світу. // Зовнішні справи. – 31.03.14. [Електронний ресурс].

Чекаленко, Л.Д. (2014) Задачі Вишеграду: угорське головування // Співробітництво із країнами Вишеградської четвірки як інструмент європейської інтеграції та модернізації України: аналіт. доп. (Сер. «Міжнародні відносини», вип. 1). – К.: НІСД. с. 89-96.

Чекаленко, Л.Д. (2014) З огляду на важкий економічний стан регіону. // Зовнішні справи. Історичні науки, №3. с. 38-41.

Чекаленко, Л.Д. (2013) Польський шлях становлення громадянського суспільства. // Зовнішні справи, №1. с. 38-40.

Чекаленко, Л.Д. (2002) Регіональне об’єднання ГУУАМ: пошук само ідентифікації. // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр, Вип.34 (Ч.І). с. 83-92.

Чекаленко, Л.Д. (2001) Боротьба за народ або українсько-російські репатріанти. // Нова політика, №1 (33). с. 48-50.

Чекаленко, Л.Д. (2000) Політичні сили Росії в контексті президентських виборів. // Нова політика, №1 (27). с. 6-9.

Чекаленко, Л.Д. (1999) Про перманентність непорозумінь у владних структурах Росії. // Нова політика, №3 (23). с. 2-4.

Чекаленко, Л.Д. (1999) Про ситуацію в партійному русі Російської Федерації. // Нова політика, №4 (24). с. 9-13.

Чекаленко, Л.Д. (1998) Трагізм української нації очима польської еліти. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики, №2. с. 261-270.

Чекаленко, Л.Д. (1998) СНД в економічному і політичному просторі України. // Віче, №3. с. 33-51.

Чекаленко, Л.Д. (1994) У рамках зростаючої взаємозалежності. // Політика і час, №5. с. 54-57.

Чекаленко, Л.Д. (1994) Трагізм української нації в польських концепціях. // Відродження, №6. с. 16-19.

Чекаленко, Л.Д. (1994) Полонізація українських земель: про походження стереотипів. // Українська діаспора. Рік III. НАН України, №5. с. 12-18.

Чекаленко, Л.Д. (1993) Східноєвропейські країни на сучасному етапі розвитку. // Політика і час, №9. с. 11-15.

Чекаленко, Л.Д. (1993) Союз українок: минуле й сучасне. // Przemyski Dzwony, №1. с. 11-14.

Чекаленко, Л.Д. (1992) Зруйновані святині. // Відродження. с. 33-34.

Чекаленко, Л.Д. (1989) Несподіванка узбічної теми. // Czerwony Sztandar, №12. с. 4.

Чекаленко, Л.Д. (1989) Деякі аспекти радянсько-польського співробітництва. // Український історичний журнал, №1. с. 21-27.

Чекаленко, Л.Д. (1988) Книга про розвиток польської культури. // Червоний штандарт, №7. с. 3.

Чекаленко, Л.Д. (1989) Деякі аспекти соціальної політики ПОРП. // Зарубежный мир, №12. с. 11-13.

Чекаленко, Л.Д. (1986) Документи і матеріали з історії радянсько-польських відносин. ХІ том // УІЖ, №8. с. 18.

Чекаленко, Л.Д. (1981) Участие Украинской ССР в советско-польском сотрудничестве в области общественных наук. // Советское славяноведение, №1. с. 17-23.

Чекаленко, Л.Д. (1980) Про ситуацію в українському русі в Польщі. // Трибуна, №4. с. 21.

Чекаленко, Л.Д. (1979) Історичний нарис радянсько-польського співробітництва // Дружба-Пшиязнь: Зб.-к н. статей. – К.: Українське товариство дружби і культурного зв’язку з закордоном. с. 4-5.

Чекаленко, Л.Д. (1979) Суспільні організації СРСР. // РЖ. Держава і право, №3. с. 8-12.

Чекаленко, Л.Д. (1979) Поняття і суть пролетарського інтернаціоналізму. // Реферативный журнал. Історія, №5. с. 41-45.

Чекаленко, Л.Д. (1979) Радянські свята і обряди. // Реферативный журнал. Історія, №5. с. 188-189.

Чекаленко, Л.Д. (1978) Історичні зв’язки трудящих СРСР і Угорщини. // Общественные науки в СССР. Реферативный журнал. Серия 5. История, №5. с. 12-14.

Чекаленко, Л.Д. (1978) СРСР – ПНР: наукове співробітництво. // Czerwony Sztandar, №10. с. 2.

Чекаленко, Л.Д. (1978) Крепнут культурные связи. // Трибуна лектора, №1. с. 17.

Чекаленко, Л.Д. (1976) Українська РСР у радянсько-польському співробітництві в галузі вищої освіти. // Український історичний журнал, №4. с. 87-94.

Чекаленко, Л.Д. (2003) Калінінградський ексклав як стрижень проекту регіональної інтеграції РФ з ЄС // Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ. с. 57-64.

Чекаленко, Л.Д. (2013) Світові інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних систем: Навчальний посібник. МА.Кулініч, Н.О.Татаренко, В.Г.Ціватий, за наук. ред. проф. Л.Д.Чекаленко. – К.: ДАУ.

Чекаленко, Л.Д. (2017) Задачі національної безпеки України: нове прочитання. Стратегії зовнішньої та безпекової політики провідних міжнародних акторів: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова. с. 109-114.

Чекаленко, Л.Д. (2019) Формування нового світового порядку безпеки. In: Політичні проблеми міжнародної безпеки у сфері протидії розповсюдженню ядерної зброї (кін. XX - поч. XXI ст.): монографія (ел. вид.) /за ред. Кудряченка А.І., Потєхіна О.В. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 27-40.

Чекаленко, Л.Д. (2019) Країни Центральної Азії: курс на мілітаризацію. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 404-411.

