Елементи, в которих рік: 2016

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: M | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Число елементів: 364.

M

Meteleva, Т.О. (2016) SYSTEM OF VALUES AS A FACTOR OF SOCIETY TRANSFORMATION: FUNDAMENTAL VALUES AND EXISTENTIAL VALUES. Гілея: науковий вісник., 115 (12). с. 210-215. ISSN 2076-1554

І

Ільїн, В.В. (2016) Инварианты новой методологии: предложения и альтернативы. Методологія та технологія сучасного філософського пізнання. с. 21-26.

Ільїн, В.В. (2016) Человек в системе современного управления: цель, средство, функция. Філософія у вимірах ХХІ століття. с. 57-60.

Ільїн, В.В. (2016) Соціальний простір у вимірах стратегій сучасного мислення. Трансформація засад формування та розвитку особистості в умовах сучасних соціальних викликів: матеріали Всеукраїнської науко- во-практичної конференції, 28 жовтня 2016 р., м. Київ. с. 14-23.

Ільїн, В.В. (2016) «Аналитический нарратив» как метод познания социально-экономических процессов. Альманах «Філософські проблеми і гуманітарних наук (25). с. 20-25.

Ільїн, В.В. та Базилевич, В.Д. (2016) Сучасність у рефлексіях культури мислення: методологічний аспект. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: зб. наук. пр.. с. 119-125.

Ілюк, Т.В. (2016) Трансформація публічної та культурної дипломатії Росії на сучасному етапі: діяльність «Росспівробітництва». Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 19-32.

Ілюк, Т.В. (2016) Проблеми Греції в контексті Ялтинських домовленостей. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 67-76.

А

Аулін, О.А. (2016) Мусульмани і ВР України. In: Мусульманська спільнота України: інституціоналізація і розвиток = Мусульманское сообщество Украины: институционализация и развитие = The Muslim community of Ukraine, institutionalization and development: [колект. монографія] / [О.А. Аулін та ін.; під заг. Вінниця: Консоль, с. 133-135.

Аулін, О.А. (2016) Духовне управління мусульман Криму. In: Мусульманська спільнота України: інституціоналізація і розвиток = Мусульманское сообщество Украины: институционализация и развитие = The Muslim community of Ukraine, institutionalization and development: [колект. монографія] / [О.А. Аулін та ін.; під заг. Вінниця: Консоль, с. 25-38.

Аулін, О.А. (2016) Післямова: тенденції і перспективи. In: Мусульманська спільнота України: інституціоналізація і розвиток = Мусульманское сообщество Украины: институционализация и развитие = The Muslim community of Ukraine, institutionalization and development: [колект. монографія] / [О.А. Аулін та ін.; під заг. Вінниця: Консоль, с. 374-379.

Аулін, О.А. (2016) Хізб ут-Тахрір в Україні. In: Мусульманська спільнота України: інституціоналізація і розвиток = Мусульманское сообщество Украины: институционализация и развитие = The Muslim community of Ukraine, institutionalization and development: [колект. монографія] / [О.А. Аулін та ін.; під заг. Вінниця: Консоль, с. 154-155.

Б

Бессонова, М.М. (2016) Збереження культурного суверенітету Канади як засіб забезпечення національної єдності. Зовнішні справи. ІСТОРИЧНІ НАУКИ (12). с. 38-41.

Бессонова, М.М. (2016) Зеркальные образы Холодной войны: Дискуссия. Холодная война: прошлое или настоящее. Новое прошлое / The New Past (3). с. 163-168.

Бессонова, М.М. (2016) Основні прояви канадської допомоги Україні у контексті подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Проблеми техногенної безпеки в Україні та світі (до 30-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС): Збірник наукових праць. с. 79-86.

Бессонова, М.М. (2016) Про спадкоємність в Історії: від студентки Олександра Михайловича Мальованого до його наступниці у викладанні Історії Стародавнього світу. Артист за кафедрою: Збірник пам’яті професора Олександра Мальованого. с. 29-32.

Богданович, І.І. (2016) Республіка Білорусь: позиціонування між Сходом та Заходом. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 209-223.

Богданович, І.І. (2016) Євроінтеграційні орієнтири партнерства України і Республіки Білорусь. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 207-219.

Богданович, І.І. (2016) Республіка Білорусь: позиціонування між Сходом та Заходом. Країни пострадянського простору в умовах формування баrатополюсноrо світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 209-223.

Бондарець, М.В. (2016) Особливості соціально-економічної модернізації України в умовах кризи. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 79-85.

Бондарець, М.В. (2016) Методологічні підходи до оцінки стадійної модернізації пострадянських транзитивних країн. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 90-96.

Бондарець, М.В. (2016) Методологічні підходи до оцінки стадійної модернізації пострадянських транзитивних країн. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 90-96.

Бондарець, М.В. (2016) Особливості соціально-економічної модернізації України в умовах кризи. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць / За загальною редакцією д.політ.н., проф. О.В. Зернецької / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 110-118.

Бондарець, М.В. (2016) Стратегії неоіндустріальної трансформації економіки розвинутих країн в умовах глобалізації. Глобальні та національні проблеми економіки. (14). с. 42-45.

Бондарець, М.В. (2016) Міжнародна наукова конференція «Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу». Віче.

Бульвінський, А.Г. (2016) Проблема модернізації сучасної Росії у контексті імперської державної традиції. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 130-157.

Бульвінський, А.Г. (2016) Вплив імперської державної традиції на перебіг політичного процесу в Росії. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 6-18.

Бульвінський, А.Г. (2016) Вплив імперської державної традиції на перебіг політичного процесу в Росії / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць. с. 6-18.

Бульвінський, А.Г. (2016) Вплив імперської державної традиції на модернізаційні процеси у сучасній Росії. Проблеми всесвітньої історії (№ 2). с. 49-71.

Білоконь, О.С. (2016) Періодизація українсько-китайських гуманітарних відносин: суть та особливості етапів / відп. наук. ред: О.І. Лукаш. Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми: збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету;. с. 165-180.

Білорус, О.Г. (2016) Глобальна ринкова неоконвергенція: генезис та закономірності еволюції. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 5-13.

Білорус, О.Г. (2016) Економічна глобалістика. Світ-система глобалізму: монографія. Інший. К.: Ун-т «Україна».

В

Васильєв, О.А. (2016) Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на суспільно-політичну трансформацію Казахстану. Зовнішні справи (1). с. 52-55.

Васильєв, О.А. (2016) Країна без науки - країна без майбутнього. Зовнішні справи. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (11). с. 44-47.

Васильєв, О.А. (2016) Особливості суспільно-політичної модернізації Казахстану. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 157-164.

Васильєв, О.А. (2016) Регіонально-інтеграційні чинники соціально-політичної трансформації: порівняльний досвід союзної держави Росії і Білорусі та ОДЕР-ГУАМ. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 237-252.

Васильєв, О.А. (2016) Модернізація АЕС як фактор підвищення енергетичної безпеки України. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 55-62.

Васильєв, О.А. (2016) Взаємозв`язок інноваційного та постіндустріального розвитку з політичною модернізацією Казахстану. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 46-55.

Васильєв, О.А. (2016) Проблеми соціально-політичної модернізації країн Центрально-Східної Європи. Науковий вісник Дипломатичної академії України, вип. 24, серія «Політичні науки». с. 117-122.

Васильєв, О.А. (2016) Основні тенденції і проблеми модернізації провідних країн світу / за заг. ред. О.В. Зернецької / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наукових праць. 34-41 с.

Васильєв, О.А. (2016) Країна без науки - країна без майбутнього. Зовнішні справи (№ 11). с. 44-47.

Васильєв, О.А. (2016) Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на суспільно-політичну трансформацію Казахстану. Зовнішні справи (№ 1). с. 52-55.

Васильєв, О.А. (2016) Вплив етнокультурних, релігійних і мовних чинників на процес модернізації Казахстану. Зовнішні справи (№ 3). с. 54-59.

Васильєв, О.А. (2016) Модернізація АЕС як фактор підвищення енергетичної безпеки України / За заг. редакцією д. політ. н., проф. Зернецької О.В. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: зб. наук. пр. с. 55-62.

Васильєв, О.А. (2016) Науково-технічне співробітництво України з державами євроатлантичного регіону / За заг. ред. к. і.н., доц. С.В. Толстова. Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону: зб. н. п. с. 79-88.

Васильєв, О.А. (2016) Особливості суспільно-політичної модернізації Казахстану / За заг. ред. к. і.н, доцента А.Г. Бульвінського. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: зб. наук. пр. с. 157-164.

