Елементи, в яких тема: "Нова історія"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: S | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | П | Р | С | Т | Х | Ц | Ч | Ш
Число елементів на цьому рівні: 136.

S

Soloschenko, Victoria та Weber, Matthias (2014) Kiew/Kyjiv. In: Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Енциклопедія «Історія та культура німців Східної Європи» (м. Ольденбург, ФРН).

Б

Бессонова, М.М. (1996) Деятельность украинских общественных организаций в США в к. ХІХ – нач. ХХ в. Международные отношения и проблемы государственного строительства в странах Европы и Америки. Межвузовский сборник научных трудов. с. 53-58.

Бондарець, М.В. (2020) Еволюція сільскогосподарських систем Австралії від часів першого поселення до першої тріади ХХ століття. Регіональна економіка та управління (4 (30)). с. 9-15.

Бондарець, М.В. (2020) Особливості першого етапу промислової революції в Австралії (ХІХ ст.). Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць (60). с. 52-54.

Бульвінський, А.Г. (2011) Українські землі в міжнародних вимірах періоду Пізнього Середньовіччя та раннього Нового часу. Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / За редакцією доктора історичних наук, професора А.І.Кудряченка. с. 142-164.

Бульвінський, А.Г. (2001) Каталог документів з політичної історії України часів гетьманування Івана Виговського у фондах Розрядного приказу Російського державного архіву давніх актів. Наукові записки. Історичні науки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Вип. 3). с. 154-166.

Бульвінський, А.Г. (1996) Використання поетичної спадщини Т.Г. Шевченка на уроках історії України у восьмому класі. Історія в школі (№ 1). с. 2-22.

Бульвінський, А.Г. (2011) Українські землі в міжнародних вимірах періоду Пізнього Середньовіччя та раннього Нового часу. In: Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / За редакцією доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка. К.: Фенікс, с. 142-164.

Бульвінський, А.Г. (2013) Калішський договір 1343 / редкол.: Д.В. Табачник (голова) та ін. Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т, Т. 2. с. 417-418.

Бульвінський, А.Г. (2012) Брест-Куявський мир 1435 / редкол.: Д.В. Табачник (голова) та ін. Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т, Т. 1. с. 251-252.

Бульвінський, А.Г. (2004) Московський інтеграційний проект 1654 р.: завдання та способи реалізації. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 6. Історичні науки (Вип. 1). с. 177-187.

Бульвінський, А.Г. (2005) Дипломатичні зносини України в період гетьманування Івана Виговського (серпень 1657 - серпень 1659 рр.). Український історичний журнал (№ 1). с. 125-138.

Бульвінський, А.Г. (1999) До питання про царські “пункти” для Війська Запорозького 1657 р. Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні (Вип.8). с. 208-218.

Бульвінський, А.Г. (1997) Експансіонізм Москви щодо України 1657 р. Пам‘ять століть (№6). с. 2-12.

Бульвінський, А.Г. (1999) До питання про царські «пункти» для Війська Запорозького 1657 р. Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні (Вип. 8). с. 208-218.

Бульвінський, А.Г. (1997) Експансіонізм Москви щодо України 1657 р. Пам’ять століть (№ 6). с. 2-12.

Бульвінський, А.Г. (2005) Дипломатичні зносини України в період гетьманування Івана Виговського (серпень 1657 — серпень 1659 рр.). Український історичний журнал (№1). с. 125-138.

Бульвінський, А.Г. (2008) Українсько-російські взаємини 1657–1659 рр. в умовах цивілізаційного розмежування на сході Європи. Інший. Державна установа „Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України”, Київ.

Бульвінський, А.Г. (1998) Похід кн. Г.Г. Ромодановського на Україну восени 1658 року. Нова політика (№ 1). с. 18-24.

Бульвінський, А.Г. (2003) Українсько-московська війна 1658-1659 років. Історія в школах України (№ 5). с. 41-46.

Бульвінський, А.Г. (2004) Місто Глухів у подіях українсько-російської війни 1658-1659 рр. Збереження історико-культурних надбань Сіверщини. Матеріали третьої науково-практичної конференції (16 квітня 2004 р.). с. 49-54.