Чекаленко, Л.Д. (2020) До питання методології дослідження поєднання історії і пам’яті. Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам’яті : збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І.. с. 9-18.

Чекаленко, Л.Д. (2023) Європейська історична пам'ять перед викликами глобалізації. In: Новий порядок денний для Європи та Європейського Союзу: причини-напрями-пріоритетні цілі: монограф. за наук редакцією Ярини Турчин, Терези Астрамович-Лейк. МОН України, Національний університет «Львівська політехніка». Львів, Вид-во Львівська політехніка, 2023, с. 235-243.

Чекаленко, Л.Д. (2022) Модернізація новопосталих держав Східної Європи: до питання методології дослідження. In: Практики подолання тоталітарного спадку у країнах пострадянського простору (1991-2021 рр.). Науково-аналітична доповідь. А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В. Солошенко, О.Ф. Деменко, А.Г. Бульвінський, В.М. Розумюк [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2022, с. 31-44.

Чекаленко, Л.Д. (2020) Вчора і сьогодні державного суверенітету. Україна дипломатична. Науковий щорічник (ХХІ). с. 688-699.

Чекаленко, Л.Д. (2022) Історична пам’ять про Голокост і в фільмах, і в житті (історія Голокосту є справою всього життя Бориса Забарка). Голокост в Україні (День пам’яті трагедії Бабиного Яру): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 29 вересня 2022р., м. Київ. с. 66-70.

Чекаленко, Л.Д. (2023) Історична пам'ять як чинник внутрішньої і зовнішньої політики Республіки Польща. Проблеми всесвітньої історії (3(19)). с. 34-56.

Чекаленко, Л.Д. (2021) Історичні фейки Росії: механізм протистояння. Сучасні проблеми світового співтовариства та роль суспільних наук у забезпеченні його розвитку: мат-ли міжнар наук.-практ. конф. (м. Одеса, Україна, 12–13 березня 2021 року). с. 12-17.

Чекаленко, Л.Д. (2022) Модернізація новопосталих держав Східної Європи: до питання методології дослідження. Тоталітарний спадок пострадянських країн як виклик демократизації суспільств: збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.. с. 41-55.

Чекаленко, Л.Д. (2022) Національна історія - творець історичної пам’яті. Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи: Матеріали IІІ міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 20 травня 2022 р.. с. 31-34.

Чекаленко, Л.Д. (2021) Офіційна історія + публічна історія: пошук консенсусу. Сучасні наукові дослідження представників суспільних наук - прогрес майбутнього: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 березня 2021 року). с. 12-17.

Чекаленко, Л.Д. (2021) Публічна історія: нове відкриття чи призабута давність? Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (2(14)). с. 164-178.

Чекаленко, Л.Д. (2023) Тема фашизації росії – необхідна компонента освітніх європейських програм. Третій рівень освіти в Україні: становлення та тенденції : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17-19 листопада 2023 р., с. Світязь Шацького району Волинської області. с. 246-249.

Чекаленко, Л.Д. (2023) Пам’ять про Другу світову війну в Республіці Польща: історичний дискурс. Пам’ять про Другу світову війну: переможці та переможені: збірник наукових праць / за загальною редакцією доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І.. с. 75-97.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Формування громадянського суспільства в Республіці Польща (з точки зору українського контексту): Розвиток взаємодії держави і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 12 груд. 2012 р.) / упоряд. В.М. Яблонський, О.А. Корнієвський, П.Ф. Вознюк. К.: НІСД. с. 341-343.

Чекаленко, Л.Д. (1988) До питання про економічну політику Польщі // ХІ Всесоюзн. конф істориків-славистів. Мат-ли. 15 грудня 1988 р. . – Мінськ: Институт славяноведения АН СССР. с. 12.

Чекаленко, Л.Д. (1975) Вклад Української РСР у радянсько-польське науково-технічне співробітництво (1944–1974 pp.): (До 30-річчя радянсько-польського Договору про дружбу, взаємодопомогу і післявоєнне співробітництво). // Український історичний журнал, №3. с. 137-139.

Чекаленко, Л.Д. (1973) Спілка боротьби молодих та її роль у відбудові-народного господарства Польщі (травень 1945 – липень 1948 pp.). // Український історичний журнал, №7. с. 101-104.

Чекаленко, Л.Д. (1980) Наукова конференція істориків-полоністів. [м. Львів, 1979 р.] / ВАСИЛЬЄВА Л.Д. // Український історичний журнал, №2. с. 157-158.

Чекаленко, Л.Д. (2003) Основні тенденції у сфері міжнародної безпеки (вересень-грудень 2002 року) // Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ. с. 3-26.

Чекаленко, Л.Д. (2002) Основні тенденції у сфері міжнародної безпеки (березень-травень 2002 року) // Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ. с. 42-51.

Чекаленко, Л.Д. (2003) Основні тенденції у сфері міжнародної безпеки (січень-березень 2003 року) // Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ. с. 3-26.

Чекаленко, Л.Д. (2019) Європейський Союз: «гарячі» проблеми спекотного літа 2018 року. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 235-242.

Чекаленко, Л.Д. (1996) Міграція населення як засіб вирішення політичних і економічних проблем // Матеріали Міжнародної наукової конференції, 21–25 жовтня 1996 р., м. Львів. – Львів: Вища школа. с. 12-16.

Чекаленко, Л.Д. (1990) Перетворення в Республіці Польща: новий шлях розвитку? // Матеріали наук. респ. конф. «Східна Європа у сучасному світі: економічні, соціальні і політичні проблеми», 30–31 жовтня 1990 р., м. Київ. – К.: ІСЕПЗК АН УРСР, Тов-во «Знання». с. 14-17.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Europe. Security. Ukraine. Diplomacy [Електронний ресурс]. // Зовнішні справи, №10.