Васильєв, О.А. (2016) Регіональноінтеграційні чинники соціально-політичної трансформації: порівняльний досвід Союзної держави Росії і Білорусі та ОДЕР-ГУАМ / За заг. ред. к. і.н, доцента А.Г. Бульвінського. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: зб. наук. пр. с. 237-252.

Васильєв, О.А. (2016) Роль Казахстану у суспільно-політичній модернізації країн Євразійського економічного союзу. Науковий вісник Дипломатичної академії України, Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід, частина І, серія «Історичні науки» (випуск). с. 54-57.

Васильєв, О.А. (2016) Country without science is a country without a future (For example, Russia and China). UA Foreign Affairs (№ 3). -.

Вовк, В.М. (2016) Міжнародні угоди і ризики ядерного протистояння. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 48-53.

Вовк, В.М. (2016) Ялтинські домовленості і панування реалістичного порядку. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 54-61.

Вовк, В.М. (2016) Ялтинські домовленості і панування реалістичного порядку. «Ялтинcька конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнародних відносин у ХХ-ХХІ ст.» Збірник наукових праць / За заг. ред. А.І. Кудряченка. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 164 с.. с. 54-60.

Вовк, В.М. (2016) Стратегічне партнерство Україна – США і проблема ядерної безпеки. Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону. Збірник наукових праць / За заг. ред. С.В. Толстова.. с. 88-94.

Врадій, О.С. (2016) До питання про джерела ідеї "Єдиної Європи" напередодні та у часи Другої світової війни. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 92-101.

Вєтринський, І.М. (2016) Сучасні геополітичні виклики для міжнародної безпеки. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 141-150.

Вєтринський, І.М. (2016) Стратегічні імперативи для України в контексті регіональних геополітичних трансформацій. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 121-129.

Вєтринський, І.М. (2016) Російська агресія проти України та її вплив на регіональну безпеку: геостратегічний контекст. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 101-113.

Вєтринський, І.М. (2016) Геополітичні чинники у контексті формування стратегії національного розвитку держави. Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. (110). с. 329-332.

Вєтринський, І.М. (2016) Вплив геополітичних процесів на процес трансформації сучасного світового порядку. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації. Збірник наукових праць / За заг. редакцією д.політ.н., проф. Зернецької О.В. с. 141-150.

Вєтринський, І.М. (2016) Стратегічні імперативи для України в контексті регіональних геополітичних трансформацій. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За заг. ред. д. і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 121-130.

Вєтринський, І.М. (2016) Особливості формування стратегії національного розвитку для транзитивних країн: геополітичний контекст. Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. (113). с. 317-321.

Вітер, І.І. (2016) Глобальна модернізація і неоіндустріалізація розвитку Європейського Союзу. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 71-79.

Вітер, І.І. (2016) Економічна складова національної безпеки України. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 106-113.

Вітер, І.І. (2016) Економічна складова національної безпеки України. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / за загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.. 113..

Вітер, І.І. (2016) Європейські цінності: духовна, моральна та історична спадщина народів Європи (до дня Європи в Україні). Зовнішні справи.. 7 (у співавторстві з О.В. Зернецькою)..

Вітер, І.І. (2016) Глобальна модернізація і неоіндустріалізація розвитку країн ЄС. Віче.. С. 3336..

Вітер, І.І. (2016) Підприємництво як складова інноваційної моделі розвитку Європейського Союзу. Матеріали круглого столу «Підприємництво як рушійна сила суспільного прогресу», 1 грудня 2016 р.. с. 61-64.

Вітер, І.І. (2016) Методологія економічної науки: робоча програма для студентів денної форми навчання спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини». [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. (2016) Розвиток продуктивних сил європейських країн в період переродження феодального господарства у ринкове наприкінці ХV – на початку ХVI століття //. Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права., Вип 23 (351 с.). с. 309-324.

Вітер, І.І. (2016) Розвиток продуктивних сил європейських країн в період переродження феодального господарства у ринкове наприкінці ХV – на початку ХVI століття. Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки.. С. 309324..

Г

Годлюк, А.М. (2016) Імперативи формування глобальної політики. Історико-політичні студії.Збірник наукових праць. (2(4)). с. 24-31.

Годлюк, А.М. (2016) Прогностичні моделі позиціонування євроатлантичної спільноти в контексті системних змін у міжнародних відносинах. Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: збірник тез доповідей (19 травня 2016, м. Київ). с. 34-36.

Годлюк, А.М. (2016) Стратегічне партнерство в форматі особливих відносин між Україною і США. Американська історія та політика. с. 27-40.

Годлюк, А.М. (2016) Становлення партнерства в Азійсько-Тихоокеанському Регіоні. Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латино- американського регіону: збірник наукових праць. с. 134-143.

Годлюк, А.М. (2016) Collective security in the global and regional dimensions. Україна у світі, світ про Україну: збірник тез доповідей (25 березня 2016, м. Київ). с. 12-16.

Городня, Н.Д. (2016) Політика США у Субсахарській Африці за президентства Б. Обами / відп. наук. ред. О.І. Лукаш. Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: Матеріали міжнар. наук. конференції / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»;. с. 7-13.

Городня, Н.Д. (2016) Для чого Америці підтримувати Україну? Американська історія і політика (№ 2). с. 70-77.

Городня, Н.Д. (2016) Регіон Східна Азія у ХХІ ст.: взаємовідносини між державами «глобального Півдня» / відп. наук. ред. О.І. Лукаш. Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми: збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету;. с. 12-34.

Городня, Н.Д. (2016) Політика США щодо України за президентства Дж. Г.У. Буша (1989-1993 рр.). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (Вип. 3). с. 24-29.

Городня, Н.Д. (2016) Transformation of the post-Сold War international system: trends and prospects. In: Rozwoj spolecznosci mi^dzynarodowej: przeszlosc oraz nowe wyzwania / Ed.R. Kordonski, O. Struk, J. Rucinski. Lwow, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki. - Olsztyn, с. 15-22.

Городня, Н.Д. (2016) «Ukraine Crisis»: a View from Kyiv. Evropsky filozoficky a historicky diskurz = Європейський філософський та історичний дискурс, Vol. 2 (Is. 3). с. 46-51.

Гуцало, С.Є. (2016) Київська Русь-Україна і країни Північного Кавказу і арабського світу: від перших контактів до розвитку взаємин в умовах незалежності. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу», м. Біла Церква, 20 жовтня 2016 р. с. 54-60.

Гуцало, С.Є. (2016) Субсахарська Африка та Арабський світ: перспективи та динаміка взаємовідносин / від. наук. ред. О.І. Лукаш. Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: Матеріали міжнарод. наук. конф. / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 32-41.

Гуцало, С.Є. (2016) Вплив другої хвилі арабських революцій на безпеку і дестабілізацію соціально-економічних процесів в арабському світі / відп. наук. ред. О.І. Лукаш. Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми: збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету. с. 217-241.

Д

ДУ, "Інститут всесвітньої історії НАН України" (2016) Глобальні трансформаційні процеси у країнах Субсахарської Африки: виклики та можливості для України (за матеріалами міжнародної наукової конференції). Зовнішні справи (№6). с. 8-9.

Деменко, О.Ф. (2016) Напрями трансформації відносин України та провідних центрів сили в сучасному середовищі безпеки. Збірник наукових праць «Військова освіта» Національного університету України імені Івана Черняховського (1(33)). 72 -80.

Деменко, О.Ф. (2016) Напрями трансформації підходу України до врегулювання конфлікту на Донбасі. In: «Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики»: Матеріали V-ї міжнародної науково-практичної конференції, 19 травня 2016 року., ДАУ при МЗС України.

Деменко, О.Ф. та Калениченко, Р.А. (2016) Місце соціально-психологічного супроводу життєдіяльності студентської молоді в умовах глобальних цивілізаційних викликів і загроз. Розділ 12. Науковий дискурс підготовки студентської молоді до життя в умовах цивілізаційних викликів і загроз: колективна монографія / під ред. Пилипенка О.І.. с. 205-219.

Деменко, О.Ф. та Калениченко, Р.А. та Руденко, М.В. (2016) Особливості соціально-психологічного супроводу життєдіяльності студентської молоді в умовах глобальних цивілізаційних викликів і загроз. Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства. Збірник наукових праць..