Бульвінський, А.Г. (2000) Наслідки українсько-російської війни 1658-1659 рр. Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку (Вип. 7). с. 151-156.

Бульвінський, А.Г. (1998) Основні причини українсько-російської війни 1658-1659 рр. 350-річчя Української держави Богдана Хмельницького: Матеріали міжнародної наукової конференції 15-16 грудня 1998 р. с. 95-99.

Бульвінський, А.Г. (2000) Кримська політика гетьмана Івана Виговського (Татари в подіях українсько-російської війни 1658-1659 рр.). Хроніка 2000 (Вип.34). с. 43-56.

Бульвінський, А.Г. (2003) Українсько-російська війна 1658-1659 рр.: основні битви, стратегія, чисельність та склад військ. Україна та Росія: проблеми політичних і соціокультурних відносин. с. 174-218.

Бульвінський, А.Г. (2004) Місто Глухів у подіях українсько-російської війни 1658—1659 рр. Збереження історико-культурних надбань Сіверщини. Матеріали третьої науково-практичної конференції (16 квітня). с. 49-54.

Бульвінський, А.Г. (2003) Українсько-московська війна 1658—1659 рр. Історія в школах України (№5). с. 41-46.

Бульвінський, А.Г. (2000) Наслідки українсько-російської війни 1658—1659 рр. Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку (Вип.7). с. 151-156.

Бульвінський, А.Г. (2003) Українська дипломатія на варшавському сеймі 1659 р. Україна дипломатична. Науковий щорічник (Вип.3). с. 257-270.

Бульвінський, А.Г. (2003) Українська дипломатія на варшавському сеймі 1659 р. Україна дипломатична. Науковий щорічник (Вип. 3). с. 257-270.

Бульвінський, А.Г. (1998) Конотопська битва 1659 р. Український історичний журнал (№ 3). с. 76-83.

Бульвінський, А.Г. (2010) Конотопська битва 1659 р. в контексті українсько-російських відносин за гетьманування І. Виговського. Україна крізь віки: Збірник наукових праць на пошану академіка НАН України професора Валерія Смолія. с. 447-480.

Бульвінський, А.Г. (2010) Конотопська битва 1659 р. в контексті українсько-російських відносин за гетьманування І.Виговського. Україна крізь віки: Збірник наукових праць на пошану академіка НАН України професора Валерія Смолія. с. 447-480.

Бульвінський, А.Г. (2009) Основні проблеми в оцінці подій Конотопської битви 1659 року. Воєнна історія (№3(45)). с. 52-62.

Бульвінський, А.Г. (1998) Конотопська битва 1659р. Український історичний журнал (№3). с. 76-83.

Бульвінський, А.Г. (1997) Штурм Конотопа російськими військами 28-29 квітня 1659 р. Київська старовина (№ 6). с. 142-148.

Бульвінський, А.Г. (1997) Штурм Конотопа російськими військами 28-29 квітня 1659 року. Київська старовина (№6). с. 142-148.

Бульвінський, А.Г. (2009) Еволюція європейської парадигми розвитку України в XIV—XIX ст. Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / За редакцією доктора історичних наук, професора А.І.Кудряченка. с. 95-110.

Бульвінський, А.Г. (2002) Українські землі в московській державній та зовнішньополітичній доктрині XV-XVII ст. Наукові записки. Історичні науки: Збірник статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Вип. 4). с. 146-161.

Бульвінський, А.Г. (2021) Сприйняття Московської держави в Європі у XV-XVII ст. Проблеми зовнішньої політики та міжнародних відносин: Тези наукових конференцій відділу трансатлантичних досліджень / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 203-208.

Бульвінський, А.Г. (2010) Російська політика щодо України у XVI - середині XVII ст.: ідеологічні концепції та інтеграційна практика. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Збірник наукових праць. Ювілейний випуск до 175-річчя національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Випуск). с. 87-94.

Бульвінський, А.Г. (2010) Російська політика щодо України у XVI — середині XVII ст.: ідеологічні концепції та інтеграційна практика. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова (Історичні науки) (№6). с. 87-94.