Чекаленко, Л.Д. (2014) European Values – Fundamental Principals of the European Integration. // Viche [Електронний ресурс].

Чекаленко, Л.Д. (2014) History of process of reattaching of the Crimean area of Ukraine [Електронний ресурс]. // Viche.

Чекаленко, Л.Д. (2020) Models of Assimilation of National Minorities. EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE /Evropsky Politicky a Pravni Diskurz, 7 (1). с. 62-67.

Чекаленко, Л.Д. (1977) Участь Української PСP у радянсько-польському співробітництві в галузі науки (1957–1975 pp.). // Український історичний журнал, №4. с. 85-93.

Чекаленко, Л.Д. (1977) Radziecko-polska wspolpraca w dziedzinie nauki і oswiaty, 1944–1950. Wroclaw; Warszawa; Krakow; Gdansk: Wyd-wo Polskiej Akademii nauk.

Чекаленко, Л.Д. (2019) Історія пам’ятi або пам’ять історії: методологія дослідження. Cultural and media dimensions of political discourse. Evropsky Politicky a Pravni Diskurz. с. 182-186.

Чекаленко, Л.Д. та Антонюк, С.М. (1989) Деякі аспекти радянсько-польського співробітництва на сучасному етапі. // Український історичний журнал, №1. с. 43-54.

Чекаленко, Л.Д. та Антонюк, С.М. (1985) ВАЛИХНОВСЬКИЙ Т. У истоков борьбы с реакционным подпольем в Польше, 1944–1948. – Пер. с польск. / Вступ. ст. Р.Г. Симоненко. – К.: Наук. думка, 1984. – 312 с. // Український історичний журнал, №10. с. 149-150.

Чекаленко, Л.Д. та Безулік, Т.В. (1974) Наукова конференція співробітників Київського обласного державного архіву. // Український історичний журнал.

Чекаленко, Л.Д. та Бекірова, Г.Т. (2015) Сrimean tatar people at the turn of 2015 /Analytical report /The reports of Human Rights organisations and initiatives, namely the Crimean Field Mission on Human Rights, Ukrainian Helsinki Human Rights Union: historical materials provided by experts, namely Ms. Gulnara Bekirova and Ms. Liudmyla Chekalenko. [Електронний ресурс]. – Kiev. с. 45.

Чекаленко, Л.Д. та Васильєва, М.О. (2012) Аксіологічна дилема неспроможних держав. Науковий вісник Дипломатичної академії України (19). с. 77-83.

Чекаленко, Л.Д. та Васильєва, М.О. (2016) Європа. Безпека. Україна. Дипломатія. Україна дипломатична (16). с. 284-293.

Чекаленко, Л.Д. та Солошенко, В.В. (2019) Вплив євроатлантичного вектора на вдосконалення українського законодавства. In: Євроатлантичний вектор України: національна доповідь / ред. кол. С.  І.  Пирожков, І. О. Кресіна, А. І. Кудряченко, Ю. С. Шемшученко та  ін. Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України, с. 285-297.

Ш

Швед, В.О. (2016) «Арабська весна» в трансформаційній динаміці надбань, глухих кутів та політичного досвіду: між цивілізаційним ідеалом та соціально-економічним ризиком / відп. наук. ред. О.І. Лукаш. - НАН України, Держ. установа «Ін-т всесвіт. історії НАН України», Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми: зб. наук. пр. с. 181-206.

Швед, В.О. (2016) «Арабська весна» у контексті сучасного трансформаційного процесу на Близькому і Середньому Сході. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№ 1). с. 109-122.

Швед, В.О. (2015) Політичний іслам на роздоріжжі. Можливі сценарії розвитку у пост революційний період. Аль-Калям. Збірка наукових праць Українського центру ісламознавчих досліджень. с. 45-61.

Швед, В.О. (2015) Арабський світ у постреволюційний період: формування нової парадигми розвитку / Ред. кол. В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня та ін. - ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (афро-азійський регіон): Збірник наукових праць. с. 109-115.

Швед, В.О. (2014) Ісламський чинник та «Арабська весна»: деякі аспекти взаємовпливу. Аль-Калям. Збірка наукових праць Українського центру ісламознавчих досліджень. с. 48-53.

Швед, В.О. (2014) Главные тенденции трансформации стратегического ландшафта арабского мира / Відп. ред. В.К. Гура. «Третій світ» у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ століття: Матеріали міжнарод. наук. конф. с. 33-40.

Швед, В.О. (2014) Ісламський чинник у боротьбі за збереження територіальної цілісності України та її докорінного реформування. Аль-Калям. Збірка наукових праць Українського центру ісламознавчих досліджень (Вип. 5). с. 16-19.

Швед, В.О. (2014) «Джихад по-українськи» - чому з’явилася ця фальшивка? Умма. Офіційне видання ДУМУ «Умма» (№ 19 (). с. 3.

Швед, В.О. (2014) Ісламський проект як підґрунтя феномену «Арабської весни»: головні актори, ключові моменти реалізації, провідні моделі / За заг. ред. В.К. Гури. Глобальна периферія у ХХІ ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу: Збірник наукових статей. с. 148-164.

Швед, В.О. (2008) Новий етап стратегії США в Іраку: сутність, напрямки та перспективи / Відп. Ред. В.К. Гура. Пріоритети розвитку країн Азії та Африки: глобальні імперативи, периферійна специфіка: Матер. міжн. наук.-теорет. конф. с. 10-17.

Швед, В.О. (2007) Зміни у співвідношенні основних центрів сили ісламського світу та їхнє відбиття у зовнішній політиці США / Відп. ред. В.К. Гура. Третій світ на початку ХХІ ст.: глобальні виклики та внутрішні перетворення. Матеріали міжн. наук.-теорет. конф. с. 17-24.