Деменко, О.Ф. та Калениченко, Р.А. та Соколов, С.В. (2016) Педагогічна спадщина Михайла Грушевського. In: «Науково-педагогічна та державотворча спадщина Михайла Грушевського» (до 150-річчя від дня народження): збірник матеріалів круглого столу (Київ, 26 жовтня 2016 р.)..

Добровольська, А.Б. (2016) Трансформація політичної системи Молдови: історія пострадянського періоду. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 178-193.

Добровольська, А.Б. (2016) Етнічна неоднорідність та її вплив на проблеми політичної консолідації Молдови. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 235-248.

Добровольська, А.Б. (2016) Придністровське питання у контексті сучасної європейської безпеки. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 125-137.

Добровольська, А.Б. (2016) Досвід трансформації молдовського суспільства: пошуки соціальної рівноваги. Збірник «Наукові праці історичного факультету Запорізького Національного університету», Том 2 (Вип. 4). с. 209-218.

Добровольська, А.Б. (2016) Проблеми політичної консолідації нації в умовах етнічної неоднорідності: досвід Молдови. Філософія та політологія в контексті сучасної культури (третій).

Добровольська, А.Б. (2016) Етнічна неоднорідність та її вплив на проблеми політичної консолідації Молдови / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць. с. 235-248.

Добровольська, А.Б. (2016) Придністровське питання у контексті сучасної системи безпеки на пострадянському просторі. Ялтинська 1945 р. конференція «великої трійки» і еволюція міжнародних відносин у ХХ - ХХІ ст.: Збірник наукових праць / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 125-137.

Добровольська, А.Б. (2016) Трансформація політичної системи Молдови: історія пострадянського періоду. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: Збірник наукових праць / Державна Установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 178-193.

Ж

Жангожа, Р.Н. (2016) «Інші» в ісламі як екзистенційний «збій» глобалізаційних процесів. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 29-36.

Жангожа, Р.Н. (2016) Туркменская модель государственного устройства как вызов современному миру. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 55-64.

Жангожа, Р.Н. (2016) Этнополитика современного Казахстана и составляющие ее этноисторические и политические мифы. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 248-266.

Жангожа, Р.Н. (2016) Криза світової цивілізації та доля ісламу у контексті сучасної політичної та культурної ситуації в Україні. Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук» (1). с. 194-205.

Жангожа, Р.Н. (2016) Мертвые бродят в песках. "Новый свет" Литературно-художественный журнал (№3).

Жангожа, Р.Н. (2016) Отзыв на книгу Роллана Сенсейбаева "Мертвые бродят в песках, или "конец/начало истории". Литературный альманах "Творческое содружество" (№2). с. 452-470.

З

Зеленько, Г.І. (2016) Влияние реализации «Минских соглашений» на социально-политические процессы в Центрально-Восточной Европе. Современные глобальные вызовы и Беларусь: институты, идеологии и стратегии соц.-полит. взаимодействия: белорус. политология: многообразие в единстве: материалы VII междунар. науч.-практ. конфер., Гродно, 5-6 мая 2016 г. В 2 ч. (Ч. 2). с. 175-177.

Зеленько, Г.І. (2016) Державна влада та опозиція у країнах Центрально-Східної Європи: практики взаємодії. In: Політична влада і опозиція в Україні: порівняльний аналіз із зарубіжними країнами / За заг. ред. Ф.М. Рудича. К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, с. 342-381.

Зеленько, Г.І. (2016) Дослідження інституту президентства у вітчизняних політологічних дослідженнях. In: Політична наука в Україні. 1991-2016: у 2 т. Т. 2. Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень / НАН України, Ін-т політ. і етно- нац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. К.: Парлам. вид-во, с. 142-171.

Зеленько, Г.І. (2016) Інститут парламентаризму у дослідженнях вітчизняних політологів. In: Політична наука в Україні. 1991-2016: у 2 т. Т. 2. Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень / НАН України, Ін-т політ. і етно- нац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. К.: Парлам. вид-во, с. 172-206.

Зеленько, Г.І. (2016) Лінії соціально-політичних розмежувань в країнах Центрально-Східної Європи. In: Політична влада і опозиція в Україні: порівняльний аналіз із зарубіжними країнами / За заг.ред. Ф.М. Рудича. К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України., с. 363-371.

Зеленько, Г.І. (2016) Система державного управління в Україні: траєкторія змін 2014-2016  рр. Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. К (Вип. 5). с. 4-31.

Зеленько, Г.І. (2016) The impact of Minsk agreement on socio-politic situation in East-Central Europe Countries. Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки (Вип. 2). с. 39-41.

Зернецька, О.В. (2016) Роль національного телерадіомовлення Австралії в консолідації австралійського суспільства. «Зовнішні справи». ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (7). с. 49-53.

Зернецька, О.В. (2016) До історії розвитку комунікацій: перші міжконтинентальні зв’язки. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1). с. 183-198.

Зернецька, О.В. (2016) Соціальні мережі і кібербезпека особистості. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 94-101.

Зернецька, О.В. (2016) Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації. Збірник наукових праць / За заг. редакцією д.політ.н., проф. Зернецької О.В. Інший. Інститут всесвітньої історії НАН України, Київ.

Зернецька, О.В. (2016) Глобальні соціальні мережі і кібербезпека особистості. Віче (1). с. 22-25.

Зернецька, О.В. (2016) До історії розвитку комунікацій: перші міжконтинентальні зв’язки. Проблеми всесвітньої історії, 1. с. 183-198.

Зернецька, О.В. (2016) Досвід національного телерадіомовлення Австралії у консолідації австралійського суспільства. UA Foreign Affairs (7). с. 49-53.

Зернецька, О.В. (2016) Соціальні мережі і кібербезпека особистості. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації / Збірник наукових праць за загальною редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. с. 94-101.

Зернецька, О.В. (2016) Роль комунікаційних мереж і практик у консолідації суспільства: висновки для України. Економічний часопис-ХХІ (9-10). с. 27-30.

Зернецька, О.В. (2016) Cybersecurity on US Social Networks. Американська історія та політика (1). с. 206-214.

Зернецька, О.В. (2016) Global Social Networks and Cybersecurity of an Individual. Віче (1). с. 25-27.

К

Клименко, О.А. (2016) Китайсько-індійські відносини в контексті трансформаційних політико-економічних процесів сучасності / відп. наук. ред. О.І. Лукаш. Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми: Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету;. с. 82-103.

Клименко, О.А. (2016) Інтеграційні процеси на африканському континенті: спроби регіональної взаємодії / відп. наук. ред. О.І. Лукаш. Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: Матеріали міжнар. наук. конференції / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 55-60.

Кудряченко, А.І. (2016) Системна історія зовнішньої політики і дипломатії ХХ-ХХІ століть: міжнародно-політичний та інституціональний виміри. Зовнішні справи (1). с. 58-60.

Кудряченко, А.І. (2016) Актуальність досліджень проблематики всесвітньої історії в сучасній Україні. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1). с. 12-23.

Кудряченко, А.І. (2016) Важливі складові суспільної консолідації: досвід повоєнної Австрії. Віче (№16).

Кудряченко, А.І. (2016) Федеративна Республіка Німеччини: демократична модель взаємодії альтернативних суб’єктів політики. In: Політична влада і опозиція в Україні: порівняльний аналіз із зарубіжними країнами [Монографія] / За заг. ред. Ф.М. Рудича. К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, с. 382-413.

Кудряченко, А.І. (2016) Входження України у сучасний геополітичний простір. Енциклопедія «Політична наука в Україні», Т.2. с. 650-675.

Кудряченко, А.І. (2016) Многотрудный путь Украины в евроантлантическое пространство. Збірник наук. праць Європейський університет. Міжнародні євро- пейські читання. с. 57-69.

Кудряченко, А.І. (2016) Слово редактора. Проблеми всесвітньої історії (№1). с. 9-12.

Кудряченко, А.І. (2016) Виміри загроз та напрями розв’язання сучасних так званих української та корейської криз: компаративний (порівняльний) аналіз. Тези доповідей Міжнародного науково-практичного форуму «Україна і Корея в конфліктогенному світі». с. 6-10.

Кудряченко, А.І. (2016) Інтерв’ю з питань зовнішньополітичного профілю України на сучасному етапі (з директором Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України», доктором історичних наук, проф. А.І. Кудряченко). «Бінтел» (№3).

Кудряченко, А.І. (2016) З практики суспільної консолідації повоєнної ФРН. Трибуна (№11-12). с. 3-7.

Кудряченко, А.І. (2016) Досвід суспільної консолідації у перше десятиліття повоєнного розвитку Австрії. Віче (№24).