Бульвінський, А.Г. (2014) Спорідненість ціннісних основ української державної ідеї XVI-XVIII ст. та засадничих цінностей ЄС. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: монографія. с. 104-119.

Бульвінський, А.Г. (2004) Українська державна ідея середини XVII ст. та Московське царство. Історія в школах України (№2). с. 34-37.

Бульвінський, А.Г. (2002) Соціально-економічний та державно-політичний устрій Війська Запорозького та Московського царства в середині XVII ст.: різні вектори розвитку. Наукові записки. Іст. науки: Зб. наук. стат. НПУ імені М.Драгоманова (Вип.45). с. 62-70.

Бульвінський, А.Г. (2018) Українські воєнні втрати у XVII ст.: європейський контекст. Проблеми всесвітньої історії (1). с. 52-65.

Бульвінський, А.Г. (1996) Битви XVII століття. Україна і європейський контекст. Військо України (№ 1-2). с. 32-35.

Бульвінський, А.Г. (2002) Матеріали до українського дипломатарію XVII століття: Каталог документів гетьмана Івана Виговського 1657-1659 рр. Український археографічний щорічник. Нова серія (Вип.7). с. 84-96.

Бульвінський, А.Г. (2002) Українські землі в московській державній та зовнішньополітичній доктрині XV—XVII ст. Наукові записки. Історичні науки: Збірник статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Вип.47). с. 146-161.

Бульвінський, А.Г. (2004) Ідеологічні засади зовнішньополітичної доктрини Московської держави XV—XVII ст. та українська державна ідея доби Пізнього Середньовіччя: причини концептуальної неспівставності. Україна дипломатична (Вип.5). с. 287-326.

В

Вишневська, І.Г. (2018) Олександр Шульгин і становлення української дипломатії. Наука і суспільство (7/8). с. 59-67.

Вєтринський, І.М. (2014) Передумови та геополітичні аспекти Першої світової війни. Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. (89). с. 378-383.

Вітер, І.І. (2015) Модернізація промислової політики ЄС за умов формування світосистеми глобалізму /. Наука й економіка., № 3 ((39).). с. 92-97.

Вітер, І.І. (2016) Розвиток продуктивних сил європейських країн в період переродження феодального господарства у ринкове наприкінці ХV – на початку ХVI століття //. Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права., Вип 23 (351 с.). с. 309-324.

Г

Городня, Н.Д. (2005) Обставини розв’язання першої світової війни очима сучасників. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (Вип. 7). с. 4-7.

Городня, Н.Д. (2001) Становлення української державності в роки Першої світової війни: пошук союзників. Людина і політика (№ 3). с. 13-32.

Городня, Н.Д. (2018) Чинники формування історичної пам'яті сучасної української молоді. Історичні і політологічні дослідження. Спеціальний випуск. Трансформації історичної пам'яті. с. 28-33.

Городня, Н.Д. (2015) Переговори держав Антанти з Українською Народною Республікою в кінці 1917 - на початку 1918 рр. «Європейські історичні студії» (Вип.2). с. 161-176.

Городня, Н.Д. (2017) Переговори між представниками Директорії УНР і держав Антанти у січні-березні 1919 р. Європейські історичні студії (Вип. 6). с. 84-106.

Д

Деменко, О.Ф. (2003) Інтеграційні процеси в епоху холодної війни. Політологічний вісник. Зб-к наук. праць (15). с. 344-354.

Держалюк, М.С. Закарпатський край у нестримному прагненні до Української державності. Інститут всесвітньої історії НАН України.

Дронів, В.В. (2020) Історія колоніальних суден військово-морських сил Австралії. Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В. Відповідальні редактори: к.і.н. Мудрієвська І.І., к.і.н. Сафар’янс Є.В., к.ю.н. Ма. с. 73-79.

З

Зернецька, О.В. (2016) До історії розвитку комунікацій: перші міжконтинентальні зв’язки. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1). с. 183-198.

К

Корольов, Г.О. (2017) Слов'янська федерація і "Вільна спілка", або українські дебати про федералізм у "Довгому ХІХ ст.". Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№2(4)). с. 87-100.