Швед, В.О. (2007) Близький і Середній Схід у сучасній стратегії НАТО: висновки для України. Україна - НАТО (№ 6 (2). с. 17-25.

Швед, В.О. (2007) Американська стратегія «просування демократії» на Близькому Сході і підсумки та уроки. Стратегічна панорама (№ 2). с. 90-96.

Швед, В.О. (2007) Трансатлантичний чинник у контексті реалізації стратегічних завдань Української держави на Близькому і Середньому Сході. Стратегічні пріоритети (№ 1 (2). с. 173-180.

Швед, В.О. (2006) Близький і Середній Схід у контексті стратегії національної безпеки України: висновки для України. Стратегічна панорама. с. 45-50.

Швед, В.О. (2005) Пріоритети близькосхідної політики України у контексті стратегії європейської та євроатлантичної інтеграції / За ред. О.С. Власюка. Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки. с. 576-590.

Швед, В.О. (2005) Барселонський процес у контексті сучасних викликів та трансформацій Близькосхідного регіону. Стратегічна панорама (№ 2). с. 65-70.

Швед, В.О. (2004) Близькосхідний регіон у сучасних стратегіях трансатлантичного співтовариства. Стратегічна панорама (№ 4). с. 35-38.

Швед, В.О. (2003) Про деякі нагальні питання близькосхідної політики України на сучасному етапі / Ред. Г.П. Балабанова. ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія: Матеріали міжн. конф. 29-30 травня 2003 р. м. Київ. с. 80-81.

Швед, В.О. (2002) На перехресті двох світів. Ісламський світ та здійснення стратегії розвитку Української держави. Політика і час (№ 6). с. 51-59.

Швед, В.О. (2002) Ісламський чинник і національні інтереси України / Ред.: Г.П. Балабанова. ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія: Матеріали міжн. конф. 30-31 травня 2002 р. м. Київ. с. 125-127.

Швед, В.О. (2006) Близькосхідний регіон у сучасних стратегіях трансатлантичної спільноти: Монографія. Технічний звіт. К.: НІСД.

Швед, В.О. (2008) Передмова. In: Азійський напрям зовнішньої політики України: проблеми і перспективи. Аналітичні В.О. Шведа. К.: НІСД, с. 4-18.

Швед, В.О. (2008) Проблеми і перспективи близькосхідної політики США. In: Близький Схід: міжнародна безпека, регіональні відносини та перспективи для України: Монографія / Рада національної безпеки і оборони України, Національний інститут проблем міжнародної безпеки / Відп. ред. Б.О. Парахонський. К.: ПЦ «Фоліант», с. 128-137.

Швед, В.О. (2019) Форми і напрямки впливу Саудівської Аравії на сучасні інтеграційні процеси в арабському світі. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 332-339.

Швед, В.О. та Мхитарян, Н.І. (2019) Суспільно-політична модернізація Туреччини: досвід для України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 110-117.

Швед, В.О. та Мхитарян, Н.І. (2019) Суспільно-політична модернізація Туреччини: досвід для України. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 50-57.

Швед, В.О. та Нагайчук, В.І. (2008) Особливості розвитку сучасних геополітичних процесів на Близькому і Середньому Сході у контексті забезпечення національних інтересів України. Післямова. In: Азійський напрям зовнішньої політики України: проблеми і перспективи. Аналітичні В.О. Шведа. К.: НІСД, с. 19-46.

Шергін, С.О. (2006) Відповідальність лідерів і доля аутсайдерів. Політика і час (7-8). с. 49-61.

Шергін, С.О. (2021) Політологічна класифікація війн. Проблеми війни і миру в історії країн світу: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 5-12.

Шморгун, О.О. (2016) Політологічний вимір модернізаційної моделі влади авторитарно-мобілізаційного типу. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 93-120.

Шморгун, О.О. (2014) Системно-цивілізаційна типологія військових конфліктів у масштабі всесвітньої історії. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 59-67.

Шморгун, О.О. (2016) Ялтинська конференція як індикатор інерційності системної модернізації світового порядку. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 48-54.

Шморгун, О.О. (1990) Методологическая функция теории общественно-экономической формации. Керівництво. К.: Наук. думка.

Шморгун, О.О. (2014) Постекономічні цінності в контексті пошуку креативно-мобілізаційних мотивацій суспільного розвитку часу. In: Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації / кер. автор. колективу і науковий редактор А.І. Кудряченко. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». К.: Фенікс, с. 82-104.

Шморгун, О.О. (2014) Взаємозв’язок соціалізації та обдарованості: системно-психологічний підхід. In: Синергетика і освіта / За ред. В.Г. Кременя. К.: Інститут обдарованої дитини, с. 311-345.

Шморгун, О.О. (2014) Теорія творчого процесу: соціологічно-синергетичний підхід. In: Синергетика і творчість / За ред. В.Г. Кременя. К.: Інститут обдарованої дитини, с. 281-294.

Шморгун, О.О. (2013) Проблема идентичности в системно-цивилизационном измерении. In: Идентичности и ценности в эпоху глобализации / Под. ред. Ю.Н. Пахомова. К.: Наукова думка, с. 62-169.

Шморгун, О.О. (2011) Елітарний вимір демократії: проблема авторитарного лідерства. In: Еліта: витоки, сутність, перспектива / За ред. В.Г. Кремень. К.: Т-во «Знання» України, с. 343-414.

Шморгун, О.О. (2011) Суспільно-політичний дискурс міжнародних проблем Європейського континенту. In: Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / За ред. А.І. Кудряченка. К.: Фенікс, с. 76-100.

Шморгун, О.О. (2011) Цивілізаційна ідентичність: теоретичні та політичні засади. In: Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / За ред. А.І. Кудряченка. К.: Фенікс, с. 100-118.

