Елементи, в яких тема: "Нова історія"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Число елементів на цьому рівні: 137.

Стаття

Soloschenko, Victoria та Weber, Matthias (2014) Kiew/Kyjiv. In: Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Енциклопедія «Історія та культура німців Східної Європи» (м. Ольденбург, ФРН).

Бессонова, М.М. (1996) Деятельность украинских общественных организаций в США в к. ХІХ – нач. ХХ в. Международные отношения и проблемы государственного строительства в странах Европы и Америки. Межвузовский сборник научных трудов. с. 53-58.

Бондарець, М.В. (2020) Еволюція сільскогосподарських систем Австралії від часів першого поселення до першої тріади ХХ століття. Регіональна економіка та управління (4 (30)). с. 9-15.

Бондарець, М.В. (2020) Особливості першого етапу промислової революції в Австралії (ХІХ ст.). Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць (60). с. 52-54.

Бульвінський, А.Г. (2011) Українські землі в міжнародних вимірах періоду Пізнього Середньовіччя та раннього Нового часу. Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / За редакцією доктора історичних наук, професора А.І.Кудряченка. с. 142-164.

Бульвінський, А.Г. (2001) Каталог документів з політичної історії України часів гетьманування Івана Виговського у фондах Розрядного приказу Російського державного архіву давніх актів. Наукові записки. Історичні науки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Вип. 3). с. 154-166.

Бульвінський, А.Г. (1996) Використання поетичної спадщини Т.Г. Шевченка на уроках історії України у восьмому класі. Історія в школі (№ 1). с. 2-22.

Бульвінський, А.Г. (2013) Калішський договір 1343 / редкол.: Д.В. Табачник (голова) та ін. Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т, Т. 2. с. 417-418.

Бульвінський, А.Г. (2012) Брест-Куявський мир 1435 / редкол.: Д.В. Табачник (голова) та ін. Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т, Т. 1. с. 251-252.

Бульвінський, А.Г. (2004) Московський інтеграційний проект 1654 р.: завдання та способи реалізації. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 6. Історичні науки (Вип. 1). с. 177-187.

Бульвінський, А.Г. (2005) Дипломатичні зносини України в період гетьманування Івана Виговського (серпень 1657 - серпень 1659 рр.). Український історичний журнал (№ 1). с. 125-138.

Бульвінський, А.Г. (1999) До питання про царські “пункти” для Війська Запорозького 1657 р. Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні (Вип.8). с. 208-218.

Бульвінський, А.Г. (1997) Експансіонізм Москви щодо України 1657 р. Пам‘ять століть (№6). с. 2-12.

Бульвінський, А.Г. (1999) До питання про царські «пункти» для Війська Запорозького 1657 р. Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні (Вип. 8). с. 208-218.

Бульвінський, А.Г. (1997) Експансіонізм Москви щодо України 1657 р. Пам’ять століть (№ 6). с. 2-12.

Бульвінський, А.Г. (2005) Дипломатичні зносини України в період гетьманування Івана Виговського (серпень 1657 — серпень 1659 рр.). Український історичний журнал (№1). с. 125-138.

Бульвінський, А.Г. (1998) Похід кн. Г.Г. Ромодановського на Україну восени 1658 року. Нова політика (№ 1). с. 18-24.

Бульвінський, А.Г. (2003) Українсько-московська війна 1658-1659 років. Історія в школах України (№ 5). с. 41-46.

Бульвінський, А.Г. (2004) Місто Глухів у подіях українсько-російської війни 1658-1659 рр. Збереження історико-культурних надбань Сіверщини. Матеріали третьої науково-практичної конференції (16 квітня 2004 р.). с. 49-54.

Бульвінський, А.Г. (2000) Наслідки українсько-російської війни 1658-1659 рр. Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку (Вип. 7). с. 151-156.

Бульвінський, А.Г. (1998) Основні причини українсько-російської війни 1658-1659 рр. 350-річчя Української держави Богдана Хмельницького: Матеріали міжнародної наукової конференції 15-16 грудня 1998 р. с. 95-99.