Кряжев, П.В. (2017) Посади генерал-губернаторів та віце-королів у колоніальній Бразилії. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№2(4)). с. 81-86.

Кудряченко, А.І. (2004) Історичні традиції благодійництва греків України. Трибуна (№9-10). с. 36-38.

Кудряченко, А.І. (2015) Перша світова війна та її наслідки для світу. Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни): збірник наукових праць. с. 22-30.

Кудряченко, А.І. (2020) Історичні етапи розселення німців на теренах України. Проблеми всесвітньої історії (1(10)). с. 92-106.

Кудряченко, А.І. (2019) Особливості становища українства в умовах другої світової війни в контексті переселенських процесів. Народна творчість та етнологія (6). с. 31-39.

Кудряченко, А.І. (2013) Украина в планах Наполеона в войне 1812 года. Вітчизняна війна 1812 року в контексті поступу всесвітньої історії: збірник наукових праць. с. 185-196.

Л

Лущак, В.В. (2021) СУБ’ЄКТ-ОБ’ЄКТНА ДИХОТОМІЯ ІСТОРИЧНОГО ДЖЕРЕЛА НА ПРИКЛАДІ КНИГИ ГЕНРІ УОЛЛЕСА «ДО СВІТОВОГО МИРУ». Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В. Київ. с. 63-66.

Лущак, В.В. (2023) Становлення американської історіографії Нового курсу (1930-і – початок 1960-х рр.). Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал, 4 (24). с. 172-192.

Лущак, В.В. (2017) Г.Уоллес у президентській кампанії в США 1948 р.: репутація та імідж політика. Імідж і репутація. Репутаційний менеджмент: історія, сучасність, тренди майбутнього : Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 15-16 листоп. 2017 р.. с. 233-242.

М

Мироненко, П.В. (2013) Еволюція і поліваріативність республіканської форми державного правління. Політичний менеджмент. (59). с. 5-15.

Мітрофанова, О.О. (1999) Паризький вимір євроатлантизму. Дослідження світової політики. Збірник наукових праць (8). с. 37-40.

Мітрофанова, О.О. (2000) «Особлива позиція» Парижа. Дослідження світової політики. Збірник наукових праць.. с. 20-24.

П

Перга, Т.Ю. (2016) Політика Теодора Рузвельта у сфері екології: консервація природних ресурсів. Проблеми всесвітньої історії. (№ 2). с. 82-96.

Перга, Т.Ю. (2015) Країни Центральної Азії у фокусі пріоритетів ЄС: демократизація / Т. Перга //. Evropsky politicky a pravni diskurz., Vol. 2 (Iss.1.). с. 97-104.

Перга, Т.Ю. (2014) Роль екологічної політики у боротьбі з економічною кризою: досвід Європейського Союзу //. Часопис української історії: КНУ імені Тараса Шевченка., Вип (29). с. 80-84.

Потєхін, О.В. (2021) Конфліктогенний потенціал сучасної політики історичної пам’яті про Громадянську війну 1861–1865 років у США. In: Проблема історичної пам’яті у всесвітньо-історичному дискурсі (1945– 2015 рр.): монографія / керівник авторського колективу – член-кореспондент НАН України, д.і.н., проф. Кудряченко А.І., науковий редактор: к.і.н., доц. Солошенко В.В., технічний редактор:. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», 2021, с. 236-252.

Потєхін, О.В. (2015) Боснійська криза 1908–1909 рр. і Перша світова війна: проблеми союзницької співпраці. Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до сторіччя від початку Першої світової війни): збірник наукових праць / під ред. А.І. Кудряченка.. с. 71-79.

Пророченко, Н.О. (2015) Османська імперія на шляху реформ XVffl - І половина XIX ст. Nad Wіslз і Dmeprem. Polska і Ukrama w przestrzem єшш^іє] przeszlosc і terazmejszosc. Torun-Saragossa: International Association of Historians and Archivists, 2015 (№ 4). с. 96-101.