Шморгун, О.О. (2010) Сучасний глобалізм у пошуку антикризової стратегії. In: Філософія грошей в епоху фінансової цивілізації: монографія / За ред. Т.С. Смовженко, З.Е. Скринник. К.: УБС НБУ, с. 246-257.

Шморгун, О.О. (2010) Феномен «економічного дива»: системно-стадіальні механізми. In: Філософія грошей в епоху фінансової цивілізації: монографія / За ред. Т.С. Смовженко, З.Е. Скринник. К.: УБС НБУ, с. 133-146.

Шморгун, О.О. (2008) Инновационо-цивилизационные измерения посткапиталистического общества. In: Экономическая теория в XXI веке – 7(14): Инновационная экономика / Под ред. Ю.М. Осипова, Е.С. Зотовой, И.В. Шевченко, Л.Н. Дробышевской. Москва-Краснодар: НАУКА, с. 46-56.

Шморгун, О.О. (1995) Історичні закони і закони соцієтальні. In: Суспільні закони та їх дія / І.В. Бойченко, В.І. Куценко, В.Г. Табачковський. К.: Наукова думка, с. 56-63.

Шморгун, О.О. (1993) Виробничі відносини як об’єкт загальносоціологічного дослідження. In: Суспільні відносини та їх основні види / УкрІНІЕІ № 1485-Ук.93 (депоновано). К.: Наукова думка.

Шморгун, О.О. (1989) Понятие «цивилизация» в структуре теории общественно-экономической формации. In: Социальное познание: принципы, формы, функции: сб. науч. трудов / Отв. ред. В.И. Куценко, И.В. Бойченко. К.: Наук. думка, с. 57-66.

Шморгун, О.О. (1988) Проблема необходимости и случайности в научном социальном познании. In: Необходимость и случайность / Отв. ред. Парнюк М.А. К.: Наукова думка, с. 156-168.

Шморгун, О.О. (1986) Категория «общественно-историческая формация» в социальном познании. In: Категории исторического материализма и их методологическая функция / Отв. ред. В.И. Куценко. К.: Наукова думка, с. 25-44.

Шморгун, О.О. (2014) Всесвітньо-історична еволюція суспільної думки: синтез особливого та універсального (сенс буття як основа творчої креативності). Педагогічні інновації: ідеї реалії, перспективи: збірник наукових праць (1(12)). с. 112-129.

Шморгун, О.О. (2013) Комплементарність та антиномічність ціннісно-світоглядних моделей економічної та постекономічної людини. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. с. 238-256.

Шморгун, О.О. (2012) Синергетика як методологія соціального пізнання: історіософський вимір. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Синергетика і освіта», 15 березня 2012 року, м. Київ.. с. 58-68.

Шморгун, О.О. (2012) Проблема цивілізаційного циклізму: системно-синергетичний підхід. Гуманітарні студії. Збірник наукових праць (14). с. 222-228.

Шморгун, О.О. (2011) Корпоративна модель суспільного устрою: світовий досвід та стратегічні перспективи. Молода нація (52). с. 148-167.

Шморгун, О.О. (2010) Антикризова модель у цивілізаційному вимірі. Віче (22). с. 15-18.

Шморгун, О.О. (2008) Релігійні міфи антикризової влади як антипод національної корпоративної держави. Молода нація (48). с. 20-34.

Шморгун, О.О. (2011) Людиноцентристська перспектива на цивілізаційному зламі (від постмодернізму до… постутопізму). Матеріали всеукраїнської конференції «Людиноцентризм як основа гуманітарної політики України: освіта, політика, економіка, культура». с. 23-32.

Шморгун, О.О. (2010) Економічна інноваційність у стадіально-цивілізаційному вимірі. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. Матеріали ІІІ Міжнародних філософсько-економічних читань, 25–26 травня 2010 року, м. Львів. с. 76-88.

Шморгун, О.О. (2010) Авторитарний вимір демократії: еліта проти антиеліти. Народний депутат (62-63). с. 24-29.

Шморгун, О.О. (2010) Феномен ренесансного гуманізму у стадіально-цивілізаційному вимірі. Матеріали українсько-турецької філософсько-педагогічної конференції «Григорій Сковорода і Фетхуллах Гюлен: своєчасність традиції гуманізму», 7 червня 2010 року, м. Київ. с. 171-224.

Шморгун, О.О. (2009) Від фетишизації абстрактного до декапіталізації сутнісного у людині. Людина у світі грошей: Міжнародні філософсько-економічні читання. с. 52-53.

Шморгун, О.О. (2002) Політологічна класика: традиція та постмодерн: Класики політологічної думки. Від Платона до Маркса. Український гуманітарний огляд, Вип. 8. с. 9-29.

Шморгун, О.О. (2001) Актуальність загальносоціологічної концепції Питирима Сорокіна в контексті зміни загальноцивілізаційної парадигми. Матеріали науково-практичної конференції. с. 36-40.

Шморгун, О.О. (2001) Питирим Сорокін і сучасність. Соціокультурна динаміка: закономірності, проблеми, перспективи / Матеріали науково-практичної конференції. с. 2-18.

Шморгун, О.О. (2001) Авторитарна модель: мистецтво неможливого. Перехід-IV, № 2. с. 69-83.

Шморгун, О.О. (2000) Українська нація як гарант прав і свобод особистості. Розбудова держави (1/6). с. 3-16.

Шморгун, О.О. (2000) Еволюція економічного розвитку та економічних теорій. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції 26–27 квітня 2000 року. с. 49-51.

Шморгун, О.О. (1999) Проблеми аналізу перехідних соціальних процесів в контексті тоталлогічних досліджень. Тоталлологія. Постнекласичні дослідження. с. 408-423.

Шморгун, О.О. (1999) Про обмеження влад та необмежену владу. Вісник національної академії наук України, № 11. с. 23-40.