Кудряченко, А.І. (2016) Головні напрямки політики України щодо входження в сучасний геополітичний простір. Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal (№3(11)).

Кудряченко, А.І. (2016) Ялтинська конференція держав «великої трійки» 1945 р. і вихід України на міжнародну арену. Проблеми всесвітньої історії (2). с. 97-121.

Кудряченко, А.І. (2016) Ялтинська (Кримська) 1945 року конференція держав Великої трійки і вихід України на міжнародну арену. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 4-15.

Кудряченко, А.І. (2016) Ukraine and the Visegrad four: current status and prospects for cooperation. Meunchen. [Electronic resource]. http://www.collegiumcarolinum. de/fileadmin/Veranstaltungen/BohemistenTreffen_Exposes/Exposes_ 2016/2016–18Kudriachenko_UkraineandtheVisegradFour.pdf.

Кудряченко, А.І. та Чекаленко, Л.Д. (2016) Головні складові ядерної безпеки Франції. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 4-14.

Л

Лакішик, Д.М. (2016) Формування підходів країн ЄС щодо СПБО. Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн Латиноамериканського регіону. Зб. наук. праць. – К.: ДУ «Інститут сесвітньої історії НАН України». с. 17-25. ISSN 978-966-02-7989-6

Лакішик, Д.М. (2016) Evolution of US Foreign Policy: from George Bush to Barack Obama. // Американська історія та політика: науковий журнал// Американська історія та політика: науковий журнал. – 2016. – No 2.– С. 14–22. (2). с. 14-22.

Лакішик, Д.М. (2016) Peculiarities of US-EU Relations: Evolution and Prospects. Проблеми всесвітньої історії. с. 153-174.

Литвиненко, В.М. (2016) Внесок транснаціональних корпорацій в процес модернізації національної економіки. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 85-93.

Лукаш, О.І. (2016) Індія в Русі неприєднання: історія і сучасність / відп. наук. ред. О.І. Лукаш. Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. 2-ге вид., доповн. та уточ.; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Всеукраїнська асоціація індологів, Bип. І. с. 41-62.

Лукаш, О.І. (2016) Індія і Китай у глобальних еволюційних процесах / від. наук. ред. O.І. Лукаш. Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми: збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету. с. 59-81.

Лукаш, О.І. (2016) Індія - Африка: новий формат відносин у ХХІ ст. / відп. наук. ред. O.І. Лукаш. Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: Матеріали міжнар. наук. конференції / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 27-31.

М

Матюшко, В.В. (2016) Туризм як локомотив розвитку економіки України в умовах глобалізації. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 188-194.

Метельова, Т.О. (2016) На шляху європейської консолідації: досягнення і втрати політики спільної ідентичності. Зовнiшнi справи (10). с. 26-31.

Метельова, Т.О. (2016) Туркменістан: особливий шлях чи неодеспотія? Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 164-178.

Метельова, Т.О. (2016) Інформаційна безпека України в контексті європейських здобутків: досвід минулого і поточні завдання. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 101-114.

Метельова, Т.О. (2016) Ядерна безпека: міфологізація проблеми та її наслідки (на прикладі аварій на АЕС у другій половині ХХ – початку ХХІ століття). Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 24-39.

Метельова, Т.О. (2016) Туркменістан: особливий шлях чи неодеспотія? Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки і перспективи: збірник наукових праць / За заг. редакцією канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 157-164.

Метельова, Т.О. (2016) Досвід забезпечення національної злагоди в Республіці Індія. Контраст. – [Електронний ресурс].

Метельова, Т.О. (2016) Соціокультурні та правові засоби забезпечення національної злагоди в сучасній Індії. Віче [Електронний ресурс] (18).

Метельова, Т.О. (2016) Ядерна безпека в глобалізованому світі: міфологізація проблеми (на прикладі аварій на АЕС у другій половині ХХ – початку ХХI ст.). Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За заг. ред. д. і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 24-40.

Метельова, Т.О. (2016) System of values as a factor of society transformation: fundamental values and existential values (Система цінностей як чинник суспільної трансформації: цінності базові та екзистенційні). Гілея: науковий вісник (115). с. 210-216.

Миклащук, І.М. (2016) Изучение исторической памяти в учебном процессе. Материалы IХ Международной научно-методической конференции «Перспективы развития высшей школы» в УО "Гродненский государственный аграрный университет" (Республика Беларусь). с. 43-46.

Мироненко, П.В. (2016) Методологічні основи політичної стратегії і тактики як системи засобів подолання політичної нестабільності. Політичні інститути та процеси. Наукове видання Громадської організації «Міжнародний інститут гуманітарних технологій» (1). с. 29-33.

Мироненко, П.В. (2016) Форма правління як концептуальна і прикладна проблема. Суспільно-�політичні процеси. Науково-�популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук» (3). с. 11-60.

Мироненко, П.В. (2016) Конфліктологічний вимір становлення ідентичності української нації. Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук» (4). с. 80-95.

Мироненко, П.В. та Мартинюк, В.Л. (2016) Аналітична довідка щодо діяльності проросійських неурядових організацій в Україні (станом на 1 грудня 2015 року). // Політичні інститути та процеси, Вип.1. с. 88-93.

Мудрієвська, І.І. (2016) Зовнішньоекономічні відносини України з Королівством Саудівська Аравія. Київські історичні студії (2). с. 89-95.

Мхитарян, Н.І. (2016) Традиціоналізм і модернізація в Центральній Азії: державний прогрес в умовах орієнтації на глобальні сили сучасності (на прикладі Казахстану) / від. наук. ред. O.L Лукаш. Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми: збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету;. с. 247-270.

Мітрофанова, О.О. (2016) Зовнішня політика США: перипетії відносин з найдавнішим стратегічним партнером – Францією. Американська історія та політика: науковий журнал (2). с. 56-62.

Мітрофанова, О.О. (2016) «Виклики» стратегічному партнерству України та Польщі в контексті глобальних трансформацій європейської безпеки. Зовнішні справи (5). с. 48-53.

Мітрофанова, О.О. (2016) Франція-НАТО: настає час активних дій. Бінтел. Журнал геополітичної аналітики (2). с. 38-43.

Мітрофанова, О.О. (2016) Стратегічне партнерство України та Польщі в контексті агресії Росії. Європейські студії в університетах України. Матеріали науково-методичної конференції 22 квітня 2016 року. Київ,. (3). с. 163-165.

Мітрофанова, О.О. (2016) Скандальний фільм «Україна: маски революції» у контексті інформаційної війни. Виклики і ризики. Безпековий огляд ЦДАКР (4 (43)). с. 16-19.

Мітрофанова, О.О. (2016) Безпекова політика Франції в контексті терористичних атак 13 листопада 2015. Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону: зб.н.п.. с. 41-47.

О

Олійник, О.М. (2016) Китай в «Азійському столітті»: геополітичний вимір, глобальна економічна стратегія, регіональний вимір / Білоконь О.С. та ін.; відп. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, Держ. установа «Ін-т всесвіт. історії НАН України», Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми: зб. наук. пр. с. 104-128.

Олійник, О.М. (2016) Розвиток дипломатичних відносин між КНР та ЄС: етапи, характеристика та уроки для України. Дипломатія і зовнішня політика: моделі, інститути, інструменти (історична ретроспектива і сьогодення) / Матеріали міжнародної наукової конференції 28.07.2016 / Дипломатична академія України. с. 56-59.

Олійник, О.М. (2016) Зовнішня політика Росії в контексті запровадження економічних санкцій країнами Заходу. Зовнішня політика Росії в контексті запровадження економічних санкцій країнами Заходу / Мат. міжнародної наукової конференції 15.07.2016 / Центр дослідження Росії. с. 93-95.

Олійник, О.М. (2016) Нова модель співпраці Китаю з країнами Африки / від. наук. ред. О.І. Лукаш. Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: Мат. міжн. наук. конф., ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»;. с. 21-27.

Олійник, О.М. (2016) Механізм фінансування енергетичних інфраструктурних проектів Китаю та можливості їх використання в Україні. Банківська справа (№ 3). с. 83-98.

Олійник, О.М. (2016) Інструменти економічної дипломатії уряду Китаю в контексті стратегії глобалізації та «йти назовні». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 27.05.2016 / Дипломатична академія України. с. 123-127.

Олійник, О.М. (2016) Методологічні підходи до формування макропруденційної політики та практичні заходи для її впровадження. Банківська справа (№ 2 (1). с. 69-86.