Бульвінський, А.Г. (2000) Кримська політика гетьмана Івана Виговського (Татари в подіях українсько-російської війни 1658-1659 рр.). Хроніка 2000 (Вип.34). с. 43-56.

Бульвінський, А.Г. (2003) Українсько-російська війна 1658-1659 рр.: основні битви, стратегія, чисельність та склад військ. Україна та Росія: проблеми політичних і соціокультурних відносин. с. 174-218.

Бульвінський, А.Г. (2004) Місто Глухів у подіях українсько-російської війни 1658—1659 рр. Збереження історико-культурних надбань Сіверщини. Матеріали третьої науково-практичної конференції (16 квітня). с. 49-54.

Бульвінський, А.Г. (2003) Українсько-московська війна 1658—1659 рр. Історія в школах України (№5). с. 41-46.

Бульвінський, А.Г. (2000) Наслідки українсько-російської війни 1658—1659 рр. Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку (Вип.7). с. 151-156.

Бульвінський, А.Г. (2003) Українська дипломатія на варшавському сеймі 1659 р. Україна дипломатична. Науковий щорічник (Вип.3). с. 257-270.

Бульвінський, А.Г. (2003) Українська дипломатія на варшавському сеймі 1659 р. Україна дипломатична. Науковий щорічник (Вип. 3). с. 257-270.

Бульвінський, А.Г. (1998) Конотопська битва 1659 р. Український історичний журнал (№ 3). с. 76-83.

Бульвінський, А.Г. (2010) Конотопська битва 1659 р. в контексті українсько-російських відносин за гетьманування І. Виговського. Україна крізь віки: Збірник наукових праць на пошану академіка НАН України професора Валерія Смолія. с. 447-480.

Бульвінський, А.Г. (2010) Конотопська битва 1659 р. в контексті українсько-російських відносин за гетьманування І.Виговського. Україна крізь віки: Збірник наукових праць на пошану академіка НАН України професора Валерія Смолія. с. 447-480.

Бульвінський, А.Г. (2009) Основні проблеми в оцінці подій Конотопської битви 1659 року. Воєнна історія (№3(45)). с. 52-62.

Бульвінський, А.Г. (1998) Конотопська битва 1659р. Український історичний журнал (№3). с. 76-83.

Бульвінський, А.Г. (1997) Штурм Конотопа російськими військами 28-29 квітня 1659 р. Київська старовина (№ 6). с. 142-148.

Бульвінський, А.Г. (1997) Штурм Конотопа російськими військами 28-29 квітня 1659 року. Київська старовина (№6). с. 142-148.

Бульвінський, А.Г. (2009) Еволюція європейської парадигми розвитку України в XIV—XIX ст. Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / За редакцією доктора історичних наук, професора А.І.Кудряченка. с. 95-110.

Бульвінський, А.Г. (2002) Українські землі в московській державній та зовнішньополітичній доктрині XV-XVII ст. Наукові записки. Історичні науки: Збірник статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Вип. 4). с. 146-161.

Бульвінський, А.Г. (2021) Сприйняття Московської держави в Європі у XV-XVII ст. Проблеми зовнішньої політики та міжнародних відносин: Тези наукових конференцій відділу трансатлантичних досліджень / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 203-208.

Бульвінський, А.Г. (2010) Російська політика щодо України у XVI - середині XVII ст.: ідеологічні концепції та інтеграційна практика. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Збірник наукових праць. Ювілейний випуск до 175-річчя національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Випуск). с. 87-94.

Бульвінський, А.Г. (2010) Російська політика щодо України у XVI — середині XVII ст.: ідеологічні концепції та інтеграційна практика. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова (Історичні науки) (№6). с. 87-94.

Бульвінський, А.Г. (2014) Спорідненість ціннісних основ української державної ідеї XVI-XVIII ст. та засадничих цінностей ЄС. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: монографія. с. 104-119.

Бульвінський, А.Г. (2004) Українська державна ідея середини XVII ст. та Московське царство. Історія в школах України (№2). с. 34-37.