Шморгун, О.О. (1999) Про поділ влад та неподільну владу. Розбудова держави, № 6. с. 16-26.

Шморгун, О.О. (1997) Основний зміст поняття "Українська національна ідея". Розбудова держави (6). с. 10-19.

Шморгун, О.О. Філософія і сьогодення. Наука і суспільство, № 9/10. с. 13-16.

Шморгун, О.О. (1992) Чи можна пізнати логіку історії? Вісник академії наук, № 10. с. 29-39.

Шморгун, О.О. (1994) Чим авторитарна влада відрізняється від диктаторської? Політологічні читання, № 1. с. 74-104.

Шморгун, О.О. (1993) Українська ідея та українська ідеологія у державотворчій концепції В’ячеслава Липинського. Політологічні читання, № 3. с. 189-207.

Шморгун, О.О. (1984) Методологическая несостоятельность анализа общественного развития в буржуазных концепциях философии истории. Проблемы философии: межвед. республ. науч. сб., Вып.63. с. 37-42.

Шморгун, О.О. (1983) О роли понятия «духовное производство» в анализе исторических типов культуры. Актуальные методологические вопросы современной науки. с. 22-26.

Шморгун, О.О. (1983) Методологічна функція категорії «суспільно-економічна формація» у соціальному пізнанні. Філософська думка, № 2. с. 68-72.

Шморгун, О.О. (1983) Методологическя функция категорий «цивилизация» и «культура» в теории общественно-экономической формации. Цивилизация как проблема исторического материализма. Ч. 3. (Цивилизация и общественно-экономическая формация). с. 58-62.

Шморгун, О.О. (1983) Методологическая функция категории «общественно-экономическая формация» в типологии цивилизаций. Проблемы философии: межвед. республ. науч. сб., Вып.59. с. 55-64.

Шморгун, О.О. (1983) Методологическая роль понятия «общественно-экономическая формация» в познании законов развития социалистического общества. Проблемы философии: межвед. республ. науч. сб., Вып.58. с. 26-33.

Шморгун, О.О. (1982) Методологическая функция понятий «историческая эпоха» и «общественно-экономический уклад» в формационном анализе. Проблемы философии: межвед. республ. науч. сб., Вып.55. с. 4-17.

Шморгун, О.О. (2019) Екологічна, енергетична, демографічна глобальні проблеми як каталізатори воєнної небезпеки. Ядерна безпека України в контексті світового досвіду: збірник наукових праць [електронне видання] / За заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 158-178.

Шморгун, О.О. (2019) Ідеали західної демократії та правової держави як концептуальна основа формування національних політичних інтересів. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 17-24.

Шморгун, О.О. (2019) Політика пам’яті у Франції: історичний досвід і національний дискурс. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 139-145.

Шморгун, О.О. (2019) Міжнародні санкції як інструмент впливу на агресора: історія і сьогодення. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 302-310.

Шморгун, О.О. (2020) Історична пам’ять: традиція та сучасність. Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам’яті : збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І.. с. 19-42.

Шморгун, О.О. (2017) Актуалізація сучасного політичного мислення. In: Україна: шлях до консолідації суспільства: національна доповідь / ред. кол.: С. І. Пирожков, Ю.П. Богуцький, Е. М. Лібанова, О. М. Майборода та ін. К.: НАН України, с. 296-305.

Шморгун, О.О. (2019) Формування державної політики щодо євроатлантичної інтеграції України. In: Євроатлантичний вектор України: національна доповідь / ред. кол. С.  І.  Пирожков, І. О. Кресіна, А. І. Кудряченко, Ю. С. Шемшученко та  ін. Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України, с. 217-238.

Шморгун, О.О. (2019) Метаморфози історичної пам’яті у процесі модерного державотворення: французький досвід. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. с. 101-120.

Шморгун, О.О. (1992) «Одно» и «множество» в структуре миропонимания древневосточных обществ. In: Категории "Одно и множество". Київ: Наукова думка, с. 43-50.

Шморгун, О.О. (1992) Эволюция содержания понятий «одно» и «множество» в философии и общественной мысли Востока и Запада в процессе перехода от рабовладельческой общественно-экономической формации к феодальной. In: Категории "Одно и множество". Київ: Наукова думка, с. 50-59.

Шморгун, О.О. (1992) Категории «одно» и «множество» в анализе социально-классовой структуры общества. In: Категории "Одно и множество". Київ: Наукова думка, с. 152-161.

Шморгун, О.О. (1992) Категории «одно» и «множество» и проблема последовательной демократизации общества. In: Категории "Одно и множество". Київ: Наукова думка, с. 161-171.

Шморгун, О.О. (1992) Методологическая функция категорий «одно» и «множество». In: Категории "Одно и множество". Київ: Наукова думка, с. 171-181.

Шморгун, О.О. (1997) Чергова революція чи нарешті справжня соціяльно-економічна реформа? Розбудова держави (7/8). с. 22-37.

Шморгун, О.О. (1997) Чергова революція чи нарешті справжня соціяльно-економічна реформа? Розбудова держави (9). с. 12-27.

Шморгун, О.О. (1997) Чергова революція чи нарешті справжня соціяльно-економічна реформа? Розбудова держави (10). с. 22-29.

Шморгун, О.О. (1997) Чергова революція чи нарешті справжня соціяльно-економічна реформа? Розбудова держави (11). с. 3-14.

Шморгун, О.О. (1997) Чергова революція чи нарешті справжня соціяльно-економічна реформа? Розбудова держави (12). с. 17-29.

Шморгун, О.О. (1998) Національна ідея в контексті загальносоціологічного аналізу. Розбудова держави (11/12). с. 3-21.

Шморгун, О.О. (1999) Про обмеження влад та необмежену владу. Розбудова держави (1/6). с. 38-56.