Р

Руднічук, А.А. (2018) Особливості економічного розвитку прирейнських міст Німеччини в XIV-XV ст. Гілея. Науковий вісник (138 (1). с. 208-213.

Руднічук, А.А. (2018) Становище єврейського та слов’янського населення в німецькому місті XIV-XV століть. Шевченківська весна – 2018: історія: матеріали XVІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. с. 172-175.

Руднічук, А.А. (2018) Внутрішні конфлікти в містах Німеччини XIV–XV ст. та їхні наслідки. Записки Львівського медієвістичного клубу (3). с. 30-38.

Рудяков, П.М. (2019) Сербські військові поселення Нова Сербія та Слов’яносербія на українських землях у ХУІІІ ст. (Частина 1). Проблеми всесвітньої історії (3). с. 73-89.

Рудяков, П.М. (2005) Переселение Сербов в Россию в 18 веке в контексте украинско-сербских исторических связей 18-19 вв. Сеоба Срба у Руско царство половином 18. века. ЗБОРНИК РАДОВА СА МЕЂУНАРОДНОГ НАУЧНОГ СКУПА У НОВОМ САДУ, 7–9. МАЈА 2003.. с. 359-376.

Рудяков, П.М. (2020) Сербські військові поселення Нова Сербія та Слов‘яносербія на українських землях у ХУІІІ ст. (Частина 2). Проблеми всесвітньої історії (1). с. 19-44.

Рудяков, П.М. (2012) Чорногорці в Україні та Росії (ХVІІІ - початок ХІХ ст.). У зб.: Росія і Балкани протягом останніх трьох століть. Матеріали Міжнародної наукової конференції. с. 98-119.

Рудяков, П.М. (2017) Срби у Рускоj Царевини у 18. веку. Летопис Матице Српске (Ккига). с. 483-492.

С

Солошенко, В.В. (2013) Украина и украинцы в Отечественной войне 1812 года. Вітчизняна війна 1812 року в контексті поступу всесвітньої історії: зб. наук. пр. / Держ. установа «Ін-т всесвітньої історії НАН України»; Заг. ред. А.І. Кудряченко; Відп. ред. Я.О. Чорногор.. с. 185-196.

Солошенко, В.В. (2013) Украина в Отечественной войне 1812 года. Молодежь и наука: реальность и будущее: Материалы VI Международной научно-практической конференции / Редкол.: Т.Н. Рябченко, Е.И. Бурьянова: в 2 томах. Том I: Исторические науки, Философские науки,Политические науки, Культурология, 1. с. 282-284.

Солошенко, В.В. (2019) Солошенко В. В. Політика пам'яті ФРН і мистецтво: досвід подолання обтяжливого минулого. Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам'яті: збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І. Київ. ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України", 2019. С. 124-136. Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам'яті: збірник наукових праць. с. 124-136.

Срібняк, І.В. (2014) Борис Грінченко і журнал «Киевская Старина»: обрії співробітництва. Spheres of Culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies, VIII. с. 55-61.

Срібняк, І.В. (2012) Регулярні формування в складі османського середньовічного війська: оджак капикулу. Spheres of Culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies, Vol. 2. с. 224-236.

Срібняк, І.В. (2011) Інститут аджемі огланів в Османській імперії: джерела комплектування, особливості вишколу, кількісний склад. Сіверянський літопис (№ 1). с. 106-111.

Срібняк, І.В. (2011) Кінні, артилерійські та спеціальні підрозділи корпусу капикулу в структурі османського війська. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки, Вип.17. с. 306-317.

Срібняк, І.В. (2011) Перші періодичні видання в Османській імперії. Сучасні тенденції сходознавства. Матеріали І-ої Всеукр. наук.-практ. конф., 13–14 травня 2011 р.. с. 129-133.

Срібняк, І.В. (2011) Військова та державотворча діяльність перших османських султанів. Слов’янський вісник. Зб. наук. праць. с. 143-146.

Срібняк, І.В. (2011) Виникнення та основні тенденції розвитку османської періодики (друга третина ХІХ ст.). Учёные записки Таврического национального университета им. В. Вернадского. Серия «Филология, социальные коммуникации», Т. 24 (№ 3). с. 203-208.