Олійник, О.М. (2016) Механізми фінансування закордонних енергетичних та інфраструктурних проектів Китаю та можливості їх використання в Україні. Банківська справа (3/140). с. 83-98.

Орлова, Т.В. (2016) Введення гендерного компоненту - нагальна потреба реформування української системи вищої освіти. Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 17 листопада 2016 р. (Частин). с. 206-208.

Орлова, Т.В. (2016) Г абітус, війна і роль суспільствознавців у консолідації українства. Українознавчий альманах. (Вип. 1). с. 174-178.

Орлова, Т.В. (2016) Освіта і професія у світлі українських реалій. Вища школа і ринок праці: інтеграція, модернізація, інтернаціоналізація: Зб. тез доповідей Всеукр. наук.-практ. конф., 19-21 жовтня 2016 р., Мукачево. с. 165-168.

Орлова, Т.В. (2016) Російська бідність з точки зору історії ментальностей. Етнічна історія народів Європи (Вип. 4). с. 120-131.

Орлова, Т.В. (2016) Русские и игра с точки зрения исторической психологии. Studia Linguistica: Зб. наук. праць (Вип. 9). с. 480-486.

Орлова, Т.В. (2016) Особливості модернізаційних процесів у сучасному В’єтнамі. Країни пострадянського простору: виклики модернізації. Зб. наук. праць. с. 155-163.

Орлова, Т.В. (2016) Зіткнення цивілізацій на пострадянському просторі і Україна / За загал. ред. А.Г. Бульвінського. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки і перспективи: Зб. наук. праць. с. 39-47.

Орлова, Т.В. (2016) Віддзеркалення ідей американських суспільствознавців у реаліях і перспективах України. Сторінки історії: зб. наук. праць (Вип. 4). с. 165-174.

Орлова, Т.В. (2016) Формування уявлень про місце і роль України у сучасному світі в процесі викладання навчальної дисципліни «Всесвітня історія». Актуальні проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі: Матеріали VIII міжвузівського науково-методологічного семінару (м. Київ, 18 грудня 2015 р.). с. 50-55.

Орлова, Т.В. (2016) Причини краху радянської моделі розвитку в країнах Східної Європи. Крах радянської імперії: анатомія катастрофи: Міжнар. наук. конф. «Соціалістичний табір, СРСР та пострадянський простір у другій половині ХХ - на початку ХХІ ст., присвячена 25-й річниці розпаду СРСР 21-22 квітня 2016 р. Ніжинський державний університет і. с. 113-122.

Орлова, Т.В. (2016) Російська бідність і Україна. Зовнішні справи (№ 2). с. 12-15.

Орлова, Т.В. (2016) Історичні уроки Сполучених Штатів Америки для України. Чверть століття українсько-американської дружби: досвід, гідний майбутнього. Зб. матеріалів Ш американознавчої мультидисциплінарної конференції (м. Львів, 12-13 квітня 2016 р.). с. 256-264.

Орлова, Т.В. (2016) Розвал СРСР і сучасна Росія: історичні паралелі. Емінак (№ 1 (1). с. 112-120.

Орлова, Т.В. (2016) Росія: вчора, сьогодні, завтра? Технічний звіт. К.: Логос.

Орлова, Т.В. (2016) Modern Ukraine in the light of concepts by American scholars. Американська історія та політика (№ 1). с. 94-100.

Орлова, Т.В. (2016) Synergetics and changing the classical university at the current development stage. Матеріали українсько-польської міжнар. наук. конф. «Класичний університет у контексті викликів епохи (м. Київ, 22-23 вересня 2016 р.). с. 171-172.

Островська, О.О. (2016) Проблеми ядерної безпеки України. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 130-138.

П

Перга, Т.Ю. (2016) Участь бізнесу в екологічній політиці: досвід ЄС. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 115-122.

Перга, Т.Ю. (2016) Роль ОБСЄ та НАТО у формуванні системи глобальної екологічної безпеки. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 137-151.

Перга, Т.Ю. (2016) Проблема екологічних біженців у міжнародних відносинах. Зовнішні справи (№6). с. 42-45.

Перга, Т.Ю. (2016) Роль Латиноамериканської асоціації вільної торгівлі в інтеграційних процесах в Латинській Америці. Scriptorium nostrum (2). с. 278-288. ISSN ISSN 2411-0078

Перга, Т.Ю. (2016) Політика Теодора Рузвельта у сфері екології: консервація природних ресурсів. Проблеми всесвітньої історії. (№ 2). с. 82-96.

Перга, Т.Ю. (2016) Доступ до екологічної інформації: уроки Чорнобильської катастрофи//. Проблеми техногенної безпеки в Україні та світі (до 30-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС): Збірник наукових праць.– Запоріжжя:. с. 118-123.

Перга, Т.Ю. (2016) Вплив екологічних катастроф на колективну пам’ять: концептуальні засади дослідження» //. Гілея. –2016, Вип (106). с. 12-216.

Перга, Т.Ю. (2016) Увековечивание памяти о героях Второй мировой войны в Украине //. Никто не забыт, ничто не забыто: сб. науч. материалов.: (к 70-летию Победы над милитаристской Японией и победы и окончания Второй мировой войны) / сост. Я.П. Безлепкин, А.В. Берянев, А.П. Соловьянов; редкол. В.А. Данилович [и др.].–Минск: Колорград,. с. 82-194.

Перга, Т.Ю. (2016) Європейська культура пам’яті про екологічні катастрофи //. Європейські історичні студії.Наукове видання Київського національного університету імені Тараса Шевченка. –, № (2).

Перга, Т.Ю. (2016) Вплив суспільних трансформацій початку 1990–х рр. на екологічну політику країн центрально–Східної Європи. Гілея: науковий вісник (114). с. 121-123.

Перга, Т.Ю. (2016) Environmental policy of Ukraine through the prism of memory on Chernobyl disaster. // Сторінки історії: збірник наукових праць. –, Вип (24). с. 138-142.

Потєхін, О.В. (2016) НАТО без України. Зовнішні справи. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (11). с. 8-13.

Потєхін, О.В. (2016) Ядерне стримування у сучасній стратегії НАТО: проблеми й перспективи. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 15-23.

Потєхін, О.В. (2016) Ялтинсько-потсдамська система, "холодна війна" та спроба її реінкарнації. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 77-91.

Потєхін, О.В. (2016) Ядерне роззброєння України у контексті її відносин з США та РФ. АГОРА (Вип.16). с. 16-19.

Потєхін, О.В. (2016) Україна у безпечній цілісній Європі без розподільчих ліній. АГОРА (Вип.17). с. 21-26.

Потєхін, О.В. (2016) Фактор ядерного стримування у військово-політичній стратегії НАТО та Україна. Віче (№3).

Потєхін, О.В. (2016) Політика США у сфері нерозповсюдження ядерної зброї та Україна. Американська історія та політика (№ 1). с. 100-108.

Потєхін, О.В. (2016) Незастосування ядерної зброї у військово-політичній стратегії США та Україна. Проблеми всесвітньої історії (№ 2). с. 132-152.

Потєхін, О.В. (2016) Зовнішня політика та міжнародне становище України очима експертів:2015. – Ч.3.– Непевні очікування інтеграції. Зовнішні справи (№ 4). с. 14-19.

Потєхін, О.В. (2016) Зовнішня політика та міжнародне становище України очима експертів: 2015.– Ч. 1. – Загрози та здатність їм протистояти. Зовнішні справи. (№ 2). с. 6-11.

Потєхін, О.В. (2016) Зовнішня політика та міжнародне становище України очима експертів:2015.– Ч.2.– Ворог, друзі, байдужі. Зовнішні справи. (№ 3). с. 10-15.

Потєхін, О.В. (2016) Україна в зовнішньополітичній доктрині 45-го Президента США. Зовнішні справи (№6). с. 22-25.

Потєхін, О.В. та Тодоров, І.Я. (2016) Тенденції зовнішньої політики України у 2015 р. Зовнішня політика України: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети.. с. 35-60.

Пророченко, Н.О. (2016) Політичний іслам у країнах Субсахарської Африки / відп. наук. ред. О.І. Лукаш. Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субса-харської Африки): виклики та можливості для України: Матеріали міжнар. наук. конференції / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 41-48.

Пророченко, Н.О. (2016) Проблеми і перспективи розвитку Афганістану в контексті протиріч між внутрішньодержавними центрами сили / відп. наук. ред. О.І. Лукаш. Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми: збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету;. с. 229-246.