Шморгун, О.О. (2023) Україна як сенс буття. Хвиля.

Шморгун, О.О. (2022) У чому полягають стадіальні та геоекономічні витоки російської агресії проти України та всієї світової спільноти? In: ПЕРЕЛОМ: Війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками. У двох книгах. Книга 1. Відпов. ред. Валерій Смолій; упоряд.: Геннадій Боряк, Олексій Ясь. Київ: НАН України. Ін-тут історії України. 2022, с. 184-187.

Шморгун, О.О. (2021) Політика пам’яті у Франції: історичний досвід і національний дискурс. In: Проблема історичної пам’яті у всесвітньо-історичному дискурсі (1945– 2015 рр.): монографія / керівник авторського колективу – член-кореспондент НАН України, д.і.н., проф. Кудряченко А.І., науковий редактор: к.і.н., доц. Солошенко В.В., технічний редактор:. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», 2021, с. 112-123.

Шморгун, О.О. (2018) Всесвітньо-історичні тренди розвитку людства: порятунок чи катастрофа?! Проблеми всесвітньої історії (2 (1)). с. 17-37.

Шморгун, О.О. (2020) Етнічний вимір всесвітньої історії: міф України. Консолідуючий потенціал політики пам’яті: загальні закономірності та національні особливості: збірник наукових праць / за заг. ред. член-кор. НАН України, д.і.н., проф., Кудряченка А.І. ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 167-213.

Шморгун, О.О. (2019) Ідеал західної демократії та правової держави як концептуальна основа формування національних політичних інтересів. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (3(9)). с. 9-34.

Шморгун, О.О. (2019) Імітаційна модель демократії в Україні як загроза державному суверенітету в контексті світового досвіду. Україна дипломатична. Науковий щорічник (ХХ). с. 599-613.

Шморгун, О.О. (2024) Системна криза сучасного глобалізму: проблема пошуку всесвітньо-історичної альтернативи. Historia localis. Historia globalis. Студії на пошану Андрія Кудряченка: відпов. ред. Василь Ткаченко; упоряд. Cтепан Віднянський, Петро Вознюк, Денис Іванов, Віктор Лущак, Андрій Мартинов, Володимир Розумюк, Вікторія Солошенко, Василь Ткаченко.. с. 247-265. ISSN 978-617-14-0206-5

Шморгун, О.О. (2023) Друга світова війна і Україна: історична реальність проти міфу. Пам’ять про Другу світову війну: переможці та переможені: збірник наукових праць / за загальною редакцією доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І.. с. 142-161.

Шморгун, О.О. (2022) Консервативне тлумачення української історичної пам’яті: всесвітньо-історичний контекст. Політика пам’яті і «битви за минуле»: збірник наукових праць / за заг. ред. чл.-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 96-125.

Шморгун, О.О. (2021) Історична пам’ять у процесі формування та відтворення модерної національної ідентичності: французький досвід (частина 1). Проблеми всесвітньої історії (3). с. 9-53.

Шморгун, О.О. (1989) Понимание возможности и действительности в буржуазной социальной философии (С. 138–151), Категории «возможность» и «действительность» в разработке методологических проблем социального предвиденья и прогнозирования (С. 93–105), Проблема возможности и действительности в условиях социализма (С. 99–115), Социально-историческая обусловленность концепций возможности и дей- ствительности в домарксисткой общественной мысли (С. 177–189), Категории «возможность» и «действительность» в русской общественной мысли XVIII–XIX вв. (С. 197–211). In: Возможность и действительность / Кривец Е.В. К.: Наукова думка.

Шморгун, О.О. (1990) Проблема полагания и отрицания в западной социальной философии (С. 173–182), Категория «отрицание» и борьба идей в современной эстетике (С. 158–169), Проблема отрицания и полагания в марксисткой социологии (С. 88–111), Категория отрицания и полагания в домарксистской общественной мысли (С. 126–140). In: Отрицание и полагание / Под ред. Кривец Е.В. К.: Наукова думка.

Шморгун, О.О. (1997) Редакційна стаття, Розбудова держави 1997 №06. Розбудова держави (6). с. 3-4.

Шморгун, О.О. (1997) Редакційна стаття, Розбудова держави 1997 №07-08. Розбудова держави (7/8). с. 5-6.

Шморгун, О.О. (1998) Редакційна стаття, Розбудова держави 1998 №01-02. Розбудова держави (1/2). с. 3-4.

Шморгун, О.О. (1998) Редакційна стаття, Розбудова держави 1998 №03-04. Розбудова держави (3/4). с. 3-4.

Шморгун, О.О. (2023) Україна як сенс буття-2. Хвиля.

Шморгун, О.О. (2021) Історична пам’ять у процесі формування та відтворення модерної національної ідентичності: французький досвід (частина 2). Проблеми всесвітньої історії (4). с. 7-53.

Шморгун, О.О. (2018) Революція 4.0: міфи і реалії. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. с. 162-176.

Шморгун, О.О. (1991) Введение (С. 4–17), Противоречие и психологическая типология личности (С. 211–224), Эстетическое освоение действительности как диалектический процесс (С. 111–119), Социальная революция как форма разрешения социального противоречия (С. 65–78), Специфика социального противоречия в начальный период строительства социализма (С. 94–105), Категория социального противоречия в социологии (С. 34–46). In: Закон единства противоположностей / Парнюк М.А., Логвинов С.Н. К.: Наукова думка.

Шморгун, О.О. (2020) Крах традиційної партійної системи у Франції та політичне протистояння на початку XXI століття. Суспільно-політичні процеси (2 (16)). с. 219-274.

Шморгун, О.О. та Бойченко, І.В. (1983) Дослідження діалектики соціальних процесів. Філософська думка, № 6. с. 72-76.