Бульвінський, А.Г. (2002) Соціально-економічний та державно-політичний устрій Війська Запорозького та Московського царства в середині XVII ст.: різні вектори розвитку. Наукові записки. Іст. науки: Зб. наук. стат. НПУ імені М.Драгоманова (Вип.45). с. 62-70.

Бульвінський, А.Г. (2018) Українські воєнні втрати у XVII ст.: європейський контекст. Проблеми всесвітньої історії (1). с. 52-65.

Бульвінський, А.Г. (1996) Битви XVII століття. Україна і європейський контекст. Військо України (№ 1-2). с. 32-35.

Бульвінський, А.Г. (2002) Матеріали до українського дипломатарію XVII століття: Каталог документів гетьмана Івана Виговського 1657-1659 рр. Український археографічний щорічник. Нова серія (Вип.7). с. 84-96.

Бульвінський, А.Г. (2002) Українські землі в московській державній та зовнішньополітичній доктрині XV—XVII ст. Наукові записки. Історичні науки: Збірник статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Вип.47). с. 146-161.

Бульвінський, А.Г. (2004) Ідеологічні засади зовнішньополітичної доктрини Московської держави XV—XVII ст. та українська державна ідея доби Пізнього Середньовіччя: причини концептуальної неспівставності. Україна дипломатична (Вип.5). с. 287-326.

Вишневська, І.Г. (2018) Олександр Шульгин і становлення української дипломатії. Наука і суспільство (7/8). с. 59-67.

Вєтринський, І.М. (2014) Передумови та геополітичні аспекти Першої світової війни. Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. (89). с. 378-383.

Вітер, І.І. (2015) Модернізація промислової політики ЄС за умов формування світосистеми глобалізму /. Наука й економіка., № 3 ((39).). с. 92-97.

Вітер, І.І. (2016) Розвиток продуктивних сил європейських країн в період переродження феодального господарства у ринкове наприкінці ХV – на початку ХVI століття //. Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права., Вип 23 (351 с.). с. 309-324.

Городня, Н.Д. (2005) Обставини розв’язання першої світової війни очима сучасників. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (Вип. 7). с. 4-7.

Городня, Н.Д. (2001) Становлення української державності в роки Першої світової війни: пошук союзників. Людина і політика (№ 3). с. 13-32.

Городня, Н.Д. (2018) Чинники формування історичної пам'яті сучасної української молоді. Історичні і політологічні дослідження. Спеціальний випуск. Трансформації історичної пам'яті. с. 28-33.

Городня, Н.Д. (2015) Переговори держав Антанти з Українською Народною Республікою в кінці 1917 - на початку 1918 рр. «Європейські історичні студії» (Вип.2). с. 161-176.

Городня, Н.Д. (2017) Переговори між представниками Директорії УНР і держав Антанти у січні-березні 1919 р. Європейські історичні студії (Вип. 6). с. 84-106.

Деменко, О.Ф. (2003) Інтеграційні процеси в епоху холодної війни. Політологічний вісник. Зб-к наук. праць (15). с. 344-354.

Держалюк, М.С. Закарпатський край у нестримному прагненні до Української державності. Інститут всесвітньої історії НАН України.

Дронів, В.В. (2020) Історія колоніальних суден військово-морських сил Австралії. Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В. Відповідальні редактори: к.і.н. Мудрієвська І.І., к.і.н. Сафар’янс Є.В., к.ю.н. Ма. с. 73-79.

Зернецька, О.В. (2016) До історії розвитку комунікацій: перші міжконтинентальні зв’язки. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1). с. 183-198.

Корольов, Г.О. (2017) Слов'янська федерація і "Вільна спілка", або українські дебати про федералізм у "Довгому ХІХ ст.". Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№2(4)). с. 87-100.

Кряжев, П.В. (2017) Посади генерал-губернаторів та віце-королів у колоніальній Бразилії. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№2(4)). с. 81-86.

Кудряченко, А.І. (2004) Історичні традиції благодійництва греків України. Трибуна (№9-10). с. 36-38.

Кудряченко, А.І. (2015) Перша світова війна та її наслідки для світу. Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни): збірник наукових праць. с. 22-30.