Пророченко, Н.О. (2016) Іранський досвід модернізації: суспільно-політичний вимір / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць - ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 163-173.

Р

Розумюк, В.М. (2016) Пелепоннеська війна: внутрішньополітичні детермінанти зовнішньої політики. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1). с. 52-63.

Розумюк, В.М. (2016) Основні напрями теоретичної рефлексії проблем ядерної безпеки. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 67-73.

Розумюк, В.М. (2016) Хорватський досвід розбудови національної держави наприкінці ХХ – початку ХХІ століть. Трибуна (№ 3–4). с. 30-34.

Розумюк, В.М. (2016) Модель багатополярної системи міжнародних відносин: стабільність і конфліктогенність. Європейські історичні студії (наукове видання КНУ імені Тараса Шевченка) (№ 4). с. 234-248.

Розумюк, В.М. (2016) Полюсна типологія у дослідженні системи міжнародних відносин. Науковий історико-філософський журнал «Університет» (1-2(53). с. 77-87.

Рудяков, П.М. (2016) Пострадянська трансформаційна парадигма Молдови та елементи несистемно-асинхронної модернізації в ній. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 193-209.

Рудяков, П.М. (2016) Від «колоніальної» модернізації до суверенної архаїзації (Балкани, Східна Європа). Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 173-182.

С

Скаленко, О.К. (2016) Глобальносистемні виміри витоків та незалежного розвитку «пострадянської» України. Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Міжнародний інститут гуманітарних технологій» спільно з Громадською організацією «Академія політичних наук» (1). с. 141-155.

Скаленко, О.К. (2016) Ключові виклики і алгоритми сучасного світового розвитку: історичний матеріалізм чи глобальносистемна методологія!? Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук» (4). с. 53-79.

Скаленко, О.К. (2016) Глобальна духовно-інформаційна доктрина антиядерних міжнародних відносин. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 114-120.

Скаленко, О.К. (2016) Глобальная трансинформационная сущность цивилизационного процесса. Сингулярность. Образы «постчеловечества» (сборник). с. 65-72.

Скаленко, О.К. (2016) Глобальна духовно-інформаційна доктрина антиядерних міжнародних відносин. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць. с. 114-121.

Скаленко, О.К. (2016) Глобальносистемні виміри витоків та незалежного розвитку «пострадянської» України. Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Міжнародний інститут гуманітарних технологій» спільно з Громадською організацією «Академія політичних наук» (2). с. 141-155.

Скаленко, О.К. (2016) Ключові виклики і алгоритми сучасного світового розвитку: історичний матеріалізм чи глобальносистемна методологія? Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук» (4). с. 53-79.

Скаленко, О.К. (2016) Глобальная трансинформационная основа ноосферного процесса. Междисциплинарный научный журнал «Ноосферные исследования» РФ (3-4). с. 71-84.

Сльозко, О.О. (2016) Геоекономічні імперативи зростання країн з високотехнологічним розвитком та пострадянських країн. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 114-128.

Солошенко, В.В. (2016) Досвід подолання наслідків політики націонал-соціалізму. «Зовнішні справи». ІСТОРИЧНІ НАУКИ (8). с. 28-33.

Солошенко, В.В. (2016) Проблема захисту та збереження культурних цінностей у Німеччині: нові ініціативи. «Зовнішні справи». ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (7). с. 40-43.

Солошенко, В.В. (2016) Історичне значення Ялтинської конференції. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 16-24.

Солошенко, В.В. (2016) Переміщені або втрачені культурні цінності: нові виміри розв’язання проблеми у ФРН. Європейські історичні студії: Науковий журнал. Електронне видання (5). с. 112-123.

Солошенко, В.В. (2016) Мультикультурний розвиток як складова міжнаціонального консенсусу ФРН. Трибуна (3). с. 23-26.

Солошенко, В.В. (2016) Захист культурних цінностей у світлі нового закону ФРН 2016 р. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1). с. 199-212.

Солошенко, В.В. (2016) Überleben in Trümmern – Kriegsalltag von Frauen und Kindern in der Ukraine heute. Krieg kerbt Frauen und Kinderseelen. OEZ Osteuropa Zentrum.Berlin. с. 157-172.

Солошенко, В.В. та Чекаленко, Л.Д. (2016) Наукова концептуалізація євроінтегаційного курсу України. In: Енциклопедії «Політична наука в Україні». ІІ том. К., ІПЕНД ім. І.Ф. Кураса НАНУ,, с. 675-687.

Срібняк, І.В. (2016) Процеси національної самоідентифікації полонених офіцерів-українців в Австро-Угорщині на завершальному етапі Першої світової війни. Сучасна українська нація: мова, історія, культура. Мат-ли міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 15-річчя кафедри українознавства Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, 16 березня 2016 р. с. 231-233.

Срібняк, І.В. (2016) Табір полонених вояків царської армії в Кніттельфельді (АвстроУгорщина) в кінці 1914 – першій половині 1915 рр.: виокремлення українців та їх самоорганізація. Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки. Мат-ли VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р. с. 131-142.

Срібняк, І.В. (2016) Організаційна діяльність Союзу визволення України у таборах полонених царської армії (1914–1916 рр.). Емінак: науковий щоквартальник, Т. 1 (№2(14)). с. 99-103.

Срібняк, І.В. (2016) Боротьба світів: формування національної свідомості полонених українців у таборах Німеччини та Австро-Угорщини (1914–1917 рр.). Історія та історіографія в Європі (Вип. 5). с. 58-68.

Срібняк, І.В. (2016) «Люди с нерусской душой…»: реакція полонених українців та євреїв на відвідини Александрою Романовою табору Фрайштадт на початку 1916 р. Уманська старовина (Вип. 2). с. 41-48.

Срібняк, І.В. (2016) Культурно-Просвітній Гурток полонених офіцерів-українців у австрійському таборі Йозефштадт (серпень 1917 – лютий 1918 рр.). Проблеми всесвітньої історії (№ 2). с. 187-202.

Срібняк, І.В. (2016) Полонені вояки УГА в таборі Тухоля (Польща) восени 1920 р.: морально-психологічний стан та умови перебування. Europa Orientalis. Studia z dziejów Europy Wschodniej I Państw Bałtyckich (№ 7). с. 31-44.

Срібняк, І.В. (2016) «На світанку євроінтеграції»: допомога українським політичним емігрантам та біженцям з боку урядів країн Центрально-Східної Європи (перша половина 1920-х рр.). Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України. Мат-ли міжнар. наук.-практ. конф., 9 червня 2016 р. с. 97-104.

Срібняк, І.В. (2016) «Високе і земне»: приватне життя полонених старшин УГА в таборі Тухоля (Польща) у 1921 р. Емінак: науковий щоквартальник, Т. 1 (№3(15)). с. 74-78.

Срібняк, І.В. (2016) Діяльність благодійних організацій у таборі Йозефов (Чехословаччина) у 1921–1925 рр. Київські історичні студії: Зб. наук. праць (№ 1). с. 10-19.

Срібняк, І.В. (2016) Позатаборовий простір інтернованих військ УГА в ЧСР: повсякдення робітничих відділів (1922–1923 рр.). Київські історичні студії (№ 2). с. 49-59.

Т

Ткаченко, І.В. (2016) Специфіка суспільно-політичної модернізації Азербайджану у ХХІ ст. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 284-293.

Ткаченко, І.В. (2016) Нафтова залежність як фактор слабкості економіки Азербайджану. Рівень ефективності та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 лютого 2016 року). с. 74-77.

Ткаченко, І.В. (2016) Перенесення ЛНВ до Києва на сторінках рубрики М. Грушевського «До наших читачів». Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників суспільних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 5-6 лютого 2016 року). с. 36-39.

Ткаченко, І.В. (2016) Проблеми суспільно-політичної модернізації Азербайджану у ХХІ столітті. Фактори та умови модернізації предмету досліджень представників суспільних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 3-4 червня 2016 року). с. 97-102.

Ткаченко, І.В. (2016) Специфіка суспільно-політичної модернізації Азербайджану у ХХІ столітті / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Країни радянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць. с. 284-293.

Ткаченко, В.М. (2016) Росія: ідентичність агресора. Київ, видавничий центр «Академія». ISBN 978-966-580-475-8

Ткаченко, В.М. (2016) Агресія як засіб здійснення політики. Політичні інститути та процеси. Наукове видання Громадської організації «Міжнародний інститут гуманітарних технологій (1). с. 39-44.