Срібняк, І.В. (2010) Військо капикулу в Османській імперії: особливості формування, організаційна структура, номенклатура офіцерських посад. Українська орієнталістика: Збірник наукових праць викладачів та студентів Національного університету «Києво-Могилянська академія» і Київського національного лінгвістичного університету до 90-річчя професора Омеляна Йосиповича Пріцака, В. 4-5. с. 93-109.

Срібняк, І.В. (2008) Основні тенденції розвитку японської преси (друга половина ХІХ – кінець ХХ ст.). Мова, культура й освіта в сучасному світі: Збірник наукових праць до 90-річчя доктора філологічних наук, професора О.К. Романовського. с. 287-293.

Срібняк, І.В. (2007) Нормани в Сицилії та Південній Італії: особливості проникнення, територіальні здобутки, державно-політична спадщина (ХІ–ХІІІ ст.). Wojskowość Ludów Morza Bałtyckiego. Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Materiały z II Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego, Wolin 4–6 sierpnia 2006. с. 264-277.

Срібняк, І.В. (2006) Між Сходом і Заходом: греко-турецькі міжнаціональні та міждержавні взаємини в історичній ретроспективі. Українська орієнталістика: Збірник наукових праць викладачів та студентів Інституту східних мов Київського національного лінгвістичного університету, Вип. 1. с. 10-21.

Срібняк, І.В. (2010) Яничарський корпус османської армії (1362 р. – кінець ХVІ ст.). Україна у Центрально-Східній Європі, 9-10. с. 26-41.

Срібняк, І.В. (2006) Державотворча діяльність монархів Савойської династії в Італії (1821–1870 рр.). Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки, Вип.15. с. 348-361.

Срібняк, І.В. (2002) Утворення єдиного Італійського королівства (1848–1870). Гетьманський альманах, Ч. І. с. 95-107.

Срібняк, І.В. (2010) Газетно-журнальна періодика Японії (1861–2005 рр.): репертуар, система розповсюдження, особливості редакційно-видавничого менеджменту. Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наук. праць присвячений пам’яті Омеляна Пріцака, Вип.28. с. 295-301.

Срібняк, І.В. (2008) Періодика країн Далекого Сходу: становлення, особливості розвитку, сучасний стан (ХVІІІ – початок ХХІ ст.). Українська орієнталістика: Збірник наукових праць викладачів та студентів Інституту східних мов Київського національного лінгвістичного університету і Національного університету «Києво-Могилянська Академія», 2-3. с. 160-175.

Срібняк, І.В. (2011) Структура та особливості комплектування збройних сил Османської імперії (ХІV–ХV ст.). Східний світ, № 1. с. 89-98.

Срібняк, І.В. (2010) Гвардія османських султанів у ХІV–ХVІІ ст. (уніформа і озброєння вояків, емблеми і прапори частин). Студії з архівної справи та документознавства, Т. 18. с. 134-137.

Срібняк, І.В. та Андрущенко, І. (2001) Суспільно-політичний розвиток Сіцілійського королівства у ХІ-ХІІІ ст. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія», Вип. 5. с. 284-291.

Срібняк, І.В. та Дудар, Р.В. (2012) Військово-морські сили Османської імперії (ХV – початок ХІХ ст.). Українська орієнталістика: Зб. наук. праць викл. та студ. Київ. ун-ту ім. Б. Грінченка, Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія» і Київ. нац. лінгв. ун-ту / Голов. ред. І.В. Срібняк, Вип. 6. с. 137-140.

Т

Ткаченко, І.В. (2007) Листи М. Шаповала до М. Грушевського як історичне джерело. Рукописна та книжкова спадщина України, Вип. 1. с. 323-346.

Ткаченко, І.В. (2005) Видавничий аспект листування В. Винниченка та Ю. Сірого. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство), Вип. 5. с. 183-189.

Ткаченко, І.В. (2007) М. Грушевський цензура (1901-1914 роки). Український археографічний щорічник, Вип. 1. с. 207-214.