Кудряченко, А.І. (2020) Історичні етапи розселення німців на теренах України. Проблеми всесвітньої історії (1(10)). с. 92-106.

Кудряченко, А.І. (2019) Особливості становища українства в умовах другої світової війни в контексті переселенських процесів. Народна творчість та етнологія (6). с. 31-39.

Кудряченко, А.І. (2013) Украина в планах Наполеона в войне 1812 года. Вітчизняна війна 1812 року в контексті поступу всесвітньої історії: збірник наукових праць. с. 185-196.

Лущак, В.В. (2021) СУБ’ЄКТ-ОБ’ЄКТНА ДИХОТОМІЯ ІСТОРИЧНОГО ДЖЕРЕЛА НА ПРИКЛАДІ КНИГИ ГЕНРІ УОЛЛЕСА «ДО СВІТОВОГО МИРУ». Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В. Київ. с. 63-66.

Лущак, В.В. (2023) Становлення американської історіографії Нового курсу (1930-і – початок 1960-х рр.). Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал, 4 (24). с. 172-192.

Лущак, В.В. (2017) Г.Уоллес у президентській кампанії в США 1948 р.: репутація та імідж політика. Імідж і репутація. Репутаційний менеджмент: історія, сучасність, тренди майбутнього : Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 15-16 листоп. 2017 р.. с. 233-242.

Мироненко, П.В. (2013) Еволюція і поліваріативність республіканської форми державного правління. Політичний менеджмент. (59). с. 5-15.

Мітрофанова, О.О. (1999) Паризький вимір євроатлантизму. Дослідження світової політики. Збірник наукових праць (8). с. 37-40.

Мітрофанова, О.О. (2000) «Особлива позиція» Парижа. Дослідження світової політики. Збірник наукових праць.. с. 20-24.

Перга, Т.Ю. (2016) Політика Теодора Рузвельта у сфері екології: консервація природних ресурсів. Проблеми всесвітньої історії. (№ 2). с. 82-96.

Перга, Т.Ю. (2015) Країни Центральної Азії у фокусі пріоритетів ЄС: демократизація / Т. Перга //. Evropsky politicky a pravni diskurz., Vol. 2 (Iss.1.). с. 97-104.

Перга, Т.Ю. (2014) Роль екологічної політики у боротьбі з економічною кризою: досвід Європейського Союзу //. Часопис української історії: КНУ імені Тараса Шевченка., Вип (29). с. 80-84.

Потєхін, О.В. (2015) Боснійська криза 1908–1909 рр. і Перша світова війна: проблеми союзницької співпраці. Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до сторіччя від початку Першої світової війни): збірник наукових праць / під ред. А.І. Кудряченка.. с. 71-79.

Пророченко, Н.О. (2015) Османська імперія на шляху реформ XVffl - І половина XIX ст. Nad Wіslз і Dmeprem. Polska і Ukrama w przestrzem єшш^іє] przeszlosc і terazmejszosc. Torun-Saragossa: International Association of Historians and Archivists, 2015 (№ 4). с. 96-101.

Руднічук, А.А. (2018) Особливості економічного розвитку прирейнських міст Німеччини в XIV-XV ст. Гілея. Науковий вісник (138 (1). с. 208-213.

Руднічук, А.А. (2018) Становище єврейського та слов’янського населення в німецькому місті XIV-XV століть. Шевченківська весна – 2018: історія: матеріали XVІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. с. 172-175.

Руднічук, А.А. (2018) Внутрішні конфлікти в містах Німеччини XIV–XV ст. та їхні наслідки. Записки Львівського медієвістичного клубу (3). с. 30-38.

Рудяков, П.М. (2019) Сербські військові поселення Нова Сербія та Слов’яносербія на українських землях у ХУІІІ ст. (Частина 1). Проблеми всесвітньої історії (3). с. 73-89.

Рудяков, П.М. (2005) Переселение Сербов в Россию в 18 веке в контексте украинско-сербских исторических связей 18-19 вв. Сеоба Срба у Руско царство половином 18. века. ЗБОРНИК РАДОВА СА МЕЂУНАРОДНОГ НАУЧНОГ СКУПА У НОВОМ САДУ, 7–9. МАЈА 2003.. с. 359-376.