Ткаченко, В.М. (2016) «Росія: ідентичність агресора». Політичні інститути та процеси. Наукове видання Громадської організації «Міжнародний інститут гуманітарних технологій (1). с. 44-82.

Ткаченко, В.М. (2016) Прекаріат: «веймарський синдром». Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Міжнародний інститут гуманітарних технологій» спільно з Громадською організацією «Академія політичних наук» (2). с. 7-54. (У процесі публікації)

Ткаченко, В.М. (2016) Українська національна ідея: час війні і час миру. Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук» (4). с. 96-127.

Ткаченко, В.М. (2016) Росія: ідентичність агресора. Монографія. Керівництво. К.: Видавничий центр «Академія».

Ткаченко, В.М. (2016) Россия: безпутье агрессора. Керівництво. К.: Издательство ЛОГОС УКРАИНА.

Ткаченко, В.М. (2016) Українська національна ідея: час війни і час миру. Політичні інститути та процеси. Наукове видання Громадської організації «Міжнародний інститут гуманітарних технологій», 4. с. 96-127.

Ткаченко, В.М. (2016) Росія і Захід: реінкарнація геополітики. Український історичний журнал (1). с. 162-175.

Ткаченко, В.М. (2016) Прекаріат: «веймарський синдром». Політичні інститути та процеси. Наукове видання Громадської організації «Міжнародний інститут гуманітарних технологій» (2). с. 7-54.

Ткаченко, В.М. (2016) Агресія як засіб здійснення політики. Політичні інститути та процеси. Наукове видання Громадської організації «Міжнародний інститут гуманітарних технологій» (1). с. 39-43.

Ткаченко, В.М. (2016) Глава з монографії «Росія: ідентичність агресора. «Путінізм»: шовінізм пострадянського реваншу. Політичні інститути та процеси. Наукове видання (1). с. 44-82.

Ткаченко, В.М. (2016) Общность исторической судьбы: испытание Майданом. Россия – Украина: пересмотр или воспроизводство политических парадигм? : сборник статей / ответственный редактор В.П. Макаренко. с. 385-406. ISSN 978-5-9275-1740-4

Ткаченко, В.М. (2016) Україна: виклики зовнішньої залежності. Національне інформаційне агентство УКРІНФОРМ.

Ткаченко, В.М. (2016) Виклик незалежності. Національне інформаційне агентство УКРІНФОРМ.

Ткаченко, В.М. (2016) Неподільна спадщина Давньої Русі (про святкування 1150-річчя зародження російської держави). Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1). с. 24-51.

Ткаченко, В.М. (2016) Неподільна спадщина Давньої Русі (про святкування 1150-річчя зародження російської державності). Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1). с. 24-51.

Ткаченко, В.М. (2016) Феномен «внутренней колонизации» в украинско-российских отношениях (исторический аспект) (С. 307–328), Общность исторической судьбы: испытание Майданом (С. 385–406), Общность исторической судьбы: распалась связь времен? (С. 407–438), Сон Пилата: синдром «жертвы и палача» в контексте «гибридной войны» (С. 448–468). Россия – Украина: пересмотр или воспроизводство политических парадигм?: сборник статей (ответственный редактор В.П. Макаренко); Южный федеральный университет. с. 173-186.

Ткаченко, В.М. та Дорошенко, М. (2016) Россия: беспутье. Технічний звіт. К.: Фенікс.

Толстов, С.В. (2016) Українсько-білоруський діалог: пошук нових можливостей. Зовнішні справи. ІСТОРИЧНІ НАУКИ (12). с. 20-22.

Толстов, С.В. (2016) Воєнно-політичні союзи та коаліаційні відносини напередодні та в період Другої світової війни: природа, модальність, специфіка. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1). с. 79-108.

Толстов, С.В. (2016) Сучасні міжнародно-політичні процеси як відображення еволюції міжнародної системи. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 26-39.

Толстов, С.В. (2016) Роль великих держав у міжнародній взаємодії країн Європи. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 25-47.

Толстов, С.В. (2016) Тенденції політичної взаємодії між ЄС та країнами Африки Політика США у Субсахарській Африці за президентства Б. Обами. Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: матеріали міжнар. наук. конф. с. 13-20.

Толстов, С.В. (2016) Досвід і практика національного примирення в Іспанії. Європейські історичні студії: Науковий журнал. Електронне видання (5). с. 124-143.

Толстов, С.В. (2016) Роль великих держав у міжнародній взаємодії країн Європи. Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнародних відносин у ХХ – ХХІ ст. Зб. наук. праць. с. 25-47.

Толстов, С.В. (2016) Воєнно-політичні союзи та коаліційні відносини напередодні та в період Другої світової війни: природа, модальність, специфіка. Проблеми всесвітньої історії (1). с. 79-108.

Толстов, С.В. (2016) Еволюція зовнішньополітичної концепції України в контексті європейської безпеки. Науковий вісник Дипломатичної академії України, 1 (23). с. 10-24.

Толстов, С.В. (2016) Нові тенденції у відносинах України і НАТО. Бінтел: журнал геополітичної аналітики (1). с. 10-18.

Толстов, С.В. (2016) Структурні та політичні ознаки багатополярності. Американська історія та політика: науковий журнал (2). с. 230-238.

Толстов, С.В. (2016) Сучасні міжнародно-політичні процеси як відображення еволюції міжнародної системи. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи. Зб. наук. праць. с. 26-39.

Толстов, С.В. (2016) Феномен стратегічного партнерства в міжнародних відносинах ХХІ ст. Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону Зб. наук. праць. с. 8-16.

Толстов, С.В. (2016) Роль і вплив євроатлантичного співтовариства в міжнародній системі початку ХХІ століття. Міжнародна науково-практична конференція «Реалії та перспективи розвитку суспільства: соціальні, психологічні і політичні аспекти». м. Сладковічево, Словацька Республіка, 28–29 жовтня 2016 р.. с. 190-193.

Толстов, С.В. (2016) Объединение БРИКС в многополярной системе международных отношений. Проблемы политической институционализации. Страны БРИКС: стратегии развития и механизмы взаимодействия и сотрудничества в изменяющемся мире. Тр. I Международной научно-практической конференции. с. 142-147.

Толстов, С.В. (2016) Досвід політичного примирення після громадянської війни між Північчю та Півднем США. Контраст.

Толстов, С.В. (2016) Сутінки невизначеності: Brexit та його наслідки. «Зовнішні справи». ІСТОРИЧНІ НАУКИ (8). с. 22-27.

Толстов, С.В. (2016) Сутінки невизначеності: Brexit та його наслідки. Зовнішні справи (8). с. 22-27.

Ф

Фесенко, М.В. (2016) Перспективи збереження лідерства США в постбіполярній міжнародній системі. Американська історія та політика: науковий журнал (2). с. 31-37.

Фесенко, М.В. (2016) Взаємодія країн БРІКС зі США та країнами-членами НАТО. Вісник Маріупольського державного університету (15). с. 353-360.

Фесенко, М.В. (2016) Зовнішня та безпекова політика США і Франції: трансатлантичний вимір. Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки» (9).

Фомін, С.С. (2016) Інтеграційні процеси на пострадянському просторі: євразійська інтеграція. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 54-64.

Фомін, С.С. (2016) Білорусь: курс на створення соціальної держави. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 224-237.

Фомін, С.С. (2016) Економічна глобалізація та її вплив на модернізацію пострадянських країн. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 62-71.

Фомін, С.С. (2016) Типи соціально-економічних моделей та їхній вплив на процеси модернізації. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 32-46.

Фомін, С.С. (2016) Економічна глобалізація та її вплив на модернізацію пострадянських країн. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації. Збірник наукових праць. с. 62-71.

Фомін, С.С. (2016) Типи соціально-економічних моделей та їхній вплив на процеси модернізації. Країни пострадянського простору: виклики модернізації. Збірник наукових праць. с. 32-46.

Фомін, С.С. (2016) Білорусь: курс на створення соціальної держави. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи. Збірник наукових праць. с. 224-237.

Фомін, С.С. (2016) Інтеграційні процеси на пострадянському просторі: євразійська інтеграція. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи. Збірник наукових праць. с. 54-64.

Фощан, Я.І. (2016) Основні етапи потсрадянської трансформації Грузії. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 293-302.

Фощан, Я.І. (2016) Основні етапи пострадянської трансформації Грузії / за заг. ред. Бульвінського А.Г. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць. с. 293-302.

Х

Хижняк, І.А. (2016) Підсистема партикулярно-"гібридна" авторитарність по неопатрімоніальному типу. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 151-158.