Шморгун, О.О. та Васильців, О.О. (2019) Ідеали західної демократії і правової держави як концептуальна основа формування національних політичних інтересів. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 13-19.

Шморгун, О.О. та Небоженко, В. та Терен, В. та Білокінь, С. та Гольцберг, М. та Кононенко, П. та Кримський, С. та Пиріг, Л. та Хасан-Бек, Л. та Черненко, М. (1993) Програма комплексної соціально-економічної реформи України. Преамбула. Розбудова держави (4). с. 4-6.

Шморгун, О.О. та Небоженко, В. та Терен, В. та Білокінь, С. та Гольцберг, М. та Кононенко, П. та Кримський, С. та Пиріг, Л. та Хасан-Бек, Л. та Черненко, М. (1993) Соціально-політична ситуація в Україні: стан та тенденції до розвитку. Розбудова держави (4). с. 7-10.

Шморгун, О.О. та Небоженко, В. та Терен, В. та Білокінь, С. та Гольцберг, М. та Кононенко, П. та Кримський, С. та Пиріг, Л. та Хасан-Бек, Л. та Черненко, М. (1993) Концепція державної влади України. Розбудова держави (4). с. 11-12.

Шморгун, О.О. та Небоженко, В. та Терен, В. та Білокінь, С. та Гольцберг, М. та Кононенко, П. та Кримський, С. та Пиріг, Л. та Хасан-Бек, Л. та Черненко, М. (1993) Чинники української національно-державної безпеки. Розбудова держави (4). с. 13-22.

Шморгун, О.О. та Небоженко, В. та Терен, В. та Білокінь, С. та Гольцберг, М. та Кононенко, П. та Кримський, С. та Пиріг, Л. та Хасан-Бек, Л. та Черненко, М. (1993) Структура перебудови державної влади України. Розбудова держави (4). с. 23-24.

Шморгун, О.О. та Небоженко, В. та Терен, В. та Білокінь, С. та Гольцберг, М. та Кононенко, П. та Кримський, С. та Пиріг, Л. та Хасан-Бек, Л. та Черненко, М. (1993) Державотворчі завдання в галузі національної самосвідомості і суспільної психології. Розбудова держави (4). с. 25-26.

Шморгун, О.О. та Небоженко, В. та Терен, В. та Білокінь, С. та Гольцберг, М. та Кононенко, П. та Кримський, С. та Пиріг, Л. та Хасан-Бек, Л. та Черненко, М. (1993) Економіка. Розбудова держави (4). с. 27-41.

Шморгун, О.О. та Небоженко, В. та Терен, В. та Білокінь, С. та Гольцберг, М. та Кононенко, П. та Кримський, С. та Пиріг, Л. та Хасан-Бек, Л. та Черненко, М. (1993) Соціальні аспекти української реформації. Розбудова держави (4). с. 42-47.

Шморгун, О.О. та Небоженко, В. та Терен, В. та Білокінь, С. та Гольцберг, М. та Кононенко, П. та Кримський, С. та Пиріг, Л. та Хасан-Бек, Л. та Черненко, М. (1993) Охорона здоров'я. Розбудова держави (4). с. 48-49.

Шморгун, О.О. та Небоженко, В. та Терен, В. та Білокінь, С. та Гольцберг, М. та Кононенко, П. та Кримський, С. та Пиріг, Л. та Хасан-Бек, Л. та Черненко, М. (1993) Наука. Розбудова держави (4). с. 50-53.

Шморгун, О.О. та Небоженко, В. та Терен, В. та Білокінь, С. та Гольцберг, М. та Кононенко, П. та Кримський, С. та Пиріг, Л. та Хасан-Бек, Л. та Черненко, М. (1993) Освіта в Українській державі. Розбудова держави (4). с. 54-56.

Шморгун, О.О. та Небоженко, В. та Терен, В. та Білокінь, С. та Гольцберг, М. та Кононенко, П. та Кримський, С. та Пиріг, Л. та Хасан-Бек, Л. та Черненко, М. (1993) Державотворчі завдання в галузі культури. Розбудова держави (4). с. 57-58.

Шморгун, О.О. та Небоженко, В. та Терен, В. та Білокінь, С. та Гольцберг, М. та Кононенко, П. та Кримський, С. та Пиріг, Л. та Хасан-Бек, Л. та Черненко, М. (1993) Релігія і Церква. Розбудова держави (4). с. 59-60.

Шморгун, О.О. та Небоженко, В. та Терен, В. та Білокінь, С. та Гольцберг, М. та Кононенко, П. та Кримський, С. та Пиріг, Л. та Хасан-Бек, Л. та Черненко, М. (1993) Національно-державна ідеологічна позиція. Розбудова держави (4). с. 61-62.

Шморгун, О.О. та Приятельчук, Ю.А. (1984) Деякі методологічні питання періодизації історичного процесу. Філософська думка, № 5. с. 56-61.

Я

Якуба, В.В. (2019) Проблема наративів історичної пам’яті в сучасному українсько-російському дискурсі як актуальна проблема всесвітньої історії. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 104-107.

Ялі, М.Х. (2012) Синергетичний підхід у сучасних дослідженнях міжнародних відносин. Проблеми міжнародних відносин:[зб. наук. праць/наук. ред. Канцелярук Б. та ін.].–К.: КиМУ (4). с. 112-123.

Ялі, М.Х. (2016) Біполярна міжнародна система: теоретичний вимір. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 61-67.

Ялі, М.Х. (2017) Взгляд на Чернобыльскую катастрофу 30 лет спустя: политический анализ. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 260-274.

Ялі, М.Х. та Трима, К.А. (2015) Еволюція інститутів глобального громадянського суспільства. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 179-187.

Ярошко, О.З. (2018) Цінність як наукова категорія. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 47-54.

Цей список був створений у Thu Jun 13 02:31:04 2024 CEST.