Рудяков, П.М. (2020) Сербські військові поселення Нова Сербія та Слов‘яносербія на українських землях у ХУІІІ ст. (Частина 2). Проблеми всесвітньої історії (1). с. 19-44.

Рудяков, П.М. (2012) Чорногорці в Україні та Росії (ХVІІІ - початок ХІХ ст.). У зб.: Росія і Балкани протягом останніх трьох століть. Матеріали Міжнародної наукової конференції. с. 98-119.

Рудяков, П.М. (2017) Срби у Рускоj Царевини у 18. веку. Летопис Матице Српске (Ккига). с. 483-492.

Солошенко, В.В. (2013) Украина и украинцы в Отечественной войне 1812 года. Вітчизняна війна 1812 року в контексті поступу всесвітньої історії: зб. наук. пр. / Держ. установа «Ін-т всесвітньої історії НАН України»; Заг. ред. А.І. Кудряченко; Відп. ред. Я.О. Чорногор.. с. 185-196.

Солошенко, В.В. (2013) Украина в Отечественной войне 1812 года. Молодежь и наука: реальность и будущее: Материалы VI Международной научно-практической конференции / Редкол.: Т.Н. Рябченко, Е.И. Бурьянова: в 2 томах. Том I: Исторические науки, Философские науки,Политические науки, Культурология, 1. с. 282-284.

Солошенко, В.В. (2019) Солошенко В. В. Політика пам'яті ФРН і мистецтво: досвід подолання обтяжливого минулого. Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам'яті: збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І. Київ. ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України", 2019. С. 124-136. Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам'яті: збірник наукових праць. с. 124-136.

Срібняк, І.В. (2014) Борис Грінченко і журнал «Киевская Старина»: обрії співробітництва. Spheres of Culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies, VIII. с. 55-61.

Срібняк, І.В. (2012) Регулярні формування в складі османського середньовічного війська: оджак капикулу. Spheres of Culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies, Vol. 2. с. 224-236.

Срібняк, І.В. (2011) Інститут аджемі огланів в Османській імперії: джерела комплектування, особливості вишколу, кількісний склад. Сіверянський літопис (№ 1). с. 106-111.

Срібняк, І.В. (2011) Кінні, артилерійські та спеціальні підрозділи корпусу капикулу в структурі османського війська. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки, Вип.17. с. 306-317.

Срібняк, І.В. (2011) Перші періодичні видання в Османській імперії. Сучасні тенденції сходознавства. Матеріали І-ої Всеукр. наук.-практ. конф., 13–14 травня 2011 р.. с. 129-133.

Срібняк, І.В. (2011) Військова та державотворча діяльність перших османських султанів. Слов’янський вісник. Зб. наук. праць. с. 143-146.

Срібняк, І.В. (2011) Виникнення та основні тенденції розвитку османської періодики (друга третина ХІХ ст.). Учёные записки Таврического национального университета им. В. Вернадского. Серия «Филология, социальные коммуникации», Т. 24 (№ 3). с. 203-208.

Срібняк, І.В. (2010) Військо капикулу в Османській імперії: особливості формування, організаційна структура, номенклатура офіцерських посад. Українська орієнталістика: Збірник наукових праць викладачів та студентів Національного університету «Києво-Могилянська академія» і Київського національного лінгвістичного університету до 90-річчя професора Омеляна Йосиповича Пріцака, В. 4-5. с. 93-109.

Срібняк, І.В. (2008) Основні тенденції розвитку японської преси (друга половина ХІХ – кінець ХХ ст.). Мова, культура й освіта в сучасному світі: Збірник наукових праць до 90-річчя доктора філологічних наук, професора О.К. Романовського. с. 287-293.

Срібняк, І.В. (2007) Нормани в Сицилії та Південній Італії: особливості проникнення, територіальні здобутки, державно-політична спадщина (ХІ–ХІІІ ст.). Wojskowość Ludów Morza Bałtyckiego. Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Materiały z II Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego, Wolin 4–6 sierpnia 2006. с. 264-277.