Хижняк, І.А. (2016) Український вимір «гібридної» модернізації і неопатримоніальної демократії у геополітичному регіоні «Omnes et singulos». Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 128-147.

Хижняк, І.А. (2016) System confrontation of the global poles of power and factor of re-action of historical results of The Second World War. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1). с. 123-130.

Хижняк, І.А. (2016) Systemic Rethinking the Immediate Aftermath of the World War II and Confronting the Grounds of Putin's Russia. Зовнішні справи. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (11). с. 20-23.

Ц

Цапко, О.М. (2016) Міжконфесійні відносини у сфері національної безпеки сучасної України. Матеріали науково-практичної конференції «Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України». 25-26 листопада 2016 р. с. 316-319.

Ч

Чекаленко, Л.Д. (2016) Стратегічне партнерство: набутий досвід, реалії сьогодення (стислий огляд). Зовнішні справи (1). с. 16-21.

Чекаленко, Л.Д. (2016) Зміна парадигми стратегічного партнерства. Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Чекаленко, Л.Д. (2016) Теоретичне підґрунтя національного порозуміння. «Зовнішні справи». ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (7). с. 25-27.

Чекаленко, Л.Д. (2016) Національна безпека України: система реалізації. Зовнішні справи. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (11). с. 17-19.

Чекаленко, Л.Д. (2016) Нестійке сьогодення - запорука хиткого майбутнього. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 47-54.

Чекаленко, Л.Д. (2016) Питання модернізації в контексті інтеграційних процесів у СНД. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 82-90.

Чекаленко, Л.Д. (2016) Імре Надь: "Я двічі намагався врятувати гідність поняття "соціалізм" в долині Дунаю". Зовнішні справи. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (9). с. 24-25.

Чекаленко, Л.Д. (2016) Слово про Євгена Чикаленка. Джерела зародження та еволюція економічної дипломатії: історична ретроспектива, особистості, сучасність. – Тези доповідей першого Всеукраїнського круглого о столу (11 березня 2016 р.). с. 10-14.

Чекаленко, Л.Д. (2016) Історична пам’ять і політична воля. Віче (14).

Чекаленко, Л.Д. (2016) Торгова війна з Російською Федерацією: оцінка потенціалу географічної диверсифікації експорту України з метою нівелювання ризиків торговельних відносин з РФ. Науковий вісник Дипломатичної академії України (Вип.23). с. 218-236.

Чекаленко, Л.Д. (2016) Україна. Росія вчора, сьогодні, завтра. Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2016 р.) / Упор. П. Гай-Нижник. с. 32-49.

Чекаленко, Л.Д. (2016) Україна – США: дилеми стратегічного партнерства. Зовнішні справи (№6). с. 19-21.

Чекаленко, Л.Д. (2016) Політика Східного партнерства у зовнішній політиці ЄС. In: Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір. – К.:. Центр вільної преси, с. 349-383.

Чекаленко, Л.Д. (2016) Фактори європейської ідентичності у світлі ситуації в Україні. Європейські історичні студії: науковий журнал іст. фак. КНУ імені Тараса Шевченка (3). с. 43-56.

Чекаленко, Л.Д. (2016) Фактори європейської ідентичності у світлі ситуації в Україні. Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн Латиноамериканського регіону. Зб. наук. праць. – К.: ДУ «Інститут сесвітньої історії НАН України». с. 71-78. ISSN 978-966-02-7989-6

Чекаленко, Л.Д. (2016) Україна-Росія: сучасний стан відносин. Конфлікти на пострадянському просторі: глобальний та локальний виміри. Матеріали міжнар. конф. Львів, 13 грудня 2016 р.. с. 77-83.

Чекаленко, Л.Д. (2016) 22 грудня – День Дипломата. Зовнішні справи (10).

Чекаленко, Л.Д. (2016) РОСІЯ CONTRA УКРАЇНИ. Державна установа „Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України”.

Чекаленко, Л.Д. (2016) Foreign policy of Ukraine / Ed. by Tsivatyi V.G. MFA of Ukraine. Інший. – K.: LAT&K.

Чекаленко, Л.Д. та Васильєва, М.О. (2016) Європа. Безпека. Україна. Дипломатія. Україна дипломатична (16). с. 284-293.

Чекаленко, Л.Д. та Ціватий, В. (2016) Євроінтеграційна діяльність України через призму реалізації програми Східного партнерства: інституціональний та іміджевий аспекти. Науковий вісник Дипломатичної академії України (23). с. 4-12.

Чекаленко, Л.Д. та Ціватий, В. (2016) Безпековий вимір зовнішньої політики України. // Актуальні проблеми міжнародних відносин.Матеріали Міжнар. наук-прак конф ІМВ КНУ Тараса Шевченка, Ч.I. – К. с. 47-50.

Чекаленко, Л.Д. та Ціватий, В. (2016) До 25-річчя Незалежності. Зовнішні справи.

Ш

Швед, В.О. (2016) «Арабська весна» у контексті сучасного трансформаційного процесу на Близькому і Середньому Сході. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1). с. 109-122.

Швед, В.О. (2016) «Арабська весна» в трансформаційній динаміці надбань, глухих кутів та політичного досвіду: між цивілізаційним ідеалом та соціально-економічним ризиком / відп. наук. ред. О.І. Лукаш. - НАН України, Держ. установа «Ін-т всесвіт. історії НАН України», Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми: зб. наук. пр. с. 181-206.

Швед, В.О. (2016) «Арабська весна» у контексті сучасного трансформаційного процесу на Близькому і Середньому Сході. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№ 1). с. 109-122.

Шергін, С.О. (2016) Сінгапур в АСЕАН: історичний і політичний нарис. Зовнішні справи (11). с. 36-39.

Шергін, С.О. (2016) США і криза неоліберальної моделі глобалізації. Зовнішні справи (5). с. 18-21.

Шергін, С.О. (2016) Геополітична ідентифікація України: ретроспектива та реальність. Зовнішні справи (4). с. 9-13.

Шергін, С.О. (2016) Постглобалізація як модерна тенденція формування нового міжнародного порядку. Україна дипломатична. Науковий щорічник (17). с. 217-226.

Шергін, С.О. (2016) Азійсько-тихоокеанський регіоналізм у сучасних міжнародних реаліях. Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми: зб. наук. пр.. с. 31-53.

Шморгун, О.О. (2016) Світова геостратегія і пострадянський простір. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 5-16.

Шморгун, О.О. (2016) Політологічний вимір модернізаційної моделі влади авторитарно-мобілізаційного типу. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 93-120.

Шморгун, О.О. (2016) Типологічні характеристики антикризової модернізаційної моделі влади. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 167-179.

Шморгун, О.О. (2016) Фактор ядерної зброї у сучасній геополітиці та Україна. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 98-105.

Шморгун, О.О. (2016) Ялтинська конференція як індикатор інерційності системної модернізації світового порядку. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 48-54.

Шморгун, О.О. (2016) Досягнення національної єдності: французька модель. Контраст (18.10.2016). [Електронний ресурс].

Шморгун, О.О. (2016) Модерні етнонаціональні процеси: потенціал антикризового розвитку України. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (2). с. 30-49.

Шморгун, О.О. (2016) Світова геостратегія і пострадянський простір. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки і перспективи. с. 5-16.

Шморгун, О.О. (2016) Фактор ядерної зброї в сучасній геополітиці та Україна. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу. с. 98-105.

Шморгун, О.О. (2016) Українсько-російська комбінація на світовій геополітичній шахівниці. Віче (7-8). с. 53-55.

Шморгун, О.О. (2016) Європейська національна політика як елемент геополітики. Філософія фінансової цивілізації: людина в світі грошей. с. 109-119.

Шморгун, О.О. (2016) На війні як на війні. Хвилина [електронний ресурс].

Шморгун, О.О. (2016) Корпоратитвно-солідаристські засади антикризової моделі економіки. Матеріали міжнародного симпозіуму «Соціальна та економічна солідарність: Український вибір», 28 січня 2016 року, м. Київ. с. 138-139.

Шморгун, О.О. (2016) На війні як на війні‑2. Хвилина [Електронний ресурс].

Я

Ялі, М.Х. (2016) Підсумки виборів у США: чого чекати Україні від президента Дональда Трампа? Зовнішні справи. ІСТОРИЧНІ НАУКИ (12). с. 12-17.

Ялі, М.Х. (2016) Біполярна міжнародна система: теоретичний вимір. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 61-67.

Цей список був створений у Sun Apr 14 08:17:59 2024 CEST.