Ткаченко, І.В. (2010) Українська преса і український читач Наддніпрянської України в 1905-1914 рр. Слово і час, № 12. с. 23-31.

Ткаченко, І.В. (2010) Редакційна політика М. Грушевського в «Літературно-Науковому Вістнику» (1907-1914 рр.). Український історичний журнал, № 5. с. 90-103.

Ткаченко, І.В. (2005) Видавнича діяльність М.С. Грушевського в Києві (1907-1914) у документах Київського тимчасового комітету у справах друку. Бібліотечний вісник, № 3. с. 39-42.

Ткаченко, І.В. (2006) Періодичні видання М.С. Грушевського в Києві (1907-1914) як фактор формування національної свідомості українців. Українці: світова нація перед викликами ХХІ століття. Збірка статей конференції. с. 334-342.

Ткаченко, І.В. (2012) Редакційний комітет ЛНВ у листуванні М. Грушевського (1912-1914 рр.). Рукописна та книжкова спадщина України, Вип. 1. с. 153-163.

Ткаченко, В.М. (1992) Отаманщина. Віче (7-8).

Толстов, С.В. (2016) Українсько-білоруський діалог: пошук нових можливостей. Зовнішні справи. ІСТОРИЧНІ НАУКИ (12). с. 20-22.

Толстов, С.В. (2016) Досвід політичного примирення після громадянської війни між Північчю та Півднем США. Контраст.

Х

Хижняк, І.А. (2012) Прелюдия славы – системная рапсодия Провидения на тему «Независимость США» //. Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць.Випуск 107.– Частина І (у двох частинах). с. 22-28.

Хижняк, І.А. (2011) Системы международных отношений в истории Нового времени: [учебник для студ. высш. учеб. заведений] /. Морион.– К.: Освіта України, 2011. – 360 с..

Хижняк, І.А. (2009) Нова історія міжнародних відносин у системному форматі (1648– 1918):. підруч. для студ. вищ. навч. закл.–К.: . ДП «Вид. дім «Персонал»,224 с..

Ц

Ціватий, В.Г. (2018) Національні особливості інтелектуальної історії Франції доби класичного Середньовіччя та раннього Нового часу: європейські культурно-історичні, політико-дипломатичні та інституціонально-цивілізаційні цінності. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 33-40.

Ціватий, В.Г. (2017) Європейська модель дипломатії та національні особливості дипломатичних служб Іспанії, Італії та Франції доби Раннього Нового часу (XVI-XVIII ст.). Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№2(4)). с. 67-80.

Ч

Чалий, А.О. (2021) Ісламські імперії XVIII ст.: риси занепаду/розвитку? (англійською мовою). Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 112-114.

Чемоданова, О.С. (2017) Формування іміджу Аргентини протягом 1860-1870 років. Імідж і репутація. Репутаційний менеджмент: історія, сучасність, тренди майбутнього : Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 15-16 листоп. 2017 р.. с. 356-362.

Черкасов, С.С. (2017) Акт Варшавської конфедерації 1573 р. та проект скликання національного собору у політичній програмі польського реформаційного руху XVI ст. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№2(4)). с. 51-66.

Чорногор, Я.О. та Гнатюк, М. М. (2010) Зародження ідей об’єднання Європи. Віче (22). с. 13-15.

Ш

Шморгун, О.О. (2014) Ціннісно-світоглядні виміри розвитку західної цивілізації за доби Нового часу. In: Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації / кер. автор. колективу і науковий редактор А.І. Кудряченко. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». К.: Фенікс, с. 66-82.

Шморгун, О.О. (2002) Этнонациональное измерение глобальных цивилизационных тенденций Нового и Новейшего времени. In: Цивилизационные модели и их исторические корни / Под ред. Пахомова Ю.Н. К.: Наук. думка, с. 258-333.

Шморгун, О.О. (2013) Цивілізаційна сутність епохи бонапартизму та історичний шанс альтернативного розвитку Російської імперії. Вітчизняна війна 1812 року в контексті поступу всесвітньої історії. с. 207-235.

Цей список був створений у Wed Jul 17 20:36:20 2024 CEST.