Срібняк, І.В. (2006) Між Сходом і Заходом: греко-турецькі міжнаціональні та міждержавні взаємини в історичній ретроспективі. Українська орієнталістика: Збірник наукових праць викладачів та студентів Інституту східних мов Київського національного лінгвістичного університету, Вип. 1. с. 10-21.

Срібняк, І.В. (2010) Яничарський корпус османської армії (1362 р. – кінець ХVІ ст.). Україна у Центрально-Східній Європі, 9-10. с. 26-41.

Срібняк, І.В. (2006) Державотворча діяльність монархів Савойської династії в Італії (1821–1870 рр.). Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки, Вип.15. с. 348-361.

Срібняк, І.В. (2002) Утворення єдиного Італійського королівства (1848–1870). Гетьманський альманах, Ч. І. с. 95-107.

Срібняк, І.В. (2010) Газетно-журнальна періодика Японії (1861–2005 рр.): репертуар, система розповсюдження, особливості редакційно-видавничого менеджменту. Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наук. праць присвячений пам’яті Омеляна Пріцака, Вип.28. с. 295-301.

Срібняк, І.В. (2008) Періодика країн Далекого Сходу: становлення, особливості розвитку, сучасний стан (ХVІІІ – початок ХХІ ст.). Українська орієнталістика: Збірник наукових праць викладачів та студентів Інституту східних мов Київського національного лінгвістичного університету і Національного університету «Києво-Могилянська Академія», 2-3. с. 160-175.

Срібняк, І.В. (2011) Структура та особливості комплектування збройних сил Османської імперії (ХІV–ХV ст.). Східний світ, № 1. с. 89-98.

Срібняк, І.В. (2010) Гвардія османських султанів у ХІV–ХVІІ ст. (уніформа і озброєння вояків, емблеми і прапори частин). Студії з архівної справи та документознавства, Т. 18. с. 134-137.

Срібняк, І.В. та Андрущенко, І. (2001) Суспільно-політичний розвиток Сіцілійського королівства у ХІ-ХІІІ ст. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія», Вип. 5. с. 284-291.

Срібняк, І.В. та Дудар, Р.В. (2012) Військово-морські сили Османської імперії (ХV – початок ХІХ ст.). Українська орієнталістика: Зб. наук. праць викл. та студ. Київ. ун-ту ім. Б. Грінченка, Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія» і Київ. нац. лінгв. ун-ту / Голов. ред. І.В. Срібняк, Вип. 6. с. 137-140.

Ткаченко, І.В. (2007) Листи М. Шаповала до М. Грушевського як історичне джерело. Рукописна та книжкова спадщина України, Вип. 1. с. 323-346.

Ткаченко, І.В. (2005) Видавничий аспект листування В. Винниченка та Ю. Сірого. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство), Вип. 5. с. 183-189.

Ткаченко, І.В. (2007) М. Грушевський цензура (1901-1914 роки). Український археографічний щорічник, Вип. 1. с. 207-214.

Ткаченко, І.В. (2010) Українська преса і український читач Наддніпрянської України в 1905-1914 рр. Слово і час, № 12. с. 23-31.

Ткаченко, І.В. (2010) Редакційна політика М. Грушевського в «Літературно-Науковому Вістнику» (1907-1914 рр.). Український історичний журнал, № 5. с. 90-103.

Ткаченко, І.В. (2005) Видавнича діяльність М.С. Грушевського в Києві (1907-1914) у документах Київського тимчасового комітету у справах друку. Бібліотечний вісник, № 3. с. 39-42.

Ткаченко, І.В. (2006) Періодичні видання М.С. Грушевського в Києві (1907-1914) як фактор формування національної свідомості українців. Українці: світова нація перед викликами ХХІ століття. Збірка статей конференції. с. 334-342.

Ткаченко, І.В. (2012) Редакційний комітет ЛНВ у листуванні М. Грушевського (1912-1914 рр.). Рукописна та книжкова спадщина України, Вип. 1. с. 153-163.

Ткаченко, В.М. (1992) Отаманщина. Віче (7-8).

Толстов, С.В. (2016) Українсько-білоруський діалог: пошук нових можливостей. Зовнішні справи. ІСТОРИЧНІ НАУКИ (12). с. 20-22.

Толстов, С.В. (2016) Досвід політичного примирення після громадянської війни між Північчю та Півднем США. Контраст.

Хижняк, І.А. (2012) Прелюдия славы – системная рапсодия Провидения на тему «Независимость США» //. Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць.Випуск 107.– Частина І (у двох частинах). с. 22-28.

Ціватий, В.Г. (2018) Національні особливості інтелектуальної історії Франції доби класичного Середньовіччя та раннього Нового часу: європейські культурно-історичні, політико-дипломатичні та інституціонально-цивілізаційні цінності. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 33-40.

Ціватий, В.Г. (2017) Європейська модель дипломатії та національні особливості дипломатичних служб Іспанії, Італії та Франції доби Раннього Нового часу (XVI-XVIII ст.). Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№2(4)). с. 67-80.

Чалий, А.О. (2021) Ісламські імперії XVIII ст.: риси занепаду/розвитку? (англійською мовою). Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 112-114.

Чемоданова, О.С. (2017) Формування іміджу Аргентини протягом 1860-1870 років. Імідж і репутація. Репутаційний менеджмент: історія, сучасність, тренди майбутнього : Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 15-16 листоп. 2017 р.. с. 356-362.

Черкасов, С.С. (2017) Акт Варшавської конфедерації 1573 р. та проект скликання національного собору у політичній програмі польського реформаційного руху XVI ст. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№2(4)). с. 51-66.

Чорногор, Я.О. та Гнатюк, М. М. (2010) Зародження ідей об’єднання Європи. Віче (22). с. 13-15.

Шморгун, О.О. (2013) Цивілізаційна сутність епохи бонапартизму та історичний шанс альтернативного розвитку Російської імперії. Вітчизняна війна 1812 року в контексті поступу всесвітньої історії. с. 207-235.

Розділ книги

Бульвінський, А.Г. (2011) Українські землі в міжнародних вимірах періоду Пізнього Середньовіччя та раннього Нового часу. In: Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / За редакцією доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка. К.: Фенікс, с. 142-164.

Потєхін, О.В. (2021) Конфліктогенний потенціал сучасної політики історичної пам’яті про Громадянську війну 1861–1865 років у США. In: Проблема історичної пам’яті у всесвітньо-історичному дискурсі (1945– 2015 рр.): монографія / керівник авторського колективу – член-кореспондент НАН України, д.і.н., проф. Кудряченко А.І., науковий редактор: к.і.н., доц. Солошенко В.В., технічний редактор:. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», 2021, с. 236-252.

Шморгун, О.О. (2014) Ціннісно-світоглядні виміри розвитку західної цивілізації за доби Нового часу. In: Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації / кер. автор. колективу і науковий редактор А.І. Кудряченко. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». К.: Фенікс, с. 66-82.

Шморгун, О.О. (2002) Этнонациональное измерение глобальных цивилизационных тенденций Нового и Новейшего времени. In: Цивилизационные модели и их исторические корни / Под ред. Пахомова Ю.Н. К.: Наук. думка, с. 258-333.

Монографія

Бульвінський, А.Г. (2008) Українсько-російські взаємини 1657–1659 рр. в умовах цивілізаційного розмежування на сході Європи. Інший. Державна установа „Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України”, Київ.

Книга

НЕ ВИЗНАЧЕНО, ed. (2016) Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», Київ.

Хижняк, І.А. (2011) Системы международных отношений в истории Нового времени: [учебник для студ. высш. учеб. заведений] /. Морион.– К.: Освіта України, 2011. – 360 с..

Хижняк, І.А. (2009) Нова історія міжнародних відносин у системному форматі (1648– 1918):. підруч. для студ. вищ. навч. закл.–К.: . ДП «Вид. дім «Персонал»,224 с..

Цей список був створений у Mon May 27 05:18:45 2024 CEST.